Parapisikoloji Sözlüğü

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,101
Tepkime puanı
4,992
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
A

Absent Healing ( Uzaktan İyileştirme )
İyileştiricinin, iyileştirilecek kişi ile direk temasta bulunmadan iyileştirme eylemini gerçekleştirmesi durumu.

Absent Sitter ( Uzaktan Oturum)
Okuması yapılan kişinin oturumda bulunmaması durumu. Vekil oturumu.

Acupuncture ( Akapunktur)
Beden üzerinde belirli lokasyonlara iğne batırılarak uygulanan geleneksel Çin medikal uygulaması.

Agent ( Aracı)
(a) Diğer bir deneğe, telepati veya benzer yolla bilgi iletmeye çalışan kişi.
(b) Psikokinesis deneyinde, denek olan şey, kimse. ( Psikokinesis : zihnin doğrudan doğruya maddeyi etkileme gücü )
(c) Poltergeist aktivitelerinin odağı olan şey.

Akashic Records ( Akaşik Kayıtlar)
Bazı mistik doktorinlerin inanışına gore, zamanın başlangıcından itibaren tecrübe edilen tüm hatıraların- olayların , kalıcı bir şekilde ruhsal öze kaydedilmesi, depolanması.

Alien Abduction Experience ( Yabancılar tarafından kaçırılma tecrübesi)
Rapor edilmiş ,yabancı yaratıklar tarafından ( çoğunlukla uzaylılar tarafından uzay gemilerine kaçırılan vakkalar) kaçırılma tecrübesidir. Kaçırılan kişi çoğunlukla zaman kaybı ( zaman atlaması ) ve hafıza kaybı gibi rahatsızlıklara mağruz kalmıştır. Hipnoz ve geriye dönme sanslarıyla hafıza onarıldığında, çoğunlukla, kaçırılan kişinin kaçıran yabancılar tarafından cerrahi mudahele gördüğü rapor edilmiştir.

Alpha Rhythm ( Alfa Ritmi )
Zihin dinlenmesine ( gevşemişliğine ) bağlı olarak beyin içindeki elektriksel aktivitedir. ( saniyede ortalama 10 dönüş )

Altered State of Consciousness (ASC) ( Şuur – Bilincin Değişik Durumu )
Uyur veya uyanıklık durumunun “normal” den farklı bir durumda olmasını belirten terim ( anormal şuur durumu ) . ASC aynı zamanda hipnoz, trans, kendinden geçme ( ekstaz), uyuşma , meditatif ( dalgınlık) gibi tecrübeleri de içerir. ASC’nin mutlaka paranormal vasıflar taşıması gerekli değildir.

Ancestor Worship ( Ata (Cet) Tapınma )
Ölmüş Ataları yükseltmeyi ( ululama ) içeren dinsel pratik, uygulama.

Angels ( Melekler )
İhtiyaç içindeki insanlara yardım eden, yardımsever ruhani varlıklar.

Animal Magnetism ( Hayvan Manyetizması )
İyileştirme için, bir kişiden diğer bir kişiye nakledilebildiği varsayılan güç veya likid ‘i tanımlamak için F.A. Mesmer tarafından bulunmuş bir terim.

Animal Mutilation ( Hayvan Mutilasyonu , değişimi, yağması)
Herhangibir, yırtıcı hayvan, kaza veya hastalık izi olmayıp, normal bir açıklaması olmayan garip yara izlerine sahip hayvan( genellikle ineklerde ) cesetlerinin bulunması olayı. Kesikler ve yaraların çoğunlukla cerrahi mudahele amacıyla açıldığı anlaşılır. Tipik cesetlerde kanın tamamı çekilmiştir. Bazı vücut parçaları da kayıptır.

Animal Psi ( Hayvan Psi )
Hayvanlar tarafındna sergilenen paranormal yetenekler. Ayrıca Anpsi olarak da bilinir.

Animism ( Animizm)
Bütün varlıkların ve evrenin bir ruh taşıdığına inanan doktorin. Varlıkların bedenlerinden ayrı orarak ruh taşıdıklarına dair inanış. Ruh varlığına inanış.

Announcing Dream ( Haberci Rüyalar )
Birinin tekrar doğuşunu haber veren rüyalar. ( reenkarnasyon ile ilgili )

Anomalous Experience ( Olağandışı Deneyimler)
Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan olağan dışı deneyimleri anlatmak için kullanılan terim.

Anomalous Phenomena ( Olağandışı Fenomen )
Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan doğal fenomen.

Anoxia ( Anoksi )
Kanda oksijen azlığı, beyine yeterli oksijenin gitmemesi.

Apparition ( Hayalet görünmesi , Tayf )
Genel olarak kişi uyanırken veya uyku haline geçiş sırasında, bir şahıs veya bir mizansenin görüntüsünü tecrübe etmesi.

Apport ( Aport)
Fiziksel bir objenin nereden geldiği açıklanamaz bir şekilde belirmesi. ( yoktan var olması gibi ) Aportlar genellikle seans odaları ve fiziksel medyumlukla ilişkilidir.
( Materyalizasyon ve teleportasyon ile ilgili )

Artefact (Artifakt : İnsan eliyle yapılan şey )
Parapsikolojide, paranormal fenomen ile ilgili sahte kanıt. ( Normal bir dış etki ile oluşturulmuş)

Astral Body ( Astral Beden)
Okültist, Spiritualist ( İspirtist ) ve Teosofist’ler tarafından kullanılan, kişinin fiziksel bedeninin kopyası ( çifti) olduğu farzedilen diğer beden. Astral bedenin , beden dışına çıkma tecrübesi veya ölüm anında fiziksel bedenden ayrılabilir olduğuna inanılır.

Astral Projection ( Astral Projeksiyon, Astral Çıkış )
Okultist, Spiritualist ( İspirtist ) ve Teosofist’ler tarafından kullanılan, beden dışına çıkma tecrübesi için kullanılan bir terim. Astral bedenin, fiziksel bedenin dışına çıkması halinde gerçekleştiğine inanılır.

Astrology ( Astroloji )
Yıldızlar ilmi. Atrolojik olayları , dünyadaki olayların ilişikliği doğrultusunda tanımlama, teşhis etme teorisi ve uygulaması. ( bireyin kişiliği ve biyografisi yada sosyal ve politik trendlere gore )

Atavism ( Atavizm , Atacılık )
Eski nesillerin bir özelliğinin birkaç kuşak sonar tekrar belirmesi. Genetik geridönüş.

Augury ( Kehanet )
Kehanet, fal, alamet, kehanet ayini .

