Çakralar Hakkında herşey

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,097
Tepkime puanı
4,972
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ SosyologSanskrit dilinde 'ateş çemberi' 'tekerlek' anlamını taşıyan chakra'lar bedenimizin enerji bölge merkezleridir. Her bölge farklı özelliklere sahiptir ve bir rengin frekansınıtaşımaktadır. Her biri belli başlı organlara, algılara, salgı bezine etki etmekle yükümlüdürler. Hastalıklarımız bile bölge ile alakalı chakra, ya da chakra'lardan kaynaklanan bölgeler arası enerji fazlalığı ya da azlığı neticesinde oluşmaktadır. Ahenkli, uyumlu bir enerji sirkülasyonunun alımı ve dağılımı söz konusu olduğu sürece sağlıklı bir beden ve ruha sahip oluruz. Chakra' ların sayısı ve bölgesel anlamda yerleri tam anlamıyla net olarak belirlenmiş değildir. Ancak bilinen yedi adet temel chakra vücudumuzda mevcuttur.

Chakralar ve özelikleri
Birinci chakra

Muladhara Chakra, Kök Chakra ve Kuyruk Sokumu Merkezi olarak da adlandırılır.
Birinci chakra'nın kuyruk sokumuyla bağı vardır ve aşağıya açılır. Birinci chakra makatla üreme organımızın arasında yer almaktadır.
Birinci çakra Kundalini'nin bulunduğu sakrum kemiğinin altında yeralır ve başlıca niteliği masumiyettir. Masumiyet, önyargıların ve şartlanmaların getirdiği sınırlar olmaksızın, saf ve çocuksu neşeyi deneyimlediğimiz bir niteliktir. Masumiyet bize haysiyet, denge ve son derece kuvvetli bir yön duygusu ve yaşama amacı verir. O, sadelik, saflık ve neşeden başka birşey değildir.
Masumiyet, küçük çocuklarda varolan ruhani bilgeliktir ve bazen modern yaşam tarzlarımız yüzünden bulutlanır. Ama bu nitelik sonsuza dek bizim içimizdedir ve asla yokedilemez.

Özellikleri:

Rengi : Parlak kırmızı alev rengi
Element : Toprak
Duyu : Koklama
Sembol : Nilüfer (dört yapraklı lotus) çiçeği
Amaç : Gerekli olan maddi güç

Bölge ve Salgı Bezleri : Kuyruk sokumu kemiği, makat, sinir istemi, kalın ve düz bağırsaklar, testis, vajina, kan ve hücre üretimiyle ilgili bölgelerden sorumludur.

Ayrıca omurga, kemikler, dişler, tırnaklar v.b.bölgeler ve böbreküstü bezleriyle alakalıdır. Erkekte fiziksel, kadında duygusal yansıtıcı olan bu chakradaki bezler kan dolaşımının gerektiğinde ayarlanması yetisine sahip adrenalini ve noradrenalini üretmekle yükümlüdür. Bu yol sayesinde bedenimizin ihtiyacı dahilinde tepki ve reaksiyon gösterir. Ayrıca, bu bezler bedenimizin ısı dengesi üzerinde etki sahibidir.

Burç ve Gezegenleri : Koç-Mars; Boğa; Akrep-Plüton; Oğlak-Satürn
Yaşamınıza etkileri : Hayat enerjisi, başarmaya yönelik güç, asilik.
Azim, samimiyet, dünyaya hakim olma gücü, maddi alanda zevk. İstem dışı bilinçsiz bağımlılıklar, cinsel güç, devinim ve yenilik. Ayrıca güven ve kararlılık etkileri sergiler.
İkinci chakra

Svadhistana Chakra, Kuyruk Sokumu Chakrası,Çapraz Merkez de denilir.
İkinci chakra, göbeğin 3-5 cm altında yer almaktadır. Böbrek üstü bezleri, bağırsaklar, cinsel organlarla alakalıdır.
İkinci çakra, yaratıcılığın, saf dikkatin ve saf bilginin çakrasıdır. Bizi ruhani ilham kaynağına bağlar ve etrafımızdaki güzellikleri deneyimlememizi sağlar. Bu çakra tarafından verilen saf bilgi akla ait değildir, fakat avuçlarımızın içinde hissedilebilen ve gizli bedenimizdeki tıkanıklıkları ortaya çıkartan Gerçek'in birebir idrakıdır. Bu çakra ayrıca saf, istikrarlı dikkatin ve konsantrasyon gücünün de merkezidir.
Fiziksel boyutta Swadhistan Çakra karaciğer, böbrekler ve karnın alt bölümünü kontrol eder. Çok fazla düşündüğümüz zaman, bu merkezin tüm enerjisi tükenir, ve bu çakra tamamen dengeden çıktığında şeker veya kan kanseri gibi hastalıklar ortaya çıkabilir.

Özellikleri:

Rengi : Portakal (Turuncu)
Element : Su
Duyu : Tat alma
Sembol : Altı yapraklı lotus çiçeği
Amaç : Varlığın yaratıcı üreme gücü

Bölge ve Salgı Bezleri : Deri, süt bezleri, leğen kuşağı kemikleri, dişi üreme organları, böbrekler, mesane ilgili bölgeleridir. Ayrıca kan, lenf, mide suyu, sperm v.b. tüm sıvılar, prostat bezi, ter bezleri bu chakrayla bağlantılıdır. Bütün bunların işleyişleri eril ve dişil cinsel enerjiyi göstermenin yanı sıra dişi çevirimin düzenini (adet) sağlamakla alakalıdır.

Burç ve Gezegenleri : Yengeç-Ay; Terazi-Venüs; Akrep-Plüton
Yaşamınıza etkileri : Duygusal zenginlik, açıklık ve verici olmak. Kişinin kendi kendine gösterdiği ilgi, eş olmanın temelinde kurulu ilişkiler, beden enerjisi ve üretkenlik.
Bedensel istekler, cinsel beraberlik safhasında insanın ego potansiyelini terk ederek özüne dönmesi etkilerini sergiler.

Önemli not: İkinci chakra'ya bazen dalak merkezi ismi kullanılabilir.
Eskiden bazı ezoterik eğitim merkezlerinde, cinselliğin mevcut olmadığı bir sistem kullanılmaktaydı sonraları düşünce merkezlerinde bu farklı olan yöntemler çeşitli yönleri ile bütünleştirilmiştir. Kök merkezdeki cinselliğin dalak chakrası ile bağdaştırılmasının sebebi budur.Üçüncü chakra,

Manipuraka Chakra, Solar Pleksüs Chakrası, Güneş Sinir Ağı Chakrası veya Göbek Merkezi, Dalak, Mide, Karaciğer Chakrası adlarıyla da adlandırılır.
Üçüncü chakra göbekle göğüs kafesi arasındadır. Sinirlerle, sindirimle alakalıdır.
Üçüncü çakra bize cömertlik, mutlak tatminkarlık ve memnuniyet duygularını verir. Sol tarafta, bu merkezin ana niteliği huzurdur, bu çakrayı temizleyerek kişi stres ve gerginlikten kurtulur. Sağ tarafta, dikkatimizin ve konsantrasyon gücümüzün organı olan karaciğeri yönetir.
Dengeli çalıştığında, Nabhi Çakra bize ruhani yükselişi, dürüstlüğü ve ruhani ahlak duygusunu, ve hayatımızın her evresinde mutlak denegeyi verir

Özellikleri:

Rengi : Sarı
Element : Ateş
Duyu : Görme
Sembol : On yapraklı lotus çiçeği
Amaç : Varlığın şekillenme gücü

Bölge ve Salgı Bezleri : Nefes(diyafram), böbrek üstü, Sırtın alt kısmı, karın, sindirim sistemi, mide, dalak, safra kesesi, karaciğer, sinir sistemi ilgili bölgelerdir. Karaciğer (pankreas) besinlerin sindirilmesinde etkilidir. Karbonhidrat mekanizmasını, kandaki şeker miktarını ayarlayan insülin hormonunu salgılar. Pankreas tarafından salgılanan enzimler protein ve yağ dengesi açısından önemlidir.

