Zerdüşlerin Kutsal Kitabı Avesta 13. Bölüm

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,096
Tepkime puanı
4,956
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
1. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen, Kutsal Biri! Eğer bir Mazda Tapıcısı’nın evinde bir kadının tabii olmayan bir peryotta veya tabii zamanında kanlı akıntısı varsa (ay hali görüyorsa), (o zaman) Mazda Tapıcıları ne yapacaklardır (1)?

2. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Onlar (daştanistan’a=ayakyoluna) giden yolu, orada bulunan (ve ateş odunu şekline çevrilmiş olan) kütüklerden ve yaş ağaçlardan temizleyecekler; onlar yere kuru toz serpecekler; onlar oraya (hastanın bulunduğu yere), onun bakışları ateşle buluşmasın diye; evin yarısından, evin üçte birinden, evin dörtte birinden ya da beşte birinden daha yüksek olan bir yapı (çeper) dikecekler.”
3. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen, Kutsal Biri! Ateşten ne kadar uzağa? Sudan ne kadar uzağa? Kutsanmış Baresma Demeti’nden ne kadar uzağa? İmanlılardan ne kadar uzağa?
4. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: Ateşten onbeş adım, sudan onbeş adım, Kutsanmış Baresma Demeti’nden onbeş adım, imanlılardan üç adım (uzağa).”
5. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen, Kutsal Biri! Tabii olmayan bir peryotta veya tabii zamanında kanlı akıntısı olan bir kadına yiyecek verecek olan adam, kendisinden ne kadar uzakta durmalıdır?
6. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Tabii olamayan bir peryotta veya tabii zamanında kanlı akıntısı olan bir kadına yiyecek verecek olan adam, kendisinden üç adım uzakta durmalıdır (1).”
O, (bu hasta kadına) ne tür bir kapta yiyecek sunacaktır? O, ne tür bir kapta ekmek sunacaktır?
”Bronz veya kurşun ya da herhangi bir genel madeni kapta (2).”

7. O, (bu hasta kadına) ne kadar yemek sunacaktır? Ne kadar ekmek sunacaktır?
'(Sadece) iki danarelik uzun ekmek ve bir danarelik (1) sütlü sulu yemek (verilecektir) ki o yeteri kadar güç toplamasın (2).”
”Eğer bir çocuk ona hemen şimdi dokunmuşsa, onlar o (çocuğun) önce ellerini, sonra vücudunu yıkayacaklardır (3).”


8. ”Eğer, üç gün geçmesine rağmen hala kanamanın sürdüğünü görürse, o hastalık yerinde (1) dördüncü gecenin geçmesini bekleyecektir.'
”Eğer, dört gün geçmesine rağmen hala kanamanın sürdüğünü görürse, o hastalık yerinde beşinci gecenin geçmesini bekleyecektir.”

9. ”Eğer, beş gün geçmesine rağmen hala kanamanın sürdüğünü görürse, o hastalık yerinde altıncı gecenin geçmesini bekleyecektir.”
”Eğer, altı gün geçmesine rağmen hala kanamanın sürdüğünü görürse, o hastalık yerinde yedinci gecenin geçmesini bekleyecektir.”
10. ”Eğer, yedi gün geçmesine rağmen hala kanamanın sürdüğünü görürse, o hastalık yerinde sekizinci gecenin geçmesini bekleyecektir.”
”Eğer, sekiz gün geçmesine rağmen hala kanamanın sürdüğünü görürse, o hastalık yerinde dokuzuncu gecenin geçmesini bekleyecektir.”
11. Eğer o, dokuz gün geçmesine rağmen hala kanamanın sürdüğünü görürse, Bu Daevalar’ın; Daevalar’a ibadet ve onları ululama için icra ettikleri bir işleridir (1).”