Aura ( Aura )
Bazıları tarafından, yaşayan varlıkları çevrelediği inanılan enerji alanı. Bazı Clairvoyant’lar ( gözle görülemeyen şeyleri gören kimse ) auraları gördüklerini idda ederler. ( genel olarak ışıklı , renkli bir hale olarak. )

Automatic Writing ( Otomatistik Yazı )
Ne yazıldığını bilmeden, bilinçli bir kontrol olmaksızın anlaşılabilir mesajlar yazmak.

Automatism ( Otomatizm )
Otomatist olan kişinin bilnçli kontrolü veya bilges olmadan yaptığı fiziksel faliyetler.
( Kol hareketleri, yazı yazmak, çizmek, müzik çalmak). Ayrıca Motor Otomatizmi olarak da bilinir.

Autoscopy ( Otoskopi )
(a) Başka birinin diğer bedenini ( astral bedenini ) görmek.
(b) Kişinin beden dışına çıkarak kendi diğer bedenini ( astral bedenini ) görmesi.
 

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,101
Tepkime puanı
4,992
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
B

Ba ( Ba )

Eski Mısırlılar tarafından ölümsüz olduğuna inanılan, bir kişinin özü. Ruh.

Banshee ( Banşi )
Galler bölgesindeki inanışlarına gore, inildiyip bağırarak ölümü haber veren dişi varlık.

Bardo ( Bardo )
Tibet Budizminde, varoluşun orta seviyesi. Hayat ve yeniden doğuş arasındaki seviye.

Basic Technique ( Temel Teknik )
Tahmini yapılan her kartın ayrılıp kenara koyulmasıyla uygulanan, Zihin Okuma testlerinde kullanılan Kart Tahmin testine verilen ad. ( Card-Guessing)

Billet Reading ( Pusula, Not Okuma )
Herhangi bir sorunun gizlice bir kağıda yazılıp, bir zarfın içine koyularak mühürlenip psişiğe verilmesi, psişiğin verilen mühürlü zarfı alarak, içindeki soruyu tahmin ederek doğru cevabı vermeye çalışmasıdır.

Bilocation ( Bilokasyon )
Aynı anda iki farklı yerde görünmek, bulunmak.

Bio-PK ( Bio PK)
Biyolojik proseslerde psikokinetik etkiler.

Black Art ( Kara Sanat)
Siyah bir örtüyü siyah arka planda üzerinde kullanarak, objeleri saklamak için kullanılan,sihir tekniği. Çoğunlukla hilekarlar ve sahte medyumlar tarafından kullanılmıştır.

Black Magic ( Kara Büyü )
Başkalarına zarar vermek amacıyla yapılan ayin veya büyü .C

Cabinet ( Kabin )
Fiziksel medyumun, çeşitli fenomenlerin meydana geldiği durumda, kutu veya perdelerle kapanmış bir alanın içinde tutulması.

Call ( Çağrı )
Kart Tahmini veya ESP testi sırasında hedef tarafından verilen karşılık.

Candomble ( Kandomble )
Brezilya kökenli ruhani inanış.

Card Guessing ( Kart Tahmini )
Setteki kartların tahminine dayanan deneysel test.. ( Oyun veya Zener Kartları )

Cartomancy
Kartları kullanarak geleceği okuma. Örn. Tarot.

Cerebral Anoxia ( Beyinsel Anoksi )
Beyine yeterince oksijen gitmemesi. Genellikle duyu tahribatı, halusinasyon bazen de ölüp tekrar dirilme terübelerini açıklamak için kullanılır.

Chance ( Şans)
Olaylar üzerinde rastgele, tahmin edilemez etkiler.

Channeling ( Kanal Açma )
Enkarne olmamış varlıklardan mesaj ve ilham alma.

Charm ( Tılsım )
Büyü veya içinde büyü taşıyan nesne .

Christian Science ( Hristiyan İlimi )
Marry Baker Eddy tarafından kurulan dini iyileştirme hareketi . Ortodoks medical uygulamalarını reddeder.

Cipher Test ( Şifre Testi )
Ölümden sonra şifre ile bağlantı kurmak için kişinin bıraktığı şifreli mesaj.

Circle ( Çember )
Seans düzenleyen insan grubu.

Clairaudience ( Sesli Mesaj Algılama )
Paranormal sesler duyarak olarak informasyon ( bilgi ) elde etme

Clairvoyance ( Durugörü - Klervoyans )
Gözle görülmeyen duyu ötesi şeyleri görerek ve duyarak algılama.

Clairvoyant ( Klervoyant )
Transa girmeye gerek duymadan, duyu ötesi şeyleri gören, algılayan kimse.

Coincidence ( Tesadüf, Raslantı )
Kısa zaman içinde, birbirleriyle alakası olmayan olayların, anlamlı ve birbirine bağlıymışcasına iki veya daha çok kez vukuu bulması. Raslantılar bazen açıklanamaz ve tahmin edilemez şekilde garip olabilirler.

Collective Apparition ( Ortak Görünme )
Bir hayaletin veya görüntünün bir değil birkaç kişi tarafından görülmesi.

Collective Unconscious ( Ortak Bilinçsizlik)
Carl.G Jung ( 1865 –1961 ) tarafından ileri sürülen, insanlar tarafından ortak olarak paylaşılan bilinçsiz düşünce veya tecrübe seviyesi.

Communication ( Haberleşme)
Medyumlukta, diskarne varlıkların verdiği mesajlar.

Communicator ( Haberci )
Medyumun mesajları aldığı diskarne varlık. .

Confederate ( İttifakçı )
Sahte Psişik veya mentaliste gizlice bilgi sağlayan kişi.

Conjuring ( Sihirbazlık )
Hile kullanarak paranormal efekler yaratmak. Genellikle eğlence amaçlıdır.

Contact Mind Reading ( Temasla Zihin Okuma )
Telepatinin taklidi bir teknik olarak, zihin okuyucusunun ( karşıdaki kişinin elini veya kolunu tutarak ) zihni okunan kişinin bilinçsizce yaptığı belli belirsiz kas hareketlerini anlamlandırması, okumasıdır. Ayrıca kas okuma olarak da bilinir.

Control ( Kontrol)
(a)Deneysel Parapsikolojide, deneyin standart usuller içerisinde yürütülüp, sonuçların mevzu dışı sebeplerle lüzumsuz yere etkilenmemesininin temin edilmesidir.
(b) İspirtisma’da , trans medyumuyla haberleşen ve genellikle trans durumunu control eden diskarne varlık.

