Gezegenler ve çakralar

Angel777

Kayıtlı Üye
Katılım
23 Eki 2009
Mesajlar
466
Tepkime puanı
22
Konum
İstanbul
İgnas isimli üyemiz link olarak vermişti başka bir siteden ama ben yine de konu olarak açayım dedim.
ast1.jpg

Çakralar bedenimizde bulunan enerji merkezleridir. Çakra kelimesi tekerlek, çark anlamına gelir. 7 ana çakramız vardır ve her bir çakra vücudumuzda pleksus adı verilen sinir ağları merkezlerinin üzerinde yer alır. Bu enerji merkezleri ruhsal, fiziksel ve mental yönlerimizi dengede tutmaktan sorumludurlar.
Bu enerjisel sistem her insanda aynıdır. Farklı olan bu sistemi nasıl ve hangi kalitede kullandığımızdır.

Her bir çakra bir gezegen tarafından yönetilir. Çakralar kendi yönetici gezegeninin doğasını ve özelliklerini taşır. Doğum anımıza göre çıkarılan astroloji haritamız doğduğumuz anda gezegenlerin konumlarını ve birbirleriyle etkileşimlerini gösterir. Astroloji haritamız bize ruhsal,fiziksel ve mental yönlerimizi tarif ederken, 10 gezegenin bizi nasıl şekillendirdiğini, çakralarımızı ve tüm enerjisel bedenimizi de nasıl etkilediğini görmemizi sağlar. Bu dünyada ilk nefesimizi aldığımız an varlığımızın hücresel düzeyine damgalanmış ve bizim bir parçamız olmuştur. Tüm insanlıkta bizimle birlikte o anı yaşamış ve bir sonraki an gelmiş, hayat akmaya devam etmiştir. Ancak doğum anımızda ki o bağlantıyla biz o anı yavaşlatır tüm hayatımıza yayar ve tüm insanlık için ‘o an’ı arındırma dengeleme sorumluluğunu üstleniriz. Hayatımız süresince kendi doğum anımızı kusursuzlaştırma gücüne sadece kendimiz sahibiz. Kendimizi tanıdıkça ve dengeledikçe yaşamımızın evrensel bir bütünlük kazandığını hissetmeye başlarız.
İçimizdeki 7 çakra tüm gezegen sisteminin bir yansıması gibidir. Bir anlamda insan kozmosu yansıtan bir mikrokozmostur. Dolayısıyla güneş sistemindeki enerjilerle simgelenen evrensel enerjiler bizim içimizde de mevcuttur. Şimdi gezegenler ve çakralar arasındaki bağlantıyı inceleyelim.

stresiyenmek1.jpg


1. çakramız omurganın bitiminde yer alan Muladhara’dır. Kök çakra olarak da bilinen bu merkezin yönetici gezegeni Koç burcunu yöneten Mars’tır.
Muladhara çakranın içimizde barındırdığı ruhsal nitelikler saflık, masumiyet, çocuksu saf neşe, bilgelik, doğru yön hissi, yeryüzü ve yaşamla güçlü bağlantıdır. Eğer bu çakramız güçlü ise bu bize hareketlerimizde bilgelik ve kararlılık, yaşamımızda doğru yönü bulma, doğru seçimleri yapma gücü verir. Mars gezegeni burçlar kuşağında cana yakın ve dostça tutumlu fiziksel gücü ve hareketi simgeler. Marsın enerjisi yoğun, doğal ve bazen içgüdüseldir. Olumlu Mars enerjisiyle eylemlerimiz spontan olduğu kadar, fiziksel bir dinamizm ve cesaret taşır. Bu enerjiyle her günü bir çocuğun coşkusuyla hayatı keşfetmek istercesine yaşarız.
tides-fig11-mars-tm.jpg

Astrolojide Mars gezegeni kişinin cinsel gücünü yönetir. Kötü etkilenmiş Mars kişiyi aşırılıklara götürür. Aynı şekilde Muladhara çakrada cinsel organları yönetir ve bu çakranın tüm aşırılıklardan, masumiyete aykırı her şeyden dolayı hassasiyeti zedelenir.1. çakramız güçlendikçe içimizdeki saflığı hisseder, ona uygun yaşamak isteriz.


