Zerdüşlerin Kutsal Kitabı Avesta 7. Bölüm

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
6,485
Tepkime puanı
2,741
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
1. Zarathuştra Ahura Mazda’ya sordu: ”Ey En Erdemli Güç, Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Şu Maddi Dünya’da, (Nasu’ya dokunmak suretiyle) ölümle kirlenmiş olan birinin vücudunu temizlemek isteyen biri, bu işin çaresine nasıl bakacak?
2. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Ey Spitama Zarathuştra! (Bu iş için onlar) Doğru’yu konuşan, Kutsal Mãthra’yı öğrenmiş, Mazda Kanununa uygun olan dinsel törenleri en iyi bilen Kutsal bir adamı seçecekler (bir yôsdâsragar’ı). (Bu adam) dokuz vibazu (1) kare genişliğindeki bir sahada bulunan ağaçları kesip devirecektir.

3. ”Bu, (hazırlanan yer) yeryüzünde en az suyu ve bitkisi bulunan bir yer olacak, temizlenme merasimleri için en düzgün ve kuru bir yer olacak, oradan en az davar ve yük hayvanı (veya sığır) geçmiş olacak, Ahura Mazda’nın (oğlu olan) Ateş en az bulunmuş olacak, kutsanmış baresma demeti ve imanlı insanlar oradan en az geçmiş olacak.”
4. (Bu yer) Ateşten ne kadar uzakta olacak? Sudan ne kadar uzakta olacak? Kutsanmış baresma demetinden ne kadar uzakta olacak? İmanlılardan ne kadar uzakta olacak?
5. Ahura Mazda (şöyle cevapladı: ”Ateşten otuz adım, sudan otuz adım, Kutsanmış baresma demetinden otuz adım ve İmanlı (insandan) üç adım.”
6. ”Daha sonra bu sahada sen; eğer mevsim yaz ise derinliği iki parmak, eğer kış ve buz mevsimi ise üç parmak olan (ve gaomêz içerecek olan) bir çukur kazacaksın.”
7. ”Daha sonra bu sahada sen; eğer mevsim yaz ise derinliği iki parmak, eğer kış ve buz mevsimi ise üç parmak olan bir ikinci çukur kazacaksın.”
”Daha sonra bu sahada sen; eğer mevsim yaz ise derinliği iki parmak, eğer kış ve buz mevsimi ise üç parmak olan bir üçüncü çukur kazacaksın.”
”Daha sonra bu sahada sen; eğer mevsim yaz ise derinliği iki parmak, eğer kış ve buz mevsimi ise üç parmak olan bir dördüncü çukur kazacaksın.”
'Daha sonra bu sahada sen; eğer mevsim yaz ise derinliği iki parmak, eğer kış ve buz mevsimi ise üç parmak olan bir beşinci çukur kazacaksın.”
”Daha sonra bu sahada sen; eğer mevsim yaz ise derinliği iki parmak, eğer kış ve buz mevsimi ise üç parmak olan bir altıncı çukur kazacaksın.”
8. (Bunlar) biribirlerinden ne kadar uzaklıkta olacaklar?
”Bir(er) adım.”
Uzunluğu ne kadar olan bir adım?
”Üç ayak kadar uzunluğu olan.”
9. ”Daha sonra sen, eğer mevsim yaz ise derinliği iki parmak, eğer kış ve buz mevsimi ise üç parmak olan (ve su içerecek olan) üç çukur daha açacaksın.”
İlk altısından ne kadar uzaklıkta?
”Üç adım.”
Uzunluğu ne kadar olan üç adım?
”Dokuz ayak kadar uzunluğu olan.”
10. ”Daha sonra sen, tümünün etrafını bir metal bıçak (satrivar) ile bir çember çizeceksin.
Çukurlardan ne kadar uzaklıkta?
”Üçer adım.”
Ne çeşit adımdır bunlar?
”Yürüyüş adımları.”
Ne kadar uzunluğu var bu üç adımın?
'Dokuz ayak kadar.'
11. ”Daha sonra sen, oniki tane çember çizeceksin. İlk üç çemberi; (içinde su bulunan) ilk üç çukurun herbirini çevreleyecek şekilde çizeceksin. Sonraki üç çemberi (içinde gaomêz bulunan) sonraki altı çukuru çevreleyecek şekilde çizeceksin. Sonraki üç çemberi dokuz çukuru birden çevreleyecek şekilde çizeceksin. Sonraki üç çemberi, (içinde su bulunan) ilk üç çukuru çevreleyecek şekilde çizeceksin. (Bu çukurlara giden) dokuz adımlık mesafenin her bir adımına sen, birer taş ya da çanak çömlek (parçası) ya da kütük (tahta) parçası veya kil topağı yerleştireceksin (1).

