Açma ve Kapatmanın Birinci Derece Ritüeli:

Midnite

Kayıtlı Üye
Katılım
22 Ocak 2010
Mesajlar
41
Tepkime puanı
1
Açma ve Kapatmanın Birinci Derece Ritüeli:
Basit Şekil

Bu bir ritüelin olağan gerekleri dışında, bir altar (sunak, üst üste iki küp ebadında küçük bir sehpa), tutucu içinde bir insens (buhur) çubuğu, bir kadeh veya kupa içinde su. Geleneksel olarak ritüelden önce su kutsanır. Bunu yapmak için Bölüm 9'da verilen Kutsal Suyu kutsama (konsakre) ritüeli kullanılır. Açma ve Kapatma Ritüeli aşağıdaki gibi uygulanır:

İlk başta
, altarın batısında doğuya bakarak şöyle deyiniz: "Hekas! Hekas! Esti bebeloi" (Kadim Gizem Kültlerinden bu söz: "Bu mekandan uzaklaşın! uzaklaşın! Ey aşağı varlıklar!" anlamına gelir.) Sonra Küçük Defetme Pentagram Ritüeli yapınız. Ritüelin ortasında yapılan kısımları, örneğin Kabalistik Haç Riti altarın batısında yapılmalıdır.
İkincisi
, ara verin ve su kadehini iki elinize alarak başınızın üstüne alınız ve şöyle deyiniz: "Ve Ateş işini yöneten rahip ilk önce gümbürdeyen denizin arındırıcı suyunu sıçratmalıdır."(1) Kadehi indiriniz ve doğuya doğru [her zamanki gibi saat yönünde yürüyerek] götürünüz. Kadeh ile doğuda havada eşit köşeli bir haç çiziniz. Bu haç yaklaşık olarak defetmede çizilen pentagram ebatta ve yerde olmalıdır ve parlak mavi renkte olmalıdır. Sonra sol elinizin parmaklarını kadehe daldırıp parmak uçlarınızla doğuya doğru üç kez su sıçratınız.
Üçüncüsü
, güneye doğru dönünüz, ama Pentagram Ritüelindeki gibi çeyrek daire çizerek değil ve aynı işlemi güneyde tekrarlayınız. Aynı şekilde suyla haç çiziniz ve Su sıçratınız. Aynı şeyi batıda sonra kuzeyde yapınız. Nihai olarak doğuya dönünüz, kadehi yükseltiniz ve şöyle deyiniz: "Su ile arındırıyorum." Altarın batısına dönünüz ve kadehi yerine koyunuz.
Dördüncüsü,
buhur çubuğu tutucusundan alınız ve iki elle tutarak başınızın üstüne tutunuz ve şöyle deyiniz: "Ve bütün hayaletler defedildikten sonra, evrenin gizli derinliklerinde parıldayan ve uçan kutsal ve şekilsiz ateşi göreceksiniz, ateşin sesine kulak veriniz."(2) Buhur çubuğu aşağı indiriniz ve doğuya gidiniz ve onunla aynı su kadehi ile yaptığınız gibi eşit kollu bir haç çiziniz. Sonra çubuğu üç kez doğuya doğru sallayınız. Haç parlak kırmızı renkte imgelenmelidir. Aynı şekilde güneye, batıya ve kuzeye yürüyerek işlemleri tekrarlayınız ve doğuya geri dönünüz. Çubuğu yükseltiniz ve şöyle deyiniz: "Ateşle konsacre ediyorum" [veya kutsuyorum]. Altara dönünüz ve çubuğu tekrar tutucusuna koyunuz.
Beşincisi,
altarın doğusuna geçiniz ve yavaşça üç kez altarın etrafında dönünüz. Dönerken, spiral bir merdivenden çıktığınızı ve altar ve aletleri ve altınızdaki yerin sizinle birlikte yükseldiğini imgeleyiniz. Doğu yönüne geçtiğiniz her seferde hareket ettiğiniz yönde Giren İşareti yapınız. Doğuya tekrar yaklaştıkça merdivenin sonuna geldiğinizi hayal ediniz.
Altıncısı, altarın batı tarafına geri dönünüz. Giren İşareti yapınız ve şöyle deyiniz: "Ne kadar kutsalsınız ey Evrenin Yüce Efendisi!" Giren İşaretini tekrarlayınız ve şöyle deyiniz: "Ne kadar kutsalsınız Doğanın Şekil Vermediği!" Giren İşaretini tekrarlayınız ve şöyle deyiniz:
[FONT=&quot]"[/FONT]Ne kadar kutsalsınız Yüce ve Kudretli Olan! Işığın ve Karanlığın Efendisi!."(3) Bitirirken "karanlık" kelimesiyle tamamlarken Sessizlik İşaretini veriniz.
Bu ritüelin açılış bölümünü tamamlıyor: Daha büyük bir seremonide invokasyon ritüeli ve çalışmanın gerisi bunu takip eder. Ritüelin kapatma bölümü aşağıdaki gibidir:

İlk başta,
Su ile arınma ve Ateşle konsakreyi aynı açılış bölümün ikinci, üçüncü ve dördüncü kısımları gibi tekrar yapınız.
İkincisi,
altarın sağ tarafına doğudan geçiniz ve yavaş yavaş alan etrafında saat yönüne ters üç kez dönünüz (tavaf). Dönerken başlangıçta çıktığınız spiral merdivenden aşağı indiğinizi imgeleyiniz ve indikçe altar ve aletler, haç ve pentagramların, ayrıca da zeminin sizinle birlikte aşağı indiğini imgeleyiniz. İlk başta dahil doğu tarafı geçtiğiniz her seferde hareket ettiğiniz yönde Sessizlik İşareti yapınız.
Üçüncüsü,
üçüncü dönüşten sonra altarın batısına geliniz, doğuya bakınız ve kollarınızı haç şeklinde açınız. Şöyle deyiniz: "Kendini feda ederek kudretleşen Yeheshuah, Yehovahshah'ın (telaffuzu "yeh-heh-şu-vah yeh-ho-va-şah") yüce İsmiyle, bu seremoni ile tutsak olabilmiş herhangi bir ruhu serbest kılıyorum. Mekan ve diyarlarınıza barış içinde gidiniz, ve aramızda şimdi ve gelecekte barış olsun."(4)
Dördüncüsü,
Küçük Defetme Pentagram Ritüeli yapınız. Bu seremoniyi tamamlar.
John Michael Greer

-ALINTIDIR-
 
Üst