Zerdüşlerin Kutsal Kitabı Avesta 15. Bölüm

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,100
Tepkime puanı
4,989
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
1. Kuzey bölgesinden, kuzey bölgelerinden (1) ölesi, Daevalar’ın Daevası Angra Mainyu, acele bir saldırıya kalkıştı. …Ve şöyle konuştu hilekar, Kötülük-yapıcı, ölesi Angra Mainyu: ”Drug, üstüne çullan! Parçala Kutsal Zarathuştra’yı!” Drug ileri atıldı, (yani) iblis Bûiti (1), görünmez ölüm, cehennem doğumlu (cehennemde doğan iblis).


2. Zarathuştra yüksek sesle Ahuna-vairya’yı terennüm etti: ”Efendi(miz)in arzusu, kutsallığın kuralıdır (kanunudur). Bu dünyada Mazda için çalışanlara ve Ahura’nın arzusuna uygun olarak ve onun (Ahura’nın) verdiği gücü fakirlerin sıkıntısını hafifletmek için kullananlara, Vohu Mano’nun zenginliği verilecektir.”
(O ekledi): ”Dâitya’nın (1) iyi (Kutsal) sularına dualar sun!”
”Mazda Tapıcıları’nın kurallarını icra et!”
Drug; (yani şu) görünmez ölüm, cehennem doğumlu İblis Bûiti dehşete düştü, kaçtı!

3.…Ve Drug, hilekar biri; Angra Mainyu’ya dedi (ki): ”Ey Kötü Angra Mainyu! Onun xvareno’su (1) o kadar büyük ki ben Zarathuştra’yı öldürecek hiç bir yol bulamadım.
Zarathuştra (gönül gözüyle) tüm bunları görmüştü: ”Kötülük-yapıcı Daevalar ve Drugvantlar (2) benim ölümüm konusunda fikir alış-verişinde bulunmuşlardır” (şeklinde düşündü).

(2). Drugvant: Sözünde durmak, yeminini bozmamak, yalan söylememek, Med insan›n›n kurduğu dinlerin en temel ögeleriydi. İşte böyle şeyleri bozmak; bu dinlerde Kötü’yü temsil eden mitolojik kavramlardan drugvantlar›n işidir.
4. Elinde sapan taşlarıyla, ev büyüklüğündeki taşlar, Yaratıcı’dan, Ahura Mazda’dan aldığı taşlar’la Sıçrayıp kalktı Zarathuştra! İleri atıldı Zarathuştra, metin (bir şekilde) Kötü Güç’e doğru, onun kötülük dolu çürümüş katılığına (doğru), O, Kutsal Zarathuştra (ileriye atıldı).
”Neye; bu engin, yuvarlak, sınırları uzak yeryüzünde (1) neye fırlatacaksın bu taşları; Sen ki Darega Nehri’nin kıyısında(ki), dağların üstünde, Pouruaspa’nın (2) Konağı’nda dikilmişsin (neye fırlatacaksın)?

5. Zarathuştra şöyle cevapladı Angra Mainyu’yu: ”Ey Kötülük-yapıcı Angra Mainyu! Ben, Daeva’nın yarattıklarını vurmak istiyorum; Ben, Nasu’yu vurmak istiyorum; Ben Pairika Knãthaiti’yi (1) vurmak istiyorum; ta ki iblisleri vurucu (olan) Saoşyant, Güney Bölgesi’nden, Güney Bölgeleri’nden, Kãsava Gölü’nden (2) hayata gelinceye kadar.”

6. Ona yine (şöyle) hitap etti (şu) hilekar biri, Kötü Dünyanın Yaratıcısı, Angra Mainyu: ”Benim yaratıklarımı parçalama, Ey Kutsal Zarathuştra! Sen Pouruaspa’nın oğlusun, daha henüz anandan yeni doğdun. Mazda Tapıcıları’nın iyi kurallarını terket, (böylece) Sen, katillerin kazandığına benzer öyle bir nimet kazanacaksın, ülkelerin yöneticilerinin [kazandığı cinsten (1)].”

