Zerdüşlerin Kutsal Kitabı Avesta 3. Bölüm

Su-Jok eğitimi - kerim ali

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
6,784
Tepkime puanı
3,885
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
1. Vadinin derinliklerinde bir adam ölmüştür. Dağın tepesinden aşağıdaki vadiye uçan bir kuş, orada ölü (olarak yatan) adamın cesedini (cesedindeki etleri) yemiştir. Sonra vadinin derinliklerinden dağın tepesine (geri) uçmuştur. O (kuş) bazı sert-odunlu, yumuşak-odunlu ağaçların üstünden (de) uçmuştur ve oradan uçarken, ölünün vücudundan (Nasuş’tan) koparıp (yediği etlerin parçalarını) bu ağacın üstüne kusmuş veya bırakmış veya damlatmıştır.
2. Bak şimdi! Burada (aynı anda) bir adam vadinin derinliklerinden, dağın tepesine çıkmıştı. O, (leş yiyen) kuşun konduğu (ve kustuğu) ağaçtan odun elde etmek istemekteydi. Adam ağacı devirmiş, (balta ile) yarmış, parçalara ayırmıştır. O, (kestiği bu odunları) Ahura Mazda’nın oğlu (olan) ateşe verdiğinde, kendisine hangi ceza verilmelidir?
3. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Köpekler, kurtlar, rüzgâr ve uçan yaratıklar tarafından taşınan ölü maddelerle ilgili hiç bir günah bir adamın üstüne düşmez.”
4. ”(Eğer) köpeklerin, kurtların, rüzgârın ve uçan yaratıkların taşıdıkları ölü maddelerden dolayı bir adam günaha düşseydi, benim bu maddi dünyam sadece; kutsallığın dışına şutlanmış, ruhları ağlayacak ve acı çekecek olan peşôtanuların (1) yaşadığı bir dünya haline gelirdi. (Çünkü) yeryüzünü sayısız miktarlara (varan) varlıkların (cesetleri) kaplamaktadır.
I.b
5. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Burada bir adam hububat tarlasını suluyor. Su, tarladan aşağıya taşıyor, bir kez daha taşıyor, üçüncü bir kez taşıyor, dördüncü bir kez taşıyor. (Bu arada) bir köpek, bir tilki veya bir kurt taşkın suyun yatağına bir ceset getiriyor. Bu adama hangi ceza verilmelidir (1)?

II.a
8. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Su bir adamı öldürür mü?
Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Su hiç bir insanı öldürmez. (İnsan suya düştüğünde) Astô-vidhôtu onun boynuna bir kement dolar; böylece o, bağlanmıştır, (o bu haldeyken Uçan İblis) Vayu (1) onu (bağlıyken) alıp götürür. Sonra akıntı onu yukarı (suyun yüzüne) fırlatır, suyun dibine çeker (en dibe), ileriye fırlatır, sonra kuşlar (vayô) onu yerler ve şans (baxt) onu oraya buraya götürür(2).”

II.b
9. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Ateş bir insanı öldürür mü?
Ahur Mazda (şöyle) cevapladı: ”Ateş bir adamı öldürmez. Astô-vidhôtu onun boynuna bir kement dolar, böylece o, bağlanmıştır, Vayu onu alıp götürür. Ateş hayatı ve organları yakar, şans ise onu oraya buraya götürür (1).”

III
10. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer yaz geçip de kış gelirse, Mazda Tapıcıları ne yapacak (1)?
Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Her barınakta, her sokakta (her evde, her kasabada) onlar ölü için üç ’kata’ (küçük bölme için tahtalar) dikeceklerdir.

11. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Bu ’kata’lar ne kadar büyüklükte olacaklar?
Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ” Dik durduğunda kafatasına ve ayaklarına, ellerini açıp yattığında ellerine ve ayaklarına çarpmayacak kadar genişlikte olacaktır. Kurallara göre ölünün ’kata’ları bu büyüklükte olacaktır.
12. ”…Ve onlar, kuşlar uçmaya başlayıncaya (1), bitkiler yeşerinceye, nehirler akıncaya ve rüzgarlar yeryüzündeki suları kurutuncaya kadar (2) o cansız vücudun orada iki gün boyunca veya üç gün boyunca ya da bir ay boyunca kalmasına müsaade edeceklerdir.”

13. ”…Ve kuşlar uçmaya, bitkiler yeşermeye, nehirler akmaya ve rüzgâr yeryüzündeki suları kurutmaya başlayınca, Mazda Tapıcıları ölüyü (daxma’ya), gözleri Güneş’e bakacak şekilde uzatacaklar.
14. ”Eğer Mazda Tapıcıları ölüyü bir yıl içinde, gözleri Güneş’e bakacak şekilde daxma’ya yatırmamışlarsa, bu suç için; bir mümini öldürme suçuna eşit bir cezayı hükme bağla. (…Ve o orada) cesede mukayyet olacak, daxmaya mukayyet olacak, hixra’ya (1) mukayyet olacak, kuşlar cesedi bitirinceye (2) kadar (kalacaktır).”

IV.
15. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Ey Ahura Mazda; Senin Vouru-kaşa’dan (1) suları rüzgâr ve bulutlar (vasıtasıyla) ile yere gönderdiğin doğru mudur?

16. Sen, Ahura Mazda, bunların (suların) aşağıya cesetlerin üstüne akmasını sağla(ma)dın (mı)? Sen, Ahura Mazda, bunların aşağıya daxmaların üstüne akmasını sağla(ma)dın (mı)? Sen, Ahura Mazda, bunların aşağıya temiz olmayan (ceset) artıklarının üstüne akmasını sağla(ma)dın (mı)? Sen, Ahura Mazda, bunların aşağıya kemiklerin üstüne akmasını sağla(ma)dın (mı)? Sen, Ahura Mazda, bunların görünmeden geriye akmasını sağla(ma)dın (mı)? Sen, Ahura Mazda, bunların geriye; Pûitika Denizi’ne (1) akmasını sağla(ma)dın (mı)?

17. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”O, senin söylediğin gibidir, Ey Dürüst Zarathuştra! Ben, Ahura Mazda, Suları Vouru-kaşa Denizi’nden aşağıya rüzgâr ve bulutlarla gönderdim (onlar vasıtasıyla).”
18. ”Ben, Ahura Mazda, onları (suları) cesetlerin üzerine nakledenim; Ben, Ahura Mazda, onları (suları) daxmaların üzerine nakledenim; Ben Ahura Mazda, onları (suları) temiz olmayan (ceset) artıklarının üstüne nakledenim; Ben, Ahura Mazda, onları (suları) kemiklerin üstüne nakledenim; sonra (yine) Ben, Ahura Mazda, onların (suların) görünmeden geriye doğru akmasını sağlayanım; Ben, Ahura Mazda, onların (suların) geriye; Pûitika Denizi’ne akmasını sağlayanım.”
19. 'Sular orada, Pûitika Denizi’nin kalbinde kaynar vaziyette dururlar, durur orada kaynar vaziyette sular, temizlenince (ise) Vouru-kaşa Denizi’ne; (oradaki) iyi sulanan ağaca (1) doğru geri dönerler, O ağaç ki üstünde benim her çeşit bitkimin tohumu biter (oluşur), [yüzlerce, binlerce, yüz kere binlerce].”