II.
”Mazda Tapıcıları (baraşnûm-gah=temizlik töreni mevkiine) giden yolu, orada bulunan (ve ateş odunu şekline çevrilmiş olan) kütüklerden ve yaş ağaçlardan temizleyecekler;
12. ”Onlar yerde üç çukur açacaklar ve kadını iki çukurdaki gaomêz’le, üçüncü çukurdaki su ile yıkayacaklardır.
”Onlar xrafstrları öldürecekler, şöyle ki; eğer yaz (mevsiminde iseler) iki yüz tane hububat taşıyan karıncayı, eğer kış (mevsiminde iseler) Angra Mainyu tarafından yaratılan herhangi bir başka türlü xrafstralardan ikiyüz tane öldürecekler.”
III.
13. ”Eğer bir Mazda tapıcısı, ister tabii olmayan bir peryotta ister tabii zamanında kanlı akıntısı (ay hali) olan bir kadının bu rahatsızlığını gizlerse, ona hangi ceza verilecektir?
Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”O bir peşôtanudur; aspahe-astra’dan ikiyüz kırbaç, Sraoşa-karana’dan ikiyüz kırbaç (vurulacaktır).”
14. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen, Kutsal Biri! Eğer bir adam, tabii olmayan bir peryotta veya tabii zamanında kanlı akıntısı olan bir kadının vücuduna defalarca kasten dokunursa (ilişkiye geçerse); öyle ki (bu yakınlıktan dolayı) sıra dışı akıntı(nın) rengi sıradan bir akıntının rengine, sıradan bir akıntının (rengi) sıra dışı olana dönüşürse, kendisine (bu ilişkiye girişen adama) ne ceza verilecektir?
15. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”İlk kez onunla (cinsel) ilişkiye başlaması halinde, ilk kez onunla (cinsel) ilişkiyi (fiilen) gerçekleştirmesi halinde; aspahe-astra ile otuz kırbaç, Sraoşa-karana ile otuz kırbaç (vurulacaktır); ”ikinci kez onunla (cinsel) ilişkiye başlaması halinde, ikinci kez onunla cinsel ilişkiyi (fiilen) gerçekleştirmesi halinde; aspahe-astra ile elli kırbaç, Sraoşa-karana ile elli kırbaç (vurulacaktır); ”üçüncü kez onunla (cinsel) ilişkiye başlaması halinde, üçüncü kez onunla cinsel ilişkiyi (fiilen) gerçekleştirmesi halinde; aspahe-astra ile yetmiş kırbaç, Sraoşa-karana ile yetmiş kırbaç (vurulacaktır).”
16. Dördüncü kez onunla (cinsel) ilişkiye başlaması halinde, dördüncü kez onunla cinsel ilişkiyi (fiilen) gerçekleştirmesi halinde; eğer bu ilişkide adam menisini içeri bırakmadan; ay hali kanı onun elbiselerine geçerse veya bu ilişkide kan onun kalçalarına (dahi) ulaşırsa, adama ne ceza verilecektir?
Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Aspahe-astra ile doksan kırbaç, Sraoşa-karana ile doksan kırbaç vurulacaktır.”
17. ”Kim ki tabii olmayan bir peryotta veya tabii zamanında kanlı akıntısı olan bir kadına menisini bırakırsa (1); Bu adam, kendi öz oğlunun cesedini yakmış olma eyleminden (günahından) daha iyisini yapmış sayılmaz, (o çocuk ki) kendisinin öz kanından doğmuştur ve naêza (hastalığından) dolayı (2) ölmüştür, (adam ayrıca) onun (oğlunun) yağını da ateşe damlatmış (kadar büyük bir suç işlemiştir).”


18. ”Tüm böylesi günahkarlar, cisimleşmiş (insan şekline bürünmüş) birer Drug’durlar, (bunlar) kanunu hor görücüdürler, kanunu hor görücülerin tümü Efendimiz’e karşı isyan halindedirler, Efendimiz’e karşı isyan halinde bulunan herkes dinsizdir ve dinsiz olanlar bunu hayatları ile ödeyeceklerdir.”
17

Saç ve Tırnaklar
1. Zarathuştra Ahura Mazda’ya sordu: Ey Ahura Mazda, En Erdemli Güç, Maddi Dünyanın Yaratıcısı, Sen, Kutsal Biri! Bir adamın, onu gerçekleştirmekle sanki onlara bir kurban sunmuş gibi, Daevalar’ın zararlı güçlerini (o eylemi yapmakla) en fazla arttırdıkları öldürücü eylem hangisidir?
2. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”O (eylem), bir adamın şu aşağıda (ölümlü dünyada); saçlarını tararken veya keserken veya tırnaklarını keserken (onlardan parçaları) bir çukura veya bir çatlağa (1) bırakmalarıdır.”

