Taoizm

yule

Yönetici
Katılım
4 Haz 2008
Mesajlar
3,141
Tepkime puanı
1,554
İş
Parapsikolog & Enerji Terapist /Sosyolog

Çinin en eski dinlerinden biri olan Taoizm, Şintoizm ve Konfüçyanizm 'e reaksiyondan doğmuştur. Kurucusu Lao Tzu (Lao-Tse / ihtiyar bilgin)‘dir. Hayatı hakkında az bilgiye sahip olmamıza rağmen MÖ.604-517 yılları arsında yaşadığı Honan 'da doğduğu Konfüçyüsün çağdaşı olduğu düşünülmektedir.

Taoizm “Tao” kavramı üzerine inşa edilmiştir. Taoizm 'in kendine güre büyücüleri rahipleri,rahibeleri,dini şefleri ve kendine has ayinleri vardır. ilkbaharda ateş yakılır.Taoist rahipler yarı çıplak durumda, ateşe pirinç ve tuz atıp yalınayak koşarak üzerinden geçerler.


Taoizm 'e göre insan raks ve sarhoşlukla vecde ulaşabilir. Hayatını tehlikesiz bir şekilde yaşamak ve sürdürmek isteyen insan iyi bir yemek rejimi oluşturarak aşırılıktan kaçınmalıdır. Böylece ölümü biraz daha geciktirmiş olur. Lao ‘nun bir diğer özelliği de karşılıksız iyilik yapmak gibi güzel ilkeyi ilk ileri sürenlerden biri olmasıdır. Lao ilkelerini uygulamak için ısrarlı olmamış, daima mutevazi ve sakin bir hayat sürmeyi tercih etmiştir.

İnanç esasları ve ahlak anlayışı


Taoizmin başlıca öğretisi,ebedi, gayri-şahsi mistik bir üstün varlıkla ilgilidir. Taoizm 'e göre bu alem mevcut olan (Yank) la mevcut olmayan (Yin) in birleşmesinden meydana gelmiştir. Bazı kaynaklara göre tao, Tanrı ' nın sembolleştirilmiş varlığı olarak anılmaktadır.

Taoistlerin evlerinde birçok mabut tasvirleri büyük kapılar önündeki dolap içine yerleştirilmiştir. Ancak bu mabutlar her taoiste göre değişik içeriktedir. Taoistlerin çoğu savaş tanrısı Kvan-Ti ile, tüccarların mabudu sayılan Zenginlik tanrısı Sai Shin 'e tapmaktadırlar. Taoizmde basit manada cehennem inancı görülmektedir.Taoizmin temeli mistik panteizmdir. Tao,dünyayı yöneten sebeptir. O görülmeye,işitilmeyen, kavranılması mümkün olmayan bir yaratıcı prensip olarak algılanmaktadır. Bir başka açıdan Tao göğün ve yerin kaynağı, yaratıcı ve yaşatıcı kavramdır. Hiçbir şeye muhtaç değildir.

Taoizme göre insan ancak manevi yönüyle insandır. Bunun için Tao rehber olarak kabul edilmelidir. Taoizmin temel prensibi “iyilere karşı iyilik yapmak, iyilik yapmayanlara karşı yine iyilik yapmak, böylece her şeyin iyi olmasını sağlamak” olarak özetlenebilir. Taoizmde dini inancın büyüklüğü mutlak sükunet ve rahatlık içinde dünyaya sırt çeviren bir hayat tarzıyla mümkündür de diyebiliriz. Taoizmin ahlak anlayışı üç ana noktada toplanabilir. Bunlar;

-Basit bir hayat yaşayarak tutumlu olmak
-Mütevazi olmak,nefsini gurur ve kibirden uzaklaştırmak
-Bütün canlılara karşı merhametli olmak.

Taoizm de bu ahlaki ilkelerin gerçekleşmesi için gösterişten uzak olmak,başkalarını düşünmek, yumuşak huylu olmalıdır. Kişi ilahi güçlerle ilişkisini koparmamalı,ve ilahi yolu zorunlu olarak takip etmelidir.

