Kısmetsizlik Şans Kapılarını Açar – El Fettah Esmasının Sırrı İlm-i Havvası

Gümüşkurt55

Kayıtlı Üye
Katılım
3 Ağu 2013
Mesajlar
18
Tepkime puanı
33
Konum
Samsun
İş
Majisyen
Fettah Esmasının Sırrı (İlm-i Havvas)
Eski bir el yazmasından aldığım bu usül defalarca tecrübe edilmişr. Allah'ın en güzel isimlerinden olan ''Her kapıyı Açan El Fettah'' esmasının ilm-i havvasıdır

Tecrübe ettiklerim;
-İşiniz tam olacakken sürekli engel çıkıyorsa bu kısmetsizliği bozar
-Çok şanssız bir insansanız bu El Fettah isminin duası tüm şans kapılarını açar-Aşk hayatında kısmetinizi açar
-İş hayatınızda kısmeti açar yeterince müşteriniz yoksa veya iş bulamıyorsanız iş kapıları açılır
-Aşk hayatınızda kısmetiniz açık fakat karşınıza çıkan insanlar düzgün değilse Allah karşınıza ahlaklı vicdanlı dürüst ve size uyumlu kişileri çıkarır
-Hayatınıza düzgün arkadaşlık dostluklar çıkarır
-Bir işe kalkışmadan önce okursanız şansınız açılır önünüzdeki tüm engeller ortadan kalkar
-El Fettah esması her türlü kısmeti ve her kapıyı açar



Uygulanışı:
Cuma günü salâ vakti başlanır ve 7 gün yapılır. Diğer günler saat önemli değildir.
489 defa ''Yâ Fettâh'' zikredilir
200 defa ''Ya Vedüd'' zikredilir
200 defa ''Ya Cebrail'' zikredilir
41 defa Surei Fâtiha okunur

Sonra 41 defa okunur:
Allahümmeftah bismikel fettahi ukdete eluğuz bin vey selülkiyeve lestehâ ba'len sâlihan bi hakkı kelâmikel kadimi ve rasülikel kerîmi ve bi elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve ala alihî ve sahbihî ve sellem.

500 defa okunur:
Allallahi tevekkelna rabbenaf’teh beynena ve beyne kavmina bilhakki ve ente hayru’l-fatihin. Ya Fettah, ifteh lena hayre’l-bab bicahi sahibi’l-vesile.

41 defa okunur:
Bismillahirrahmânirrahiym. Vallahu zul fadlil azîm.İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti yehdîhim rabbuhum bi îmânihim.
Allâhumme rabbenâ zidni ve Eluğuz bin vey selülkiye ilmen ve âtinâ fîd dunyâ minen nisai mesna ve sulase ve rubaa. Allâhumme rabbenâ etmim Eluğuz ibni vey selülkiyeve lenâ nûrenâ ve vagfir lena,
Rabbibni lenâ kesiran nisaa fîd dunyâ ve edhilnâ fî kesiran nisaa ve âtinâ min fîd dunyâ besse kesiran nisaa ve zevceha.
inneke alâ kulli şey'in kadîr. Elhamdu lillâhillezî faddalenâ alâ kesîrin min ibâdihil mu’minîn. Vec'al li fîd dunyâ kesiran nisaen.Amin.
Ve kalu in nettebiıl huda meake nutehattaf min ardına, evelem numekkin lehum ve Eluğuz bin vey selülkiye haremen aminen yucba ileyhi kevaıbe etraben kesiran nisaa kulli şey'in rızkan min ledunna. Ya eyyuhan nasutteku rabbekumullezi halakakum min nefsin ve besse kesiran nisaa ve zevceha, vettekullahellezi tesaelune bihi vel erham. İnnallahe kane aleykum rakiba. Ve kul rabbi edhılnî ve Eluğuz bin vey selülkiye mudhale sıdkın ve ahricnî ve Eluğuz bin vey selülkiye muhrace sıdkın vec'al li fîd dunyâ kesiran nisaen. Rabbenekşif annel azabe inna mu'minun.Ve ezzin fîn nâsi bil hacci ye’tûke ricâlen ve alâ kulli dâmirin ye’tîne min kulli feccin amîk(amîkın). Ya Fettah, ifteh lena hayre’l-bab bicahi sahibi’l-vesile Amin.





