Şiromansi Ayrıntılı Anlatım

aswang

Kayıtlı Üye
Katılım
12 Şub 2010
Mesajlar
176
Tepkime puanı
12
Şiromansi, el çizgilerine bakarak ve bunları yorumlayarak kehanette bulunma sanatı olarak
tanımlanabilir. Özellikle Bohemyalılar (Çingeneler) tarafından uygulanagelmiştir. Dolayısıyla Eski Mısır'a,
Hindistan'a ve çok eski çağlara bağlanabilecek uzak bir geçmişi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Okültistler
de bunu eski devirlerden beri uygulamaktadırlar.
Okültistlere göre vücudumuzdaki çizgiler, pek çoklarının iddia ettikleri gibi günlük uğraşılarımızın
sonucunda ortaya çıkmış değildirler. En az kullanılan sol elde daha çok çizgi vardır ve yeni doğmuş
çocuklar -ki henüz uğraşı edinmemişlerdir- da avuç içlerinde pek çok çizgiye sahiptirler.
Şiromansi sol elin avuç içi incelenerek gerçekleştirilir. Ayrıca, şiroloji ya da şironyomoni (chirognomonie)
sanatını da görmekteyiz. Burada da, elin hatlarına, şekline bakarak kişinin karakterini anlamak söz
konusudur.

ELİN GENEL BÖLÜMLERİ

Sol elimizi, avuç içi bize dönük olarak tutalım. Boy olarak tüm diğerlerinden uzun olan orta parmak, kaderi temsil eder ve avucun içinde dikey bir çizgiyle devam eder; bu çizgi kader çizgisidir.

Parmakların Astrolojik İsimleri

Yüzük parmağı, (ki buna Apollon derler) sanat ve talihi temsil eder. Merkür adı verilen serçe parmağı ise, bilimi ve tüm faaliyetlerdeki hesabı (ticaret, oyun, vs.) temsil eder. Sanat ve bilim, insanın iki soyut eğilimini oluştururlar.
İşaret parmağı (Jüpiter) her türlüsünden maddî hırsı temsil eder; baş parmak (insanın kendisi) insanın dayanıklı iradesini, mantıklılığını ve karakteristik cesaretini temsil etmektedir.
Bunları özetleyecek olursak, incelenmekte olan sol elin ortasında kaderi görüyoruz. Bu kader'in sağında (bizim de sağımıza düşen kısımda) soyut eğilimleri (sanat veya bilim); solda ise pozitif eğilimleri (mantıklı ve deneysel hırs) görmekteyiz.Bir kişi hakkında ilk hükme varabilmek için, esas olarak ele alınan orta parmağa göre en uzun olanın hangi parmak olduğuna bakmak gerekmektedir. Şayet işaret parmağı yüzük parmağını geçiyorsa, kişi pozitif değerlere ülküsel değerlerden daha çok önem veriyor anlamında yorumlanmaktadır. Para, o kişi için, şan ve şereften daha önemlidir.
el1k.jpg


Para Aşkı

Bunun tersine, yüzük parmağı işaret parmağını geçiyorsa, şahıs kuramsal olanı uygulamalı olana, şan ve şerefi paranın katı imkânlarına tercih ediyor anlamına gelmektedir. Şiromansi yapanların karakter üzerindeki ilk hükümleri bu şekilde gerçekleşir.
el2v.jpg


ELİN ÇİZGİLERİ

Elin avucunda yer alan çok sayıdaki çizgiye ilk kez bakıldığında bunları
tanımlamada zorluk çekileceği düşünülürse de iş aslında basittir. Çok karmaşık bazı tanımları bir tarafa atmak ve sadece beş parmağın olduğunu ve bunların her birinden de az ya da çok belirgin bir çizginin çıktığını bilmek yeterlidir.
Sol elimizi açıp, avuç içi yukarı gelecek şekilde bir masanın üzerine koyup da bakarsak şu resmi görebiliriz: Orta parmaktan çıkan büyük bir çizgi, dikey biçimde tüm eli kateder: Bu, kader çizgisidir (1). Buna Satürnlü derler ve o hayatımız süresince meydana gelen değişimleri belirtir.
Aşağıdaki resimde çizgilerin tümü birarada. Yüzük parmağından ise (sanata yatkın insanlarda) diğer bir dikey çizgi çıkar ve genelde küçük bir çizgi halindedir (2). Küçük parmaktan (serçe parmağı) Hermes ya da Sezgi çizgisi çıkar (3). Bu, çabuk tesir alabilen kişilerde görülür. Tüm bu çizgiler dikeydir. Şimdi de işaret parmağına ve bunda biten “o neredeyse yatay olan” güzel çizgiye bakalım (4). Bu, kalp çizgisidir ve aşk hayatının türlü iniş çıkışlarını belirtir. Bu kalp çizgisinin altında, yine yatay sayılabilecek bir başka çizgiyi, irade çizgisini ya da diğer adıyla baş çizgisini görüyoruz (5). Kalpten çıkan duyguların, düşüncelerin soğukluğu ile nasıl tahrip edildiğini bu çizgi gösterir. Ve son olarak da baş parmağın etrafında, bir yay gibi yer alan ünlü hayat çizgisi... Bu çizgi, hayatın süresi hakkında değil, kişinin sağlığı konusunda bazı bilgileri verir. Özetleyecek olursak, üç adet dikey çizgi vardır: Satürnlü (1), Apollon çizgisi (2), Hermes çizgisi (3); yani kader, sanat ve bilim çizgileri. Üç adet de yatay çizgi vardır: kalp (4), baş (5) ve hayat (daha doğrusu sağlık) (6) çizgileri.
el3g.jpg


