bedensiz varlıklar,şeytanlar,melekler(geniş bilgi)!!

Amonra

Banlı Kullanıcı
Katılım
30 May 2009
Mesajlar
19
Tepkime puanı
5
CİN VE ŞEYTANLAr


Cin ve şeytan bu iki kelime insanoğluna ölüm kadar korkutucu gelmiştir.Bunun nedeni insanoğlunun bilmediği şeylerden korkuya ve dehşete kapılmasıdır. Cinler ve şeytanlar bu alemde bilmediğimiz varlıklardan sadece bir kaçıdır. Cinler insanların haricinde dünyada yaşayan ruhani varlıklardır. Bunun dışında başka ruhani varlıklarda vardır. Bu varlıklar 3e ayrılır 1)MELEKLER(hayırlı olanlar) 2)ŞEYTANLAR(şerli olanlar) 3)CİNLER(ikisinin ortası hayırlı ve şerli olanlar)
CİNİN YARATILIŞI:


Kur'an Ayetlerinde ve islam alimlerinin eserlerinde bahsi geçen cinnileri birlikte inceleyelim Allah C.C.cinleri yaratmayı diledi. Emrinin gerçekleşmesi için "OL"hitabı yeterdi. Derhal buyurduğu yoktan var oldu. Allah C.C.cinler için bir ata yarattı. Bunun için ilk cine cinlerin atası olan CANN'a lüzum gördü. Cinlerin atası Cann'ı dumansız zehirleyici bir ateşten var etti. Cinler insanlardan önce yaratıldı. Cinler yeryüzünün Meleklerde gökyüzünün sakinleri oldular.

Rahman suresi 15.ayette:Cann'ı yalın dumansız ateşten yarattı.
Hicr suresi 27.ayettede:Cann'ıda (insandan)daha önce (vucudun gözeneklerine) nüfuz eden kavurucu ateşten yarattık.
Ayetlerde bildirildiği gibi cin insandan önce dumansız yalın halis maddeye nufuz edici kavurucu ve çok zehirleyici ateşten yaratıldı. Bütün mahluklar elementlerden yapılmış olup enerji taşırlar. Cinde 4 ana maddeden yaratılmıştır. SUTOPRAKHAVADAKİ GAZLAR VE ATEŞ. Ateş; alev ışık ve dumandır. Alev zulmani ve nurani olarak iki kısma ayrılır. Zulmaniden cin nuraniden melekler yaratılmıştır. Melekte NUR(ışık) kısmı cinde ALEV maddesi fazladır. İnsanda katı maddeler ve su çok bulunduğundan görünen varlıktır. Bitki ve hayvanlarda öyledir. Cinniler hava ve ateşten meydana gelmişlerdir. Ateşin alev kısmı görünmediği gibi cinnilerde görünmez. Meleklerin cinlere yakınlığı insanların hayvanlara yakınlığı gibidir. İnsanların iman yönünden üstün olanları meleklerden kıymetli; cinde hayvandan kıymetlidir. Cinde hava şeytanda ateş fazladır.
Allah C.C.Cinlerin atası CANN'ı yarattıktan sonra ona birde eş yarattı. Böylece cinlerde aile hayatı olacak üreyip çoğalacaklardı.
Allah C.C. cinleri yarattı ve onlara yeryüzünü imar etme işini verdi. Cinler uzun süre Allah a iman ve ibadette bulundular. Sonra asi gelerek bozgunculuk yaptılar. Henüz ateş parçası olan dünya onlara cazib göründü. Kendilerini dünyanın cazibesine kaptırıp onları Yaratanı unuttular. Allah C.C.onlara kendi içlerinden Peygamberler gönderdi. Ama onlar peygamberlere önem vermedikleri gibi peygamberlerede kötü davrandılar. Aralarında kan dökmeye savaşmaya başladılar.

Yıllar geçtikce ateş parçası dünya sönmeye kararmaya ve soğumaya başladı. Yağmurların yağması denizleringöllerin ve nehirlerin oluşmasını sağladı. Soğuyan ve sönen yeryüzünün ufalanan kayaları toprak olmuş ve topraktan bitkiler çıkmıştı. Nihayet çeşitli canlılar ve hayvanlar üredi.

Bunlar olurken cinlerden bir ailenin oğlu oldu. Adını İBLİS koydular. İblis akıl ve zekada çok ileriydi. Büyüyünce Allah a iman etti. O da inananlardan oldu. Cinler arasındaki savaşları durdurmaya çalıştı. Cinler kendi aralarındaki anlaşamadıkları meseleleri ona getirirlerdi. O da adaletle çözerdi.Ona HAKEM demeye başladılar. Allah C.C.İblisi imanından dolayı yukarı aldı. Ona cennetlerin muhafızlığını verdi. İblisin Cennetteki kakabı "AZAZİL" idi. Göklerdeki lakabı "haris" idi. İblis savaşan cinleri yatıştırmaya çalıştı. İman eden az bir cinle birşey yapamadı.

Cinlerin küfrü cezalandırılmalarını gerektiriyordu. Allah C.C.İblisin emrine meleklerden ordular verdi. İblis bu ordularla asi cinlerin pek çoğunu öldürdü. Kurtulanlar tenha yerlere saklandı. İblis kendince çok büyük iş yapmış büyük başarı kazanmıştı. Nefsine yenik düştü. Cinlere hakim olmak istiyordu. Kendinde bir ULULUK hissetmeye başladı. ALLAH C.C. İblisin bu halini biliyordu. O yaratandı. Ve İnsanların atası ADEM (A.S.) topraktan yaratıldı.

Allah C.C. yarattıklarının en şereflisi olarak Adem'e (A.S.) Meleklerin hürmet secdesi yapmasını istedi. İblis ve sapkın olan cinlerden bir gurup secde etmediler. İblis kendini daha hayırlı görüyordu. Kendice O ATEŞTEN Adem as TOPRAKTAN yaratılmıştı. O yüzden ondan üstündü. Allah C.C. İblis hakkında hükmünü verdi. Onu lanetledi. Kararı öğrenen İblis gurur ve kibir içinde pişmanlık duymadı. İnsanları saptırmak için Allah'dan C.C.izin istemek cüretini gösterdi. Melekler İblisin bu davranışı karşısında şaşkındılar. En önemlisi Adem AS.yaratılmadan önce Allah C.C. Melekleri toplamış yeryüzünde bir halife yaratacağını ve bir soy üreteceğini bu soyun kendine kulluk edeceğini bildirmişti. Melekler insanlarında cinler gibi sapıtıp kan dökmelerinden endişe duydular. Allah C.C. insanlarada peygamberler yollayarak dünya düzenini sağlayacaktı.
Şimdi ne olacaktı. Cinler yeryüzündeydi. İnsanlarda Adem'den üreyecek onlarda yeryüzünde kalacaklardı. Birisi açık diğeri gizli kıyamet gününe kadar yaşayacaklardı. Hüküm böyleydi.
İblis ölmeyecek kıyamet gününe kadar insanları Allah'dan C.C.uzaklaştırmaya çalışacaktı.
İnsanlar ve cinler birbirlerine karışmayacak zarar vermeden yaşayacaklardı. Biri görünür biri görünmez olunca mümkündü bu durum.

İbliste dişilik ve erkeklik yoktu. O da melekler gibi cinsiyetsizdi. İblisin çoğalması gerekiyordu. İblis kendine bir görev edinmişti. O görev insanları saptırmaktı. Bir rivayete göre İblis kendini aşılayarak(ilkah ederek) çoğaldı. Bu soyuna ŞEYTAN denildi. İblisin adalet dağıtıcı Hakem göklerdeki Haris cennetteki Azazil adı unutuldu. Bu 3 isminin yerini ana babası tarafından konulan İbliscin soyundan geldiği için Cin ve kendini ilkah ederek Şeytan soyunu meydana getirdiğinden Şeytan ismini aldı.
İblis artık insanlarla uğraşıyordu.Cinler ise kendi hayatlarını yaşıyorlardı.

Allah C.C. Adem'in (as.) sol kaburgasından Havva'yı O'na eş olarak yarattı. Adem ve Havva birlikte cennette yaşamaya başladılar. Allah C.C.cennette bir nimeti onlardan müstesna kıldı. O nimet onlara yasaklanmıştı. Bu Allah'ın C.C. insanı ilk imtihanıydı. Bu yasak nimeti öğrenen İblis Adem ve Havva ya ilk günahı işlettirmek için o zaman 4ayaklı yılanı kullanarak cennete girdi. İlk önce Havva yı kandırarak o nimetten yedirdi. Havva da Adem in yemesine vesile oldu. Böylece Allah'ın gazabına uğradılar. Adem yeryüzünde Serendib'e Havva Cidde'ye atıldı.

İbliste göklerden kovuldu. O zamanlar 4ayaklı olan Yılanda ayakları kesilerek cezalandırıldı.

Adem ve Havva yıllar sonra Arafat'ta buluştular. Tövbe edip Allah'a yalvardılar. Allah C.C. tarafından affedildiler ve ürediler.
Cinler; insan yeryüzüne yerleşince yokedilmeyi beklediler ama olmadı. Gizli halleriyle yaşayacaklarını anladılar. İblis cinlere pek karışmıyordu. O insanı düşman edinmiş insanları azdırmayısaptırmayı görev edinmişti. İblis kendini çoğaltıp bir soy edindi. Bu soyda İblisin bir parçası olduğundan kıyamete kadar yaşayacak ve insanları AllahC.C. yolundan ayırmak için çalışacaktı.
İnsanın üzerinde Melek ve Şeytan olmak üzere iki kuvvet vardır. Yani hayır ile şer.

İblis soyundan olmayan cinler kendi yaşantılarına devam ediyorlardı. Onların içinde de inanan (mümin olanlar)ki onlar Allah C.C. izni nispetinde insanlara yardımcı oluyorlardı. Birde inanmayanları (kafir olanları) vardı. Onlarda tam tersi olarak davranıyorlardı.

Şeytanları iki guruba ayırabiliriz.

1)İblisin soyundan olan şeytanlar
2)İblise uyarak azıtanlar.(Onlarda artık şeytandır.Bunlarda insan ve cinlerden oluşur.)
İblis çok zehirleyici ateşten yaratılmış olup şunları yapamaz:
1)Meleklere dokunamaz
2)Cansız cisimlere tesir edemez
3)Canlılara hükmedemez; fayda ve zarar veremaz
4)İnsan bedenine zarar veremaz

İblis insan kalbineaklına vesvese vererek insanları azdırmaya çalışır. Bu nefis mücadelesidir. İnsan ya şeytana karşı gelecek kazançlı çıkacak yada vesveselere kanıp nefis mücadelesinde yenilecekti. İnsan mücadelesini Allah a C.C. kulluk ederek; Allah a C.C. sığınarak yapacak ve korunacaktı.

İnsanın kurtuluşu Allah a C.C. kulluk vazifesini yaparak ve Allah a C.C. sığınarak olacaktı. Batıl ve dünya işleri Şeytanın kazanmasını sağlayacaktı.

Cinler dünyayı insanlarla bölüşmek zorunda kaldılar. Önceleri kendilerini üstün gördüler. İnsanlar gizli değildi. Bedenleri vardı. Her şekle giremiyorlardı. Havalanmaları mümkün değildi. Göz açıp kapayıncaya kadar bir yere gidip gelemiyorlardı. Fakat insanlarda duyu organları vardı.

Kalpakıl ve zeka sahibiydiler. Bu sayede insanlar her güçlüğü yeniyorlardı.

Cinler ve insanlar arasındaki benzerlikler:

Toplu yaşamak. Evlenip aile kurmaküremekçocuk sahibi olmak. Kendilerine has nimetlerden faydalanıp yiyip içmek. Kendi aralarında huzursuzlak çıkarıp savaşmak. Nefis duyu organları akıl sahibiydiler. Onlara da peygamberler gelmişti. Onlarda Allah a C.C. kulluk etmekle vazifelilerdi. Kısaca insan yaşamıyla onların yaşamı benzerlik göstermektedir.

Cinler ve insanlar arasındaki farklılıklar:

Cinler gizli görünmeyen varlıklardı. İnsanda beden vardı. Onlar ise her şekle girebilirlerdi. Cinler gökyüzüne çıkabildikleri gibi yerin altınada girebiliyorlardı. Havalanma ve anlık bir zamanda bir yerden biryere gidebilme özelliğine sahiptiler. Onlarla bizim aramızda zaman ve mekan farklılıkları vardı. Ömürleri insan ömründen çok fazladır. Onlar önce ihtiyarlayıp sonra çocukluk hallerine dönüp daha sonrada ölerek toprağa karışıyorlardı.Cinler insanları gördükleri izledikleri halde insanlar onları görmüyorlardı.

Hayvanlar sudaninsanlar topraktan melekler nur dan cinler ateşten yaratılmıştır. İnsanlar meni ile cinler gaz (hava) ile çoğalırlar. Cin rüya ortamında olduğu gibi gerçek hayattada insan kılığına girip bir insanla evlenebilirler Hatta çocuklarıda olur.
Cinlerin varolduğuna inanmayan insanlara Peygamberler ve Allah'ın C.C.gönderdiği kitaplar cinlerin varolduğu konusunda bilgiler verdi. İnsanlar cinlerin varolduğunu ve onlarında kulluk etmekle görevli olduklarını bu sayede öğrendiler.

Allah C.C.Peygamberler göndererek uyardığı kullarını hidayete erenler dışında azanları helak ediyordu. NUH Tufanı bu duruma bir örnektir. İnanan bir kısım insanla hayvanların erkek ve dişisini gemisine alan Hz.Nuh ile yeni bir insan nesli ve yaşamı başlamıştır.
Allah C.C. insanlardan velimümin kullarına ve Peygamberlerine cinlerden hizmetkarlar veriyordu. İnsanlar bu türlü cinlere hizmetçi yani Huddam diyorlardı. Buna en iyi örnek Hz. Süleyman (A.S.) dır.Hz.Süleyman a Allah C.C. tarafından bazı imkanlar ve mucizeler bağışlanmıştır.

Bunlardan bazıları:

1)Cinlerin mümin olanları ve kafir olanları emrine verilmiştir.

2)Kuşlarda Onun emrine verilmişti. Kuşların dilinden anlardı.

3)Rüzgarlar onun emrindeydi.

