Yehova Şahitleri

aris

Kayıtlı Üye
Katılım
3 Tem 2008
Mesajlar
660
Tepkime puanı
142
YEHOVA ŞAHİTLERİ

yehovasembol.gif


Yehova şahitliğinin kurucusu C.T. Razıl 'dır.(Charles Taze Russell 1852-1916) Razıl önceleri bir Kitab-ı Mukaddes topluluğu kurdu, ve grubun pastörü seçildi. 1879 da " Siyon 'un Tarassut Kulesi" dergisini çıkartmaya başladı, birkaç yıl sonra aynı ad altında ( daha sonra " siyon" kelimesi atıldı)bir cemiyet kurdu.

Razıl, öldükten sonra yerine hareketin avukatı J.F. Rutherford (1869-1942) getirildi. Kendisinin " Yehova 'nın Sözcüsü" olduğuna inandığından ve Razıl 'ın şahsiyetinin yıprandığına kanaat getirdiğinden " Russelistler" adını 1931 'de " Yehova Şahitleri" ne çevirdi. Yüzden fazla eser yazdı. Fakat O da va 'dedilen olayları görmeden öldü. Yerine N.H. Knorr )1977 'ye kadar) geçti. Bunun zamanında Gilead 'da Kutsal Kitap Mektebi kuruldu ve 15.000 civarında Krallık misyoneri yetiştirdi. Knorr 'dan sonra teşkilatı bir idare heyeti yürütmektedir. Bu idare heyetinin altında çeşitli hizmet kademeleri vardır.

Yehova Şahitliği Dini Mesihi bir harekettir. Onlar,İsa 'nın ikinci gelişinin vuku bulduğuna ve onun 1914 'te gökte " Tanrının Krallığını" başlattığına inanırlar. Yehova Şahitlerine göre ; 1914 'te hayatta bulunan nesil,İsa 'nın yeryüzüne inerek beraberindeki 144.000 Yehova Şahidiyle bütün siyasi kuruluşları,devletleri,milletleri,kısacası " Şeytanın Güçleri" ni yok edeceğini görecektir. Böylece yeryüzünde de Tanrının Krallığı kurulmuş olacaktır. Bu Armagadon Savaşıyla sağlanacaktır.

Yehova Şahitlerinin İnançları

Yehova Şahitleri 'nin inanç ve adetleri maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz :

1 - Mukaddes Kitap, Tanrının Sözüdür ve hakikattir. Mukaddes Kitaba her türlü insan sözünden daha çok güvenilir. " Yeni Ahit" , ruhi İsraillilerle yapılmıştır. Tanrının Kanununa insanların kanunundan ziyade itaat edilmelidir. Yehova 'nın Şahitleri, bütün insanlara, Mukaddes yazılardaki hakikati bildirmek sorumluluğu altındadır. Mukaddes Kitabın ahlak standartlarına uyulması şarttır.

yehova1c.jpg
yehova1a.jpg
yehova1b.jpg


2. - Tanrı tektir ve ismi Yehova 'dır. Tanrı, dünya üzerindeki kötü sistemi Armagedon Harbi ile ortadan kaldıracaktır. Tanrı, her fert için kader ve alın yazısı çizmemiştir; herkes davranışlarında bizzat sorumludur.

3. - İsa Mesih, Tanrı tarafından mucizevi olarak doğması sağlandığından, Tanrının Oğludur ve Tanrıya eşit değildir. İsa 'nın insan öncesi hayatı vardır; Tanrının yarattığı ilk varlıktır. İsa Mesih; bir haç üzerinde değil bir direk üzerinde ölmüştür. İsa, hayatını, insanlığın kurtuluşu için gerekli olan fidye olarak ödemiştir. Kurtuluş için İsa 'nın kurbanlığı yeterlidir. İsa Mesih, ölümünden sonra ruhi bir şahıs olarak yaşamaktadır. İsa 'nın yönetimindeki " Gökteki Tanrısal Krallık" , yeryüzünü adaletle ve sulh içinde yönetecektir. Bütün milletlerden seçilen ve sayıları 144.000 olan sadece küçük bir sürü, İsa Mesih ile birlikte hüküm sürmek üzere " Göğe" gidecektir. İsa, cemaati kendi üzerine bina etmiştir (Petrus 'un üzerine değil). Dua, tanrı Yehova 'ya ancak İsa Mesih vasıtasıyla yapılır. İsa, Tanrıya hizmet etmekte takip edilmesi gereken bir örnek bırakmıştır. İsa 'da ilahi tabiat bulunmaz.