2. çakramız Svadistan çakra ise kasık bölgemizde yer alır.Bu merkez Merkür tarafından yönetilir. Merkür’ün burçları ise İkizler ve Başak’tır. Svadistan çakranın en önemli işlevi , karındaki yağ hücrelerini parçalayarak, beyindeki beyaz ve gri hücreleri yenilenmesi için gerekli olan enerjiyi sağlamak ve düşünce kapasitemizi beslemektir. Bu çakra içimizde estetik, sanatsal, bilimsel ve her alanda yaratıcılığımızı destekler. Kolay kavrama, hayatımızdaki problemlere yaratıcı çözümler geliştirme ve zeka bu çakradan yönetilir. Merkür de astrolojide zekayı, aklı ve yaratıcılığı simgeler.
Saf bilgi, Yüce Bilinç’ten içimize bu çakrayla akar.Merkür de ruh, madde ve akıl arasında bir köprü görevi görür; güzel sanatları ve bilimi yönetir. Astroloji haritanızda güçlü bir Merkür enerjisi en karmaşık düşünceleri, en anlaşılmaz kavramları birleştirebilir.
mercury-tm.jpg

Merkür etkisi altındaki kişiler sürekli bir zihinsel hareket halindedir. Bu da sinirli çabuk parlayan ve sabırsız bir mizaç yaratabilir. 2. çakramızın enerjisini çok kullandığımızda da sonuç aynıdır. Denge de çalışan bir Svadistan çakra kişinin saf bir dikkatle sağlıklı kararlar alabilmesini sağlar.

3. çakra Nabhi, karın bölgemizde yer alır. Bu çakra içimizde tatminkarlığı, dengeyi, ahlaklığı olmayı, cömertliği ve evrimleşme gücünü temsil eder. Yöneten gezegen Yay burcunun gezegeni olan Jüpiter’dir. Burçlar kuşağında Jüpiter soylu, cömert, yardımsever ve erdemli bir yapıya sahiptir. Jüpiter bereketi verir, iyi kötü ne varsa çoğaltır. İyi şans gezegenidir. Maddi refahımız bu gezegen tarafından yönetilir. Aynı şekilde 3. çakramız dengedeyse manevi olduğu kadar maddi hayatımızda bereketli olur. Sahip olduklarımızla tatminkarızdır ve yeri gelince son derece cömert olabiliriz. 3. çakra iki kapılı bir ev gibidir. Bir kapıdan ne kadar bolluk girerse, diğer kapıdan o kadar yayılır ve bu çevrim sürer. Evrensel güç ihtiyacımız olan her şeyi sağlar ve biz daha fazlasını istemeyiz.
redspot2-hst-f-tm.jpg

Kötü çalışan bir Jüpiter enerjisi dengesiz, kararsız bir kişiliği belirler. Kişi tüm düşüncelerinde yobazlığa varan bir fanatizme ve aşırılığa kaçabilir. Borca girebilir, gelişigüzel her şeyi ödünç alabilir. Lükse düşkündür.
Jüpiter hak, adalet ve dürüstlüğü, din ve felsefeyi yönetir. Kişiyi doğuştan ahlaklı, erdemli ve dürüst yapabilir. Nabhi çakramız da bu kalitelerin barınağıdır. Bu çakra geliştikçe adalet duygumuzu ve yüksek insani erdemlerimizi hayatımıza geçiririz. Ruhani olarak evrimleşme daha iyi bir insan olma arayışında oluruz.

4. çakra Kalp çakramızdır. Saf sevgiyi, şefkati, ebeveynlik kalitelerini, özgüveni ve bağımsızlığı verir. En önemlisi ruhumuz kalbimizdedir ve ruh sevgiden ibarettir. Yönetici gezegeni sevgiyi, güzelliği ve sanatı simgeleyen Boğa ve Terazi burçlarını yöneten Venüs gezegenidir.
venus-tm.jpg

İyi çalışan Venüs enerjisi bulunduğu her ortamda uyum ve güzellik yaratır. İnsanlara memnuniyet verir. Astroloji haritasında güçlü bir Venüs kişiye kayda değer bir güzellik verir. Bu kişinin iç dünyasından yansıyan bir güzelliktir, tavırlara, davranışlara yansır. İncelik, sevimlilik , insanlarda iyi duygular uyandırabilme ve insanları dönüştürebilmemizi sağlar. Kalp çakra açıldıkça saf ruh olduğumuzu daha çok hissederiz. Kalbimizde uyanan saf sevginin enerjisi kendiliğinden çevremize yayılır, çevremizdeki insanlarında içinde bu iyi duyguları uyandırır.