Hz.Süleyman isyan eden azgın ve kafir cinleri ayaklarından zincire bağlamış ve onları çeşitli işlerde çalıştırmıştır. Allah C.C. Hz.Süleyman'ın ruhunu Mescidi Aksa'da ayakta asasına dayanmış vaziyette aldı. Asası sağlam olduğundan yere yıkılmadı. Onu ayakta gören cinler yaşadığını sandılar. Taki asasını bir sene içinde bir kurt kemirip kırıncaya kadar öldüğünün farkına varmadılar. Yere düşünce yanına geldiler ve gördülerki Hz.Süleyman vefat etmiş. Allah'ın izni olmadan yaratılan; ister cin ister insan ister şeytan olsun hiçbir şeyi bilemez. GaybAllah'a mahsustur. O dilemeden kimseye gayb malum olmaz. Hz.Süleyman'ın bu durumu buna en iyi örnektir.

İnsanların Cin Hakkındaki İnançları:

Bir kısım insanlara göre cin insanı kötülüge sevkeden herşeydi. O her şeyde cindi. Bir kısım insanlarda cine ilahlık sıfatı verip tanrı yerine koyarlardı. Putperes Araplar biryerde konaklayacakları zaman bu yerin en büyük cinine sığınıyorum diyerek kurban keser adak adar ve taparlardı. Onlara göre cinler çölün hükümdarlarıydı. Cinlerden yardım isterlerdi.

Asurlular cinleri yarı insan yarı hayvan sanırlardı. Romalılar Allah'ın gürültüsü sayarlardı. Mısır halkı taptıkları Firavunların yardımcıları gözüyle bakarlardı. Onlara göre cinler; ilah saydıkları firavunların görünmez kuvvetleriydi. Ateşe tapan insanlar ateşi memnun etmek için; kendilerini çocuklarını ve esirlerini ateşe atarak kurban ederlerdi. Ateş onlara göre her alevi binlerce cinin kendisiydi. Ateş ne kadar büyük olursa yardımda bulunacak cinlerde o kadar çok olurdu. Ateşe tapanlara göre cinlerin yurtları Kaf dağının arkasındaydı. Ateş sönünce cinler işlerinin başına giderdi. İnsanlardan bazı kesimler cinleri ilah yerine koymuşlar böylece sapıtmış cinleri iyice azdırıp şımartmışlardır. Kahinler cinler aracılığı ile edindikleri bilgileri (doğru- yanlış) yorumlayıp çeşitli kehanetlerde bulunmuşlardır.

Yahudilerin kabala denilen tılsımcıları ve kahinleri; cinleri tılsım ve sihir için esrarlı vasıtalar olarak takip etmişlerdir. Bir takım sihir ve tılsım kitapları yazmışlardır. Hıristiyanlarda kötü ruhlu cinleri kovmak için cinlere önem vermişlerdir. Kısaca insanlar kendilerini; kahinlerebüyücülere ve cinlere kaptırmışlardır. Bu cehalet dönemi Hz.Muhammed S.A.V.Peygamber olunca sona ermiş ve gerçekler anlaşılmıştır.
CİN HAKKINDA HERŞEY:

KUR'AN 'INHADİSLERİN VE İSLAM ALİMLERİNİN ESERLERİNİN IŞIĞINDA CİNLERİ İNCELEYELİM.

Bilimin tesbit ettiği dalgalar ve ışınların dışında daha pekçok dalgalar ve ışınlar bulunmaktadır. Güneş buna en iyi örnektir. Çünkü güneşten yayılan nice ışınlar bilim ve insanlar tarafından keşfedilememiştir.

Ayetlerde cinin en ince maddeye nufuz edici özelliği olduğu dumansız ateşten(ışından)meydana geldiği bildirilir. Cinlerin KalbiKulağı ve Gözü vardır.

Araf Suresi 179.AYETAnd olsun ki biz cin ve insanların çoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalbleri vardır.Bunlarla idrak etmezler.Gözleri vardır bunlarla görmezler. Kulakları vardır bunlarla işitmezler. Onlar 4ayaklı hayvanlar gibidirler. Hatta dahada sapıktırlar. Onlar gaflete düşenlerin ta kendileridir. AkılZeka ve İlimde İleriydiler. Ateşten Yaratılmışlardı. Mekanları Dünya ve Çeresiydi.Dünya ile göklerini yurt edinmişlerdi. Ahirette Mükafat ve Ceza Göreceklerdi.

Bilmek istedikleri tek şey gayb dı.(Cinler Gaybdan gelecekten habersizdirler. Mechul olanı bilemezler. Öğrenilmesindede aracı olamazlar.Allah C.C. izin vermedikçe.)

Kendilerinden başkasına gizliydiler ama birlikte yaşıyorlardı.(Cinler; erkekli ve dişiliydiler

Aile kuruyorlar evlenipçocuk sahibi oluyorlardı. Bu aileler bir mekanda yerleşip topluluk teşkil ediyorlardı. Akrabalık dostluk düşmanlık bağları ve hisleri mevcuttur.
Cisimlerini değiştirip her şekle girebilirler ve gökte dünyada hızlı gezinme imkanına sahiptirler.

Aynı insanlarda olduğu gibi ilahi bir ruh bedenlerine üfürülmüştü.
Olmaz sanılan şeyleri yaparlardı.(Göklerde ışık hızıyla gezinmekdünyanın merkezine inmek gibi benzeri şeyler)
Onlarada Peygamberler gönderilmişti.(Allah C.C. kulluk vazifesi ile onlarıda görevlendirmişti. Onlarda Allah'ın emir ve yasaklarına uyacak; uyanlar mükafatlandırılacak uymayanlar cezalandırılacaktı. O bakımdan Peygamberler gönderilmiştir.)

Nefisleri Vardır.(enam suresi 130.ayet)

Belirli bir ömürleri vardır.Ecelleri gelince onlarda ölecektir. İsimleri vardır.
Cinlerde giyinirler. (cinlerde bedenlerini örtmek için elbise ve ayaklarına ayakkabı giyerler. İblis ise sol ayağına ayakkabı giyer sağ ayağı çıplaktır. Diğer bir rivayete görede iki ayağına bir ayakkabı giyer.)

Yemeiçmebeslenme onlardada vardır. İman etmeyen cinler cehennemde odun olacak;hem kendileri azap görecek hemde vakti geldiğinde cehennemde kafir insanlara azap vereceklerdir.
Hz.Muhammed S.A.V. hem insanların hemde cinlerin son Peygamberidir.

İnsana zarar verenler cin soyundan gelen iblis ile onun şeytanlarıdır. Vehimvesvese ve telkinlerde bulunarak insanı saptırırlar. Cinlerdende bazı nedenlerden dolayı insana zarar verebilirler.
Cinlerin müslüman olanları insanlara yardımcı olurlar. İnsanların takva yönünde üstün olanları iblisle şeytanları emirlerine alıp hayırda çalıştıramazlar. Ancak cinlerin izin verilenlerini çalıştırabilirler.

Bir rivayete göre mümin bir insan takva yönünden üstün olursa veya halvete çekilip kendini Allah'a adadığında ona cinlerden bir hizmetçi gönderilir. Bu hizmetçi o insanın emirlerini yerine getirir. Fakat o kişi nefsine yenik düştüğünde huddam (hizmetçi) edindiği cinni gider ve o cinninin yerini şeytan alır. Kişi bunun farkına varmaz. Çünkü gelen şeytanda onun emirlerini yerine getirir. Fakat o kişinin nefsani duygularını ve şehvetini arttırır. Böylece o kişi yavaş yavaş farkına varmadan şeytanın hizmetçisi olur. Onun istekleri doğrultusunda hareket etmeye başlar. Küfre düşer ve imansız ölür. Cehennemdede onunla birlikte zincire vurularak azap görür.

Allahsız ve felsefeciler cinlerin varlığını tanımadılar. Çeşitli din mensubları insanları kötülüğe sevkettiğini ve melekler gibi olduklarını iddia ettiler. Onlar hakkında çeşitli iddialarda bulundular. Peygamber Efendimiz S.A.V. hadislerinde ve Allah C.C. Kur'an da cinler konusuna açıklık getirmiştir.

Önceden cinler göklerin 7 tabakasına çıkarlardı. Meleklerden işittiklerini kahinlere haber verirlerdi .Hz.Muhammed S.A.V.doğunca Allah C.C.onları göklere çıkmaktan men etti. (cin ve insanlar ay ve yıldızlara çıkabilmeleri mümkündür. Çünkü ay ve yıldızlar 1.semadadır. Mülk suresinde belirtilmiştir.
CİNLER HAKKINDA SÖYLENEN RİVAYETLER:


CİNNİ:Cine cinni de denilir.

PERİ:Cinlerin dişi olanlarına peri denilir.

İFRİT:Cinlerin müslüman olmayan erkeklerine ifrit denilir.Güçlü kuvvetli her işi yapabilen kafir cindir.

DEV:Görünmezgüçlü kuvvetliiri ve insan suretinde olan cinlerdir.

HORTLAK:Mezarda dolaşan kafir cinlerdir.

KAF DAĞI:Cin devlerinin yaşadığı sanılan yer.(İsmi olup kendisi olmayan bir dağ)

ZÜMRÜD-Ü ANKA:Cinlerin kuş şeklinde olanları.

CADI:Cinlerin kafir olan dişileri.

AMİR:İnsanlarla birlikte yaşayanonlarla oturan cinniye amir denilir.

ERVAH:Çocukların karşısına çıkan cinniye ervah denilir.

MADRİD:Cinni; şeytandan daha aşırıysa Madrid denilir. Madridden aşırı ve daha güçlüsüne ifrit denir.

ŞEYTAN:Cin kötü ve kötülüğe niyetliyse o şeytandır.(Bundan kastedilen şeytanlardan soy edinen iblisin cin soyundan gelmesidir.)
Bütün mahlukata oranla;insan binde bir cin binde dokuz şeytanlar binde doksan melekler binde dokuzyüz dür. Allah bizim bildiğimiz kadarıyla mahlukatı 4 sınıf olarak yaratmıştır.

Bunlar meleklercinlerşeytanlar ve insanlar dır. Ruhani varlıklarda 3 kısımdır. Hep hayırlı olanlar(melekler)Allah'ın emirlerinden dışarı çıkmazlar. İkinci kısım hep şerlilerdir.Bunlarda şeytanlardır. Üçüncüsü ise bunların ortasıdır(cinler) Hayırlısıda şerlisi de vardır.
Tılsım ve Sihirle uğraşanlar; her sınıf cinninin kendine has muska tılsım ve buhurları ile belirli yönlerde kullanılış biçimleri olduğunu belirtirler. Cinlerin siyah kırmızı kahverengi yeşil renklerde olduklarını söylerler. Cinler; ulvi(yüce) yani rahmani ve sufli(adi) yani şeytani olarak adlandırılırlar. Ulviler iyi işlerde sufliler kötü işlerde ve kötülükte kullanırlar. Bu görüşler cinnilerle uğraşanların ifadeleridir. Cinler insanda; korku ürküntü psikolojik ve sinirsel hastalıklar endişe organik ve cinsel rahatsızlıklar kadın hastalıkları göz önüne hayaller getirme kulağa fısıldama zarar vermek için eve ve mülke saldırma ara bozma gibi benzeri sorunlar meydana getirir.

Cinlerin varlığı Kur'an ve hadislerle sabittir. Cinlerin hakikati gözle görülmez. Girdikleri şekil itibarı ile görülürler. Genelde;yılanakrepkediköpek gibi hayvan şeklinde göründükleri gibi insan şekline girerekte görünürler.

Cinlerin 3 sınıfta oldukları genel görüştür:

1)Kanatlıdırlar.Uçarlar(yel ve rüzgar gibi)
2)Yılanakrep vb.hayvan şeklindedirler
3)Onlarada hesapceza ve mükafat vardır. Allah'a kul olmakla yükümlüdürler.

Cinlerin yaşantıları insanlara benzediği gibi şekilleride bazı küçük farklar dışında insan şekline yakındır. Cinlerin başı bedenleri itibarıiyle biraz büyüktür. Başlarında iki küçük boynuzları vardır. (iblisin boynuzları büyüktür.) Gözleri dikey doğrultuda ve insan gözünden iri ve geniştir. Gözlerinde kızıllık ve parlaklık vardır. Gözbebekleri elipse yakındır. Kulakları şekil itibariyle kedilerin kulaklarına benzer. Burunları geniştir. Kolları bedenlerine oranla uzundur. Ayaklarının önleri geniş ve yayvan dır. Cinsel organları küçüktür. Derilerinin renkleri genelde siyah olmakla beraber beyaz kızıl kahverengi gibi renklerde olanlarıda vardır. (cinlerin kuyrukları yoktur. Kuyruk ibliste ve onun soyundan gelen şeytanlarda vardır.)
Cinler Allah'a itaat eden Allah'dan korkandan korkarlar. Bu şeytan içinde geçerlidir. Aslında her yaratılan Allah'dan korkandan korkar o kişiye sokulup zarar veremez. Çünkü Allah'dan korkan; Allah'ın dini ve isteği üzere yaşar. Böyle biride Allah'ın himayesinde olur.
İnanmayan kafir olan cinlerin meskenleri dağlar ve denizler arasındadır. Müslüman cinlerin meskenleri ise köy ve dağlardır. Ayrıca insanlarla birlikte; evlerde hamamlarda kabirde ahırda yarık ve deliklerde çöplükte tuvalette de yaşarlar. Hatta insan kalbleride cinler için bir meskendir. Kısaca cinler dünyanın her yerinde yaşarlar. Rivayetlere göre; cin toplumu insanların yaşadığı bölgelerde yaşadıkları gibi; genelde denizlerde nehir ve su yataklarında çöllerde dağlarda mağaralarda harabe ve tenha ıssız yerlerde de yaşarlar ve buralarda devletlerini şehirlerini kurarlar.

Cinlerin yiyeceği kemik ve tezektir. Fakat Besmele çekilmeden yenilen her yemeğede ortak olurlar. İnsanların yiyecekleriylede beslenirler. Yer ve içerler. Cinlerin yemeleri hakkında 2 rivayet vardır. Biri gerçekten yerler. Diğeri bizim bilmediğimiz bir şekilde koklayarak beslenirler.

Cinlerle evlilik yapılabilinirsede caiz görülmemiştir. İnsandaki cinden gelen hastalıkların çoğu cinninin insana aşık olması ve o insana sahiplenmek istemesi nedeniyle olur. Bunun dışında bilerek yada bilmeyerek cinlere zarar verildiğinde de onlar intikam için insanın hastalanmalarına sebep olabilirler.

Cinler insanlarla irtibat kurar. Bu kalbe vesvese vererek kulağa fısıldayarak hayali bir suretle yaklaşarak olur. Bazı insanlarda cinlerle irtibat kurmak için çeşitli yollara baş vurur. Bunların geneli halvet riyazet ve zikir şeklinde yapılır. Ayrıca insan kendini aç bıraktığında ve düşüncelerini yoğunlaştırdığında insandaki ruh kavramı ortaya çıkar ve o ruh cinlerle irtibata geçer.