Burç ve Gezegenleri : Aslan-Güneş; Yay-Jüpiter; Başak-Merkür; Mars;
Yaşamınıza etkileri : Sıcaklık, bolluk, güç, takdir kazanmak, toplumsal kitlelerde mevkiye ulaşmak.
Yaşam tecrübesini kabullenmek, gelişim, ilerleme, analiz, bilgelik, beraberlik.
Kategoriye sokma, analiz, nefsinle mücadele ederek hizmet vermek, bağlılık ve itaat.
Enerji ve eylem, aktivite iradesi, ön planda olmada etkiler sergiler.


Dördüncü chakra

Anahatha Chakra, Kalp Chakra ve Kalp Merkezi Chakrası adı ile de adlandırılır.
Dördüncü chakra göğsün tam ortasında yer almaktadır. Kalp ve kan dolaşımı üzerinde etkilidir.
Dördüncü çakra, kalbin çakrasıdır ve burası, bütün hareketlerimize şahitlik eden, içimizde gizlenmiş bir elmas gibi parlayan, ezeli ve ebediyen saf olan ve hiç bir şey tarafından bozulmayan gerçek Kendi'mizin, Ruh'umuzun bulunduğu yerdir. Aydınlanmadan sonra, dikkatimiz ilk defa olarak Ruhumuzla iletişime girer ve biz böylece Ruhumuzun idrakına varırız. Egomuz ve şartlanmalarımızla oluşmuş olan tüm yanlış kimliklerimiz yok olur ve biz gerçek doğamız olan Ruhumuzla özdeşleşmeye başlarız.
Fiziksel boyutta, bu çakra kalbimiz ve akciğerlerimizi kontrol eder. Eğer bozulmuşsa astım veya kalple ilgili çeşitli rahatsızlıklar meydana gelebilir.
Şefkat ve sevgi kalbimiz aracılığı ile ortaya çıkar, ve aynı zamanda bize sorumluluk duygusu ve başkalarına karşı temiz davranışlar verir. Kalp Çakra orta bölgede (göğüs kemiği bölgesinde) mutlak güvenlik ve inanç duygusu verir. Bütün endişelerimiz, şüphelerimiz ve korkularımız, Kalp Çakrası tamamen arındığında ve dengelendiğinde sona erer.

Özellikleri:

Rengi : Yeşil, ayrıca pembe ve altın sarısı
Element : Hava
Duyu : Dokunma
Sembol : On iki yapraklı lotus çiçeği
Amaç : Kendini adamak ve nefsini mücadele sonucunda yenmek

Bölge ve Salgı Bezleri : Kalp, sırtın yukarı kısmı, göğüs, göğüs boşluğu, ciğerlerin alt kesimi, kan ve dolaşım sistemi, deri üzerinde etkilidir.
Bağışıklık sistemiyle, timüs bezi büyüme dengesini düzenler, lenf sisteminin işleyişini kontrol eder, bağışıklık sistemini destekler ve güçlendirir.

Burç ve Gezegenleri : Aslan-Güneş; Terazi-Venüs; Satürn
Yaşamınıza etkileri : Samimiyet, cömertlik, duygusal sıcaklık. İlişki, sevgi, ahenk sağlanması, egonun büyümesi.
Bireysel egodan kurtulma ve böylelikle gerçek sevgiye ulaşma üzerinde etkilidir.
Beşinci chakra

Visshudha Chakra, Boyun Chakra ve Boğaz Chakra yada İletişim Merkezi adları ile de adlandırılır.
Beşinci chakra boynun alt kısmında yer alır. Tiroid ve paratiroid bezleriyle alakalıdır.

Beşinci çakra, diplomasinin, başkalarıyla saf ilişkilerin ve neşe veren bağımsızlığın çakrasıdır. Dengeli çalıştığı zaman, bütün suçluluk duygularımız ve vicdan azabımız yok olur ve şefkat dolu bir sese sahip oluruz. Başkalarına hükmetmek eğilimimiz veya başkaları tarafından hükmedilme duygusu, büyüklük veya küçüklük duygusu ve tüm kıskançlıklar, bu çakra dengelendiği zaman ortadan kalkar. Ayrıca, Vishuddhi, bizi bütüne bağlayan, bir olduğumuz ve bütünün bir parçası olduğumuz gerçeğini hissetmemizi sağlayan çakradır.
Özellikleri:

Rengi: Soluk mavi, yeşilimtırak mavi yada gümüş rengi
Element: Esir
Duyu: İşitme
Sembol: On altı yapraklı lotus çiçeği
Amaç: Varlığın beraber aynı titreşim gücüne sahip olması

Bölge ve Salgı Bezleri: Kas, boyun, boğaz, çeneyle ilgilidir. Ayrıca kulaklar, ses, soluk borusu, bronşlar, ciğerin üst kesimi, yemek borusu, kollar da ilgili bölgeleridir. Tiroit bezi iskeletin, iç organların gelişiminde etkilidir, bedensel ve ruhsal gelişim arasındaki dengeyi sağlar ve metabolizma yoluyla enerjinin dönüşüm hızını düzenler. Ayrıca, iyot metabolizmasını, kandaki ve hücrelerdeki kalsiyum dengesini sağlar.

Burç ve Gezegenleri: İkizler-Merkür; Mars; Boğa-Venüs; Kova-Uranüs
Yaşamınıza etkileri: İletişim, bilgi ve deneyim alış verişi. Kendini ifade etmek ve faal olmak.
Şekil ve hacim duygularını dengeselliği. İlahi esin kaynağı, bilgi potansiyelinin akışı, özgürlük üzerinde etkilidir.


Altıncı chakra

Ajna Chakra, Kaş Chakra, Üçüncü Göz Chakra, Bilgelik gözü, İç Göz Chakrası adı ile de adlandırılır.
Altıncı chakra iki kaşın arasında yer almaktadır. Endokrin bezleri, pituitari bezleri, uyku, böbrek ve sinir hastalıklarıyla alakalıdır.

Altıncı çakra affediciliğin ve şefkatin çakrasıdır. Affedicilik, öfkeyi, nefreti ve küskünlüğü ortadan kaldıran ve alçakgönüllülük içinde, Ruhun soyluluğunu ve cömertliliğini keşfeden güçtür. Bütün egomuz, şartlanmalarımız, alışkanlıklarımız, ırkçılık fikrimiz ve tüm yanlış kimliklerimiz affediciliğin içinde eriyip yok olur. Bilincimizin yedinci çakra olan son durağa yükselmesi için yolu açan dar bir köprüdür Ajna Çakra.
Fıldır fıldır dönen gözler, saf olmayan şeylere bakmak veya benmerkezcilik bu merkeze hasar verir. Gökyüzüne, toprağa veya doğaya bakmak ise onu temizlemeye yardımcı olur.