Control Group ( Kontrol Grubu )
Performansları deneysel konularla mukayese edilen insan grubu. Deneysel Grup.

Corn Circle ( Mısır Dairesi)
Daha çok Güney Britanyada yaygın olan, büyümekte olan ekin tarlalarından bulunan dairesel veya daha ayrıntılı oluşumlar. Şekiller. Bazen UFO gözlemleriyle ilişkilidirler. Çoğu şekil zekice şekillendirilmiş ve anlam ifade eder gibi görünür. Bu işaretlerin esrarı çözülememiştir.

Correlation ( Korrelasyon - Değişkenlik Bağlantısı )
Iki veya daha fazla olay veya değişkenliğin arasındaki benzerlikler. Ortak ilişki.

Correlation Coefficient ( Korrelasyon Katsayısı )
Iki veya daha fazla ölçünün birbirleri arasındaki bağlantının derecesini gösterir matematiksel indeks.

Cosmic Consciousness ( Kozmik Bilinç )
Kişinin , tüm kainatın yaşayan bir varlık olduğunun farkına varma tecrübesi.

Coven ( Koven)
Cadılardan oluşan grup.

Crisis Apparition ( Kriz Anı Görünmesi )
Önemli bir krizin ( Ölüm, kaza veya ani hastalık ) ilk birkaç saati içinde kişinin görüntü tecrübesi yaşaması. ( hayalet, tayf, bilinmeyen cisim v.s.)

Cross-correspondence ( Çapraz Muhabere )
( a) iki veya daha fazla medyumun, ayrı ayrı aldıkları, ancak bir araya getirildiklerinde bir anlam teşkil eden bilgi, enformasyon parçaları.
(b) Çapraz Muhabere, Fiziksel Araştırma Cemiyeti ile ilişkili olan bir grup Otomatistin devam ettirdiği ve 1901 den 1932’ye kadar süren kompleks bir çapraz muharebeye verilen addır.

Cryptomnesia ( Kripto Hafıza )
Kaynağını bilmeden kişinin açıkladığı, bildirdiği bir bilgi.( İlham yoluyla bildirmesi)
Bazen Kripto Hafıza, Ksenoglosi ( Kişinin bilmediği bir lisanda yazması veya konuşması ) ve Geçmiş Hayat Anısı gibi paranormal tecrübeleri açıklamak için de kullanılır.

Crystal Gazing ( Kristale Bakmak )
Paranormal bilgiler almak üzere ayna, cam veya bir likidin yansınalı yüzeyine bakmaktır. Scrying olarak da bilinir.

Curse (Lanet)
Başkalarına paranormal yollardan zarar vermek için yazılmış veya söylenmiş sözler
 

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,101
Tepkime puanı
4,992
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
D

Daemon (Daimon) (Koruyucu ruh)
İlham ve tavsiye veren koruyucu ruh. Ayrıca koruyucu melek olarak da geçer.

Deathbed Experience ( Ölümyatağı Deneyimi)
Ölen bir kişinin, ölmüş olan arkadaşlarını veya yakınlarını görmesi, yanında hissetmesi.

Deja Vu ( Deja Vu )
Kişinin, o anda olan birşeyi daha evvel tecrübe ettiği hissine kapılması.

Delta ( Delta )
Her çeşit olağan dışı olayı anlatmak için kullanılan bir terim.

Dematerialization ( Dematerilizasyon)
Fiziksel bir objenin paranormal olarak görüntüsünün soluklaşıp, saydamlaşması veya tamamen kaybolması.

Demonic Possession ( Şeytani Pozesyon /İstila- Elegeçirilme )
Şeytani ruhlar tarafından ele geçirilme. Bir kişinin içine şeytan girmesi. ( Halk dilinde cin çarpması)

Deport ( Ayrılış )
Bir cismin, paranormal bir hareketle korunmalı ve belirlenmiş bir alanın dışına çıkması. Demeterilizasyon ve Teleportasyon ile bağlantılı.

Dice Test ( Zar Testi )
Psikokinesis araştırmalarında kullanılan bir teknik. Özne zarların düşüşünü yönetmeye çalışır.

Direct Voice ( Direk Ses )
Seans sırasında, orada bulunan herhangi birinden değil de ince bir hava akımından veya daha çok bir trampetten gelirmiş gibi görünen ses.

Discarnate Entity ( Diskarne Varlık)
Ruh veya maddesel olmayan varlık. Daha çok ölmüş ve dünyada sıkışmış birinin ruhu için söylenir.

Dissociation (Kişilik Çözülmesi )
Normal bilinçli farkındalığın dışında yapılan hareketler yada bilincin ayrı merkezleri olduğunu belirten akli yaptırımlar.

Divination ( Kehanet )
İşaretlere ve sembollere bakarak, olaylar veya gelecekle ilgili gizli anlamları, işaretleri yorumlamak. Kehanete örnek olarak Tarot, Falcılık, Çay yapraklarını okumayı gösterebiliriz.

Divining Rod ( Kahin Çubuk)
Su veya maden damarı aramak için kullanılan çatal şeklinde çubuk. ( Bazen bir çift L şeklinde çubuk olabilir )

Doppelganger ( Eş Ruh )
Hayatta olan bir kişinin eş ruhunu taşıdığı farzedilen ve yalnız olan kimselere görünen Ruh/ Hayalet

Double ( Çift )
Birinin bedeninin eş kopyası. Astral bedenle ilgili .

Double Blind ( Çifte Kör )
Deneysel bir testte, ne özne ne de deneyi yapan kişinin, deneyin anahtar vasıflarından haberdar olmaması.

Dowsing ( Tarama)
Yer altında bulunan , su, maden damarı veya kayıp kişi ve objelerin kehanet çubuğu veya sarkaç ile paranormal taramayla aranması.

Drop-in Communicator ( Davetsiz Haberci)
Oturum esnasında davet edilmeden gelen haberci .


E

Earth***** Effect ( Deprem Efekti )
Fiziksel medium D.D. Home ( Daniel Dunglas Home 1833-1886 ) yaptığı, odanın deprem oluyormuşcasına sallanmasını içeren fenomen.

Ecstasy ( Ekstaz )
Blincin değişik ( değişmiş) durumlarından biri. Kişi kendi üzerinde kontrol kaybı ve büyük bir vecd hali tecrübe eder. Bir çeşit trans halidir.

Ectoplasm ( Ektoplazma )
Fiziksel medyumun ter atar gibi ürettiği ve materilizasyona uğrayarak şekil alabilen yarı likid- akışkan şey, varlık.