ÖNEMLİ NOT:

Şunu unutmayalım ki ; Alim ve Kamil bir insana Allah C.C. Dünyayı hizmetine verir. Böylece müslüman cinler o Alim Kula yardımda bulunurlar. Cahil ve bilgisiz insanlar O kişilere özenip eksik bilgileriyle İslami Ayetleri kullanarak aynı şekilde cinden huddam edinmek isterler. Fakat şeytanı dost edinirler. Böyle kişilerin çoğu Hoca Medyum vb.isimler kullanarak insanlara fayda yerine zarar verirler. İnsanlara şeytandan daha büyük zararları olur. Bu insanların çoğu; yalancı kibirli çok konuşan kendini öven; malamülke ve şehvete düşkün kişilerdir.
CİN ÇARPMASI ÇEŞİTLERİ


1)TAM ÇARPMA(TAM TESİR)u sinir kasılması şeklinde cinninin bütün vücuda tesir etmesi

2)KISMİ ÇARPMA(YARI TESİR):Cinninin bir tek organa tesir etmesi

3)DEVAMLI ÇARPMA(SÜREKLİ TESİR):Cinninin vücutta kalması

4)DOLAŞAN ÇARPMA(ARASIRA TESİR)irkaç dakika süren tesir(kabuslar görme gibi)

CİNLERİN ZARARLARI VE İNSANA ETKİLERİ

Cinler insan bedenine ve aklına zarar verirler. İnsanlara rüya ve gerçek hayatta yaklaşıp zararlı olabilirler. Hatta rüyada korkutabilecekleri gibi ; insan veya evliya kılığında gözüküp kandırma yoluna giderler.

Cinlerden rahatsızlanan insanlara uygulanan yöntemler ve tedaviler çok çeşitlidir. Bu yöntemlerden bazıları eski çağlardan günümüze kadar gelen yanlış ve İslami yönden küfüre yol açacak yöntemlerdir. Bunlar: yıldızname ile cinler vasıtası ile ve manası belli olmayan isim ve sözlerle rukye(okuma) yapma ile; manası bilinmeyen muska ve nazarlık denilen şeylerle bunların kullanılması şeklindedir. Bunlar yanlış yöntemlerdir. Rukye yani okuma ayet ve surelerle olmalıdır.Bu ayetlerin içine cin şeytan isimleri yazılarak yada okunarak yapılan yöntemler insanı küfre götürür. İnsanı şirke sokar. Şifayı Allah dan istemek yerine bir cinniyi ismen çağırıp ondan şifa istemek şirk değildirde nedir. Bu şifa yerine daha büyük bela getirir.

CİNİN İNSANA ÇARPMA VE ZARAR VERME NEDENLERİ

Cinlerin zarar vermesi: cin çarpması cin değmesi cin musallat olması cini bedene yada ruha girmesi diye adlandırılır. Ben kısaca cin çarpması diye tabir edeceğim.
Cinin insana çarpma(zarar verme) nedenleri çok çeşitlidir. Bunlar:
AŞK: Erkek cinninin insanlardan bir kadına yada kadın cinninin insanlardan bir erkeğe aşık olması.

ZARAR VERMEK: İnsanın; Besmelesiz ve destursuz kaynar su dökmesi kül ve ateş söndürmesi cinninin üzerine basması idrar yapması vs. suretiyle cinniye bilerek veya bilmeyerek kötülük etmesi haksızlık yapması sonucunda cinninin intikam almak istemesi

YANLIŞ İBADET VE ZİKİR: Bid'at (uydurma) olan zikir ve ibadetlerle uğraşmak; menfaatçıkar ve birşeyler elde etmek için zikir ve ibadette bulunma sonucu cin ve şeytanlar o kişinin üzerine çöker. Zikir ve ibadet yalnız Allah için O'nun rızasını kazanmak için yapılır. Diğer; yanlış zikir ve ibadette bulunmak İslam dışı zikir ve ibadetlerle uğraşmak fayda değil zarar getirir.

BÜYÜ-SİHİR: Bir insanınbaşka bir insana kötülük yapmak veya onu yönlendirmek için; büyü sihir tılsım muska gibi şeylerle cinniyi görevlendirmesi.

BÜYÜCÜLÜK: Cinler büyü yapma ile uğraşan kişinin zayıflığından ve acizliğinden faydalanıp o kişiye her istediklerini yaptırırlar. Ona musallat olup hasta edebilirler ailesinede zarar verebilirler. Kısaca büyücü Allah'dan C.C. uzaklaştıkca cinlerin ve şeytanların emrine girer onların tüm isteklerini yerine getirir ve onlardan zararda görür.

DİĞER NEDENLER: İnsanın boş bulunduğu anlarda cin sebepsiz yere insana zulm etmek içinde zarar verir. Bu boş bulunma anları: aşırı öfke aşırı korku aşırı sevinç aşırı gaflet; nefsin aşırı isteklerine düşkünlük ve boy abdestinin olmadığı zamanlardır.
CİN ÇARPMASININ BELİRTİLERİ


Bu belirtiler tıbbi nedenlerden olabileceği gibi cinnilerdende kaynaklanabilir. Unutmayalımki aşagıda belirteceğim belirtilerden kendinde olanlar önce tıbbi yollara başvurmalıdır. Çünkü geç farkedilen hastalığın tedavi şansı azalır. Fakat okumanın günü vakti zamanı olmaz. Hastalık tıbbi yönden olmuyorsa o zaman İslami tedavi yollarına gidilir yada her ikisi birden uygulanabilinir.

1)Uykusuzluk asabiyet sıkıntı huzursuzluk (insan yattıktan uzun bir süre sonunda uykuya dalabilmesi)

2)Gece uykusuz kalmak

3)Korkunç rüya ve kabuslar

4)İnsan uykuda kendisini korkutan sıkıntı veren hallerde görmesi

5)Uyurken rüyada veye uykuyla uyanık halde olduğu durumda;
yılan kedi fare gibi hayvanlar görmek

6)Uyurken diş gıcırdatmak

7)Uyurken gülmek ağlamak inlemek çığlık atmak

8)Uyurken kalkıp şuursuz olarak yürümek

9)Uyurken rüyada kendini yüksek bir yerden düşerken görmesi veye düştüğünü zannetmesi

10)Kendisini; ıssız bir yerde çöplükte mezarda veya kabirde olduğunu zannetmesi

11)Uyurken insana benzeyen fakat insandan farklı özellikleri olan varlıklar görmek(Aşırı uzun veya kısa insan boyu kısa elleri ve ayakları uzun insan siyah insanlar genç yakışıklı güzel erkek veya kadın görmek onları bir hayvana benzer şekilde hissetmek siyah şapkalı elleri ve ayakları uzun boyu kısa insan görmek veya analı kızlı değişik suretlerde vb.şekilderde görmek.)

12)Uyurken karaltılar görmek yada sürekli kendini karanlıkta zannetmek

13)Yürürken ayak sesi duymaktakip edildiğin hissine kapılmak kulağa fısıltı seslerinin gelmesi

14)Uyanık halde çeşitli hayali varlıkların göründüğünü sanmak

15)Sebebi ve nedeni bulunamayan baş ağrısı bacak ağrısı

16)İbadet ve namazdan uzak durma Allah'dan C.C.yüz cevirme

17)(Ayetsure ) Kur'an okunduğunda sıkıntı duymaoradan hemen uzaklaşmayı isteme

18)Tembellik ve temizliğe dikkat etmeme

19)Dağınıklık;hem zihinde dağınıklılıkhemde ev ile iş yerinde dağınıklılık

20)Sebebi bulunamayan sara ve sinir hastalıkları. Kadınlarda adet düzensizliği

21)Organların her hangi birinde tıbben sebebi bilinmeyen ve tedavi edilemeyen ağrı

22)İnsanın kendi dışında biri olduğu hissine kapılması

23)Sebepsiz şuur kaybı ve baygınlık dişlerin ve çenenin kasılıp açılamaması ağızdan salya veya su gelmesi ayıldığında veya şuursuz anında etrafa saldırması

24)Kişinin sevdiği yanında yokken özlem hasret duyması; o gelince ondan uzaklaşma ve nefret hissi

25)Kişinin sebepsizce intiharı düşünmesi ve sürekli teşebbüslerde bulunması

26)Sebepsiz bahanelerle aile ortamında huzursuzlukların çoğalmasısevgi ve saygı ortamının yerini kavga ve tartışmaların alması. Nefretin çogalması.

27)Kişinin gece evden dışarı çıkıpkaçma isteği. Çıkıncada sabaha kadar o kişinin bulunamaması. Geldiğindede hiç bir şey hatırlamaması

28)Kendi kişiliğinden çıkıpbaşka bir kişiliğe bürünmesi (erkeğin kadın gibikadının erkek gibi konuşması veya değişik konuşması yada çocuksu tuhaf haller göstermesi)

29)Kendine ve yanındakilere zarar verme isteği

30)Gözlerdeki değişiklikler(donuk bakmabaygın bakış yan bakış gözlerini sağa sola bilinçsizce kaydırarak bakma göz bebeklerinde değişiklik)

31)Aşırı unutkanlık göz dalgınlığı sabit bir yere bakıp kalmak düşünememe ve dikkatini verememe dalgınlık

32)Kaçıp kurtulma isteği kendisinin birileri tarafından çağrıldığını hissetmesi

33)Rüyada cinsel ilişkiye girilmesi kendisini başkasının eşi sanması erkek ve kadın cinsel organlarını görmesi

34)Tuvalette uzun süre kalma isteği tuvalette kendi kendine konuşma şarkı ve türkü söyleme

35)Tıbben çocuk olmaması için bir sorun yokken çocukların olmaması ve sebepsiz düşüklerin olması

36)Söz ve hareketlerde dengesizlik(sebepsiz gülmeağlamaöfke ve sinir krizleri)

37)Cinsel soğuklukcinsel münasebet sırasında acı ve sıkıntı hissetme evlenememe durumları

38)El ve ayaklarda; karıncalanma uyuşukluk soğuma olması

39)Bayılma kendinden geçme ağızdan salya ve su gelmesi

40)Sebepsiz baş dönmesi düşme hissi mide bulantısı kusma isteğinin olması
TEDAVİ
TEDAVİDE OKUNAN AYET VE SURELER:


1)FATİHA SURESİ
2)BAKARA SURESİ 1DEN5'E KADAR OLAN AYETLER(5 DAHİL)
3)BAKARA SURESİ 163 VE 164.AYETLER
4)BAKARA SURESİ 255DEN257'E KADAR OLAN AYETLER(257 DAHİL)
5)BAKARA SURESİ 285 VE 286.AYETLER
6)ALU İMRAN SURESİ18 VE 19.AYETLER
7)A'RAF SURESİ 54-55-56. AYETLER
8)MÜ'MİN SURESİ 115 DEN 118 'E KADAR OLAN AYETLER(118 DAHİL)
9)SAFFAT SURESİ 1 DEN 10.AYETLERE KADAR(10 DAHİL)
10)AHKAF SURESİ 29 DAN 32.AYETLERE KADAR(32 DAHİL)
11)RAHMAN SURESİ 33 DEN 36'A KADAR OLAN AYETLER(36 DAHİL)
12)HAŞR SURESİ 21 DEN 24 'E KADAR OLAN AYETLER(24 DAHİL)
13)CİN SURESİ 1 DEN 9 'A KADAR OLAN AYETLER(9 DAHİL)
14)HUMEZE SURESİ
15)İHLAS SURESİ
16)FELAK SURESİ
17)NAS SURESİ

Bu sureler okunarak cinni kovulur yada getirtilir. Kişi cinni tarafından çarpılmışsa okuma sonunda hasta kendinden geçer ve cin konuşur.Yada konuşmaz hastada bazı alametler meydana
gelir.

Cinninin geldiği şu alametlerden anlaşılır:

1)Gözdeki hareketlerden(gözün istek dışı sık sık açılıp kapanması gözün sabit olarak iyice açılıp donuk bakması gözlerini kapatması
ve açamaması elleriyle gözlerini kapatması)

2)Vücutta titreme titreme sadece kol ve bacaklardada olabilir

3)Vücutta sarsılma veya kasılma

4)Bağırma feryat etme(bağırma okuma esnasındada olabilir. Okunmamak için okuma diye feryat eder okumaya engel olmaya çalışır)

5)Cinninin adını söylemesi(genelde yanlış isim verselerde doğru söyleyenleride olur)

6)Vücutta soğuma veya yanma(bu durum tüm vücutta olabileceği gibi sadece bir bölgedede olabilir)

7)Okuma esnasında hastanın bilinci dışında ağlaması gülmesi yana doğru kayıp yere düşmesi veya yatması yüksekten düşme hissine kapılması kendini karanlıkta hissetmesi

NOT:Tedavi şeklini ayrıntıları ile anlatmayacağım. Çünkü bilinçsizce ve ehil kişilerin dışında tedavi yapmaya kalkmak yarar değil sadece zarar verir. Hasta zarar görebilir. Okumanın zararı cinniye olur kişi ehil ve bu konularda bilgili değilse cinni hastaya zarar vererek gider veya gitmiş gibi yapar.
Tedaviyi bilgi sahibi ve tecrübeli kişiler yapmalı; hastanın tedavi esnasındaki durumunu ve cinninin hareketlerini bilerek dikkat ederek yapmalıdır.
TEDAVİ SAFHALARI


1)Tedavi öncesi safha
2)Tedavi safhası
3)Tedaviyi yapacak kişide olması gereken nitelikler TEDAVİ YAPACAK KİŞİDE OLMASI GEREKEN NİTELİKLER

1)Sözünde ve işinde samimi olanilim ve bilgisi bulunan ehil olan psikolojik hastalıklarıda bilen biri olmalıdır
2)Cin ve şeytanların durumlarını bilen onların alatmalarına kanmayacak bilinçli biri olmalıdır
3)Allah'a tam imanlı ve itikatlı olanbu işi Allah rızası için öğrenip yapan kişi olmalıdır
4)Şeytanın giriş yollarını ve çıkış yollarını bilenonun vücudun hangi bölgesinde olduğunu anlayan biri olmalıdır
5)Takva sahibi Allah ve Resulüne bağlı yaşantısı olan haram ve günahlardan uzak yaşantı süren biri olmalıdır
6)Ayet sure ve zikir ehli olan Allah kelamının cin ve şeytan üzerinde etkili olduğuna inanan ve bunu bilen biri olmalıdır
7)Korunan ve korunmasını bilen biri olmalıdır
TEDAVİ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER


1)Hastanın üzerindeki muska ve benzeri şeyler çıkartılmalı
2)Evde; resimheykel gibi şeyler kaldırılmalı
3)Müzikçalgı ve şarkı gibi şeyler olmamalıtelevizyonteyp gibi şeyler çalınmamalı
4)Hasta kadınsa kapalı ve saçı örtülü olmalıyanında eşi veya nikah düşmeyen bir yakını olmalı adet ve hayızlı olmamalı abdestli olmalı
5)Tedavi öncesi abdest alınmalı(bilhassa gusul abdestinin olması gerekir)tedaviyi yapacak olan hasta ve yanındakilerde abdestli olması gerekir
6)Hasta ve yakınlara bilgi verilmeli onları teskin etmeli Kur'an da şifa ve rahmet olduğu bildirilmelidir
7)Durumun önce teşhis edilmesi gerekir(bunun için hasta ve yakınlarından belirtiler hakkında bilgi alınmalıdır. Çünkü çarpma şekli sebebi ve belirtiler tedavi usulunü belirler)
8)Tedavi yapacak kişi kendine bağlı cinlerle tedavi yapacaksa; hem hastadan hemde kendi cinlerinden bilgi alması ve durum teşhisi yapması gerekir. Bu safhada hastalığın kaynağı önemlidir .Önce sebep olan durum ortadan kaldırılmalı sonra tedaviye başlanmalıdır
9)Allah'dan C.C.yardım ve şifa istenilerek tedaviye başlanılmalıdır
TEDAVİ SAFHASI: Öncedende belirttiğim gibi bilinçsizce yapılan tedavi şifa değil daha büyük sorunlar meydana getireceğinden ve yukarıda belirttiğim nedenlerden tedavi safhasını yazma gereği görmüyorum. CİNNİYİ RAHATSIZ EDEN AYET VE SURELER

1)FATİHA SURESİ
2)AYETEL KÜRSİ (BAKARA SURESİ 255)
3)NİSA SURESİ 167 DEN 173'E KADAR OLAN AYETLER(173 DAHİL)
4)MAİDE SURESİ 33-34.AYETLER
5)EN'AM SURESİ 93.AYET
6)ENFAL SURESİ 12 VE 13.AYETLER
7)A'RAF SURESİ 44 DEN 51'E KADAR OLAN AYETLER(51DAHİL)
8)A'RAF SURESİ 102 VE 103. AYETLER
9)TEVBE SURESİ 7.AYET
10)İBRAHİM SURESİ 15 DEN 17'E KADAR OLAN AYETLER(17DAHİL)
11)İBRAHİM SURESİ 42 DEN 52'YE KADAR OLAN AYETLER(52DAHİL)
12)HİCR SURESİ 16 DAN 18 'E KADAR OLAN AYETLER(18DAHİL)
14)İSRA SURESİ 110 VE 111.AYETLER
15)ENBİYA SURESİ 70.AYET
16)DUHAN SURESİ 43 DEN 53. AYETLERE KADAR(53DAHİL)
17)AHKAF SURESİ 29 DAN 34'E KADAR OLAN AYETLER(34DAHİL)
18)HACC SURESİ 19 DAN 22 E KADAR OLAN AYETLER(22DAHİL)
19)MERYEM SURESİ 68 DEN 72.AYETLERE KADAR(72 DAHİL)
20)MÜLK SURESİ 5 DEN 11'E KADAR (11 DAHİL)
21)FELAKNAS VE İHLAS SURELERİ
İnsan dua ederek ayet sure okuyarak zikrederek cin ve şeytan şerrinden kendini korur; onları kendinden uzak tutar. Ayrıca cinlerin ve şeytanların ve hatta insanların zulmunden uzak durmak için YASİN SURESİ AMENNERRESULU SURESİ AYETEL KÜRSİ okunmalıdır.
Ayetel kürsi suresinin son kısmını( vela yeuduhu hıfzuhuma vehüvel aliyyül azim)defalarca tekrar etmek suretiyle cinni yakılabilinir yada uzaklaştırılır.
CİN VE ŞEYTANLARI UZAK TUTAN ZİKİRLER
La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehlehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim
Hasbunallahi ve ni'mel vekil
Hasbuyallahi ve ni'mel vekil
SubhanallahelhamdülillahestağfirullahLa ilahe illallaheuzu besmele ve salavatı şerifler. HASTA KİŞİNİN YAPMASI GEREKENLER

1)Sürekli abdestli olması
2)Bu belaya sabretmesikendini güçlendirmesisabırlıümitli olmasıasla Allah'dan ümidini kesmemesi gerekir
3)Şifa verecek olanın Allah olduğunu unutmaması ve sapık İslam dışı görüşlere yer vermemesi
4)Dua ile Allah'a yönelmesişifasını Allah'dan istemesi
5)Yapabiliyorsa namaz kılmalı ibadetlerini yapmalı Kur'an okumalı salatü selam getirmeli Allah ismini dilinden düşürmemeli her şeye euzu besmele ile başlaması gerekir
6)Müzik dinlemekten şarkı söylemekten ve açık giyinmekten uzak durmalıdır
7)Dilini küfürdengözünü ve tüm azalarını haramdan uzak tutmalıdır
8)Allah'a sığınmalı Allah'dan yardım dilemelidir
9)Oruç tutmalı nafile namaz kılmalı zemzem suyu içmelidir
10)Meşru tedavi usullerinden uzak durmalı bia'd a düşmemelidir KORUNMA İÇİN OKUNACAK AYETLER

1)FATİHA
2)BAKARA SURESİ 1 DEN 5'E KADAR OLAN AYETLER(5 DE DAHİL)
3)BAKARA 163.AYET
4)BAKARA 255. AYET
5)BAKARA 285 VE 286.AYET
6)ALU İMRAN SURESİ 18.AYET
7)ARAF SURESİ 54-55-56.AYETLAR
8)TEVBE SURESİ 128-129.AYETLER
9)RUM SURESİ 17-18-19.AYETLER
10)SAFFAT SURESİ 1 DEN 10.AYETLERE KADAR(10.DA DAHİL)
11)MÜ'MİN SURESİ 1-2-3. AYETLER
12)RAHMAN SURESİ 33-34-35. AYETLER
13)HAŞR SURESİ 21-22-23-24.AYETLER
14)MÜZZEMMİL SURESİ 9.AYET
15)İHLASFELAKNAS
16)YASİN SURESİ
17)KAFİRUN SURESİ

NOT
:Cinninin insan bedeni üzerinde meydana getirdiği zararlar konusunda iki görüş mevcuttur. Biri cinninin insan bedenine girdiğidir. Diğeri ise insan bedeninde başka bir varlığın olamayacağı dır. Bu görüşe göre cinni insanın bedenine yapışır veya onun yanından ayrılmayarak zarar verir. Diğer görüşe göre; cinni insan bedenine girer ya bir organı zapteder yada tüm vücuda yayılır.
İBLİS (ŞEYTAN) HAKKINDA HERŞEY

İBLİS HAKKINDA RİVAYETLER:


İblisin soyunu üretmesi ve kendinden şeytan soyunu oluşturması hakkında 2 rivayet vardır. Birincisi kendini aşılayarak (ilkah yoluyla); diğeride cin soyundan bir eş edinerek (eşi şeytane) onun yumurtlamasından şeytan soyunu oluşturmuştur.
İblisin arşı denizin üzerindedir. Şeytanları oradan gönderir ve yönetir. Onlarda insanları Allah yolundan çıkarmaya çalışırlar. Şeyatanın en önem verdiği şey; insanların aile düzenini bozup eşleri birbirinden ayırmaya çalışmasıdır. Şeytanın en sevdiği Allah'ın en kızdığı şey; erkeğin erkekle kadının kadınla ilişkiye girmesidir.

Şeytan yer yüzüne inince:

İşim ne olacak dedi = Senin işin sihirdir.BUYRULDU

Ne okuyacağım dedi = Şiir

Yemeğim nedir dedi = Her mundar et ve Allah'ın ismi üzerine

anılmamış herşey

Yurdum = Hamam

Meclisim = Çarşı ve pazar

Müezzinim = Zurna

Ezanım = Çalgı

Avım ve Tuzağım = Kadınlar

Peygamberim = Kahinler

Sözüm = Gıybet ve yalan

Kitabım = Vücuda yaptırılan dövme

Şeytanın kühlü ve yalayışı vardır.

İnsana kühl sürdüğünde insanın gözleri ağırlaşır. İnsanı yaladığında dili kötü söyler. Şeytanın kaşığı ve sürmedanlığı vardır. Kaşığı yalan sürmedanlığı zikir anında uykudur. Şeytan insanları; cimrilik hiddet ve sarhoşlukla sapıttırır. Kişi zenginde olsa şeytan ona mallarını az gösterir başkalarının malına göz diktirir onu cimriliğe alıştırır. Kişi hiddetlenip öfkeye kapılınca şeytan onu çocuk oynatır gibi oynatır. Kişi Sarhoş olunca şeytan onu kolayca isyana çeker. Öfke anında şeytan insanın sırtını yere getirir. İnsana sonradan pişman olacağı şeyleri yaptırır.

Şeytan İnsanı yenmek için; sakin olduğu zaman kalbine otururum. Kızdığı zaman uçup kafasına konarım der. Öfke şeytandandır şeytanın silahıdır. Öfke anında insan euzu besmele çekerse abdest alırsa öfkesi geçer. Şeytanın arzusu öfkelenmiş kişiye sonradan pişmanlık duyacağı sözü söyletmek davranışta bulundurmaktır. Cemaat ve mescidden ayrılmayan kişi şeytandan uzak olur. Şeytan ölüm anında müslümana birşey yapamadığında onu imanından çeviremediğinde çok şiddetli ağlar.

Şeytan insanın her işinde hazır bulunur. O yüzden bir işe başlanılacağı vakit euzubesmele ile (Allah'a sığınarak ve Allah'ın ismini anarak)başlanılmalıdır. Bu sayede şeytan uzaklaştırılır. Bir işte acelede şeytandandır. Namazdayken şeytan namaz kılanın yanına gelir. Kişinin namazdan ayrılmaması onu kızdırır. Abdest bozuldu hissini vermek için kişinin dübürüne üfler. Bu durumda yellenme olmadıkca ses duyulmadıkca namaz bozulmaz. Namazda uyuklamak ve aksırmak şeytandandır.

Şeytan insana 3 yönden yakalar.

1)İnsan öfkelendiği zaman(şeytanın gözleriinsanın
gözlerinde;vesveseside insanın kalbinde olur)

2)İnsan savaşacağı zaman(Savaş anında insanın yanına gelerek;senin malın mülkün ve ailen var vazgeç savaştan diyerek iğva verir)

3)İnsan mahremi olmayan kadınla başbaşa kaldığı zaman(şeytan araya girer yapacağını yapar)

İnsan 3 şeyden sakınmalıdır

1)Sadaka verirken beklemekten(sadaka vereceksen hemen ver. Çünkü biraz bekledinmi şeytan insanı sadaka vermekten caydırır)

2)Allah'a verdiğin sözü geçiktirmekten(Allah'a verdiğin sözü mutlaka yerine getir. Çünkü şeytan hemen gelir aklına girer ve verdiğin söze muhalefet ettirir.)

3)Yabancı(mahremin olmayan)kadınla başbaşa kalma(Çünkü şeytan seni saptırır)

Çok yemek yemekte şeytandandır.
Çok yemek yiyen kişiye ağırlık çöker ve uyku ağır basar. Böylelikle insanı bazı ibadetleri yapmasından alıkoyar. Şeytanın insanlar arasında en çok sevdiği cimri mümin dir. En nefret ettiği ise cömert fasık tır. Çünkü mümin cimriliğiyle şeytana yapacak iş bırakmamıştır. O zaten kendine cimriliğiyle yapacağını yapmıştır. Fakat cömert olan fasık insanı Allah cömertliğinden dolayı affeder diye korkar.

Şeytan dünya ile beraberdir. Mal ve servet sevdasıyla insanı yanıltır. Nefsin arzularını insana hoş ve güzel gösterir. İnsanı şehvete yönlendirincede peşini bırakmaz.

İnsan yaratıldığı zaman kendine yararlı şeyleri elde edebilmesi için şehvet verilmiştir. Kendine yapılan saldırıları önleye bilmesi içinde öfke verilmiştir.

Akılda bir terbiyeci gibi yararlı olanı alması zararlı olanı bırakması için verilmiştir.

Şeytanda sırf insanı saptırmak yoldan çıkarmak ve luzumsuz işler yaptırmak için yaratılmıştır. Rivayetlere göre:
Allah ın düşmanı iblis kuyruğunu kıçına sokarak 7 yumurta yumurtlamıştır. Bu 7 yumurtadan insanları saptıracak 7 şeytan meydana gelmiştir.

Birincisi Medhes dir.

Bozuk arzulara saptırmak için alimlerle uğraşır.

İkincisi Hadis tir.Allah 'ı unutturmak ve namazda esnetmek etrafa baktırmak uyku getirmek için; namaz kılanlara müvekkildir.

Üçüncüsü Zelniyun dur.Sokaklarda görevlidir. Sokak ve pazarlarda olanlarla uğraşır. Onlara tartarken eksik tartmayı hile yapmayı satarken malını övüp methetmeyi emreder.

Dördüncüsü Beter dir.Belaya yakalanmış kimse ile görevlandirilmiştir. İnsana beddua etmeyi güzel gösterir. Bu musibetten elde edilecek sevabı yoketmeye çalışır.

Beşincisi Menşut tur

.Yalan haber veren söz taşıyan gambazlık yapan kimselerle görevlidir. İnsanı günaha sokmak için böyle şeyleri yapması için emreder.

Altıncısı Vasim dir. Erkek ve kadınların şehvetleriyle uğraşır. Zina ve livata yapmaları için uğraşır.

Yedincisi Eur dur. Hırsızlık işleriyle görevlidir. İnsana hırsızlık yaptırmak için uğraşır.

İblisin (kabkab) adında bir şeytanı vardır. Onu insanların başına bela kılar.

Abdest alırken vesvese veren şeytanın adı velehan dır.
Namaz kılarken vesvese veren şeytanın adı hanzeb dir.
Musubet ve felaket anlarında; insanları ağlatmak feryat ettirmek elbiselerini yırtırmak yüzlerini ve dizlerini dövdürmek için görevli sabr adında şeytan vardır.

İnsanlara zina yaptırmakla görevli şeytanın adı aver dir.
İnsanlara yalan söylettirmekle görevli şeytanın adı mes'ut tur.
Kişi ile eve giren ev halkına karşı ailesine karşı kişiyi kışkırtan; lüzumsuz yere hücum ettirip evde huzursuzluk çıkartmakla görevli şeytanın adı dasim dir.

Çarşı ve pazarlarda insanlara musallat olan bayrağını çarşıya diken şeytan da zilenbur dur.