Kutsal kitapları


Taoizm 'in mukaddes kitabı Tao-Te-King (Tao ve Fazilet) 'dir.Tao ihtiyarladığında batıya göç etmiş ve kitabını bir gümrükçüye yazdırmıştır. 1788 de Latince 'ye 1823 ‘de Fransızca 'ya çevrilmiştir. Tao-Te-King ile incil arasında benzerlikler olduğu anlaşılmaktadır. Taoizm 'e göre Tao “ yol,doğruluk tabii dünya nizamı” anlamına gelir. Kitap 2 bölüm 5000 kelime ve 81 bahisten oluşmaktadır.


Günümüzde Taoizm
Taoizm günümüzde Çin, japonya, Kuzey ve Güney Kore'de yaygın bir din olmasına karşın tarftarlarının büyük bir çoğunluğu Güney Kore'de yaşamktadır.Bu ülkelerin dışında diğer uzak asya ülkeleriyle göç alan ülkelerde de taraftarlarına rastlanılmaktadır.Taoizm'in toplam taraftar sayısı yaklaşık olarak 95.000.000 civarındadır.
 

la79

Kayıtlı Üye
Katılım
13 Eyl 2011
Mesajlar
160
Tepkime puanı
18
Şimdi yine birilerinin düğmesine basacağım ama İslam inancı ile Taoizm bana çok yakın geldi,Muhammed peygamberin Allah ismiyle işaret ettiği,Laozinin de Tao adını verdiği kavramın aynı gerçekliğe tekabül ettiğini düşünüyorum,özellikle Allahın Kuranda İhlas suresinde kendisini tarifiyle Laozinin Taoyu tarifi arasında ben hiç bir fark göremedim,,bu konuyla ilgili bir kaç alıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum:;,Çince bir terim olan Tao veya Dao; Taoizm'in ana ve temel kavramıdır. Türkçe "Yol" veya "Yön" anlamı içermektedir. Derleyicisi Lao Tzu "adını bilmediğim için ona Tao diyorum" diyerek açıklamıştır. Çin, Kore, Japonya gibi çoğu dogu halklarının düşünce kök ve temelini oluşturan düşünüş biçimidir Tao. Üstadlığı üstadlığa götüren bilgi veya üstadlığın üstadlığı olarakta açıklanmaktadır bazı kaynaklarda... "Varlık var mıdır?" sorusuna "Yoktur" diyen düşüncelerden biridir. Olaylar, dış görüşlerden başka bir şey değildir; her şey görecelidir, aldatıcı dünya varlıktan yoksundur görüşlerini savunur.(2010-11 eğitim öğretim yılı kitabı =>....Lao Tse'nun(lao tuzu)kurduğu bir öğretidir."Taoculuk"gerçeğin tüm çeşitliliğine karşılık bir "Tao" olduğunu ve bunun görüntüsünün,maddesinin,biçiminin ve adının olmadığını savunur.Tao'ya göre aldatıcı dünya varlıktan yoksundur.Ona göre tek gerçek Tao'dur.Tao,evrenin düzenidir.Tao,ezeli ve ebedidir.Kişi,tao'ya uyumlu hareket ettiği zaman Tao,söz konusu varlığın karekteri ya da erdemi olur.Taoizme göre,Tao'ya aykırı hareket etmemek gerekir. insan kendi kendisini tanıyınca Tao ve evren ruhu ile birleşir.Görünüşlerdeki bütün çelişkiler Taoda ortadan kalkar.Gözlem ve düşünce ile Tao bilinemez.Bu birleşme mistik bir tecrübe ile olabilir.Tao ile birleşen insan aldatıcı dünyadan uzaklaşarak ölümsüzlüğe ulaşır... Taoizmin kurucusu Laozi