EEG (Electro-encephalography) ( Elektro- Beyin ölçümleri )
Beyin korteksinde oluşan elektriksel aktivite varyasyonlarını kaydetme metodu.

Elemental Spirit ( Elemental Ruh )
Bir ruhun dört klasik elementlerden biriyle bağlantılı olması. ( Ateş, Toprak, Hava ve Su ). Animizm ile ilgili .

Elongation ( Uzantı)
Fiziksel bedenin paranormal uzantısı. Bazı mistik ve fiziksel medyumlarda olduğu rapor edilmiştir.

Empath ( Empat )
Özellikle pisişik özellikler taşıyan kimselerde görülen, başkalarının duygularına karşı hassas olma , anlayabilme.

Empathy ( Empati )
Başka bir kişinin veya hayvanın tecrübesini veya duygusal durumunu anlayabilme yeteneği. Çoğunlukla başka birinin duyarlılığını, acılarını ve dugularını tecrübe etme olarak bilinen pisişik yetenektir.

Entity (Varlık)
Varoluş, varlık, şey.

ESP (Extrasensory Perception)
Duyu Dışı Algılamalar .

ESP Cards ( ESP Kartları )
Zener kartlarına bakınız.

Etheric Body ( Eterik Beden )
Astral bedenin benzeri. Fiziksel bedeni tüm kıvrımlarıyla sardığı söylenmektedir. Kimilerine gore ise aura dan başka bir şey değildir.

Evil Eye ( Kem Göz )
Bazı insanlarada bulunan, sadece bakarak karşılarındakine zarar verme yeteneği.

EVP ( Electronic Voice Phenomena)
Elektriksel Ses Fenomeni

Evocation ( Evokasyon )
Büyülü sözler veya ayinlerle ruh ( genellikle şeytani ruh) çağırma.

Exorcism ( Şeytan Çıkarma)
Dualar okuyaka bir kişinin bedenini istila etmiş kötü ruhu def etme. Şeytan Çıkarma.

Experiment ( Deney )
Kontrol altındaki öğelerle yapılan test..

Experimental Group ( Deneysel Grup )
Özel bir test prosedürünün altında olan bir grup pisişik.

Experimental Parapsychology ( Deneysel Parapsikoloji )
Kendiliğinden olan olayları araştırma veya teftiş teknikleri yerine, deneysel metodları içeren para
pisik.gif
olojik araştırmalar.


Experimenter ( Deneyci )
Deneyi yöneten kişi.

Experimenter Effect ( Deneyci Tesiri )
Deneycinin kişiliği veya davranışlarının deney sonuçlarına tesir etmesi.

Extradimensional ( Boyut Dışı )
Bulunduğumuz boyutun dışından olan.

Extrasensory Perception ( Duyu Dışı Algılama )
Paranormal yolla alınan enformasyon. Telepatiyi de içerir.

Extraterrestrial ( Dünya Dışı )
Bulunduğumuz dünyanın dışından olan.
 

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,101
Tepkime puanı
4,992
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
F

Fairy ( Peri )
Küçük, insane benzeri mitsel varlık. İyiliksever veya kötücül olabilir.

Faith Healing ( İnançla İyileştirme )
Duayla veya ilahi güce inançla ilişkili iyileştirme .

False Awakening ( Sahte Uyanış )
Kişinin uyanmış olduğunu sanıp , aslında hala rüya görüyor olma durumu.

Faraday Cage ( Faraday Kafesi )
Elektriksel etkilere karşı korunmuş alan sağlayan metal ağ .

Feedback ( Geri Besleme )
Özneye test sırasındaki performanslarına ilişkin bilgi verilmesi.

Fire Walking ( Ateşte Yürüme )
Ayakta herhangi bir acı veya zarar olmadan, kor haline gelmiş kömürlerin üzerinde yürüme.

Flying Saucer ( Uçan Daire )
1947 de icat edilen bir terim. Genellikle dünya dışı uzay gemisi olduğuna inanılnan, bilinmeyen, diske benzer hava cisimlerine verilen ad. Şimdiki genel adı “ UFO” dur.

Focal Person ( Odak Kişi )
Poltergeist aktivitelerinin merkezi haline gelmiş kişi.

Fortean Phenomena ( Fortean Fenomeni )
Amerikan araştırmacı yazar Charles Fort’un adını taşıyan bu fenomenler. Geleneksel bilim bilgisini zorlayan, garip fenomenlerdir. Fortean Fenomenleri, paranormal olarak farzedilen, ancak garip, paranormal olmayan olayları içerir. Canavarlar ve mucizeler, olağandışı olaylar, ve beklenmedik yağmurlar gibi.

Fortune Telling ( Falcılık )
Gelecekle ilgili olayları tahmin etmeyi amaçlayan çeşitli çalışmalardır.

Fraud ( Hile- Sahtekarlık )
Genellikle finansal kazanç amacıyla, bilerek yapılan sahte paranormal fenomenler oluşturmak. Eğlence amaçlı, bu tür sahte fenomenleri oluşturanlar ise Sihirbaz ve Mentalist olarak bilinir ve normal olarak bu sınıfa sokulmazlar.

G

Ganzfeld ( Ganzfeld Tekniği )
Duyu Dışı Algılama konusununda bir araştırma tekniğidir.
Bu teknikle yapılan deneylerde, Deneğin ( Özne ) gözkapaklarına birer pinpon topu yerleştirilir. Kulaklık takılarak „Beyaz Ses“ denilen tıslama ve ıslık sesine benzer ses dinletilir. Kırmızı bir ışık Deneğin gözkapaklarının üzerindeki toplara yansıtılır ve denek bir süre sonra halüsinasyonlar görmeye başlar. Bu noktada odada bulunan diğer kişilere görsel similasyon gösterilir. Kısa bir video gösterisi şeklinde. Gösteriyi seyreden kişilerin amacı, gördüklerini telepatik olarak deneğe iletmektir.

Geomancy ( Remil )
Çizgileri ve şekilleri yorumlayarak gaipten haber verme, kehanette bulunma sistemi.

Ghost ( Hayalet )
Ölmüş bir insanın ruhunun görüntüsüne verilen popular ad.

Gimmick ( Hile cihazı)
Sihirbazlıkta, büyülü efekt yaratmak için kullanılan hertürlü gizli aparat. Sahte medyumlar tarafından da kullanılır.

Glossolalia ( Glosolali)
Transtayken kişinin zamanımızda kullanılmayan ( antik ) bir lisanda konuşması.

"Goat" ( Keçi )
Psişik teste tabi tutulan, fenomene inanmayan denek.

