Vedalar ve Kaynağı Üzerine

Ori

Moderator
Katılım
18 Ocak 2010
Mesajlar
2,751
Tepkime puanı
1,650
Dünyanın kayda geçirilmiş en eski metinlerinden birisi kabul edilen Vedalar, Hindu dini yaşantısının temelini oluşturur. Bu metinler, Hinduizm’in yanı sıra Budizm ve genel anlamda Uzakdoğu kültürünün anlaşılması bakımından önemlidir. Dar anlamda Rig, Yajur, Sama ve Atharvavedadan oluşan dört kutsal metni ifade eden Vedalar terimi, geniş anlamıyla bunlarla birlikte, Brahmanalar, Upanişadlar ve Aranyakalar adıyla bilinen bütün sruti (işitilen) türü eserleri de kapsar. Vedaların dindeki yeri ve otoritesine ilişkin görüşlerin nihai noktada onların kaynağına ait tartışmalara dayandığı görülür ve bu konuda iki farklı görüş dikkati çeker. Mimamsa düşüncesi çerçevesinde şekillenen birinci görüşe göre, Vedalar ezeliebedidir. Onlarda herhangi bir beşeri katkı söz konusu değildir. Diğer görüşe göre ise, Veda metinleri rişi adı verilen bilgelerin zihinlerinde oluşmuş ve zamanla söze/kelimelere dökülmüştür. Dolayısıyla Vedalar rişilerin kendi eserleridir.

Sanskritçe vid (bilmek) kökünden türeyen Veda terimi, birbirinden tamamen bağımsız olmasa bile iki farklı anlamda kullanılmıştır. Geniş manasıyla veda, ''kutsal olsun olmasın, her türlü kalıcı ve sürekli bilgi ile böyle bir bilgiyi ihtiva ettiği düşünülen eser'' anlamına gelir. Buna göre, başta‚ ilham veya vahiy yoluyla elde edilen bilgileri kapsayan eserler‚ anlamındaki sruti/işitilen, duyulan türü bütün yazılar Vedalar olarak isimlendirilir. Yani, Vedalar adıyla bilinen dört kutsal metnin yanı sıra Upanişadlar, Brahmanalar ve Aranyakaları oluşturan bütün eserler de Vedalar kategorisi içinde yer alır. Nitekim, söz konusu terimin ilmihal türü klasik eserlerde çoğunlukla bu manada kullanıldığı görülür. Hâlbuki bu eserlerin her biri, mevcut edebi tarzları ve içerikleri bakımından birbiriyle çok yakından ilişkili olmayan kitaplar halindedir. Dar fakat yaygın güncel anlamıyla ise Vedalarkavramı, Hinduizm’in Rigveda, Yajur-veda, Samaveda ve Atharvaveda’dan oluşan ve bu dinin temelini oluşturan dört kutsal metni için kullanılmaktadır.

Alıntı.

Eğer daha detaylı okumak isterseniz alıntıladığım pdf aşağıya bırakıyorum. İyi okumalar...
 

Ekli dosyalar

  • Vedalar ve Kaynağı Üzerine.pdf
    591.9 KB · Görüntüleme: 5
Üst