Süreler ve Fazileti İşinize Yarar..

İnanc.

Banlı Kullanıcı
Katılım
26 Ağu 2010
Mesajlar
21
Tepkime puanı
0
Sure-i Fatiha;Bir kimse tarafından okunduğunda Allahu Teala o kimseyi dünyevi ve uhrevi maksadına nail eder. Birçok bela ve musibetlerden uzak olmasına vesile olur. Hasta olanlara da suya okunup içirilirse veya onların üstüne okunursa Allah’ın izniyle şifaya kavuşmuş olur. Bir kimse yatarken 7 defa okur ise ölüm hariç her şeyden korunur.
Sure-i Bakara;Bu sureyi okumaya devam eden kimseyi her türlü sihirden, nazardan Allahu Teala korur.
Sure-i Nisa; Okunduğu zaman okuyanın çocukları namuslu ve terbiyeli olarak yetişirler. Huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamalarına Allahu Teala onları muvaffak kılar.
Sure-i Ali İmran; Bu sureyi 3 sefer okuyan kimse kul borcundan kurtulmuş olur. Allahu Teala bu kimseye ummadığı bir yerden mal ve servet verir, mal sahibi yapar.
Sure-i Maide; Bu sureyi 40 defa okuyan kimseye Allahu Teala çok mal ve servet ihsan eder.
Sure-i En’âm; Bu sureyi 41 defa okuyan kimsenin çıkmazdaki işleri yoluna girer ve Cenab-ı Hak onu düşman şerrinden muhafaza eder.
Sure-i A’raf; Bu sureyi okumaya devam eden kimse ahiretteki azaptan kurtulmuş olur.
Sure-i Enfal; Bu sureyi zindandaki bir kimse 7 defa okuduğu zaman Cenab-ı Hak onu kurtarıp her türlü şerden muhafaza eder.
Sure-i Tevbe; Bu sureyi 17 defa okuyan kimsenin dilekleri Allahu Teala tarafından kabul edilir. Ayrıca fena kimselerin ve hırsızların şerlerinden uzak kılar.
Sure-i Yunus; 21 kere okunduğundan kişiyi düşman şerrinden muhafaza eder.
Sure-i Hud; Her kim bu sureyi 3 defa okursa Allahu Teala dileklerini kabul edip onu tehlikelerden korur.
Sure-i Yusuf; Bu sureyi okuyan kimsenin Allahu Teala hasretinin giderir ve tüm insanların sevgisini kazanır.
Sure-i Râd; Bu sure-i celileyi okuyan kimse hem kendisi hem de çocukları cinlerin şerrinden emin olur ve onlara herhangi bir korku hali isabet etmez.
Sure-i İbrahim; Her kim bu sureyi 7 defa okursa düşmanların zararından kurtulmuş ve anne babasının rızasını kazanmış olur.
Sure-i Hicr; Bu sureyi 3 kere okuyan kimsenin alış verişine Allahu Teala bereket ihsan eder.
Sure-i Nahl; Bu sure 100 kere okunursa Allahu Teala okuyan kimseyi maksadına eriştirir ve düşmanlarından emin kılar.
Sure-i İsra; Bu sure 7 defa okunduğu zaman Allahu Teala okuyan kişiyi fitneci ve hasetçilerin şerlerinden uzak tutar. Ayrıca yazılıp suyu küçük çocuklara içirilirse dilleri açılır ve fasih konuşmalarına sebep olur.
Sure-i Kehf; Her kim Cuma günü bu sureyi bir kere okursa öbür cumaya kadar olan bütün kaza ve belalardan Allahu Teala o kimseyi korur. Ayrıca ahir zaman fitnesinden ve deccal şerrinden emin kılar. Daima sıhhat ve afiyet içinde yaşar.
Sure-i Meryem; Bu sureyi 41 defa okuyan kimseye Allahu Teala bol rızıklar ihsan eder ve yoksulluktan kurtarır.
Sure-i Taha; Bu sureyi 41 bir kız evladı okursa o kızın hayırlı bir erkeğe kısmeti açılır.
Sure-i Enbiya; Her kim bu sureyi 70 defa okursa görünür görünmez kaza, bela ve korkulardan emin olur. Ayrıca böyle bir kimseye Allahu Teala Salih çocuklar ihsan eder.
Sure-i Hac; Bu sureyi okumaya devam eden kimseyi Allahu Teala kıyamet korkusundan emin kılar ve öldüğü zaman da kolay bir şekilde ruhunu teslim eder.
Sure-i Mü’minun; Bu sureyi okumaya devam eden kimseyi Allahu Teala ıslah eder ve tevbesini kabul eder. Hak yolda yürümeye muvaffak kılar.
Sure-i Nur; Bu surei-i celileyi okumaya devam eden kimsenin imanı kalbinde sabitleşir ve Allahu Teala bu kimsenin kalbini şeytan vesvesesinden muhafaza eder.