Guardian Angel ( Koruyucu Melek )
Kişiyi koruduğuna inanılan melek.

Guide ( Klavuz)
Kişinin ruhsal yolculuğunda eşlik ettiğine inanılan ruh.

H

Hallucination ( Halusinasyon)
Fiziksel gerçekliğe uygun olmayan duyumsal tecrübe.

Haunting ( Uğrama / halk dilinde “Perili”)
Uzun bir sure boyunca aynı lokasyonda oluşan, açıklanamayan görüntü, ses, koku veya daha başka algıları içeren paranormal fenomenler.

Healer ( Şifacı )
İyileştirme gücüne sahip olduğunu öne süren kişi.

Healing ( Şifa verme, İyileştirme )
Kabul edilmiş medical prensiplerle açıklanamayan tedavi.

Hex ( Büyü )
(a) Şeytani büyü veya lanet.
(b) Büyü üzerine çalışmak.

Huna ( Huna )
Şifa, mucize, büyü, duyu ötesi algı çalışmalarını içeren Hawaii dini.

Hyperacuity ( Hiperakutluk- Aşırı Duyu )
Bkz. Hyperaesthesia

Hyperaesthesia (Hiperestezi - Aşırı Duyu )
Duyuları aşırı derecede hassa olma durumu. Uyarılara karşı aşırı duyarlılık.

Hypnagogic Imagery ( Hipnagojik İmajlar - Halusinasyon )
Uykuya dalarken görülen canlı imgeler. Hayaller.

Hypnopompic Imagery ( Hipnopompik İmajlar- Halusinasyon )
Uykudan uyanırken görülen canlı imgeler. Hayaller..

Hypnosis - Hypnotism ( Hipnoz - Hipnotizma )
ASC de belirtilen hallerden biri. Dış etkiyle bilincin tesir altına alınması.
 

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,101
Tepkime puanı
4,992
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
I

llusion ( Hayal – İlüzyon) )

(a) Kişiyi yanlış neticelere sürükleyen görüntü, görünüş.
(b) Sihirbazlıkta, algılama hilesi.

Imagery ( İmajinasyon )
Zihinde imgeleri sezme, görme yeteneği. Bu görsel, işitsel veya temas ile olabilir.

Immortality ( Ölümsüzlük )
Bir kişinin, kişisel varlığın ölümden etkilenmediğinin farzedildiği inanış.

Incline Effect ( Meyil Efekti )
Psi testlerde, testin tekrarlanması sonucu performansın artması.

Incorruptibility ( Bozulmama )
Anlaşılamaz bir şekilde cesette çürüme olmaması, bozulmaması. ( Çürüme bozukluğu )

Indirect Voice ( Dolaylı Ses )
Diskarne varlığın, medyumun ses organlarını kullanarak konuşması. Genellikle ses medyumun normal sesinden tamamen farklı çıkar.

Intuition ( Sezgi )
Rasyonel ve entelektüel tahlillerin ötesinde, olayların esaslarını sezmek veya karmaşık olaylardan sonuç çıkarmak.

Invocation ( İnvokasyon )
Büyülü söz veya ayinle yardımsever, iyi ruhsal varlıkları çağırma.

J

Judge ( Yargıç )
Psişik deneylerde, hedefleri ve tepkileri karşılaştıran kişi.

K

Ka ( Ka)
Çift veya Astral beden için Eski Mısırlıların kullandığı bir terim. ( ayrıca BA)

Karma ( Karma )

“ Ne ekersen onu biçersin”. İnsan geçmişte ne yaptıysa gelecekte de onu görecektir felsefesini izleyen Hindu ve Budist etik doktrini. Burada « Geçmiş » bir önceki hayat anlamında, « Gelecek » ise bir sonraki hayat anlamında kullanılmıştır.

Bkz. Reenkarnasyon.

Kirlian Photography ( Kirlian Fotoğrafçılığı)
Yüksek frekans elektrik akımı içeren forografik metod.S.D ve V. Kirlian adlı Rus çift tarafından icat edilmiştir. Kirlian fotoğraflar genellikle objeleri çevreleyen renkli haleleri veya auraları gösterir.

Kundalini ( Kundalini )
Yoga inanışında, çeşitli pratiklerle harekede geçirilebileceğine inanlılan büyük hayati enerji. Kundalini’nin paranormal fenomenlere enerji sağladığına inanılmaktadır.
 

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,101
Tepkime puanı
4,992
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
L

Laying on of Hands ( Elle Tedavi )
Şifacının, hasta kişinin bedenine ellerini yerleştirerek veya yakınında tutarak uyguladığı tedavi.

Levitation ( Levitasyon )
Bir cismin veya kişinin paranormal olarak yükselişi veya kalkışı.

Life Review ( Hayat Eleştirisi)
Kişinin bütün hayatını geridönüşlerle hatırlaması. Hayatının gözünün önünden geçmesi. Genellikle ölüme yakınlaşma, ölümden dönme tecrübesiyle bağlantılıdır.

Lucid Dreaming ( Lusid Rüya )
Rüya esnasında kişinin tecrübe ettiği şeyin bir rüya olduğunun farkında olması ve kendini yaşam dolu ve özgür hissetmesiyle birlikte rüyasındaki olayları kontrol edebilmesi.

Lucidity ( Lusid Rüya Görmek )
(a) Duru Görü için eskiden kullanılan terim.
(b) Lusid rüya görmek.

Luminous Phenomena ( Işıltı - Parlaklık Fenomeni )
Bir kişi veyabir objenin etrafında garip ışık veya parlaklığın görülmesi. Bkz. Aura

Lycanthropy ( Likantropi )
Kişinin büyü yoluyla insandan kurda dönüşmesi. ******** hastalığı da denilir.

M

Magic ( Sihir )
(a) Paranormal veya ruhsal öğeleri kullanarak olaylara etki etme uygulamaları.
(b) Sihirbazlık sanatı

Magician ( Sihirbaz)
Sihir yapan kişi.

Majority Vote Technique ( Çoğunluk Oyu Tekniği )
Duyu Dışı Algılama Testlerinde, birçok denek tahminlerde bulunur ( veya bir denek bir çok tahminde bulunur) En çok çıkan tahmin cevap olarak kabul edilir.

Mantra ( Mantra )
Meditasyonda kullanılan ses veya kelimeler. Bkz Trasendental Meditasyon

Matching Tests ( Karşılaştırma Testleri )
Deneğin tahmin yaparken anahtar kartlarını kullandığı kart tahmin testi tekniği.

Materialization ( Materyalizasyon)
Seans sırasında, görünür ve dokunulabilir obje veya insan şekli oluşumu.

