Zerdüşlerin Kutsal Kitabı Avesta 4. Bölüm

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,096
Tepkime puanı
4,949
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
. Bir adam veya bir köpeğin üstünde öldüğü toprak parçası ne kadar süre ekilmemiş olarak bırakılır?
Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Ey Kutsal Zarathuştra! Bir adam veya bir köpeğin üstünde öldüğü toprak parçası, bir yıl boyunca ekilmeden bırakılacaktır.”
2. ”Mazda Tapıcıları’ndan hiç biri bir yıl boyunca, bir adam veya bir köpeğin üstünde öldükleri (tarla) parçasını ekemezler, sulayamazlar, (ama) eğer isteseler, (o tarlada) ölüm olayının meydana geldiği yerin çevresini (1) ekebilirler, sulayabilirler.'

3. ”Eğer onlar, bir adamın ya da bir köpeğin üstünde öldüğü toprak parçasını, bir yıl içerisinde (yıl dolmadan) ekerlerse veya sularlarsa, (işlenen) günah ölü maddeleri suya ’dökmekle’, yere gömmekle ve bitkileri o yere ekmekle aynı derecedeki bir günahtır (1).”

4. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer Mazda Tapıcıları bir yıl içerisinde, bir adam ya da köpeğin üstünde öldüğü yeri ekerlerse veya sularlarsa, (o zaman) kendilerine hangi ceza verilecektir?
5. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Onlar peşotanu (olmuşlardır), aspahe-astra ile ikiyüz kırbaç, Sraoşa-karana ile ikiyüz kırbaç (vurulacaktır).”
6. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer Mazda Tapıcıları bu toprakları (bir yıl geçtikten sonra) ekilebilir hale getirme ihtiyacını duymuşlarsa, -böyle yapmakla onlar (orayı) yeniden sürebilecek, sulayabilecek ve ekebilecekler-, (bunun için) ne yapmaları gerekir?
7. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Onlar orada bulunması muhtemel olan kemik, saç, (leş artığı) et, dışkı veya kan gibi şeyleri araştırmalıdırlar.”
8. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer onlar orada bulunması muhtemel olan kemik, saç, (leş artığı) et, dışkı veya kan gibi şeyleri araştırmazlarsa, kendilerine hangi ceza verilecektir?
9. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Onlar peşotanu (olmuşlardır), aspahe-astra ile ikiyüz kırbaç, Sraoşa-karana ile ikiyüz kırbaç (vurulacaktır).”
II.
10. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer bir adam, ölü bir köpeğin veya adamın, bir küçük parmağın uç kemiği büyüklüğündeki bir kemiğini yere atarsa ve ondan (bu kemikten) iç yağı veya ilik dökülürse, bu (işin sorumlusu olan) adama ne ceza verilecektir?
11. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ” Aspahe -astra ile otuz kırbaç, Sraoşa-karana ile otuz kırbaç (vurulacaktır).”
12. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer bir adam, ölü bir köpeğin veya adamın, bir yüzük parmağının uç kemiği büyüklüğündeki bir kemiğini yere atarsa ve ondan iç yağı veya ilik dökülürse, bu adama ne ceza verilecektir?
13. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Aspahe-astra ile elli kırbaç, Sraoşa-karana ile elli kırbaç (vurulacaktır).”
14. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer bir adam, ölü bir köpeğin veya adamın, bir orta parmağın uç kemiği büyüklüğündeki bir kemiğini yere atarsa ve ondan iç yağı veya ilik dökülürse, bu adama ne ceza verilecektir?
15. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Aspahe-astra ile yetmiş kırbaç, Sraoşa-karana ile yetmiş kırbaç (vurulacaktır).”
16. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer bir adam, ölü bir köpeğin veya adamın, bir kaburga kemiği büyüklüğündeki bir kemiğini yere atarsa ve ondan iç yağı veya ilik dökülürse, bu adama ne ceza verilecektir?
17. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Aspahe-astra ile doksan kırbaç, Sraoşa-karana ile doksan kırbaç (vurulacaktır).”
18. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer bir adam, ölü bir köpeğin veya adamın, iki parmak ya da iki kaburga kemiği büyüklüğündeki bir kemiğini yere atarsa ve ondan iç yağı veya ilik dökülürse, bu adama ne ceza verilecektir?
19. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”O paşotanu (olmuştur), aspahe-astra ile ikiyüz kırbaç, Sraoşa-karana ile ikiyüz kırbaç (vurulacaktır).”
20. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer bir adam, ölü bir köpeğin veya bir adamın, leğen kemiği büyuklüğündeki bir kemiğini yere atarsa ve ondan iç yağı veya ilik dökülürse, bu adama ne ceza verilecektir?
21. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ” Aspahe-astra ile dörtyüz kırbaç, Sraoşa-karana ile dörtyüz kırbaç (vurulacaktır).”
22. Ey Maddi dünyanı yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer bir adam, ölü bir köpeğin veya bir adamın kafatası kemiği büyüklüğündeki bir kemiğini yere atarsa ve ondan iç yağı veya ilik dökülürse, bu adama ne ceza verilecektir?
23. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Aspahe-astra ile altıyüz kırbaç, Sraoşa-karana ile altıyüz kırbaç (vurulacaktır).”
24. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer bir adam, ölü bir köpeğin veya adamın tüm iskeletini yere atarsa ve ondan iç yağı veya ilik dökülürse, bu adama ne ceza verilecektir?
25. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Aspahe-astra ile bin kırbaç, Sraoşa-karana ile bin kırbaç (vurulacaktır).”
III.
26. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer Mazda Tapıcıları’ndan biri; yürüyerek veya koşarak ya da at sürerek yahut da araba ile, yaklaştığı bir akarsunun akıntısında bir cesede (1) rastlarsa ne yapacaktır?

