Temel asaletler ve yöneticilik aği

  • Konbuyu başlatan angeldream
  • Başlangıç tarihi
A

angeldream

Astrolojinin çoğu düzen hakkındadır. Burçların sırası, gezegenlerin
evlerdeki yerleşimi, açıları oluşturmak üzere 360 derecenin farklı farklı
bölümlenmesi, her bir burca element ve nitelik atanması bu düzenin
göstergeleridir. Astrolojinin düzenlilik gösterdiğinin diğer bir işareti
yöneticilik ilişkileridir.

Burç yöneticiliği ve asaletleri incelerken yedi klasik gezegeni, yani Güneş,
Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ü kullanırım.

Dışsal gezegenler, Uranüs, Neptün ve Plüton çok daha yakın zamanlarda
keşfedilmişlerdir. Onlara, yöneticilikler ve temel asaletler sistemi
çerçevesinde itibar etmek için, arkalarında binlerce yıla dayalı astroloji
araştırmaları bulunmamaktadır. Bu durum modern gezegenlerin kullanılmaması
gerektiği anlamına gelmez. Sadece benim tercih ettiğim yöneticilikler ve
temel asaletler sisteminde yerleri yoktur. Örneğin, Uranüs gezegenine
atfettiğimiz anlam, Kova burcuyla bir çok benzerlikler taşıyabilir. Fakat
Uranüs Kova'yı yönetmez, Satürn yönetir.

Bir gezegen, temel asaletler bakımından haritada önemli konumdaysa, çok iyi
ve net biçimde işlev görür. Temel asaletler şunlardır: Ev yöneticiliği,
yücelik, triplisite, term ve face. Ev yöneticiliği terimini, diğer
yöneticilik türleriyle karışmaması için ayrı tuttum. 'Zararlı' ve
'Düşük' denilen
temel zayıflıklar da vardır. Herhangi bir temel asaleti olmayan gezegen
'Peregrin' olarak nitelenir.

Diğer temel asalet türlerine geçmeden önce, ev yöneticiliklerine
odaklanacağız. Eğer bir gezegen yöneticisi olduğu burçtaysa çok rahat bir
yerdedir (Daha eski metinlerde bazen kendi 'evinde' denir. Bu da karmaşayı
arttırır). Burada net biçimde işlev görür ve kendi doğasına uygun hareket
eder. Bir gezegen kendi evinde rahattır. Klasik ev yöneticiliklerini
uygularsak, Güneş Aslan'ı, Ay Yengeç'i, Merkür Başak ve İkizler'i, Venüs
Boğa ve Terazi'yi, Mars Koç ve Akrep'i, Jüpiter Yay ve Balık'ı, Satürn de
Oğlak ve Kova'yı yönetir. Güneş ve Ay hariç tüm gezegenlerin bir eril bir de
dişil olmak üzere iki burcu birden yönettiklerini fark edeceksiniz. Eğer bir
gezegen eril kutupsallığa sahip bir hava burcunu yönetiyorsa, aynı zamanda
dişil kutupsallığa sahip bir toprak burcunu da yönetir. Eğer gezegen, eril
kutupsallığa sahip bir ateş burcunu yönetiyorsa, dişil kutupsallıkta olan
bir su burcunu da yönetir.

Diğer temel asalet türlerine ilerlediğimizde, öncelikle yücelik kavramıyla
karşılaşırız. Gezegenlerin yüceldiği burçlar şunlardır: Güneş Koç'ta, Ay
Boğa'da, Jüpiter Yengeç'te, Merkür Başak'ta (aynı zamanda yönetir), Satürn
Terazi'de, Mars Oğlak'ta ve Venüs Balık'ta. Bunlara ilave iki yücelik
konumu daha vardır: İkizler'deki Ay'ın Kuzey Düğümü ile Yay'daki Güney
Düğümü. Yücelmiş bir gezegen çok güçlüdür. Kendi yönettiği burçta olduğundan
çok daha bağımsız hareket eder. Yücelmiş olmak, gezegene, kendisini güçlü
biçimde ifade etme izni verir. Evin mukimi olmaktan çok, 'Saygın bir
konuk'tur. Bu yüzden Balık'taki Venüs, gerçek bir romantik, Oğlaktaki Mars
ise hırslı bir muvaffaktır.