Medicine Man / Medicine Woman ( Hekim)
Büyücü doktır veya Şaman’lara verilen diğer bir ad.

Meditation ( Meditasyon )
Ruhsal olarak, bilinci istenen düzeye getirmeyi amaçlayan zihinsel veya fisiksel –zihinsel teknikler. Bkz. Yoga.

Medium ( Medyum)
Diskarne varlıklarla yaşayanlar arasında aracılık ettiğine inanılan kişi.

Mentalism ( Mentalizm )
Sihirbazlıkta psişik simülasyonları içen bir branştır.

Mental Mediumship ( Zihinsel Medyumluk )
Medyumun paranormal olarak bilgi elde etmesi.

Mesmerism ( Mersmerizm )
F.A. Mesmer tarafından geliştirilen bir iyileştirme sistemi. , Tedavide mıknatıstan yararlanma yöntemidir.. Hasta trans halindeyken dokunma veya okşama yoluyla elde edilen ‘bedensel mıknatısın tedavide kullanmasıdır. Mesmerik yransta olan kişilerde bazen durugörü gibi paramormal tepkiler gösterebilir.

Message ( Mesaj )
Bkz. Communication ( Haberleşme ),

Metal Bending ( Zihinsel Eğme)
Metal objelerin eğilmesiyle ilgili Psikokinetik yetenek. Uri Geller tarafından popülarize edilen fenomen.

Metamorphosis ( Metamorfoz – Başkalaşım )
Bkz. Shape – Shift ( Şekil değiştirme )

Metempsychosis ( Metempsikoz )
Ruhun bir bedenden diğerine göçü. Reenkarnasyon için kullanılan bir başka terim.

Mind Reading ( Zihin Okuma )
Telepatinin bir diğer adı. Bkz. Telepathy ( Telepati )

Miracle ( Mucize)
Doğaüstü veya ilahi müdahalelerle gerçekleştiği farzedilen iyi olaylar.

Misdirection ( Yanıltma )
Sihirbazlar ve Mentalistler tarafından, kişinin dikkatini dağıtmak veya düşüncelerini karıştırmak için kullanılan teknikler.

Miss ( İsabetsizlik )
Hedef ile yanıtın arasındaki tutarsızlık, isabetsizlik.

Mnemonist ( Mnemonist)
Öğrendiği tekniklerle belleğini olağandışı geliştirmiş kişi .

Multiple Personality ( Çift Kişilik )
Kişinin iki veya daha fazla, belirgin ve ayrı kişilikleri , ayrı zamanlarda sergilemesini gösterir psikyatrik durum.

Mystic ( Mistik )
(a) Mistik tecrübelere yaşayan kimse
(b) Psişik , medium ve romantikler için kullanılan basitçe kullanılan bir terim.

Mystical Experience ( Mistik tecrübe )
Zaman kaybı, kendini kaybetme gibi Bilincin Değişik Durumlarına ( ASC) giren tecrübeler.

Mysticism ( Mistisizm)
İnsan beyninin veya ruhunun direk olarak ilahiyatı tecrübe edebileceğini savunan duhsal ve dinsel doktorinler

N

Near-Death Experience (NDE) ( Ölüme Yakın Deneyimi)
Klinik olarak ölmden dönmüş veya ölüme çok yaklaşmış kişilerin yaşamış olduğu tecrübeler.
Bu tecrübelerin bir çoğunda hayatın film gibi gözlerinin önünden geçmesi, sonunda ışık bulunan bir tunneled ilerleme, ölmüş akraba veya arkadaşları görme, ilahi varlıkların onlara dönmeleri gerektiğini söylemesi ve bununla tercihte bulunma. Nadir olarak bu tecrübe korkutucu veya sıkıntı verici olabilir. Genellikle bu tür tecrübelerin , kişinin hayatının daha sonraki dönemlerinde etkili olduğu görülmüştür.

Necromancy ( Nekromansi )
Ölülerle bağlantı kurmayı da içeren kara büyü uygulaması.

Null hypothesis ( Geçersiz Hipotez)
Deneysel sonuçların değişime açık olmasıdır.

Numerology ( Numaraloji )
Numaraları yorumlayarak kehanette bulunma
 

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,101
Tepkime puanı
4,992
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
O

Occam's Razor ( Occam’ın Usturası)
Herzaman, olayların en basit açıklamalarını tercih etmeye dayanan prensip.

Occultism ( Okültizm)
Gizli kuvvetlerin ve gizli varlıkların mevcudiyetini esas alan esoterik inanış ve uygulamalar sistemi.

Omen ( Kehanet )
Geleceğe ait haberler veren işaretler.


P

Palmistry ( El Falı )
Bir kişinin elinin şeklini ve çizgileri inceleyerek karakterine ve yaşamındaki olaylara dair yorumlarda bulunma sanatı.

Paranormal ( Paranormal )
Mormalin dışında veya ötesinde. Geçerli bilimsel bilgilerin veya bizim olağan anlayışımızın ötesinde olan şeyler.

Paranormal Dream ( Paranormal Rüyalar )
Gördüğümüz rüyadaki görüntülerin paranormal bilgiler içermesi. Bkz. Haberci Rüyalar.

Parapsychology ( Parapsikoloji )
B. Rhine tarafından, paranormall fenomenler üzerine yapılan deneysel ve nicel çalışmalara verilen ad.

Past-Life Memories ( Geçmiş Hayat Anıları )
Bir önceki hayattan anılar olduğu farzedilen zihinsel görüntüler.

Past-Life Regression ( Geçmiş Hayat Regresyonu )
Kişiyi hipnoz yoluyla, bir önceki hayatı olduğu farzedilen yere geri çekme tekniği.

Pendulum ( Sarkaç )
İple sallandırılan cisim. Tarayıcılar genellikle sarkacı hareketlerine göre cisimleri bulmak veya soruları cevaplamak amacıyla kullanırlar.

Percipient ( Algılayıcı )
Duyu Dışı Algılama testlerinde etkileri algılayan kimse.

Phantasm ( Hayal, Hayalet, Tayf)
Genel olarak kişi uyanırken veya uyku haline geçiş sırasında, bir şahıs veya bir mizansenin görüntüsünü tecrübe etmesi.

Phenomenology ( Fenomenoloji )
Kişinin, bir olay veya bir fenomen tecrübesine ilişkin algılayışını açıklamak veya aydınlatmak için yapılan araştırmalar.

Phrenology ( Frenoloji)
Bir kişinin kafatası şeklini inceleyerek o kişinin karakterini ve zihinsel yeteneklerini okumak.

