Ledün-i Ilmi ve Tasavvuf-(3)

sdbr

Banlı Kullanıcı
Katılım
22 Haz 2008
Mesajlar
256
Tepkime puanı
2
Bu ilmin bir ismi "ilm-i ledun"dur. Bir çok isimleri daha var; "ilm-i ilâhi", "ilm-i ilham", "varidat-ı Hak", "ilm-i tasavvuf", "ilm-i rasihun ve rabbaniyun", "ilm-i bâtın", "ilm-i tevhid" ve "marifetullah"tır. Hasılı bütün ilimlerin sonu "ilm-i tasavvuf"dur ki, "vahdet-i vücud" ve "maiyyet-i zat" sırrını belirtir ve marifet-i nefs ve marifetullahı açıklar. "Âdem'e bütün isimleri öğretti"30 ve "Ona ledün ilmini öğrettik"31 ayetleri bu ilimle ilgilidir.

Esma ilmi, eşya hakikatinin ilmidir. "Allah âdem'i kendi suretinde yaratti"mealindeki hadis-i kudsinin anlamı Âdem'i esma ve sıfatı suretinde yarattı demektir. Eşyanın hakikati esma ve sıfatın aynıdır. Öyle ise esmanın müsemma ile aynı olduğu açık olduğundan hepsi bir zat ve bir varlıktır. Sonradan yaratılmış olanlar fanidir ve yoktur. Bâki ve mevcud Hakk'ın zatıdır ve vücud-u mutlaktır. Yokların ve mümkinlerin her birisi ilâhi yüzlerden bir yüzdür, rabbanî bir aynadır. Bundan dolayı "her ne tarafa döner isen vechullahdir". Yani her ne tarafa dönüp her neyi görürsen gördüğün; mümkinlerin aynasından yüz gösteren Hak'tır. Çünkü onun gayrı yoktur. Gayr zannettiğin marifetsizlik ve cahilliktendir. Zira eşyanın yok olduğu dikkatli kimseler katmda açıktır ki, mevhum gölge suretlerdir.

Öyle olunca bu yoklar vasıtasıyla bu kadar garip fiiller ve haller ortaya çıkması ve bunca acayip ve muazzam keyfiyetler Hakk'ın emri ile mevalid-i selaseden ortaya çıkan sanat ve kudrettir. Özellikle hayvan-ı nâtık yani konuşan hayvan olan insandan çıkan sanat eserleri ve icad ettikleri şeyler insan gücünün dışındadır. İnsanda ortaya çıkan kuvvet ve kudret Âdem ondan uzaktır; dağlan yerle bir etmiş ve dağ gibi taşları mum eylemiştir. Bunların Hak'tan başka bir yaratığın işi olmayacağı gün gibi aşikârdır.

Şüphe yoktur ki, âlemde ve âdemde yüz gösteren Hak, mekândan, zamandan, yönlerden, suretlerden, belli olmaktan, bölünmekten, parçalanmaktan, bir şeyin içi veya dışı olmaktan, tariften ve nitelemeden münezzehtir.
Mümkinat denilen âlemlerin sonu yoktur. Cenabı Hakkın varlığına nihayet yoktur. Sonu olan, sonsuza nasıl mekân olabilir? Özellikle bütün her şeyi kaplamış, kuşatmıştır. Eğer mekânı olsa mekânın onu kaplaması lazım gelirdi. Nitekim buyrulmuştur: "Allah her şeyi kuşatmıştır"32 ve "Allah onlan arkalarından kuşatmıştır"33 "Allah şüphesiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır"34 Bu ayetler zatıyla ve ilmiyle ve kudretiyle ve bütün esma ve sıfatıyla her şeyi kapladığını gösterir.

Zaman da bize nisbetledir. "Orda sabah ve akşam yoktur" tarifi üzere gece ve gündüz, aylar ve seneler itibarîdir. Hakk'a nisbetle ne gece, ne gündüz vardır. Ân-ı dâimdir. Varlığına nihayet olmayınca ondan öte yok ki, yön itibar olunsun. Suret ve taayyün mevcud değildir, gölgedir ve yoktur.

Hak'dan daha geniş bir yer olmalı ki, onu içine alan zarf olsun ve Hak'dan gayrı varlık olmalı ki, Hak Teala zarf olsun.

Ayrıca sonu olan sonsuzu nasıl tarif ve tavsif edebilir? Kendini vasf ve tarif eden yine kendidir. Onun için Hazreti Nebi (s.a.s.) "ma arefnake hakka marifetike ya maruf"35 Yani "ben benliğimle, Hak marifeti ile seni bilemem; seni yine sen bilirsin." Yani "ben yokum ki, seni bileyim. Bende olan sensin ve bilen de sensin" buyurdu.


