Zerdüşlerin Kutsal Kitabı Avesta 14. Bölüm

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,100
Tepkime puanı
4,987
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
1. ”Orada, bir paitidâna (1) taşıyan pek çoklarından biri (var) Ey Zarathuştra” dedi Ahura Mazda; ” o ki (bunu yaparken) belini kanunla bağlamamıştır (2), böylesi bir adam; ’ben bir Âthravan’ım’ (3) dediği zaman yalan söylüyor. Kendisini (bu adamı) bir Âthravan olarak niteleme, Ey Zarathuştra,” dedi Ahura Mazda.

2. ”O elinde bir Xrafstrağna (1) tutar, fakat belini kanunla bağlamamıştır; o, ’ben bir Âthravan’ım’ dediği zaman yalan söylüyor. Kendisini bir Âthravan olarak niteleme, Ey Zarathuştra,” dedi Ahura Mazda.

3. ”O elinde bir dalcık (1) tutar, fakat belini kanunla bağlamamıştır; o, ’ben bir Âthravan’ım’ dediği zaman yalan söylüyor. Kendisini bir Âthravan olarak niteleme, Ey Zarathuştra,” dedi Ahura Mazda.

4. ”O Astra mairya’yı (1) kullanır, fakat belini kanunla bağlamamıştır; o, ’ben bir Âthravan’ım’ dediği zaman yalan söylüyor. Kendisini bir Âthravan olarak niteleme, Ey Kutsal Zarathuştra,” dedi Ahura Mazda.


5. 'O ki bütün gece boyunca uyur; o ki ne Yasna icra eder, ne de ilahiler okur; o ki ne sözlerle ne de eylemsel olarak ibadet eder, (yani) ebedi bir hayat arzusu ile (ibadet etmez); o ’ben bir Âthravan’ım’ dediği zaman yalan söylüyor, ey Kutsal Zarathuştra,” dedi Ahura Mazda.
6. ”Ey Kutsal Zarathuştra! O insan ki gece boyunca oturup, kutsal bilimi talep eder (1), sen o insana Âthravan diyeceksin; (o bilim ki; onu alan) insanı (ruhsal) sıkıntıdan kurtarır; genişlemiş kalbiyle, Cinvat Köprüsü’nün başında neşelidir ve bu (bilim) onu; o dünyada, o kutsal dünyada, cennetin dünyasında zengin yapar.”

7. ”(Bundan dolayı) Benden dile, Sen, Dürüst Biri! Benden, (yani) o ki Yaratıcıdır, tüm varlıkların en mükemmeli, en bilen, kendisine sorulan (şeyleri) cevaplarken çok memnuniyet duyan (Benden dile); Benden dile, böylece sen daha iyi olursun, böylece sen daha mutlu olursun.”
8. Zarathuştra Ahura Mazda’ya sordu: Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Ölümün görünmeyen gücünü arttıran (şey) nedir?
9. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Yanlış kanunu öğrenen adamdır o; üç yıl boyunca sürekli olarak kutsal kuşağı (1) bağlamayan adamdır o; Gathalar’ı terennüm etmeden, kutsal sular için ibadet etmeden (üç yıl gezen adamdır ölümün gücünü arttıran).”

10. ”…Ve kim ki bu adamı, hapiste bağlı iken özgürleştirmek için saldırır (1), onun derisini canlı canlı yüzer ve kafasını koparır, (o kimse) bundan daha iyi bir eylemde bulunamaz.”

11. ”Bir günahkara, dinsiz bir Aşemaoğa’ya hayır dua (ile ilgili bir söz) ağızdan çıkmamalıdır (1), iki Aşemaoğa’ya hayır dua (ile ilgili bir söz) dili geçmemelidir, üçüne hayır dua (ile ilgili) hiç bir söz (olamaz), dördüne hayır dua (ile ilgili bir söz) kendi kendine beddua etmekle eştir.”