Şeytanın insanı aldattığı ve vesvese verdiği hususlar:

1)KüfürAllah ve Resulüne asi(karşı )gelme ve şirk mertebesi

2)Bidat mertebesi (Bidatın zararı dinedir.Bidat şeytanın arayıpta bulamadığı şeydir. Çünkü günahdan tövbe edilip dönülür.Ama bidattan dönülünmez)

3)Büyük günahlar

4)Küçük günahlar

5)Sevab ve ikabı olmayan uğraşılar

6)Faziletli amelden az faziletlisine sevk etmeye çalışmak

Şeytan insanı saptırmak için 10 kapı açar ve oralardan yaklaşarak saptırır.

1)Kibir kapısı

2)Gösteriş ve insanların övgüsü kapısı

3)Haset kapısı

4)Hırs ve kötü zan kapısı

5)Rahatlık ve bolluk isteği kapısından

6)Hayat ve uzun emel kapısından

7)Tamah kapısından

8)Cimrilik kapısından

9)Kendine ve yaptığı iyiliklere güvenme kapısı

10)Din kardeşlerini hafife almaküçümseme ve onlara saygısızlık kapısı

İblisin annesi Bikr dir. Babası da İkr dir. İblisi geçen günler ihtiyarlatır fakat sonra yine 30 yaşına gelir. Şeytan Besmele çekilmeyen sofraya oturur ve yemek yiyenlerle birlikte oda yer. Şeytan sol eliyle yer ve içer. Kırmızı rengin şeytanın ziyneti olduğu söylenir. Her insanın bir şeytanı vardır. O şeytan insanı sürekli Allah yolundan alıkoymaya çalışır.

Şeytan yaptığı 5 davranış yüzünden huzurdan kovuluplanetlendi.

1)Günahını kabul etmedi
2)Pişmanlık duymadı
3)Tövbe etmedi
4)Kendini isyan ettiren nefsini kınamadı
5)Allah'dan umudunu kesti

Şeytanı; kibri ve gururu mahvetmiştir. İblis; Adem'e A.S. verilen üstünlüğü kabul etmeyerek kendine emredileni yapmamış ve Allah'a isyan etmiştir. İblis kendini üstün görerek kibirlenmiş ve büyüklük taslamaya kalkışmıştır. Böylece lanetlenmiş ve ebedi cehennemde kalmayı haketmiştir. İblis tövbe etmeyip; insanlığa ve Allah'a hasım olmayı tercih etmiştir.

Bir rivayete göre Şeytanın boynuzları vardır. Güneş; bir şeytanın iki boynuzu arasında doğar ve bir şeytanın iki boynuzu arasında batar. Siyah köpeğinde şeytan olduğu söylenir. Ramazan ayında şeytanlar ve cinlerin azgın olanları zicire vurularak bağlanır.

Şeytan insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır. Çocuğun doğarken ağlaması; şeytanın çocuğa dürtmesi ve dokunmasından olduğu söylenir. Gece insan uyuyunca şeytan; insanın başı arkasına 3 düğüm bağlar. O kişi uyanıp Allah'ı anarsa bir düğüm çözülür. Abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Kalkıp namaz kılarsa tüm düğümler çözülür ve sabaha huzurlu ve neşeli olur. Fakat yatıp uyur ve hiçbir şey yapmazsa sabaha gönlü kirli ve uyuşuk bir şekilde olur. Kötü rüyada şeytandandır. İnsan esnediğinde eliyle ağzını kapatmadığında şeytan girer. Kişi uykudan uyandığında burnunu temizlemesi tavsiye edilir. Çünkü şeytanın o sırada insanın genzinde olduğu rivayet edilir.

İnsan namaza durduğunda şeytan gelir ve namazı karıştırır. O kişi kaç rekat namaz kıldığını unutur ve namazda dünya işlerini düşünmeye başlar. Bu durumda insan oturur vaziyette iki kere secde etmelidir veya sol yanına dönüp 3 defa euzu besmele çekmelidir.

Unutma ve unutkanlıkta şeytandandır. İnsanın kalbi iyi olursa bedende iyi olur. Bozuk olursa bütün bedende bozulur. Çarşı ve pazarlar şeytanın savaş yeridir. Şeytan yalamayı sever. Yemekten sonra eller ve ağız yıkanmalıdır. Gece kapılar kilitlenmeli ve yemeklerin üzerleri kapatılmalıdır. Üstünde yatılmayan ve üzeri açık olan örtülü olmayan yatakta şeytan yatar. Kişinin bir kısmının güneşte bir kısmının gölgede kalacak şekilde oturması şeytan oturuşu diye adlandırılır. Bunun nedeni şeytanın istırahat ettiği yerin gölge ile güneş arası oluşudur. İnsanın ölüm anında şeytan; o kişinin daha önce ölmüş ana-babası veya akrabaları kılığında görünerek imanlı ölmesini engellemeye çalışır. Aldatamadığında çok şiddetli feryat edipağlar.

İlk kıyas yapan şeytandır. Kendini Adem A.S.ile kıyaslamıştır. İlk şarkı söyleyende şeytandır.

İblis 4 defa çığlık atmıştır.

1)Lanetlendiği zaman
2)Huzurdan kovulup yer yüzüne indiği zaman
3)Hz. Muhammed S.A.V.peygamber olduğu zaman
4)Fatiha suresi nazil olduğu zaman

Şeytan zengini 3 şeyle kandırır.

1)Zengine israf yolunu açar.(böylece zengin malını yerinde harcayamaz)
2)Daha çok mal için kalbini arzuyla doldurur.(böylece hakkı olmayan yollardan mal kazanmaya çalışır)
3)Zengine malını güzel gösterir(böylece zengin malının hakkını vermez)

Şeytan insanı fakir olmakla korkutur. İnsana cimriliği ve sadaka vermemeyi telkin eder.

Namaz vakti gelince iblis şeytanları dağıtır ve namazlarında insanları meşgul etmelerini ister. Şeytan gelir ve namaz vaktini geçirmesi için insanı meşgul edecek yollara sevkeder. Bu olmazsa namazını karıştırmaya çalışır ve dualarında eksik yapması için insanı meşgul eder.

İblis; insan kendini beğendiği zaman amelini çok bulduğu zaman ve günahını unuttuğu zaman insana galip gelir.

Acele iş de şeytandandır. Bir işe acele etmek ve acele kılınan namazda şeytanın vesvesesi sonucudur. Şeytan; insan ve cinlerdende bazı kimseleri kullanarak diğer insanların üzerine yollar. Bunlar fitne ve vesveselerle yanıltıp kışkırttığı insanlardır. Bunlara insan ve cin şeytanları denilir. İnsanın kalbinde Allah inancı sadece sözde kalmışsa veya Allah'a inancı yoksa artık o insan şeytandan farksızdır. Böyle bir insan şeytanın kuklası ve onun yardımcısı olma yoluna girmiştir. Bu insanlar toplumda şeytanın vazifelerini görmeye ve insanları Allah yolundan saptırmaya başlarlar. Toplumda; fitnefesatlıkzulum ve maddi hırs gibi kötülükler onların yardımlarıyla artar ve çoğalır.

İçki kumar ve falcılık şeytanın pis işlerindendir. Bu sayede şeytan(içki kumar ve falcılıkla) insanlar arasındaki ilişkileri bozar ve kin düşmanlık üretir.

Faiz dinimizce haramdır. Çalışmadan emek harcanmadan kazanılan paranın hayrı olmayacağı gibi faizle kazanç sağlayan kişinin kazancındada hayır ve bereket olmaz. Çok kazanıyor gibi görünsede bir zaman sonra tüm kazancı ve elindekiler kaybolur gider. Şeytan faizi insanlara hoş gösterir. Değişik isimler altında faizi mübah göstermeye çalışır.

Kişi evine girerken besmele ile girerse ve yemektede besmele çekerse; iblis yanındaki şeytanlara; size burada kalıp gecelemek ve yiyip içmek yokdur der.

Kişi evine girerken besmele çeker fakat yemek yerken çekmezse; iblis yanındaki şeytanlara; yemeğe kavuştunuz ama burada kalmanız ve gecelemeniz mümkün değildirder.
Kişi eve girerken ve yemek yerken besmele çekmezse; iblis yanındaki şeytanlara ; yemeğede burada kalıp yatmayada yetiştinizder.

Şeytanın yemesi ve içmesi konusunda; gerçekten yeme içme olur diyenlerin yanında bunun koku ve koklayarak yaptığını rivayet edenlerde vardır. Her iki durumda da sofradan bereket kalkacağı gibi eksilmede olur.

Şeytan insanın her yaptığına ve her ibadetine müdahelede bulunur. İman kalesi olan kalbi bozarsa insana sahip olur ve insanı istediği gibi yönetir ve kullanır.

Şeytan insanı kandırmak için her yola başvurur.Bunlardan bazısı; yalan söylemesi ve bolca yemin etmesidir. Şeytanın insan üzerinde zorla yaptırım gücü yoktur. İnsanın şüphe içinde kalmasını sağlar.
Şeytan riyakar dır. İnsanın; kendini beğenme beğendirme başkalarının güvenini ve rızasını kazanmak için iş yapma ile ibadetleri menfaate dayalı görüntü vermeye çalışmada şeytanın işidir.

Şeytan edebiyat ve felsefe yapar. İnsanı küfür ve dalalet gibi yanlış yollara sürüklemek için edebi sözleri ve felsefe yorumlarını kullanır.
Şeytan vesvese yoluyla verdiği umut ve telkinlerle günah ve kötülükleri süsleyip insana güzel gösterir.
Şeytan insanın düşmanı ve kötü bir arkadaşıdır. Kafirlerinde dostudur.

İnkarcılar ve onlara yardım edenlerinsanı saptırmaya yönelik çalışmalar yapanlar şeytanın emeline hizmet edenler (böyleleri) şeytanın yardakcılarıdır.

Şeytan Kur'an dan uzak duranlarında dostudur. Kur'an a uyan kurtulur uymayan şaşırıp hüsrana uğrar. Kur'an insanlara doğruyu gösteren en iyi rehberdir. Kur'an ı okumak anlamak anladığını yapmak ve yaşamak görevimizdir.

Şeytana yaklaşan Allah'dan uzaklaşır. Şeytan insanı her yönden görür ve aldatmaya çalışır. İnsana zayıf olduğu yönden noktadan yaklaşır ve buradan sokularak kandırmayı hedef alır. İnsan uyanık olur ve açık vermezse şeytan insana bir şey yapamaz.
Şeytan zaaflarına düşkün olan kişileri telkin ve vesveseleriyle kötülüğe sevkeder. İnsan günah ve haramdan uzak durursa şeytanın aldatmaları sonuçsuz kalır.

Şeytan insanın vücuduna girer damarlarınabeynine kalbine nüfuz eder. İnsanı saptırmaya ve hastalıklara sebep olur.
Şeytan daha çok; kendini beğenen kusursuz sanan kişilere münafıklara inkarcılara dindarlarla alay edenlere günaha girmede sakınca görmeyenlere haram yiyen ve haram işleyenlere şeytandan Allah'a sığınmayanlara şeytandan medet ve yardım umanlara kahin büyücü medyum ve falcılara yalan iftira ve isyan halinde olanlara Allah'dan başka varlıklara tapanlara Allah'ı unutanlara ihlas ve samimiyetten uzak yoksun olanlara Allah ve Resulüne düşman olanlara gelir. Onları bulundukları durumda kalmaları için iknaya çalışır.

Ölünceye kadar bu kişilerin peşini bırakmaz. Onların Allah'a yönelmelerini engellemeye çalışır.
Şeytan ayrıca inanan ve iman sahibi dindar kişilerlede uğraşır. Hatta inanç sahibi kişilere daha çok önem verir. Çünkü diğerlerini aldatmak onun için kolaydır onlar Allah'ı unutmuşlardır. Onlarla istediği gibi oynar istediği yöne sevkeder. Fakat iman sahibi olanları dinden soğutmak ve şüphe içersinde bırakmak zordur. Bunun için tüm gücüyle çalışır.

Onları saptırmak içinde çeşitli yollar dener. Kimini şeyh yarışmasına kimini peygamberlik iddiasına kimini paraya pula üne kimini baş olmaya kimini makam mevki sevdasına kimini ibadette üstünlük yarışına kimine diğer insanları hor gösterip kendini büyük görmeye kimini dünya sevdasına sevketmeye dünyaya müptela etmeye kimini dinden soğutup nefret etmesini sağlamaya uğraşır.
Şeytanın en çok korktuğu; euzu besmele ve arif insanların kalblerindeki marifet nurudur. İnsan arifler derecesine çıkıncaya kadar ( takva sahiplerinin Allah'a sığınmaları gibi ) euzu besmele ile Allah'a sığınmaları gerekir. O dereceye çıktıktan sonra kalbteki nur şeytanın tesirini ortadan kaldırır.

Şeytanın aldatmasına kapılmamak ve tuzağına düşmemek içinde Kelimei Tevhit ve Allah'ı anmak gerekir.
Şeytan azaba sebeptir. İnsan La ilahe illallah derse ve Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederse şeytan onun yanına yaklaşamaz. Kişi şeytandan uzak olabilmek için; takva üzere bulunmalı haram ve şüpheli şeylerden kaçınmalı euzu besmele ve kelimei tevhidden uzak olmamalıdır.

Şeytan kıyamet günü firavunkarun ve haman la beraber ebedi cehennemde azap içinde kalacaktır.
Adamın biri iblisi gördüğünde; ne yapmam lağzımki senin gibi olayım der. Şeytan şaşırır ve benim gibi olmak istiyorsan; namazı bırak yalanda olsa doğruda olsa her sözünde yemin et der.
Şeytanla mücadele kalb ve imanla olur. Kazanırsan; ebedi cennette kalmakla ve Allah'ın C.C. Cemali ile mükafatlandırılırsın. İnsan ölünceye kadar nefis ve şeytanla mücadele etmek durumundadır.
Kalbe iki şey gelir. Kalbe bir melek tarafından olup; daima iyiliği ve Hakk ı kabul etmeyi ihtar eden düşünceler. Diğeri şeytan tarafından olup; dima kötülüğü ve Hakk ı yalanlamayı bildiren iyilikten ve iyi işlerden men eden düşünceler gelir. Şeytan insan kalbine sürekli vesvese verir.

Kalbe gelen düşünceler 6 çeşittir.

1)Akıldan gelen düşünceler
2)Ruh dan gelen düşünceler
3)Melekten gelen düşünceler
4)Şeytandan gelen düşünceler
5)Nefsden gelen düşünceler
6)Yakıni gelen düşünceler ( bu düşünceler Allah tarafından evliya içinde secilmiş kullarına gelir.) KARI-KOCA ARASINI AÇMAK ŞEYTANIN İŞİDİR.