Physical Mediumship ( Fiziksel Medyumluk )
Bir medyum tarafından paranormal fiziksel fenomenler üretilmesi. Levitasyon, Materyalizasyon gibi. Fiziksel medyum her zaman olmasa da çoğunlukla trans halinde bulunur.

Placebo ( Placebo)
Genellikle kontrol grubuna verilen tesirsiz ilaç.( Hastaya ilaç diye verilen tesirsiz madde, yalancı ilaç)

Planchette ( Planchette )
Quija tahtası üzerinde kullanılan küçük levha. Bazen otomatistik yazıda kullanılır, bu durumda planchette’e kalem monte edilir.

Pocomania ( Pocomania )
Jameika ruhani dini.

Poltergeist ( Poltergeist )
Almancada “ gürültücü veya problem çıkarıcı varlık” anlamındadır. Poltergeist açıklanamayan sesler, objelerin kendi kendine hareketi, bir anda alev almalar, beden üzerinde oluşan çimdik veya tırmık izleri, gibi olayları içerir. Uğramaların tersine poltergeist olayları genellikle bir kişi üzerinde odaklanır ve bu kişi genellikle çocuk veya ergenlik çağındaki gençlerdir. Birçok fiziksel medyumun çocukluk döneminde poltergeist tecrübesi yaşadığı bilinmektedir.

Possession ( Pozesyon – İstila /Ele Geçirilme )
Bir kişinin bedeninin, başka bir kişilik veya varlık tarafından ele geçirilmesi.
Örn. Çifte Kişilik veya şeytani bir varlığın kişinin bedenine girmesi.

Prayer ( Dua )
Ruhsal varlık veya güçlerle iletişim kurmaya çalışmak.

Precognition ( Prekognisyon )
Gelecekte olacak olayları paranormal yollarla algılama. Fal ve kehanet gibi.

Prediction ( Kehanet )
Gelecekte olacak olaylara ilişkin haber verme , kehanete bulunma. Bkz. Prekognisyon.

Preexistence ( Ön Mevcudiyet )
Kişinin doğumdan önce de var olduğuna inanılan kişilik veya ruh.

Premonition ( Premonisyon - Önsezi )
Geleceğe dair işaretler verdiğine inanılan deneyimler.

Presence ( Varlık )
Bir kişinin, hayvanın veya discarne varlığın mevcudiyetini algılama.

Prophecy ( Kehanet )
(a) Ruhsal algılayışlarla gelecekten haber vermek.
(b) Gaipten haber almak.

Psi ( Psi)
Paranormal yeteneklerin tümünü belirtmek için kullanılan terim. Duyu Dışı Algılamaları ve Psişik yetenekleri de içerir.

Psyche ( Tin )
Genellikle Zihni belirtir.

Psychedelic ( Psikodelik)
Genel anlamıyla “ zihni açığa çıkarmak” demektir. Ayrıca bilinci değişik bir duruma sokabilmek için
( ASC) kullanılan bitki ve uyuşturuculara verilen addır.

Psychic ( Psişik )
Psi yetenekleri gösteren kimseye verilen addır. Sıfat olarak da kullanılır.

Psychic Healing ( Psişik İyileştirme )
Psişik güçlerin kullanılarak şifa verme. İyileşyirme.

Psychic Photography ( Psişik Fotografi )
Paranormal forografik görüntüler için kullanılam terim. Kirlian Fotografı da içerir.

Psychokinesis –PK ( Psikokinezi)
Zihnin doğrudan doğruya maddeyi etkileyen paranormal gücü.

Psychometry ( Psikometri )
Fiziksel bir objeyi merkez alarak, o obje hakkında bilgi elde etme. Ayrıca obje okuma olarak da bilinir.

Pyramid Power ( Piramid Gücü )
Pramid şeklinin paranormal etkiler üretebildiğine dair inanış.

Q

Quija Board ( Quija tahtası – Cadı Tahtası )
Bkz. Ouija Board.Oracle ( Orakl-vahiy )
(a) Tanrılardan geldiğine inanılan cevaplar.
(b) Bu cevapların verildiği kutsal türbe.

Orgone Energy ( Orgone Enerjisi )
Wilhelm Reich tarafından, cinsiyetle bağlantılı üniversal yaşam enerjisini tanımlamak için kullanılan terim.

Ouija Board ( Quija Tahtası )
Üzerinde harfler ve numaralar bulunan tahta levha.
Bir planchette ( ortası delik elips veya kalp şeklinde küçük tahta ) veya cam bardağının bağımsız hareketleriyle, üzerinde bulunan harf ve numaralardan gösterilenler bir araya getirilerek verilen mesajların okunmasını sağlar.Halk dilinde “Cadı Tahtası”

Out of Body Experience – OBE ( Beden Dışı Deneyimi )
Kişinin bilinci tamamen yerindeyken kendisinin, fiziksel bedeninin dışında olduğunun farkına varması deneyimi. Ölüme Yakın deneyimde sıkça raslanan bir durumdur.
user_offline.gif
 

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,101
Tepkime puanı
4,992
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
S

Santeria ( Santeria )
Kuba ruhani dini.

Sceptic ( Skeptik )
Gerçeklere sıkı sıkıya bağlı, paranormal olayların bilimsel çözümlerini ve kriterlerini araştıran kimse. Genellikle Parapsikolojistler tarafından araştırılan olayların mantıklı ve bilimsel açıklamalarını bulmaya çalışırlar.

Seance ( Seans )
Medyum eşliğinde oturum.

Serpent Power ( Yılan Gücü )
Bkz. Kundalini

Shaman ( Şaman )
Ruhlarla bağlantı kurarak transa geçen , iyileştirme gücüne sahip büyücü doktor. Bu kişilerde paranormal yeteneklere de rastlanabilir.

Shape-Shifting ( Şekil Değiştirme )
Başka bir insanın, hayvanın veya varlığın şekline girebilmeyi sağladığı farzedilen paranormal yetenek. Likantrop örneğin.

Siddhis ( Siddhis )
Yoganın uygulanmasıyla bağlantılı paranormal yeteneklere verilen ad.

Sixth sense ( Altıncı His)
Duyu dışı algılamalat için kullanılan popüler terim.

Sleep Paralysis ( Uyku Felci )
Uyanık olduğu halde kişinin hareket edememesi durumu. Genellikle korkutucu olan bu deneyime yalancı uyanıklık adı da verilir.