Manası şöyledir:
Ve Allah, “büyük fazıl” sahibidir. iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle, hidayete erdirir. Ey Allahım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver.
Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et (günahlarımızı sevaba çevir).
Rabbim! Bize katında, cennette bir ev yap ve bizi rahmetinin içine al (dahil et). Bize Senin katından bir rahmet ver.
Muhakkak ki Sen, herşeye kadirsin. Mü’min kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah’a hamdolsun.
"Eğer seninle beraber doğru yoldan gidersek, yerimizden kovuluruz." dediler. Katımızdan bir rızık olarak her türlü ürünün kendilerine getirildiği, saygı duyulan kutlu yere güven içinde yerleştirmedik mi?
Ey insanlar! Sizi, tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve o ikisinden birçok erkek ve kadını üreten Rabb'inize karşı takvalı olun. Birbirinizden yararlanasınız diye akrabalık bağını kuran Allah'a karşı takvalı olun. Kuşkusuz, Allah, sizi gözetmektedir.
De ki: "Ey Rabbim!Gireceğim her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bitireceğim her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla! Bana katından yardımcı bir güç ver!"
"Rabb'imiz! Azabı bizden kaldır. Kuşkusuz biz inananlarız."Amin. Bütün insanlara haccı ilan et, hacca çağır, yaya olarak ve her türlü binek üstünde veya yorgun argın develer üzerinde, her uzak yoldan sana gelsinler. ) “Biz yalnız Allah’a dayanırız. Ey bizim Rabbimiz! Bizimle şu halkımız arasında sen âdil hükmünü ver, (ki haklı haksız açığa çıksın). Sen elbette hüküm verenlerin en iyisisin! (A'raf, 7/89) Ey bütün kapıları açabilen Fettah! Vesilenin sahibi (Hz. Muhammed) hürmetine, bize en hayırlı kapıyı aç!”
 

Retro

Elit Üye
Katılım
30 Ocak 2023
Mesajlar
2,329
Tepkime puanı
5,207
Bu aynı zamanda benim de anne ismiyle bakıldığında çıkan Esmam.

Düzgün çalıştığında hakikaten de hayatına olan etkilerini görebiliyorsun. En basit örnek sen bitti demeden bitmiyor. Ya da eyvah işte şimdi bittim ben diyorsun, ama bir şekilde yırtıyorsun. Hatta 4 ayak üstüne düşüyorsun. Herşey aleyhineymiș gibi görünen durumlar kritik bir kırılmayla lehine dönmeye başlıyor, Bu işi istiyorum diyorsun o ișe sen seçiliyorsun, bu kişiyle tanışmam gerek diyirsun, fırsat bularak tanışıyorsun..

Şimdi herkeste bu özellikler zaten var diyebilirsiniz. Evet çünkü herkesin bir Esma dağılımı var. Ve herkes bir dereceye kadar istediklerini gerçekleştirebilme esmalarına da zaten sahiptir. Yani esmalardan bihaber olmak, esmalardan nasipsiz olmak demek değil.

Bu Esma ile uyumlu olmanın Hayal kurduran, hayali gerçeğe tezahür ettirmede itici bir elektriklenme yaratan bir güven verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim.

Ama bu esmanin yükünü üzerinde biriktirip tersine çalışmaya bașlaması ve ebcedi sayısı ile yaptığın kimya deneyinin ters tepmesi, hatta labaratuarini patlaması da bir o kadar ihtimal dahilinde bir durum.

Sonuçta bir esmanın kuvvetine cahilce ve nefsen yükleniyorsun. Bu şu demek : ben imtihanda olduğumu reddediyorum, ne pahasına olursa olsun o makamı bedavaya istiyorum. Halbuki sen o makamı değil, zorluklarını talep ediyorsun.

Nimetler, fedakarlık ile satın alınır. Herkesin hayrına olacak şekilde bir temsil edișle tașınır. Bu olgunluğa gelmeden bu esmaya yüklenirsen, bu açıcı Esma, içindeki tüm zaaflarını, belki șifalanmamıș Toxic yönlerini bir anda insanlara açıveredebilir. Fethedeyim derken fetholunursun tersine çalışırsa.