Özellikleri:

Rengi : Lacivert,sarı ve menekşe
Duyu : Tüm duyular ve duyu dışı algılama
Sembol : Doksan altı yapraklı lotus çiçeği (2 * 49 yaprak)
Amaç : Var oluş bilgisinin gücü

Bölge ve Salgı Bezleri : Beyin, yüz, gözler, burun, sinüs, kulak, merkezi sinir sistemi, beyincik, ruhsal çöküntü etki alanlarıdır. Epifiz ve hipofiz bezine bazen temel bez adı da verilir. Nedeni ise salgılama reaksiyonu diğer bezlerinde çalışmalarını kontrol etmesine bağlıdır.

Burç ve Gezegenleri : Merkür; Yay-Jüpiter; Kova-Uranüs; Balık-Neptün
Yaşamınıza etkileri : Akılcı düşünce, entel tarzda düşünme şekli. Holistik düşünce, içsel ilişkilerin farkında olma, algılama. İlahi olarak esinlenmiş düşünce, ilahi bilgi, sezgi açılımı. Hayal gücü, sezgi, kendini adayarak içsel dürüstlüğe ulaşma üzerinde etkilidir.


Yedinci chakra

Sahasrara Chakra, Zeka Chakrası, Taç Chakra veya Tepe Chakra, Bir başka isimle bin yapraklı lotus adı ile de adlandırılır.
Yedinci chakra başın tepesinde yer alır. Beyin ve pineal bezler üzerinde etkilidir.

Yedinci çakra bütün çakraları tüm nitelikleri ile birlikte içinde barındırır. İnsanın idrakının evrimindeki son kilometretaşıdır. Bugün, biz, bu çakraya tekabül eden konumdayız ve sınırlı aklımız ve kavramlarımızın ötesinde olan ve Sahasrara konumunda mutlağa dönüşen bu yeni idrak sahasına kolayca girebilme yeteneğine bilincimiz artık sahiptir. Bu çakra bize, merkezi sinir sistemimiz hakkında Gerçek'in kesin ve mutlak idrakını verir.

Özellikleri:

Rengi: Mor,ayrıca beyaz ve altın rengi
Duyu: Tüm duyular ve duyu dışı algılama
Sembol: Yüz yapraklı lotus çiçeği (Nilüfer)
Amaç: Saf olma gücü

Bölge ve Salgı Bezleri: Asıl beyin ve sinir sistemi etkilediği en önemli bölgelerdendir. Hipofiz ve Epifiz bezi bilimsel anlamda tam olarak açıklanamamıştır. Mütemadiyen bütün organizmanın işleyişini etkisi altına alır. Bu bezin bozukluğu ancak yarım kalan cinsel olgunlukla gerçekleşir.
--------------------
chakra mucizesi


Muladhara Chakra (Kök şakrası)

Bizi maddi dünyaya bağlamaktadır. Kozmik alandaki enerjileri maddi ve manevi düzeylere aktarıcıdır, manevi enerjiyi de sübtil sistem üzerinde etkiler. Burada toprak ananın ruhu ile bağlantı kurarız ve onun ana gücünü, ilgisini, sevgisini, sabrını görürüz. İnsanoğlunun bu gezegende yaşaması ve yaşamını devam ettirmesi açısından kişisel ve evrensel ihtiyaçlar duyar. Bütün bunlar birinci chakranın etkisel küresine yani sahasına aittir. Onu açmayı başaranlar bu dünyadaki yaşamı her yanıyla kabullenerek, fiziksel varlıklarına pozitif yaklaşacaklar, dünyasal güçlükler karşısında uyumlu yaşam ve davranış sergileyeceklerdir. Bu chakra, dünyasal öğelerce tanımlandığından dolayı rengi kırmızıdır.
Dünyanın çekirdeğinden fışkıran enerji ve canlılığın kırmızısıdır. Bize dünyasal kararlılık ve hayatımızı sağlam temellerle kurabileceğimiz öz güveni verir. Bir maddi güven bulmak, bir aile kurmak, soyunun hayatta kalmasını sağlama, cinselliğin fiziksel bir işlev olduğu ve çocuk sahibi olmanın bir yolu olarak kullanımı bu chakranın alanına aittir.

Bu chakra başka yüksek chakraların yaşamsal temelini oluşturmaktadır ve hayat kaynağıdır.İşte burda tükenmez kundalini enerjisiyle iç içeyiz. Sushumna, ida ve pingala, insan bedeninin üç temel enerji kanalıdır, bu chakradan çıkış yaparlar. Bedendeki kalp gibi kök chakra da sübtil enerji çevriminin merkezini teşkil etmektedir. En önemlisi ortak bilinçdışının gerçek mekanı da burasıdır. Ortak bilinçdışının kaybedilmiş bilgisine bu chakrayla girebilirsiniz. İçsel dengeyi sürdürebilmek açısından bu chakra yedinci chakra ile uyum içinde çalışmalıdır.Svadhistana chakra (cinsel şakra)

Süzülmemiş, saf ve ilkel duyguların, cinsel enerjilerin ve üretkenliğin merkezidir. Bütün biyo-yaşamın kaynağı olan su ile tanımlanmaktadır ve astrolojik sistemde duygusal merkeze karşılık gelir. Su, yeni yaşamı döller ve üretir. Bu chakra yoluyla doğanın tümünden geçen enerjileri dölleme ve alma işlemine katılırız. Kendi işimizde duygu ve yaratıcılık şeklinde ifade eden yaratma sürecinin bir parçası oluruz.

Bu chakra sıklıkla yaratıcı enerji şeklinde var olan Tanrı'nın dişil yönü ile Şakti'nin gerçek yeri olarak düşünülmektedir. Etkisel alan içinde yeni yaşam yaratma dürtüsü taşıyan erkek üretme organları ve kadınlarda da yaratıcı dürtüler olup üreme hücreleri üretim bölgelerinde bulunur. Bu bölgelerde büyüme gösteren varlık beslenir, korunur ve gelişimi dahilinde ihtiyacı olan her şey sağlanır. Diğer yandan su unsuru temizler ve saflaştırır. Yaşamsal akışını engelleyen fonksiyonları yok eder. Maddi düzlemde bu, böbrekler ve mesanenin temizleyici işleviyle kendini sergiler. Ruhsal alanda ise bizim hayatı her an yenilenen bir şeymişçesine görmemizi sağlayan duygular devreye girer. Diğer bireylerle özelliklede karşı cinsle ilişkilerimiz bu chakranın işlevi etkisinde olur. Eros'un pek çok ego ve etkisinin sınırından kurtulup cinsel birleşmede en çok bütünlük yaşama arzusu bu alana aittir.