12. ”Sonra temiz olmayan (kişi) çukurlara yürüyecektir; Sen Zarathuştra; çemberin dışında duracak ve ’Nemaskâ yâ ârmaitis îzâkâ’ (diye başlayan sureyi) okuyacaksın (1) ve temiz olmayan adam ’Nemaskâ yâ ârmaitis îzâkâ’ (diye başlayan bu sureyi) tekrarlayacak.”

13. ”İblis Angra Mainyu’yu vurmak için söylenen, kanlı mızraklı Aêşma’yı (1) vurmak için söylenen, Mazanya Daevalar’ını (2) vurmak için söylenen bu sözlerin her biri ile Drug gittikçe güçsüz hale gelecektir.”

14. 'Ey Spitama Zarathuştra! Sen gaomêz’i (bu adama) bronz veya kurşun bir kaşıkla serpeceksin. Eğer kurşundan yapılmış bir kaşıkla (gaomêzi) serpeceksen, (o zaman) ucuna kaşığı bağlayacağın dokuz düğümlü bir sopa arayacaksın (1).

15. Onlar, ilk olarak onun ellerini yıkayacaklardır, eğer önce onun elleri temizlenmemişse, o tüm vücudunu kirlenmiş hale getirmiş olacaktır. Onun, elleri üç kez yıkandığında, elleri temiz olduktan sonra, sen suyu kafanın ön cephesine serpeceksin. Drug Nasu o zaman (temizlenecek olan adamın) yüzünde, iki kaşın arasındaki bölgeye kaçar.”
16. ”Sen (o zaman suyu) iki kaşının arasına serpeceksin, Drug Nasu o zaman kafanın arka cephesine kaçar.”
”Sen (o zaman suyu) kafanın arka cephesine serpeceksin, Drug Nasu o zaman ön cephede, çenelerin üstüne kaçar.'
”Sen (o zaman suyu) çeneye serpeceksin. Drug Nasu o zaman sağ kulağın üstüne kaçar.”
17. ”Sen (o zaman suyu) sağ kulağın üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman sol kulağın üstüne kaçar.”
'Sen (o zaman suyu) sol kulağın üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman sağ omuzun üstüne kaçar.”
”Sen (o zaman suyu) sağ omuzun üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman sol omuzun üstüne kaçar.”
”Sen (o zaman suyu) sol omuzun üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman sağ kol çukuruna kaçar.'
18. Sen (o zaman suyu) sağ kol çukuruna serpeceksin. Drug Nasu o zaman sol kol çukuruna kaçar:”
”Sen (o Zaman suyu) sol kol çukuruna serpeceksin. Drug Nasu o zaman ön cephede göğsünün üzerine kaçar.”
'Sen (o zaman suyu) ön cephede gö4sün üzerine serpeceksin. Drug Nasu o zaman sırta kaçar.”
19. Sen (o zaman suyu) sırta serpeceksin. Drug Nasu o zaman sağ meme ucuna kaçar.”
”Sen (o zaman suyu) sağ meme ucuna serpeceksin. Drug Nasu o zaman sol meme ucuna kaçar.”
'Sen (o zaman suyu) sol meme ucuna serpeceksin. Drug Nasu o zaman sağ kaburga kemiklerinin üstüne kaçar.”
20. ”Sen (o zaman suyu) sağ kaburga kemiklerinin üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman sol kaburga kemiklerinin üstüne kaçar.”
'Sen (o zaman suyu) sol kaburga kemiklerinin üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman sağ kalçanın üstüne kaçar.”
”Sen (o zaman suyu) sağ kalçanın üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman sol kalçanın üstüne kaçar.”
21. ”Sen (o zaman suyu) sol kalçanın üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman seksüel bölgeye kaçar.
”Sen (o zaman suyu) seksüel bölgeye serpeceksin. Eğer kirli kişi bir erkekse, o zaman (suyu) önce arka tarafa serp, eğer kirli kişi bir kadınsa o zaman (suyu) arka taraftan önce ön tarafa serpeceksin. Drug Nasu o zaman sağ butun üstüne kaçar.”