5. çakra Vişhuddi‘dir. Boğazımızda bulunan bu merkez bütünün bir parçası olduğumuzu hissetmemizi sağlar. Evrenle , tabiatla, diğer insanlarla birlik duygusunu bu çakramız açık olunca yaşarız. Yönetici gezegeni Satürn’dür. Oğlak ve Kova burçları Satürn tarafından yönetilir. Haritamızdaki gerilimli Satürn açıları hayatta kendimizi yalnız hissetmemize sebep olur. Satürn sert bir öğretmen gibidir. Astroloji haritamızda Satürn hangi konumdaysa bize hayatımızın o alanıyla ilgili sınavlar verir ve zayıf noktalarımızı geliştirmemizi sağlar. İnsanın karakterinde henüz tamamlanmamış eksiklikleri ortaya çıkarır. Kimi zaman kısıtlar, atılımları boşa çıkarır, engeller yaratır. Bunu verdiği dersi öğrenmemiz için yapar. Biz dersi öğrenip sınırlarımızı bilince bu kez Satürn bize hayatımızda istikrar, sağlamlık ve bağımsızlık verir.
saturn4-cassini-big-1-tm.jpg

5. çakra içimizde ayırt ediciliği yönetir. Satürn bizi sınarken doğruyu ve yanlışı ayırt ediciliğimizi kullanarak anlamamız bu çakrayla mümkündür. Ayrıca bu merkez bize şahit konumu verir. Hayatı, tüm trajedilerine ve zorluklarına rağmen bir oyun olarak görme ve bu öğrenme oyununda, rolümüzü yaşarken bundan neşe duymamızı sağlar. Tüm dünya, tüm evren ve gezegenler bu oyunda rol alıyor ve oyunu sahneliyor.

Kötü çalışan bir Satürn ve 5. çakra hayatın iyi taraflarını göremeyen karamsar ve kendine acıyan bir kişilik yaratır.


6. çakra alın bölgesinde yer alan Agnya çakradır. Yöneten gezegen Aslan burcunun gezegeni olan Güneş’tir. Agnya çakra içinde ego ve şartlanmalarımızı barındırır. Güneş ise astrolojik haritamızda bulunduğu burcun enerjisine göre kişiliğimizi ve benlik duygumuzu oluşturur. Anahtar kelime ‘Ben’dir. Güneşimizin bulunduğu burç ana burcumuzdur ve ruhun dünyaya gelişinde bulunduğu gelişme basamağını ve bu yaşam süresince öğrenmesi gereken dersleri belirler. Kimlik duygumuzu oluşturur. Her birimiz kendimizi başkalarından ayıran değişik kimliklere sahibizdir. Ailemiz, eğitimimiz, seçtiğimiz arkadaşlar, dünya görüşümüz , tuttuğumuz takım…vb. Ancak hepsi egomuzun yarattığı kimliklerdir.
sun.jpg

Agnya çakra açıldıkça ego ve şartlanmalarımız varlığımıza hükmedememeye başlar. Kendi içimizde daha derin bir kimlik olan ruhumuzu algılarız. Saf ruh olduğumuz gerçeğini ve alçak gönüllülüğü içimize oturtmaya başlarız. Haritada baskın bir güneş enerjisi kişiyi kendini beğenmiş; egoist ve kibirli yapabilir. 6. çakrayı tıkayan da kişiyi diğer insanlardan özel olduğunu düşündürten bu kibirdir.

Bunun yanı sıra herkesin içindeki saf ruhu algıladıkça, affedicilik içimizde bir güneş gibi doğar.


7. çakra Sahasrara başımızın üzerinde bebekken yumuşak olan bıngıldak bölgededir. Yönetici gezegeni, Yengeç burcunu da yöneten Ay’dır. Sahasrara çakra tüm çakraların üzerindedir ve tüm çakraların başın üzerindeki birleşiminden oluşur. Ay duyguları, içgüdüleri ve zihnimizi yönetir. 7. çakranın açılması hem kendi içimizdeki enerji merkezlerinin bütünleşmesini, hem de kozmik enerjiyle güçlü bir şekilde bütünleşmemizi sağlar. Bu bütünleşme kişiyi bilinç ötesine taşır. Ay astrolojide kişiliğimizin bilinçsiz yönünü, bir anlamda bilincimizin ötesini anlatır. Bu bilinç ötesi hep var olmuş ve var olacak olan, evreni saran Ezeli Güç’tür.
moonhi-1-tm.jpg

Sahasrara çakra bizim kişisel bilincimizden ezeli gücün bilincine doğru açılan bir kapıdır.
Doğum anında kuvvetli bir ay kişiyi duyarlı, empatik, sezgisel, yaratıcı, fedakar ve ruhani yaradılışlı yapar. Ay içimizde verimliliği, dişiliği, gelişmiş annelik duygularını simgeler. Ay’ın baskın olduğu bir haritamız varsa kişilik değişkendir. Çünkü Ay burçlar kuşağını en hızlı dolaşan gök cismidir.Yansıttığı enerji sürekli bir değişim ve akış içindedir. Ay aynı zamanda yüksek uyum yeteneği de bahşeder. Aynı şekilde evrende de sürekli bir değişim ve akış mevcuttur. 7.çakramız açık olduğunda ve evrensel enerjiyle bağlantı sağlandığında, kendi varlığımızı bu büyük Akış ’la uyum içerisinde, okyanusa karışmış bir damla gibi hissedebiliriz.
 