Kaldı ki bu Esma en çok şeytanların perdesini açarak ters tepeye de müsaittir. Ama bu durum Allahın adl esmasi gereği hakkedene hakkettiği kapıyı açması ile son bulur. O yüzden inancına güvenen bol bol okusun.

Bir Esma diğer tüm esmalarin saklı yönüdür. Mesela geri kalan tüm 98 Esmanın saklı yönü Fettahtır. Senin onları kușatabilme ve açılımlayabilme özelliğinle anlam bulacaklardır yani. Bir Esmanın hikmeti sende eksikse, geri kalan tüm esmalarin bir elementi kilitli demektir.
 
Son düzenleme:

Retro

Elit Üye
Katılım
30 Ocak 2023
Mesajlar
2,329
Tepkime puanı
5,207
Anne ismiyle bakarken ; annem ve benim ismimin ebced değerleri toplamını mı alıyorum ?

Evet topluyorsun bulduğun değer tam oturuyorsa kaderinin enerjisi o minvalde dönüyor. Esma endexli olduğu için de mükemmelin en nadide formunu yakalaman kolaylașıyor.

ama anne ismimle birlikte hiç bakmadım. Farkı nedir ?

Çünkü sen annenin tezahürüsün. Onun duygusundan, travmasından, etinden, kanından, geninden aynen olduğu gibi bir türev olarak geldin. Taşıyan anne diyip geçiyoruz ama düşmüş ve düşmemiş melekler anne karnındayken alan paylaşımına başlıyorlar. Sperm halindeyken böyle bir sahiplenme olmuyor.

Anneyi katarak kendini bulman herzaman daha isabetli olur.

Mesela senin ebcedin anneninkinden daha düşükșe anneninki nispeten daha yüksekse üzerindeki anne etkisi çok ağır olabilir. Mesala Hülya ismi 650 küsür, Zehra ismi 200'lerde. Annesinin gençliği çok daha atılganken, kızı tüm imkanlara rağmen aynı serbestliği gösteremiyor. Çünkü baskı altında. Gibi.

Tabi ben bu işle artık uğraşmıyorum çünkü isabetli çıkarımlara ve analizlere gerçekten yardım etse de, vesvese de yapıyor. Hem de öyle böyle değil.



Mesela bazı travma yüklü huzursuz ailelerde ebcedi küçük olan kişiler, eğer durumun farkına varmazlarsa yüksek enerjilere dayanamaz ve kendilerini feda ederek travmanın aile karmasındaki bedelini (düşük yaşama sevinçleri ile sürünerek) ödemeyi seçerler. Bunu neden yaptıklarını hatta ne yaptıklarını bile bilmezler.

Bir isim öyle çok şey anlatır ki bakmasını bilene. Ama bu ilme dalan artık vesveselerle bogusmaya bașlar. İsabet oranı arttıkça esmalarin tersine çalışmasına maruz kalabilir. Çünkü fal yasak. Yasaklı bölgede uzun süre kalmanın bedeli de açık hedef haline gelmendir.
 

Alakan

Elit Üye
Katılım
20 Tem 2022
Mesajlar
1,290
Tepkime puanı
2,555
Evet topluyorsun bulduğun değer tam oturuyorsa kaderinin enerjisi o minvalde dönüyor. Esma endexli olduğu için de mükemmelin en nadide formunu yakalaman kolaylașıyor.



Çünkü sen annenin tezahürüsün. Onun duygusundan, travmasından, etinden, kanından, geninden aynen olduğu gibi bir türev olarak geldin. Taşıyan anne diyip geçiyoruz ama düşmüş ve düşmemiş melekler anne karnındayken alan paylaşımına başlıyorlar. Sperm halindeyken böyle bir sahiplenme olmuyor.

Anneyi katarak kendini bulman herzaman daha isabetli olur.

Mesela senin ebcedin anneninkinden daha düşükșe anneninki nispeten daha yüksekse üzerindeki anne etkisi çok ağır olabilir. Mesala Hülya ismi 650 küsür, Zehra ismi 200'lerde. Annesinin gençliği çok daha atılganken, kızı tüm imkanlara rağmen aynı serbestliği gösteremiyor. Çünkü baskı altında. Gibi.