22. 'Sen (o zaman suyu) sağ butun üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman sol butun üstüne kaçar.”
”Sen (o zaman suyu) sol butun üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman sağ dizin üstüne kaçar.”
”Sen (o zaman suyu) sağ dizin üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman sol dizin üstüne kaçar.'
23. ”Sen (o zaman suyu) sol dizin üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman sağ bacağın üstüne kaçar.”
”Sen (o zaman suyu) sağ bacağın üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman sol bacağın üstüne kaçar.”
”Sen (o zaman suyu) sol bacağın üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman sağ ayak bileğinin üstüne kaçar.”
”Sen (o zaman suyu) sağ ayak bileğinin üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman sol ayak bileğinin üstüne kaçar.”
24. ”Sen (o zaman suyu) sol ayak bileğinin üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman sağ ayağın üst kısmının üstüne kaçar.”
”Sen (o zaman suyu) sağ ayağın üst kısmının üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman sol ayağın üst kısmının üstüne kaçar.”
”Sen (o zaman suyu) sol ayağın üst kısmının üstüne serpeceksin. Drug Nasu o zaman ayağın tabanına sürülmüş olur. Orası ona (Nasu’ya) bir sineğin kanatları gibi görünür.”
25. O, ayak uçları ile yere basarken, topuklarını havaya kaldıracak, (o zaman) sen onun sağ ayak tabanına su serpeceksin. Bundan sonra Drug Nasu sol ayak tabanına kaçacaktır, (o zaman) sen onun sol ayak tabanına su serpeceksin, Drug Nasu (bu kez) kendisine (Nasu’ya) bir sineğin kanatları gibi görünen parmaklara kaçacaktır.
26. ”(O zaman) o, topuklarına basarak ayak parmaklarını kaldıracak, sen onun sağ ayak parmaklarına su serpeceksin, Drug Nasu (o zaman) sol ayak parmaklarına kaçacaktır. Sen (o zaman) sol ayak parmaklarına su serpeceksin, ondan sonra Drug Nasu kuzey bölgelerine kaçacaktır,çok öfkeli bir sinek biçiminde, dizleri ve kuyruğunun şekli çıkıntılı, her tarafı kire bulanmış ve en kötü xrafstralara benzer bir şekilde(ki Nasu).”
27. ”Sen, Kötü’yü vuran, çok sağlık verici olan şu sözleri söyleyeceksin: ”Yathâ ahû vairyô (1): Efendi(miz)in arzusu, dindarlığın kuralıdır (kanunudur). Bu dünyada Mazda için çalışanlara ve Ahura’nın arzusuna uygun olarak ve onun (Ahura’nın) verdiği gücü fakirlerin sıkıntısını hafifletmek için kullananlara, Vohu Mano’nun zenginliği (2) verilecektir.”

”Kem nâ Mazda: Eğer yalan’a sapmış biri bana fenalık yapmaya kalkışırsa, Senin tayin ettiğin kim beni (ona karşı) koruyacak, Ey Mazda? Senin Ateşin ve (İyi) Düşüncen, -ki bunların faaliyetleri sonucu biri (insanlar) Gerçek ile beslenir-, dışında kim olabilir (bu koruyucu) Efendim? (İyi) fikirler hatırına (uğruna) açıkla bana bu harikulade gerçeği.

'Ke verethrem gâ: Bunu Sana soruyorum Efendim, bana gerçekten söyle: Benim evimde, Senin Öğretin’e uygun bir şekilde yaşayan saf birilerini korumak için, kim Yalan’a sapmış olanın (koyduğu) engeli kıracaktır? Bana vahiy yoluyla (bildir) ey Mazda, Dünya’yı rehabilite edecek olan bilirkişinin (yargıç) bu işi nasıl yapacağını göster ve bırak O (yani dünyayı iyileştirici kişi) İyi Düşünce ile birlikte gelen Sraoşa (yani; İtaat) Senin istediğin her bir insana (gelsin).