12. ”Kim ki bir günahkâra, dinsiz bir Aşemaoğa’ya bir miktar Homa suyu veya hayır duası ile kutsanmış Myazda’dan biraz verirse, Bu; Mazda Tapıcıları’nın şehirlerine doğru (saldıran) bin at(lıya) klavuzluk etmekten, bu suretle insanların kesilmesine, sığırların talan şeklinde götürülmesine (yol açmaktan) daha iyi bir eylem olmaz.”
II.
13. ”Benden dile, Sen, Dürüst Biri! Benden, (yani) o ki Yaratıcıdır, tüm varlıkların en mükemmeli, en bilen, kendisine sorulan (şeyleri) cevaplarken çok memnuniyet duyan (Benden dile); Benden dile, böylece sen daha iyi olursun, böylece sen daha mutlu olursun.”
14. Zarathuştra Ahura Mazda’ya sordu: ’Sraoşa’nın Sraoşa-varez’i (1) kimdir? Kimdir Kutsal Güçlü Sraoşa, cisimleşmiş Dünya, güçlü mızraklı, Muhteşem Tanrı?’

15. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”O, adı Parôdars (1) olan kuştur, ki ona kötü dilliler Kahrkatas der. Ey Kutsal Zarathuştra! O kuş, güçlü şafağa karşı sesini (şöyle) yükseltir:

16. ”Ayağa kalkın Ey adamlar! Daevalar’ı vuran Aşem yad vahiştem’i terennüm edin, Bak! İşte buradaki; sizin baş (ucunuza) gelip, uyandıkları anda tüm yaşayan dünyaya uyutmak için ninniler söyleyen, uzun kollu Bûşyãsta’dır (1). ’Uyu’, der o; ’uyu ey adam, vakit (2) daha henüz gelmemiştir’.”

17. ”Üç mükemmel şey için asla kayıtsız kalmayın, bunlar; iyi düşünceler, iyi sözler ve iyi eylemlerdir. Üç iğrenç şey için her zaman kayıtsız kalın, bunlar; kötü düşünceler, kötü sözler ve kötü eylemlerdir.”
18. ”Gecenin ilk yarısındaki bölümünde, Ahura Mazda’nın Oğlu Ateş, evin reisini şunları söyleyerek yardıma çağırır:
19. ”Kalk! Dikil sen evin efendisi! Bağla kamaranı elbiselerinin üstüne, ellerini yıka, al odunları, getir bana ve bırak temiz odunlarla parlak bir şekilde yanayım, (o odunlar ki) iyi temizlenmiş ellerle taşınmışlardır (1). İşte Daevalar’ın yarattığı Azi (2), benimle mücadele etmek ve canımı alma isteğiyle geliyor.”