7. Ona cevabında şöyle söyledi Spitama Zarathuştra: ”Hayır! Benim vücudum, hayatım, ruhum çatlasa da, asla Mazda Tapıcıları’nın iyi kurallarını terketmem.”
8. Ona yine (şöyle) hitap etti (şu) hilekar biri, Kötü Dünyanın Yaratıcısı, Angra Mainyu: ”Kimin Sözü ile vurmak istiyorsun, kimin Sözü ile püskürtmek istiyorsun, kimin silahı ile iyi yaratıklar (vurmak ve püskürtmek) istiyorlar benim yaratıklarımı, Ben; Angra Mainyu(nun)?”
9. Ona cevabında şöyle söyledi Spitama Zarathuştra: ”Kutsal havan, kutsal kap, Homa, Mazda tarafından öğretilen Mãnthra, (işte) bunlardır benim silahlarım, benim en iyi (olan) silahlarım! Ey Kötülük yapıcı Angra Mainyu! Bu Söz’le vuracağım, bu Söz’le püskürteceğim, bu silahla iyi yaratıklar (vuracak ve püskürtecek seni). Bana Spenta Mainyu verdi onu, o bana bunu sonsuz zamanda verdi (1); bana, tümü egemen, tümü erdemli olan Ameşa Spentalar (2) verdi.”

10. Zarathuştra yüksek sesle Ahuna Vairya’yı terennüm etti. Kutsal Zarathuştra yüksek sesle (şöyle) dedi: ”Bunu Sana soruyorum Efendim, bana gerçekten söyle. Ey Mazda...(1).'

II.
11. Zarathuştra Ahura Mazda’ya sordu: ”Ey Ahura Mazda, En Erdemli Güç, Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! [O Darega nehrinin kıyısında, dağın başında; Ahura Mazda’ya, iyi Vohu Mano’ya, Aşa Vahişta’ya, Xşathra Vairya’ya ve Spenta Armaiti’ye dua ediyordu.],
12. ”Dünya’yı Drug’dan, Kötülük yapıcı Angra Mainyu’dan nasıl temizleyeceğim? Direkt kirlenmeyi nasıl uzaklaştıracağım? Dolaylı kirlenmeyi nasıl? Nasu’yu, Mazda Tapıcıları’nın evlerinden nasıl süreceğim? İmanlı adamı nasıl temizleyeceğim? İmanlı kadını nasıl temizleyeceğim?”
13. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Yardıma çağır, Ey Zarathuştra, dua ile Mazda’nın iyi kanununu (yardıma çağır)!
”Yardıma çağır, Ey Zarathuştra, dua ile Yeryüzünün Yedi Karşvar’ına (1) hükmeden Ameşa Spentalar’ı (yardıma çağır)!
”Yardıma çağır, Ey Zarathuştra, dua ile; O faaliyetleri çok yüksek (derecede olan) Yüce Göğü, Sonsuz Zaman’ı ve Vayu’yu [yardıma çağır (2)]!
”Yardıma çağır, Ey Zarathuştra, dua ile; Mazda tarafından yaratılan Güçlü Rüzgâr’ı (Vatu’yu) ve Ahura Mazda’nın güzel kızı Spenta [Armaiti’yi yardıma çağır]!

14. ”Yardıma çağır, Ey Zarathuştra, dua ile Ben Ahura Mazda’nın; Ben ki en büyük, en iyi, tüm varlıkların en güzeli, en mükemmel, en akıllı, en iyi yapılı, kudsiyette en yüksek ve ruhu Kutsal Söz olan olanım, Benim Fravaşi’mi [yardıma çağır (1)]!
”Yardıma çağır, Ey Zarathuştra, dua ile Ben, Mazda’nın yarattıklarını (yardıma çağır)!

