Akrep Burcu (diğer buçlarla uyum ve özellikleri)

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,100
Tepkime puanı
4,989
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyologakrep burcunun yaşam serüveni ve diğer burçlarla olan uyumu ve uyumsuzlukları:Akrep burcu yaşamda, bir diğeriyle ortaklık kurulan terazi burcu aşamasından sonra kişisel dönüşümün başladığı ana denk gelen burçtur, bu yüzden de sahip olunan ortak değerleri temsil etmektedir. Terazi burcuyla kurulan ortaklıkların içi doldurulmaya ve daha derin paylaşımlar oluşturulmaya gidilecektir. Bu da kişinin yaşamında bazı dönüşümleri beraberinde getirmektedir. Ama bu dönüşümün gerçekleşmesi elbetteki kolay olmayacaktır. Bu değer arayışında ve hedefe ulaşma çabasında akrep burcunun karşısına çıkan diğer burçlar ona çeşitli yönlerden zorlarken, bazı yönlerden de yardımcı olacaklardır.Doğanın denge üzerine kurulduğu düşünülecek olursa akrep burcunun da değer anlayışının dengelenmeye, bizim değerlerimiz demenin ne demek olduğunu deneyimlemeye ihtiyacı vardır. Akrep burcu yaşam serüvenini gerçekleştirirken karşısında, aralarında halletmeleri gereken çok önemli bir sorun olan değerler konusundaki denge sorununu içinde barındıran güçlü bir rakip olan boğa burcunu görecektir. Boğa burcu da akrep burcu gibi sabit nitelikte bir burçtur ama toprak elementinden kabul edilmektedir. Bu sebeple akrep burcundan daha dayanıklıdır. Onun bu dayanıklılığı aralarındaki denge mücadelesinde akrebin acı çekişini elbetteki daha fazla arttıracaktır. Boğa burcu akrep burcuna benim değerlerim demektedir; akrep burcu ise ortak değerleri oluşturma amacıyla bu yaşama geldiğinden, benim değerlerim-bizim değerlerimiz için oldukça yoğun çaba harcamak durumunda kalacaktır. Çünkü akrep burcu boğanın sahip olduklarına bakarak paylaş demektedir ve kaynakların ortaklaşa kullanılmasını hedeflemektedir. Boğa burcu ise akrep burcuna yeni ortak değerler yaratmasını söyleyecektir.

Ortak değer anlayışı akrep - boğa ekseninde masaya yatırılır.Akrep burcu su grubu ve sabit nitelikte bir buç olduğunda bu dengeyi sağlama sorunu onu oldukça fazla yıpratacaktır. Çünkü su niteliği akrep burcunu oldukça hassas kılarken sabit niteliği onun değişime oldukça fazla direnç göstereceğini ve bu yüzden çok fazla acı çekebileceğini gösterecektir. Bu yüzden akrep burcu insanlığın cehennemi gibi görülmektedir.