KADER VE İRADE

Dikey çizgi kader'i, yatay çizgi de insanın bu kader üzerindeki az ya da çok etkisini temsil ederler. Orta parmaktan çıkan kader çizgisi ile baş parmağın hemen yanındaki hayat çizgisinin yanından çıkan baş çizgisi bir haç meydana getirirler. Bu, insanın kader ile olan mücadelesini temsil eder. Eğer bir elde bu irade çizgisi kaderden daha derin ise, tüm hayatını cehit ve çalışmaya adamış bir insanla karşı karşıyayız demektir.
Kader (Satürnlü) - İrade (Baş) çizgisi
Bunun tersine olarak, eğer kader çizgisi baş çizgisinden daha derin ise, hayatın, karşısına çıkardıklarına boyun eğen ve kabullenen bir insan söz konusu demektir. Bu çizgilerin, günlük uğraşıların sonucunda belirdiğini söyleyenlere de, yeni doğmuş bebeklerin tüm bu çizgilere sahip olduğunu hatırlatmak gerektiğini bir kez daha belirtmek yararlı olacaktır.
el4y.jpg


YAŞ VE OLAYLAR

Yaşantımızdaki olmuş veya olacak başlıca vakalar ve bunların, kişi hangi yaştayken meydana geldikleri eldeki çizgilerden anlaşılabilir. Yaklaşık 3,000 kişi üzerinde yapılan çalışma, bunun %80 oranında doğru çıktığını ispatlamıştır.Kader çizgisi dikeydir ve yolu üstündeki iki çizgiyi, yani kalp çizgisini ve onun altındaki baş çizgisini keser. Bu kader çizgisi kişinin hayatını belirtir ve şahsın yaşamı bir dizi sene üzerine tertip edilmiş olup, bu da yaşı belirler. Satürnlü'nün (kader çizgisi) diğer iki çizgiyle kesiştiği noktalar belli seneleri ifade eder: Satürnlü ile baş çizgisinin kesiştiği nokta 20 yaşını; yine Satürnlü ile kalp çizgisinin kesiştiği nokta da 40 yaşını belirler. Baş çizgisi ile kalp çizgisi arasındaki kısmı ikiye böldüğümüz nokta da 30 yaşını tabiî. Yaşamın süresini belirleyen çizgilerin yaşları
el5h.jpg

Yaşam boyunca meydana gelen değişimlerin niteliğini de, değişik
seviyelerde Satürnlü'yü kesen minik çizgilerin yönüne bakarak anlayabiliriz.

VAKALARIN NİTELİĞİ

Orta parmağın sağında (sol ele bakan kişiye göre) yer alan iki parmak ve bunların altında yer alan avuç bölgesi, soyut eğilimleri ve kader çizgisinin solundaki parmaklar ve avuç bölgesi de maddî etkinlikleri, servetin ve bedenin refahının artışını temsil etmektedirler.
Şayet kader çizgisini kesen bir hat görürsek, bunun yönüne bakmamız
gerekir. Resimde de görüldüğü gibi, bir çizgi, baş çizgisinin az üstünden kader çizgisini kesiyor ve yüzük parmağına (Apollon) yöneliyor. Bu ne demektir?
el6n.jpg

Baş çizgisinin az üzerinden olması, 20 yaşından az sonra (25 yaşına doğru) anlamına gelir. Apollon'a doğru yöneliş, sanatsal bir eğilimi gösterir. Kader çizgisinin kesilmesi, şu ifadeyle özetlenebilecek bir durum değişikliğini belirtmektedir: Kişi, 25 yaşında yaşamını değiştirmiş ve sanata yönelmiştir. Vakanın, 1) yaşını, 2) yönünü, 3) niteliğini birleştirerek, şaşırtıcı sonuçlara ulaşmak mümkündür. İki günlük bir çalışma sonucunda bu görüş elde edilebilir.

