Pratik Bitki Simyası Bölüm 3

dynamic apnea

Kayıtlı Üye
Katılım
25 Haz 2008
Mesajlar
2,596
Tepkime puanı
165
Konum
somewhere outthere
İş
dış ticaret uzmanı
Bir simyasal veya spagirik ürünü yaratmak bir ezoterik öğrencinin başarabileceği en yüce ve mükafatlandırıcı faaliyetlerden biridir.
Bitki Aleminde dahi, bir "Taşın" yaratılışında "Elementler"in sembolik dengelenmesi işlevselliğinin esasıdır.
Ana bitkinin Kükürt, Tuz ve Merkürünün ahenkleşmesiyle, bitki, esiri (eterik) ve astral enerjinin potansiyel aracısı olarak mükemmelleşir.

Bitkisel Taş

Bir Bitkisel Taşı yapmanın birçok yöntemi vardır. Bunların arasında basit olanı ve çok karmaşık olanı da olup, her birinin avantajı ve dezavantajı vardır. Konuyu fazla uzatmamak ve başarı olasılığı artırmak açısından bazı basit yöntemleri vereceğiz.
Daha önce ima edildiği gibi Taşın etkileri inisiyatiktir. Fiziksel sağlık etkilenirken, bu evrede esas amacı öğrenciye daha geniş bir şuur alanı açmaktır. Ayrıca bir yere kadar, onu yaratan kişinin "Bitki" (veya hayvani nefsi ruhu - İbrani Kabalada Nefeş/Nephesh) niteliklerini üzerinde hakimiyetini temsil etmektedir. Onlar astral-Yetzirah alemine etkili ve güçlü kapılar olabilirler ve bizi Briatik (Güneş-Arketipsel) inisiyasyon kapısının önüne getirebilirler.
Bütün yedi gezegensel taşların imalatı ve mükemmelleştirilmesi, öğrencinin Astral-Yetzirah Aleminin hakimiyetinin fiziksel bir göstergesini temsil etmektedir.
Bir bitkisel taşı yapmanın süreci bir önceden anlatılan bir spagirik tentürü yapmaya benzemektedir. Ancak, Tuzu çıkarma opsiyonu yerine burada kalsinlenmesi (yakılmak veya yüksek ısıda tutmak) ve ileride kullanmak üzere saklanması gerekmektedir. Eğer bitkiden elde edilen tuz yetersizse, bazı durumlarda Deniz Tuzu ilave edilebilir.
Tuzun ıslatıp süzdürülmesi de elementlerin dengelenmesinin son evrelerinde daha çok gelişmeye neden olabilir. Süzdürme şöyle yapılır: tuz az damıtılmış suyun içine konur ve yavaş yavaş buharlaşmasına izin verilir veya ısı lambası veya ekmek fırınında ısıtılır. Sonra tuz kaptan kazılır, dövülür ve tekrar yakılır (kalsinleme). Deneyimsel olarak tuzun iyi yayılması ve ısı kaynağın yakın olması durumunda süzdürmenin 15-30 dakikada yapılabileceği görülmüştür. 60'lık ampullü basit bir masa lambası bu iş için yeterlidir.
Daha önce tentürde birlikte olan Kükürt ve Merkür, bazı durumlarda farklı özelliklerine ayrıştırılır. Böylece bir simya laboratuarında tekrar birleşecek Taşın yaratılışında üç ayrı madde vardır.
Eğer Kükürt yağının ve Merkür alkolünün ayrıştırılması teçhizat yetersizliğinden dolayı mümkün değilse, onlar birlikte de kullanılabilir, ama bu üretilen Taşın kalitesini etkileyebilir. Bir "yapay bitkisel taş" ayrıca deniz tuzu, alkol ve istenilen bitkinin yüksek dereceli öz yağlarından da elde edilebilir. Her şeyden önce, bir Bitkisel Taşın yaratılması uzun sürdüğünü idrak etmek gerekir, bazı durumlarda bu bir kaç ay sürebilir ve yaratıldıktan sonra renk ve dokusu değişecektir. Bu evrede gerekli olan özellikler sabır, adanma ve güvendir.