20. ”Gecenin ikinci yarısındaki bölümünde, Ahura Mazda’nın Oğlu Ateş, çiftçiyi şunları söyleyerek yardıma çağırır:
21. ”Kalk! Dikil sen (ey) çiftçi! Bağla kamaranı elbiselerinin üstüne, ellerini yıka, al odunları, getir bana ve bırak temiz odunlarla parlak bir şekilde yanayım, (o odunlar ki) iyi temizlenmiş ellerle taşınmışlardır. İşte Daevalar’ın yarattığı Azi, benimle mücadele etmek ve canımı alma isteğiyle geliyor.”
22. 'Gecenin üçüncü yarısındaki bölümünde, Ahura Mazda’nın Oğlu Ateş, Kutsal Sraoşa’yı şunları söyleyerek yardıma çağırır: ’Gel Sen, Kutsal (ve) Uzun-yapılı Sraoşa [daha sonra o, iyi yıkanmış elleriyle bana bazı temiz odunlar getirir]: İşte Daevalar’ın yarattığı Azi, benimle mücadele etmek ve canımı alma isteğiyle geliyor.”
23 ”…Ve daha sonra Sraoşa, adı Parôdars olan kuşu uyandırır, ki ona kötü dilliler Kahrkatas der ve o kuş, güçlü şafağa karşı sesini (şöyle) yükseltir:
24. ”Ayağa kalkın Ey adamlar! Daevalar’ı vuran Aşem yad vahiştem’i terennüm edin, Bak! İşte buradaki; sizin baş (ucunuza) gelip, uyandıkları anda tüm yaşayan dünyaya uyutmak için ninniler söyleyen, uzun kollu Bûşyãsta’dır. ’Uyu’, der o; ’uyu ey adam, vakit daha henüz gelmemiştir’.”
25. 'Üç mükemmel şey için asla kayıtsız kalmayın, bunlar; iyi düşünceler, iyi sözler ve iyi eylemlerdir. Üç iğrenç şey için her zaman kayıtsız kalın, bunlar; kötü düşünceler, kötü sözler ve kötü eylemlerdir.”
26. ”…Ve daha sonra yatak arkadaşları (karı-koca) biribirlerine seslendiler: ’Kalk işte horoz beni uyanmaya davet ediyor.’ Bu ikisinden hangisi daha erken kalkarsa o ilk olarak cennete gidecektir; bu ikisinden hangisi, yıkanmış elleriyle, (kendisinden) istendiği gibi (onu) besleyen ve kendisinden memnun (olan) ve kızgın olmayan Ahura Mazda’nın oğlu, Ateş’e temiz odun verirse, (ateş) ona şöyle hayır dua edecektir:
27. ”Öküz sürüleri senin için gelişsin ve oğullarında (sayısal olarak) artış (olsun); (dilerim ki) senin aklın onların ifadelerine hakim olsun, (dilerim ki) senin ruhun onların ifadelerine hakim olsun, (dilerim ki) sen hayatının tüm gecelerinde ruhun zevki içinde yaşayasın.”
28. ”…Ve kim ki iyi niyetle ve dindarca (duygularla) imanlı (insanlardan) birine, benim Parôdar kuşlarımdan, biri erkek biri dişi olmak üzere bir çift (kuş) hediye ederse; bu sanki ona (ödül gününde); yüz sütunluk, bin kirişlik, onbin büyük pencereli, onbin küçük pencereli bir ev verilmiş gibidir (bununla aynı değerde bir ödülü ahirette alacaktır).”
29. ”…Ve kim ki benim Parôdar kuşuma doyasıya yiyecek verirse, Ben, Ahura Mazda, kendisini herhangi bir (şekilde) sorgulamaya ihtiyaç duymam, o doğrudan doğruya cennete gidecektir.”
III.
30. Kutsal Sraoşa, sopasını ona doğru kaldırarak Drug’a (şunu) sordu: ”Ey, Sen, Sefil ve Günahkar Drug! Sen ki Maddi Dünya’da yalnızsın, herhangi bir erkek sana yaklaşmadan (seninle ilişki kurmadan) döl taşıyabilir misin (gebe kalabilir misin)?”
31. Bunun üzerine hileci biri (olan) Drug (şöyle) cevap verdi: ’Ey Kutsal, Uzun-yapılı Sraoşa! Bu böyle değil, ben de, Maddi Dünyada yalnız başıma (iken), herhangi bir erkek bana yaklaşmadan döl taşıyamam (gebe kalamam).”
32. ’Benim olan dört erkek var
’ve onlar beni, diğer erkeklerin dişilerini gebe bıraktığı gibi, gebe bırakırlar.’
33. Kutsal Sraoşa, sopasını ona doğru kaldırarak Drug’a (şunu) sordu: ”Ey, Sen, Sefil ve Günahkar Drug! Senin olan erkeklerin ilki hangisidir?”
34. Bunun üzerine hileci biri (olan) Drug (şöyle) cevap verdi: ’Ey Kutsal, Uzun-yapılı Sraoşa! Benim olan ilk erkek; imanlı biri kendisinin (bu erkeğin) biriktirdiği (zenginlikten), çok az da olsa bir şey istediği halde vermeyendir.’
35. ’Bu adam beni, diğer erkeklerin dişilerini gebe bıraktığı gibi, gebe bırakır.’
36. Kutsal Sraoşa, sopasını ona doğru kaldırarak Drug’a (şunu) sordu: ”Ey, Sen, Sefil ve Günahkar Drug! Bu (gebe kalma işinin etkisini) ne yok edebilir?”
37. Bunun üzerine hileci biri (olan) Drug (şöyle) cevap verdi: ’Ey Kutsal, Uzun-yapılı Sraoşa! Onun (gebeliğin) etkisini yok eden şey şudur: Ne zaman ki bir adam (kendisinden) istenmeden, iyi kalple ve sofuca (duygularla), kendisinin biriktirdiği (zenginlikten) imanlı birine, çok az da olsa birşeyler verirse (bu gebeliğin ile etkisi yok edilebilir).’
38. ’O, bu eylemi ile, benim karnımdaki meyveyi (dölü), dört ayaklı bir kurdun, anasının karnının dışındaki çocuğu parçaladığı gibi tamamen paçalayabilir.’
39. Kutsal Sraoşa, sopasını ona doğru kaldırarak Drug’a (şunu) sordu: ”Ey, Sen, Sefil ve Günahkar Drug! Senin olan erkeklerin ikincisi hangisidir?”
40. Bunun üzerine hileci biri (olan) Drug (şöyle) cevap verdi: ’Ey Kutsal, Uzun-yapılı Sraoşa! Benim olan ikinci erkek; suyun, (kendi günahkârlığı ile) ayağının ön üst tarafını bulacak seviyede (ayağının üstünden) akmasına müsaade edendir (1).’