Sure-i Furkan; Bu sure-i celileyi 7 defa okuyan kimse düşman şerrinden emin olur ve Allahu Teala onu kötü yollara girmekten alıkoyar.
Sure-i Şu’ara; Bu sure-i celileyi 7 kere okuyan kimse Allah’ın izniyle herkesin sevgisini kazanmış olur. Ve böylece herkesle iyi geçinir.
Sure-i Neml; Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimseyi Allahu Teala bütün şerlerden, kötülük ve zulümlerden muhafaza eder.
Sure-i Kasas; Bu sure-i celileyi 7 defa okuyan kimseyi Allahu Teala büyük bir kazadan ve düşman şerrinden muhafaza eder.
Sure-i Ankebut; Bu sure-i celileyi her kim bir su üzerine okuyup suyunu içerse Allahu Teala’nın lutfuyla onun unutkanlığı gider ve hafızası artar.
Sure-i Rum; Bu sure-i celile okunduğu zaman Allahu Teala İslam ordularını muzaffer eyler ve düşmanları mağlup eder.
Sure-i Lokman; Bu sure-i celileyi 7 kere okuyan kimsenin karnındaki bütün ağrıları gider.
Sure-i Secde; Bu sure-i celileyi bir kimse yazıp bir şişenin içine koysa ve şişenin ağzını iyi bir şekilde kapattıktan sonra bir eve koysa Allah’ın izniyle o evde ne yangın olur ne de düşman… Ve hırsız o eve asla giremez.
Sure-i Ahzab; Bu sure-i celileyi 41 defa okuyan kimsenin işi ve ticareti, kazancı yolunda gider. Allahu Teala bütün işlerinde kolaylık ihsan edip bereketini bolca verir.
Sure-i Sebe; Bu sure-i celileyi 70 kere okuyan kimsenin Allahu Teala büyük bir sıkıntısını giderir.
Sure-i Fatır; Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimse cin ve şeytanların şerrinden emin olur ve Allahu Teala ömrüne bereket ihsan eder.
Sure-i Yasin; Bu sure-i celileyi 70 kere okuyan bir kimsenin yüzüne hayırlı kapılar açılır. Okuyup suyunu içerse Allahu Teala gönlünü nurlandırıp her türlü can sıkıntısından emin kılar.
Sure-i Saffat; Bu sure-i celileyi her kim 78 defa okursa Allahu Teala o kimsenin rızkını bollaştırır.
Sure-i Sad; Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimseyi Allahu Teala şeytanın şerrinden korur.
Sure-i Zümer; Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimse Allahu Teala katında aziz ve mükerrem olur.
Sure-i Mumin; Bu sure-i celileyi 7 sefer okuyan kimsenin Allahu Teala ihtiyaçlarını giderir. İşlerinde kolaylık ihsan eder.
Sure-i Fussilet; Bu sure-i celileyi okuyan kimse hırsızların şerlerinden emin olur.
Sure-i Şûra; Bu sure-i celileyi 33 defa okuyan kimseyi Allahu Teala düşmanlarının şerlerinden emin kılar.
Sure-i Zuhruf; Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimsenin kalbini Allahu Teala şeytan vesvesesinden emin kılar.
Sure-i Duhân; Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimse herkesin sevgisini kazanır.
Sure-i Casiye; Bu sure-i celileyi sefere çıktığı zaman 40 defa okuyan kimseye Allahu Teala seferinde kolaylık ihsan eder. Vatanına selametle dönmesini nasip eder.
Sure-i Ahkaf; Bu sure-i celile yazılıp haşere bulunan bir yere konsa Allahu Tealanın izniyle o haşerelerden bir zarar gelmez. Ayrıca birçok hastalıklardan da o kimse kurtulur.
Sure-i Muhammed(s.a.v); Bu sure-i celile savaş esnasında her gün 41 defa okunursa Allahu Teala Müslüman askerlerine muzafferiyet ihsan eder.
Sure-i Fetih; Bu sure-i celileyi 41 defa okuyan kimsenin işlerinin iyi gitmesine ve birçok hayırlı kapıların açılmasına vesile olur.
Sure-i Hucurat; Bu sure-i celileyi 7 defa okuyan kimseyi Allahu Teala hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyete kavuşturur.
Sure-i Kaf; Bu sure-i celileyi her kim Cuma gecesinde 3 defa okura gözü aydın olur ve mutluluğa erişir.
