Esmaül hüsna mücizevi şifa kaynaği

meylan

Kayıtlı Üye
Katılım
29 Ağu 2010
Mesajlar
18
Tepkime puanı
2
Esmaül Hüsna'daki İsimlerin Okunma Sayıları ve Havasları

Esmâül Hüsna'daki ism-i şerifler, hangi niyet için kaç kez okunur?

Mesela sabırsız biri 'Ya Sabır' çekerek sabırlı olmayı başarabilir. Peki hangi ismi günde kaç kez ve hangi halimiz için zikretmemiz gerekir? İşte cevabı...

Merhametsizlere 'Er Rahim' 'Er Rahman' aşırı sinirlilere 'El Halim' sevgi ve muhabbeti az olanlara 'El Vedûd' nereye gideceğini bilemeyenlere 'Er Reşîd sıkıntı içinde olanlara 'El Vekil'... Esmâü'l Hüsnâ yani Allah'ın isim ve sıfatlarını günlük hayatta zikretmenin insana pratik yararları var. Bu konuda ilahiyatçılar da doktorlar da hemfikir. Esmâü'l Hüsnâ üzerinde araştırma yapan isimlerden Dr. Ender Saraç sinirli birinin 'El-Halim' esmasını çekerek daha halim selim biri olabileceğine inanıyor. Tıpkı sabırsız birinin 'Ya Sabır' çekerek sabırlı olmayı becerebilmesi merhametsiz birinin 'Er-Rahman Er-Rahim' çekerek merhamet sahibi olmayı başardığı gibi.

Zaman Gazetesi Kürsü Sayfası Editörü Süleyman Sargın Esmâü'l Hüsnâ bilgisinin Allah-âlem ilişkisine ışık tutması ve sonuçta Allah'ı tanıma açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor. Zira Kuran'da da geçen bütün bu isim ve sıfatlar Allah'ı tanıtmakta.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülaziz Hatip'e göre Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanımak O'nu her an yanında hissetmek insan için büyük bir emniyet ve saadet vesilesi. Kişi inandığı Allah'ın isimlerini ve manalarını bilmekle vasıtasız olarak O'nunla bir nevi dostluk ve diyalog kurma imkanı bulmuş olur.

Bu güzel isimlerin bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat eder. Allah'ın Hayy Baki Kayyum gibi sıfatları onun varlığını inkar edenleri reddeder. Bazı sıfatları ise birliğini ispat eder. Vâhid Ehad Samed Ganiyy gibi. Güzel isimlerinin bir kısmı bütün varlıkların vücut bulmasında tek sebebin Cenab-ı Hak olduğunu ispat eder. Halik Bari Musavvir Kavi gibi. İsimlerin bir kısmı da bütün âlemi tedbir ve idare edenin sadece Allah olduğunu gösterir. Bir kısmı da onun bütün noksan sıfatlardan uzak olduğunu hiçbir varlığa benzemediğini ve kimseye muhtaç olmadığını ispat eder. Kuddûs Muhit Mecîd gibi...

Allah'ın her biri sonsuz sırlar taşıyan isimleri aynı zamanda kullarının ona yöneldiği birer kapı mahiyetinde. Farklı ihtiyaçlar içindeki insanlar o derdinin devası olan ilâhî ismi zikrederek Allah'a halini arz eder. Mesela hasta olan bir insan "Rahîm ve Raûf" veya "Şâfî ve Muâfî" isimleriyle; ihtiyaç sahibi fakir bir insan "Rezzâk Fettâh Kerîm ve Vehhâb" isimleriyle; ilme ihtiyaç duyan bir insan "Allâmu'l-Guyûb" ismiyle; hidayete mazhar olmak isteyen bir insan "Hâdî ve Nûr" isimleriyle; sabırlı olmak isteyen bir insan da "Sabûr" ismiyle duada bulunur.

Her insanda bir ismin tecellisi ön plana çıkabilir mi?