'Bizi nefretimizden alıkoy Ey Mazda ve Ey Armaiti Spenta (1)! Yok ol Ey Daeva (İblis) Drug! Yok ol Ey Daevalar’ın (İblis’in) dölü! Yok ol uzağa Ey Drug! Uzağa kaç Ey Drug! Yok ol uzağa Ey Drug! Kuzey bölgelerine defol, (defol ki) bir daha Spenta Mainyu’nun yaşayan dünyasını ölüme maruz bırakmayasın!”

28. ”Adam birinci çukura Nasu’dan kurtulmuş olarak gelir, Sen o zaman İblis’i en iyi vuran şu sözleri söyleyeceksin; ’Yathâ ahû vairyô’.”
”Adam ikinci çukura Nasu’dan kurtulmuş olarak gelir, Sen o zaman İblis’i en iyi vuran şu sözleri söyleyeceksin; ’Yathâ ahû vairyô’.”
”Adam üçüncü çukura Nasu’dan kurtulmuş olarak gelir, Sen o zaman İblis’i en iyi vuran şu sözleri söyleyeceksin; ’Yathâ ahû vairyô’.”
'Adam dördüncü çukura Nasu’dan kurtulmuş olarak gelir, Sen o zaman İblis’i en iyi vuran şu sözleri söyleyeceksin; ’Yathâ ahû vairyô’.”
”Adam beşinci çukura Nasu’dan kurtulmuş olarak gelir, Sen o zaman İblis’i en iyi vuran şu sözleri söyleyeceksin; ’Yathâ ahû vairyô’.”
”Adam altıncı çukura Nasu’dan kurtulmuş olarak gelir, Sen o zaman İblis’i en iyi vuran şu sözleri söyleyeceksin; ’Yathâ ahû vairyô’.”
29. ”Daha sonra kirli adam çemberlerin içinde oturacak (1), (oturacağı yer) altı çukur için (gaomêz içeren çukurlar için) çizilen çemberlerin dışında, diğerlerinden dört parmak uzakta. Orada o, yaş olmayan avucuna doldurduğu toz ile vücudunu temizleyecektir.”

30. 'Onlar, bu (adamın) vücudunu ovması için, yerden onbeş kez toprak alacaklardır (ve ona vücudunu ovması için vereceklerdir) ve onun kafasındaki son saç teli de kuruyuncaya kadar bekleyeceklerdir.”
31. ”O, vücudu kuruduğunda; (su dolu) çukurlara (doğru) adım atacaktır. O birinci çukurda bir kez vücudunu yıkayacaktır, ikinci çukurda iki kez vücudunu yıkayacaktır, üçüncü çukurda üç kez vücudunu yıkayacaktır.”
32. 'Daha sonra o, vücuduna; Urvâsna’dan veya Vohu-gaona’dan veya Vohu-kereti’den veya Hadhâ-naêpata’dan ya da bir başka güzel kokulu bitkiden (elde edilen) güzel bir koku sürecek, elbiselerini giyerek geriye; evine yollanacaktır.”
33. ”Orada, (yani) evin içindeki hastalık alanı (denilen) yerde (Armêst-gâh’da) o, diğer Mazda Tapıcıları’ndan uzakta oturacaktır. O; ateşin yanına gitmeyecektir, suyun yanına da, toprağın yanına da, ineğin yanına da, ağaçların yanına da, kadın ya da erkek imanlıların yanına da gitmiyecektir. Üç gün geçinceye kadar bu böyle olacaktır. Üç gün geçtikten sonra o, vücudunu ve elbiselerini gaomêz ve su ile yıkayıp onların temiz olmasını sağlayacaktır.”
34. ”Daha sonra o, evin içindeki hastalık alanı (denilen) yerde (Armêst-gâh’da) bir kez daha, diğer Mazda Tapıcıları’ndan uzakta oturacaktır. O; ateşin yanına gitmeyecektir, suyun yanına da, toprağın yanına da, ineğin yanına da, ağaçların yanına da, kadın ya da erkek imanlıların yanına da gitmiyecektir. Altı gün geçinceye kadar bu böyle olacaktır. Altı gün geçtikten sonra o, vücudunu ve elbiselerini gaomêz ve su ile yıkayıp onların temiz olmasını sağlayacaktır.”
35. ”Daha sonra o, evin içindeki hastalık alanı (denilen) yerde (Armêst-gâh’da) bir kez daha, diğer Mazda Tapıcıları’ndan uzakta oturacaktır. O; ateşin yanına gitmeyecektir, suyun yanına da, toprağın yanına da, ineğin yanına da, ağaçların yanına da, kadın ya da erkek imanlıların yanına da gitmiyecektir. Dokuz gün geçinceye kadar bu böyle olacaktır. Dokuz gün geçtikten sonra o, vücudunu ve elbiselerini gaomêz ve su ile yıkayıp onların temiz olmasını sağlayacaktır.”
36. '(Ancak) bundan sonra o, ateşin yanına, suyun yanına, toprağın yanına, ineğin yanına, ağaçların yanına ve erkek olsun, kadın olsun (her cinsten) imanlıların yanına gitmelidir.
II.
37. Sen (1), bir rahibi, kudsiyete ermek için (para açısından bedava) temizleyeceksin. Sen, bir dahyupatiş’i (5), yüksek fiatlı bir deve fiatına temizleyeceksin. Sen, bir zantupatiş’i (4), bir aygır fiatına temizleyeceksin. Sen, bir vispatiş’i (3), bir boğa fiatına temizleyeceksin. Sen, bir nmanapatiş’i (2), üç yaşındaki bir inek fiatına temizleyeceksin.