Tabi ben bu işle artık uğraşmıyorum çünkü isabetli çıkarımlara ve analizlere gerçekten yardım etse de, vesvese de yapıyor. Hem de öyle böyle değil.



Mesela bazı travma yüklü huzursuz ailelerde ebcedi küçük olan kişiler, eğer durumun farkına varmazlarsa yüksek enerjilere dayanamaz ve kendilerini feda ederek travmanın aile karmasındaki bedelini (düşük yaşama sevinçleri ile sürünerek) ödemeyi seçerler. Bunu neden yaptıklarını hatta ne yaptıklarını bile bilmezler.

Bir isim öyle çok şey anlatır ki bakmasını bilene. Ama bu ilme dalan artık vesveselerle bogusmaya bașlar. İsabet oranı arttıkça esmalarin tersine çalışmasına maruz kalabilir. Çünkü fal yasak. Yasaklı bölgede uzun süre kalmanın bedeli de açık hedef haline gelmendir.
Bu hesabı yaparken kullanılan isimler mi önemli? Benim doğduğumda kulağıma okunan isim başka fakat kimlikte yazan ve kullandığım isim başka. Yani okunan isim hiç kullanılmamış.
 

Retro

Elit Üye
Katılım
30 Ocak 2023
Mesajlar
2,329
Tepkime puanı
5,207
Bu hesabı yaparken kullanılan isimler mi önemli? Benim doğduğumda kulağıma okunan isim başka fakat kimlikte yazan ve kullandığım isim başka. Yani okunan isim hiç kullanılmamış.

Çağrıya icabet ettiğiniz isim. Her çağrıya icabet aslında isminizi (yani kaderinizi) onaylamadır.
Kulağınıza okunmuş isim tutmadıysa tutan bir isim mutlaka onun yerine geçer.

İsim mi kaderdir, kader mi ismi belirler hala bir muamma.
 

Alakan

Elit Üye
Katılım
20 Tem 2022
Mesajlar
1,290
Tepkime puanı
2,555
Kulağınıza okunmuş isim tutmadıysa tutan bir isim mutlaka onun yerine geçer.

İsim mi kaderdir, kader mi ismi belirler hala bir muamma.
Gerçekten bunu çok düşünüyorum. Ortada hiçbir şey yokken değiştirmişler ismi. İşin ilginç tarafı kulağıma okunan ismin de kullandığım ismin de anlamını ve özelliklerini fazlasıyla taşıyorum ben.
 

Retro

Elit Üye
Katılım
30 Ocak 2023
Mesajlar
2,329
Tepkime puanı
5,207
Gerçekten bunu çok düşünüyorum. Ortada hiçbir şey yokken değiştirmişler ismi. İşin ilginç tarafı kulağıma okunan ismin de kullandığım ismin de anlamını ve özelliklerini fazlasıyla taşıyorum ben.

Kulağına okunanı zaten alıyorsun bir şekilde. Sonuçta annen baban sana koyuyor o ismi. Dünyaya gelmeden evvel anne karnında belki de defalarca hitap ediliyorsun o isimle. Hoca da okuduysa bir dönem kullanmış ta olmalısınz. Yani gayet te mümkündür tabi ki.
 

Alakan

Elit Üye
Katılım
20 Tem 2022
Mesajlar
1,290
Tepkime puanı
2,555
Kulağına okunanı zaten alıyorsun bir şekilde. Sonuçta annen baban sana koyuyor o ismi. Dünyaya gelmeden evvel anne karnında belki de defalarca hitap ediliyorsun o isimle. Hoca da okuduysa bir dönem kullanmış ta olmalısınz. Yani gayet te mümkündür tabi ki.
Yok aslında ben doğasıya kadar hiçbir isimde karar kılınamamış. Belli değilmiş yani. Doğduğumda okuyan kişi bu olsun demiş kabul etmişler. E eve gelince de değişmiş isim aynı gün.
 