Şeytanın en sevdiği ve en önem verdiği şey karı koca arasını açıp aile düzenini bozmaktır. Fitnesi en büyük olan kişi şeytana daha yakın olur. Eşler arasında ayrılma sebebi günümüzde maddi imkansızlıklara dayandırılsa da bunun altında şeytanın vesvesesi vardır. Eşler arasında ayrılma sebepleri sihir yüzünden birbirlerini kötü görmeleri ahlaki yönden kötü görmeleri ve bağlanmaları şeklinde de olabilir. Fakat her geçimsizlik büyü ve sihirle olmayacağı gibi mutlaka şeytanın fitnesi ve vesvesesiyle meydana gelir. Bağlanmak sihrin bir bölümüdür. Bağlamayı yapan büyücü bunu şeytanın ve cinlerin yardımıyla yapar. Bu çok çeşitli yöntemlerle olur. Sihir ve büyü sebebi ile şeytan insana musallat olup şeytan beyni etkiler. Bu sayede inasanın beyin sinirlerinde karışıklığa yol açar. Cinsel münasebet olmaz. Diğer bir yöntem; cinler kadının cinsel organının işlevini önler ilişki gerçekleşmez. Kişi normalde kuvveti olduğu halde karısına yaklaştığında o imkanı bulamaz. Yada karşısındakini çok çirkin görür bunu eşleri ayırmak için görevlendirilen cin yapar. O eşler arasında çirkinlik ve nefret hislerini meydana getirir. Çiftler arasındaki ilişkide bu sayede ortadan kalkar. Bazen kadına yapılır kadın kasılır ayakları açılmaz. Bazende ilişki sırasında acı hissi duyar. Eş acı çekmeye başlayınca ilişkiye girmekten kaçınır. Çoğu zamanda uyku hasıl olur. Kişi gözünü açamaz hale gelir. Ya bir tarafta yada iki taraftada isteksizlik ve umursamazlık başlar. İlişki akla gelecek en son şey olur. Bazende eşler cinsel münasebetten birşey anlamazlar hissetmezler bile. Bu örnekleri çogaltmak mümkündür. O yüzden eşler sevgi ve saygıda birbirlerine karşı kusur etmemeli itaatkar olmalı ilgi ve alakayı kesmemelidir. Aralarında çıkan sorunları konuşarak çözmeli neden nasıl sorularını yöneltmeli ve çözümü birlikte aramalılardır. Sorun tıbbi ise doktora psikolojik ise psikoloğa veya konusunda uzman hekime sihir ve büyüdense onuda bu konularda deneyimli kişilerden yardım almakla aralarındaki sorunları çözmelilerdir. Başkasının ve başkalarının dedikoduları ve sözleriyle hareket etmek yerine karşılıklı güvene dayalı bir aile kurup işin aslını bilerek öğrenerek davranılmalıdır. Çünkü eşler arasında ayrılıkların bir kısmıda dedikodu ve filanca şunu dedi şöyle söyledi tartışmalarıdır. Bir diğer nedende şiddet ve geçimsizliktir. Öfke; şeytanın insanlar üzerinde uyguladığı silahlardan biridir.
Eşler arasındaki ilgisizlikte şeytandandır. Şeytan kişiyi başka yönlere sevkeder ona meşgulüyet bulur. Ön yargıda asla bulunulmamalıdır. Bir soruna anlayışla yaklaşılmalı gerçeği araştırılmalıdır.
Sevgi ve saygıyı eşler her davranışlarında göstermeli sözlerine dikkat etmeli ve hakaretten uzak durmalılardır. Her ailede sorunlar olur. Sorunlar taraflar yatıştıktan sonra birdaha olmaması için aralarında konuşarak hal yoluna sokmalılardır.
Eşler arasında ayrılma nedenlerinin biride; kişinin kendisini eşinden üstün görmesi ve kibirdendir. Parakültürbeceri vb. şeyler bakımından eşlerden biri kendini diğerinden üstün görerek ona kötü davranışlar sergiler ve bunu sürekli öne sürer. Karşı tarafın hayatını çekilmez hale getirir. O yüzden eşlerkibirlenip aralarında üstünlük yarışına girmek yerine bu durumu paylaşmalı ve birlikte faydalanmalıdırlar. KARI-KOCA ARASINDAKİ SİHİRLER 4 ŞEKİLDE OLUR.

1)Eşler birbirlerini çok çirkin görürlerbirbirlerinin yüzlerini dahi görmek istemezler. Ayrıyken veya yanında değilken büyük bir hasretlik çekerler. Biraraya geldiklerinde kedi-köpek gibi olurlar
2)Muhabbet sevgi saygı ortadan kalkar. En güzel sözler bile çiftlere kötü gelir. Aralarında konuşma ve sohbet kalkar. İlgi ve alakaları başka şeylere yönelir. Birbirlerinden haberleri yokmuş gibi davranırlar. Televizyonkitap vb. şeylere dalıp eşlerini unuturlar. Birbirlerine karşı ilgisiz tavırlar sergilerler.
3)Erkek bağlanır(bağlanmaktan maksat cinsel organın işlevini yerine getirememesidir.)
4)Kadın bağlanır (tıbbi ve psikolojik rahatsızlıklar haricinde sihir ve büyü sonucu bağlı olması) ŞEYTANIN DÜŞMANLARI:

1)Çok sadaka veren müslüman
2)Tövbesinde sabit kalan tövbekarlar
3)Adil idareciler
4)Dürüst ve doğru sözlü tütcarlar
5)Nasihat eden müslüman
6)Allah'dan korkan alimler
7)Mütevazi zengin
8)Gece namazı kılan müminler
9)Daima abdestli olan müminler
10)Daima Kur'an okuyan hafızlar
11)Merhametli müminler
12)Haramdan sakınan müminler
13)Güzel huylu müminler
14)İnsanlara faydalı olan müminler ŞEYTANIN DOSTLARI

1)Namaza tembel olan ve ağır davrananlar
2)Hile yapan aldatan tüccarlar
3)Zekata engel olan kişiler
4)Yetim malı yiyenler
5)Zina yapanlar
6)Uzun emeli olan insanlar
7)Şarkı söyleyen kadınlar
8)Zalim idareciler
9)Kibirli zengin
10)İçki içen kişiler CİN KOVMA YAKMA VE KORUNMA HAKKINDA:

1)Cin suresi; cinleri çağırmada ve kovmak için okunur
2)Zilzal suresi; cinleri çağırmada kovmada ve korunmada okunur.(Zilzal suresi EŞTATEL e kadar okunur ve 3defa tekrar edilir.)
3)Saffat suresi; ilk 10 ayeti kovma ve korunma için okunur bir bardak suya ilk 10 ayeti 7defa okunur suya üflenir. Bu su cin olan yere serpilirse cinler o yerden uzaklaşır.)
4)Tarık suresi; cinlerden korunma ve kovmada okunur. Cinler üzerinde çok etkilidir.
5)Haşr suresinin 21222324.ayetleri cinler üzerinde etkilidir. Ayrıca bu ayetler şifa içinde okunur.
6)Ayetekl Kürsi; cinler üzerinde çok etkilidir. Korunmakovma ve yakmada okunur. Ayetel Kürsi okunup hemen ardından hızlı bir şekilde sürekli Ayetel Kürsinin (vela yeuduhu hıfzuhuma vehüvel aliyyül azim) tekrar edilirse cinli ya kaçar yada yanar.
7)İhlas suresi Felak Nas Fatiha sureleri ve Kafirun sureleri korunmak ve cinnileri uzaklaştırmak için okunur.
8)Yasin suresi( Ve cealne min beyni eydihim seddev ve min halfehum sedden feağşeynahüm fehum la yübsirun) Ayeti cinleri kovmak hapsetmek ve yakmak için okunur. Gerçek ismi bilinen cinniyi yakmak için 7defa ayet okunarak cinninin ismi bir kağıda yazılarak daire içine alınır ve Yarabbi zulm eden .....isimli cinniyi yak helak et diye dua edilerek kağıt yakılır. Bir bardak alınarak 3 defa ayet okunur ve bardağın ağzı ve dibi üflenerek el ile sıvazlanır. Bu sayede cinni bardağa habsedilir ve bardağın üzeri kapatılırsa cinli çıkamaz.
9)Cinniyi yakmak için 7 şer defa FatihaİhlasFelakNas Ayetel KürsiTarık Haşr suresi 21222324. Ayetleri1 defa Saffat suresi tamamı ve 7 defa ezan okunur. Cinni musallat olan kişinin sağ kulağına bu ayet ve sureler okunursa cinni ya yanar yada rahatsızlanıp kaçmak zorunda kalır.
10)Fatiha suresi okunarak cinninin yüzüne tükürülürse cinninin yüzü yanar.
11)Cinni olan mekanda Yasin Suresi okunursa o mekandan kafir cinler kaçar.
12)Kuru Haşhaş çörek otu üzerlik ve soğan sarmısak kabukları yeşil bir beza sarılıp dikilerek euzu besmele ile ev veya işyerinin kapı eşiğine konulursa o yere cinler zarar veremediği gibi büyü ve sihir de tesir etmez. (cinnilerle uğraşan kişilerin ifadesidir. Batıl olabilir.)
13)Sirke cinler üzerinde etkilidir sirkeyi sevmezler. Hatta sirkenin cinlere zarar verdiğide söylenir. Büyü için sürülen domuz ve ayı yağı olan yerler sirke ile silinir. Daha sonrada deterjan ile o yer temizlenir. (cinnilerle uğraşan kişilerin ifadesidir.)
14)Gül suyu safran misk anber ve çeşitli tütsü otları ve kokuları ile gül dalıelma dalı gibi benzeri şeylerde cinleri etkileme ve yönlendirmede kullanılır.
15)Büyü için yazılan kağıtların akan suya bırakılması söylenir. Bunun için bir dereye taşa bağlayarak bırakmalı yada derenin içinde bir taşın altına konularak yazıların silinmesi sağlanmalıdır. Kesinlikle çöpe veya ateşe atılarak yakılmaması gerekir. Bu şekilde yapılırsa büyü etkisini göstermeye devam eder.
16)Büyü insanlar arasında ak büyü kara büyü gibi çeşitli adlarla sınıflandırılarak iyi ve kötü yanlarının olduğu inancı aşılanmak istenir. Büyünün iyisi ve kötüsü olmaz. Büyü ile kişinin kendi iradesi bir şeytana veya cine teslim edilemez. Büyü; kişinin ruh alemini ve sağlığını bozar. Yapan ve yaptıran işlediği büyük küfür yüzünden Allah'ın azabına hem dünyada hemde ahirette uğrar. (Bu konulara yüzeysel değindim. Bilinçsiz ve korumasız bu yöntemleri denemek kişiye zarar verir. Nasıl bir kediyi köşeye sıkıştırdığınızda kurtulmak için üzerinize atılıp saldırırsa; cinde kurtulmak için elinden gelen herşeyi yapacaktır. Hem unutmayın bir insana zarar verildiğinde o kişinin ailesi veya akrabaları intikam almak isterlerse; bir cine zarar verildiğinde o cininde yakınları intikam almak isterler.)
17)İnsan unutmayacağı tek şey hayır ve şerrin Allah dan geldiğidir. Allah'ı unutan insan tüm bela ve musibetler ile saldırılara açık olur. Allah inancı olan ve Allah'ın yolundan ayrılmayan insana ne cin ne şeytan ne insan nede her hangi bir varlık zarar veremez. Cin ve şeytan yada insan zulmüne maruz kalan kişi; önce Allah'a sığınmalı şifasını ve kurtuluşunu Allah'dan istemelidir. İnsanı Musibetlerden kurtuluşa erdiren şey takvanın yanı sıra namazdır. Bilhassa sabah namazı ve ardından yapılan dua çok önemlidir. Bunun yanı sıra insanlardan hayır duası almakta insanı ;kaza bela ve musibetlerden korur. Kurtuluş Allah'a imanla mümkündür.İmanlı bir kalbe yaklaşan herşey yanar kül olur. Peygamber Efendimiz'e SAV.de büyü yapıldığında Allah Felak ve Nas surelerini indirdi. Bu iki sureyi çok okuyan namazda ve namaz sonunda okumaya devam eden her şeyin zulmünden kendini korumaya alır. Önemli olan Allah'a olan inanç tır. İnancını kaybeden herşeyini kaybeder. Hacı hoca birer vasıtadır. Şifa verendedert verende derman verecek olanda Allah dır. İnsanın doğumundan ölümüne kadar yanından bir an bile ayrılmayan iki büyük düşmanı vardır. Bu düşmanlar şeytan ve nefis dir. Bu düşmanlardan Allah'a sığınarak kurtulabiliriz.
18)Gece namazıda insanları kurtuluşa erdiren bir ibadettir. Gece yarısından sonra yapılan dua ve ibadet çok önemlidir. Allah katında büyük değeri vardır. Şunu unutmayalım; insan kendi hasta olur hastalık acısını kendi çeker şifası da kendi elindedir. (tanıdığım biri inancın önemini anlatmak için başından gecen bir olayı anlatmıştı. Eşi kalbinden rahatsızmış. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini ameliyatında çok riskli olduğunu belirtmişler. O kişi ve eşi gercek inanç sahibi insanlardır. Allah'a yaptıkları dua ve Allah'a olan inançları sayesinde o hastalıktan kurtuldular. Bana söylediklerine göre; hasta kişiyi rüyasında ameliyat etmişler ve sen artık şifana kavuştun demişler. Bu olaydan sonra doktora gittiklerinde doktorda duruma inanamamış. Çekilen filim ve yapılan tetkiklerde hastalık bulunamamış. Bir sene ya yaşar ya yaşamaz denilen hasta şimdi torun daha doğrusu torunlar sahibi oldu. Demekki Allah'ın rızasını kazanan kullar hem dünyada hemde ahirette huzur bulmaktalar.) İNSANLIĞIN DÜŞMANI ŞEYTAN VE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