15. Zarathuştra bu sözleri benden aldı (kabullendi ve şöyle dedi): ”Ben dua ile Ahura Mazda’nın kutsal yaratıklarını yardıma çağırırım.
”Ben dua ile; geniş çayırların Efendisi olan Mithra’yı (1) yardıma çağırıyorum, ilahi (olarak) güzel silahlarla silahlanmış (olan) Biri, en fazla iblis vuran tüm silahlarla (silahlanmış olan Biri).
”Ben dua ile; elinde iblislerin üstüne tehditle yürümek (için) kullandığı sopasıyla, Kutsal, Uzun Yapılı Sraoşa’yı yardıma çağırıyorum.”

16. ”Ben dua ile Kutsal Söz’ü (Mãthra’yı) yardıma çağırıyorum.
”Ben dua ile, o faaliyetleri çok yüksek (derecede olan) Yüce Göğü, Sonsuz Zaman’ı ve Vayu’yu yardıma çağırıyorum.
”Ben dua ile, Mazda tarafından yaratılan Güçlü Rüzgâr’ı (Vatu’yu) ve Ahura Mazda’nın güzel kızı Spenta (Armaiti’yi) yardıma çağırıyorum.
”Ben dua ile, Mazda’nın iyi kanununu, Zarathuştra’nın iblis vuran kanununu yardıma çağırıyorum.”
17. Zarathuştra Ahura Mazda’ya sordu: ”Ey İyi Dünya’nın Yaratıcısı Ahura Mazda! Ben sununun ne biçimiyle ibadet edeceğim, Ahura Mazda’nın bu yaratıklarına sununun ne biçimiyle ibadet edeceğim ve (onları nasıl) ilerleteceğim?”
18. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Git, Ey Spitama Zarathuştra, şu Ağaca doğru; güzel olan, yüksek bir (boya erişmiş), yüksek ağaçların en güçlüsü (olan şu ağaca doğru git) ve şu sözleri söyle: ’Selam sana! Mazda Tarafından yaratılmış olan iyi ve kutsal ağaç! Aşem Vohu!”
19. ”Bırak bir imanlı adam Baresma için; bir saban demiri uzunluğunda, bir arpa tanesi kalınlığında bir dalcığı koparsın. İmanlı adam; bu sunuyu Ahura Mazda’ya ve Ameşa Spentalar’a ve hem yüksek hem de güzel (olan) Altın (renkli) Homalar’a ve Vohu Mano’ya ve Ahura Mazda’nın yarattığı Kutsal ve mükemmel (olan) İyi Râta’ya (1) adamışken, onu sol elinde tutar, gözlerini ona dikerken kapamaktan vazgeçmez.'

20. Zarathuştra Ahura Mazda’ya sordu: ”Ey Herşeyi Bilen Sen, Ahura Mazda! Vohu Mano direkt (olarak) kirletildi, Vohu Mano dolaylı olarak kirletildi (1); Daevalar onu, Daevalar tarafından vurulan (öldürülen) bir vücut ile kirlettiler (kirlilik bulaştırdılar); Bu Vohu Mano temizlenebilir mi?.”

(1). Metnin bu kısmında kastedilen Vohu Manah; insana, yani imanlı insana has olan, kendisinin öz İyi Düşünce’dir. Bazıları bu kısmı; ”İyi Duşünceli Adam” şeklinde çevirmişler. (Makro-Mikro Kosmos bağlantısını hatırlayınız).
21. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Sen kuralların emrettiği (miktarda) gaomêzi, iğdiş edilmemiş bir boğadan [varasiô (1)] alacaksın, sen temizlenecek olan adamı, Ahura Mazda tarafından yaratılmış olan alana (Barasnûm-gah) koyacaksın ve onu temizleyecek olan adam, daireler çizecek (2).”