Manipuraka ckahra (güneş sığınağı şakrası)

Diğer pek çok isimle adlandırılır. Bunun neticesinde de yeri hakkında çok değişik düşünceler vardır. Aslında söz konusu olan ikinci chakraya sahip temel bir chakradır, işleyiş açısından beraber sıkı ilişkide olduklarından dolayıda tek bir chakra gibi düşünülebilir. Yani bu chakranın işlevi oldukça karmaşıktır. İlgili unsuru ateştir. Ateş ışığı, sıcaklığı, enerjisi ve aktivitesini simgeler. Burada ruhsal düzeyde saflaşma, arınma dile getirilebilir. Güneşimizi, güç merkezimizi temsil eder. Eterik bedenimizi besleyerek fizik bedenimizi canlandıran ve yaşatan güneş enerjisini emeriz. Bu chakrada insanlarla ve maddi dünya ile ilişki içine gireriz. Bedenin duygusal enerji yaydığı bölge burasıdır. Ayrıca insan ilişkilerimiz, hoşlanma ve hoşlanmama duygumuz, uzun vadede sürdürülen ilişkiler burada kontrol edilir. Kişi için karakterin temelini oluşturur, toplumsal kimliğimizi buluruz. Otoriteyi, gücü, başarıyı ve toplumsal uyumu yakalarız. Bu chakranın en önemli görevi bilinçli bir biçimde yaratıcı enerjinin kontrolü,düşük olan chakralardaki istekleri saflaştırır. Bunların dışında yüksek chakraların ruhsal zenginliğini maddi dünya aracılığı ile sergiler. Duyguların taşıyıcısı olan astral bedene doğrudan bağlıdır. Düşük chakraların yaşamsal istekleri dengelenir.
Bedensel olarak geldiği bölge karaciğerdir. Bağlı bulunduğu sistemde yemek düzenini dengeler. Deneyimlerin kabullenildiği, bütünleştirildiği bu chakra duygu ve isteklerin kolay açılımına yardımcı olur. İçsel ışığımız aydınlanarak yaşam fonksiyonlarımız üzerinde ferahlık sağlar. Genel anlamda ruhsal halimiz içimizdeki ışığın parlamasıyla orantılıdır. Bu chakra açıldığında kendimizi aydınlanmış, mutluluk dolu hissederiz. Aynı zamanda duygularımızı dünyaya yansıtma konusunda yaşam bize parlaklık yada karanlık verir, görüş açıklığımızı da belirler. Bu chakra içsel bütünlüğü arttırarak entel anlayışın sarı ışığını bilgelik, bolluk rengine çevirir.
Solar pleksüs chakra aracılığıyla diğer kişilerin titreşimini algılayarak tepki gösteririz. Negatif titreşimlerle karşılaşıldığında bu chakranın ani olarak daralması halinde bizi tehlikeye karşı uyarıcı görevi görür.
İçimizdeki ışık bedenimizi kalkanmış gibi sarıp geçici bir koruma mekanizması oluştururAnahatha chakrası ( kalp şakrası)

Tüm chakraların merkezidir. Üç düşük fizik ve duygu merkezi ile üç yüksek zihin ve ruh merkezini birleştiricidir. Sembolik olarak altıgendir, düşük ve yüksek chakraların karşılıklı aldığı düzen sistemini gösterir. Unsuru havadır. Bu da kalbin esnek oluşu, ilişkilerdeki yeteneği, dokunma ve dokunulma özelliğini gösterir. Başkalarından hoşnut olma ve kozmik titreşim üzerinde de etkilidir.

Aynı enerji merkezi aracılığıyla doğa güzelliği, müzik, sanat, şiir arasındaki uyumu algılayabiliriz. Bu chakrada hayaller, sözcük ve sesler duygulara dönüşür. Bu chakranın amacı sevgi kanalıyla tam birleşime ulaşmaktır. Üzüntü, acı, ayrılık korkuları veya sevgi eksikliği şeklinde görünse dahi derin alakayı, ahengi, sevgiyi bu yolla anlatırız. Saf ve tam anlamıyla açık olduğunda sadece kendi için var olan ve kazanılınca kaybolmayan gerçek, mutlak sevginin merkezini teşkil etmektedir. Bu sevgi de yüksek chakralarla bağlanınca Bhakti'ye yani tüm yaratılışta bulunan ilahi varlığın farkına varmamıza sebep olur.

Daha sonra ise her şeyin kalbi ile bütünleşen ilahi sevgiye döner. Bu amaca ulaşma yolunda kalbimiz kendi karakterimizi sevmemizi, anlamamızı, kabullenmemizi, herkese hayatta evet dememizi öğretir.

Başlangıçta her şeyi (istek, arzu) kabul edip amaçladıktan sonra bu chakra yolu ile yaşamı sevgi dahilinde kabulleniriz. Pozitif yönde ve sevgi yüklü kabul ediş, bilinçli bir evet deyiş, negatif ifade şeklinden kurtuluş,duygularımıza karşı konulamaz titreşim verecektir. Kader, öfke, umutsuzluk, duyguları sevgi ile tarafsız ve eksiksiz bir ilgi dahilinde nötralize edilir, bunun farkına varırsınız. Acı, hüzün yada hastalık çekiyorsanız, zarar gören organa veya bölgeye sevgi dolu ilgi verirseniz sağlığınıza kavuşmak daha da hızlı olacaktır. Bunu başkaları içinde kullanacak potansiyele sahipsiniz.

Karakterin tüm yönünü sevip kabul etmeyi algılarsanız şefkat ve anlayış dahilinde herkese yardımcı olabilirsiniz. Bilinç dahilinde ve kasıtlı iyileştirme durumlarında iç göz chakrası da rol oynar. Chakra yeşil, pembe, altın renginde ışınlamalar yapar.Yeşil tedavi, sempati ve ahenk rengidir.

Aura görme yeteneğine sahip birinin kalp chakrasında açık yeşil renk yer alıyorsa gelişmiş bir şifa verme gücünün sahibidir. Aura pembe ile karışık altın rengi ise kişi ilahi olanın saf ve cömert sevgisini taşıyor demektir.

Bu chakra sevgide canlılık ve derinlik zeminidir. Ruhumuzun evrensel parçasıyla, ilahi içsel varlığımızın parıltısı arasında bağ kurabiliriz. Bu chakranın açılması için algıların artışı rol oynar. Yaratılışın gizli yönü arasında ilişki kurmak yönüyle alakalı olarak kalbi adamadan geçer. Yani altıncı chakranın yüksek yetenekleri bu chakra ile iş birlikteliği içindedir. Bundan dolayı doğu ve batı sprit'leri disiplini okullarda özellikle bu chakranın açılımı için kullanırlar.Vishudha chakrası (Boğaz şakrası)

Bu chakra anlatım, iletişim ve kabiliyetin merkezidir. Boyunda bulunan ve arkaya doğru açılan daha ufak bir chakrayla bağlantılıdır. Bu iki enerji bölgesi tekmiş gibi görülür. Bu chakra ile çok sıkı ilişkide bulunduğundan dolayı birleştirilmiştir. Bu chakra Sahasrara chakrası ile bağlantı kurmaktadır. Duygu ve düşüncelerimiz, dürtü ve tepkilerimiz arasın- da köprü görevi görürler. Bütün chakralarla dünya arasında olan iletişimi sağlar.