Sure-i Zâriyat; Bu sure-i celile kıtlık esnasında 70 kere okunduğu zaman Allahu Teala bolluk ve ucuzluk ihsan eder.
Sure-i Tur; Bu sure-i celileyi her kim bir hastaya 3 kere okursa Allahu Teala o hastaya şifa ihsan eder. Karı koca arasındaki ülfet ve sevgiyi arttırır.
Sure-i Necm; Bu sure-i celileyi 21 kere okuyan kimse istek ve arzusuna kavuşmuş olur.
Sure-i Kamer; Bu sure-i celileyi okuyan kimse korkusundan kurtulmuş olur.
Sure-i Rahman; Bu sure-i celileyi okuyan kimse cinlerin şerrinden emin olur.
Sure-i Vakıa; Bu sure-i celileyi okuyan kimseye Allahu Teala bolluk verir ve itibarlı bir kimse olmasını ihsan eder.
Sure-i Hadid; Bu sure-i celileyi 70 defa okuyan kimsenin işi iyiye gider ve Allahu Teala işlerinde kolaylık ihsan eder.
Sure-i Mücadele; Bu sure-i celileyi her kim bir avuç toprak üzerine 3 defa okuyup düşman üzerine serperse düşman hezimete uğrar.
Sure-i Haşr; Bu sure-i celileyi bir işinin yerine gelmesi için 3 defa okursa onun iş dileği yerine gelmiş olur.
Sure-i Saff; Bu sure-i celileyi her kim 3 sefer okur da düşman üzerine serperse düşmanın zararından emin olmuş olur.
Sure-i Mümtahine; Bu sure-i celile okunmaya devam edilirse okuyan kişinin nifakı, kini kalkmış olur.
Sure-i Cum’a; Bu sure-i celileyi her kim arabuluculuk niyetiyle okursa Allahu Teala barış ihsan eder.
Sure-i Münafikun; Bu sure-i celileyi 100 defa okuyan bir kimseyi Allahu Teala hasetçi ve fitneci kimselerin dillerinden muhafaza eder.
Sure-i Teğabun; Bu sure-i celileyi 7 kere okuyan bir kimsenin yer altına korumaya aldığı (sakladığı) şeyi Allahu Teala korur.
Sure-i Talak; Bu sure-i celileyi 7 sefer okuyan kimse avret şerrinden emin olur ve dini emirleri yerine getirmeye ve zengin olmaya muvaffak olur.
Sure-i Tahrim; Bu sure-i celileyi okuyan kimseye ailesinin düzenli bir hayat sürdürmeyi Allahu Teala nasip eder.
Sure-i Mülk; Bu sure-i celileyi 7 defa okuyan bir kimse belalardan emin olur. Sabah akşam okunursa kabir azabından kurtulur, suali kolaylaşır.
Sure-i Kalem; Bu sure-i celileyi 10 kere okuyan kimsenin arzu ettiği işi olur ve nazardan Allahu Teala onu korur.
Sure-i El Hakka; Bu sure-i celileyi okuyan kimse düşmanın şerrinden kurtulur.
Sure-i Ma’aric; Bu sure-i celileyi 10 defa okuyan kimse kıyamet korkusundan emin olur.
Sure-i Nuh; Bu sure-i celileyi 2 kere okuyan kimsenin düşmanları mağlup olur.
Sure-i Cin; Bu sure-i celileyi 7 sefer okuyan bir kimseyi cin şerrinden, nazardan, fena sözden Allahu Teala korur. Ayrıca küçük çocuklar da birçok korkudan emin olur.
Sure-i Müzemmil; Bu sure-i celile geceleyin çocuk üzerine okunursa asla korkmaz.
Sure-i Müdessir; Bu sure-i celile devamlı okunduğu takdirde şeytan şerrinden kişi emin olur.
Sure-i Kıyâme; Bu sure-i celileyi okuyan bir kimse kıyamet korkusundan emin olur.
Sure-i Dehr; Bu sure-i celile 7 kere okunduğu zaman Allahu Teala o kişiyi her türlü şerlerden muhafaza eder.
Sure-i Mürselât; Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimse bütün iftiralardan emin olmuş olur.
Sure-i Nâzi’ât; Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimseye ölüm anında Allahu Teala kolaylık ihsan eder.
Sure-i Abese; Bu sure-i celileyi okuyan kimse muşru bir dilekte bulunursa Allahu Teala onun bu dileğini yerine getirir.
Sure-i Küvvirat; Bu sure-i celileyi 7 defa okuyan kimsenin tevbesini Allahu Teala kabul eder.
Sure-i İnfitar; Bu sureyi 7 defa okuyan kimsenin kazancı artar.
Sure-i Mutaffifin; Bu sure-i celileyi 7 defa okuyan kimsenin ticareti ve kazancı bereketli olur.