Triplisiteler, haritanın diurnal (gündüz) veya nokturnal (gece) oluşuna,
yani haritada Güneş'in ufkun altında veya üstünde bulunuşuna göre farklılık
gösterir. Elementlerin triplisiteleri şöyledir: Ateş- Güneş gündüz ve
Jüpiter gece, Toprak- Venüs gündüz ve Ay gece,

Hava- Satürn gündüz ve Merkür gece, Su- Mars gündüz ve gece. Mars, su
triplisitesini, hem gündüz hem de gece yönetir. Çünkü atılgan doğası, en iyi
su tarafından dengelenir.

Temel asaletlerin en kompleks olanı term'lerdir. Her burç eşit olmayan beş
term'e bölünmüştür. Her term farklı gezegen tarafından yönetilir. Ev
yöneticiliğinden, yücelikten ve triplisiteden daha zayıf bir asalet türüdür.
Fakat, haritadaki gezegenlerin rölatif güçlerini değerlendirmekte yine de
önem taşır. Termleri net olarak belirlemek için lütfen aşağıdaki tabloyu
inceleyin.

Ayrıca faceler ve dekanlar vardır. Bunlar da tabloda verilmiştir.
Termlerden daha zayıftır. Her burç on derecelik üç eşit bölüme ayrılmıştır.
Eğer bir gezegen yalnızca face türünde bir asalete sahipse, bazen 'son
nefesinde' olduğu şeklinde ifade edilir.

Aşağıda William Lilly'nin "Christian Astrology" kitabının Regulus faksimile
baskısından alınan temel asaletlere ilişkin bir tablo verilmiştir.

GEZEGENLERİN TEMEL ASALETLER TABLOSU

William Lilly, gezegenlerin rölatif güçlerini saptayabilmek için
puan-tabanlı bir sistem geliştirmiştir. Kendi burcunda olan bir gezegene 5
puan, yücelik konumuna 4 puan, kendi triplisitesi içindeyse 3 puan, kendi
term'indeyse 2 puan, kendi face'inde olduğunda da 1 puan vermiştir. Ayrıca
bir gezegen zararlı konumdaysa veya peregrin ise 5 puan, düşük konumdaysa 4
puan eksiltmiştir. Temelde, zararlılık, yönetici burcun karşıt
konumundaki, düşüklük ise yüceliğin karşıt konumundaki burçtur.

Bir peregrin gezegen, yani hiçbir temel asaleti olmayan gezegen, gevşek bir
bilardo topu gibi işlev görür (karambole düşürür). Peregrin gezegeni
açıklamanın bir yolu, onun kendisi olmayı istemeyip, bulunduğu burcun
yöneticisi gibi hareket etmeyi istemesidir. Böylece sefil olur. Zayıflık
nedeniyle değil, uygunsuz işlev görmesi nedeniyle. Peregrin gezegenlere bu
şekilde bakma yolunu ilk kez ISAR-2000'de bir konferansta Robert Hand'den
dinledim. O zamandan beri, onları bu şekilde dikkate alıyorum.

Şimdi bütün bu bilgiler iyidir. Fakat bunları nasıl kullanacağız? Asaletleri
kullanmak, bir haritadaki en önemli gezegenleri çeşitli yollarla
belirlememize yardımcı olabilir. Bunlar, diğer tekniklerle birlikte çalışan
temel inşa bloklarıdır. Daha tam, derin ve anlamlı harita yorumu sunarlar.

Bunu yapabilmemizin basit bir yolu, yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan
Lilly'nin puanlama sistemini kullanarak bir haritadaki hangi gezegenlerin en
yüksek asalete sahip olduklarını saptamaktır. Bir haritada yüksek asalete
sahip bir gezegenin haritanın açıklanmasında bir çok yönden çok önemli
olduğunu keşfettim. Yüksek asalete sahip bir gezegen, danışanın potansiyel
güçlerine, kariyer olasılıklarına ve eğilimlerine işaret etmek için yararlı
olabiliyor. Örneğin kendi haritamda en yüksek puana sahip üç gezegen
Jüpiter, Mars ve Satürn'dür. Benim en uzun-ömürlü üç kariyerim, aktörlük,
askerlik ve astrolojidir. Bir çok astroloji programı Lilly'nin puanlarını
hesaplamakta.