3. ”Riayet edilen böylesi meşru kuralların yokluğu sonucu, bu dünyada Daevalar yaratıldı, riayet edilen böylesi meşru kuralların yokluğu sonucu, bu dünyada insanların spis (1) dedikleri xrafstralar yaratıldı, onlar ki hububatları hububat tarlalarında, elbiseleri sandıklarda (andar-vastragan’da) yerler.”

4. ”Ey Zarathuştra! Bundan dolayı sen, bu dünyada saçlarını taradığın, traş olduğun veya tırnağını kestiğin zaman (o artıkları), imanlılardan on adım uzağa, ateşten yirmi adım uzağa, sudan otuz adım uzağa ve kutsanmış baresma demetinden elli adım uzağa götüreceksin.”
5. ”(Orada) daha sonra; eğer toprak sertse, bir disti (1) derinliğinde, eğer yumuşaksa bir vitasti derinliğinde bir çukur açacaksın. O artıkları oraya gömecek ve iblisi vuran şu sözleri yüksek sesle söyleyeceksin: ’…(Ve) Mazda, Onun için (sığır için) Gerçek vasıtasıyla bitkileri çoğaltacaktır, O (Ahura Mazda) ki hayatın ezeldeki doğuşundan beri Efendimiz’dir (2)”


6. ”Bundan sonra sen, çukurun etrafında metal bir bıçakla üç daire veya altı daire veya dokuz daire çizeceksin ve Ahuna-vairya’yı üç kez veya altı kez veya dokuz kez terennüm edeceksin.”
II.
7. ”Sen, tırnaklar için; evin dışında, küçük parmağın birinci eklemine (kadar olan kısmı) derinliğinde bir çukur açacaksın, tırnakları oraya gömecek ve iblisi vuran şu sözleri yüksek sesle söyleyeceksin: ’Gerçek ile uyum içindeki (o) rahip (Z.’nin kendisi) Üstün Ruh’un çocuğudur (dölüdür). Kendisinin rahip (olarak yüklendiği misyonu) kavratabildiğinden dolayı, O İyi Düşünce ile birleşmiştir (bir tek varlık haline gelmiştir)’ (1).”

8. ”Bundan sonra sen, çukurun etrafında metal bir bıçakla üç daire veya altı daire veya dokuz daire çizeceksin ve Ahuna-vairya’yı üç kez veya altı kez veya dokuz kez terennüm edeceksin.”
9. ”…Ve daha sonra (şunları söyleyeceksin): ’Ey Aşô-zusta kuşu (1) buraya bak! Senin için tırnaklar buradadır! Onlar, senin için Mâzainya Daevaları’na karşı kullanacağın birer mızrak, birer yay, şahin kanatlı birer ok, birer bıçak ve birer sapan taşı olsunlar (haline dönüşsünler)!’”

10. ”Eğer bu tırnaklar (o kuşlara) adanmasaydı, onlar Mâzainya Daevaları için birer mızrak, birer yay, şahin kanatlı birer ok, birer bıçak ve birer sapan taşı olurlardı (haline dönüşürlerdi) (1)!”

11. ”Tüm böylesi günahkârlar, cisimleşmiş birer Drug’durlar (iblis), (bunlar) kanunu hor görücüdürler, kanunu hor görücülerin tümü Efendimiz’e karşı isyan halindedirler, Efendimiz’e karşı isyan halinde bulunan herkes dinsizdir ve dinsiz olanlar bunu hayatları ile ödeyeceklerdir.”
 
Üst