Zerdüşlerin Kutsal Kitabı Avesta 8. Bölüm

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,097
Tepkime puanı
4,972
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
1. Zarathuştra Ahura Mazda’ya sordu: ’ Ey Ahura Mazda! En Hayırlı Güç, Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Ben, ölü birinden (kalkıp) yaşayan birine saldıran Drug’a karşı nasıl savaşabilirim? Ölüden (kalkıp) yaşayan birini kirleten Drug’a karşı nasıl savaşabilirim?’
2. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Yüksek sesle Gathalar’daki iki kez söylenen sözleri (bis-âmrûta) söyle; yüksek sesle Gathalar’daki üç kez söylenen sözleri (tris-âmrûta) söyle; yüksek sesle Gathalar’daki dört kez söylenen sözleri (kathrus-âmrûta) söyle.'
3. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Gathalar’daki hangi sözler iki kez söylenir?
4. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Gathalar’da iki kez söylenen sözler şunlardır ve sen onları yüksek sesle iki kez tekrarlayacaksın:
ahyâ yâsâ ……urvânem (XXVIII.Yasna, 2),
humatenãm ………mahî (XXXV.Yasna, 2),
aşahyâ âad sairê ………ahubyâ (XXXV.Yasna,
icon_cool.gif
,
yathâ tû î ……ahura (XXXIX.Yasna, 4),
humâimthwâ….…hudaustemâ (XLI.Yasna, 3),
thwôi staotaraskâ……ahura (XLI.Yasna, 5),
ustâ ahmâi ……mananğô (XLIII.Yasna, 1),
spenta mainyû ……ahurao (XLVII.Yasna, 1),
vohu xşathrem ……vareşânê (LI. Yasna, 1),
vahistâ îstis ……skyaothanâkâ (LIII. Yasna, 1).
5. ”…Ve sen bu sözleri ikişer kez tekrarladıktan sonra, iblis vuran ve çok iyileştirici olan şu sözleri yüksek sesle tekrarlayacaksın:
’”Ben Angra Mainyu’yu (1); bu evden (nmana), bu klandan (vis), bu mıntıkadan (zantu) ve bu bölgeden (dahyu) kovdum, hatta ölümle kirlenmiş olan erkeğin vücudundan, kadının vücudundan, evin reisinden, klanın reisinden, mıntıkanın reisinden, bölgenin reisinden, Kutsal Dünya’nın her yerinden kovdum.”’

6. ’”Ben Nasu’yu; ben direkt bulaşmışlığı, ben dolaylı bulaşmışlığı; bu evden, bu klandan, bu mıntıkadan, bu bölgeden, hatta ölümle kirlenmiş olan erkeğin vücudundan, kadının vücudundan, evin reisinden, klanın reisinden, mıntıkanın reisinden, bölgenin reisinden ve Kutsal Dünya’nın her yerinden kovdum.”’
7. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Gathlar’daki şu üç kez söylenen sözler hangileridir?
8. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Gathlar’da üç kez söylenen sözler şunlardır ve sen onları yüksek sesle tekrarlayacaksın:
aşem vohu ……(XXVII.Yasna, 14),
ye sevistô ……paitî (XXXIII. Yasna, 11)’
huxşathrôtemâi ……vahistâi (XXXV. Yasna, 5),
duzvarenâis ……vahyô (LIII. Yasna, 9) (1).'

9. ”…Ve sen bu sözleri üçer kez tekrarladıktan sonra, iblis vuran ve çok iyileştirici olan şu sözleri yüksek sesle tekrarlayacaksın:
’”Ben İndra’yı, ben Sauru’yu ben Daeva Naunğaithya’yı (1); bu evden (nmana), bu klandan (vis), bu mıntıkadan (zantu) ve bu bölgeden (dahyu) kovdum, hatta ölümle kirlenmiş olan erkeğin vücudundan, kadının vücudundan, evin reisinden, klanın reisinden, mıntıkanın reisinden, bölgenin reisinden, Kutsal Dünya’nın her yerinden kovdum.”’

10. ’”Ben Tauru’yu, ben Zairi’yi (1); bu evden (nmana), bu klandan (vis), bu mıntıkadan (zantu) ve bu bölgeden (dahyu) kovdum, hatta ölümle kirlenmiş olan erkeğin vücudundan, kadının vücudundan, evin reisinden, klanın reisinden, mıntıkanın reisinden, bölgenin reisinden, Kutsal Dünya’nın her yerinden kovdum.”’

11. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Gathlar’daki dört kez söylenen sözler hangileridir?
12. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Gathlar’da dört kez söylenen sözler şunlardır ve sen onları yüksek sesle tekrarlayacaksın:
'yathâ ahû vairyô ……(XXVII: Yasna, 13),
mazdâ ad môi ……dau ahûm (XXXIV: Yasna, 15),
â airyamâ işyô ……masatâ mazdau (LIV: Yasna, 1) (1).

