Astral

duriod

Kayıtlı Üye
Katılım
10 Haz 2010
Mesajlar
102
Tepkime puanı
44
Gizlicilikte(okültizmde) ve teozofide pek özel anlamda kullanılmıştır.Bunların en önemli ikisi,Astral Plan ve Astral Beden terimleridir. Bunlardan başka, Astral His ve Astral Seyyale terimlerinin de okültizm üstatları tarafından özel anlamda kullanıldığını görmekteyiz.Şimdi Astral Plan teriminden okültistlerin ne anladıklarını kısaca açıklamaya çalışalım;
Okültizm de "üçlü birlikler" önemli yer tutar.Bu kimselere göre Kainat üç tür alemden oluşmuştur:
1)İlahi Alem(Ruh Planı)
2)Astral Alem (Astral Planı)
3)Fizik Alem(Fizik Planı)
Astral Alem: Okültistlere göre, negatif bir plandır.Burada,fizik alemde bulunan her şeyin bir negatif ve klişesi vardır.Bu tıpkı , fotoğraf çekerken elimizde bulunan negatif klişe gibidir.
Fotoğraf çekerken önce hakiki bir manzara;sonra negatif klişe, nihayet bu klişe vasıtasıyla elde ettiğimiz resim Elimizdeki negatif klişelerden istediğimiz kadar pozitif kartlar çıkartabiliriz.Şimdi esas itibarıyla bu astral klişeler cansız ve ruhsuzdurlar.Fakat, bunlar da daha üstün bir plana(Ruhsal Plana)aksettiklerinden,gelip geçici bir hayattan çok, varlıkları devam ediyor gibidir.Düşüncelerimiz yoluyla astral klişeler imal edebiliriz.
İlahi plandan veya madde planından gelen her şeyin astral bir aksi vardır.Astral Plan, heyecanlar ve tutkular planıdır.
Astral Beden: İnsan varlığı okültistlere göre üç prensipten meydana gelmiştir:
1)Fizik Beden
2)Astral Beden
3)Ruh
Bu türlü üç ayrım sadece okültizmde yoktur.Spritüalizmde de astral yerine, fakat çok değişik anlamda, "perispiri" prensibi mevcuttur.Okültizmde astral bedenin, en azından ilk safhalarda ve bilhassa bedenle ilgisi varken aşağı yukarı vücudun şeklinde olduğu inancı vardır.Astral Beden, ruh ile maddesel beden arasında aracı rolü oynar.ŞU halde astralin fonksiyonu, ruhun maddeye etkisini sağlamak için biyoelektrik , sinirsel kuvvet ve seyyale sağlamaktır.Şu halde insan astrali, organik bakımdan, ruh tarafından olduğu kadar beden tarafından da kullanılan bir alet ve araçtır.
İnsan fizik bedende enkarne olmasına rağmen, "giyinmiş olduğu" olduğu astral elbisesi vasıtasıyla yıldızlar alemi ile de ilgilidir. Ruhun emrinde bulunan bu evrensel prensip genişleyip yayılabilir.Vücudu terk edebilir ve bu şekilde iki türlü etki alır;

1)Yukarıdan gelen "İlahi aşk"(üstün etkiler) denilebilecek ve astralin bölgelerini oluşturarak "yükselme eğilimi"ni taşıyan etkiler.
2)Aşağıdan gelen ihtiras,kin,egoizm kelimeleriyle ifade edilebilen geri etkiler.Bu geri etkilerde, bizim astral bedenimizin aşağı ve bizi maddeye yaklaştırıcı kısmıdır.Böylece astral beden yayılır, yoğunlaşır ve insan ı tüm tabiatla irtibata geçirir.Astral beden "arzu" bedenidir.Her türlü hisleri fizik bedene aktarır.
Astral Projeksiyon(dedublüman): Astral bedenin şuurlu ve kendiliğinden olarak dışarılaşmasıdır.Astral dublenin bedenden ayrılması ve astralde seyahati
mümkündür.(ruh ve madde dergisi)
 
Üst