27. Ey Zarathuştra! O, ayakkabılarını çıkararak, elbiselerinden kurtularak suya atakça dalacak ölüyü suyun dışına çıkaracaktır. O, ölü vücuda erişinceye dek aşağıya, suya; ayak bileğine kadar, dizine kadar, beline kadar veya bir insan boyuna kadar dalar (dalmalıdır).”
28. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer bununla birlikte ceset parçalara bölünmüş ve çürümüşse, (o zaman) Mazda Tapıcısı ne yapacaktır?
29. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”O, her iki eliyle tutabildiği kadar ceset parçasını sudan çıkarıp kuru zemine bırakacaktır. Ona; (bu parçalardan) sızıp suya gerisin geri dökülen hiç bir kemik, saç, iç yağı, et, dışkı (1) veya kan parçası (damlası) bir günah yüklemez.”

30. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Drug Nasu (içinde ceset bulunan) bir su gölcüğünün hangi bölümüne mikrop saçabilir, kirlilik ve bulaşmışlık verebilir?
31. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Her kenardan itibaren altı adımlık (sahayı). (Bu bulaştırma işlemini) ceset sudan çıkarılmadığı müddetçe sürdürür ve bu süre içinde su temiz değildir, içilemez. Bundan dolayı onlar cesedi sudan çıkaracak ve kuru bir zemine yatıracaklardır.”
32. ”…Ve onlar (bu kirlenmiş suyun) yarısını, üçte birini, dörtte birini, beşte birini ya da güçlerinin yettiği kadar suyu boşaltacaklardır. Ceset sudan çıkarıldıktan, suyun istenene miktarı boşaltıldıktan sonra geri kalan su temizdir ve hem sığırlar hem de insanlar bu sudan istedikleri kadar içebilirler; (tıpkı) eskisi gibi.”
33. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Drug Nasu (içinde ceset bulunan) bir kuyunun suyunun hangi kısmına mikrop saçabilir, kirlilik ve bulaşmışlık verebilir?
34. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Ceset kuyudan çıkarılmadığı müddet zarfında su kirlidir ve içmeye elverişli olmayacaktır. Bundan dolayı onlar cesedi kuyudan çıkaracaklar ve kuru bir zemine yatıracaklar.”
35. ”…Ve onlar (bu kirlenmiş) kuyu suyunun yarısını, üçte birini, dörtte birini, beşte birini ya da güçlerinin yettiği kadarını başaltacaklardır. Ceset çıkarıldıktan, suyun istenen miktarı boşaltıldıktan sonra geri kalan su temizdir ve hem sığırlar hem de insanlar bu sudan istedikleri kadar içebilirler; (tıpkı) eskisi gibi.”
36. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Drug Nasu (üstünde ceset bulunan) karın veya dolunun hangi tabakasına mikrop saçabilir, kirlilik ve bulaşmışlık verebilir?
37. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Her kenardan itibaren üç adımlık (sahayı). Ceset sudan (karın veya dolunun üstünden) alınmadığı müddetçe su kirlidir ve içmeye elverişli değildir. Bundan dolayı onlar cesedi sudan (kar ve doludan) çıkaracaklar (uzaklaştıracaklar) ve kuru bir zemine yatıracaklar.'
38. ”Ceset çıkarıldıktan (uzaklaştırıldıktan), kar veya dolu eridikten sonra (bundan oluşan) su artık temizdir, sığırlar ve insanlar ondan istedikleri miktarda içebilirler; (tıpkı) eskisi gibi.”
39. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Drug Nasu (içinde ceset bulunan) akar suyun hangi kısmına mikrop saçabilir, kirlilik verebilir ve bulaşmışlık verebilir?
40. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Akıntıdan aşağıya doğru üç adım, akıntıdan yukarıya doğru dokuz adım ve kenardan karşıya doğru altı (1) adımlık (sahayı). Ceset sudan çıkarılmadığı müddetçe su kirlidir ve içmeye elverişli değildir. Bundan dolayı onlar cesedi sudan çıkaracaklar ve kuru bir zemine yatıracaklar.”