'ya göre nesnelere ve kavramlara verdiğimiz anlamlar arzuları ve amaçları doğururlar. İyi ve kötü, alçak ve yüksek, aydınlık ve karanlık gibi. Bu anlamlardan kopmamız arzu ve amaçlarımızdan ayrılmamız sonucu eylemsizliğe varırız. Eylemsizlik bir kere kavrandığında uyumlu yaşama geçiş kapısı açılır. Geçmişin pişmanlıkları ve gelecek kaygısı ve planları gibi gerçek yaşamdan koparan etkiler aynı zamanda insan yaşamında bir tür dengesizlik hali yaratır. Uyumlu yaşam ve doğal akış insanın içinde bulunduğu an ile bütünleşerek yaşamasını sağlar. Bu uyuma yolu izlemek denir. Yol anlamına gelen tao kelimesiyle kastedilen budur...Vikipediadan Alıntıdır,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LAO TZU
Lao Tzu, kimi kaynaklarda adı Lao Tsu, Lao Tse, Laotze veya Laozi olarak da geçer. Lao Tzu, Çince “yaşlı bilge” anlamına gelir. Asıl adı Li Tan (Lao-Tan)’dır. Lao Tzu, Taoizmin kurucusu kabul edilen, önemli bir Çin filozofudur. Lao Tzu'nun ne zaman yaşadığı konusunda kesin bir tarih yoktur, ancak onunla ilgili ilk bil­gileri Çin tarihçisi Sseu-ma-Ts'ien'in M.Ö. 100 yıllarında yazdığı meşhur Şe-ki adlı eserinden öğrenmekteyiz. Sseu-ma-Ts'ien'in verdiği bilgi, daha çok kendi döneminde Lao Tzu ile ilgili yaygın olarak aktarılan yarı mitik hayat hikâyesidir.[1]Buna göre Lao Tzu, Çin’in Honan eyaletinde doğmuştu. Kendisi, Çin tarihinde en uzun ömürlü Hanedan olarak bilinen Çu (Cheou) hanedanı (M.Ö. 1028- M.S. 256) döne­minde saray arşivcisi olarak görev yapmıştır. Hanedanlığın çökmekte olduğunu görmesi üzerine görevinden istifa ederek Çin’i terk eder ve Batı'ya doğru yönelir. Batı’ya seyahat, İslâm düşünce geleneğinde de sembolik olarak ele alınmıştır. Buna göre “Batı”, ruhun yeniden kendisini bulmak için gittiği bir sürgün yeridir.Hien-Kou sınır kapısından geçmek isteyince, geçidin bekçisinin, felsefesini kağıda dökmesini istemesi üzerine, Lao Tzu, 5000 kelimeden fazla olan, Tao ve Te'ye dair düşüncelerini içeren bir eser kaleme alır. Daha sonra geçitten geçer ve bundan sonra başına gelenler hakkında hiç kimsenin bilgisi yoktur. Sseu-ma-Ts'ien, Lao Tzu hakkındaki hikayesini şu şekilde bitirir: "Hiç kimse, bütün bunların doğru veya yanlış olduğunu söyleyemez. Çünkü Lao Tzu gizli bir bilge idi."Günümüzde Lao Tzu’ya atfedilen Tao Te Ching adlı eser­in ortaya çıkışı, M.Ö. 650-350 yılları arasında, sözlü olarak nakledilen öğretinin zaman içinde yazıya aktarılmasıyla olmuştur. Eserle ilgili olarak yapılan araştırmalar, eserin birden fazla yazarının bulunduğunu ortaya koymuştur. Metnin içindeki tekrarlar, özlü deyişler, farklı dönemlere ait deyiş şekilleri, metne zaman içinde ilaveler ve düzeltmeler yapıldığını göstermektedir. Günümüzde genellikle Tao Te Ching’in onun tek eseri olduğuna inanılır, ancak pek bilinmemesine rağmen aydınlanma ve üstadlık konulu sözlü öğretilerinin toplandığı Hua Hu King adlı eseri de büyük bir öneme sahiptir.“Tao”, gerek klasik Çince'deki, gerekse günümüz Çince'sindeki anlamıyla yol, yön­tem, yol göstermek, yönet­mek, yönlendirmek anlamlarına karşılık gelir. “Tao”, aynı zamanda söz, anlam, söylemek ve anlatmak demektir...Konfüçyüs, bu sözcüğü, kutsal bil­diği "yol-yordam-ahlak" anlamında kullanır: Ge­leneklere sadakat, hükümdara hizmet, büyükleri­ne hürmet, küçüklerine şefkat demektir Tao. Oysa Lao Tzu bu ahlakçı-gelenekçi Yol'u, çürümenin, asıl YOL'u yitirmenin be­lirtisi sayar:"nerede yitirilmişse YOLorada ahlak ve görev vardırnerede yetenek ve bilgi varsaorada büyük yalanlar vardırbir ailede kalmamışsa uyumorada küçüklere şefkatbüyüklere hürmet vardırbir devlette bozulmuşsa düzenorada dürüst devlet adamları vardır..."