NLP(nöro linguistik programlama)

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,097
Tepkime puanı
4,972
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
NLP nedir

NLP bir davranış biçimidir.
Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama ender bir öğrenme fırsatı olarak bakar.
NLP bir yöntemdir.
Her davranışın bir yapısı olduğu önermesiyle yola çıkar. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamaksa algısal yeteneklerimize bağlıdır.
NLP bir teknolojidir.
NLP'yi öğrenen kişinin algılarını ve bilgilerini bir zamanlar imkansız görünen sonuçlara ulaşmak için organize edebilmesini sağlar.
Nöro: Yaşamdaki tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde 5 duyumuzla algılanması ve işlenmesidir.
Linguistik: Sinirsel temsillerin kodlandığı , sıralandığı ve anlama kavuştuğu dil ve sözsüz iletişim sistemidir.
Programlama: Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişimimizi ve sinir sistemimizi organize etmektir.
NLP'de soru şu: Nasıl yapılır ?
Yapabilenler ile yapamayanlar arasındaki fark ne?
İnsan özünde bir ise neden bazıları ideallerindeki hayatı yaşayabiliyorlar da kimileri bu sonuçlara ulaşamıyorlar?
Bu soruların cevapları merak ve macera hisleri ile donatılmış NLP eğitimlerimizde gizli!
[color=red:2jzrexmt]
NLP'nin tarihçesi

NLP 1970'li yılların başında dil bilimci John Grinder ile matematikçi Richard Bandler'in belirli becerilere sahip insanlar ile bu becerilerde mükemmelleşmiş insanlararasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya'da doğmuştur. Dikkatli ve detaylı bir gözlem sayesinde üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellediler. Virginia Satir , FritzPerls ve dünyaca ünlü hipnoterapist Milton Erickson çalışmaları sırasında bu bireylerin çok farklı tarzları olmasına karşın şaşırtıcı benzerlikte kalıplar kullandıklarını keşfettiler.
Grinder ve Bandler bu ilk çalışmanın ardından mükemmel performansa sahip başka insanların modellerini çıkardıktan sonra insanların performansını geliştirmek , mükemmel iletişimci haline gelmelerini sağlamak ve olumlu kişisel değişikliklerden geçmelerini mümkün kılmak yönünde başkaları tarafından da kullanılabilecek yararlı bir model hazırladılar.
Modelleme NLP'nin geliştirilmesinde merkez niteliğini hep korumuştur. Örneğin sağlık sektöründe en başarılı ve müşterileri ile en iyi diyalog kurabilen doktorların modellemesi yapılmış ve becerileri başkalarına aktarılmıştır.
NLP'nin gelişiminde başka insanların da katkıları olmuştur. İlk çalışmalar davranışsal yaklaşım olarak tanımlanırken, son zamanlarda vurgulama davranışların ardında yatan kimlik, inançlar ve değerlere kaymıştır. Bilinçli ve bilinçsiz zihinler arasındaki ilişki ve dengenin anlaşılması son dönemlerdeki NLP eğitiminin merkezini oluşturmaktadır.
Nöro: çünkü keşfettikleri kalıplar nörolojik düşünme süreçlerimiz düzeyinde idi.
Linguistik: çünkü dili kullanma şeklimiz nörolojimizi yansıtır.
Programlama: çünkü eğer istersek programlandığımız şekilden kurtulup düşünce ve eylemlerimizi istediğimiz gibi düzenlemeyi seçebiliriz.

NLP'ye Giriş

NLP'nin en çok kullanılan teknikleri ile NLP'ye giriş yapmak isteyenler için dizayn edilmiş bir eğitim.
1-Motivasyon, karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi
2-Hedefler, misyon ve vizyon belirlenmesi
3-Meta model ve duyarlı model
4-Çapalama teknikleri
5-Swish tekniği ile duyguları ve davranışları değiştirme
6-Time line

NLP Master

1-Meta programlar
2-Kriter kullanma kalıpları (ağız çabukluğu)
3-Hipnotik dil kalıpları
4-İleri Milton modellemesi
5-Reframing (Yeniden çerçeveleme) dil kalıpları
6-Değerler, kriterler (meydana çıkartma, aydınlatma, kullanma ve değiştirme)
7-Master time line becerilerinin geliştirilmesi
8-Coaching
9-İleri davranış modellemesi (ABM)
10-Modelleme ileri stratejiler
--------------------
NLP Nerelerde kullanılabilir

NLP hayatımızın her içeriğinde ve her anında kullanılabilir. İşimizde, (stratejiler, doğru karar verme, motivasyon, satış, prezentasyon) özel hayatımızda (eşimizle, çocuğumuzla, dostlarımızla ve dünya ile iletişimde, çocuk yetiştirmede, kolay öğrenmede, her seviyede iletişimde, kişisel karar vermede, kendi kendinizi kendi modelimize uygun olarak motive etmede, fobilerin yok edilmesinde, cinsellikte ve hatta hastalıkların iyileştirilmesinde) daha doğrusu insan olan her yerde ve insan yaşadığı dünyayı yönetmesine ihtiyaç olan her durumda kullanılabilir. İşletmelerde ise yönetimde, iletişimde, yaratıcılığın arttırılmasında, karar vermede, motivasyonda, satışta, ikna tekniklerinde, öğrenen organizasyonların geliştirilmesi gibi çok farklı içeriklerde kullanılabilir


NLP Kaynağı nedir

Beynimizde ve vücudumuzda varolan, farkında olduğumuz ve olmadığımız kaynaklar ifade edilmektedir. Yaşadığımız her tecrübe, davranışlarımıza aktardığımız her bilgi birer kaynaktır.