Metot I

Simyasal çalışmalarda başarının anahtarı hazırlıktır. Gerekli maddelerin, çalışma yerinin ve her şeyden önemli uygulayıcının tavrının hazırlanması. Tavır alçak gönül ve operasyonun başarısı konusunda sarsılmaz bir güven olmalıdır. Mümkünse, ürünün ortaya çıktığı nihai sonuç ve beraberinde verdiği his hayal edilmelidir. Bu gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.
Şu sözleri anımsayınız, Khunrath'ın: "Ora et Labora" - Dua ve Emek; ve Mutus Liber'deki on dördüncü plakanın altındaki aforizme: "Ora, lege, lege, lege, relege, labora et invenies - Dua ediniz, okuyunuz, okuyunuz, okuyunuz ve tekrar okuyunuz, çalışınız ve keşfedeceksiniz."
Talimatların sırasına dikkat ediniz: Önce dua gelir, sonra okumak ve tekrar okumak, ve nihai olarak maddi operasyonlar.
Simyager yalnız veya en azından bir yardımcıyla çalışırken, çalışmayı sadece kendileri için değil ama acı ve çileyi gidermek için yaparlar. Bu amaç Tapınakçı Şövalyelerin sloganları olarak aldıkları Eski Ahittin 115nci Mezmurunda iyi bir şekilde ifade edilmişti: "Non nobis Domine! Non nobis, sed nomini tuo da Gloriam" (Şahsımıza değil, şahsımıza değil, ama Adınıza ihtişam veriniz).


Taş

Tuz zamanından önceden kalsinlenebilir veya otun gezegen gününün gezegen saatini bekleyebilirsiniz.
Kalsinleme işlem, gözüktüğünden daha karmaşıktır, zira alkolün tamamen yakmak tortuyu kül haline getirmek için yeterli değildir. Kor ve közler parlak turuncu bir renk alıncaya dek hafifçe üzerine üflenmeli. Eğer bu şekilde ısıyı artırmayı düşünürseniz, göz ve saçlarınıza yanan külleri üflememeye çalışınız. Eğer külleri kontrol etme konusunda kendinize güvenmiyorsanız emniyet gözlükleri takınız ve küllerin uçmasını önlemek için kalsinleme kabın üzerini bir tel ağ ile örtünüz. Bu önelidir, çünkü daha ince ve hafif küller kolay bir şekilde uçarlar ve bu küller Bitkisel Taşın yapımında önemlidir.
Ayrıca, az miktarda külü potaya koyup gaz ocağınızın ısısını potaya sarmasına izin verirseniz. Pota çok sıcak olacağından dolayı maşa gerekecektir.
Ayrıca, birkaç mutfak ısı altlıkları ve eldivenleri bulundurmakta yarar olabilir.
Küllerin soğumasına izin veriniz. Onları tekrar alkole batırınız ve işlemi tekrarlayınız. Dördüncü ve beş,inci yakmada devam edebilmeniz için uygun beyaz veya beyaz-gri rengini elde edebilirsiniz.
Tuz zamanda önce hazırlanmışsa, yani gezegen saatinden önce, onu ısıya dayanıklı bir tabak veya potaya koyup düşük seviyede bir ısı kaynağının üzerine yerleştiriniz. Isı değiştirilip ayarlanabilir, ama hiç bir şekilde otu yakmasına veya kavurmasına izin vermeyiniz.
Yavaş yavaş, tamamen emilinceye kadar damla damla tentürü ısıtılmış Tuzun üzerine tamamen emilinceye dek ilave ediniz. Buna imbibisiyon denilir veya Taşı yaşamla (Merkür) ve Ruhla (Kükürt) imbib etmek. Esas olarak otun bitkisel gücünü reenkarne ediyorsunuz.
Bu işlemi istediğiniz kadar devam ediniz veya yarım saat (gezegensel saat veya normal) sonra durunuz. Ya bir sonraki hafta, veya da başka bir günde, tercihen Cumartesi otun gezegensel saatinde tekrar başlayınız. Eğer bu size zor gelirse, Çalışmayı yapabileceğiniz herhangi bir saatte başlayınız. İmbibasyon evreleri arasında, Taşı meraklı gözlerden ve mümkünse güneş ışığından uzak tutunuz. Rahimde olsa, toprak içinde de olsa birçok iyi şey karanlıkta büyümeye sever.
Taş artık sıvı alamayacak şekle girince, takip eden bir kaç ay zarfında geçireceği değişikleri gözetleyebileceğiniz bir yere koyunuz. Mümkünse, onu bir kuluçka makinesi hatta bir pilot ışığı olan bir gaz ocağı gibi ısı kaynağına yakın saklayınız.
Taş pelteleşmeye başlarsa, hemen potadan yüksüğe dökünüz çünkü sertleşmeye başlar ve porselen potadan zor çıkar. Bu daha yumuşak kolay sindirilir Taşlara kıyasla tercih edilen türdendir. Eğer taş kauçuk gibi yumuşaksa, küçük dilimler şeklinde dil altında veya bir bardak damıtılmış suyla birlikte sindirilebilir.
Taş eğer sertse, onu bir kaç dakika için damıtılmış suyun içine bırakınız, böylece gücünü suya aktarır. Sonra suyu içiniz. Taş mükemmelse, arada bir suya batırmak Taşın ne değerini düşürür, ne de aksi gelir. Eğer mükemmel değilse onun zamanla erimesi beklenir.
Çalışmanın yapıldığı sürede gün, saat ve ay fazları dikkatle not ettiğiniz bir kayıt defteri tutmanız elzemdir. Çalışmanın ayın kara fazlarında yapılmaması önemle ikaz edilir. Çoğu psişik faaliyetlerde olduğu gibi ayın yeni ve dolunay fazları son derece yararlıdır.
Bu konuda Dion Fortune şöyle demiştir:
"Ay ışığı bu eterik faaliyetlerin uyarıcı unsurudur ve dünya ve ay tek bir eterik çifti (bedeni) paylaşırken, bütün eterik faaliyetler ay doluyken en faal duruma geçerler. Diğer yandan, eterik enerjinin en düşük zamanı kara aydadır ve bu sıralarda dağınık güçler ortaya çıkıp sorun yaratma eğilimdedir. Klipot (Qliphoth, İbrani Kabalada "Kabuklar", karanlık güçler) ejderi yedi başını da kaldırır. Bundan dolayı bu sürede, çok deneyim kişiler haricindekiler pratik okült çalışmalardan uzak durmaları önerilir. Yaşam verici güçler nispeten zayıftır ve dengesiz güçler nispeten güçlüdür, bu da deneyimsiz ellerde kaotik sonuçlara meydan verir."
Her ne kadar Dion Fortune bir bir Kabalist ve ritüel majisyen olup da bir laboratuar simyageri değilse de, sözleri halen geçerlidir. Daha sonra göreceğimiz gibi Kabala ve simya arasındaki ilişki çok yakındır.