41. ’Bu adam beni, diğer erkeklerin dişilerini gebe bıraktığı gibi, gebe bırakır.’
42. Kutsal Sraoşa, sopasını ona doğru kaldırarak Drug’a (şunu) sordu: ”Ey, Sen, Sefil ve Günahkar Drug! Bu (gebe kalma işinin etkisini) ne yok edebilir?”
43. Bunun üzerine hileci biri (olan) Drug (şöyle) cevap verdi: ’Ey Kutsal, Uzun-yapılı Sraoşa! Onun (gebeliğin) etkisini yok eden şey şudur: Bir adam (uykudan) ayağa kalkıp üç adım attıktan sonra; üç Ahuna-Vairya, iki humatanâm, üç huxşathrôtemãm söylecek ve (daha sonra) Ahuna-Vairya’yı terennüm edecek ve bir Yênhê hâtâm sunacak (böylece gebeliğin etkisi yok olur).’
44. ’O, bu eylemi ile, benim karnımdaki meyveyi (dölü), dört ayaklı bir kurdun, anasının karnının dışındaki çocuğu parçaladığı gibi tamamen paçalayabilir.’
45. Kutsal Sraoşa, sopasını ona doğru kaldırarak Drug’a (şunu) sordu: ”Ey, Sen, Sefil ve Günahkar Drug! Senin olan erkeklerin üçüncüsü hangisidir?”
46. Bunun üzerine hileci biri (olan) Drug (şöyle) cevap verdi: ’Ey Kutsal, Uzun-yapılı Sraoşa! Benim olan üçüncü erkek; uyurken menisini akıtandır.’
47. ’Bu adam beni, diğer erkeklerin dişilerini gebe bıraktığı gibi, gebe bırakır.’
48. Kutsal Sraoşa, sopasını ona doğru kaldırarak Drug’a (şunu) sordu: ”Ey, Sen, Sefil ve Günahkar Drug! Bu (gebe kalma işinin etkisini) ne yok edebilir?”
49. Bunun üzerine hileci biri (olan) Drug (şöyle) cevap verdi: ’Ey Kutsal, Uzun-yapılı Sraoşa! Onun (gebeliğin) etkisini yok eden şey şudur: Uykudan kalkan o adam; üç Ahuna-Vairya, iki humatanâm, üç huxşathrôtemãm söylecek ve (daha sonra) Ahuna-Vairya’yı terennüm edecek ve bir Yênhê hâtâm sunacak [ki bu gebeliğin etkisi yok olsun(1)].’