İçimizdeki canlı olan her şeyi onun aracılığı ile ifade ederiz. Mutluluk, hüzün, ağlamak, gülmek, saldırganlık, isteklerimiz düşüncelerimiz ve bilgilerimiz, iç dünyamızı algılamamız gibi... Alakalı olan unsuru esir'dir. Yoga da düşük chakralar su, ateş, toprak ve hava 'yı oluşturan temel unsur olarak görülmektedir. Esir, sesin de ileticisidir. Genel anlamda konuşulan sözün, yaratıcı kelam'ın, tüm var ve yok oluş düzeylerindeki bilginin iletici ve aracı öğesidir. Sanatsal alanlarda yaratıcı ifade şekilleri de gelmektedir.

Bu chakra da yaratıcılık konusunda diğer chakraların enerjisi ile birleşerek dış dünyaya iletilecek şekle dönüşür. Düşünce ve eylemlerin genişletilmesi ve yansıtılmasına yardımcı olur. Onu ne derece genişletirsek, zihinsel bedenin farkına varmak da o kadar bilinçli bir biçimde oluruz ve diğer enerji bedenleri arasındaki ayrımı algılarız. Düşüncelerimiz duygu ve fizik duyularımızın egemenliğinden çıkıp objektif bakış açısına sahip olur. Esir ayrıca zamanın başından itibaren kaybedilmiş olayların, düşünce ve duyguların ışığı olan Akaşa kavramıyla da açıklanır. Eğer sınırsız uzay, sonsuz gökyüzü gibi açılırsak içsel görü ve bilginin en derin seviyesiyle ödüllendiriliriz. Esirin açık mavi rengi bu chakra'nında rengidir. Bu bilgiye ulaşmanın en iyi yolu sakin biçimde iç ve dış uzayımızı dinlemektir.

İşitme duyusuda bu chakraya aittir, kulaklarımızı açıp yaratılışın açık ve gizli sesini dinleriz, kendi sesimizi algılar, içsel ruhumuzla ilişki kurup, onun esinine sahip oluruz. Kişisel yol göstericiliğimize sağlam bir güven duyarız. Dharma 'mızın bilincine varırız. Mistik düzeylerin, maddi hayat kadar gerçek olduğunu anlarız. Bu ilahi esin kendimizi ifademizin temelidir. Tüm oluş düzeylerindeki kusursuzluğun bireysel ifadesini buluruz.Ajna chakrası (üçüncü göz şakrası)

Var oluşun ve yok oluşun bilinçli olarak algılanmasını sağlar. Zihinsel yüksek güçlerin, entelektüel kapasitemizin, irade ve hafızamızın merkezidir. Fiziki düzlemde, merkezi sinir sistemimizin yönetim merkezidir. Lacivert ( berrak çivit mavisi) reel rengi olanın yanı sıra sarı ve menekşe rengi de bulunabilir. Tüm bunlar farklı boyuttaki bilinç seviyesine göre işlev yaparlar. Akılsal yada entel düşünce sarı ışığa, sezgi ve holistik düşünceyse berrak ve koyu mavi renge sahiptir. Duyu üstü algılamalar ise menekşe' dir.

Üçüncü göz bilince ulaşmak açısından ana mekandır, maddeyi belirleyerek ayrıştırabilirsiniz. Fiziksel anlamda yeni realiteler yaratabilir, eskileri ise çözebilirsiniz. Kuralsal olarak bu zaman bizim açımızdan otomat olarak bilinç dışı gelişir. Hayatınızdaki kararlı fikirlerin çoğunluğu çözümlenmemiş duygusal kalıplarla gelişir, kontrol edilir. Başkalarının fikir ve ön yargılarına göre programlanır.

Çoğu zaman zihnimiz duygu yüklü düşüncelerimizin efendisi değil uşağıdır.
Üçüncü gözümüzü açarak ve zihnimizi geliştirerek bu süreci daha iyi denetleyebiliriz. Açık bir Anahata chakrası iş birliğiyle hayal gücümüzde isteklerimize ulaşmak için gereken enerjiyi yaratabilir yakın ve uzak mesafelere şifa dağıtan enerjiler gönderebilirsiniz. Aynı zamanda fiziki gerçeğin ötesinde tüm yaratılış seviyelerine ulaşabiliriz. Bunun bilgisi bize duyarlı işitme, sezgi, his şeklinde ulaşır. Önceden belirsizce şüphe duyduğumuz her şey daha açık bir biçimde algılanır.Sahasrara chakrası (tepe şakrası)

En yüksek kusursuzluğun kaynağıdır,genellikle kafanın üzerinde yer alır şekilde simgelenir. Gökkuşağı renkleri ile parıldar. Baskın rengi mordur.

Bu chakranın dış çiçekleri dokuz yüz altmış yapraktan oluşur. İçinde bulunan ikinci bir çiçek beyaz ışıkla parlayan on iki taç yapraktan oluşur. Düşük merkezlerin bütün enerjisini içinde barındırır, tüm chakra enerjilerinin kaynak ve başlangıç noktasıdır. Bütün oluşmamış şekillerin ve niteliklerin mevcut olduğu oluşum düzeyiyle burada birleşir. Hayat yolculuğu burada başlar, gelişimimizin sonunda da buraya döneriz. İlahi ilke ile beraberlik burada yaşanarak kişisel enerji alanımız da evrenle bütün olur. Bize bu chakra ile verilen farkındalık, Ajna chakrasıyla verilen bilginin çok ötesinde ; artık algıladığımız nesneyle bütünüz.

Yaratılış ifadelerini parçası olduğumuz ilahi bir bilinç oyunu olarak yaşarız. Açılım yolu mor renk aracılığıyla belirtilir. Bu renk meditatif duygu ve kendini adamanın rengidir. Altı düşük enerji merkezini bilinçli olarak etkileme gücüne sahip olmasına rağmen bu chakra durumunda yapabileceğimiz tek şey, kendimizi açarak oluşun üzerimizden geçmesine bizi aşmasına izin vermek olacaktır. Açıldığında diğer tüm tıkanıklıklar çözülür ve enerjileri yüksek frekanslar etkisinde titreşmeye başlar. Her chakra kendi seviyesinde ilahi oluşumun bir aynasıdır ve kendisini mümkün olan en yüksek potansiyel dahilinde ifade eder. Bu chakra uyanır uyanmaz kozmik enerjileri emme görevi son bulur, enerjiyi kendi şekli dahilinde yayar. Çıkan bir lotus çiçeği başın üzerinde saf ışıktan bir taç oluşturur.
--------------------
chakraların çalışma sistemi

Muladhara Chakra (Kök şakrası)

Düzenli çalışması

Bu chakranın açık ve diğerler ile uyumlu çalışması neticesinde, dünya ve yaşamla derin bir ilişki kurabilirsiniz. Kökleri bozulmamış bir yaşam enerjisi, mutluluk ve iç gücü kazanabilirsiniz. Hayat sevincinizi üretici
olarak şekillendirme arzusu duyabilir, dünyasal amaçlarınıza daha kolay ulaşabilirsiniz. Sarsılmaz güven duygunuz ve dünyayı her şeyinizi karşılayan güvenilir bir yer olarak algılayabilirsiniz. Kendinizi dünya yaşamına güvenle açar ve sizin için sakladığınız her şeyi memnuniyetle kabullenmenizi sağlar.