[2]Öte yandan Tao'yu "Söz" ya da "Anlam" diye okumak da Lao Tzu’nun TAO'su ile geleneksel Tao ara­sındaki sınırları belirler:"söyleyebildiğin SÖZ asıl SÖZ değil ad verebildiğin ad asıl ad değil..."[3] “asıl SÖZ adsızdır ve şekilsiz şekiller başlayınca başlar adlar da adlarla da erişilir varlığa ama kendi sınırınca..."[4] "sen istersen dünyanın anası debilmiyorum adınıSÖZ diyorum ona..."[5] TAO’nun anlat­mak istediğini dile getirmek, sonsuzu, sınırsızı anlatmak olanaksızdır. Onu adlandırdık mı, onun sonsuzluğunu yitiririz. Sözle ifade edemedi­ğin, ancak sezgi ile duyumsadığın TAO her şeyin özü, kaynağı ise, adlandırıp sınırlandırdığın TAO da bin bir türün, tanıdığın tüm varlıkların anasıdır.Peki ama, asıl SÖZ söylenemeyen sözse, asıl YOL gösterilemeyen yolsa, nasıl anlayacağım ben o SÖZ'ü, nasıl bulacağım o YOL'u? Bunu şu şekilde ifade eder Lao Tzu:“Tao'nun gerçekleşmesini sağlayacak hiçbir yöntem yoktur. Herhangi bir yöntemin yegâne yöntem olduğunu düşünmek ikilik yaratmaktır ki,Bu, latîf hakikatin anlaşılmasını geciktirir.Olgun kişi katı, dayatma yöntemlerin verimsizliğini kavrar.Bunu hatırlayarak,Tavrını her zaman için kalıplaşmamış hâlde tutar; Bu nedenle de Mükemmel Yol'u takip etmekte her zaman özgürdür. O, üstadlarının öğretileri üzerinde çalışır. İkilemle ilgili tüm kavramları çözümler. Başkalarına hizmet etmek için elinden geleni yapar. İç temizliğini yerine getirirVe hocasını bu gereksiz engellerle rahatsız etmez; Bunun içindir kiHocasının ilâhî gücü ile manevî rabıtayı muhafaza eder. Anlayışı karşısındaki tüm engelleri bertaraf ederek Mutlak samimiyetini daima muhafaza eder. Kâinatın duyarlılığını andıran alçakgönüllülüğü, Azmi ve uyum yeteneği Onu ilâhî ışıkla doldurur.”[6]TAO, üzerinden gelinip geçilecek yoldur - Tao Te Ching'de bun­dan "insanın YOL'u" diye söz edilir; ama aynı zamanda da hakikatin ta kendisidir - ki buna da Tao Te Ching "Göğün YOL'u" der: "O", herşeyin kaynağı olan “HİÇLİK”tir.Çin felsefesinde Hiçlik, her türlü olasılığı içeren ayırımsız Birlik'in, bir başka deyişle "Wu Ji" - "Hiç Kaynak", Kaos’un kaynağıdır. Bu ayrımsız Birlik ise ikili nesnel dünyanın, karşıtlıklar dünyasının kaynağıdır.[7] Bu nesnel karşıtlıklar “Yin” ve “Yang” kavramlarına karşılık gelir. “Yin”, doğadaki dişil unsurdur: O, Toprak Ana'dır, koruyandır, gölgedir, köktür, enerjidir. “Yang” ise eril unsurdur: Güneştir, etkileyen ve yayılandır, ışıktır, dal ve yapraktır, kuvvet ve ha­rekettir. Bu ikisi hiçbir zaman tek başına değil­dir, birlikte varlolurlar. Bir madalyonun iki yüzü gibidirler. Ve yabancı değildirler birbirlerine: Birinin içinde ötekinden, erkekte kadından, kadında erkek­ten, ışıkta gölgeden, toprakta güneşten birşey vardır her zaman.