50. ’O, bu eylemi ile, benim karnımdaki meyveyi (dölü), dört ayaklı bir kurdun, anasının karnının dışındaki çocuğu parçaladığı gibi tamamen paçalayabilir.’
51. Daha sonra (uykudan kalkan) o adam Spenta Armaiti’ye (1) hitaben (şöyle) diyecek: ”Ey Spenta Armaiti, bu adamı ben sana teslim ediyorum, Sen bu adamı bana tekrar; güçlü yeniden dirilme gününde geri ver; bana onu; Gathalar’ı bilen, Yasnalar’ı ve vahyedilmiş kuralları bilen, akıllı ve zeki, insan şeklindeki Tanrı Kelamı (Mâthra) olarak (geri ver).”

52. 'Daha sonra Sen (Spenta Armaiti) onu; (ister) ’Ateş’ten yaratılmış, (ister) Ateş’in tohumu, (ister) Ateş’in dölü, (ister) Ateş ülkesi’ diye adlandırırsın.”
53. Kutsal Sraoşa, sopasını ona doğru kaldırarak Drug’a (şunu) sordu: ”Ey, Sen, Sefil ve Günahkar Drug! Senin olan erkeklerin dördüncüsü hangisidir?'
54. Bunun üzerine hileci biri (olan) Drug (şöyle) cevap verdi: ’Ey Kutsal, Uzun-yapılı Sraoşa! Benim olan dördüncü erkek; erkek olsun kadın olsun, onbeş yaşını aşmış olduğu halde Kamara’sız ve Sadarah’sız (1) gezenlerdir.’

55. ”(Attığı) dördüncü adımda biz Daevalar hep birden, kendisini diline kadar, iliğine kadar (1) soldururuz, o aynı andan itibaren Kutsal Güç’ün dünyasını yıkacak güce erişir ve o (o dünyayı) Yâtular’ın ve Zandalar’ın (2) yaptığı gibi yıkar.”

56. Kutsal Sraoşa, sopasını ona doğru kaldırarak Drug’a (şunu) sordu: ”Ey, Sen, Sefil ve Günahkar Drug! Bu (gebe kalma işinin etkisini) ne yok edebilir?”
57. Bunun üzerine hileci biri (olan) Drug (şöyle) cevap verdi: ’Ey Kutsal, Uzun-yapılı Sraoşa! Bu (günahın) etkisini yok edecek hiç bir şey yoktur,
58. ’erkek olsun kadın olsun, onbeş yaşını aşmış olduğu halde Kamara’sız ve Sadarah’sız gezdiklerinde.’
59. ”(Attığı) dördüncü adımda biz Daevalar hep birden, kendisini diline kadar, iliğine kadar soldururuz, o aynı andan itibaren Kutsal Güç’ün dünyasını yıkacak güce erişir ve o (o dünyayı) Yâtular’ın ve Zandalar’ın yaptığı gibi yıkar.”
IV.
60. ”Benden dile, Sen, Dürüst Biri! Benden, (yani) o ki Yaratıcıdır, tüm varlıkların en mükemmeli, en bilen, kendisine sorulan (şeyleri) cevaplarken çok memnuniyet duyan (Benden dile); Benden dile, böylece sen daha iyi olursun, böylece sen daha mutlu olursun.'
61. Zarathuştra Ahura Mazda’ya sordu: ’Seni en incitici kederle üzen kimdir? Seni en incitici ağrıyla sızlatan kimdir?’
62. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Ey Spitama Zarathuştra! O; fahişe (olarak) imanlıların ve imansızların, Mazda Tapıcıları’nın ve Daeva Tapıcıları’nın, dürüstlerin ve günahkarların arkasından giden Gahi’dir (1).”