4. - İlahi Krallık, yeryüzüne insan için en iyi hayat standardını getirecektir. Yeryüzüne asla imha veya yok edilmeyecektir. Kötülük ebediyen yok edilmiş olacaktır. Hayata götüren yol, ancak bir tanedir. Şimdi biz son günlerde yaşamaktayız.
5. - İnsanlık, Ademin günahlarından dolayı ölmektedir. İnsan onu, ölümle birlikte yok etmektedir. Ölüler, insanlığın müşterek mezarına gidecektir. Ölümden kurtulmak için yegane ümit, diriltilmektir. Bu da Yehova Şahidi olmaya bağlıdır. Adem 'den miras alınan günah sona erecektir. İnsan, tekamül etmemiş, fakat yaratılmıştır.
6. - Cehennem diye insanların ruhlarının azap çektikleri bir yer yoktur.ve kadere inanmazlar.

yehova3a.jpg
yehova3b.jpg
yehova3c.jpg
yehova3d.jpg


7. - Din, sadece Yehova Şahitlerininkidir. Diğerleri sahtedir.

8. - Şeytan, bu dünyanın görülmez yöneticisidir.

9. - Tapınmada suret, resim, haç, tespih, mum kullanılamaz.

10. - Ruh çağırmak, fal bakmak, büyücülük, ispirtizma yasaktır.

11.- Yehova Şahidi, dinlerarası işbirliği faaliyetlerine katılamaz. Yehova Şahidi, kendini bu dünyadan uzak tutmalıdır. Yehova 'nın şahidi, Yehovanın askeridir, askerlik yapmaz, bayrağı put olarak görür.

12. - Ağızdan veya başka bir yolla bedene kan almak " Tanrının Kanunu" nun ihlalidir.

13. - Yehova Şahitleri, milli marşı, milli duyguları, milli sınırları kabul etmez.

14. - Sebt Günü, sadece Yahudilere verilmiştir ve Musa 'nın Kanunu ile birlikte son bulmuştur.

15. - Ruhani sınıfı, dini rütbe veya unvanlar Kutsal Kitaba uygun değildir.

16. - Sakramentlerden sadece vaftiz ile Ekmek Şarap Ayini " Hatıra Yemeği" şeklinde nitelendirerek kabul ederler. Vaftizin çocuklara değil, yetişkinlere ve tamamen suya daldırmakla olacağına inanırlar.

17. - Kendini Yehova Şahitlerine adama (vakıf), vaftiz vasıtasıyla sembolize edilir.

18. - Yehova Şahidi olmayan herkes " keçi" dir ve onlara karşıdır.

19.- Yehova Şahitleri prensip olarak yaşadıkları ülkede siyasi ve politik yapılanmayı,devlet sistemini kabul ederler.Hiçbir şekilde siyasetle ilgilenmezler

Günümüzde Yehova Şahitleri

Günümüzde Yehova Şahitleri hemen hemen dünyanın tüm ülkelerinde taraftara sahip bir dini akım halini almıştır.Bir çok ülkede ibadetlerini gerçekleştirdikleri ve ibadetlerinin başında gelen Kitabı Mukaddes tetkiklerini yaptıkları " ibadet Salonları" bulunmaktadır.

Yehova Şahitleri bazen 100.000 'e yakın kişinin katıldığı stad veya salonlarda düzenledikleri ibadet toplantılarıyla da günümüzde dikkat çeken dini harekettir.

Her Yehova Şahidinin dinleri gereği yapması gereken şahitliğin anlatımı ,yani ev ev de olmak üzere hiç tanımadıkları insanlara Kitabı Mukaddes tetkiki yapmak üzere yayım faaliyetlerine her ülkede rastlanılabilir. Bu nedenle Yehova Şahitliği diğer yeni uzlaşmacı dini hareketlere göre daha hızlı yayılmaktadır. Yehova Şahitleri bu yönüyle taraftar sayısına göre yayıcısı ve yayın sayısı oransal olarak en fazla olan dini hareketlerin başında gelir.

Yehova Şahitleri ayrıca yılda bir kez anma yemeği düzenlerler. Bu anma yemeklerine inananları ve sempatizanları katılır.
Günümüzde 5.881.000 taraftarı olan Yehova Şahitliği Dininin (Gözcü Kulesi 1 Ocak 2002) taraftarlarına bir çok ülkede rastlanmasına rağmen en fazla taraftarı olan ülkeler ve taraftar sayısı ise şöyledir ;ABD 945.000, Meksika 535.000,Brezilya 525.000, İtalya 236.000,Nijerya 235.000,Japonya 218.000,Filipinler 135.000,Almanya 161.000, Arjantin ve İngiltere 120.000 ‘er kişi.

Türkiye 'de ise 1933 de 5, 1950 de 60 kişi olan Yehova Şahitlerinin sayısı 2002 de 1.600 kişidir. Ülkemizde yaklaşık 25-30 cemaatleri vardır ve ayrıca İbadet Salonları da mevcuttur.Yargıtay 'ın 1986 'daki kararıyla Yehova Şahitliği farklı bir din olarak kabul edilmiş ve ibadet özgürlükleri Anayasa güvencesi altına alınmıştır. Yehova Şahitleri ülkemizde son yıllarda artan oranda örgütlenme faaliyetlerine başlamış olup, " Uyan" adlı aylık " Gözcü Kulesi" adlı 15 günlük 2 düzenli dergi yayınlamaktadırlar. Ayrıca " Kule Yayınevi" adı altında bir de yayınevleri vardır.
 