Boğa burcu bütün maddi vurgularıyla yaşamdaki cenneti temsil ediyorsa akrep burcu da tam karşılığı olan cehennemin kapısını aralamaktadır. Çünkü akrep burcunun temaları arasında insanın en önemli dönüşümü olan ölüm de bulunmaktadır. Korkular ve cinsellik de diğer temalar arasındadır. Bütün bunlar aslında insanın ciddi anlamda dönüşümünü temsil ettiğinden, hepsi dönüşüm kelimesi altında vurgulanacaktır. Deneyimlerini tamamlayarak ortak değer anlayışını oluşturup, bu ortak değerleri hayata geçirmeyi başaranlar ise cehennemden geçerek ve yanarak dönüştüklerinden bu başarıları da o oranda kendilerini güçlü kılacaktır. Güç gerektiğinde yaşama karşı durmak ve gerektiğindeyse onunla birlikte hareket etmektir. Yani çok hassas bir dengeyi içermektedir ve güç kavramı akrep burcunun hedefleri arasında görülmektedir. Daha sonra akrep burcu elde ettiği bu güçle yaşamda ne yapacağını anlamak ve bir yön izlemek durumunda kalacaktır. Bunun içinde artık iyice duyarlı hale gelmiş olan sezgilerini kullanmaya başlayacaktır.Akrep burcu boğa ile olan zor deneyimi yetmezmiş gibi bir de diğer köşelerde duran ateş elementinden aslan ve hava elementinden kova burçlarıyla da oldukça zorlu bir mücadele vermek durumunda kalacaktır.Zodyağın en zorlu kozmik karesi sabit burçlar arasındadır ve bu kareden en fazla acı çekecek olan ise su grubu olmanın verdiği hassasiyetle akrep burcu olacaktır. Bu deneyim tamamlandığında ateş ve hava gruplarının kendine katacağı yeni özellikleri bünyesine katmayı ve su grubunun zararlı özelliklerinden bir kısmını bırakmayı başaranlar güçlenerek yollarına devam edeceklerdir.Aslan burcu ateş elementinden sabit bir burçtur. Egoyu ve yaratımı temsil etmektedir ve akrep burcuna bu dönüşüm serüveninde kendini yeniden yaratmanın nasıl olacağını gösterecektir. Akrep ise su grubu olmasının verdiği hassasiyetle korkacak, yeniden yaratmanın imkansızlığından bahsederek varolanı korumaya çalışacaktır. Kendini yokettikten sonra yeniden yaratmak ona göre zordur, çünkü önünde engel olarak kendi yarattığı korkuları durmaktadır. Bu karşılaşma tüm karelerde olduğu gibi krizler yaratacak ama herşeyin bir illüzyon olduğunu anladığında bu engelleri de kendisinin yarattığını görerek dönüşümünü tamamlamayı başaracak ve yeniden kendini yaratmanın verdiği güçle bu krizli karşılaşmayı tamamlamış olacaktır. Akrep kendini yokettiğinde yeniden yaratabileceğini öğrenecektir.Akrep burcuyla kare açı yapan diğer burç ise, hava elementinden ve sabit niteliğe sahip kova burcudur.

Kova burcu için ideallerin hayata geçirilmesi önemlidir. Akrep burcunun oluşturduğu ortak değerleri ve sahip olduğu gücü kendi kişisel menfaati için değil tüm insanlığın ortak geleceği için kullanması gerektiğini söyleyecektir. Sahip olduğu gücü insanlığın ortak ideallerinin yaratımı için kullanmasını isteyecektir. Akrep burcu her zamanki gibi buna direnecek ve bu da aralarında kriz oluşmasına sebebiyet verecektir. Bu krizli karşılaşma tamamlandığında akrep burcu kova burcundan, kendini yeniden yaratma gücünün insanlığın ortak ideallerini de yeniden biçimlendirebileceğini ve bu uğurda korkularına karşı gerçekleştirdiği devrimle onların kendisini yönetmesine izin vermeyebileceğini, korkularını yönetebileceğini ve onları dönüştürebileceğini öğrenecektir.Akrep burcu, boğa burcundan değerleri dönüştürerek yeni ortak değerler oluşturmayı , aslan burcundan kendini yok ettikten sonra yeniden yaratabileceğini ve kova burcundan da elde ettiği güçle insanlığın geleceğinde ne denli etkin olabileceğini öğrenecektir.Bu krizli yaşam sürecinde elbette ki akrep burcunun da kendisine yardım eden çeşitli arkadaşları olacaktır.