ŞANS

Eğer bir çizginin beraberinde bir ya da birçok ek çizgiler varsa, bu, bu çizgi tarafından belirtilenlerde bir artış olduğu anlamındadır. Pek çok kişi, mutlu bir yaşam sürmek için kader çizgisinin dümdüz ve çok
belirgin olması gerektiğim düşünürler. Böyle bir çizgiye ancak, akıl yaşından ölümlerine dek hep aynı ve olaysız bir yaşam sürdürenlerde rastlanabilir. Mutluluğun böyle bir atalette saklı olması, herhalde düşünülemez. Genellikle tam tersine, kader çizgisi kesiktir ve bundaki her sıçrama önemli bir vakayı belirtir. Ayrıca, şayet bu kader çizgisine eşlik eden küçük çizgiler de varsa, bu, şans artışını simgeler. Küçük çizgiler sağa doğru ise, bu artışın şan ve şerefte, sola doğru ise servette olacağı anlamına gelir.
el7.jpg


Yukarıdaki resimde, 20 yaşında şöhret artışı şeklinde bir değişim söz

konusudur. (Satürnlü, baş çizgisiyle kesiştiği noktada bir sıçrama yapıyor (20 yaşında) ve sağ tarafta küçük çizgiler beliriyor.) 30 yaşında yeni bir değişim var. Ayrıca 30-40 yaş arası zor bir dönem
gözüküyor. (Satürnlü baş ve kalp çizgisi ortasında bir sıçrama yapıyor ve küçük çizgiler de kayboluyor.) 40 yaşında bir şans artışı ve servet gözüküyor. (Çizgiler sol tarafta beliriyor.)"

AŞK EVLİLİĞİ

İnsanların yaşamını etkileyen aşk hayatlarının eldeki işareti, şiromansi
uygulayıcılarının inceleme alanındadır. Karşısındaki insanın aşk hayatını
belirlemeye çalışan falcı neye dikkat eder, onu görelim: İşaret parmağının (Jüpiter) altında yer alan haç biçimine dikkat edelim (4).
el8s.jpg

Bu, evlilik işaretidir. Ama şayet haç işareti alt kısmına doğru net değilse ve eğer küçük çizgilerle kesilmişse, evlilik epeyce zorluklardan sonra gerçekleşecek anlamındadır. Şayet bu işaret tam oluşmamışsa, evlilik gerçekleşmeyecek olarak yorumlanır. Yan yana iki haç bulunuyorsa, bu, iki evliliğin göstergesidir. Bu yorumun gerçekliği, 10 üzerinden 8 kişide saptanmıştır.

TUTKU

İnsanın iradesi ne kadar güçlü olsa da, zaman zaman zayıflar. Kişi bir
tutkunun etkisi altına girer ve yaşamı değişebilir, sarsılabilir. Şiromansiyen (el falı bakan) bunu saptayabilir. Baş parmak ile hayat çizgisi arasındaki etli bölgeye Venüs dağı adı verilir ve burada, kişinin yaşadığı aşklar, dikey ve derin çizgilerle belirir. (Aşağıdaki resimde no.: 2'ye bakınız.) Küçük tutkular da daha ince çizgiler halindedir.
el9.jpg

Aşk, Evlilik ve Tutku
Belirli bir zamanda kişinin yaşamını değiştiren güçlü bir tutku, hayat çizgisini kesen dikey ve derin bir çizgi ile bellidir. Bu çizgi daha sonra bu değişimin hangi yaşta gerçekleştiğini belirtecek bir seviyede kader çizgisini keser ve kalp çizgisinde sona erer. Bu, bir gönül faaliyetinin sebep olduğu ve fazla şuurluca yapılmamış bir hareketin sembolü olan çizgidir. Bazen, işaret ve yüzük parmaklarının kökü ve kalp çizgisi arasında yer alan bir çizgiye daha rastlanabilir. Buna Venüs yüzüğü adı verilir ki, buna sahip olanların, ifrat derecede coşkun tabiatlı oldukları söylenir.