Düzensiz çalışması

Bu chakranızın dengesiz çalışması halinde zevk düşkünü ve düşüncesiz olabilir, korku gibi olguları oluşturabilirsiniz. Neticesini görmeden her şeyi arzu edersiniz. Özgürce alıp verme konusunda zorlanırsınız, mesafe sağlama konusunda belirgin anlamda eğilim sergilersiniz. Bedensel anlamda kabızlık, şişmanlığa yol açabilir. Eylemleriniz kişisel ihtiyaçlarınız yerine getirmek üzerine kurulu olur. Sağlık, beslenme, dinlenme, uyum konularında dengeyi bulma yolunda, başkalarının da ihtiyaçları olduğunu
küçümser ya da bilinçsizce ihmal edersiniz. Tutkularınızın esiri olur, sinirli, huzursuz, öfkeli hatta saldırgan olursunuz. Zorlayıcı tutumlarınız ise sağlıksız bir mulahadra sahibi oluşunuzla bağlantılıdır. Bütün bunların arkasında size güven veren,kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan bazı şeyleri yitirme korkunuzdur. Dünyanın doğal dengesinin bozulması, doğal kaynakların sömürülmesi nüfus çoğunluğunda gözüken mulahadra chakra belirtileridir.

Yetersiz çalışması
Engelli veya kapalı olan mulahadra chakra fiziksel zayıflık eğilimi getirir. Maddi ve duygusal direnç yokluğu, belirsizlik hissi, endişeler, kararlılık ve başarı gücünden yoksunluk duyabilirsiniz. Hayat size mutluluk vermekten ziyade yük gibi gelebilir, daha hoş, daha basit, daha az derecede yorucu hayat arayışına girebilirsiniz. Yüksek chakralarınız düşüklere oranla daha çok gelişme göstermiş ise, dünyaya ait olamama duygusu,bu chakranızdaki yetersizlik halinin habercisidir. Chakralar arasındaki dengesizlik neticesinde bu chakranın etkisi temel yaşam eksikliği duymanıza bağlı olarak iştahsızlık yaratabilir. Bu ise olay ve
insanlardan kaçma arzunuzu belirtir. Holistik gelişim yolunuz için değerini kabullenmediği- niz sürece hayatın sorunlarıyla karşılaşacaksınız.Svadhistana chakra (cinsel şakra)

Düzenli çalışması

Bu chakranız uyumlu ise kendinizi yaşamın ve duyguların doğal akışında gösterirsiniz, karşı cinse daha kolay içinizi açar ve doğal davranırsınız.
Cinsel birleşmede dişil ve eril enerjilerin yaratılışında sizde etki gösterir. Böylelikle doğa ile kucaklaşarak yavaşça içsel bütünlüğe
ulaşırsınız. Zihniniz bedeniniz ve ruhunuzdan akan yaratıcı bir yaşam enerjisi hissedebilir-siniz. Bu yaratılışın mutluluğuna katılabilirsiniz.
Hayat sürekli olarak size coşku ve hayret vericidir. Yaratıcı eylemler, reel duygular sadece size ait değil başkalarının üzerinde de canlandırıcı etkinin sahibidir.

Düzensiz çalışması

Bunun kökeni ergenlik döneminde başlar. Cinsellik konusunda çocuklukta algılanan yanlış kavramlar, algılanamayan doğru kavramlar sizi cinselliğin inkar düzeyine dek sürükleyebilir. Bu da karşı cinse bağlı belirsiz ve gerilimler demektir. Eğiliminiz cinsel isteklerinizi bastırma, kaba olarak dışa vurma olabilir. Zamanında oluşa gelen bedensel temas eksikliği ve şefkattir. Başarısızlığın nedeninin içinizde var olduğunu bilemeden daimi olarak tam bir cinsel haz arayışı içinde yaşarsınız. Doğal duygu ve masumiyetin kaybı neticesinde enerjilerle ilgilenirken onların doğadaki ifadelerini küçümseyebilir,Yin Yang kuvvetlerinin etkileşimine açık olamaz
ve yaşamsal mucizelere karşı çocuksu bir tavırla şaşkınlık yaşayabilirsiniz.

Yewtersiz çalışması

Çoğu durumda bu merkezin yetersiz anlamda çalışması çocukluk devresine dek dayanabilir. Ebeveynlerinizin cinselliklerini bastırması, tutku, dokunuş, sevgi, şefkat uyarımlarından sizin yoksun bırakmasına neden olur. Sizde
tensel anlamdaki mesaj alan antenlerinizi geri çekebilirsiniz. Ergenlik çağındaki cinsel enerjinizin önünü kapatarak öz güven eksikliğinize, cinsel soğukluğunuza sebebiyet verebilirsiniz. Yaşam size yaşamaya
değmezmiş gibi gelebilir.


Manipuraka ckahra (güneş sığınağı şakrası)


Düzenli çalışması

Ahenkli, sorun yaratmayan, açık bir chakra bir üçüncü chakra'dır.
Benliğinizde genel olarak hayatta veyaşamdaki yerinize dair içsel denge ve huzur duygusu yaratır. Kendinizi kabullenirsiniz. Başkalarının duygularına ve kişilik farklılıklarına önem verirsiniz. Beraberlik ve bütünlüğe ulaşarak tüm eylemleriniz evrensel, dünyasal denge kurallarına
ahenk gösterir. Işık ve sevgi dolar, içinizdeki pozitif ışık bedeninizi adeta sararak sizi koruyucu görevler görür. İçsel gözünüz ve Sahasrara chakranızda açıksa maddelerin değişik ısı titreşimlerinden oluştuğunu fark edebilirsiniz. Işık enerjisi ile alakanız yakın olduğu için arzularınız kendiliğinden oluşur, her şeyi adetakendinize çekersiniz. Bolluk bilincinin ilahi bir miras olduğunu da unutmamalısınız.

Düzensiz çalışması

Kendi arzularınızı isteminiz dahilinde hareket etmeniz bu chakranızın tek yönlü veya kötü çalışması anlamına gelmektedir. İç huzursuzluk, lanetleme, tatmin olamama duygusu yaşarsınız. Geçmiş yılların içinizde bulamadığınız tatmin, kabulleniş ve maddi dünya üzerinde arayışınızdır. İçsel huzura ihtiyaç duyuşunuz neticesinde olayları akışına bırakmayı zorlanarak tercih ediyorsunuz. Kabul görme, maddi refah sizin açınızdan önemlidir. Hatta bunları elde etme konusunda zorlanmazsınız. Sizin açınızdan imkansız olmadığı için istem dışı her şeyi bastırmaktasınız. Ancak bazen bu duygularınız kontrol dışına çıkıyor, kolayca üzülebiliyorsunuz. Ancak bu iniş ve çıkışlar uzun dönem sonunda içinize attığınız öfkenin dışa vurumudur denilebilir. Sonuçta kimsenin üzerinde uzun vadeli tatmin kuramayacağınızı bilmelisiniz.

