Zerdüşlerin Kutsal Kitabı Avesta 12. Bölüm

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,096
Tepkime puanı
4,956
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
1. İnsanların işlediği, işleyip itiraf etmediği (1) veya kefaretini ödemediği kaç çeşit günah onları peşôtanu yapar?

2. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Beş tane böylesi günah vardır Ey Kutsal Zarathuştra! İnsanların işlediği böylesi günahların birincisi; bir adamın imanlı birine yabancı ve yanlış bir inancı, yabancı ve yanlış bir kanunu, bilerek ve günah (dolu) bir vicdanla öğretirse; bu onu peşôtanu yapan bir günah olacaktır.”
3. ”İnsanların işlediği böylesi günahların ikincisi; bir adamın bir çoban köpeğine veya bir ev köpeğine çok sert bir kemik veya çok sıcak bir yiyecek vermesi ile oluşur,
4. ”Eğer kemik köpeğin dişlerini bozarsa veya boğazında kalırsa ya da (verilen) sıcak yemek ağzını veya dilini yakarsa, böylece bunu takip eden zararla (köpek) ölürse; bu onu peşôtanu yapan bir günah olacaktır.”
5. ”İnsanların işlediği böylesi günahların üçüncüsü; bir adamın yavru sahibi (karnında yavru taşıyan) bir dişi köpeği vurması veya ardına vermek suretiyle ya da bağırarak veya el çırparak onu korkutması ile oluşur,
6. ”Eğer dişi köpek (sonuçta) bir çukura veya bir kuyuya veya bir uçuruma veya bir nehire veya bir kanala düşerse, sonuşta köpek ölürse; bu onu (bu eylemi yapanı) peşôtanu yapan bir günah olacaktır.”
7. ”İnsanların işlediği böylesi günahların dördüncüsü; bir adam, normal süresi içinde veya sıra dışı bir kanama geçirmekte olan bir kadınla cinsel bir ilişkiye girişirse; bu onu peşôtanu yapan bir günah olacaktır.”
8. ”İnsanların işlediği böylesi günahların beşincisi; bir adam, göğsüne süt gelmiş olsun veya olmasın, çocuk bekleyen (1) bir kadınla cinsel ilişkiye girişirse, böylece (ilişkinin) sonucu olarak (kadın) ölürse (2); bu onu (bu eylemi yapanı) peşôtanu yapan bir günah olacaktır.”

II.
9. ”Eğer bir adam; ister (adamın) aile(sine) bağımlı olsun ister değil, ister (müstakbel) bir eş ile nışanlı olsun ister değil; bir genç kızla yakınlık kurarsa ve (kız) kendisi tarafından gebe bırakılırsa, (bu adam) halktan duyduğu korkuya rağmen; kızın tabii olmayan yollardan, (yani) su (bazı sıvıların) ve bitkilerin yardımıyla kendi kendine (zorla sağlayacağı bir) ay hali görmesine müsaade etmemiş,
10. ”Fakat kız (yine de) halktan duyduğu korkuyla, tabii olmayan yollardan kendisinde su ve bitkilerin yardımıyla ayhali (kanaması) başlatırsa, bu onun (kızın) işlediği bir günah olur (1).”

11. ”Eğer bir adam; ister (adamın) aile(sine) bağımlı olsun ister değil, ister bir eş ile nışanlı olsun ister değil; bir genç kızla yakınlık kurarsa ve (kız) kendisi tarafından gebe bırakmış, (ama) halktan duyduğu korkuyla kızın; rahmindeki cenini (dölü) yok etmesine müsaade etmiş,
12. ”…Ve eğer kız, halktan duyduğu korkuyla, rahmindeki çocuğu yok etmişse, (oluşan) günah hem babanın hem de ananındır, öldürme (suçu) hem ananın hem de babanındır, hem baba hem de ana tasarlayarak adam öldürme (suçunun) cezasını çekeceklerdir (1).”

13. ”Eğer bir adam; ister (adamın) aile(sine) bağımlı olsun ister değil, ister bir eş ile nışanlı olsun ister değil; bir genç kızla yakınlık kurarsa ve (kız) kendisi tarafından gebe bırakılırsa ve kız ona; ’ben senden gebe kaldım’ derse, o da cevaben; ’yaşlı kadına (1) git, sana düşük yaptırması için müraacat et’ derse,”

14. ”…Ve kız yaşlı kadına gidip, kendisinde düşük yaptırması için müracaat ederse ve yaşlı kadın ona; banga veya şaêta veya ğnâna veya fraspâta ya da düşük yaptıran daha başka bazı ilaçlar (1) verirse ve (adam); ’sen(deki) ceninin can vermesini sağla (sebep ol)” (derse) ve o da kendisinin (rahmindeki) ceninin can vermesine sebep olursa, günah her üçünündür; (yani) hem adam, hem kız ve hem de yaşlı kadın (günahkar olur).”