22. ”O yüz kez Aşem Vohu’yu terennüm edecektir: ’Kudsiyet iyilerin en iyisidir. Mutlu, mutludur adam, o ki mükemmel kudsiyetle kutsanmıştır.’”
”O ikiyüz kez Aşem Vohu’yu terennüm edecektir: ’Efendi(miz)in arzusu, kutsallığın kuralıdır (kanunudur). Bu dünyada Mazda için çalışanlara ve Ahura’nın arzusuna uygun olarak ve onun (Ahura’nın) verdiği gücü fakirlerin sıkıntısını hafifletmek için kullananlara, Vohu Mano’nun zenginliği verilecektir.’”
'O, Vohu Mano’yu dört kez boğa’nın gaomêzi ile, (bunun) iki katı kez de Mazda tarafından yaratılmış olan su ile yıkanacaktır.”
23. ”Vohu Mano böylece temizlenmiş olacak, temizlenmiş olacak (onu temizleyen) adam. Daha sonra adam; sol kolu ile sağ kolu ile, sağ kolu ile ve sol kolu ile Vohu Mano’nun (elbiselerini) çıkaracak ve sen Vohu Mano’yu parlak göklerin güçlü altına, Efendimiz’in (1) yarattığı yıldızların ışıklarının altına; dokuz gecelik bir süre geçecek kadar yatıracaksın.”

24. 'Dokuz gece geçtikten sonra, sen; Ateş’e kutsanmış içki (zaothra) sunacaksın, Ateş’e kuru odun sunacaksın, Ateş’e Vohu-gaona ağacından elde ettiğin tütsüyü sunacaksın ve Vohu Mano’yu da bununla parfümleyeceksin.”
25. ”Vohu Mano böylece temizlenmiş olacak, temizlenmiş olacak (onu temizleyen) adam. Daha sonra adam Vohu Mano’nun sol kolu ile sağ kolu ile, sağ kolu ile ve sol kolu ile (elbiselerini) çıkaracak ve yüksek sesle şöyle diyecektir: ’Hamdolsun Ahura Mazda! Hamdolsun Ameşa Spentalar! Hamdolsun diğer tüm kutsal varlıklara.”
26. Zarathuştra Ahura Mazda’ya sordu: ”Ey Sen, Herşeyi Bilen Ahura Mazda! Ben dindar adamların dikkkatlerini çekmeli miydim (uyarmış olmalı mıydım)? Ben dindar kadınların dikkatlerini çekmeli miydim? Ben günah içerisinde yaşayan azgın Daeva-tapıcıları’nın dikkatlerini çekmeli miydim? (Bu suretle) onlar, Mazda’nın yarattığı araziyi, akarsu’yu, hububatı, ve onun (arazinin) diğer artıklarını arkalarında bıraktıklarını [bilsinler(1)]”?
Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Sen onları harekete geçirmelisin ey dürüst Zarathuştra!”

27. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Ödüller nerede verilir? Ödüllendirme nerede olacak? Ödüllendirme nerede yerine getirildi? İnsanlar, maddi dünyadaki hayatlarında, ruhları için kazandıkları ödülleri oraya gelip alabilirler mi?
28. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Adam öldüğünde, vakti dolduğunda, adı Vizareşa olan iblis, bağlanmış vaziyetteki ruhları Daeva Tapıcıları’nın günah içinde yaşamış olan ruhlarının (mekanı olan yere doğru) taşır. Ruh, hem imanlılara hem de günahkarlara açık (olan) ve Zaman [Zurvan (1)] tarafından yapılmış olan yola girer. Ahura Mazda tarafından yaratılan Cinvat Pereto’nun (sırat köprüsünün) başında, onlar Daenaları (2) ve ruhları için; bu (ölümlü) dünyada verdikleri dünyevi şeylerden (eşyalardan) dolayı (hak ettikleri) mükafatları isterler.'


30. ”Daha sonra; iki yanında köpekler olduğu halde; (iyiyi kötüden) ayırabilen, zarif (olan), istediğini yapabilen yüksek bir anlayışa sahip (olan) güzel yapılı, güçlü, uzun boylu bakire gelir.”
”O, İmanlı Biri’nin ruhunun Hara- Berazaiti’yi (1) aşmasına yardım eder, o (bakire), yukarıda; göksel varlıkların huzurunda (imanlı adamı) Cinvat Pereto’ya yerleştirir (getirir).”

