Yüksek Büyü ve Havvas

CREEPA

Banlı Kullanıcı
Katılım
30 Eki 2008
Mesajlar
246
Tepkime puanı
2
Konum
Lost Angeles
YÜKSEK BÜYÜ VE HAVVAS
karabuyu2.jpg


Geleceği görmek, Remil, Cifir, Fal akla gelen her tür kehaneti Yüksek Büyü'nün dışında tutuyorum fakat burada değinmeden de geçemiyeceğim. Bütün bu yöntemler ne derece kitabına uydurulmaya çalışılırsa çalışılsın, büyü denilen olgunun dışında kalmakla beraber
islami değildir. Dinen yasaktır.
Yüksek büyü konusuna dönersek bu, onun karısı dönsün, bunun kocası dönsün, filan kadın

baştan çıkartılsın gibi konulardan farklı olarak, gerek bazı dualarla, çalışmalarla, esmaların zikriyle, kendini geliştirmeye yönelik durumlardır. Çok daha evrenseldir. Bazı kişiler Havâss'ın yukarda alatılan işlerle yanlış kullanıldığını, gerçek Havâss'ın bir ruhsal gelişme yolu olduğunu, bilgi ve bilgilenme yolu olduğunu ve daha bir sürü şeyin yolu olduğunu söylerler. Hayır efendim. Batıda bir çok mistik ekol vardır. Ruhsal gelişme yolu maji değil mistisim ekolleridir. Doğuda Hint büyücülüğü gelişme yolu değildir. Ruhsal gelişme yolu Yoga veya Budizmdir. Müslümanlık'ta da bir Tasavvuf müessesesi vardır ve Müslümanlıktaki ruhsal gelişmenin adresi Havâss değil, Tasavvuf'tur.Dolayısıyla Yüksek büyü şeklinde tasnif ettiğim şekilde çalışma yapanlar da kişisel güç, kudret, insanlar üzerinde kontrol kurmak gibi amaçlarla çalışırlar. Bir çok Havâss kitabının birçok formülünde de, şunu yapın, bunu yapın, kırk gün halvet ve riyazete girin, şu duaları ve esmaları okuyun, sürenin sonunda Hâdimler gelir, size İsmi Azam'ı öğretir. bundan sonra size yok, yoktur. Ne isterseniz yaparsınız, derler. Pekiyi bu nedir? Güç sağlamak işte! Herhangi bir varlık daveti, melek çağırmak ve [/COLOR]akla gelen herşey büyüsel tabanda ve kişisel güç ve tasarruf tabanındadır. Havâss'ın bu olmadığını ve yapılan işlerin ruhsal gelişim amaçlı olduğunu iddia edenler, durumu bir de otorite sahibi olmuş, bilen, din adamlarına ve/veya mutasavvıflara bir sorsunlar.Tabii Havâss ruhsal gelişme yolu değildir demiyorum. Maji (Yani Kabala ve diğer batı tarzı uygulamalar) için de böyle bir şey söyliyemem. Maji ve Havâss''ta gelişme vardır. Aynı zamanda günümüz Spiritüalizm, mistik ve tasavvufi ekollerin aksine güçlenmek de vardır. Burada hemen belirtmeliyim ki, günümüzdeki spiritüel, tasavvufi ya da mistik ekoller büyük havalarla, kendilerinde de güç olduğunu fakat doğru olmadığı için kullanmadıklarını ileriye sürselerde bunların güç iddiaları aşağıdaki fıkraya benzer. Bir derviş, başka bir tekkenin dervişine demiş ki, "Biliyorusun. Akşam bizim Şeyh uçmuş". Diğeri sormuş, "Deme yahu. Nereden biliyorsun?" Birinci derviş kasılarak cevaplamış, "Kendisi söyledi."
"Şeyhin kerameti kendinden bellidir" diye bir söz vardır. Bu fıkra o sözü açıklar. Günümüzdeki spiritüelist ekollerin güçleri de bu fıkraya benzer. Gene konumuza dönersek
Havâss ve Maji'de (Bunlarla İslami ve batı majisini kastetmekteyim) tekammül vardır. Ayrıca güç de vardır. Ama faklı olarak gücü kullanmak vardır. Kulanılmayacak olan bir güç, güç
değil olsa olsa hammallıktır.[/COLOR][/FONT]Bu gücü kullanmayacak ve dünyasal arzularını tatmin etmeyecek olan kimse yıllarca ve yıllarca emek verip, havâss öğreneceğine gidip hayatını yaşasın. Boşuna zaman kaybetmesin.
Sonuç nasıl olsa farksız olacak. Şimdi Maji ve batılı mistik ekolleri hiç karıştırmadan sadeceHavâss ve Tasavvuf açısından bakalım. Hatta Havâss da demiyelim. Büyü ve Tasavvuf[/LEFT]
diyelim.