Sure-i İnşikak; Bu sure-i celile bir kadın çocuk dünyaya getirirken okunup suyunu anne içerse zahmetten kurtulur.
Sure-i Büruc; Bu sure-i celileyi 21 defa okuyan bir kimse düşman şerrinden emin olur.
Sure-i Tarik; Bu sure-i celileyi 3 defa okuyan bir kimse cinlerin ve hırsızların şerrinden emin olur.
Sure-i A’lâ; Bu sure-i celileyi yazılıp bağa bahçeye asılırsa meyveleri asla zarar görmez.
Sure-i Ğaşiye; Bu sure-i celile ağrıyan düş ve midedeki gaz için okunduğunda Allahu Tealanın izniyle şifa bulur.
Sure-i Fecr; Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimse yetkili kimselerin şerrinden emin olur.
Sure-i Beled; Bu sure-i celile vücudundaki herhangi bir hastalık ve hassaten göz ağrısı için okunduğunda Allahu Tealanın izniyle şifa bulur.
Sure-i Şems; Bu sure-i celileyi 21 defa okuyan kimse her türlü korkudan emin olur.
Sure-i Leyl; Bu sure-i celileyi 7 kere gece gündüz okuyan kimse her türlü korkudan emin olur.
Sure-i Duha; Bu sure-i celileyi 41 defa okuyan kimse çalınan şeylerinin tekrar eline gelmesine sebep olur.
Sure-i İnşirah; Bu sure-i celileyi bir kimse yeni elbise giydiğinde ve saç- sakalını taradığında okursa fakirlik yüzü görmez.
Sure-i Tin; Bu sure-i celile 70 kere okunduğunda kişi büyükler gözünde itibarlı olur.
Sure-i Kadir; Bu sure-i celileyi Ramazan gecesinde 1000 defa okuyan bir kimse peygamber efendimizi rüyasında görür. Sürünmedeki işleri yoluna girer.
Sure-i Beyine; Bu sure-i celileyi her kim okursa Allahu Teala onu düşman şerrinden korur.
Sure-i Zülzilet; Bu sure-i celileyi 41 defa okuyan kimsenin düşmanı mağlup ve perişan olur.
Sure-i Adiyat; Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimse nazardan emin olur.
Sure-i Karia; Bu sure-i celile iki tarafın arasını bulmak için okunduğu vakit Allahu Tealanın izniyle araları düzelir, barış hasıl olmuş olur.
Sure-i Tekasür; Bu sure-i celile okunmaya devam edildiğinde kişinin kabir azabından kurtulmasına vesile olur.
Sure-i Asr; Bu sure-i celile 70 kere okunduğunda boğazındaki sıkıntı ( maddi – manevi) gitmiş olur.
Sure-i Hümeze; Bu sure-i celileyi 21 kere okuyan kimse fitneci ve fesat kimselerin şerrinden emin olur.
Sure-i Fil; Bu sure-i celile akşam namazı ortasında 250 defa okunduğunda düşman mağlup olur.
Sure-i Kureyş; Bu sure-i celileyi 7 sefer okuyan kimsenin korkusu geçer, yiyecek ve içeceklere okunduğunda berekete vesile olur.
Sure-i Maun; Bu sure-i celile 41 gün çocuk üzerine okunsa dedikodu ve iftiralardan emin olur.
Sure-i Kevser; Bu sure-i celileyi her kim 1000 kere okursa Allahu Teala ona Kevser şarabını nasip eder.
Sure-i Kafirun; Bu sure-i celile günde 3 defa okunsa Allahu Teala onu her türlü belalarda korur.
Sure-i Leheb; Bu sure-i celileyi 1000 defa okuyan kimse düşmanın zararından emin olur.
Sure-i Nasr; Bu sure-i celileyi 3 defa okuyan kimsenin imanını Allahu Teala şeytan şerrinden korur.
Sure-i İhlas; Bu sure-i celile haksız yere hapsedilmiş bir kimse için 1000 defa okunsa o kimse kurtulmuş olur.
Sure-i Felak - Sure-i Nas; Her kim bu iki Bu sure-i celileyi namaz sonunda üçer defa okursa Allahu Teala onu bütün bela ve musibetlerden, fitneci ve fesatçılardan, sihirbaz ve şeytanın şerrinden korur.
 

dynamic apnea

Kayıtlı Üye
Katılım
25 Haz 2008
Mesajlar
2,596
Tepkime puanı
168
Konum
somewhere outthere
İş
dış ticaret uzmanı
Bazı surelerin havas kapısı dogrudur evet ancak bazılarında hata yapılmış, ayrıca paylaşımlarınızda kaynak belirtmelisiniz...
 

Luxor

Kayıtlı Üye
Katılım
9 Ara 2009
Mesajlar
28
Tepkime puanı
0
Hangilerinde hata yapılmış?Merak ettim şimdi...
 
Üst