Yetersiz çalışması:

Kendinizi kırgın, mutsuz, üzüntülü hissedebilirsiniz. İsteklerinize ulaşmanızı engelleyen basamaklarla karşılaşmanız olasıdır. Geçmişten gelen birikimlerle duygularınızı anlatmakta zorlanarak Manipura chakranızın parlak enerjisini söndüren ve kendiliğinden gelen güçlü eylemlerinizi, duygularınızı sizden yok eden duygusal sirkülasyonlar sizi sarmış durumdadır. Hala boyun eğip, başarı ve ödül kazanma uğraşındasınız. Ancak kendi yaşamsal istemlerinizi dışlamaktan başka bir şey değildir bu.
Sıkışınca fevri davranabiliyorsunuz, hareketleriniz yanlış,dengesiz olabiliyor. Yaşam mücadelesinden kendinizi soyut bırakmayı tercih ediyorsunuz. Anlaşılmadık şeyleri dengelemek sizi ürkütüyor ve hayatta kalma mücadelesinde kendinizi eksik hissediyorsunuz.Anahatha chakrası ( kalp şakrası)


Düzenli çalışması

Bu chakranın tam anlamıyla açık olması ilahi sevgi için bir köprüdür.
Dünyanızı değiştirecek derecede kalp enerjisinin sahibisiniz. İnsanlar üzerinde ahenk sağlar, birleştirici olur ve onları uyumlu hale getirirsiniz. Natürel bir sıcaklık, içtenlik ve samimiyet sergilersiniz
Bu çevrenizdeki kişilerin neşesini arttırır, onlara güven verir ve kalplerini aydınlatır. Yardımseverlik arzusu size çok natürel gelir.
Duygularınız içsel çalkantılarınızdan, şüpheden ve belirsizlikten uzaktır.
Koşulsuz seversiniz. Yaratılışta ahenkli, güvende huzurlu olursunuz. Sevgi yüceliğiniz, hayattaki birleşme ve ayrılma oyununun bilincine varmasını sağlar. Bilgeliğin kalbinizdeki yolu aracılığı ile kişisel olaylara yeni bakış açınızdan bakabilirsiniz. Sevginin Yaratana duyulan sevginin gelişimi yolunda büyük destektir.Tüm yaşamı rahatlıkla benimseyebilirsiniz.İlahi sevginin anlatımını benimseyerek öğretebilirsiniz.

Düzensiz çalışması
Koşullu sevmenizi sağlayacaktır. Karşılıklı verme çabanız sonucunda hüsrana uğrayabilirsiniz. Size insanların vereceği sevgiye ihtiyaç duymadığınızı düşünebilirsiniz. Şefkat sizi rahatsız edecektir. Bedensel olarak bu davranışı tamamlayıcı saldırı ve acılara karşı savunma
mekanizmanızı genişletecek bir kalkana ihtiyaç duyabilirsiniz.

Yetersiz çalışması

Sizi başkalarının sevgisine karşı bağımlılık sahibi yapabilir. Kırılganlık ve dışlanmışlık duyabilirsiniz. Bu hal sizi kabuğunuzun içine
hapsedebilir. Kederli olduğunuzu hissedebilirsiniz. Sevgi eksiğinizi gidermek için arkadaş düşkünü bir yardımcı olarak görünebilirsiniz. Bu chakranız tamamiyle kapalı ise kendinizi kayıtsız, kalpsiz görebilirsiniz.
Dışsal dürtülere ihtiyaç duyabilirsiniz.Vishudha chakrası (Boğaz şakrası)

Düzenli çalışması

Tam anlamıyla açık olması halinde düşünce, duygu, korkusuzluk,özgürlük şeklinde ifade edebilirsiniz.Zayıf yanlarınızın açığa çıkışı esnasında güç gösterisi yapabilirsiniz Kendinizi ifade etme yeteneği kazanacaksınız. Kalbinizin yönlendirmesi ile başkalarını daha verici bir halde dinleyebilirsiniz. Yaratıcı ifadeniz sayesinde de melodili bir ses frekansına sahip olabilirsiniz ayrıcabilgelik ve doğruluğa kavuşursunuz.
Baskılara karşı kendinize dürüst olarak hayır cevabını verebilirsiniz.
Farklı düşünceler sizin bağımsızlığınızı korumanıza, azimli ve özgür olmanıza neden olacaktır. Ön yargınız olduğundan dolayı
gizemli boyutların gerçeklerini görebilirsiniz. Onlar gönül sesinize yol göstererek yaşamınızı yönlendirir, yaşamsal tezahürlerin bir mesaj olduğunu anlarsınız. Diğer oluş katmanlarındaki yaşamlarla iletişim kurma yeteneği kazanırsınız. Yeri ve zamanı geldiğinde bu bilgileri görevlilerle paylaşırsınız. İçsel bağımsızlığınızdan ve varlığınızın özgür ifadesinden bütünlük duygusu çağrıştırılır.

Düzensiz çalışması

Bu chakranın engelli enerjileri beden ve zihin arasındaki titreşim ve etkileşimi bozabilir. Duygularınızı tam anlamıyla ifade edemezsiniz. İzin verdiğiniz duyguları ancak yargılayabilirsiniz. Gerçek varlığınızı adeta
bir kalkanla öretmeye çalışıyorsunuzdemektir. Ses frekansınızı yükseltmek zayıf olduğunuzu göstermez, sadece güçlü görünmeye çalışmaktasınız. Bu chakranın istem dışı olarak çalışması başkalarının karşısında ifade yeteneğinizi kandırmanızdan başka bir şey değildir. Tıkalı olan enerji varoluşun gizemli boyutlarında barınamaz. Geniş bakış açısından esirgenirsiniz. Dışsal yargılamalardan korktuğunuzu için içsel bilginizi açıklayamayabilirsiniz. Düşük olan chakra enerjisi gerekli olan güç ve dayanıklılığı yüksek chakralaraveremeyebilir.


Yetersiz çalışması

Kendinizi ifadeden yoksun olursunuz. İçe dönük, utangaç ve belirsiz duyguların sahibi, sezgisel güçlerde dahi güven eksikliği duyan biri olursunuz. Bu chakranın gelişmemesi halinde potansiyeliniz sınırlar dahilinde kalacak ilerleme gösteremeyecektir. Sizin gözünüzde sadece dışsal dünya geçerli halde olacaktır.Ajna chakrası (üçüncü göz şakrası)

Düzenli çalışması

Bu chakra gelişimini tamamlamamasına rağmen diğer chakralardan daha ahenkli bir sistem dahilinde çalışır. Bu chakra kendini aktif zihin ve gelişmiş kabiliyetler şeklinde kendini sergiler. İdealler sizin anahtarınızdır denilebilir. Bilgilerinizi farkındalık yeteneğinizle pekiştirirsiniz. Duyu üstü algılar sayesinde tüm enerjileri daha rahat algılarsınız. İçsel sezgiler sayesinde başarınız bir kat daha artacaktır.

Düzensiz çalışması

Hayatın zihinsel alanındaki mantıklı kapasiteniz doğal dengenin dışına çıkabilir. Sanatsal alanlara yönelerek bunu düzene sokabilirsiniz. Bu durumda Manipura chakra dengeyi kaybeder, Anahata ve Sahasrara chakra ise dengesiz çalışmaktadır. Ajna chakranız açık olsa dahi doğal akışına ters düşebilir. Bütün bu dengesizliklerde dış dünyanıza yansı***** sizi zor durumlara düşürebilir.