41. ”Ceset çıkarıldıktan ve su üç kere aktıktan (üç dalga geçtikten) sonra artık temizdir, sığırlar ve insanlar ondan istedikleri miktarda içebilirler; (tıpkı) eskisi gibi.”
IV.
42. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Bir köpeğin veya insanın cesedine dokunmuş olan Homa tekrar temiz hale getirilebilir mi?
43. Ahur Mazda (şöyle) cevapladı: ”Olabilir, Ey Kutsal Zarathuştra! Eğer Homa sunu (törende sunulmak) için süzülmüş vaziyette ise, kirlenmişlik ile hiç bir bağı kalmaz, hiç bir ceset ona ölüm veya çürüme sokamaz (1). Eğer Homa (bitkisi) sunu için preslenmiş vaziyette değilse, bitkinin sapının dört parmak uzunluğundaki kısmı kirlenmiştir. Sapın bu kısmı, evin orta yerine gömülecek ve orada bir yıl boyunca gömülü kalacaktır. Bir yıl geçtikten sonra, müminler onun suyunu süzüp diledikleri gibi içebilirler.”

44. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Ey Ahura Mazda, ölünün vücudunu nereye götüreceğiz, nereye koyacağız?
45. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Ey Kutsal Zarathuştra! Onlar, ceset yiyici köpeklerin ve kuşların her zaman bulunduğunu bildikleri en yüksek tepelere (bırakacaklar).”
46. ”Mazda Tapıcıları cesedi; ceset yiyici köpeklerin ve kuşların (oradan) aldıkları kemikleri suya ve ağaçlara taşımalarını engellemek için, saçından ve ayaklarından demir ile, taşla ya da kurşun ile sıkıca tutturacaklar.”
47. ”Eğer onlar cesedi oraya sıkıca tutturmasalar ve ceset yiyici köpeklerle kuşlar (cesedin bulunduğu tepeye) gidip kemikleri suya ve ağaçlara taşısalar, (bu vecibeyi yerine getirmedikleri için) onlara hangi ceza verilecektir?


48. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Onlar peşotanu (olmuşlardır); aspahe-astra ile ikiyüz kırbaç, Sraoşa-karana ile ikiyüz kırbaç (vurulacaktır).”
49. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen,Kutsal Biri! Ey Ahura Mazda, ölünün kemiklerini nereye götüreceğiz, nereye bırakacağız?
50. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Mazda Tapıcıları (bu iş için), köpeklerin, kurtların, tilkilerin (rupah), erişemeyecekleri bir bina (daxma) inşa edecekler, ki orada yağmur suyu duramasın (aksın).”
51. ”Eğer imkanları varsa onlar; böylesi bir binayı taşlar, harç ve toprakla yapacaklardır. Eğer imkanları yoksa; onlar ölüyü kendi halısı ve yastığı üstüne, gök ışıkları ile giydirilmiş ve yüzü güneşe bakar vaziyette yere yatıracaklardır.”
 
Üst