Temel Cadılık Dersleri: Çember Açma, Kişisel İnsiyasyon ve Ritüel Araçlarını Kutsama

logii

Kayıtlı Üye
Katılım
17 May 2009
Mesajlar
1,044
Tepkime puanı
270
Temel Cadılık Dersleri

1-Çember Açma

Çember açma, cadıların ritüelleri için büyük bir öneme sahiptir. Çember, büyünün yapılacağı alanı negatif varlıklardan temizlemek, kötü enerjileri uzakta tutmak ve ritüel sırasında korunma sağlamak için çok önemlidir bu yüzden her cadı, nasıl çember açılması gerektiğini bilmelidir. Aşağıda örnek bir çember açma ritüeli verilmiştir ancak benim kişisel tavsiyem kutsama sözlerini aşağıdaki temaya sadık kalarak kendinize daha yakın gelecek şekilde yeniden yazmanızdır.

KİŞİSEL (SOLITARY) ÇEMBER AÇMA RİTÜELİ

Öncelikle, çemberi açmadan önce arınmada kullanacağımız temiz su ve tuzu kutsamamız gerekmektedir:

Su Kutsama:

Ufak bir kabın içindeki suyu alın ve altarınızın ortasına koyun ardından bu (veya buna benzer) duanızı okuyun:

Kutsamam senin üzerine olsun, ey su elementi! Hayallerin, karmaşanın ve özgür irade dışı olan her şeyin senin üzerinde bıraktığı kirliliği alıyorum…kutlu olsun! (parmağınızla suyun üzerine bir pentagram çizin, suyu altarın batısına bırakın)

Tuz Kutsama:

Ufak bir kap içindeki tuzu altarınızın ortasına alın. Bu (veya buna benzer) duayı okuyun:

Kutsamalarım senin üzerinde olsun ey toprağın varlığı olan tuz! Bütün şiddet ve engellemeleri buradan uzak tut ve tüm güzellikleri yanında getir! Seni kutsuyor ve çağırıyorum! Gel ve bana yardım et! Kutlu olsun (tuzun üzerine parmağınızla bir pentagram çizin ve tuzu altarınızın kuzeyine koyun)

Tuz ve Suyu Karıştırma:

bu bölümde, tuz ve suyu karıştıracağız. bu kutsanmış karışım, çemberin kutsanmasında kullanılacaktır:

“Ateşin gücü ile kutsanmış, toprağın tuzunu alıyorum; aklın fazileti ile temizlenmiş, suyun ruhunu alıyorum! Bunları sözlerimin gücü ile karıştırıyorum (su ve tuzu aynı kaba boşaltın) ve tüm Kule'lere adıyorum!(aşağıdaki duayı okurken tuz ve suyu saat yönünde yavaşça karıştırın)
Ay’ın ve güneşin gücü ile,
Ruh’un, toprağın ve denizin gücü ile,
Tanrı ve Tanrıça birleşti!
Kutlu olsun!

ÇEMBERİN AÇILMASI

(Bu bölüm (çemberi mühürleme kısmına kadar olan) benim genel çember açma eklediğim ancak birçok çember açma tarifinde göremediğim bir kısımdır. Zorunluluğu konusunda bir şey diyemeyeceğim. Benim yazdığım bir çember açma yöntemini verdiğimden dolayı bunu da çıkarmadım)

Altarın önünde diz çökün ve atheme’inizi havaya kaldırın. Aşağıdaki duayı okurken çemberi açmak istediğiniz alanın etrafında yavaş yavaş mor bilr alev halkası oluştuğunu imajine edin.

“Seni çağırıyorum, çemberin gücü!
Her Kule’yi çevreleyen, güvenin, neşe ve sevginin gerçek yeri,
Kartalın, şahinin ve güvercinin uçuşunu çevreleyen,
Lord ve Leydi’nin güçlü kalkanı!
Düşüncelerin, hareketin ve kelimelerin güçlü surları!
Barış içinde, güçlü ve özgür çalışmak için
Ve iki dünya arasında yürümek için,
Seni çağırıyorum!
Koruma ve kutsamanın gerçek sınırları,
Burada güç asla kibirle büyümeyecek!
Tanrı ve Tanrıçanın adına, seni çağırıyor, kutsuyor ve takdis ediyorum!