Akrep burcunun biraz çabayla anlaşabildiği burçlar oğlak ve başak burçlardır. Oğlak ve başak burçları toprak grubu burçlarıdır ve akrep burcuna zor olan yaşam yolculuğunda ellerinden geldiğince destek olurlar.Oğlak burcu öncü bir burç olması sebebiyle, sabit olan akrep burcuna bu dönüşüm sürecinde gereken zamanda adım atabilmeyi ve değişim için zamanı kullanabilmeyi öğretecektir. Oğlak burcu aynı zamanda Satürn'ün etkisi altında bir burç olduğundan akrep burcuna sabırlı olması gerektiği yönünde de hatırlatmalarda bulunacaktır.Başak burcu da her ne kadar değişken olması sebebiyle akrep burcunu zaman zaman şaşırtsa da, sabit bir burç olan akrep burcu, başak burcundan hayatta hiçbir şeyin sabit kalmadığını ve bu dönüşümü gerçekleştirerek gücünü insanlığın hizmetine sunduğunda ortaya çıkan ortak değerden gerçek gücünü görebileceğini ve bireysel gücün kollektif güce nasıl dönüşebileceğini öğrenecektir.Boğa burcunun herhangi bir çaba göstermeksizin anlaştığı burçlar ise kendisi gibi su elementinden olan balık ve yengeç burçlarıdır. Aynı element özelliklerine sahip oldukları için aralarında daha rahat akan enerjiler sözkonusudur. Bu burçlarla da zaman zaman problemler oluşsa da bu dersler boğa burcunu fazla zorlamaz.Değişken nitelikte olan balık burcu sabit nitelikteki akrep burcuna belli bazı saplantılara takılıp kalmaktansa bu saplatılarından kurtulduğunda bütün duygulara nüfuz ederek yayılabileceğini ve duygular üzerinde gerçek kontrol ve hakimiyeti sağlayabileceğini, öncü nitelikteki yengeç burcu ise duygulardan korkmayıp onların kendini sarmalamasına izin verdiğinde duyguların iyileştirici gücüyle dönüşümünü daha rahat gerçekleştirebileceğini öğretecektir.Peki içten içe akrep burcunu huzursuz ederek dürten burçlar hangileridir:Bunlardan ikisi akrep burcuyla 150 derecelik açı yapan koç ve ikizler burçlarıdır.

Akrep burcunun bu iki burç yardımıyla öğrenmesi ve deneyimlemesi gereken kavramlar çocuksu saflık ve bilginin bilgeliğidir.

Koç burcu, sürekli kriz halinde olan, çocukluğundaki saf ve yenileyici enerjiyi unutan akrep burcuna sürekli içindeki çocukla bağlantıya geçmesini söyleyecek, bu sesi duymakta zorlanan akrep burcu ise sürekli içinde bu yönde anlamlandıramadığı bir gerilim hissedecektir. Dönüşüm (ölüm) korkusu ona çocukluğunu her ne kadar unuttursa da yaşamın bir noktasında karşılaştığı bir olayla koç burcunun bu mesajını algılayacak ve içindeki çocuğun iyileştirici enerjisini yeniden hatırlamak durumunda kalacaktır.

İkizler burcu ise, bilginin şifacı yönünü ona hatırlatan içsel bir dürtü yaratacak, ama akrep burcunun bu şifacı ile tanışması ancak yaşamının belirli bir noktasında farkındalığa ulaşmasıyla gerçekleşecektir.Akrep burcunu bir gölge gibi takip eden burç ise terazi burcudur. 12. evde gölgede olan terazi burcu, akrep burcunu bir gölge gibi bütün yaşamı boyunca izleyip duracaktır. Terazi burcu akrep burcuna karanlığı dengeleyen bir de aydınlığın olduğunu ve bu aydınlığın ise bir diğeri olduğunu ve bir diğeri ile iletişim kurabilmesi için de sosyal yaşamın vazgeçilmez olduğunu, hatta sanatın insan ruhunu arındıran ve dönüşümü hızlandıran çok önemli bir etken olduğunu kendisine yaşamı boyunca hatırlatacaktır.Koç burcuyla atılan tohumlar boğa burcuyla toprakta yeşerip, ikizler burcunda bilgiyle devam ederek, yengeç burcuyla duygulara doğru sınırsız bir yolculuğa çıkılacak, aslan burcunda yaratmanın keyfine varılacak, başak burcunda ise mükemmelliğe ulaşma adına hizmet ederek faydalı olmanın sınırsız doyumuna ulaşılacak, terazi burcunda ise ideal dengenin nasıl sağlanacağı ve uyuma nasıl ulaşılacağı araştırılacak, akrep burcunda dönüşümün gizemli ve korkutucu sırları araştırılacak, yay burcunda ise yeni ufuklara doğru yelken açılarak dünya kucaklanmaya çalışılacaktır.[/color:fsjsupaw]
 