NLP Nasıl öğrenilebilir

NLP en kolay şekilde seminerlerle öğrenilebilir. Kitap okuyarak NLP bilgilerini öğrenebilir ama bunları davranışlarınıza aktarmakta zorlanabilirsiniz. İnanç seviyelerinizde (yaptıklarınız ve yapamadıklarınız) değişiklik yapmadan istediğiniz değişimlerin gerçekleşmesi kolay olmamaktadır. Bu değişimin zorluğundan değil sizin beyninizde varolan programın değişime gösterdiği dirençten kaynaklanmaktadır


NLP ve modelleme nedir

NLP içeriksiz modellerin hangi içeriklerle doldurulduğuna bakarak modeli algılamakta ve daha sonra bunların ne şekilde yeniden modellenebileceğini ortaya koymaktadır. Kişisel seviyede ise modelleme temsili sistem kullanımları ile kelimeleri cümleleri ve bunların içeriğe bağlı olarak nasıl değiştirildiğini fark ederek modelleme yapılmaktadır. Kendi modeliniz nedir? Hangi İçerikte hangi temsili sisteminizi kullanıyorsunuz sorularına vereceğiniz cevaplar, modelini kendi istediğiniz şekilde değiştirmenize de bir basamak olabilir. Bu modelin kendi istediğiniz şekilde değiştirilmesi ve hem hayata karşı ve hem de size ulaşan negatif önermelere karşı bir tavrı koyabildiğinizde sorunlarınızı, kolayca çözebilme noktasına büyük bir kolaylıkla gelebilirsiniz.

NLP Hayatımızı nasıl kolaylaştırır

NLP ile yasadığımız dünyayı yönetebilir, çok çalışmadan başarılı olabilir, acı çekmeden gelişebiliriz. NLP bilgilerini içeriksiz modelde öğrenmeye başlamamız, kendi içeriklerimiz için bu bilgileri kullanmaya başladığımızda her içerik için istediğimiz sonuca kolaylıkla ulaşabiliriz. Kendi isteğiyle NLP'yi kullanarak başarısız olan bir kişi kendi isteğiyle başarısız olabildiği için istediği sonuca ulaşmıştır. Bunu başka içeriklerde kullanmaya başladığında sonuçlara kolayca ulaşabilecektir. Bu, o kişinin kendi yaşadığı dünyayı yönetmeye başladığınızın bir göstergesi olarak algılanmalıdır.
--------------------
NLP ve başarı

Kişisel gelişim; insanların kapasitelerini, performanslarını ve sonuç olarak verimini artırmaya katkısı olacak bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesidir. Kişisel gelişim tamamını derinlemesine incelediğimizde; öncelikle kişinin kendini daha iyi tanıması, daha iyi ilişkiler ve daha iyi iletişim kurmak için çevresindeki insanları tanıması, sürekli olarak olumlu davranışlar sergilemesi, başkaları üzerinde etkili olması, sorun odaklı olmak yerine problem çözümüne odaklanması ve hepsinden önemlisi beynini etkili biçimde ve en yüksek düzeyde kullanabilmesi gibi davranışlarını
geliştirilmesi bulunduğunu görürüz.


1.NLP bir yöntemdir
2.NLP bir davranış biçimidir
3.NLP bir teknolojidir

NLP, öğrenen kişinin algılarını ve bilgilerini, bir zamanlar imkansız gibi görünen sonuçlara ulaşmak için organize edebilmesini sağlar. NLP'nin sistematiğini şöyle açıklayabiliriz. Sistem, temelinde iki ana başlıktan oluşur;
1. Sistemi anlama; NLP'nin bakış açısını öğrenme aşamasıdır. Burada NPL'nin varsayımlarını çok iyi özümsemek gerekiyor
2. Sistemi uygulama / uyarlama; Bu aşama, yapmak istediğimiz şeyleri nasıl yapacağımızı, nelere ihtiyacımız, olduğunu anlatır. Kendimizle ilgili olarak bilmemiz gereken dört konu var. Bunları, yolculuğa çıkmadan önce yapacağımız hazırlıklara benzetebiliriz.


Yapacağımız şeye yeterince inanıyor muyuz?
Yeterince bilgili miyiz?
Bu işi yapabilecek becerilere sahip miyiz?
Kişilik özelliklerimiz nelerdir ve özelliklerinizin geliştirilmeye ihtiyacı var mı?
Bu konularda hazırlıklarınızı kontrol ettikten sonra yolculuk başlayabilir. Buradan sonra stratejilerinizi uygulamak, öğrendiklerinizi amaçlarınıza uyarlamak zamanı gelmiştir.


1. Hedeflerini açık olarak belirle:
2. Harekete geç:
3. Attığın adımları kontrol et:
4. Davranışlarında esneklik geliştir:
--------------------
kaynak : ege üniversitesi güçlendirme vakfı ve manyetizma uzmanı cengiz beydir.
 
Üst