Kutlu olsun!!!”

Çemberi Mühürleme (tuz ve su ile mühürleme):

Not: bu ritüel altarınızın doğuya kurulu olduğu varsayımı ile yapılmıştır. Altar olarak kuzey kullanıyorsanız mühür işleminde ona göre ayarlama yapmanızı öneririm.


-Tuzlu suyu alın...işaret parmağınızı suya daldırıp doğu yönüne 3 defa su serpin. Daha sonra güney yönüne gidin ve şunları söyleyip aynı şekilde 3 defa su serpin:

“toprak ve suyun iksiri ile, kutsal çemberi mühürlüyorum!
Hava Ateş’e bağlandı!”

-Batı yönüne gidip şunları söyleyin ve parmağınızla 3 defa suyu serpin:

“toprak ve havanın iksiri ile kutsal çemberi mühürlüyorum!
Ateş, Su ile bağlandı!”

-kuzey yönüne gidip şunları söyleyin ve parmağınızla 3 defa suyu serpin:

“toprak, hava ve ateşin iksiri ile kutsal çemberi mühürlüyorum!
Su, Toprakla bağlandı!”
-Altarınızın önüne gelin ve şunları söyleyin:

“dört yön birbirine bağlandı,
Tüm güçler tek noktada birleşti!”

Çember mühürleme (Tütsü ile mühürleme):

Mühürlemenin bir diğer aşaması da çemberi koruma etkisi veren, sizin seçiminiz olan bir tütsü ile mühürlemektir. Bu mühürleme de su ve tuz mühürlemesine çok benzemektedir.

Doğu yönünde tütsünüzü 3 defa hafifçe savurun (dikkatli olun çok fazla savurmanıza gerek yok…sembolik olarak yapılan hareketler olduğunu unutmayın yoksa gereksiz bir kazaya mahal verebilirsiniz) ve güney yönüne geçin… aşağıdaki sözleri söyledikten sonra aynı işlemi güney yönü için yapın(yani tütsüyü 3 defa hafifçe savurun.)

“havanın ve zihnin tütsüsü ile,
Doğuyu Güney’e bağlıyorum!”

Batıya gidin ve aşağıdaki sözleri söyledikten sonra aynı işlemi yapın:

“hava ve zihnin tütsüsü ile,
Güney’i Batı’ya bağlıyorum!”

Kuzey yönüne gidin ve aşağıdaki sözleri söyledikten sonra aynı işlemi yapın

“hava ve zihnin tütsüsü ile,
Batı’yı Kuzey’e bağlıyorum!”

Altarınıza gidin ve önünde durup şunları söyleyin:

“hava ve zihnin tütsüsü ile,
Kuzey’i Doğu’ya bağlıyorum!”

Çember Mühürleme (mum ile):

Tütsü ile mühürleme işlemi bittikten sonra bir diğer, ve son element olan ateşle mühürleme yapılır. Bunun için doğuda bulunan altarınızdan güneye doğru gidin ve sözleri söyledikten sonra mumu o yönde 3 defa saat yönünde çevirin:

“Duyguların ve isteğin ateşi ile,
Doğu’dan Güney’e, adamam gerçekleştirildi!”

Batı yönüne ilerleyin ve sözleri söyledikten sonra o yöne doğru mumu uzatıp saat yönünde 3 defa çevirin:

“Saygının ve isteğin ateşi ile,
Güney’den Batı’ya, sadakat gerçekleştirildi!”

Kuzey yönüne ilerleyin ve sözleri söyleyip aynı işlemi tekrarlayın:

“Sadakat ve isteğin ateşi ile,
Batı'dan Kuzey’e, kutsama gerçekleştirildi!”

Kuzey yönünden doğuya ilerleyin ve şu sözleri söyleyin ardından aynı işlemi gerçekleştirin:

“vaatlerin ve isteğin ateşi ile,
Kuzey’den Doğu’ya, bu ithaf gerçekleştirildi!”

Mumu sunağınızın önünde havaya kaldırın ve şunları söyleyin:

“bu çember içinde tüm isteklerim özgürdür,
Çember mühürlendi! Kutlu olsun!”

