Vesveseden Kurtuluş Yolu ve Duası

aris

Kayıtlı Üye
Katılım
3 Tem 2008
Mesajlar
660
Tepkime puanı
142
Şeytan insana her yönden yanaşarak onu Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışır. Bunun için çok çeşitli oyunlar oynar. Vesvese de şeytanın bu oyunlarından biridir. Vesvese, şeytanın insanı boş şeylerle uğraştırmak, asıl düşünmesi gereken önemli konulardan uzaklaştırmak için fısıldadığı sözler, yanıltmalar, kalbe verdiği kuşkular, boş kuruntular ve huzursuzluk verici düşüncelerdir.

Vesveseye tutulan kimsenin söyleyeceği en güzel şey "Euzü Besmele" çekmektir. Nitekim Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur:

"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o işiten ve bilendir." (Fussilet; 36)

Ebu Hureyre (R.A)'den rivayetle Resulullah (S.A.V) şöyle buyurmuştur:

"Sizden birine şeytan gelir ve: "Şunu kim yarattı? Bunu kim yarattı?" diye vesvese verir. Nihayet: "Rabbini kim yarattı?" der. Şeytanın vesvesesi bu noktaya ulaşınca o kimse Allah'a sığınsın ('euzü billâhi mineş-şeytanirracim' desin) ve vesveseye son versin." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai)

Osman bin Ebu'l-As (R.A) şöyle anlattı: "Hz. Peygamber (S.A.V)'e:

"Ey Allah'ın Resulü! Şeytan, ben namazdayken araya girip yanlış okumama sebep oluyor!" dedim. Hz. Peygamber (S.A.V) şöyle cevap verdi: "Bu Hınzeb denilen şeytandır. Bunu hissettiğin zaman, ondan Allah'a sığın (Euzü çek) ve üç defa soluna tükür." (Müslim)

Vesveseyi gideren en faydalı ilaç Allah-u Zülcelal'in zikridir. Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerime de şöyle buyurmuştur:

"(İnsanlara kötü şeyler fısıldayan) o sinsi vesvesecinin şerrinden…" (Nas; 4)

İbn-i Abbas (R.A) bu ayeti tefsir ederken şöyle demiştir: "Ayette sözü geçen vesveseci şeytandır. O kalbde uyur. Kul, Allah'ı zikredince siner, fakat gaflete düşünce vesvese vermeye başlar."

İbn-i Abbas (R.A)'dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (S.A.V) şöyle buyurmuştur:

"Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir." (Buhari)

Hz. Peygamber (S.A.V) diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur:

"Size Allah'ı çok zikretmenizi emrediyorum. Peşine düşman düşen bir kimse, nasıl bir kaleye sığınarak ondan kurtulursa, kul da şeytandan ancak Allah'ın zikri ile kurtulur." (Tirmizi, Hakim)

Görüldüğü gibi vesveseden kurtulmanın çaresi Allah'ı zikretmektir. Kim Allah'ın zikrine devam ederse İnşaallah-u Teala vesveseden kurtulur. Birde vesveseye sebep olan şey banyoya bevl etmektir. Onun için banyoya bevl etmekten kaçınmak gerekir.

Ahmed bin Ebu'l-Havari şöyle demiştir: "Ben vesveseden Süleyman Darani'ye şikayette bulundum. Bana şöyle dedi: "Eğer vesvesenin senden kesilmesini istiyorsan, hangi vakitte vesvese olduğunu hissediyorsan ferahlanıp rahat et. Zira sen ferahlanınca o hal senden kesilir. Çünkü mü'minin sevinmesinden daha çok şeytanı kızdıran şey yoktur. Eğer vesvese edip kederlenirsen, sana keder ve vesveseyi çoğaltır."

İmam-ı Nevevi bunu el-Ezkar isimli eserinde nakletmiş ve şöyle demiştir: "Bu söz bazı alimlerin söylediği gibi şu sözü kuvvetlendirir: İmanı kemale eren kimse, vesvese ile müptela olur. Çünkü hırsız harap olan eve girmez."
alıntı
 
Üst