38. ”Sen, bir evin reisinin karısını, bir çift (sürmek için kullanılan) öküzü fiatına temizleyeceksin. Sen, bir hizmetçiyi, bir yük ineği fiatına temizleyeceksin. Sen, bir genç yaştaki çocuğu bir kuzu fiatına temizleyeceksin.”
39. ”Bunlar, kendilerini temizlemiş olana, eğer almaya güçleri yeterse, Mazda Tapıcıları’nın verecekleri değişik hayvanlardır. Eğer bunları alacak güçte değillerse, o zaman (bu temizleme işlemini gerçekleştirmiş olan) adamın evlerinden kızgın olmadan ve çok memnun olmuş bir şekilde ayrılmasını sağlayacak olan münasip bir diğer hediye vereceklerdir.
40. ”Eğer onları temizleyen adam evlerinden gayrimemnun ve kızgın bir şekilde ayrılırsa, Nasu onların burunlarından, gözlerinden, dillerinden, çenelerinden, seksüel organlarından ve arka kısımlarından içlerine girer (1).”


41. ”…Ve Drug Nasu onlara tırnak uçlarından da saldırır, onlar artık bundan sonra ebediyen kirli kalırlar.”
”Ey Spitama Zarathuştra! Güneş ölü ile temasa girmiş olan onların üstünde gerçekten istemeyerek parlar, ay istemeyerek parlar, yıldızlar istemeyerek parlarlar.”
42. ”Ey Spitama Zarathuştra! Kendisini kirleten Nasu’dan temizlenmiş olan o adam haz verir onlara; (yani) ateşe haz verir, suya haz verir, toprağa haz verir, ineğe haz verir, ağaçlara haz verir, kadın olsun erkek olsun (tüm) imanlılara haz verir.”
43. Zarathuştra Ahura Mazda’ya sordu: ’Ey Maddi Dunyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! kendisini kirleten Nasu’dan temizlenmiş olan o adamın, ruhu ile vücudu ayrıştığında, kendisini alacağı mükafat nedir?’
44. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Ona öteki dünyada kutsanmış mekanı mükafat olarak vaad edebilirsin.”
45. Zarathuştra Ahura Mazdaya sordu: ’Ey Maddi Dünyanın Yatartıcısı, Sen, Kutsal Biri! Ben, ölü birinden (kalkıp) yaşayan birine saldıran Drug’a karşı nasıl savaşabilirim? Ölüden (kalkıp) yaşayan birini kirleten Nasu’ya karşı nasıl savaşabilirim?’
46. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Yüksek sesle Gathalar’daki iki kez söylenen sözleri söyle; yüksek sesle Gathalar’daki üç kez söylenen sözleri söyle; yüksek sesle Gathalar’daki dört kez söylenen sözleri söyle ve Drug; (o zaman) otomatik (olarak hareket eden) bir ok gibi, (veya) yeryüzünü bir mevsim boyunca örten bir halı gibi, yıl bittiğinde (eskiyen) bir elbise gibi eriyip yok olur.”
III.
47. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Eğer bir adam Mazda’nın kanununa göre temizlenmenin kurallarını bilmeden, kirlenmiş olan birini temizlemek (için) teklifte bulunursa (bu işe kalkışırsa), Mazda Tapıcıları ne yapmalıdırlar? Ben, bu durumdan sonra ölü birinden (kalkıp) yaşayan birine saldıran Drug’a karşı nasıl savaşabilirim? Ölüden (kalkıp) yaşayan birini kirleten Nasu’ya karşı nasıl savaşabilirim?
48. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Ey Spitama Zarathuştra! Drug o zamandan sonra eskiden olduğundan daha fazla güçlenerek büyür. O, (kendisinin işi olan) hastalığın, ölümün ve iblisin geçmişteki işleyişinden daha daha bir güçlü (olur).”
49. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! O (47. maddedeki adam) ne cezaya çarptırılacaktır?
Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Mazda Tapıcıları onu bağlayacaklardır, önce onun ellerini bağlayacaklardır. Sonra onun elbiselerini soyacak, derisini diri diri yüzecek, kafasını kesecekler. Cesedini En Hayırlı Güç’ün en aç gözlü kuşlarının, ceset yiyici kuşların, kuzgunların önüne şu sözleri (söyleyerek) atacaklar:
’Buradaki adam kendisinin (sahip olduğu) tüm kötü düşüncelerinden, sözlerinden ve eylemlerinden pişman olmuştur.’”
50. Eğer o herhangi bir diğer kötü eylemde bulunmuşsa, o (günah) pişmanlığından dolayı bağışlanmıştır, eğer o herhangi bir diğer kötü eylemde bulunmamışsa, onun günahı, duyduğu pişmanlıktan dolayı ebediyen bağışlanmıştır.”
51. Ey Ahura Mazda! Dünyadaki bolluğu ve ilerlemeyi yok edici ve hastalıkla ölümü getirici bir tehlike olan o; kimdir?
52. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”O, dinsiz Aşemaoğa’dır (1), Ey Spitama Zarathuştra! O ki kirlenmiş olanı, Mazda kanununun gerektirdiği usulu bilmeden temizlemeye kalkar (odur bu adam).”

53. ”Ey Spitama Zarathuştra! (Çünkü) Bundan (Aşemaoğa’dan) önce şu ülkeden, şu tarlalardan sağlık ve şifa vererek; şirinlik ve bereket fışkırırdı; bollukla, artış (arzederek) ve ürün (fazlalığı) ile hububat ve otlar yeşerirdi.”
54. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Şu ülkeye ve şu tarlalara sağlıkla ve şifa vererek; şirinlik ve bereket fışkırtarak, bollukla, artış (arzederek) ve ürün (fazlalığı) ile hububat ve otlar yeniden ne zaman geri gelecek?
55. 56. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Aşemaoğa ölüme havale edilmeden, yörenin halkı Sraoşa’ya; Aşa’ya yaraşır bir şekilde, alev alev yanan ateşle, baresma bağlayarak ve Homa’yı yücelterek üç gün üç gece (si rôz û si saw) ibadet etmeden; bu ülkeye ve bu tarlalara sağlıkla ve şifa vererek; şirinlik ve bereket fışkırtarak, bollukla, artış (arzederek) ve ürün (fazlalığı) ile hububat ve otlar yeniden asla geri gelmezler.”
57. ”(Bunları yaptıktan) sonra şu ülkeye ve şu tarlalara sağlıkla ve şifa vererek; şirinlik ve bereket fışkırtarak, bollukla, artış (arzederek) ve ürün (fazlalığı) ile hububat ve otlar yeniden geri gelecekler.”
 
Üst