Haritayı tam anlamıyla kavrayabilmek için, asaletleri ve yöneticilikleri
kullanabileceğimiz başka bir yol ise düzenleyici ilişkileridir.
Düzenleyicilerin kullanımı, haritadaki ayrıntıları birbirine bağlayarak
danışanı harekete geçiren esasları anlamamızı sağlar. Benim düzenleyicileri
kullanma yolum, gezegenleri ev yöneticilikleri ile ilişkilendirerek haritayı
ana temayı oluşturan bir veya bir kaç gezegene indirgemektir.

Düzenleyicileri, yöneticilik silsilesini izleyerek, bir kör noktaya ulaşana
kadar kolaylıkla kullanabilirsiniz. Ben bu noktaya 'haritanın ana teması'
diyorum. Ana Temaya işaret eden farklı türde düzenleyiciler vardır: Tek
düzenleyiciler, çoklu düzenleyiciler, karşılıklı ağırlamalar, çoklu
ağırlamalar ve bileşik düzenleyiciler/ağırlamalar.

Bir tek düzenleyici, yalnızca bir gezegen kendi yönettiği evdeyse ve
karşılıklı/çoklu ağırlama yoksa oluşur. Tek düzenleyici, haritanın ana
temasının en net işaretidir. Diğer gezegenlerin hepsi, açılar ve ev
başlangıç çizgileri en nihayetinde bu tek düzenleyiciye bağlanırlar. Eğer
diğer önemli göstergeleri haritanın hükümeti gibi düşünürsek, tek
düzenleyici diktatördür. Hepsi diktatöre uymak zorundadır. Burası tüm
kararların alındığı yerdir. Bob Dylan'ın haritası, tek düzenleyici olan bir
harita örneğidir. Merkür, kendi yönettiği İkizler burcundadır.

Çoklu düzenleyiciler, iki veya daha çok gezegen kendi yönettikleri burçlarda
olduğunda ortaya çıkar. Kendi burçlarında bulunan gezegenlerin sayısına
bakarak yönetim biçimini belirleyebiliriz. İkili bir ortaklık, üçlü, dörtlü
veya daha fazla ortaklı çoklu bir yönetim söz konusu olabilir. Her gezegen,
ev ve köşe noktası kendi yönetici gezegenine bağlanacağından, haritada, bir
şey yapılması gerektiğinde dönüp bakılacak tek bir diktatör yoktur.
Satürn'ün Oğlak'ta, Jüpiter'in Yay'da olduğu bir haritayı örnek
verelim. Danışan
bazı durumlarda Satürn bazlı, bazılarında ise Jüpiter bazlı harekete
geçecektir.

Karşılıklı ağırlamalar, iki gezegen birbirinin yönettiği burçlarda olduğunda
meydana gelir. Harita, karşılıklı ağırlama ilişkisi içindeki iki gezegen
arasında bir tahterevalli mücadelesine indirgenir. Buradaki yönetim
şeklinde, tüm alanlar üzerinde eşit güce sahip iki yöneticinin her biri, en
uygun eylemde bulunmak için ileri geri çekişir. Ted Turner'ın haritası,
ortak düzenleyicilerde sonlanan bir harita örneğidir. Venüs Mars'ın
yönettiği Akrep burcunda, Mars ise Venüs'ün yönettiği Terazi'dedir.

Üç veya daha fazla sayıda gezegen aynı tür bir 'kapalı devrede' karşılıklı
ağırlama benzeri bir etkileşim içindeyse, ben buna çoklu ağırlama diyorum.
Güneş'in Yengeç'te, Ay'ın İkizler'de ve Merkür'ün Aslan'da bulunduğu bir
harita bunun örneği olacaktır. Merkür Güneş'in yönettiği burçta, Güneş Ay'ın
yönettiği burçta, Ay da Merkür'ün yönettiği burçtadır. Döngü bu şekilde
devam edip gidecektir. Bu kapalı devre, üç veya daha fazla ortağı olan bir
'hükümet' gibi hareket edecek, ortaklar arasında dengeleyici bir eylemle
sonuçlanacaktır.

Hem kendi burcunda bir gezegen varsa hem de iki veya daha çok gezegen
ağırlama ilişkisi içindeyse, bileşik düzenleyiciler kavramı ortaya çıkar.
Örneğin; Merkür'ün kendi yönettiği Başak'ta, Güneş'in Terazi'de ve Venüs'ün
Aslan'da olduğu bir haritayı ele alalım. Haritadaki bazı gezegenler ve
noktalar, nihayetinde Merkür'e bağlanacaktır. Fakat diğerleri Güneş/Venüs
karşılıklı ağırlama kapalı devresine yakalanacaktır.