1 - SIRADAN BÜYÜCÜLÜK
bossqr.jpg

Her ne kadar isteyen bir kimse Havâss'
ı, Vefkler, Remil, Cifir, Hâdim davetleri, Tılsımlar gibi bir sürü dala ayırsa da, ne olursa olsun bu bir büyü sistemidir. Bununla beraber Orta Doğu'ya has bir riyakarlık da söz konusudur. Bulup açacağınız herhangi bir Havâss kitabı ya da eski elyazması bir sürü büyü formülü ile doludur. Akla gelen, gelmeyen her uygulama ile karşılaşmak mümkündür. Buna karşılık sık sık da, "Aman bunları kötü amaçlarla kullanmayın. Aman kendinize helal olmayan bir kadını veya erkeği ayartmak için kullanmayın. Bu kötü şeyler yapana geri döner" mealinde yazılar vardır. Bu yazılar ya da ihtarlar zaman zaman ipin ucunu o derece kaçırırlar ki, acemi birisinin korkmasına, kendi kendisi ile mücadele etmesine ve sadece bu yüzden bilinçaltı bir şartlanma oluşturarak,başarısız olmasına bile sebep olurlar.Bütün pratik büyü kitaplarının üzerinde, "Kur-an, bilim, dua, esmalar" veya bunları çağırıştıracak şeyler ve daha akla gelen her isim yazılır ve hepsi de büyü ve büyücülüğüreddeder fakat içine bakarsınız, iki kişiyi ayırmak, bir kadının (Ya da erkeğin) aşkını elde etmek, Birisini oturduğu evden çıkartmak. Bir kimsenin işi ve kısmetini bağlamak, ya da tam tersi açmak. Bir veya bir kaç kişiyi kahredip, mahfetmek, Evden kaçan adamı geriy döndürmek, özellikle bir çok büyü bozma formülü ve akla gelen herşey var.Hepsinde de bir ihtar bulunur. Bunları ancak hakeden bir zalime yapın. Yoksa durum kötü olur, Asla kötülük için yapmayın. Şimdi herkes hem mantığını çalıştırsın, hem elini vicadınıa koysun da söylesin. Bunların en iyisi bile olasa hangisi büyü değil?Havâss'la ilgilenen kişiler veya cahil büyücülerin de bir iddiaları vardır. Bir kere, hiç birisi büyücü olmayı kabul etmez. "Biz sadece büyü bozarız, iyi işler yaparız" derler. Pekiyi. O zaman bozulan bu büyüleri kim yapıyor acaba? Baksanıza ortada büyücü yok ki. Herkes iyi.

Bir adam, bir kadının baştan çıkartılmasını istiyor. Bu gibi stekler için kenar mahalle hocaları(Hoca deyimi ile üfürükçü kastedilmektedir. Gerçek camii hocası değil) ya da alışıldık Havâss kitapları, "Bu işleri evlilik amacıyla yaparız. Niyet temizdir. Sadece temiz niyetler için yaparız." derler. Buna gençler arasındaki bir, iki deyimle cevap vermek mümkün: "Hadi yaa"veya "Hade lennn". Şimdi bir düşünün kadın temiz niyetlerle evlenilmek için (Güya) baştan çıkartılıyor. Demek ki, o kadın, isteyen adamı istemiyor ki, böyle bir "Dua!" (Asla büyü değil daima dua derler.) yoluna baş vurulmuş. Ayrıca, ya o kadın başkasını seviyorsa. Bunun temiz niyet neresinde? Evinden kaçan adam geri dönsünmüş. Bu iş iyilik içinmiş de şeriatça caizmiş. Geçmiş yıllarda bana da bir sürü kadın gelip, kocasının geriye döndürülmesini isterken, akılları sıra beni razı etmeye çalıştılar. Bu iş yuva kurtarmak içinmiş. Tamam. Şayet İslami açıdan bakarsak: Her şeyden evvel senin kurtarılacak bir yuvan yok hanımefendi. Neden? Çünkü İslami boşanma müessesesine göre zaten adam evden çıkarken seni boşamış sayılır yani eski günlerde olsa kapıdan çıkarken "Boşol" deyip gidecek. Şimdi bunu demiyor ama prosedür aynı. Dolayısıyla adam gittiği, ayrılmayı söz konusu ettiği anda senin zaten evliliğin filan yok. Sen aslında başkası ile evlemek üzere olan bir adamıbaştan çıkartıp, kendine getirtme büyüsü yaptırıyorsun ve bir adamı başkasından ayırma büyüsü istiyorsun. Bu kadar basit. Aynı şey erkek tarafı isterse onun için de geçerli. Şimdi şünün. Adamın eski karısı bu işin iyi ve caiz olduğunu ve büyü olmadığını söylüyor fakat kendisi adamın yeni evlenmek üzere olduğu kadının yerinde olunca "Eski karısı büyü yaptırdı" diyor. Demek ki, bir iş bizim yararımıza ve bizim bakış ımıza göre olursa iyi,büyü değil dua. Ama aynı şeyi karşı taraf yaparsa, o zaman büyü. Cehennemlik birşey.tabii burada halka yayılmış olan bu konulardaki riyakarlık ve çıkarcılıktan bahsetmiyoruz.Ana konumuz yapanların ve kitapların riyakarlığı. Sonuç olarak açıkça ortada ki, siz ister iyi ister kötü yaptığınıza inanın hiç farketmeksizin yapılan iş büyüdür. Büyünün başka tarfi var mı acaba?