20. 'Bu bitkileri Ben, Ahura Mazda; dindarlara yiyecek sağlasınlar diye, faydalı sığıra yem olsunlar diye, benim halkıma onunla geçinecekleri gıdayı sağlasınlar diye, faydalı sığıra yem olsunlar diye yeryüzüne yağdırırım.”
V.
21. ”Bu, her şeyden daha iyi olandır (1), bu her şeyden daha doğru olandır, hatta sen de söylemiştin, Ey Dürüst Zarathuştra!”
Ahura Mazda, şu sözlerle Kutsal Zarathuştra’yı memnun etti: ”Arınma bir insan için hemen hemen hayatla aynıdır, en büyük iyidir. Kendi daenasını (2); iyi düşüncesi, iyi sözü ve iyi eylemi ile temizleyen biri, arınmayı Mazda’nın kanunu (Dini) ile temin edebilir”

22. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcı, Sen, Kutsal Biri! Bu kanunun (din), Zarathuştra’nın bu düşman mahvedici kanununun büyüklüğü, iyiliği ve doğruluğu nasıldır ki; diğer ifadelerden (kurallardan) daha büyük, daha iyi ve daha doğrudur?
23. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Vouru-kaşa Denizi’nin diğer bütün nehirlerden üstün olduğu kadar, Zarathuştra’nın düşman mahvedici olan bu kanunu (dini) da diğer tüm ifadelerden daha büyüktür, daha iyidir ve daha doğrudur.”
24. Bir büyük selin, incecik bir dereden daha büyük olduğu kadar, Zarathuştra’nın düşman mahvedici olan bu kanunu da diğer tüm ifadelerden daha büyüktür, daha iyidir ve daha doğrudur.”
”Küçük bitkileri gölgesinde bırakan bir büyük ağacın büyük olduğu kadar, Zarathuştra’nın düşman mahvedici olan bu kanunu da diğer tüm ifadelerden daha büyüktür, daha iyidir, daha doğrudur.”
25. ”Dünyanın etrafını saran göğün yüksek olduğu kadar, Mazda’nın düşman mahvedici olan bu kanunu (1) da diğer tüm ifadelerden daha yüksektir.”
”(Bundan dolayı) Ne zaman ki Ratu (1) ya da Sraoşa-varez (2) taahhüt edilmiş (adanmış) bir draona (3) servisi için veya taahhüt edilmemiş olanı için; sunulmuş bir draona için veya sunulmamış olanı için, bölüştürülmüş bir draona için veya bölünmemiş olanı için işe girişirler (4),”


26. (o zaman) Ratu’nun, (bu cezaya çarptırılmış olan adamın) ödemesi (çekmesi) gereken cezanın üçte birini af etme yetkisi (gücü) vardır. Eğer o, bir başka kötü eylemde bulunmuşsa, (bu suç) onun pişmanlığı dolayısıyla bağışlanmıştır (patita), eğer o bir başka kötü eylemde bulunmamışsa, (duyduğu) pişmanlık dolayısıyla günahından ebediyete kadar azade kılınmıştır.”
27. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen; Kutsal Biri! Eğer aynı istirahat yerinde, aynı halının üstünde, aynı yastığa (kafa koyan) iki adam veya beş (kişi) veya elli, ya da yüz; biribirlerine (bu kadar) yakınken, kadınlar da (aynı durumda) olabilir; aralarından biri ölürse, Drug Nasu (1) aralarından kaç kişiyi enfeksiyona (Pehlevicede; ”û fsanjin”), bozulmaya, kirlenmeye maruz bırakır?


28. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Ey Spitama Zarathuştra! Eğer ölü bir rahip (Pehlevice’de; asravan veya eski dilde athravan) ise, Drug Nasu çabucak ileriye atılır (saldırıya geçer). (Bu saldırıda) eğer onbirinci (kişiye) ulaşmışsa onuncu kişiyi lekeler (1).”