Farklı türlerdeki yöneticilik modellerini göstermek için, haritanın kağıt
üzerine kopyasını alır, noktadan noktaya çizgiler çizerim. Bu çizgiler,
gezegenler, köşe noktaları ve ara evlerin başlangıç çizgileri arasındaki
ilişkileri gösterir. Sonuçta elde ettiğim bu diyagrama 'Yöneticilikler Ağı'
derim.

Bob Dylan'ın haritasında Merkür tek düzenleyicidir. Haritasındaki her unsur
en nihayetinde 7. evindeki Merkür'e dönüp gelmektedir. Dylan'ın tüm varlığı
bu yerleşim tarafından renklendirilmektedir. Merkür; Neptün ve Kuzey Ay
Düğümüne kare, Tepe Noktasına üçgen, Yükselen'e de karşıt açı yapmaktadır. Bu
haritada dış dünyaya idealist bir mesaj ileten bir insan görürüz. Fakat
bazen mesajını iletmekte güçlükler yaşamaktadır.

Ted Turner'ın haritasında, Akrep'te 12. evde geri giden Venüs ile Terazi'de
10.evdeki Mars, karşılıklı ağırlama ilişkisindedir. Venüs, Güneş'le kavuşum
(yaklaşan), Jüpiter'le kare, Neptün'le ise altmışlık açı yapmaktadır.
Mars'ın yaklaşan hiçbir açısı yoktur. Satürn'den karşıt, Yükselen'den de
altmışlık açılarla uzaklaşmaktadır. Bu haritada Venüse özgü uğraşlarla,
örneğin filmlerle, spor benzeri Marsa özgü uğraşlar arasındaki bir
tahterevalliyi dengelemeye çalışan bir insan görmekteyiz. Hangisinden daha
fazla hoşlanmaktadır ? Yanıt, soruyu sorduğunuz zamana göre değişir.

Çoklu düzenleyiciler, benim kendi haritamda olduğu gibi, kişiye, farklı ev
ve gezegenlerin temel enerjilerini nereden aldığını görme olanağı
sağlar. Örneğin;
benim 3.evimin başlangıç çizgisinde bulunan Koç burcu, Oğlak'taki Mars
tarafından yönetilmektedir. O ise, Oğlak'ta kendi yönettiği burçtaki Satürn
tarafından yönetilmektedir. Merkür, Balık'ta yerleşmiştir. Kendi burcu
Yay'da bulunan Jüpiter tarafından yönetilmektedir. Böylece haritamda, ikisi
de entelekt ve iletişimle ilgili iki nokta vardır. Tahminime göre,
gezegenler bir haritadaki fiillerdir (eylem sözcükleri), evler de isimlerdir
(insanlar, yerler, şeyler). Belirgin bir farklılık söz konusudur. Düşünce ve
iletişimim, amacında ve eyleminde Jüpitere özgü ve genişlemeci iken, bir çok
insan, iletişim içinde veya entelektüel bir sorunu çözmeye çalışırken, beni,
Satürne özgü yönümle algılarlar. Amacım ve eylemimle, diğer insanların
benim yapmaya çalışıp söylediklerimle ilgili algıları arasında belirgin bir
farklılık vardır. Aslında bir probleme berrak, özlü bir çözüm üretmeye ve
yanıt vermeye çalışırken, bazıları beni savunmacı ve tahakküm edici olarak
algılarlar. İnsanlarla ilişkilerimde bu gerçek bir güçlüktür. Yalnızca uzun
süredir tanıdığım insanlar ya da beni çarçabuk algılayıverenler, benim
gerçek niyetimi anlayabilirler (genellikle haritalarımız arasında iyi
sinastri vardır). Bileşik düzenleyiciler/ağırlamalar, bu örnekteki
faktörlerin bir kombinasyonu olacaktır,
Burada, temel asaletler ve yöneticilikler ağını uygulamada kullandığım iki
teknikten söz ettim. Astrolojinin tüm alanlarında, natal, saatler, seçim,
meslek, dünyasal ve olay analizlerinde, yaygın biçimde kullanılabilirler.
Eğer bu teknikleri harita incelemelerinizde şu anda kullanmıyorsanız, bir
denemenizi yürekten öneririm.
 
Üst