EZZ: Şeytanın kafirleri tahrik ederek İslama ve Müslümanlara karşı kötülük düşünmesini sağlaması ve bu düşüncelerini uygulamalarına zemin hazırlamasıdır. Mesela; Müslümanların canlarını kutsallarını mallarını ırzlarını kendilerine mübah görmelerini sağlayarak Müslümanlara karşı her türlü vahşiliği kötülüğü onlara hoş göstermek.
HEMZ: Şeytanın insanı saralı yaparak ona musallat olması halidir. Bu şeytanın veya kötü cinni nin insanın bedenine girmesiyle kişide meydana gelen sara durumu olarakta açıklanabilir.
HUDUR: Evde şeytanları ve kötü cinleri çeken bereketi ve melekleri uzaklaştıran şeyleri yapmak. Mesela; resim heykel içki gibi şeyleri bulundurmak; içki içmek zina yapmak kadınlı erkekli partiler düzenlemek şeriat dışı davranışlarda bulunmak.
İSTİHVA: Şeytanın insanı ayartmasıdır. Bu da şeytanın nefislerde heva ve arzulara yönelmesi ile olur.
İSTİMTA: İnsanın ve cinnilerin birbirlerinden yararlanması ve birbirlerini kullanmasıdır. Bunu genelde büyücüler ve sihirle uğraşanlar yapar.
MESS: Cinninin insanda hakimiyet ve egemenlik kurmasıdır. Bu insanın bedenine girerek olur. Mesela; cinninin kadının rahmine girerek onunla ilişkiye girmesi insanın göğsüne başına midesine girerekorada yaşaması.
NEFH: Şeytanın insanı gururlandırması diğer varlıklara karşı insanın büyüklenmesi ve üstün görmesini sağlamasıdır.
NEFS: İnsanda kötü duygular uyandıran arzuları arttıran pis ve kötü içerikli şiir şarkı ve edebi sözlerdir. Bunlar iyi duyguları ve hisleri ortadan kaldırır.
NEZĞ: Şeytandan insanı; şüpheye inanç boşluğuna fesada ve kötülüğe düşüren bir vesvese türüdür.
TAİF: Şeytanın insan aklında kötü bir şeyin yapma düşüncesi oluşturması veya ibadet esnasında unutkanlık meydana getirmesidir.
TENEZZÜL: Şeytanın insanlara dinlerini ve dini öğretilerini unutturarak; insanı küfre ve sapıklıklara yöneltmesidir.
VESVESE: Şeytanın kötü cin ve insanların; boş şeyleri güzel ve sevimli göstermesi kötülükleri ve günahları iyi göstermesi ve insanı şüpheye götürmesi biçiminde olur.
SARA: Sara 2 türlü olur.
1)Vücut sıvılarının ve maddenin sebep olduğu sara
2)Şeytan ve kötü cinnilerin insanda meydana getirdikleri sara İnsan beyni elektrik benzeri bir enerjiden yaratılmış güçlü bir manyetik alanı olan bir organdır. Bu nedenle manyetik alan üreten bir faaliyet bir başka manyetik alanı etkiler. Elektriksel bir faaliyet içinde bulunan beyindeki sinir hücreleri bu faaliyetleri sırasında bir manyetik alan oluştururlar. Manyetik alan oluşturan bu hücrelere manyetik alan üreten cinni veya şeytanların zuhur etmesiyle beyin etkilenir ve bu etkilenmenin boyutuna göre çeşitli sara (epilepsi) hastalıkları oluşur. Kötü cinnilerin insanda meydana getirdiği bazı hastalıklar; durgunluk cinsel iktidarsızlık felç sara böbrek beyin ve karaciğer hastalıkları dır. ŞEYTANIN İNSANI SAPTIRMASI VE HİLELERİ:

1)İnsanlara yalan söyletmek ve yalan yere yemin ettirmek
2)Gıybet ve koğuculuk yaptırmak
3)Talak üzere yemin ettirmek (Talak üzere yemin edilirse erkeğe hanımı haram olur çocukları da zina çocukları olur.)
4)Namazı ertelettirmek ve namazda insanı saptırmaya çalışmak
a)Henüz vakit var sora kılarsın vesvesesini vererek namazı vaktinde kıldırmamak
b)Namazda acele ettirerek çabuk çabuk kıldırmak
c)Namazda sağa sola bak vesvesesini vererek; namazın sevabından alıkoymak
d)Namazda İmamdan önce rüku ve secdeye vardırıp; İmamdan önce rüku ve secdeden kaldırmak
e)Namazda parmakları çıtlattırmak (kişi namazda parmak çıtlatarak şeytanı tesbih etmiş olur)
f)Namazda kişinin burnuna üfleyerek esnemesini sağlatmak (esnemesi sırasında kişi eliyle ağzını kapatmazsa; şeytan onun içine girer ve dünya hırsını dünya bağlarını çoğaltır.
g)Kişiye Namazı bırakması için vesvese verir. (şuan işin var meşgulsün sen daha gençsin ihtiyarlayınca kılarsın sen hastasın iyileşince veya işin bitince kılarsın vb. diyerek namazdan alıkoyar)
ğ)Namazda uyuklama ve aksırma meydana getirmek
h)Namazda insanın aklına dünya işlerini getirmek gözünün önüne resimler getirerek namazı bozmaya çalışmak
ı)Namazda sen edebi yaramaz iş yaptın vb. diyerek; kişinin namazda huzurunu bozmaya çalışmak
i)Namazda abdestin bozuldu vesvesesini vererek namazı yarım bıraktırmak
5)Faiz yedirmek ve faiz yemeyi mübah göstermek
6)Cuma Namazını terkettirmek
7)Zina ettirmek
8)Sarhoş edici şeyler içilmesini sağlamak (kişinin içki ve uyuşturucu maddeler içmesini sağlamak ve buna bahanelerle zemin hazırlamak)
9)Kişinin hırsızlık yapmasını sağlamak
10)Sihirbazlık ve büyücülük yaptırmak
11)Erkeğe karısını boşattırmak (aile arasında huzuru bozarak eşleri ayırmak)
12)Kişinin öfkelenmesini ve hiddetlenmesini sağlamak (böylece kişiye sonradan pişmanlık duyacağı davranışları yaptırır ve sözleri söyletir)
13)Hırs ve kin tohumlarını kişinin kalbine yerleştirmek
14)İnsanın yapacağı her işi aceleye getittirmek
15)Cimriliği hoş gösterip kişinin sadaka ve zekat vermesini engellemeye çalışmak
16)Kişinin çok yemek yemesini sağlamak (çok yemek yenildiğinde kişi rahatsızlanır kişiye ağırlık çöker ve uyku hasıl olur)
17)İnsanın ibadetlerini yerine getirmekten alıkoymak
18)Mal ve servet sevdasıyla insanı aldatmak.
19)Kişinin arzularını hoş ve güzel göstererek şehvetini arttırmak
20)İnsanı lüzumsuz işlere yöneltmek (bu sayede kişiyi ibadetten alıkoyar)
21)Kişinin Allah'a verdiği sözü ve adağı yerine getirmesinde Onu geciktirir ve zamanla unutturur. (bu nedenle Allah'a verilen söz ve adak hemen yerine getirilmelidir)
22)İnsanın yapacağı her işte şeytan hazır bulunarak ortak olur.( bu nedenle her işe Euzu Besmele ile başlanılmalıdır.)
23)Ölüm anında insanın İmansız gitmesi için uğraşmak
24)İnsanın kötü söz söylemesini ve küfür etmesini sağlamak ( kötü sözü ve küfürü hoş göstererek sonradan pişman olacağı sözü söyletmeye çalışmak)
25)Kişiyi cemaat ve mescidden alıkoymaya çalışmak
26)İnsanları; gösterişe medhedilmeye ve övülmeye sevketmek
27)Günah ve haramları hoş göstererek; insanın günah işlemesini ve haram olan davranışları yapmasını sağlamak
28)Kişiye sürekli vesvese vererek şüpheye düşürmek ve huzurunu bozmak
29)İnsanlarda baş olma isteğini ön plana çıkarmak ve makam mevki arzusunu ve hırsını ortaya çıkartmak
30)İnsanlarda dünya ve mal sevgisini arttırmak
31)İnsanların hased etmesini sağlamak
32)İnsanların kibirlenmesini sağlamak
33)İnsanın içine kıskançlık tohumları ekerek kötü yollara sevketmek
34)İnsanların rahatlık bolluk ve uzun emel isteklerini arttırmak
35)İnsanların kötü zan ve iftirada bulunmalarını sağlamak
36)İnsanlara yalan söylettirmek ve yalan yere yemin etmelerini sağlamak
37)Kişinin başkalarını küçük görmesini ve onlara saygısızlık yapmasını sağlamak
38)Kadına vesvese vererek açılmasını sağlamak
39)Makam mevki ve mal sahibi kişilerin gurur ve kibirlerini arttırarak toplumda sınıf ayrımı yapılmasını sağlamak
40)Toplum düzenini bozan; kin nefret gıybet koğuculuk iftira hırs kıskançlık kibir ihtiras ahlaksızlık gibi vb. çeşitli duygu düşünce ve davranışları insanlar arasında yaymaya çalışmak
ŞEYTANIN PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.) İN SORULARINA VERDİĞİ CEVAPLAR:


P: Oturma arkadaşın kimdir?
ş: Faiz yiyen
P: Dostun kimdir?
ş: Zina eden
P: Yatak arkadaşın kimdir?
ş: Sarhoş
P: Misafirin kimdir?
ş. Hırsız
P: Elçin kimdir?
ş: Sihirbaz
P: Gözünün nuru nedir?
ş: Karı boşamak (Eşini boşayan)
P: Sevgilin kimdir?
ş: Cuma Namazını terkedenler
P: Kalbini kim kırar?
ş: Allah yolunda cihada koşanlar
P: Senin cismini ne eritir?
ş: Tevbe edenler
P: Ciğerini ne parçalar?
ş: Gece ve gündüz Allah'a yapılan istiğfar
P: Yüzünü ne buruşturur?
ş: Gizli verilen sadaka
P. Gözlerini ne kör eder?
ş: Gece Namazı
P: Başını ne eğdirir?
ş: Cemaatle kılınan namaz
P: Sana göre insanın en saadetlisi kimdir?
ş: Namazı bilerek kasten bırakanlar
P: Sana göre insanların en kötüsü kimdir?
ş: Cimriler
P: Seni işinden ne alıkoyar?
ş: Ulema meclisleri
P: Yemeğini nasıl yersin?
ş: Sol elin parmak uçlarıyla
P: Sam yeli estiğinde ve sıcaklar kavurduğu zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin?
ş: İnsanların tırnakları arasında
P: Rabbinden neler talep ettin?
ş: 10 şey istedim
1)İnsanları ben göreyim ama onlar beni görmesin
2)İnsanların mallarına ve çocuklarına ortak etmesini ( Besmelesiz kesilen hayvanın etinden besmelesiz yenilen haram ve faiz karışan yemekten yerim; Allah'a sığınmayanın malına ortak olurum. Cinsi münasebet sırasında Allah'a sığınmayanın hanımıyla birleşirim. O birleşmeden olan çocuk; bize itaat eder sözümüzü dinler.)
3)Allah'dan bir ev istedim bana ev olarak hamamları verdi
4)Allah'dan mescid istedim pazar yerlerini bana mescid yaptı
5)Ezan istedim çalgıları verdi
6)Yatak arkadaşı istedim sarhoşları verdi
7)Yardımcılar istedim kaderiye mensuplarını verdi
8)Kardeşler istedim mallarını boş yere israf edenleri verdi
9)Okuma kitabı istedim şarkıları bana okuma kitabı yaptı
10)Allah'dan insanın kan mecralarını bana yol yapmasını istedim. Böylelikle onların arasında akıp gider gezerim.
P: İnsanlar arasında en çok sevmediğin kimdir?
ş: Sensin Ya Muhammed (s.a.v.)
P: Benden sonra en çok sevmediğin kimdir?
ş. Sevinç ve saadet içinde varlığını Allah yolunda veren genç
P: Sonra kimi sevmezsin?
ş: Sabırlı ve şüpheli şeylerden kaçınan Alimi
P: Sonra ?
ş: Temizlik işinde yıkadığı şeyleri 3 defa yıkamaya devam edeni
P: Sonra?
ş: İhtiyacını kimseye anlatmayan halinden şikayet etmeyen sabırlı fakiri
P: Sonra?
ş: Şükreden zengini
P: Ümmetim namaza kalkınca senin halin ne olur?
ş: Beni sıtma tutar titrerim. Çünkü kul Allah için secde edince bir derece yükselir
P: Oruç tuttukları zaman nasıl olursun?
ş: Onlar iftar edinceye kadar bağlanırım
P: Hac yaptıkları zaman nasıl olursun?
ş: Çıldırırım
P: Kuran okudukları zaman nasıl olursun?
ş: Ateşte eriyen kurşun gibi eririm
P. Sadaka verdikleri zaman halin nasıl olur?
ş: Halim pek yaman olur. Sadaka veren sanki testere ile beni ikiye böler.
P: Sadaka verilince neden testere ile ikiye bölünürsün?
ş: Sadakada 4 mükafat vardır.
1)Allah sadaka verenin malına bereket verir
2)Sadaka vereni halkına sevdirir
3)Sadakayı cehennemle arasında perde yapar
4)Allah belayı ve sıkıntıyı sadaka verenden kaldırır
P: Sana göre ihlas sahibi olan kullar kimlerdir?
ş: Malı parayı sevmeyen övünmekten medhedilmekten hoşlanmayan kişi ihlas sahibidir. Hemen ondan kaçarım.
Malı parayı seven kişi Allah için bir ihlasa sahip değildir. Bir kul; malı ve övünmeyi sevdiği süre kalbide dünyaya arzulu kaldığı müddetce bana en çok itaat edendir. Mal sevgisi ve baş olma sevgisi en büyük günahlardandır.
şeytan anlatmaya devam etti:
Yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen benim. Her kim yalan söylerse; benim dostumdur. Yalan yere yemin ederse benim sevgilimdir. Yalan yere yemin gönlümün eylencesidir. Gıybet ve koğuculuk benim meyvelerim ve şenliğimdir. Kim talak üzere yemin ederse günahkardır. Hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Meydana getirecekleri çocukları da zina çocukları olur.
Her ne zaman insan namaza kalkarsa ona vesvese veririm. Onu namaz kılmaktan alıkoyarım. Bunu yapamazsam vaktinin dışında namaz kılmasını sağlarım. Namaz içinde sağa sola baktırırım. Acele ve çabuk çabuk namaz kılmasını emrederim. Cemaat içinde namaz kılarken ona bir gem takarım. Başını imamdan önce secdeden ve rükudan kaldırırım. İmamdan öncede secde ve rüku yaptırırım.
Namaz içinde parmaklarını çıtlatmasını isterim. Böylece beni tesbih edenlerden olur. Namaz içinde burnuna üflerim ve esnemeye başlar. Elini ağzına kapatmazsa içine küçük şeytanlar girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. Böylelikle bize itaat eder ve sözümüzü dinler.
Sonra miskinlere zavallı ve çaresizlere giderim. Onlara namazı bırakmalarını emrederim. Onlara namaz size göre değil o afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseleredir derim.
Sonra hastalara giderim. Namaz kılmayı bırak iyi olduğun zaman çokca kılarsın derim. Böylece o namazını bırakır. O hasta namazını terkederek ölürse Allah'ın huzuruna vardığında; Allah'ı öfkeli bulur.
MELEKLER VE ÖZELLİKLERİ


