SP'den, Hastalık Oluşumu ve Tedavi

aris

Kayıtlı Üye
Katılım
3 Tem 2008
Mesajlar
660
Tepkime puanı
142
Hastalık mikrop [Mikroplar bünyede ve çevrede daima vardır. Onlardan hangisinin aktif hale geçmesine neden olursa, o hastalık belirir.] işi sayılmaz. Hastalık mikrobu davet eden bir zeminle başlar. Bizatihi bir mikrop, bu zemini bulmadıkça üreyemez. Üreyemedikçe de, büyüyüp vücuda yayılamaz. Münferit, kendi başına yabancı bir varlık olarak vücudun bir köşesinde sürünür gider ve yok olur; daha doğrusu, sağlam hücreler tarafından massedilir, yenir ve faydalı gayelere hizmet eden bir unsur olur. Hastalığın zemini hazır ise, istediğiniz kadar ilaç ve tedavi görün, mikrop vücuda yayılacaktır ve ergeç tesirini gösterecektir. Önce, zemini yok etmelisiniz. Mikropları öldüren ilaçlar, zemine tesir edemez. Kainatta sonsuz mikrop kaynakları vardır. Yine bir gün onların istilasına uğrarsınız. Onları defetmek, zemini düzeltmekle, dimağı ve ruhu temizlemekle mümkündür. Dimağ, Yaradan' dan aldığı güçle, sakat ve rahatsız zemini düzeltir, takviye eder, ona kuvvet ve kudret aşılar. Bu kuvvet ve kudret, kendine gelen mikropları absorbe eder, onu kendinden uzaklaştırır, yeter derecede uzak mesafede tutar. Mikroplar içinde yaşayan insanları bağışıklık kazanması dediğiniz durumun mekanizması budur. Yoksa, hücrelerin mikroplara alışması bahis konusu olmaz. Mücadele gücü, hücrede vardır. Hücre, iç yapısı itibarıyle müstakil bir varlıktır. Ruhu, şahsiyti ve mistakil bir yaşantısı olan bir varlıktır. Bu varlık yaşamalıdır, tabii ömürünü sürmelidir. Bu tabii ömrü sürerken, onu koruyacak olan, idareci, yüksek seviyedeki ruhunuzdur. Ruhunnuz, binlerce kainata hükmetmektedir. Hücreler, birer canlı varlık olmaları hasbiyle, birer ruh sahibidirler. Onların bu ruhu, idareci ruhun emri altındadır. Onlar, idareci ruhun otoritesine mutlak surette itaatkardırlar. Onları isyana sevketmek, hastalık yolunu açmak demektir. İsyan, ruha ve vücuda zararlı unsurları musallat etmek demektir. İsyan, bu tasallutla başlar. Ruha musallat olan şeytan ve onun yanıltıcı fikirleridir. Vücuda musallat olanlar ise, yine şeytan işi olan içki, habaset ve keyif verici diye isimlendirdiğiniz içkiler ve düzensiz gıda topluluklarıdır. Afyon, esrar ve benzerleri vücudun düşmanlarıdırlar. Vücut vasıtasıyla ruha hükmeden habis duygular ve kuvvetler toplamıdır. Sigara, tütün bir hayır değildir, zararı mutlaktır.

Kanseri sadece sigarada aramayınız. Kanser, sevgisizliktir. Kanser, intibak güçlüğünden, sevgi mahrumiyetinden doğar. Sevmeyen kimse sorumludur. Kansere sebebiyet veren sevgisizliği doğuranlar sorumludurlar. Öyle ki, onların düşmanca ve habisane düşünceleri, karşı taraftaki insanın vücudunda, sevgisizlik, dolaysıyla da bir kanser hastalığı zemini yaratır. Kanser dediğimiz sevgisizlik, ruhtan vücuda yansıyan bir radyum ışını gibidir. Yakar, tahrip eder, dejenere eder, isyana sevkeder; isyana sevkolunanlar da, başka hücreleri isyana sevketmek için çılgınca bir ihtirasa kapılırlar. Ve bu vetire, birbiri peşisıra sürekli ve süratli olarak devam eder gider.

Kanser tedavisinde, önce ruhsal tedavi yapınız. Zemini yoketmek için gayret gösteriniz ki, hastalığa tutulmuş ruh, kendine gelebilsin, kendini küflerden kurtarabilsin, eylemsel hüviyetine kavuşabilsin. Ellerinizi hasta uzvun üzerine koyunuz. Rab' den yardım dileyiniz. O, size kudretini gönderecektir. Kudret, herşeyi temizler, kiri, pası yok eder; külleri kaldırır, altındaki ateş pırıl pırıl yanmaya başlar, kömürler de kor olur, o da ısıtır ve vücudu kudretiyle istila eder. Siz, hastayı, kendi ruhu ile iyileştireceksiniz. Sizin fonksiyonunuz budur. Hastayı seveceksiniz. Hastanın ruhundaki kirleri, pasları temizleyeceksiniz.

İster hayvan, ister bitki, isterse insan olsun, hasta uzvun iyileşmesi, evvelemirde, ruhun serbestleştirmek, onu yüklerden, parazitlerden temizlemek gerekir. Dinamo bozuk iken ve yarı faaliyet gösterirken, hatları düzeltmek, bobinleri yenilemek bir değişiklik sağlar mı? Önce dinamoya, elektriği sağlayan beyne ve ardımdaki ana kaynak olan ruha el atacaksınız. Ruhun terbiye edeceksiniz. Ruhu, hastalık verici karanlıktan kurtaracaksınız. Ruhsal tedavi ile işe başlayınız. Hastanızı, bütün ruhsal samimiyetinizle seviniz. Ellerinizi, hasta uzvun üzerinde yarım saat kadar durdurunuz. Hak'tan yardım dileyiniz. Hak size yolunuzu açacaktır. Hasta, ruhsal tedavi yapılmayacak bir dış şuursuzluk halinde bulunuyorsa, elinizi hastanın alnı üzerine koyunuz. Düşünceleriniz, eliniz yolyla beyine ve bir yandan da onun ruhuna gönderiniz. Telepati yolunu deneyiniz. Düşüncenizi, onun tuhuna intikal ettiriniz. Bu, başka bir vetiredir. İlaç, bu tedavi yollarından sonra kullanılmalıdır.

Hücre, müstakil [yerel] bir ruh sahibi olduğuna göre, elinizi hasta uzvun üzerine koyduğunuz zaman, hasta hüvrelerin ruhlarını düşününüz ve onlara sevgi gönderiniz. Merhametli olunuz; merhametinizi, elinizin temasıyla hücrenin yapısına ve ruhuna sevkediniz. Ta ki uyuşuk ruhlar uyansın, düzeni bozulan yapı ve hücre içi çevresi eski düzene doğru dönüş yapabilsin. Sadece ilaçla tedavi yapabileceği gibi yanlış bir görüşe saplanmayın. Kanser, bütün hastalıklardan ayrı bir hastalıktır. Daha doğrusu bir düzensizliktir. Bu düzensizliği, ruhsal tesirlerle iyi bir yola koymadıkça, hücre içi yapıya yapılacak şırınga tesirsiz kalacak ve istediğiniz sonucu vermeyecektir.

Hırslar arttıkça kanser artmıştır. Sevgisizlik, kanseri doğurgan yegane faktördür. İlahi düzen budur. Sevmeyen sevilmez. Ruh, devamlı sevgi gıdasına muhtaçtır. Sevgiden mahrum kalan ruh, dejenere olmaya başlar.

Sadıklar Planı'ndan alınmıştır. Celse 2
 
Üst