GÖZCÜ KULELERİNİN ÇAĞIRILMASI

Çember mühürlendikten sonra, elementlerin güçlerini daha etkin kullanmak ve elementlerden koruma ve güç talep etmek için her elementin Kule’si çağırılır. Bunun için, asanızı ya da atheme’inizi elinize alın;

-Doğu yönüne gidip asanızı (ya da atheme’inizi) havaya kaldırarak diz çökün ve şunları söyleyin:

“Doğu Kulesi’nin Lordları!
Ruhun hava Lordları!
Gücünüzün etkisini gösterin,
Zihnimin odaklanmasına yardım edin!
Ritüellerime tanık olmanız ve çemberi korumak için sizi çağırıyorum!”

-Güney yönüne gidip asanızı (ya da atheme’inizi) havaya kaldırarak diz çökün ve şunları söyleyin:

“Güney Kulesi'nin güçlü Lordları!
İsteğin Ateş Ruhları!
Gücünüzün etkisini gösterin,
Dualarım Kulenizin üzerine olsun,
Güçleriniz bana yardım etsin,
Ritüellerime tanık olmanız ve çemberi korumak için sizi çağırıyorum!”

-Batı yönüne gidin ve aynı pozisyonu alıp şunları söyleyin:


“Batı Kulesi’nin Lordları!
Ölüm ve inisiyasyonun Su Lordları!
Ritüellerime tanık olmanız ve çemberi korumak için sizi çağırıyorum!”

-Kuzey yönüne gidin ve aynı pozisyonu alıp şunları söyleyin:

“Toprağın Kuzey Lordları!
Yaptıklarımı kutsayın ve değerli kılın,
Poyraz! Kuzey yollarının gardiyanı!
Ritüellerime tanık olmanız ve çemberi korumak için sizi çağırıyorum!”

sunağınıza gidin ve yine asanızı (ya da atheme’inizi) havaya kaldırıp diz çökerek şunları söyleyin:

“Tanrı’m ve Tanrıça’m
Kutsamalarınızı bana armağan edin,
Bu benim gerçek ve özgür isteğimdir…
Kutlu olsun!!!”

ELEMENTLERİN GÜCÜNÜ ÇAĞIRMA DUASI

“Hava, Ateş, Su, Toprak
Astral doğumun elementleri!
Sizi çağırıyorum bana katılın!
Çember muntazam açıldı,
Lantelerden ve yıkımdan azade kılındı
Sizi çağırıyorum bana katılın!

Mağaradan, çölden, denizden ve tepelerden,
Asa, Hançer ve Pentacle ile,
Sizi çağırıyorum bana katılın!
Kutlu olsun!

ÇEMBERİN KAPATILMASI

Ritüelleriniz bittikten sonra saat yönünün tersinde, her Kule’ye teşekkürlerinizi sunarak çemberinizi kapatınız (yani yukardaki işlemleri sondan başlayarak yaparak ve çağırma bölümleri yerine teşekkür bölümleri ekleyerek)Çemberi açmadan önce bütün malzemelerinizin çemberi açacağınız alanda olduğundan emin olun. eğer birşeyi dışarda unuttuysanız, elleriniz ile başınızın üzerinden yay çizecek şekilde imajinasyon ile bir kapı açın ve çıkınca kapatın. içeri girerken dışardan tekrar açıp içeri girerken kapatın.


Temel Cadılık Dersleri 2- Kişisel Cadılık İnisiyasyonu Bu ritüel bir rahip ya da rahibe yardımı olmaksızın kendinizi cadılığa adamak için olan bir ritüeldir. Ve başlangıç için ihtiyacınız olan tek şeydir. Daha sonra, elementlerle olan bağınızı artırmak için onları hissetmek, dinlemek ve sevmek güçlerinizi daha da ileriye taşıyacaktır. unutmayın; bu uygulama sizi cadı yapmaz, sadece kapısını açar...gerisi size ve aklınızı kullanabilme sınırlarınıza kalmıştır.