13. ”…Ve sen bu sözleri dörder kez tekrarladıktan sonra, iblis vuran ve çok iyileştirici olan şu sözleri yüksek sesle tekrarlayacaksın:
’”Ben yaralayıcı mızrak İblisi Aêşma’yı, ben Daeva Akataşa’yı(1); bu evden (nmana), bu klandan (vis), bu mıntıkadan (zantu) ve bu bölgeden (dahyu) kovdum, hatta ölümle kirlenmiş olan erkeğin vücudundan, kadının vücudundan, evin reisinden, klanın reisinden, mıntıkanın reisinden, bölgenin reisinden, Kutsal Dünya’nın her yerinden kovdum.”’

14.”Ben Varenya Daevalar’ını, ben Rüzgâr Daeva’sını (1); bu evden (nmana), bu klandan (vis), bu mıntıkadan (zantu) ve bu bölgeden (dahyu) kovdum, hatta ölümle kirlenmiş olan erkeğin vücudundan, kadının vücudundan, evin reisinden, klanın reisinden, mıntıkanın reisinden, bölgenin reisinden, Kutsal Dünya’nın her yerinden kovdum.”

15. ”Bunlar Gathalar’daki iki kez söylenmiş olan sözlerdir, bunlar Gathalar’daki üç kez söylenmiş olan sözlerdir, bunlar Gathalar’daki dört kez söylenmiş olan sözlerdir.
16. Bunlar Angra Mainyu’yu vurup deviren sözlerdir, bunlar ’yaralayıcı mızrak iblisi’ olan Aêşma’yı vurup deviren sözlerdir, bunlar Mâzanya Daevaları’nı vurup deviren sözlerdir, bunlar tüm Daevalar’ı vurup deviren sözlerdir.”
17. ”Bunlar şu Drug’a karşı, şu ölü birinden (kalkıp) yaşayan birine saldıran, ölüden (kalkıp) yaşayan birini kirleten Nasu’ya karşı duran sözlerdir.”
18. ”Ey Zarathuştra! Bundan dolayı sen, üstünde en az su (bulunan), üstünde en az sayıda ağaç (bulunan), üstünde insanlar ve hayvanlar için yiyecek (olarak kullanılabilecek) hiç bir şey bulunmayan bir yerde; insanların temizlenmesi için, (insanlar için) hayatla aynı anlama gelen (temizlenmeleri için) üç çukur açacaksın, ki bu temizlik kendisini iyi düşüncelerle, sözlerle ve eylemlerle kendisini temizlemek isteyen biri için Mazda’nın kanununu ile sağlanmaktadır.”
19. ”Kendini arındır ey dürüst insan! Kendilerini iyi düşüncelerle, sözlerle ve eylemlerle arındırdıklarında, maddi dünyada yaşayan her insan özünü arınmışlığa erdirebilir.”
20. ”Efendimizin arzusu, kutsallığın kanunudur.'
”Eğer yalan’a sapmış biri bana fenalık yapmaya kalkışırsa, Senin tayin ettiğin kim beni (ona karşı) koruyacak, Ey Mazda? Senin Ateşin ve (İyi) Düşüncen, -ki bunların faaliyetleri sonucu biri (insanlar) Gerçek ile beslenir-, dışında kim olabilir (bu koruyucu) Efendim?
”O kimdir ki Senin nizamının sürdürülmesi için Kötü’yü (düşmanı) vurur?”
21. Bizi nefretimizden alıkoy Ey Mazda ve Ey Armaiti Spenta! Yok ol Ey Daeva (İblis) Drug! Yok ol Ey Daevalar’ın (İblis’in) dölü! Yok ol uzağa Ey Drug!… Kuzey bölgelerine defol, (defol ki) bir daha Spenta Mainyu’nun yaşayan dünyasını ölüme maruz bırakmayasın!”
--------------------
Zerdüşler’in Kutsal Kitabı Avesta-6
21.8.2006
11