30 Bakara suresi: 31.
31 Kehf suresi: 65.
32 Fussilet suresi: 54.
33 Buruc suresi: 20.
34 Talak suresi: 12.
35 Hadis-i şerif: "Ey bilinen, seni hakkiyla bilemedik"

Alıntıdır.
 

Yakaza

Kayıtlı Üye
Katılım
18 Eyl 2011
Mesajlar
318
Tepkime puanı
31
Ledün ilminin çalışarak öğrenilemeyeceğini ancak Allah'ın istediği kullarına verdiğini biliyorum.Kur'an da Musa peygamberin kıssasında Hz.Hızır
la yaşadığı ancak Hz.Hızır yaptıklarını anlayamayan Musa peygambere daha sonra olayların içyüzünü anlattığı ve yaptıklarının ledün ilmiyle yaptığını biliyorum.

Hızır ve musa aleyhisselamın hikayesi
Birgün Hızır (as) ile Hz. Musa yolda giderken Hızır (as) Hz. Musa’ya:
-Artık seninle burada ayrılıyoruz.Çünkü sen benim yaptıklarıma dayanamazsın.demiş.Hz. Musa ise hayır ben seninle gelmek istiyorum.Söz veriyorum yaptıkların hakkında sana hiçbirşey sormayacağım.demiş.Böylelikle yola çıkmışlar.Biraz gittikten sonra karşılarına bir gemi çıkmış.Bu gemi yoksullara aitmiş.Hızır (as) bu gemide bir delik açmış.Hz. Musa bunu görünce “sen ne yapıyorsun,şimdi bu insanlar nasıl gidecekler,bunu neden yaptın?”demiş.Hızır (a.s.) ise “hani bana birşey sormayacaktın.Tamam buraya kadar artık seninle ayrılıyoruz.”demiş.Hz Musa bunu duyunca “tamam bir daha ağzımı açmıyacağım.” demiş.Tekrar yola koyulmuşlar.Yolda giderlerken Hızır (as) bir çocuğu öldürmüş.Musa (a.s.) iyice hiddetlenmiş ve “sen ne yapıyorsun, o daha çok küçük, onu neden öldürdün.” demiş.Hızır (a.s.) yine “hani birşey sormayacaktın, artık bu kadar yeter,seninle yollarımız burada ayrılıyor.” demiş.Hz. Musa tekrar özür dileyerek bir daha yapmayacağını söylemiş.Tekrar yola koyulmuşlar.Ve sonunda bir köye varmışlar.O köydeki kadınlardan su ve yiyecek birşey istemişler.Fakat kadınlar Hızır (a.s.) ile hz.Musa’yı kovmuşlar.Buna rağmen Hızır (a.s.) köyün tam çıkışındaki yıkılmak üzere olan bir duvarı onarmış.Hz. Musa bunu görünce tekrar bağırmaya başlamış.Ve Hızır (a.s.) :
-Tamam bu kadar yeter sana herşeyi anlatacam ve seninle ayrılacağız.Gemiyi delmemim sebebi ileride sağlam gemileri ele geçiren korsan gemisi vardı.Gemiyi deldim ki o korsanlar gemiyi sağlam diye ele geçirmesinler.Çocuğu öldürmemin sebebi o çocuk büyüyünce inkarcı,kafir bir çocuk olacaktı ve ailesine eziyetler edecekti.Bundan dolayı küçük yaşta öldürdüm ki büyüyünce böyle olmasın.Gelelim duvarı onarmama…
O duvarın altında iki yetim çocuğa bırakılan miras var. Bu duvar zamanla yıkılacak ve artık o arsayı ekin ekmek için kullanacaklar.Bu yüzden onardımki çocuklar büyüyene kadar idare etsin, çocuklar büyüyünce mallarını alsınlar.
 

mavi64

Kayıtlı Üye
Katılım
26 Ağu 2011
Mesajlar
22
Tepkime puanı
37
kardeş ilmi ledunu ne zikirle ne namazla nede hacca gidilerrek öğrenilir. İLMİ LEDUNU öğrenmenin tek yolu var islamın aslında sosyal din olduğunu farkına vamak ve ihtiyacınızdan fazlasını ihtiyaç sahiblerine dağıtmaktan geçer.
Şu evliyalar tarihini bir inceleyin enel hak sırrına erenlere bir bakın mutu ente gable mutu sırrına nasıl erşiyorlar bir inceleyin
 

Enneagram

Banlı Kullanıcı
Katılım
28 Eyl 2019
Mesajlar
587
Tepkime puanı
987
Konum
DAİMON
Ledün ilmi, kulun cehdi (gayreti) ve Allah ın dilemesiyle elde edilir.
Aksi cincileri, cahilleri, kazibleri, merakını celbetmek arzusunda olanları izhar eder.
Cehennem odunlarıdırlar. Külliyen israftadırlar.
 
Üst