Yetersiz çalışması

Eğer enerji akışınız devinimini tamamlamamış yada tamamlayamamışsa dışsal dünyayı tek gerçeğiniz olarak görebilirsiniz. Yaşamınız bastırılmış duygularla doludur. Kurulu olan toplum bilinci dahilinde düzen sahibi
olabilirsiniz. Duygusal kalıpların etkisinde kalırsınız.Sahasrara chakrası (tepe şakrası)


Düzenli çalışması

Bu chakra diğerlerinin işleyişinden çok daha farklıdır. Bu chakranın açılması halinde içsel ve dışsal hayat arasında zaman içinde kopukluklar yaşarsınız. Bilinciniz açıktır. Gerçek benliğinizi oluşturan bireysel egonun evrensel egoya dönüşümüdür. Gerçek dediklerinizin yansıma olduğunu göreceksiniz. Yedi yıllık evrelerin dönüşümünde,imkansızı
gerçekleştirebilirsiniz. Bölünmemiş bir birliğin farkına varabilirsiniz.

Düzensiz ve yetersiz çalışması
Bütünlüğün dışında olduğunuzu düşünerek korkulara kapılabilirsiniz.
Duygularınızı kontrol altına alabilmek için sorumluluğunuzun bilincine varmalısınız. Aksi halde kısıtlı bir benlik ve yüzeysel bir yaşamın içinde sınırlı kalabilirsiniz.

M. Fatih İnal'ın yazılarındandır.
 

mellek21

Kayıtlı Üye
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
64
Tepkime puanı
2
çakralarla ilgilimp3 veya dvd varsa siteye koyarsanız sevinirim indirmek için
 

dertlipınar

Kayıtlı Üye
Katılım
23 Nis 2011
Mesajlar
150
Tepkime puanı
31
Konum
AYDIN merk
İş
emekliÄŸim
çok eyitici benliğimizi keşfetmek ve yaşamımızı huzurlu hale gelmesini sağlaması açısından çok çok önemli tam anlamıyla yaşam diyebilirim uygulayıp yapabilirsem çocukluğumdan beri aradığım huzuru mutluluğu ve kendime olan nefretimin yok olacağına inaıyorum inşALLAH uygulamada başarılı olup hem dünyevi hemde uhrevi hayatımın tadını vararak neden var olduğumu anlayabilirim çok istiyorum başarmak için sizlerinde duasına çok ihtiyacım var dualarınızı esirgemezsiniz deyimi şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım
 

Nazarlik

Kayıtlı Üye
Katılım
6 Ocak 2012
Mesajlar
254
Tepkime puanı
17
Haddim olmayarak kisaca hangi cakralar, hangi organimizi etkiler onu ek olarak oaylasmak istedim emeginize saglik sayin URUMHAMATAHAYİL


1. Muladhara Çakra (Kök Çakrası): Kuyruksokumunda üreme organları ve makat arasında bulunur (mul: kök; adhara:yer mekan).
Etkilenen organlar: Cinsel Organlar kan kemik hücreler vb.


2. Swadhistana Çakra: Göbeğin alt kısmındadır (swa: kendi;adhisthana: mekan)
Etkilenen organlar: Karaciğer dalak bağırsaklar böbrekler mesane kan vb.


3. Manipura Çakra (Göbek Çakrası): Göbeğin iki parmak üstündedir (mani: mücevher; pura: şehir).
Etkilenen organlar: Dalak karaciğer safra kesesi sinir sistemi Pankreas


4. Anahata Çakra (Kalp Çakrası): Gövdenin ortasında kalp dolaylarındadır (an: hayır; ahat: vuruş).
Etkilenen organlar: Kalp ciğerler kan dolaşımı


5. Vishouddha Çakra (Boğaz Çakrası): boğazın ortasındadır (vi: ötede; shouddha: arındırılmış).
Etkilenen organlar: Ense boğaz vb.


6. Anja Çakra (Alın Çakrası): Alnın gerisinde iki kaşın ortasında burun kökündedir (anja: kumanda eden).
Etkilenen organlar: Gözler beyin


7. Sahasrara Çakra (Taç Çakrası): Kafatasının en üst noktasındadır (sahasra: bin; ra: taçyaprak).
Etkilenen organlar: Beyin sinir sistemi
Alinti...
 

CLOUD

Kayıtlı Üye
Katılım
14 Ocak 2017
Mesajlar
55
Tepkime puanı
152
ÇAKRALAR VE KLASİK HİNT MÜZİK ENSTÜRMANLARI

SHEHNAİ - MULADHARA ÇAKRA :

Shehnai, kutsallık ve iyi talih getirdiğine inanan üflemeli bir çalgıdır. Neticesinde Kuzey Hindistan’da evlilikler ve törenlerde yaygın biçimde kullanılır. Saf bir Muladhara Çakra ile bağdaştırılır. Kaynağı ile ilgili iki yaygın efsane vardır. İlkinde bir Şah sarayında punginin çalınmasını yasaklamıştı. Sebebi tiz sesiydi. Müzisyen bir aileden gelen bir berber onu geliştirdi ve shehnai doğdu. Şah’ın sarayında çalınmasına ve berber ya da “nai” ye atıfta bulunarak ona shehnai dendi.

Diğer bir rivayete göre ismini kral anlamına gelen Farsça Şah ve flüt anlamına gelen nai kelimelerinden alır. Yani, “kralın flütü”.


VEENA - SWADHİSTHANA ÇAKRA

Veena, Karnatik müzikte kullanılan telli bir çalgıdır. Su kabağından iki yankı kısmı bulunan telli bir çalgıdır. Bunlar bambu ile birlestirilmiş ve kucaktan omza doğru çapraz biçimde tutulan bir yapıdadır. Hint mitolojisinde öğrenme ve sanat figürü olan Saraswati çoğu zaman bir kuğu ya da tavuskuşunun üstüne oturmuş ve veena çalarken resmedilir. Saraswati’nin şunu söylediği hatırlanır: “Beni su yüzünde tutan Veenam olmasaydı müziğin okyanusunda gezinirken boğulurdum.” Dolayısıyla veena Swadisthana çakra ile bağdaştırılan enstrümandır. Çok eski zamanlardan beri mitolojik figür Shiva’nın Evreni yarattığında bu enstrümanı çaldığı söylenegelir. Anlatıldığına göre Shiva ve Parvati bu enstrümanın müziğiyle dans ederlerdi.


TABLA - ANAHATA ÇAKRA

Tabla iki davuldan oluşmaktadır - Tabla ya da Dayan ve Dagga ya da Bayan. Tabla parmak uçları ile ve avuçları açık tutarak çalınır. Ses ve enstrümanda tüm hassas ritmik desenleri tekrar yaratabilir. Tabla ve pakhwaj Kalp Çakra’nın, Anahata’nın enstrümanlarıdır.


BANSURİ - VİSHUDDHİ ÇAKRA

Bansuri, Vishuddhi Çakranın enstrümanı, Hindistan’a ait enine alto flüttür. Altı ya da yedi açık parmak deliğinden oluşan tek bambu sapından yapılmıstır. Çobanlar ve kırsal gelenekle bağlantılı olan eski bir enstrüman olan bansuri Krishna ve Radha’nın aşk hikayesi ile yakından ilişkilidir.


SAROD - AGNYA ÇAKRA

Agnya çakranın enstrümanı olan Sarod Klasik Hint müziği enstrümanıdır. Yapı olarak Batı flütüne benzer. Hindistan klasik müzik ustaları arasındaki yeri ve popülerliği açısından sitardan sonra gelen ikinci alettir.

Alıntı
 

[XTR] Similar Threads

Ü
Cevaplar
5
Görüntüleme
566
Ü
Cevaplar
0
Görüntüleme
128
Üye silindi 77822
Ü
Üst