SERVET VE ŞÖHRET

İnsanların pek çoğunu da, aşktan sonra ve şöhretten önce para, yani servet meşgul eder. Pek çok insanî değeri sollamış olan para tutkusunun doğurduğu ağır kaos ne kadar bunaltıcı olursa olsun, insanların buna verdikleri değer azalacağına, artmaktadır.
el10s.jpg

Servetin sembolü de, Apollon'un altında yer alan bir çataldır. Bu, şeytanın sembolik silâhının da işaretidir bilindiği gibi (Resimdeki B). Çatal ne kadar belirgin olmuşsa, kişinin bu dünya nimetlerinden o denli yararlanma imkânı var anlamındadır. Eldeki çizgileri hızlı şekilde incelerken, bu çizgiyi iyi belirlemek gerekir. Apollon çizgisinin uzunluğu, sanatsal eğilimleri belirtir ve Apollon tepesini (A) çizen minik çizgiler, entelektüel uygulamalar ve şöhret ile ilgilidir.

BİLİM VE SEZGİ

Hermes'in kutsal sırları yönettiği ve insanlara bilimi, ön sezileri ve haberci (peygamberane, kehanetle ilgili) rüyaları verdiği söylenir. Küçük parmak ya da serçe parmağı, şiromanside Hermes'i temsil eder. Bu parmakta sona eren iyi kazınmış ve uzun bir çizgiye sahip olan kişilerin, okült bilimleri incelemek ve uygulamak için tüm verilere sahip olduğu, sezgilerinin gelişmiş olduğu ve beraber olduğu insanların kendisi üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerini “hisseden” bir kişi olduğu söylenebilir.
el11.jpg

Hermes tepesi üzerinde, küçük parmağın kök kısmında pek çok minik, dikey ve birbirine paralel çizgiler vardır. Bu, tabiî bilimlere ve tıbba heves duyanların işaretidir.

SAĞLIK

Baş parmağın kökünü çevreleyen hayat çizgisinin aslında yanlış bir isme sahip olduğu söylenebilir. Çünkü bu çizgi, hayatın süresini belirtmez, fizik bedenin uğrayacağı zararları belirler. Bu yüzden ona “sağlık çizgisi” demek daha doğru olacaktır.
Ani ölüm tehlikeleri, çizginin devamlılığındaki kesikliklerle belirlidir (1).
Müzmin hastalıklar adalarla (3) ve hâlsizlik tipi hastalıklar da, çizginin
giderek incelmesi ile belirlenir (2).
el12.jpg

Satürnlü'ye tekrar bakılacak olursa, bu rahatsızlıkların hangi yaşlarda
olacağı da saptanabilir. Ama yine de sonuçlar şüphelidir. Âdeta yüksek bir güç, bu tip kesin verileri meraklı araştırıcıdan gizliyor gibidir.

DİĞER ESASLAR

Şayet hayat çizgisi ve baş çizgisi, çıktıkları noktada birleşip birbirlerine karışıyorlarsa, bu, söz konusu şahıs için kendine karşı bir güvensizlik belirtisi olarak yorumlanır. O kişi için, girişilen işlerde daima başarısızlığı hesaba katmak gerektiği söylenir. Bunun tam tersine, şayet bu iki çizgi başlangıçlarından itibaren birbirlerinden iyice ayrılmışlarsa, bu, o kişinin kendine olan güveninin göstergesidir ve girişilen işlerde (şayet ortasında terk edilmemişse) tam bir başarının ifadesidir.
Hayat ve baş çizgisi arasındaki ayrım tam değilse ve bu iki büyük çizgi birbirlerine minik X çizgileriyle bağlı iseler, bu, o kişinin kendi talihine güvendiği, ama bizzat kendisine güvenmediğini göstermektedir.
Bilek hizasında da, her biri yarım bilezik oluşturan yatay çizgiler bulunur. Geleneğe göre, bu çizgilerin her biri 20 yıllık bir yaşamı belirtirler. Baş parmağın tırnak kısmındaki kemik, iradeyi; diğer kemik ise mantığı ifade eder. Bu iki kemiğin birbirlerine nazaran uzunlukları kıyaslanacak olursa, şahıs üzerinde ya iradenin ya da mantığın hâkim
olduğu görülebilir. Ana çizgilerden her birini ikiye katlayan ikinci bir çizgi, normal verileri ikiye katlar. Örneğin, hayat çizgisi ikilenmişse bu, mükemmel bir sağlığı; ikilenmiş bir baş çizgisi çok güçlü bir karakteri belirler.
Maximumbilgi-el kitabı
Araştırma Serisi no/13
 

5-Wakit-Rock

Kayıtlı Üye
Katılım
31 Eki 2010
Mesajlar
15
Tepkime puanı
1
Konum
aydin/merkez
İş
öğrenci
Bu konu benim hep ilgimi çekmiştir. Yazan arkadaşım bilgiliyse bir kac soru sormak isterim.
 

[XTR] Similar Threads

C
Cevaplar
20
Görüntüleme
493
cortana
C
C
Cevaplar
14
Görüntüleme
332
chillroad
C
Cevaplar
2
Görüntüleme
354
Üst