1-sunağınızı hazırlayın ve köşelerine her elementi simgeleyen mumlardan ya da taşlardan koyun. Eğer sunak rüzgarlı bir yerdeyse taş daha uygun olacaktır.

2- Çemberinizi açın ve kutsayın (bkzl)


3- Soyunun: üzerinizdeki tüm takıları, saatinizi vs. çıkarın

4- Aşağıdaki dua (ya da aynı konseptte kendi yazdığınız bir dua) ile gardiyanları çağırın ve adama için her elementi net bir şekilde imajine edin ve sizin için önemini düşünün.

“Kuzey’in gardiyanları, toprağın kutsal ruhları,
Senin karanlık ve soğuk rahminin sessizliğine beni almak için lütfen ölümümü kabul et… eski "ben" in ölümünü...

Selamlar olsun size, Doğu’nun Gardiyanları! Havanın kutsal ruhları! Doğudan doğan güneşle birlikte benim cadı olarak başlayan yeniden doğumuma yön ver…

Selamlar olsun size, Güney’in Gardiyanları! Ateşin kutsal ruhları! Yeni yolculuğumda benim koruyucum ol!

Selamlar olsun size, Batı’nın Gardiyanları! Suyun kutsal ruhları! Şu andan itibaren ruhumu yıkayın ve arındırın ve her daim saf kalmama yardım edin!”

5- Sembolik ölümünüz için: yere sırt üstü uzanın.eğer Tanrıça’ya daha yakın kalmak isterseniz başınız kuzeye doğru olsun, Tanrı için ise doğuya doğru…daha sonra aşağıdaki sözleri (kağıttan okumadan) söyleyin:

“Yaradılıştan önceki sessizliğe giriyorum,
Tanrıça’mın yanına.
Bedenim sabit kalacak,
Aklım ise özgür.
Kalbim buna hazır olacak”

6- şimdi huzurlu bir biçimde pozisyonunuzu bozmadan kalın. Altınızdaki toprakla bütünleştiğinizi hayal edin. Aşağıdaki sözleri bir süre mantra gibi yavaşça ve hafif seste tekrar edin:

“Hecate, Cerridwin,
Karanlık anne beni al,
Hecate,Cerridwin,
Beni yeniden doğur”

Bunu Tanrıçanın içinde eridiğinizi hissedene kadar tekrar edin.


7- doğru zamanı hissettiğinizde, ayağa kalkın ve açtığınız çemberin içinde yürüyerek Tanrıça ilahisini mantra gibi tekrarlayın

“hepimiz Tanrıça’dan geldik,
Ve ona döneceğiz.
Okyanusa doğru akan,
Bir su damlası gibi…”

Bu ilahiyi söylerken Çemberin içinde dönmeye devam edin. Zamanla hem sözleri hemde hareketlerinizi hızlandırın. En sonunda başınız dönecek seviyeye gelin ama durmayın…Ta ki yorgunluktan yere düşene kadar. Mantra ve dans, psişik gücü yükseltir bu yüzden bunu yere düşene kadar devam ettirmeniz önemlidir.

8- Yere uzanıp dinlenin ve kendinize gelin. Daha sonra sunağınızın önünde durun ve kendinizi kutsal yağlardan biri ile kutsayın (gül yağı, yasemin yağu veya diğer tanrıça yağlarından biri ile). Bunun yapılış yönetmi şudur:

Parmağınızı yağa batırın ve ilk olarak sol göğsünüze, sonra sağ göğsünüze en son olarak da göbek deliğinizden 5 parmak aşağı sürün. Bu birinci derece cadı sigili olan ters üçgendir. Daha sonra “kendimi eski din’in rahibi(ya da rahibesi) adına kutsuyorum ve kendime ****** adını veriyorum!" diyin "*****" olarak gösterilen kısım sizin cadı isminiz olacak ve bunu kimse bilmeyecek…sadece ritüellerinizi yaparken kendinizi bu isimle tanıtacaksınız Tanrı ve Tanrıça’ya

Daha sonra şunları söyleyin:

“Ben, (gerçek adınız), kutsal evrensel güçlerin karşısında,
Kendi özgür irademle ve ciddiyetle hareket edeceğim
Ve her zaman dinimin, aklımın ve büyü ilminin kuralları içinde kalacağım!
Öğrendiğim sırlarla dostlarıma ve diğer arkadaşlarıma zarar vermeyecek ve bunlarla böbürlenmeyeceğim.
Bu günden itibaren (cadı isminiz) olarak doğuyorum ve yeminimle birlikte onurumu taşıyacağıma and içiyorum”

9- Sunak önünde diz çökün. Bir kadehe az miktarda şarap koyun ve kadehi sunağın önüne koyun. İki elinizle hançerinizi alın ve kollarınız gevşek biçimde, hançerinizin ucu yere bakacak şekilde tutun. Hançerin ucunu şaraba batırın ve şunları diyin:

“Kadeh dişidir ve hançer erkektir, bu birleşme kutsallığı getirdi!”

10- Kendinize şunları söyleyin:
“Ben tekrardan doğdum. Ben bir cadıyım. Ben bir rahip/rahibeyim….(daha yüksek bir sesle) BEN CADIYIM”

11-Şarabı ve bir parça keki kutsayın…kıyafetlerinizi giyin ve çemberi kapatıp teşekkürlerinizi sunun. Kutsanmış kekiniz ve şarabınızı yiyip için ancak bir miktarı toprağa dökmek ve gömmek için ayırın. Bu sizin adağınız ve teşekkürünüzün karşılığı olarak Doğa Ana’ya verdiğiniz bir hediye olacaktır


Temel Cadılık Dersleri-3: Ritüel Araçlarını Kutsama


Bir cadının ritüellerinin daha güçlü olması için ritüelinde kullanacağı araçların temiz kalması, başkalarının dokunmaması ve sadece bu iş için adanmış olması çok önemlidir. Araçlarınızı edindikten sonra onları kutsayıp Tanrı ve Tanrıça’ya adamalı ve daha sonrasında gün ışığı almayacak şekilde saklamalısınız. Aşağıda, bir adama ve kutsama ritüeli örneği verilmiştir


Malzemeler:

- 2 adet Tanrı ve Tanrıçayı temsil eden mum (mumların rengi Tanrıça için beyaz, yeşil ya da gümüş rengi; Tanrı için kırmızı, sarı ya da altın rengi olmalı)

- Kibrit

- Ufak bir kap içerisinde deniz tuzu ya da temiz toprak (Toprak elementini temsil etmesi için)

- Tütsü (Hava elementini temsil etmesi için

- Kırmızı bir mum (Ateş elementini temsil etmesi için)

- Küçük bir kap içerisinde temiz su (Su elementini temsil etmesi için)


Sunağınızı hazırlayın ve çemberinizi açın.

Adanacak ritüel aracınızı elinize alın ve şunları söyleyin:

“Bu kutsal çemberin içine, (ritüelin aracının adı)'nı arınması, kutsanması ve Tanrı ve Tanrıça'nın hizmetine girmesi için getirdim!"


Daha sonra, adanacak ritüel aracını elinize alın ve ateş elementinden başlayarak her element için şunları söyleyerek elementi temsil eden öğelere değdirin (ateş elementi kısmında dikkatli olun, mumun üzerinden ateşe değmeden geçirmeniz yeterlidir. Aksi taktirde ritüel aracınıza zarar verebilirsiniz)

“ (Elementin adı)’nın ruhu ve gücü ile (ritüel aracınız)’ı kutsuyorum!”

Tüm elementler için bu işlemi yaptıktan sonra, ritüel aracınızı elinize alın, sunak önünde diz çökerek şunları söyleyin:

“Kutsal Tanrıça’m, bu (ritüel aracınız)’ı kutsa, verimli kıl ve senin gücüne yaraşır hale getir! (Ritüel aracınız)'dan hiçbir varlığa zarar gelmesin. Bu aracı senin hizmetine adadım, hizmetine kabul et!”

“Güçlü Tanrı'm, bu (ritüel aracınız)’ı kutsa. O’nu ve onunla yapacağım işleri kolla ve gözet. Senin hizmetin altındayken ondan hiçbir varlığa zarar gelmesin. (Ritüel aracınız)’ı kutsal amaçlar dışında kullanmayacağıma and içerim. Bu aracı senin hizmetine adadım, hizmetine kabul et”

“Kutlu olsun!!!”