31. ”Vohu Mano (1) kendi altın tahtından yükselir; Vohu Mano (imanlı adama) bağırır: ’Bize nasıl eriştin, sen, kutsal biri; şu yıkılmaya yüz tutan dünyadan yıkılmayacak olana (nasıl geldin)?

32. ”İmanlıların ruhları, mutluca Ahura Mazda’nın altın mevkiine doğru ilerler, Ameşa-Spentalar’ın altın mevkiine doğru ilerler, Garô-nmânem’e (1); Ahura Mazda’nın makamı, Ameşa-Spentalar’ın makamı, tüm diğer kutsal varlıkların makamı(na doğru ilerler).”

33. ”Temizlenmiş olan imanlı bir adamın güzel kokusunun (karşısında) günahkar, kötü eylem (sahibi) Daevalar; kendisine saldıran bir kurdun karşısında bir koyunun titrediği gibi titrerler.”
34. ”İmanlıların ruhları orada (Ahura Mazda’nın huzurunda) bir araya gelirler, Nairyô-sanğa (1) onlarla birlikte (olacak); Nairyô-sanğa Ahura Mazda’nın bir arkadaşıdır.
'Sen kendin de dua ile Ahura Mazda’nın bu dünyasını yardıma çağır, Ey Zarathuştra.”

35. Zarathuştra şu sözleri Ahura Mazda’dan aldı: ”Ben dua ile Ahura Mazda’nın yarattığı bu dünyayı yardıma çağırıyorum.”
'Ben dua ile; Ahura Mazda tarafından yaratılan yeryüzünü, Ahura Mazda tarafından yaratılan suları, kutsal ağaçları yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile; Vouru-Kaşa’yı (1) yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile; parlayan gökyüzünü yardıma çağırıyorum.”
'Ben dua ile; sonsuz (büyüklükteki), egemen ve ışıldayan uzayı yardıma çağırıyorum.”
36. 'Ben dua ile; Kutsal Birileri’nin parlak, görkemli, mutlu mekanını yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile; Ahura Mazda’nın mekanını, Ameşa-Spentalar’ın mekanını, Diğer Tüm Kutsal Birileri’nin mekanını yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile; egemen sonsuz mutluluğu [Misvâna gâtva (1)] ve Cinvato Pereto’yu yardıma çağırıyorum.'

37. Ben dua ile; bakışları uzağa ve engine giden Saoka’yı (1) yardıma çağırıyorum.
”Ben dua ile; imanlıların kudretli Fravaşilerini yardıma çağırıyorum.”
'Ben dua ile; mutluluğun tüm yaradılışını yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile; Ahura Mazda tarafından yaratılan Verethraghna’yı, Ahura Mazda tarafından yaratılan xvareno’yu (2) taşıyan [Verethraghna’yı(3)] yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile parlak ve muhteşem yıldız Tistrya’yı (4), altın boynuzlu boğayı yardıma çağırıyorum.”

38. ”Ben dua ile; Ratular’ı (1) yöneten Hayırlı Gathalar’ı yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile; Gatha Ahunavaiti’yi yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile; Gatha Ustavaiti’yi yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile; Gatha Spenta Mainyu’yu yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile; Gatha Vohu Xşathra’yı çağırıyorum.”
'Ben dua ile; Gatha Vahiştôişti’yi (2) yardıma çağırıyorum.”

39. ”Ben dua ile; Arzahê ve Savahê Karşvarlar’ını (1) yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile; Fradadhafşu ve Vidadhafşu Karşvarlar’ını yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile; Vourubereşti ve Vouruzareşti Karşvarlar’ını yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile; Hvanitaratha’yı yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile; parlak ve şanlı Haêtumant’ı yardıma çağırıyorum.”
'Ben dua ile; Aryan Bölgeleri’ni (2) yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile; Aşi’yi (3) yardıma çağırıyorum.”
[”Ben dua ile; Kisti’yi (3) yardıma çağırıyorum.”]
”Ben dua ile; Kista’yı (4) yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile; büyük çoban Parlak Yima’nın Xvareno’sunu (5) yardıma çağırıyorum.”