1. Zarathuştra Ahura Mazda’ya sordu: ’Ey Ahura Mazda! En Hayırlı Güç, Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Evi nasıl temizleyebilirim? Ateşi nasıl? Suyu Nasıl? Yeri nasıl? İneği nasıl? Ağacı nasıl? İmanlı erkeği ve imanlı kadını nasıl? Yıldızları nasıl? Ay’ı nasıl? Güneş’i nasıl? Sonsuz Işığı nasıl? Kutsal prensibin dölleri olan (ve) Mazda tarafından yaratılmış olan tüm iyi şeyleri nasıl?
2. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Sen temizleyici sözleri terennüm edeceksin, (böylece) ev temizlenmiş olacak, ateş temizlenmiş olacak, su temiz, yer temiz, inek temiz, ağaç temiz, imanlı erkek ve kadın temiz, yıldızlar temiz, Ay temiz, Güneş temiz, Sonsuz Işık temiz, kutsal prensibin dölleri olan (ve) Mazda tarafından yaratılmış olan tüm iyi şeyler temiz (olacak).”
3. ”Şöyle terennüm edeceksin iblis vurucu ve çok şifa verici olan sözleri; sen Ahuna Vairya’yı beş kez terennüm edeceksin: ’Efendimizin arzusu, kutsallığın kanunudur,’”
”Ahuna Vairya insanların vücudunu korur: ’Efendimizin arzusu, kutsallığın kanununudur,’”
”Eğer yalan’a sapmış biri bana fenalık yapmaya kalkışırsa, Senin tayin ettiğin kim beni (ona karşı) koruyacak, Ey Mazda? Senin Ateşin ve (İyi) Düşüncen, -ki bunların faaliyetleri sonucu biri (insanlar) Gerçek ile beslenir-…”
”O kimdir ki Senin nizamının sürdürülmesi için Kötü’yü (düşmanı=iblisi) vurur?”
”Bizi nefretimizden alıkoy Ey Mazda ve Ey Armaiti Spenta!”
4. ”Eğer sen evi temizlemek istiyorsan şu sözleri yüksek sesle söyle: ’Eğer bedel iyi ise, gel bana ve beni destekle! İyi Düşünce vasıtasıyla bunu (bu suçlamayı) kıracak (bir şeyler) bul (1).’”
Eğer ateşi temizlemek istersen şu sözleri yüksek sesle söyle: ”Senin Ateşin, Ey Ahura Mazda, biz (ona) ibadet etmek suretiyle yaklaşırız, (2).”

5. ”Eğer suyu temizlemek istiyorsan şu sözleri yüksek sesle söyle: ’Biz, ağaçlarda (bulunan) sulara, akıntılarda bulunan sulara, yağmurlarda bulunan sulara ibadet ederiz, (1).’'
”Eğer yeri temizlemek istiyorsan şu sözleri yüksek sesle söyle: ’Biz, kadınları barındıran şu yere, Senin (yaratıkların) olan bizi ve şu kadınları taşıyan şu yere ibadet ederiz, Ey Ahura (2).’”

6. ”Eğer inekleri temizlemek istiyorsan şu sözleri yüksek sesle söyle: ’Biz inekler için, senin şu en üstün fiillleri gerçekleştirmeni emrettik; o bir istirahat yerine ve (yiyecek) yeme sahip olmalıdır (bunları sağla), (1).’”
”Eğer ağaçları temizlemek istiyorsan şu sözleri yüksek sesle söyle: ’(Ve) Mazda, Onun için (sığır için) Gerçek vasıtasıyla bitkileri çoğaltacaktır, (2).’”


7. ”Eğer imanlı erkekleri veya imanlı kadınları temizlemek istiyorsan şu sözleri yüksek sesle söyle: ’Sevgili Airyaman (1); Zarathuştra’nın erkekleri ve kadınlarının memnun olması için, imanlıların memnun olması için, kanunun yardımıyla kazanılan arzu edilir mükafatla ve Ahura’nın ihsan ettiği kutsallık için nimetlerle bu tarafa gelmelidir (2).’”

8. ”Sen daha sonra iblis vurucu ve çok şifa verici olan sözleri söyleyeceksin; Ahuna Vairya’yı sekiz kez terennüm edeceksin:'
”Efendimizin arzusu, kutsallığın kanununudur,”
”Eğer yalan’a sapmış biri bana fenalık yapmaya kalkışırsa, Senin tayin ettiğin kim beni (ona karşı) koruyacak, Ey Mazda?”
”O kimdir ki Kötü’yü (düşmanı=iblisi) vurur?”
”Bizi nefretimizden alıkoy Ey Mazda!'
9. ”Ben Aêşma’yı kovdum, ben Nasu’yu kovdum, ben direkt kirletilmeyi kovdum, ben dolaylı kirletilmeyi kovdum.
[Ben Xrû’yu kovdum, ben Xrûiğni’yi kovdum, ben Bûidhi’yi kovdum, ben Bûidhiza’yı kovdum, ben Kundi’yi kovdum, ben Kundiza’yı kovdum (1).]
'Ben sarı Bûşyãsta’yı kovdum, ben uzun elleri olan Bûşyãsta’yı kovdum; [Ben Mûdhi’yi kovdum, ben Kapasti’yi kovdum (2).”
Ben Pairika’yı kovdum, şu ateşin üstüne gelen, suyun üstüne, yerin üstüne, ineğin üstüne, ağacın üstüne (gelen iblisi kovdum). Ben kirlilik iblisini kovdum, şu ateşin üstüne gelen, suyun üstüne, yerin üstüne, ineğin üstüne, ağacın üstüne (gelen iblisi kovdum) (3).