Somnambule ( Somnambule )
(a) Uyurken kişinin fiziksel aktivite göstermesi ( uyurgezerlik)
(b) Derin hipnoz altında olan kişi

Spectre ( Hayalet )
Paranormal görüntü.

Spell ( Sihir )
Büyülü güçleri olduğuna inanılan yazılan veya söylenen sözler.

Spontaneous Human Combustion (SHC) ( Kendiliğinden Yanan İnsanlar) )
İnsanların hiçbir etki olmadan kötü bir şekilde yanarak ölmesi. Genellikle bu tür vakkalarda bulunan, kötü şekilde yanmış insan bedenleri ve çevrede yangına ait hiçbir iz bulunmaması, yangının o kişinin bedeninin içinden başladığı izlemini uyandırmaktadır.

Stigmata ( Stigmata )
Kişinin bedeninde açıklamanaz bir şekilde beliren ve Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğinde oluşan yaralara çok benzeyen yaralar.

Subject ( Denek)
Psişik kabiliyeti araştırılan kişi.

Subjective Paranormal Experience (SPE) ( Öznel Paranormal Deneyim )
Veya Öznel Psişik Deneyim diye de adlandırılır. Kişinin tecrübe ettiği, paranormal olduğuna inandığı olaylara denir.

Subliminal Perception ( Bilinçaltı algısı )
Bilinçli olarak farkında olmadan algılama.

Synchronicity ( Eşzamanlılık)
C.G. Jung tarafından kullanılan, birbirine bağlı olmayan fakat bir şekilde anlamlı olan tesadüfi olaylara verilen ad.

T

Table-Tilting/Turning ( Masa Eğilmesi/ Dönmesi )
Bir grup insanın ellerini masanın üzerine yerleştirerek yaptıkları bir seansta, masanın gizemli ve açıklanamayacak bir şekilde hareket etmesi. Genellikle bu hareketler ruhun iletişim kurma çabası olarak yorumlanır.

Target ( Hedef )
Deneğin algılamaya çalıştığı nesne veya olaya verilen ad. ( Duyu dışı algılama veya Psi testlerinde )

Tarot ( Tarot )
Falcılıkta kullanılan, genellikle bir destesinde 78 karttan oluşan özel fal kartları.

Telekinesis ( Telekinezi )
Nesnelerin paranormal hareketleri.

Telepathy ( Telepati)
Başka bir kişinin deneyimlerini veya düşüncelerini algılamak. Pratikte duru görü ile telepatiyi ayırt etmek zordur.

Teleportation ( Teleportasyon )
Nesneleri paranormal yollarla uzaktaki başka bir yere aktarılması.

Temporal Lobe Activity ( Geçici Lob Activitesi)
Beyin loblarında meydana gelen geçici elektrik aktivitesi. Çoğu zaman garip algılarla, zaman kayıplarıyla ve halusinasyon ile bağlantılıdır.

Theosophy ( Teosofi )
Madam Blayatsky tarafından 1875’te bulunan, bireyle allah veya melekler arasında doğrudan bağlantı kurmayı amaçlayan din ve felsefe sistemi.

Therianthropy ( Therianthropy)
İnsandan formundan hayvan formuna , sonra tekrar hayvan formundan insan formuna şekil değiştirebilme kabiliyeti. Bkz. Likantrop, şekil değiştirme.

Theurgy ( Teurji )
Tanrılarla ile bağlantıya geçip iletişim kurmayı amaçlayan büyü uygulamaları.

Thoughtography ( Düşünce Fotoğrafı )
Zihinsel bir görüntüye konsantre olarak, fotografik fim üzerinde görüntü yaratan paranormal yetenek.

Thought Transference ( Düşünce Transferi )
Bkz.Telepati

Trance (Trans )
Transa girmek. Bilincin başka bir hali. Şuurun çevreye ve dış etkenlere tepkisinin azalarak, dış algılamasının azalması.

Trance Medium ( Trans Medyumu )
Trans durumuna geçerek medyumsal fenomenler üreten kişi.

Transcendental Meditation ( Transandantal Meditasyon )
Seslerin ( Mantra ) tekrarlanmasını kapsayan, Maharishi Mahesh Yogi tarafından bulunan meditasyon tekniği.

U

Ufology ( Ufoloji )
Ufo Çalışmaları.

Umbanda ( Umbanda )
Brezilya ruhani dini.

Unidentified Flying Object (UFO) ( Kimliği belirsiz Uçam Nesneler -UFO )
Gökyüzünde görülen, açıklanamayan ışık veya nesneler. Genellikle dünya dışı varlıkların olduğuna dair kanıt olarak gösterilirler.


V

Veridical ( Doğrulanmış)
Bulgularla ve olaylarla kanıtlanmış bilgi veya deneyimler.

Vision ( Hayal )
Dinsel Görüntü

Voodoo ( Voodoo )
Afrika kökenli ruhani ve çok eskilere dayanan bir din. Haiti, Jameika ve Kuba’ da yaygındır. Büyü ritülleri,transa girmek ve pozesyon önemli rol oynar bu dinde.

W

Werewolf ( ******** )
Kişinin sihirle kurt veya başka bir tehlikeli yaratığın şekline girebilmesi.

White Magic ( Beyaz Büyü )
İyilik adına yapılan büyü veya ritüleller.

Wicca ( Cadılık)
Günümüzdeki batı ülkelerinde uygulanmış olan cadısanatı sistemi.

Witch ( Cadı )
Cadısanatını uygulayan kişi.)

Witchcraft ( Cadısanatı)
Foklorik Büyü.

Witchdoctor (Cadıdoktor-Büyücü Doktor,)
Şifacı veya şaman kimse .

X

Xenoglossy ( Ksenoglosi )
Kişinin bilmediği, öğrenmediği bir lisanda konuşması veya bu lisanda yazı yazması.

Y

Yoga ( Yoga )
Hindistan kökenli dini felsefe. Kişinin fiziksel ve psiko-spiritüel teknikleri kullanarak kendini daha yüksek bir bilince taşımasını savunur.

Z

Zener Cards ( Zener Kartları )
Üzerinde daire, kare, yunan haçı,beş köşeli yıldız ve üç adet dalgalı çizgi bulunan kartlardır. Bir destede her bir şekilden 5 adet olmak üzere 25 adet karttan oluşur. Algılama psikoloğu olan Karl Zener tarafından bulunmuştur. Duyu dışı algılama estlerinde kart takmini testlerinde kullanılır. ESP ( DDA) kartları olarak da bilinirler.

Zombie ( Zombi )
Büyü yoluyla yaşama döndürülen ruhsuz cesetlere verilen addır.
 
Üst