Fahrettin Râzî'nin açıklamasına göre Allah'ın isimlerinden her birisi belli bir manaya delalet eder. Hangi ruha o mana galip gelirse o ruhun o isimle daha sıkı münasebeti bulunur. Üstelik o ismi zikretmeye devam ederse süratle o isimden istifade eder. Ancak burada insanın aklına hemen "Hangi Esma'yı günde kaç kez zikretmeliyim?" sorusu geliyor. Uzmanlar 'İnsanlar hangi ismine ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyacı ölçüsünde Allah'ı anmalı' cevabını veriyor. Ama bizim üstte verdiğimiz rakamlar, genelde ilgili ismin ebced hesabı yapılarak elde edilen rakamlardır.

"En güzel isimler Allah'ındır o halde bu isimlerle O'na dua edin. O'nun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir." (Ar'af 180)

"O'dur Allah O'ndan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur." (Taha

Her ismin kainatta bir karşılığı var

Prof. Dr. Abdulaziz Hatip (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi): Bazı müfessirlere göre "Âdem'e öğretilen isimler" de Esmâ-i Hüsnâ'dır. Yani bu mübarek isimlerin her biri kâinattaki bir fennin bir ilim dalının hakikat ve temelini teşkil eder. Meselâ hukuk ve adalet ilmi Adl ismine iktisat ilmi Rezzak ismine dayanır. Böylece Hz. Adem'e bütün ilmî ve fennî kemâlât inkişaf ve terakkilerin özü çekirdeği ve yeteneği tevdi edilmiştir. Adem neslinin geliştirdiği bütün maddî ve kevnî terakkiler bu ilk öğretimin güzel meyveleridir. Meleklere karşı insan nevi olarak bize üstünlük kazandıran da budur.

Genç ve diri kalmak için El-Hayy...

Dr. Ender Saraç (Ayurveda uzmanı): Dünya gezegeninde her şey sonuçta bu 99 ismin tecellisidir. İnsanlarda bu esmaların tecellilerini farklı şekillerde görüyoruz. İnsanlar kendi üzerlerinde hangi esmaların tecellilerini görmek istiyorlarsa onu vird edinebilirler. Ama bazı esmalar kokteyl halinde zikredilebilir. Bu da sinerjik bir etki bırakır. Mesela 'Er-Rahman Er-Rahim Ya Fettah Ya Rezzak beraber çekilebilir. Bir de benim çok sevdiğim bir anti ageng esması var. El-Hayy... Genç ve diri kalmak için çekilebilir.

İnsanoğlu bu isimlere muhtaçtır

İnsan Esmâ-i İlahiye ile devamlı bir münasebet içindedir. Onun Esmâ-i İlahiye'ye dayanarak kendisinde hâkim olan ismi vird edinip her gün çekmesi o insanın dualarının kabulüne ve mânevî terakki adına ilerlemesine vesile olabilir. İnsan Allah'ın sıfatlarını bildiren isimlere muhtaçtır. Kişi çeşitli durumlarda vaziyetine en münasip olan bir ismiyle Rabb'ine niyazda bulunmak ister. Bu isimlerin olmaması halinde insanın O'nunla irtibatı eksik kalır
 

Mübarekadın

Kayıtlı Üye
Katılım
9 Eyl 2010
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Meylan verdiğin bilgiler için teşekkür ederim. Bir şey sormak istiyorum, "sevgi ve muhabbeti az olanlara 'El Vedûd'" derken, bu bizimle ilgili (içimizden gelen) bir sevgisizlik mi, yoksa bizi sevmesini istediğimiz biri için mi zikredilmeli?
 

origanum

Yönetici
Katılım
15 Eki 2008
Mesajlar
3,090
Tepkime puanı
377
Meylan verdiğin bilgiler için teşekkür ederim. Bir şey sormak istiyorum, "sevgi ve muhabbeti az olanlara 'El Vedûd'" derken, bu bizimle ilgili (içimizden gelen) bir sevgisizlik mi, yoksa bizi sevmesini istediğimiz biri için mi zikredilmeli?

Ya Vedud zikri insanların sizi sevmesi için çekilir. Genel olarak sevsinler ya da özel biri sevsin diye niyet edilerek okunabilir.
 

[XTR] Similar Threads

C
Cevaplar
14
Görüntüleme
335
chillroad
C
C
Cevaplar
54
Görüntüleme
974
chillroad
C
C
Cevaplar
9
Görüntüleme
755
Üst