ayperisi

Kayıtlı Üye
Katılım
14 Tem 2008
Mesajlar
65
Tepkime puanı
2
Yaş
2023
.Bizi diğer burçlardan ayıran en büyük özellik ise bu sanırım.Mükemmel olmalı.....
 

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,100
Tepkime puanı
4,989
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
En mükemmel burç Boğa canım :D
 

crucifixion

Kayıtlı Üye
Katılım
7 Tem 2008
Mesajlar
55
Tepkime puanı
0
Yaş
2023
ben de bir akrep olarak en mükemmel ve ayrıcalıklı burcun akrep olduğunu söyleyebilirim : ))
 

damned

Kayıtlı Üye
Katılım
5 Şub 2009
Mesajlar
566
Tepkime puanı
53
En özel ve sıradışı burç akreptir:)
 

HOZEN_ANGEL

Kayıtlı Üye
Katılım
18 Şub 2010
Mesajlar
148
Tepkime puanı
36
Tüm burçların dönemleri içerisinde 3 ayrı döneme ayrılırlar ve Akrep burcu içinde bu geçerli. Ayrıca kadını ve erkeğiiçinde farklılıklar gösterebilir bildiğim kadarı ile. Dönemleri ile yıldızlardan aldığı etkiler her burç için farklıdır ve kararterleri de etkiler. Tanıdığım ve öğrendiğim kadarı ile 3. dönem akrep burçlarını Allahım düşman başına vermesin diyorum. :)

Sevgiler
 

deska

Kayıtlı Üye
Katılım
12 Eyl 2011
Mesajlar
67
Tepkime puanı
11
Benim de yükselenim akrep ve gerçekten etkin, akrepten bahsedilirken hep cehennem, ölüm, zorluk, çelişki vs. deniyor, bazen de çok iyi,farklı diyen de var anlamadım gitti
 

damned

Kayıtlı Üye
Katılım
5 Şub 2009
Mesajlar
566
Tepkime puanı
53
İyisi fazla iyi kötüsüde şeytan gibi işte:) bu arada akrep burcunun zodyak içinde cinselliği temsil eder..:)
 

göçmenoğlu

Kayıtlı Üye
Katılım
10 Şub 2010
Mesajlar
719
Tepkime puanı
128
Yaş
48
Konum
Manisa merkez
İş
Elektironik müh.
o zaman yükseleni akrep olan bir kova olarak sıradışıyız zaten britneyin dediği gibi...sıradan olmak bize göre değil zaten....
 

damned

Kayıtlı Üye
Katılım
5 Şub 2009
Mesajlar
566
Tepkime puanı
53
Akrep ve sıradanlık....ikisi aynı cümle içinde bile geçemez:D
 

bluecat

Kayıtlı Üye
Katılım
29 Mar 2012
Mesajlar
142
Tepkime puanı
16
Konum
İstanbul
Benim yükselen burcum bazı sitelerin şablonlarında terazi bazılarında ise akrep! Bana yardımcı olur musunuz?
 

parson

Kayıtlı Üye
Katılım
20 Eki 2009
Mesajlar
21
Tepkime puanı
1
Konum
izmir
en mükemmel burç koç burcudur:) koç burcu olupta delirmek isteyen akrep burcu bi partner bulmalı kesinlikle:D
 

bluecat

Kayıtlı Üye
Katılım
29 Mar 2012
Mesajlar
142
Tepkime puanı
16
Konum
İstanbul
Benim burcum koç, yükselenim akrep ise kendi içimde delirir miyim:))
 
Üst