”Ey Spitama Zarathuştra! Eğer ölü bir savaşçı (Pehlevice’de; aratestar) ise, Drug Nasu çabucak ileriye atılır (saldırıya geçer). (Bu saldırıda) eğer onuncu (kişiye) ulaşırsa dokuzüncu kişiyi lekeler.”
”Ey Spitama Zarathuştra! Eğer ölü bir çiftçi (vastryos) ise, Drug Nasu çabucak ileriye atılır (saldırıya geçer). (Bu saldırıda) eğer dokuzuncu (kişiye) ulaşırsa sekizinci kişiyi lekeler.”
29. 'Ey Spitama Zarathuştra! Eğer ölü bir çobanın köpeği (pasuş-haurva) ise, Drug Nasu çabucak ileriye atılır (saldırıya geçer). (Bu saldırıda) eğer sekizinci (kişiye) ulaşırsa yedinci kişiyi lekeler.”
”Ey Spitama Zarathuştra! Eğer ölü bir ev köpeği (viş-haurva) ise, Drug Nasu çabucak ileriye atılır (saldırıya geçer). (Bu saldırıda) eğer yedinci (kişiye) ulaşırsa altıncı kişiyi lekeler.”
30. ”Ey Spitama Zarathuştra! Eğer ölü bir tazı (vohunazga) ise, Drug Nasu çabucak ileriye atılır (saldırıya geçer). (Bu saldırıda) eğer altıncı (kişiye) ulaşırsa beşinci kişiyi lekeler.”
”Ey Spitama Zarthuştra! Eğer ölü bir genç köpek (tauruna) ise, Drug Nasu çabucak ileriye atılır (saldırıya geçer). (Bu saldırıda) eğer beşinci (kişiye) ulaşırsa dördüncü kişiyi lekeler.”
31. 'Ey Spitama Zarathuştra! Eğer ölü bir karakulak köpek (sukuruna veya Peh; siya-goş) ise, Drug Nasu çabucak ileriye atılır (saldırıya geçer). (Bu saldırıda) eğer dördüncü (kişiye) ulaşırsa üçüncü kişiyi lekeler.”
”Ey Spitama Zarathuştra! Eğer ölü bir Gazu köpeği (anlamı belirsizdir) ise, Drug Nasu çabucak ileriye atılır (saldırıya geçer). (Bu saldırıda) eğer üçüncü (kişiye) ulaşırsa ikinci kişiyi lekeler.”
32. ”Ey Spitama Zarathuştra! Eğer ölü bir aiwizu köpeği (anlamı belirsizdir) ise, Drug Nasu çabucak ileriye atılır (saldırıya geçer). (Bu saldırıda) eğer ikinci (kişiye) ulaşırsa ilk adamı lekeler.”
”Ey Spitama Zarathuştra! Eğer ölü bir vizu köpeği (anlamı belirsizdir) ise, Drug Nasu çabucak ileriye atılır (saldırıya geçer). (Bu saldırıda) ilk adamın üstüne atılır ve onu lekeler.'
33. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer ölü bir Urupi köpeği (1) ise, ölümünde Spenta Mainyu’nun (2) yaratıklarından kaç kişiyi direkt, kaç kişiyi indirekt olarak lekeler?


34. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Bir Urupi köpeği; Spenta Mainyu’nun yaratıklarından (1) hiç birini ne direkt, ne de indirekt olarak lekelemez, fakat kendisini vuranlar veya öldürenler için kirlilik ebedi bir (yoldaştır).”

35. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer ölü günahkar biri; iki ayaklı bir haydut; dinsiz (dönek) bir Aşemaoğa (1) ise, ölümü halinde Spenta Mainyu’nun yaratıklarından kaçını direkt olarak kirletebilir, kaçını dolaylı olarak olarak kirletebilir?”

36. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Bir yıldan beri ölmüş ve zehiri kurumuş olan bir yaban kurbağasının (vazağa’nın) zehirleyebileceğinden fazlasını değil (1). Yalnız gerçekten, Ey Spitama Zarathuştra! O günahkâr; iki ayaklı haydut; dinsiz Aşemaoğa (ancak) yaşarken (ölü olarak değil) Spenta Mainyu’nun yaratıklarını direkt bir şekilde kirletebilir, (veya) dolaylı olarak kirletebilir.”