mally

Kayıtlı Üye
Katılım
29 Ocak 2010
Mesajlar
720
Tepkime puanı
225
Sayın Angel777,

Paylaşımınız için çok teşekkür ederim. Acaba şu paragrafı biraz detaylandırarak açıklayabilirmisiniz:

Bu dünyada ilk nefesimizi aldığımız an varlığımızın hücresel düzeyine damgalanmış ve bizim bir parçamız olmuştur. Tüm insanlıkta bizimle birlikte o anı yaşamış ve bir sonraki an gelmiş, hayat akmaya devam etmiştir. Ancak doğum anımızda ki o bağlantıyla biz o anı yavaşlatır tüm hayatımıza yayar ve tüm insanlık için ‘o an’ı arındırma dengeleme sorumluluğunu üstleniriz. Hayatımız süresince kendi doğum anımızı kusursuzlaştırma gücüne sadece kendimiz sahibiz.

Bu kısmı anlayamadım. Ama genel tanımda önemli bir yer tutuyor.
 

Angel777

Kayıtlı Üye
Katılım
23 Eki 2009
Mesajlar
466
Tepkime puanı
22
Konum
İstanbul
Sayın Angel777,

Paylaşımınız için çok teşekkür ederim. Acaba şu paragrafı biraz detaylandırarak açıklayabilirmisiniz:

Bu dünyada ilk nefesimizi aldığımız an varlığımızın hücresel düzeyine damgalanmış ve bizim bir parçamız olmuştur. Tüm insanlıkta bizimle birlikte o anı yaşamış ve bir sonraki an gelmiş, hayat akmaya devam etmiştir. Ancak doğum anımızda ki o bağlantıyla biz o anı yavaşlatır tüm hayatımıza yayar ve tüm insanlık için ‘o an’ı arındırma dengeleme sorumluluğunu üstleniriz. Hayatımız süresince kendi doğum anımızı kusursuzlaştırma gücüne sadece kendimiz sahibiz.

Bu kısmı anlayamadım. Ama genel tanımda önemli bir yer tutuyor.

Bu dünyada ilk nefesimizi aldığımız,dünyaya gözümüzü ilk açtığımız an,varlığımız bizim her hücremize yayılmıştır.Yani,varlığımız bizim bir parçamız olmuştur.Tüm insanlık "o an"ı bizimle yaşamıştır.Ve bir sonraki anda da,hayat akmaya devam etmiştir.Ama,doğum anında,aldığımız bağlantıyla biz "o anı" tüm hayatımıza yayar,tüm insanlık için,"o anı" arındırma,kusursuzlaştırma sorumluluğunu alırız."O an"ı kusursuzlaştırma hakkına,gücüne ancak biz sahibiz.Peki nedir o an?
Doğduğumuzda gezenlerin astrolojik konumuna göre bize verilen özellikler,gelecek hayatımız ile ilgili bilgilerdir.10 gezegenin gelecek hayatımıza göstereceği etki,bizim karakter yapımıza verdiği şekillerdir.O özellikler hep bizimledir,ama kusursuzlaştırmak,iyi taraflarını daha belirgin hale getirip,kötü taraflarını azaltmak yine bizim elimizdedir...

Umarım açıklayabilmişimdir.
 

mally

Kayıtlı Üye
Katılım
29 Ocak 2010
Mesajlar
720
Tepkime puanı
225
evet açılayıcı olmuş. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık
 

jmulloy

Kayıtlı Üye
Katılım
7 May 2010
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
doğum tarihimeze, saat, dakika ve hatta saniyemize göre kişiliğimizin anlayamadığımız yönlerini de öğrenebileceğimiz, kötü taraflarımızı da nasıl iyileştirebileceğimizi açıklayan bir adres - site mevcut mudur?forum üyelerinden bilen varsa paylaşabilir mi ?
 

kaansarp

Banlı Kullanıcı
Katılım
23 May 2010
Mesajlar
289
Tepkime puanı
32
Konum
Şemsilvanya
İş
Master
boğa burcuyum kalp çakranın bir cok özelliğini barındırıyorum...
 

origanum

Yönetici
Katılım
15 Eki 2008
Mesajlar
3,090
Tepkime puanı
377
Kalp çakrasının ilgili gezegeni burcunuzu yöneten gezegenle aynı olduğu için etkili özellikleri üzerinizde taşırsınız. Kalp çakrası özelliğini barındırmak diye bir kavram yoktur :)
 

YasinLY

Kayıtlı Üye
Katılım
13 Ocak 2010
Mesajlar
673
Tepkime puanı
54
Her insan doğduğun da bir gezegenin teğsiri altında doğar...
 
Üst