Çemberi kapatın. Daha sonra ritüel aracınızı güneş görmeyecek bir yerde saklayın ve sizden başka insanların ona dokunmasına izin vermeyin.


Umarım beğenmişsinizdir. Okuduğunuz için teşekkür ederim


...belfalas...
 

reidikonto

Kayıtlı Üye
Katılım
24 Eki 2009
Mesajlar
330
Tepkime puanı
11
Cadı değilim birgün cadı olmayı düşünürsem yaparım bunların hepsiniii.. :)
 

origanum

Yönetici
Katılım
15 Eki 2008
Mesajlar
3,090
Tepkime puanı
377
Cadı değilim birgün cadı olmayı düşünürsem yaparım bunların hepsiniii.. :)
Sayın reidikonto,
Sitemizde şahsi fikirlerle ilgili değil, direk paylaşılan bilgiye ait katkı amaçlı yorumlar yapılmalıdır. Ayrıca imla kurallarına uymadığınız gözlendi.
Sitemizde bu konuda gösterdiğimiz hassasiyete dikkat edeceğinizi umar, iyi ve kaliteli forumlar dileriz.
 

reidikonto

Kayıtlı Üye
Katılım
24 Eki 2009
Mesajlar
330
Tepkime puanı
11
Sayın reidikonto,
Sitemizde şahsi fikirlerle ilgili değil, direk paylaşılan bilgiye ait katkı amaçlı yorumlar yapılmalıdır. Ayrıca imla kurallarına uymadığınız gözlendi.
Sitemizde bu konuda gösterdiğimiz hassasiyete dikkat edeceğinizi umar, iyi ve kaliteli forumlar dileriz.

Bundan sonra dikkat etmeye çalışırım. El alışkanlıgı olmuş.
 

bliss286

Kayıtlı Üye
Katılım
18 Şub 2010
Mesajlar
11
Tepkime puanı
0
Benim bazı sorularım var:

1)Mumlar el yapımı olmalıdır diyolar bazı yerlerde mumu yaparken stearin kullanmalı mıyız? Stearinsiz de oluyomuş ve petrol ürünleri kullanmayın diyolar ne yapmalıyım?
2)mum bardağın içinde olsa fark eder mi?
3)Bir yerde kutsanıcak eşyanın atheme olduğunu okudum. Atheme yerine gölgeler kitabımı falan kutsasam olur mu? Atheme bulundurmak gerekli mi?
4)Aynı mumlarla birkaç eşya kutsayabilir miyiz? Eğer kutsayabilirsek bi gün bi eşyayı kutsayıp mumları söndürüp ertesi gün aynı mumlarla başka bir eşya kutsanabilir mi yoksa her eşya için ayrı malzemeler mi alınmalıdır? Söndürmeden 5 eşyayı aynı mumla art arda kutsasak olur mu?

Cevaplar için şimdiden teşekkürler.
 

logii

Kayıtlı Üye
Katılım
17 May 2009
Mesajlar
1,044
Tepkime puanı
270
1)Doğal yapmanızda fayda var. Çünkü içerisinde petrol olması hem sizin açınızdan hemde ritüel açısından kötüdür.
2)Pek fark teşkil edeceğini sanmıyorum. Şamdan tarzı olsaydı belki görünüş açısından ve Tanrı'ları ithaf ediyorsunuz birazda saygı açısından iyi olabilirdi ama bardakta olabilir.
3)Atheme olmalıdır.
4)Hayır, aynı mumlarla birden fazla ritüel teşkil edemezsiniz. Ritüelin bitmesine kadar yanmasına devam edin. Hatta Ritüel bittiğinde bile bırakın yansınlar..
 

gümüşejderha

Kayıtlı Üye
Katılım
11 Ocak 2011
Mesajlar
134
Tepkime puanı
14
yapmak isterdim ama çok şey vermemiz lazım cadı olmak ve bunu yapın ca artık cadımı olacagız
 