10. ”Ben seni kovdum Ey muzır Angra Mainyu! (Seni) ateşten, sudan, yerden, inekten, ağaçtan, imanlı erkekten, imanlı kadından, yıldızlardan, Aydan, Güneşten, Sonsuz ışıktan, kutsal prensibin dölleri olan (ve) Mazda tarafından yaratılmış olan tüm iyi şeylerden (kovdum).”
11. ”Sen daha sonra iblis vurucu ve çok şifa verici olan sözleri söyleyeceksin; (aşağıdaki) dört Ahuna Vairya’yı terennüm edeceksin:”
”Efendimizin arzusu, kutsallığın kanununudur,”
”Eğer yalan’a sapmış biri bana fenalık yapmaya kalkışırsa, Senin tayin ettiğin kim beni (ona karşı) koruyacak, Ey Mazda?”
”O kimdir ki Kötü’yü (düşmanı=iblisi) vurur?”
”Bizi nefretimizden alıkoy Ey Mazda!”
12. ”Aêşma uzağa sürüldü, Nasu uzağa sürüldü, direkt bulaşma uzağa, dolaylı bulaşma uzağa sürüldü.'
[Xrû uzağa, Xrûiğni uzağa sürüldü, Bûidhi uzağa, Bûidhiza uzağa sürüldü, Kundi uzağa, Kundiza uzağa sürüldü.”]
”Bûşyãsta uzağa sürüldü, sarı (olanı), Bûşyãsta uzağa sürüldü, uzun kolları (olanı), [Mûidhi uzağa, Kapasti uzağa sürüldü.]”
'Pairika uzağa (sürüldü), şu ateşin üstüne gelen, suyun üstüne, yerin üstüne, ineğin üstüne, ağacın üstüne (gelen iblis uzağa sürüldü). Kirlilik iblisi uzağa (sürüldü), şu ateşin üstüne gelen, suyun üstüne, yerin üstüne, ineğin üstüne, ağacın üstüne (gelen iblis uzağa sürüldü).'
13. ”Ey Muzır Angra Mainyu, Sen uzağa sürüldün! Ateşten, sudan, yerden, inekten, ağaçtan, imanlı erkekten, imanlı kadından, yıldızlardan, Aydan, Güneşten , Sonsuz ışıktan, kutsal prensibin dölleri olan (ve) Mazda tarafından yaratılmış olan tüm iyi şeylerden (uzağa sürüldün).”
14. ”Sen daha sonra iblis vurucu ve çok şifa verici olan şu sözleri söyleyeceksin; Sen; ’Mazda ad môi’yi dört kez terennüm edeceksin: ”Ey Mazda, bunun için bana şu İyi Düşünce ve Gerçek ile çakışmış (ittifak halinde) olan en iyi sözleri ve eylemleri bildir, ki bunlar benim (dile getireceğim) dualar için gereklidirler. Kendi Egemenlik’inle Efendim, Sen gerçekten bu dünyayı bizim umduğumuz gibi iyileştireceksin (1).”

15. ”Ben Aêşma’yı uzağa sürdüm, ben Nasu’yu uzağa sürdüm.”
16. ”Ben seni uzağa sürdüm Ey muzır Angra Mainyu! (Seni) ateşten, sudan,”
17. ”Sen daha sonra iblis vurucu ve çok şifa verici olan sözleri söyleyeceksin; (aşağıdaki) Aryamaişyô’yu dört kez terennüm edeceksin:”’Sevgili Airyaman buraya doğru gelmelidir.’”
18. ”Aêşma uzağa sürüldü, Nasu uzağa sürüldü,”
19. ”Ey Muzır Angra Mainyu, Sen uzağa sürüldün! Ateşten, sudan, (1)”

20. ”Sen daha sonra iblis vurucu ve çok şifa verici olan sözleri söyleyeceksin; (aşağıdaki) dört Ahuna-Vairya’yı terennüm edeceksin:
”Efendimizin arzusu, kutsallığın kanununudur,”
”Eğer yalan’a sapmış biri bana fenalık yapmaya kalkışırsa, Senin tayin ettiğin kim beni (ona karşı) koruyacak, Ey Mazda?”
'O kimdir ki Kötü’yü (düşmanı=iblisi) vurur?”
”Bizi nefretimizden alıkoy Ey Mazda ve Ey Armaiti Spenta! Yok ol Ey Daeva (İblis) Drug! Yok ol Ey Daevalar’ın (İblis’in) dölü! Yok ol uzağa Ey Drug! Uzağa kaç Ey Drug! Yok ol uzağa Ey Drug! Kuzey bölgelerine defol, (defol ki) bir daha Spenta Mainyu’nun yaşayan dünyasını ölüme maruz bırakmayasın!”
 
Üst