Zerdüşlerin Kutsal Kitabı Avesta 16. Bölüm

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,096
Tepkime puanı
4,968
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
İlk Hekim, Thrita
1. Zarathuştra Ahura Mazda’ya sordu: ”Ahura Mazda, En Erdemli Güç, Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Şifa verici (kişilerin) ilki kimdir? (kimdir bu) eski zamanların bilge, mutlu, zengin, mükemmel güçlü adamlarından (biri olan ilk şifa verici kişi)? (Kimdir o); hastalığı hastalığa, ölümü ölüme (doğru) geri sürdü ve (kim) hançerin ucunu başka tarafa çevirtti ve (kim) hararet ateşini ölümlülerin vücudundan uzaklaştırdı?”
2. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Thrita idi eski zamanların bilge, mutlu, zengin, mükemmel güçlü adamlarından şifa verici olan (kişilerin) ilki; hastalığı hastalığa, ölümü ölüme (doğru) o geri sürmüştü ve hançerin ucunu başka tarafa çevirtmişti ve hararet ateşini ölümlülerin vücudundan o uzaklaştırmıştı.”
3. ”O araştırmıştı, hastalıklara direnmek için, ölüme direnmek için, ağrıya ve hararete direnmek için, rahatsızlıklara direnmek için ve Angra Mainyu’nun kendi sihir gücüyle ölümlülerin vücutlarına karşı yarattığı çürümüşlük ve infeksiyonlara karşı direnmek için bir kaynak (araştırmıştı), O elde etmişti (bu kaynağı) Xşathra-Vairya’dan (1),”
4. ”…Ve Ben, Ahura Mazda, şifa verici bitkileri; yüzlerce, binlerce, onbinlerce ve sayısızca olmak üzere bir Gaokerena (1) bitkisinin her yanından (çıkacak şekilde) yeşerttim.”

5. 'Tüm bu (sağlığı) biz, kutsal tılsımımız vasıtasıyla, dualarımız vasıtasıyla, övgülerimiz vasıtasıyla ölümlülerin vücutlarına veririz.”
6. (1) ”Rahatsızlığa karşı koymak için, ölüme karşı koymak için, ağrıya karşı koymak için, hararete karşı koymak için, Sârana’ya (baş ağrısı) karşı koymak için, Sâratya’ya (soğuk ateş) karşı koymak için, Azana’ya karşı koymak için, Azahva’ya karşı koymak için, Kuruğa’ya karşı koymak için, Azivâka’ya karşı koymak için, Duruka’ya karşı koymak için, Astairya’ya karşı koymak için (2), Angra Mainyu’nun kendi sihir gücü ile ölümlülerin vücutlarına karşı yarattığı hastalıklara, çürümeye, infeksiyona karşı koymak için (bu bitkileri yarattım).”


7. Sana Ey Hastalık, uzaklaş diyorum. Sana Ey Ölüm, uzaklaş diyorum. Sana Ey Ağrı, uzaklaş diyorum. Sana Ey Hararet, uzaklaş diyorum. Sana Ey Rahatsızlık, uzaklaş diyorum.
8. Onların kudretiyle Drug’u vurup devirmeliyiz. Onların kudretiyle Drug’u vurmalıyız. Ey Ahura! Onlar (yani şifa verici bitkiler) bize güç ve kuvvet vermelidirler.
9. Ben hastalığı kovdum, ben ölümü kovdum, ben ağrı ve harareti kovdum, ben Angra Mainyu’nun kendi sihir gücü ile ölümlülerin vücutlarına karşı yarattığı rahatsızlığı, çürümeyi, infeksiyonu kovdum.
10. Ben her çeşit hastalığı ve ölümü kovdum, tüm Yatular’ı ve Pairikalar’ı (1), tüm günahkar Gainiler’i [kovdum (2)].

11. Zarathuştra’nın Erkek ve Kadınları’nı memnun etmek için, imanlıları memnun etmek için; kanunun yardımıyla kazanılmış olan ödüllerle, Ahura tarafından ihsan edilmiş olan kutsama (gibi bir) lütufla çok istenir (olan) Airyaman (1) buraya gelmelidir.

12. Çok istenir (olan) Airyaman her çeşit hastalığı ve ölümü vurmalıdır, tüm Yatuları ve Pairikaları ve tüm günahkar Gainileri (vurmalıdır).
13. ”Yathâ ahû vairyô: Efendi(miz)in arzusu, kutsallığın kuralıdır (kanunudur). Bu dünyada Mazda için çalışanlara ve Ahura’nın arzusuna uygun olarak ve onun (Ahura’nın) verdiği gücü fakirlerin sıkıntısını hafifletmek için kullananlara, Vohu Mano’nun zenginliği verilecektir.”
”Kem nâ Mazda: Eğer yalan’a sapmış biri bana fenalık yapmaya kalkışırsa, Senin tayin ettiğin kim beni (ona karşı) koruyacak, Ey Mazda? Senin Ateşin ve (İyi) Düşüncen, -ki bunların faaliyetleri sonucu biri (insanlar) Gerçek ile beslenir-, dışında kim olabilir (bu koruyucu) Efendim? (İyi) fikirler hatırına (uğruna) açıkla bana bu harikulade gerçeği.”
”Ke verethrem gâ: O kimdir ki Senin nizamının sürdürülmesi için Kötü’yü (düşmanı) vurur? Bana bu dünyaya ve diğer dünyaya ait kuralları öğret, O dünya ki; Sraoşa’nın Vohu Mano ile birlikte gelip, Senin memnun olduğun (kişilere) yardım edeceği (bir dünyadır).
”Bizi nefretimizden alıkoy Ey Mazda ve Ey Armaiti Spenta! Yok ol Ey Daeva (İblis) Drug! Yok ol Ey Daevalar’ın (İblis’in) dölü! Yok ol uzağa Ey Drug! Uzağa kaç Ey Drug! Yok ol uzağa Ey Drug! Kuzey bölgelerine defol, (defol ki) bir daha Spenta Mainyu’nun yaşayan dünyasını ölüme maruz bırakmayasın!”
 
Üst