Diagramma

Kayıtlı Üye
Katılım
14 Ara 2008
Mesajlar
95
Tepkime puanı
19
Yaş
32
Konum
İstanbul
Yehova Şahitleri esasında misyonerlik faaliyetleri en iyi gerçekleştiren örgütlerden biridir... Kapı kapı dolaşıp kendi din ve inanışlarını anlattıklarını duymuştum dinlerine gösterdikleri ilgiden dolayı saygı duyulması gerekir aslında...
 

Castiel

Kayıtlı Üye
Katılım
3 Ocak 2010
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
İş
Öğrenci
İnsanlara ve inançlarına saygım vardır her zaman ancak şunu belirtmek isterim ki ailemi parçalayan bir inanç sistemi...En kolay yolu kaçmakta buldum. Bu yüzden hiç bir yerde ne olursa olsun insanların inanç sistemlerini sormam ve sordurtmam. Yaşadıklarımı ve hala yaşıyor olduğum şeyleri bir ben bir de yaratan bilir.
 

Midnite

Kayıtlı Üye
Katılım
22 Ocak 2010
Mesajlar
41
Tepkime puanı
1
evet bende örgüt kan/organ naklini günah buluyor diye hastanelerde göz göre göre ölmelerine saygı duyuyorum , arkadaşım hiçbir şeyin fanatizm i iyi değil neden bu kadar ileri gidiyorsunuz ki ?
 

Lonika

Kayıtlı Üye
Katılım
7 Ara 2008
Mesajlar
31
Tepkime puanı
2
Bende yehova şahitlerinin ısrarlı teklifleriyle karşılaştım. Tam 1 yıl beni bıkmadan usanmadan ikna etmeye çalıştılar. Çok ilginç insanlar bu işi çok ciddiye alıyorlar ve bir görev bilincindeler çok sistemli çalışıyorlar. Eğer sizi kendilerine dahil etme kararı aldılarsa bu olana kadar vaz geçmiyorlar. Her sıkıntınızda yanınızda oluyorlar, yardım ediyorlar, çok candan ve anlayışlı bir tavır içinde sürekli iyi niyetli bir tablo çiziyorlar. Sürekli konularıyla ilgili dökümanlar veriyorlar kutsal kitabı hediye ediyorlar, size bir dünya cenneti vaad ediyorlar yani bir çeşit beyin yıkama. Bunları ben yaşadım. Sonunda yaptıklarının karşılığı olarak sizden yehova şahidi olmanız isteniyor. Bana zaman ayıran ve her konuda destek vererek yardımcı olan o insanlardan birisi ki, (Bu işi yani beni ikna edip aralarına katmayı bir görev olarak alan kişi oymuş sonradan öğrendim bunu.) Ben hayır dediğimde nasıl hüngür hüngür ağlamıştı yanımda hiç unutamam bunu. Kabul ettiremeyeceğini anladığında birdenbire nasıl değiştiğini, geri çekildiğini bırakın arayıp sormayı telefonlarıma bile cevap vermediğine şahit olduğumda çok şaşırmış, herşeyin beni ikna edip aralarına katmak için yaptıkları bir senaryo gereği olduğunu anlamıştım..
 

Osiris

Kayıtlı Üye
Katılım
23 Kas 2008
Mesajlar
695
Tepkime puanı
128
Benzeri bir durum yaşamıştım evet.
 

can-dan

Kayıtlı Üye
Katılım
12 May 2010
Mesajlar
310
Tepkime puanı
66
Konum
İZMİR
Bizim de eve gelip dinleri hakkında bilgilendirme yapmak istediler.Israrcı oldular.Ben de' Benim sizden öğreneceğim birşey yok ama ,belki ben size Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verebilirim' dedim.Bir daha da uğramadılar.
 

dynamic apnea

Kayıtlı Üye
Katılım
25 Haz 2008
Mesajlar
2,596
Tepkime puanı
165
Konum
somewhere outthere
İş
dış ticaret uzmanı
Bizim de eve gelip dinleri hakkında bilgilendirme yapmak istediler.Israrcı oldular.Ben de' Benim sizden öğreneceğim birşey yok ama ,belki ben size Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi verebilirim' dedim.Bir daha da uğramadılar.
Güzel cevap vermişsiniz ancak İncil Tevrat ve Zebur'u okumayı herkese tavsiye ederim, insanın kendi dinini en iyi şekilde bilerek ifade etmesi için diger dinlere ait bilgilerininde olması gerekmektedir.. İslam alimi çoktur ancak sadece Saygı duyulan ve isimleri asla lekelenmeyen islam alimleri her din husunda bilgilidir.. Bu kişiyi din alimi yapar tek din ile sınırlı bırakmaz hal böyle olunca kişi tabii oldugu dini her yönden daha iyi savunur daha iyi korur...
 
Üst