Lavander

Moderator
Katılım
5 Kas 2011
Mesajlar
1,052
Tepkime puanı
323
İş
Öğretmen
Ben burada bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Wicca=cadı değildir. Müslüman cadı da elbette olabilir!!! Cadılık din veya inanç sistemiyle alakalı değildir. Yukarıda verilen uygulama bir adanma ritüeli ve büyük olasılıkla Tanrıçaya adanma. Cadı müslümana örnek; Anadoluda koluna sepeti takıp dağda bayırda şifalı ot toplayıp merhem eden kadınlar. Craftı inançlarınızla birleştirebilirsiniz elbette ama şu cadı olamaz diyemezsiniz. Ayrıca her wicca cadı olacak diye birşey de yoktur. İbadetini yapar, gider otunu aktardan alır, tütsüsünü dükkandan alır ama cadı değildir. Bunu her şekilde her türlü kaynaktan karşılaştırabilirsiniz. Cadı demek doğadan güç alarak onu hayatında kullanmaktır. Bir müslüman da elbetteki dünyadaki diğer canlılarla iletişim kurabilir ve onlarla enerjisini paylaşabilir. Sonuçta İslama göre de hepimizi Allah yarattı ve bu nedenle herbirimiz diğerine muhtacız.

Dediğim gibi wicca başka cadı kavramı başka. Her cadının wicca olmadığı gibi her Wicca da cadı olacak diye bir zorunluluk yok. Ha uygulamalarından ötürü cadı kavramına yakın durabilir ama cadılık insan yaratıldığından beri varolan bir deneyimler bütünü Wicca ise 20.yy da bir takım geçmiş pagan uygulamaların derlenmesi ile oluşturulmş new age bir inanç sistemidir. Derlenmiş olma özelliğinden ötürü de dediğim gibi bir cadının yaptığı şeyleri yöntem olarak ibadetlerinde kullanabilir ama cadılık bir inanca saplı değildir. Wicca içindeki craft ile cadılık kavramını karıştırmayalım ve bence bir daha bakın ve konu başlığını değiştirin ki hiç bilmeyip merak edip araştıran arkadaşlarımız yanlış bilgi almamış olsun.
 

dmavisi35

Banlı Kullanıcı
Katılım
14 Mar 2013
Mesajlar
80
Tepkime puanı
3
"alın ve altarınızın ortasına koyun" altar neresi oluyor ? :S
 

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,118
Tepkime puanı
5,053
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog

AkuJuk

Banlı Kullanıcı
Katılım
15 Tem 2011
Mesajlar
198
Tepkime puanı
27
Konum
Kâinat
Çok iyi bir paylaşım.Özellikle mumların bir başka ritüelde tekrar kullanılamayacağını bilmiyordum.
Herşey çok iyi fakat bir ritüel bilmiyorsanız, büyü vs sanırım bunların pek anlamı kalmıyor.Bu konuda ulaşabileceğim kaynaklar var mıdır?
 

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,118
Tepkime puanı
5,053
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
Çok iyi bir paylaşım.Özellikle mumların bir başka ritüelde tekrar kullanılamayacağını bilmiyordum.
Herşey çok iyi fakat bir ritüel bilmiyorsanız, büyü vs sanırım bunların pek anlamı kalmıyor.Bu konuda ulaşabileceğim kaynaklar var mıdır?

Bir cadı ya da wiccan ritüellerini,büyülerini kendisi hazırlar o yüzden onlar başkalarından yardım almaz. :) İnternet de bulunan büyüler ve ritüeller herkes de başarılı olmayabilir. :)
 

AkuJuk

Banlı Kullanıcı
Katılım
15 Tem 2011
Mesajlar
198
Tepkime puanı
27
Konum
Kâinat
Bir cadı ya da wiccan ritüellerini,büyülerini kendisi hazırlar o yüzden onlar başkalarından yardım almaz. :) İnternet de bulunan büyüler ve ritüeller herkes de başarılı olmayabilir. :)

Haklısın :)
Ben hazırcıyım sanırım.
Yinede taslağa ve yönlericiye şimdilik ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.
Web dekiler bence tam bir fiyasko.
Lanet şehrimde tek bir wicca,pagan yok..!
 

