Sümerlerin Dilleri-Yazıları

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,097
Tepkime puanı
4,972
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog


[color=#FF0000:3oluk0wh]dilleri yazıları[/color:3oluk0wh]

İlk yazıyı M.Ö. 3200 yıllarında Sümerler buldular. İlk yazıları şekiller üzerine kurulu yani her varlık ve olay için bir şekil kullandılar. Çivi yazısı işaretleri geçmişteki bir resim yazısına dayanır. Bir kavramı ifade eden işaretlere ideogram adı verilir.

Sümerce'nin Hint-Avrupa ve Sami kökenli dillerle akraba olmadığı bilinmektedir. Dilin bazı özellikleri Ural-Altay grubu dilleriyle benzerlik gösterse de dil bu gruba dahil edilemez. Her ne kadar Sümer halkı iktidarı daha sonraları başka halklara bıraksa da, her zaman en yaygın konuşulan dillerden olmuştur. Özellikle dini kayıtlarda büyük bir öneme sahip olmuştur.
[color=#FF0000:3oluk0wh]
Sümerce'de Türkçe'ye Benzeyen Kelimeler Sümerce Türkçe[/color:3oluk0wh]
adda- ata
alım- alımlı
bab- baba (Farsçadan geçmiş olabilir)
Nişanyan
bal (Akad dilinde paltu) Nişanyan balta
bar parlamak
bu bulak (kaynak, pınar, halk ağzında)
bugin (göl) büğet (gölet, halk ağzında)
bur bardak
buy, bun boyun
dagal (geniş olmak) dağılmak
de demek
dim (dik duran) dimdik
dingir tengri (tanrı, Eski Türkçe)
duru durmak
e ev, eb (eski Türkçe)
egı ece (kraliçe)
es esmek
gig yig (hasta, Eski Türkçe) [kaynak belirtilmeli]
gim?, kim? kim?
gisku şişko
güles (gülen adam) güleç
ılu ulumak
ib ip
ir (erkek) er
kıya kıyı
ku (gümüş) kuyumcu (değerli metallerden ve taşlardar süs eşyası yapan kişi) TDK TDK
kup (gitmek) kopmak (koşup gitmek)
kusu koşmak
tam tan (güneş doğmadan önceki alaca karanlık)
ud (gün, zaman) ıd, öd (zaman, Eski Türkçe) [kaynak belirtilmeli]
udun (ateş) od, ot (ateş, Eski Türkçe), odun
ug, uku (halk) ugus (kavim, Eski Türkçe) [kaynak belirtilmeli]
ulu ulu (muhteşem, yüce)
us us (akıl, Eski Türkçe)
--------------------
 

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,097
Tepkime puanı
4,972
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
çivi yazısı a) İçerikteki Geli...am ve gerçek anlamda bir yazı sistemi oluştu.
 
Üst