III.
15. ”Eğer bir adam; ister (adamın) aile(sine) bağımlı olsun ister değil, ister bir eş ile nışanlı olsun ister değil; bir genç kızla yakınlık kurarsa ve (kız) kendisi tarafından gebe bırakılırsa, çocuk doğuncaya kadar adam kıza yardım edecektir.”
16. ”Eğer o, ona (kıza) yardım etmezse, böylece çocuk gerekli yardımın yokluğundan (dolayı) zarar görüp (ölürse), adam; ’tasarlayarak adam öldürme’ cezasına çarptırılır.”
17. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen, Kutsal Biri! Eğer onun (kızın doğurma) vakti yaklaşmışsa ve genel yolun üstünde (doğum nöbetine yakalanmış bir vaziyette) yatıyorsa, Mazda Tapıcıları’ndan kim ona yardım edecektir?
18. ”Eğer bir adam; ister (adamın) aile(sine) bağımlı olsun ister değil, ister bir eş ile nışanlı olsun ister değil; bir genç kızla yakınlık kurarsa ve (kız) kendisi tarafından gebe bırakılırsa, çocuk doğuncaya kadar adam kıza yardım edecektir (1).”

19. ”Eğer o ona yardım etmezse...(1).”
”İster iki ayaklı olsun, ister dört, ister kadın olsun ister dişi köpek, gebe dişilere aynı şekilde bakmak imanlılara aittir (imandan gelir).”


20. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen, Kutsal Biri! Eğer onun (dişi köpeğin doğurma) vakti yaklaşmışsa ve genel yolun üstünde (doğum nöbetine yakalanmış bir vaziyette) yatıyorsa, Mazda Tapıcıları’ndan kim ona yardım edecektir?
21. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Her kimin evi (olaya) daha yakındır, enikler doğuncaya kadar (dişi köpeğe) yardım etmek onun görevidir.”
22. ”Eğer o, ona (köpeğe) yardım etmezse, böylece enikler gerekli yardımın yokluğundan (dolayı) zarar görürlerse (ölürlerse), adam; ’tasarlayarak adam öldürme’ cezasına çarptırılır.”
23. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen, Kutsal Biri! Eğer onun (dişi köpeğin doğurma) vakti yaklaşmışsa ve deve-ahırı’nda (doğum nöbetine yakalanmış bir vaziyette) yatıyorsa, Mazda Tapıcıları’ndan kim ona yardım edecektir?
24. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Her kim ki (bu) deve-ahırı’nı inşa etmiştir veya elinde bulundurmaktadır, enikler doğuncaya kadar (dişi köpeğe) yardım etmek onun görevidir.”
25. ”Eğer o, ona (köpeğe) yardım etmezse, böylece enikler gerekli yardımın yokluğundan (dolayı) zarar görürlerse (ölürlerse), adam; ’tasarlayarak adam öldürme’ cezasına çarptırılır.”
26. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen, Kutsal Biri! Eğer onun (dişi köpeğin doğurma) vakti yaklaşmışsa ve at-ahırı’nda (doğum nöbetine yakalanmış bir vaziyette) yatıyorsa, Mazda Tapıcıları’ndan kim ona yardım edecektir?
27. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Her kim ki (bu) at-ahırı’nı inşa etmiştir veya elinde bulundurmaktadır, enikler doğuncaya kadar (dişi köpeğe) yardım etmek onun görevidir.”
28. ”Eğer o, ona (köpeğe) yardım etmezse, böylece enikler gerekli yardımın yokluğundan (dolayı) zarar görürlerse (ölürlerse), adam; ’tasarlayarak adam öldürme’ cezasına çarptırılır.”
29. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen, Kutsal Biri! Eğer onun (dişi köpeğin doğurma) vakti yaklaşmışsa ve öküz-ahırı’nda (doğum nöbetine yakalanmış bir vaziyette) yatıyorsa, Mazda Tapıcıları’ndan kim ona yardım edecektir?
30. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Her kim ki (bu) öküz-ahırı’nı inşa etmiştir veya elinde bulundurmaktadır, enikler doğuncaya kadar (dişi köpeğe) yardım etmek onun görevidir.”
31. ”Eğer o, ona (köpeğe) yardım etmezse, böylece enikler gerekli yardımın yokluğundan (dolayı) zarar görürlerse (ölürlerse), adam; ’tasarlayarak adam öldürme’ cezasına çarptırılır.”
32. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen, Kutsal Biri! Eğer onun (dişi köpeğin doğurma) vakti yaklaşmışsa ve koyun-Ağılı’nda (doğum nöbetine yakalanmış bir vaziyette) yatıyorsa, Mazda Tapıcıları’ndan kim ona yardım edecektir?
33. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Her kim ki (bu) koyun-ağılı’nı inşa etmiştir veya elinde bulundurmaktadır, enikler doğuncaya kadar (dişi köpeğe) yardım etmek onun görevidir.”
34. ”Eğer o, ona (köpeğe) yardım etmezse, böylece enikler gerekli yardımın yokluğundan (dolayı) zarar görürlerse (ölürlerse), adam; ’tasarlayarak adam öldürme’ cezasına çarptırılır.”
35. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen, Kutsal Biri! Eğer onun (dişi köpeğin doğurma) vakti yaklaşmışsa ve yer duvarının üstünde (1) (doğum nöbetine yakalanmış bir vaziyette) yatıyorsa, Mazda Tapıcıları’ndan kim ona yardım edecektir?


36. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Her kim ki (bu) duvarı dikmiştir (inşa etmiştir) veya elinde bulundurmaktadır, enikler doğuncaya kadar (dişi köpeğe) yardım etmek onun görevidir.”
37. ”Eğer o, ona (köpeğe) yardım etmezse, böylece enikler gerekli yardımın yokluğundan (dolayı) zarar görürlerse (ölürlerse), adam; ’tasarlayarak adam öldürme’ cezasına çarptırılır.”
38. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen, Kutsal Biri! Eğer onun (dişi köpeğin doğurma) vakti yaklaşmışsa ve hisar hendeğinin içinde (1) (doğum nöbetine yakalanmış bir vaziyette) yatıyorsa, Mazda Tapıcıları’ndan kim ona yardım edecektir?

39. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Her kim ki (bu) hendeği kazmıştır veya elinde bulundurmaktadır, enikler doğuncaya kadar (dişi köpeğe) yardım etmek onun görevidir.”
40. ”Eğer o, ona (köpeğe) yardım etmezse, böylece enikler gerekli yardımın yokluğundan (dolayı) zarar görürlerse (ölürlerse), adam; ’tasarlayarak adam öldürme’ cezasına çarptırılır.”
41. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen, Kutsal Biri! Eğer onun (dişi köpeğin doğurma) vakti yaklaşmışsa ve bir çayır tarlasının ortasında (doğum nöbetine yakalanmış bir vaziyette) yatıyorsa, Mazda Tapıcıları’ndan kim ona yardımedecektir?
42. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Her kim ki (bu) çayır tarlasını ekmektedir veya elinde bulundurmaktadır, enikler doğuncaya kadar (dişi köpeğe) yardım etmek onun görevidir.”
43. ”O (çayır sahibi), onu (dişi köpeği) iyi kalpli bir sevecenlikle bir yatak için uygun ağaç yapraklarından oluşan bir hayvan yatağına yerleştirecek; (doğumdan sonra ise) o (adam), enikler kendi kendilerini savunabilecek ve geçimlerini sağlayabilecek yaşa erişinceye kadar ona (köpeğe) yardım edecektir.”
44. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen, Kutsal Biri! Köpekler ne zaman kendi kendilerini savunabilecek ve geçimlerini sağlayabilecek duruma gelirler?
45. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Onlar ’yedi çift ev’in (ondört evin) etrafında koşarak bir daire çizebilecek duruma gelince. Ondan sonra ister kış olsun, ister yaz, onlar (enikler) serbest bırakılmalıdır.
”Eniklere altı ay, çocuklara yedi yıl yardım edilmelidir.”
”Ahura Mazda’nın Oğlu Athar; bir gebe kadına göz kulak olduğu gibi, (bir gebe dişi köpeğe) de (göz kulak olur) (1).”

IV.
46. Ey Maddi Dünyanın Yaratıcısı; Sen, Kutsal Biri! Eğer Mazda Tapıcıları bir dişi köpekten, tabiatı itibariyle güçlü enikler elde etmek istiyorlarsa (onu) nasıl muhafaza etmelidirler?
47. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Onlar yerde, ağılın ortasında; eğer toprak sert ise, yarım ayak; eğer toprak yumuşak ise bir insanın yarı boyunda bir çukur açacaklar.'
48. ”Onlar önce onu oraya (yani); çocuklardan ve Ahura Mazda’nın Oğlu, Ateş’ten uzakta bir yerde bağlayacaklar ve onun (bulunduğu) yere herhangi bir yerden bir köpek (ilişkide bulunmak üzere) gelinceye kadar gözleyecekler. Onlar, sonra bir başka köpeğin ona (cinsel ilişkide bulunmak üzere) yaklaşmasına müsaade edecekler ve daha sonra (öncekinin) yanında bir üçüncüsünün (yaklaşmasına müsaade edecekler). (Bu köpeklerin) herbiri, bir öncekinden; biribirlerine saldırmalarını engellemek için uzak tutulacaklardır.”
49. ”Bu üç köpeğin koruması altındaki dişi köpeğin (karnı) içindeki enik ile birlikte (ondan dolayı) büyüyecek, memelerine süt gelecek ve o (dişi köpek) üç köpekten pehdahladığı yavrularını doğuracaktır.”
50. Üç köpeğin koruması altında bulunan ve memelerine (şimdiden) süt gelmiş olan ve üç köpekten pehdahladığı yavrularını doğuracak olan bir dişi köpeği vuran bir adama ne ceza verilecektir?
51. Ahura Mazda (şöyle) cevapladı: ”Aspahe-astra ile yediyüz kırbaç, Sraoşa-astra ile yediyüz kırbaç (vurulacaktır).”
 
Üst