Metot II

Tentürü yapmak için kullanılan otun tuzları elde yoksa, benzeri bir işlemle "yapay bir taş" yapılabilir.
Kalsine tortu yerine, deniz tuzu yağmur suyuyla ıslatılır ve birkaç kez kurutulur, aralarda havanda dövülür. Simyagerin elinden yayılan aura ve enerji Çalışma için son derece önemlidir. Bundan dolayı Tuz ve tentür üzerinde çalışılırken simyagerin tavrı ve başkaların dağıtıcı düşüncelerinden uzak yalnız çalışması o denli hayatidir.
Simya, Kabala veya Hermetik çalışmalarla ilgili birine hatırlatmak her ne kadar gereksizse gözükse de, yine de önemini vurgulamak için tekrar ediyoruz: düşünceler maddi dünyamızda oluşmak üzere yola çıkmış gerçek ve cismani şeylerdir. Bundan dolayı kendimizi zihinsel olarak bir örtü veya peçeyle sarıp başkaların dağıtıcı psişik enerjilerinden izole ederiz. Aynı şekilde ürünlerimiz bittiğinde onları alüminyum folyo ile sararız. Alkol aynı soğuk su gibi psişik titreşimlere karşı son derece hassastır ve her ikisi bu konsantre enerjiler için depolama aracısı görevini görürler.
Bir daha bir bara gittiğinizde veya alkolik bir içki içtiğinizde bunu düşününüz. Anonim Alkolikler (alkol bağımlıları için bir dayanışma ve tedavi kuruluşu), denilir ki tedavi gören bağımlıların negatif düşüncelere girmekten uzaklaşmaları gerektiği söylenir, çünkü depresyon ve kaygı onları tekrar içki veya uyuşturuculara sevk eder. Birçok alkoliklerin hep efkarlanıp dertlendiklerini düşünürseniz, ellerinde sıkı bir şekilde tutukları buzlu içkilerde biriktirdikleri başarısızlık, öfke ve kendine zarar verme duyguları şarj edilmiş tılsımlar gibi yutmaktadırlar. Bu durumda, alkolizm ve uyuşturucu bağlılığın bireylerin ruh ve bedenlerine bu denli yıkıcı etkisi oluşu, topluma zararlı olmasına şaşmamak gerekir.
Eğer deniz tuzu ıslatmayı tercih etmiyorsanız, onu eziniz ve onun aynı bitki Tuzu gibi tentürün yaratıcı güçlerine veya Kozmik Enerji ve Şuura açıldığını hayal ediniz.
Uygun gezegen gün ve saatinde imbibasyon işlemini ilk önce etil alkolle duyuncaya dek, sonra öz yağla bir damlatıcı ile başlayınız. Önceki metotta anlatıldığı şekilde birkaç kez devam ediniz.