37. ”O (haydut) yaşarken, suları (kirletmek suretiyle) rahatsız eder, o yaşarken ateşi söndürür, o yaşarken sığırları alıp götürür (çalar), o yaşarken imanlı bir insanı öldürücü bir okla vurur; vücudun bu parçasındaki hayata karşı; (bu haydut) bunu ölü iken yapamaz.”

38. ”Ey Spitama Zarathuştra! Gerçekten o günahkar; iki ayaklı haydut; dinsiz Aşemaoğa yaşarken imanlı insanları ekmeğinden, elbiselerinden, evlerinden, kap-kacalarından mahrum etme çabasından asla vaz geçmez, (ki bu haydut) bunları ölü iken yapamaz.”
VII.
39. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen; Kutsal Biri! Ey Kutsal Ahura Mazda! Eğer bizim evimizde ateş, baresma, taslar, Homa ve havanın (1) bulunduğu (bir) sırada; orada bir köpek veya bir insan ölürse Mazda Tapıcıları ne yapacaklardır?

40. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Ey Spitama Zarathuştra! Onlar ateşi, baresmayı, tasları, Homa’yı ve havanı evin dışına taşıyacaklar, (daha sonra) ölüyü kurallara uygun olarak, orada tutulmak üzere uygun bir yere (daxmaya) koyacaklardır (taşıyacaklardır).”
41. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen Kutsal Biri! Onlar, bu adamın öldüğü eve ateşi ne zaman geri götürebilirler?
42. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Onlar; kış aylarında dokuz gün, yaz aylarında bir ay bekledikten sonra ateşi eve geri götürebilirler.”
43. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen; Kutsal Biri! Eğer onlar bu adamın öldüğü eve; dokuz gün içinde veya bir ay içinde (bitiminde değil) ateşi geri götürürlerse, kendilerine hangi ceza verilmelidir?
44. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: Onlar Peşôtanu olacaklar. Aspahe-astra ile ikiyüz kırbaç, Sraoşa-karana ile ikiyüz kırbaç (vurulacaktır).”
VIII.
45. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen, Kutsal Biri! Eğer Mazda Tapıcısı birinin evinde bir kadın gebe kalırsa ve eğer (gebeliğin üstünden); bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, beş ay, altı ay, yedi ay, sekiz ay, dokuz ay veya on ay geçmiş; (sonunda) kadın ölü bir çocuk doğurmuşsa Mazda Tapıcıları ne yapacaklardır (1)?

46. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”O (kalacağı) yer, Mazdacı (birinin) evi olduğundan, zemin çok temiz ve çok kurudur; (bu zeminin) üzerinden en az miktarda davar ve sığır sürüleri geçmiştir; Ateş, (yani) Ahura Mazda’nın oğlu, baresma ve imanlılar (bu zeminden) en az geçmişlerdir (1).”

47. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Ahura Mazda! (Arınma yeri) Ateşten ne kadar uzakta (olacak)? Sudan ne kadar uzakta (olacak)? Kutsanmış baresma buketinden ne kadar uzakta (olacak)? İmanlılardan ne kadar uzakta (olacak)?
48. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ” Ateşten otuz adım, sudan otuz adım, kutsanmış baresma buketinden otuz adım ve imanlılardan üç adım (uzakta olacak);”
49. ”Bu sahanın etrafını bir çitle çevirecekler. Oranın içine onlar, onun için yiyecek ve giyecek yerleştireceklerdir.”
50. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Bu kadın orada ilk olarak hangi yiyeceği alacaktır?
51. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”O, (ilk olarak) külle karıştırılmış gaomêz (1) içecektir, bundan üç kap (tas) veya altı, ya da dokuz (kap içecektir), (bunu) rahmindeki mezarı temizlemek için içecektir.”

52. ”Sonra o, kısrakların, ineklerin, koyunların veya keçilerin kaynatılmış sütünü, lapa ile veya lapasız içecektir. pişmiş eti susuz, ekmeği susuz ve şarabı susuz yiyip içecektir (1).”

53. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! O, ne kadarlık bir süre sadece bu tür et, ekmek ve şarap (gibi) gıdalarla beslenecektir?
54. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”O, üç gece böyle kalacaktır; üç gece bu tür et, ekmek ve şarapla beslenecektir. Üç gece geçtikten sonra O, vücudunu, elbiselerini (önce) gaomêz ile (sonra) su ile dokuz deliği (1) kapsayacak şekilde yıkayacak ve böylece temizlenmiş olacaktır.”

55. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! O, ne kadarlık bir süre böyle kalacaktır? İlk üç gün geçtikten sonra ne kadarlık bir süre daha, onun kendi kaldığı yer, yiyeceği ve giyeceği Mazda Tapıcıları’ndan tecrit edilecektir?
56. Ahura Mazda (şöyle cevapladı: ” O, Dokuz gün boyunca öyle kalacaktır. Üç gün geçtikten sonraki dokuz gün boyunca O, Mazda Tapıcıları’nın geri kalan kısmından tecrit edilmiş bir vaziyette oturacak, yalnız yaşayacaktır; oturduğu yer gibi, yiyeceği ve giyeceği de (ayrı olacaktır). Sonra, (yani) dokuz gün bittiğinde, O, vücudunu ve giyeceklerini (önce) gaomêz, (sonra) su ile yıkıyacaktır.”
57. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Bir keresinde yıkanıp temizlenmiş olan bu giyecekler; bir Zaotar, ya da bir Hâvanan, ya da bir Âtare-vaxşa, ya da bir Frabaretar, ya da bir Âbered, ya da bir Âsnâtar, ya da bir Rathwiskar, yada bir Sraoşa-varez (1), ya da herhangi bir rahip, ya da herhangi bir savaşçı veya çiftçi tarafından kullanılabilir mi?

58. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: Bu giyecek eşyaları, yıkanıp temizlenmiş bir şekilde olsalar bile hiç bir şekilde; ne bir Zaoter, ne bir Hâvanan, ne bir Âtare-vaxşa, ne bir Frabaretar, ne bir Âbered, ne bir Âsnâtar, ne bir Rathwiskar, ne bir Sraoşa-varez, ne bir başka rahip, ne bir savaşçı ya da çiftçi tarafından kullanılamazlar.”
59. ”Fakat eğer Mazdacı olan bu evde kadın ay hali görmekteyse veya (o evdeki) bir erkek çalışamaz duruma gelmiş ve hastalık alanı (armêst gâh denilen yere) oturmak zorunda kalmışsa, bu giyecek eşyalarını onlar; ellerini kullanabilir hale gelinceye kadar örtü ve yatak çarşafı olarak kullanabilirler.
60. ”Ben, Ahura Mazda, gerçekten bizim sahip olacağımız ve (kirlilikten) arta kalan şeyleri (elbiseleri), bir bakire kızın eğirmek için kullanamayacağı kadar küçük, en küçük derecedeki (1) bir şeyi, (yani) bir asperena (2) ağırlığındaki bir iplik kadar da olsa, kullanma(nıza) müsaade etmem.”

61. ”Eğer bir Mazda Tapıcısı, bir ölünün üstüne, bir genç kızın eğirdiği kadar küçük, hatta ’a-vimam’ bir giyecek eşyasını bile atarsa, o adam yaşarken imanlı biri sayılmayacaktır, öldükten sonra ise onun için en iyi alemde (İslamlar’ın cennet dedikleri yerde) bir yer olmayacaktır.”
62. ”O (günahkar öldükten sonra) düşmanın (kötü güçlerin) dünyasına, karanlık dünyaya, karanlıktan mamul, karanlığın dölü olan bir dünyaya gidecektir. Ey günahkârlar! O dünyaya, o kasvetli aleme siz; kendi eylemleriniz, kendi öz ruhlarınız vasıtasıyla atıld
 
Rune Okulu - kerim ali
Üst