Sakın ki, kimse benim bu gibi şeylere karşı olduğumu ve hiç yapmadığımı zannetmesin.Bütün bunları bol miktarda uyguladım ve hiç de pişman değilim. Burada sadece riyakarlığakarşı çıkıyorum.İş açmak, Ticarette başarı, kısmet açmak. Bunlar ilk bakışta iyi işler gibi görünüyor. Tamam bir de bizim kısmetini açtığımız adamın ticari rakibi olan ve zarara giren, o yüzden işini kaybeden ya da bir sürü iş kaçıran adama bir sorun, bakalım ne diyecek. Kısaca söylemek gerekirse, "Hür iradeyi etkileyen herşey büyüdür."

kerze3.gif

HAVÂSS NEDİR?

Burada tabii ki, beş altı sayfa yazı ile bütün Havâss'ı anlatmak gibi bir iddiam olamaz. SadeceHavâss'ın büyücülük olup olmadığını irdeleyebilirim ve aşağıdaki herşey benim kendi Havâss'a bakış açımdır. Yani kimse kabul etmek zorunda değildir.Yukardaki sözlük maddelerinde kelime anlamı olarak Havâss'ın ne olduğunu gördük fakat

işin bir de bizleri ilgilendiren yanı var. Havâss bizim için farklı bir kavramı ifade eden bir

kelimedir. Bize göre Havâss İslami majikal sistem olmaktadır. Bu açıdan bakınca da bir çok[/COLOR][/FONT][/LEFT]

kişi, özde birbiri ile fazla ters düşmese de, bir çok farklı yorum getirebilmektedir. Bu

[yorumlara aşağıda yer yer değinebiliriz. Fakat burada çok kestirme olarak birşey söylemek [/COCOLOR=green]LOR]gerekirse, Havâss İslami büyücülük sistem ve geleneğidir.
 

crowley

Kayıtlı Üye
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
223
Tepkime puanı
27
Yaş
41
İş
kulluk
çok güzel bir paylaşım olmuş B.K 'nın yazılarını buralarda görebilmek ne hoş:)
 

CREEPA

Banlı Kullanıcı
Katılım
30 Eki 2008
Mesajlar
246
Tepkime puanı
2
Konum
Lost Angeles
B.K. ile aslinda ben da yeni yeni tanisma firsati buldum.Cok ilginc eserleri var ve kendisinde aslinda en cok begendiyim o acik ve net olusudur yani kisacasi kendisinin cok serbest ve özgür bir stili var.
 

MaHaRa

Kayıtlı Üye
Katılım
16 Eki 2008
Mesajlar
87
Tepkime puanı
6
Selamlar Bülent yaşasa idi, eminim ki daha değişik yazı ve çalışmalarına tanık olabilecektik. Dip not:
Yazılarda kaynak gösterilmesini rica ediyorum. Bu hem emek açısından önemli, hem de imtiyaz/telif hakları yasası gereği ve yeni internet yasası açısından önemlidir.
 

sdbr

Banlı Kullanıcı
Katılım
22 Haz 2008
Mesajlar
256
Tepkime puanı
2
evet bülent kısanın yazıları çok güzel ve açıklayıcı oluyor
 

yule

Yönetici
Katılım
4 Haz 2008
Mesajlar
3,141
Tepkime puanı
1,556
İş
Parapsikolog & Enerji Terapist /Sosyolog
Birçok kaynakta sadece teorik bilgiler varken bülent kısa size formul tılsım öğretmiyor. Tamamen tılsımların ve ya uygulamaların açıklamalarını da yapmıyor. Size tılsım ve çalışma yapmanızda destek oluyor. En sevdiğim yönü o benim. Verilen birçok şeyde sadece bilenlerin yapabileceği büyüler vs... ler verilirken bülent kısa en yeni öğrenci sayılanlara da öğretme amacını gütmüş bence.
 

SCARRED

Kayıtlı Üye
Katılım
1 Eki 2008
Mesajlar
8
Tepkime puanı
0
Bülent Kısa benim de "balık vermeyip balık tutmayı öğretmesi" nedeniyle çok sevdiğim bir majisyendir. Tuttuğu yolun benimsenip benmsenmemesi önemli değildir - önemli olan samimiyetinden feyz almaktır.

"Biz büyü yapmıyoruz, Allah'ın izni ve duamız gücüyle başarıyoruz vesselam"cılardan da aynı samimiyeti beklerdim... Çok beklerim, değil mi? :)
 

rbr

Kayıtlı Üye
Katılım
12 Haz 2011
Mesajlar
8
Tepkime puanı
0
çok güzel paylaşımlar ben henüz çok yeniyim yardımcı olabilirmisiniz
 
Üst