Lavander

Moderator
Katılım
5 Kas 2011
Mesajlar
1,052
Tepkime puanı
323
İş
Öğretmen
Bir cadı ya da wiccan ritüellerini,büyülerini kendisi hazırlar o yüzden onlar başkalarından yardım almaz. :) İnternet de bulunan büyüler ve ritüeller herkes de başarılı olmayabilir. :)
Sayın Taichi'ye katılıyorum ancak;
Bazı ritüellerde temel kalıplar vardır.Örneğin bir Samhain ritüelinde ışıklı pullu kıyafetler giymek ve çember açıkken kehanette ve fal yorumlarında bulunmak gibi.Yani yapılması gerekenler belirlidir aslında,ancak nasıl yapılacağı ucu açık bırakılmıştır.Büyü kısmı ise gene o güne ve ritüelle uygun olmalıdır,misal Samhain de çocuk-aşk-cinsellik içeren maji uygulamaları değil görü-vizyon-ölülerle ve ata ruhları ile iletişim kurma veya içe/öze dönüş majileri yapabilirsiniz,yani o günün özel enerjisi bunları destekler.Fakat kalıp bir büyü değilde kendi oluşturduğunuz günün anlam ve önemine uygun bir büyü yapabilirsiniz.Samhainde tutup Tanrıça Brigite veya Tanrı Bel'e dua etmezsiniz mesela ;) bunun gibi kalıplar var ve bu web'de her yerde de var sitemizde de mevcut,bu bölümde araştırabilirsiniz,ilk açılan en eski konularımız bunlarla alakalıdır.

Ayrıca küçücük bir tavsiyem olacak,eğer wicca dalına bağlı bir pagan olma yolunda iseniz etik ve ahlaki olarak avatarınızda kullandığınız ters pentagramı düz halde kabul edip kullanmalısınız:)
 

two2012

Kayıtlı Üye
Katılım
30 Kas 2013
Mesajlar
6
Tepkime puanı
0
Yaş
27
altarda kullanacağımız pentagramı kumaş kullanarak yapabilirmiyiz ayrıca athameler mutlaka çift taraflımı olmalı çünkü koca şehirde 1 tane bile athame bulamadım
 
Ü

Üye silindi 38107

Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum hem wiccan hem cadı olunabiliyormu? Çünkü bazı cadıların rahatça yapabildikleri şeyleri bir cadı yapamıyor,büyülerin tarzları falan farklı oluyor sanırım.Peki birde olunabiliyorsak wiccan-pagan, cadı-pagan, pagan-druid,cadı-druid (Sanırım biraz saçmaladım :) .) gibi şeyler olunabiliyormu?
 

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,118
Tepkime puanı
5,053
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum hem wiccan hem cadı olunabiliyormu? Çünkü bazı cadıların rahatça yapabildikleri şeyleri bir cadı yapamıyor,büyülerin tarzları falan farklı oluyor sanırım.Peki birde olunabiliyorsak wiccan-pagan, cadı-pagan, pagan-druid,cadı-druid (Sanırım biraz saçmaladım :) .) gibi şeyler olunabiliyormu?

Bakın Wicca bir dindir o dine mensup olanlara Wiccan denir. Hristiyan cadı,budist cadı her dinden cadı olabilir.Yani Wiccan bir cadıda olabilir. :)

Cadılık doğuştan gelen bir yetenektir sonradan olunmaz.Yeteneği olan kişi ise vakti geldiği zaman keşfeder ya da en başında bilir.

Wicca dinin Paganizmin içindedir. Neo Paganizm kolunda ki bir dindir. :)

Druid'likte cadılık gibidir doğuştan yetenek gerektirir. Sonradan olunmaz.

Wiccan olunabilir ama dediğim gibi Wicca bir dindir o dine mensup olanlara da Wiccan denir.
 
Ü

Üye silindi 38107

Çok teşekkürler Tai Chi Chuan. Beni bilgendirdiğin için sağol.Bu sitede süt siyahdır, Çin bir şehirdir, su aslında kömür tozundan yapılır ya da yağmurlar aslında lavdan oluşur(Saçmalamanın sınırı yoktur.) dese inanacağım kişilerden birisin.


Sevgi ve Işıkla
 
Üst