Melek Allah'ın nurdan yarattığı erkeklik ve dişilikleri olmayan Allah'a daima itaat eden duyu organları ile algılanacak maddi bir yapıya sahip olmayan nurani varlıktır.
Melekler; insanlara cinnilere ve şeytanlara ait öfke hasetlik kin gazap kıskançlık gibi benzer duygulardan uzak beşere ait diğer his ve meyillerden uzak olup korunmuşlardır. Bu nedenle Meleklerde; isyan başkaldırma ve herhangi bir günah söz konusu olamaz.
İnsanlarda cinnilerde ve şeytanlarda olduğu gibi beşere ait; yeme içme erkeklik dişilik evlilik gibi özelliklerden ve fiillerden uzak birer ruhani varlık olan meleklerin makamları sabittir. Her Meleğin kendine has Allah'ın emri üzere çeşitli görev ve zikirleri vardır.
Melekler kendilerine has nurani ve latif bir yapıya sahip olmaları nedeniyle çok süratli kuvvetli ve mükemmel varlıklardır.
Melekler Allah'ın izniyle ve emriyle çeşitli şekillere girebilen ve çeşitli görevleri olan varlıklardır.
Meleklerin varlığını gönülden kabul ve tastik etmek imanın şartlarındandır. Meleklere imanın farz olduğunu bildiren ayetler vardır. Meleklerle ilgili bilgileri hadislerden ve Kuran dan öğreniriz. Meleklere inanmayan kişi Meleklerle ilgili ayetleri inkar etmiş olduğundan iman etmiş sayılmaz.
Peygamberimiz s.a.v. bir hadisinde; Cinlerin ve şeytanların ateşten Hz. Adem'in topraktan (çamurdan) Meleklerin ise nurdan yaratıldığını bildirmiştir.
MELEKLER VE GÖREVLERİ:


Cebrail (Vahiy Meleği): Allah'dan vahiy getiren Melek dir. Kuran da Cibril adıyla geçer. Ayrıca Kuran da ondan; Ruh Ruhul Kudüs Ruhena Rasülün Kerim Rasülü Rabbik gibi isimlerlede bahsedilir.
Azrail (Ölüm Meleği): Canlıların ruhlarını almakla görevli Melek dir. Kuran da Ölüm Meleği adıyla geçer.
İsrafil (Kıyamet Meleği): Kıyametin kopması ve insanların kabirlerinden kalkması için Sur' a üflemekle görevli Melek dir. Kuran da İsrafil'in adı açıkca geçmez. Sadece Sur' a üflenileceği haberi verilir.
Mikail: Evrendeki tabiat olayları ve tüm canlıların rızıkları ile görevli Melek dir. İsmi Kuran da bir ayette geçer.
Hamele-i Arş Melekleri: Bunlar Arş'ı taşıyan Melekler dir. Kuran da bu Melekler den şöyle bahsedilir: Arşı taşıyan birde Onun çevresinde bulunan Melekler sürekli olarak Rab'lerini zikir ve O'na hamd ederler.
NOT: Arş: Allah'ın kudret ve saltanatının tecelli yeridir.
Mukarrebun Melekleri: Bunlar İliyyun ve Kerubiyyun olarak da anılır. Bu Melekler Allah'ı tesbih ve zikir etmekle görevli olup Allah'a çok yakın ve O'nun katında şerefli bir mevkide bulunurlar.
Kiramen Katibin Melekleri: İnsanın sağında ve solunda görevli olarak bulunan; sağdaki iyilikleri ve iyi davranışları soldaki ise kötü iş ve davranışları tesbit eden Melekler dir. Bunlara Hafaza Melekleri adıda verilir. Bu Melekler kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere ve davranışlara şahitlik edeceklerdir.
Münker ve Nekir Melekleri: Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli Melekler dir. Münker ve Nekir kabirdeki insanın; dünyadaki yaşamına göre o şahsın hiç görmediği şekilde gelecekler ve o insana yönelttikleri sorulara karşı alacakları cevaba göre muamele edeceklerdir.
Ayrıca; Sema Melekleri İnsanın kalbine doğru ve gerçeği ilham eden Melekler ve Kuran okunurken yer yüzüne inen Meleklerde vardır.
Bu Melekleri Kuran da ve hadislerde bahsedildiği için bilmekteyiz. Bunlardan başka Meleklerin var olup olmadığı Allah'a mahsustur.
MELEKLERİN BİLİNEN GÖREVLERİ:


1)Allah'ı her bir eksik ve yanlış mülahazadan tenzih etmek
2)Allah'a gece ve gündüz övgü ve şükranda bulunmak O'nu sürekli zikretmek
3)Allah'ı Allah'a yaraşır bir biçimde yüceltmek
4)Allah'ın Peygamberlerine vahiy getirmek
5)Peygamberleri salat ve selam ile yüceltmek
6)Bütün insanlara dünyada hayır dua da bulunmak
7)İnsanların fiil ve davranışlarını kaydetmek
8)İnsanı koruyan takipciler olarak bir anlamda insanlara hizmet etmek
9)Peygamberlere ve müminlere manevi bir güçle destek olmak onların sıkıntılılı ve üzüntülü anlarında rahatlatmak inkarcıları ise sıkıntıya sokmak
10)Kainatla ilgili olarak yürütülen ilahi icraata vasıta olmak
11)İlahi cezaları icra etmek
12)Beşerin yaratılışı ve ölümüyle ilgili olarak görev yapmak
KARİN NEDİR


Dünya hayatındaki imtihanın hikmeti olarak her insanın Cinlerden bir karini vardır. Bu Karin kişinin yaşayışına göre o kişiden etkilendiği gibi o kişiyide etkiler. Kişinin Karini müslümansa sağ omzunda bulunur. Kişi müslümansa ve karini de müslümansa; o kişiye her konuda yardımı dokunur ve ibadetlerinde yardım eder. Tembelliğe ve gaflete düşmesine engel olur. Karin başka dinden veya hiç bir şeye inanmıyorsa o kişinin sol omzunda bulunur. O insana kötülüğü iyi gösterir ve fitneleriyle azmasına sapmasına neden olur.
Karinler diğer cinler gibi cinsel istek sahibi değildirler. Allah Karinleri diğer cinlerden farklı yaratmıştır. İnsanlarda olduğu gibi cinlerinde aynı bu şekilde Karinleri vardır. Nasıl insan Karinlerini özel bazı durumlar dışında göremiyorsa cinlerde kendi Karinleri olan o cinleri göremezler.
Karinler insanlardan daha uzun yaşarlar. Beraberinde olmakla yükümlü olduğu insan ölünce Karin o insandan ayrılır ve Allah tarafından şekillenme gücü kazanarak hayatına devam eder.
RUH NEDİR VE RUH HAKKINDA ALİMLERİN SÖYLEDİKLERİ


Ruh sözlükte; can nefes öz ve tesir olarak ifade edilmektedir.
Ruh insan içindeki enerjidir.
Ruh can ve hayat demektir.
İnsanla Allah arasındaki öz birliği sağlayan cevher dir.
Beden içine tevdi edilmiş ayni muayyen bir varlıktır. (Risale-i Kuseriyye)
Ruh insanda ve hayvandaki hayat maddesi dir.
Vücutta bulunan maddesiz hayat ilkesi dir.
İnsan ruhu beden içine bırakılmış latif ve ilahi bir şeydir. (Şeyh İzzüddin)
Allah insan ruhunu zat sıfat ve fiillerine bir misal olarak yaratmıştır. (Sadrettin Şirazi)
Ruh mücerret bir cevherdir ve bu haliyle bakidir. (İbrahim Hakkı Hz.leri)
Ruh latif olduğundan hissedilmemesi mümkündür. (Hüseyin Cisri)
Ruhun hakikatini bilmek Allah'a mahsustur. Yarattıklarından kimseye onu bildirmemiştir. (Cüneydi Bağdadi)
Ruh cevherdir. Nefsini ve halikını bilir. Bölünüp parçalanması imkansızdır. Ruh latif bir cisimdir. (İhyay-ı Ülümiddin)
Ruh bedene beden olmayı temin eden onu mevcut kılan canlılık kazandıran kemale ulaştıran asli cevherdir. (İbni Sina)
Ruh manevi bir özelliğe sahiptir. Elle tutulamaz gözle görülemez yapısına herhangi bir dünya ölçüsü ile erişilemez altıcı his yolu ile etkisi duyulur. (Ziya Ceran)
Ruh bölünmez ve parçalanmaz. Bedende bir merkezi yoktur.
Yaşamayı sağlayan faktör ruh dur.

Ruh şuurludur.

Canlı bir varlığın hayatta olmasının tek sebebi ruh dur. (Yaşamayı sağlayan faktör ruh dur.)
Ruh denen varlık gerçektir. Tek dir ve apayrı özellikleri olan bir unsurdur.
Ruh cevherdende arazdan da farklı dır.
Ruh Allah'ın gayb alemindeki nesnelerden birisidir. Onun mahiyetini Allah bilir. Allah'ın mukaddes sırlarından biridir. Sırrı ilahi dir.
Ruh; Hay müteharrik nurani latif bir cisimdir.
Ruh manevi cevherdir. Maddi değildir. Parçalanamaz mekana muhtaç değildir. Mahsusatı beden vasıtasıyla olur. Bedene girmesiyle hayat hasıl olur. Bedenden ayrılmasıyla ölüm meydana gelir.

Ruh manevi nur dur. Allah'ın feyz ve tecellisinden hasıl olmuştur. İsra Suresi 85. Ayette: "Sana Ruh dan soracaklar. Deki o Allah'ın bir emrindendir ve insanlar ondan çok az şey bileceklerdir.":nopity:
 

logii

Kayıtlı Üye
Katılım
17 May 2009
Mesajlar
1,044
Tepkime puanı
270
Paylaşım için teşekkürler ama benim fikrimce, havva ile adem olayını ben kabul etmiyorum. Yok ağaçmış yok elmaymış vs vs kurgulanmış bir senaryo gibi... Ayrıca Şeytan'la ilgili bilgiler biraz moralimi bozdu diyeblirim.
 

Amonra

Banlı Kullanıcı
Katılım
30 May 2009
Mesajlar
19
Tepkime puanı
5
Sayın logii :( bu sadece satanlara özgü bir site değil ... paylaşım sitesidir her türlü bilğiyi burada paylaşırız ama doğru ama yanlış değerlendirmek sizin ... sadece kendi tarafınızdanda düşünmeyiniz ...


Saygılarımla !!!
 

dmkol

Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2008
Mesajlar
4,907
Tepkime puanı
529
İş
Web Master
Kaynak yok. Bu yazdıklarınızın altına kaynak belirtin. Burada paylaşılan herşeyde herkes kaynak belirtsin. İmlaya dikkat edilecek, kaynak belirtilecek. Burada herşey ciddiye alınacak. Paylaşılan değerli de olsa değersiz de olsa hemen sileceğim. Amonra bu sözler sadece sana değil, uyarı yapmışken bütün bir siteye yapıyorum. Bu kurallara uyulacak sayın üyeler.
GMBO Yönetimi.
 

logii

Kayıtlı Üye
Katılım
17 May 2009
Mesajlar
1,044
Tepkime puanı
270
ben sizi kötülemiyorum ki sadece fikrimi söylüyorum..
 

Amonra

Banlı Kullanıcı
Katılım
30 May 2009
Mesajlar
19
Tepkime puanı
5
Kur'andan ve bazı ansiklopedilerden...Havvas kitaplarıda dahildir
 

dmkol

Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2008
Mesajlar
4,907
Tepkime puanı
529
İş
Web Master
Kur'andan ve bazı ansiklopedilerden...Havvas kitaplarıda dahildir
Teşekkürler. O zaman anlıyorum ki çeşitli kaynaklardan aldığınız bilgileri siz derleyerek bu yazıyı hazırladnız. Yani bir yerden yazıyı alıntılamadınız.
 

Amonra

Banlı Kullanıcı
Katılım
30 May 2009
Mesajlar
19
Tepkime puanı
5
Alıntı olunca zaten belirtiriz efendim. Siz kaynak verin diyince bende yazdım nerelerden bu yazıyı topladığımı ...

Saygılarımla ...
 

SanGlade

Banlı Kullanıcı
Katılım
13 Ocak 2009
Mesajlar
130
Tepkime puanı
1
amacım hakaret etmek değildir yada emeginize saygısızlık etmek değildir ya siz yorumlarken okudunugunuz bölümü yanlış yorumladınız yada faydalandıgınız kaynaklar tutarsız yukardaki bilgilerin hepsi yaratanın yuceligini irdelemktedir ve bu kadar acık bilgi hiç bir mecmua da yer almaz alamaz cunki bu tur ar perdesi arkasında yaşayan canlı/cansız /ruhani cisimler tarif edilemez ki kur-anda kısmen bahseder lütfen kaynagınızı tekrar gozden gecirin ve/veya yazarlarının diger yazılarını takip ediniz
tşk ederim
 

dmkol

Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2008
Mesajlar
4,907
Tepkime puanı
529
İş
Web Master
Şizofreni diye bir hastalık da var....Onu incelemeden cinlerden bahsetmemeliyiz.
Ne ilgisi var cinleri anlamakla şizofreninin anlayamadım açıkçası. Şizofreni şizofrenidir, cin de cin. Yani sizin ifadenize göre, bedensiz varlıklarla irtibatların büyük oranda şizofreni belirtisi olduğu. Bu çok uygun bir yaklaşım olmasa gerek.
 

RaV3N

Kayıtlı Üye
Katılım
21 Ağu 2010
Mesajlar
74
Tepkime puanı
15
Bu başlığın altına yazmalımıydım bilmiyorum.Fakat bir sorum olucak kırmızı şeytan diye birşey varmıdır yada ona benzer tabiri olan bir şeytan insanlara musallat olurlar mı ? Yada olurlarsa ne şekilde ve neden olurlar .
 

avelmi321

Banlı Kullanıcı
Katılım
18 Ara 2010
Mesajlar
72
Tepkime puanı
11
Kırmızı şeytan demiyelim ona kırmızı cinler vardır şeytanlaşa bilirler herşey mümkündür.Cin sonradan şeytan olduysa musallat olur ama normal İblisse olamaz.
 

fabulă

Kayıtlı Üye
Katılım
28 Nis 2011
Mesajlar
74
Tepkime puanı
9
Konum
Kahire
İş
Öğretmen
İblis de cinlerden olduğuna göre bir cinsiyeti olması gerekmiyor mu?

Ayrıca Kur'an'a göre ilk önce Hz. Havva'nın kandırılması durumu yoktur. İkisinin beraber bu günahı işlemesi vurgu ile anlatılmıştır. Hz. Havva'nın Hz. Adem'i kandırdığını yahudiler anlatır.
 
Üst