63. ”Onun bakışı; dağlardan akan nehirlerin sularının üçte birini kurutur, onun bakışı; altın renkli, güzel, yetişmiş bitkilerin üçte birini soldurur,”
64. Onun bakışı; Spenta Armaiti’nin elbisesi olan otların üçte birini soldurur ve onun dokunuşu; imanlıların iyi düşüncesinin, iyi sözlerinin, iyi eylemlerinin üçte birini soldurur, (ayrıca) onun; iblis öldüren gücünün, kudsiyetinin üçte birini (soldurur).”
65. 'Gerçekten söylüyorum Sana ey Spitama Zarathuştra! Böylesine yaratıklar, sürünen yılanlardan, uluyan kurtlardan, ağıllara saldıran dişi kurtlardan, binlerce yavrusu ile sulara saldıran kurbağalardan bile daha fazla öldürülmelidirler (ölümü onlardan daha fazla hak etmişlerdir).”
66. 'Benden dile, Sen, Dürüst Biri! Benden, (yani) o ki Yaratıcıdır, tüm varlıkların en mükemmeli, en bilen, kendisine sorulan (şeyleri) cevaplarken çok memnuniyet duyan (Benden dile); Benden dile, böylece sen daha iyi olursun, böylece sen daha mutlu olursun.”
67-68. Zarathuştra Ahura Mazda’ya sordu: ’Eğer bir adam, normal zamanında veya normal dışı ayhali olan bir kadına yaklaşırsa ve o (adam) bunu bilerek ve kasten yaparsa ve o (kadın) bunu bilerek ve kasten kabul ederse; bu (ilişkinin) kefareti nedir, kendilerine bu eylemlerini telafi etmeleri için ne ceza verilir?’
69. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”’Eğer bir adam, normal zamanında veya normal dışı ayhali olan bir kadına yaklaşırsa (1) ve o (adam) bunu bilerek ve kasten yaparsa ve o (kadın) bunu bilerek ve kasten kabul ederse;

70. ”O (adam), (kurbanlık) bin küçük baş hayvan kesecek; (ve işlediği) bu (günah) yüzünden dindarca ve sofuca (duygularla) Zaothra ile birlikte barsaklarını Ateş’e sunacak (1), omuz kemiklerini iyi sulara verecektir (2),”


71. ”O, dindarca ve sofuca (duygularla), Ateş’e; Urvâsna ağacından, Vohu-gaona ağacından, Vohu-kereti ağacından ve Hadhâ-naêpata ağacından veya güzel kokan herhangi bir ağaçtan (elde ettiği) bin bağ kuru odun verecektir.”
72. ”O, bin demet Baresma’yı bağlayıp kutsatacaktır; o, iyi sulara bin Zaothra içkisini, dindar adamlar tarafından temiz hazırlanmış ve preslenmiş Homa ve et ile birlikte dindarca ve sofuca (duygularla) sunacaktır, (ki bunu) Hadhâ-naêpata (1) diye bilinen ağacın kökleri ile birlikte (sunacaktır).”

73. ”O, karın üstü giden cinsinden bin yılan öldürecektir, ikibin tane diğer cins; o, bin tane kara kurbağası ile ikibin tane su kurbağası öldürecektir; o, bin adet hububat taşıyıcı karınca ile ikibin tane diğer cins karınca öldürecektir.”
74. ”O, kanalların üstünde otuz köprü kuracak; (ayrıca) bin Aspahe-astra kırbacı ile bin Sraoşa-karana kırbacına maruz kalacaktır.”
75. ”Bu, onun; kendisinin işlediği fiili telafi etmek üzere ödeyeceği kefarettir, cezadır.”
76. ”Eğer o bunu öderse, kutsal birilerinin dünyasına girecektir; eğer bunu yerine getirmezse, günahkarların dünyasına yuvarlanacaktır, şu karanlık dünyaya, karanlıktan mamul, Karanlık’ın dölü (olan dünyaya).”
 
Üst