40. ”Bırak ona; (yani) Uzun Yapılı, İblis Vuran Kutsal Sraoşa’ya, sunu vasıtasıyla ibadet edilmiş olsun, bırak o sevinmiş, memnun olmuş ve tatmin olmuş olsun.”
”Getir Kutsanmış sıvıları Vâzişta Ateş’e, getir sert odunları Ateş’e, getir Vohu-gaona ağacının kokusunu Ateş’e.”
”İblis Spengağra’yı (1) vuran Ateş’e kurban adağında bulun; ona pişirilmiş et getir ve kaynatılmış süt adağından (getir).”


41. ”Kutsal Sraoşa’ya kurban adağında bulun, İçmeden sarhoş olan İblis Kunda’yı vuracak olan Kutsal Sraoşa’ya. O, Drug’un adamlarının üstüne çullanacaktır, şu miskin birilerinin, günahkar Daeva Tapıcıları’nın şu günahkar olarak yaşayanların.”
[42. (1) Ben dua ile derin göllerin sularının altında yaşayan Kara Balığı’nı (2) yardıma çağırıyorum.
”Ben dua ile; İki Ruh’un (iyi ve kötünün) yaradılışı esnasında (cereyan eden) en büyük mücadele alanı olan kadim ve egemen Merezu’yu (3) yardıma çağırıyorum.”
”Ben dua ile; Yedi Parlak Svarah’ı (4) oğulları ve (kendilerinin hayvan) sürüleri ile birlikte yardıma çağırıyorum.”


III.
43. ”Onlar öteye beriye koşarlar, onların zihinleri (umut ve umutsuzluk arasında) gider gelir; (Onların yani) Daevaların Daevası Angra Mainyu’nun, Daeva İndra’nın, Daeva Sauru’nun, Daeva Naunğaithya’nın (1/ Cehennemin kapısı.), Yaralayıcı Mızrak Aêşma’nın, Daeva Akataşa’nın (2), babalara zararlı olan Zaurva’nın (3 /Yaşlılık), Daeva Bûiti’nin (4), Daeva Driwi’nin (5), Daeva Daiwi’nin (6), Daeva Kasvi’nin (7/Adilik, bayağılık.), Daevalar arasında en Daevaca olanı Paitişa’nın (zihinleri öteye beriye gider gelir, kendileri öteye beriye koşarlar.]
44. ”…Ve o (şöyle) dedi; (yani) Hilekar, Kötülük Yapıcı, Ölesi Angra Mainyu (dedi ki): ’Ne! Bırak günahkar, kötülük yapıcı Daevalar Arezûra’nın (1). başında toplansınlar.’”

45. ”Onlar saldırıya geçtiler, onlar azgınca, (onlar); Günahkar, Kötülük Yapıcı Daevalar bağırtıyla koşuştular, onlar; Günahkar, Kötülük Yapıcı Daevalar; ’bırak Arezûra’nın başında toplaşalım’ diyerek (ve etrafa) kötü (uğursuz) bakışlar fırlatarak koşuştular.”
46. ’Kutsal Zarathuştra, Pouruaspa’nın evinde yeni doğduğu için (toplaşalım). Biz onun ölümünü nasıl sağlayabiliriz? O, İblisleri vuran bir felçtir; o, İblisler için bir karşı İblistir; o, Drug için bir karşı Drug’dur. Daeva Tapıcıları baş eğmiştir, yanlış konuşan Yalancı; Daevalar tarafından yapılan (birer) Nasu (yani ceset haline gelmişlerdir).’
47. ”Günahkar, Kötülük Yapıcı daevalar; karanlığın derinliklerine, iğrenç cehennemi dünyalarına kaçtılar, aktılar.
”Aşem Vohu: Kudsiyet, tüm iyi şeylerim en iyisidir.”
 
Üst