[8]TAO'dan sonra ikinci önemli kavramsa, onun başka bir düzeyde türevi olan "TE"dir: TAO, ete kemiğe bürünür, insanda TE diye, CAN diye, ERDEM diye görünür. Lao Tzu için ERDEM'in "ahlaklı insan olmak" demek olmadığını daha önce belirtmiştik zaten. ERDEM, TAO'dan kaynaklanan enerji ve kuvvettir. Yalnız insanda değil, "bin bir türde", her canlıda, her varlıkta var olan, onların tüm doğa ile uyumundan gelen yaşam gücüdür. Eski Çinli yorumculara göre hava-nefes-yaşam soluğu demek olan "Qi" hecesiyle de (okunuşu "çî") eşanlamlıdır.ERDEM insan davranışına "Wu wei" olarak yan­sır: "Edimsizlik" diye çevrilebir. "Wu", olumsuzluk hecesi - çoğu yerde varolmanın ya da sahip olmanın tersi anlamında "yok" diye çevrilir. "Wu wei", Batı kül­türlerinde yanlış olarak, "eylemsizlik", "dünyadan el etek çekmek" gibi algılanır. Oysa "Wu"daki "yok", TAO'daki herşeye kaynak olan "Hiçlik"e benzer. "Wu wei", eylemsizlik, her tür­lü eylemden uzak durmak demek değildir. Edimsizlik, ya­şamın akışına aykırı olan eylemlere girişmemektir. "Edimsiz" kişi yaşamdan uzak değildir; tam tersine, yaşamın tam göbeğindedir o. O dünyevi olanı hor görmez. Yaşamın akışına bırakır kendi­ni: Çalışır, yaratır, hizmet eder insanlara. Ve ge­rekli olduğu zaman ve yerde de öfkesiz, acelesiz, sabırla yener yaşama ters olanı - güçsüz suyun güçlü taşı yendiği gibi. "O benimdir" demeden - "ben, benim" demeden:"kutlu kişi edimsizlikte kalırsözsüz öğretiye uyardünyadaki bin bir türü hor görmezyaratır benim demezyaptığına bel bağlamazyarar verir orada kalmaz ve orada kalmayınca yüz çevirmezler ondan"[9] Lao Tzu’nun TAO’sunu, erdemli kişisini anlamak elbette ki zordur, öğretisini anlamak değil, özümsemek, yaşamak gerekir. Lao Tzu'nun kolay anlaşılmayan, ezoterik[10] nitelikteki öğretisi, elbette ki Konfüçyüs'ün halk merkezli dini, ahlaki, sosyal ve politik öğretisi gibi geniş kitlelere hitap etmez; o, bireyin kendisnden daha çok adanmışlık ister. Lao Tzu, insanı "bilge" kategorisine çıkarmayı hedefler. Konfüçyüs'ün yönetici-politikacı karakterdeki "üstün insan"ı ile Lao Tzu'nun "üstün birey"i arasındaki en önemli fark budur bence:"Gerçek bir üstad aydınlanmanın gâye değil,Mana olduğunu anlar.Amacının erdem olduğunu anlayıpOna ulaşmak içinUzun ve çoğu zaman zahmetli olan eğitimi kabul eder. Bir lider olmayı düşünmez amaÜzerine düşen her türlü sorumluluğu sessizce omuzlar. Başarılarına bağlanmaz, hiçbir şeye bütünüyle güvenmez Ve kendisine gelen bireylerle birlikte tüm dünyaya yol gösterir...

Alıntı
 

eRKe SoLToN

Kayıtlı Üye
Katılım
5 Eyl 2013
Mesajlar
11
Tepkime puanı
4
Konum
Adana
İş
Öğretmen
"Akıntı yalnızca aşağı doğru olmaz. Su buharlaşır, topraktan, akarsulardan, ırmaklardan, okyanuslardan uçar, yükselir, bu bir 'nefes veriş'tir ve sonra çiy olarak, yağmur olarak buhar tekrar yeryüzüne döndüğünde 'nefes alış' şeklinde bir döngü, yaşayan bir etkileşimdir: hiçbir şey hiçbir şeyi kontrol etmez, 'patron' yoktur, ama her şey olması gerektiği gibi, tse jen olur."

-Suyun Yolu Tao kitabından alıntı.
 
Üst