Deniz Tuzu ve Simya

Modern tuz rafine teknikleri bir çok metotlarını geliştiren kadim simyagerlere çok şey borçludur. Deniz ve sembolleri her çağın simyager ve mistikleri için zengin bir ilham kaynağı olmuştur. Bu açıdan, fiziksel bedenlerimizin içinden geliştiği esas kaynak denizin kendisi aynı zamanda yiyeceklerimizin çoğunun kaynağı olmakla beraber potansiyel ilaçlar da içermektedir. Eaux-Meres veya "Ana Sular", plazma, amnios sıvı ve bütün beden sıvılarımızın bazıdır. Bu sebepten dolayı, bu çalışmada sadece deniz tuzu uygundur ve bu suyun doğal, organik bir şekilde elenip rafine edilmesi gerekir. Ocak veya kıyılardan kazılan tuzlar "simyasal açıdan kirlenmiş" addedilir ve bu yenileme ve gençleştirme işine uygun değildir. Yavaş ve doğal yöntemle elde edilen tuz 84 çeşide aşkın esas mineral içermektedir ve daha ekonomik toptan imalat uygulamalar kullanıldığında bunların çoğu noksandır.


Etüt için Önerilir

Burada belirtilen deneylere girişmeden önce yanınızda bir defter tutarak burada yazılanları bir kaç kez okuyunuz. Her teknikteki adımları özetleyiniz ve defterinizin ön sayfasına yazınız. Deneyleri uygularken, notlarınıza bakınız ve aldığınız her adımı yazınız. Yazdıklarınızı önceki talimat notları ile kıyaslayınız. Bu gereksiz gözükebilir, ama bunun amacı yaptıklarınızı kaydetme alışkanlığını kazanmanızdır, böylece ileride daha karmaşık deneylere girişmek isterseniz gerekli uyarı ve deney notları alma alışkanlığı alınmış olur. Daha önce belirtildiği gibi, bitki çalışmaları nispeten güvenlidir. Eğer bir şeye yanlış etiketlendirirseniz onu atabilirsiniz veya dilinizin altında test edebilirsiniz, ama metalik çalışmaların pek af edici yönü yoktur. Erken edinen iyi alışkanlık bir ömür boyu sürer ve ileride epey zaman kaybını önler.

Sonuç

Simya yaşam boyu bir süreçtir. Burada verilen uygulamalar, bir spagirik öğrencisini en az bir yıl veya fazlası meşgul tutacak niteliktedir. Spagirik ilaçlar uzun süreli alındığında birikimsel etkileri vardır. Alınan tek bir dozajın etkisi bir hafta civarında bir sürede silinebileceği gibi, ne zaman yenilse, ruhsal algılama organları biraz daha esnetilir. Kayda değer herhangi bir etüt gibi, sabır, güven, inanç ve zarafet gerekli olan yegane aletlerdir. Sonuçta kendi dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz, bitkiler sadece Dönüş Yolunda bize yardımcı oluyor.
Bu dizinin hazırlanmasında verdiği çok değerli teknik yardımlarında dolayı Russ House, F.R.C., Doğa Filozofları (The Philosophers of Nature (PON)) başkan yardımcısı ve eski RCUI Simya Öğretmenine teşekkürlerimi iletmek isterim.

Bu dizideki yazılar yakında basılacak olan Mark Stavish'in "Bitki Simyası üzerinde Kısa bir Kurs" ("A Short Course in Plant Alchemy") kitabından alıntılardır.
 

[XTR] Similar Threads

Üst