Retro

Elit Üye
Katılım
30 Ocak 2023
Mesajlar
2,329
Tepkime puanı
5,207
Yok aslında ben doğasıya kadar hiçbir isimde karar kılınamamış.

Çok ilginç. Sürpriz bir kişilik olmanıza karar vermiş kader. Aile içinde anlaşmazlıkları üstlenip mayalayıcı ve birleştirici bir kilit kişilik olduğunuza eminim.

Doğduğumda okuyan kişi bu olsun demiş kabul etmişler. E eve gelince de değişmiş isim aynı gün.

İlk defa böyle bir durum işittim. İlginç. Kaderci biriyimdir. Son sözlerin kaderin sırrıyla söylendiğine inanırım. Hayırlısı olmuş. Memnunsunuz ya şimdiki isminizden?
 

Alakan

Elit Üye
Katılım
20 Tem 2022
Mesajlar
1,290
Tepkime puanı
2,555
Çok ilginç. Sürpriz bir kişilik olmanıza karar vermiş kader. Aile içinde anlaşmazlıkları üstlenip mayalayıcı ve birleştirici bir kilit kişilik olduğunuza eminim.



İlk defa böyle bir durum işittim. İlginç. Kaderci biriyimdir. Son sözlerin kaderin sırrıyla söylendiğine inanırım. Hayırlısı olmuş. Memnunsunuz ya şimdiki isminizden?
Tam olarak bahsettiğiniz kişi benim ailede. Hatta babam "şunu içeren bir isim olmasın" derken kastettiği şeyi içeren bir isim konulmuş üstelik kendi teklif etmiş. Ben de kadere inanıyorum. Hayatta hiçbir şey rastgele olmuyor. O yüzden hem kader ismi hem isim kaderi etkiliyor. İsmin sonradan değiştirilmesi bile bir şeylerin parçası.

İsmimden memnunum. Değişik bir ismim var, anlamı güzel, fonetiği hoş. Gerçi okunan isim de hoş bir isim.
 

nurumm

Kayıtlı Üye
Katılım
26 Nis 2018
Mesajlar
1,281
Tepkime puanı
1,882
@Retro bu durumu biliyordum ama ne hesaplamıştım ne de öyle bi steğim olmuştu şu an bakınca benim ismimin esması Ya Nur çıkıyor ve benim hayatımda cidden bu esmaya ihtiyacım var :) teşekkür ederim.
 

Retro

Elit Üye
Katılım
30 Ocak 2023
Mesajlar
2,329
Tepkime puanı
5,207
@Retro bu durumu biliyordum ama ne hesaplamıştım ne de öyle bi steğim olmuştu şu an bakınca benim ismimin esması Ya Nur çıkıyor ve benim hayatımda cidden bu esmaya ihtiyacım var :) teşekkür ederim.

Mesela yıldız düşüklüğü kendi esmanın tersine çalışması ile oluşuyor.

Yani doğrudan belirlenmiș bir yıldız yükseltme esması yok. Tüm esmalar aynıdır. Hepsi Allah demektir.

***

Kimisinin şifresi atıyorum el-mani esmasıdır. Bu kişiler Herkesten çok çabuk etkilenmeseler yıldızları zaten yüksektir. Mani Esmasını doğru analiz ederek belli faktörlere içsel olarak mani olmayı, dur demeyi, hayır diyebilmeyi öğrenmeyi öğrenerek bu yolla bolluga veya yüksek kariyere daha doğrudan ulaşabilirler.


Doğrudan rızık veya yükselme talep ederse, bu esmalara yüklenirlerse de, kaderleri döner dolaşır onu kendi esmasındaki kilitlenme kapısının önüne bırakır.




Mesela Nur esması. Doğruyu yanlıştan, uğurlu olanı uğursuz olandan sezgi yolu ile ayırma kabiliyetine doğrudan bakar. Esma tersine çalışıyorsa bu kişiler olmadık insanlarla tanışıp, olmadık işlere girişip, sonra da yav benim ne işim var bunların arasında der dururlar. Değersiz hissedebilirler. Nur esması kendini göstermeye başladığında ise seçimler otomatik olarak enerjisi yüksek bereketli neticelere doğru kaymaya başlayacaktır.
 

nurumm

Kayıtlı Üye
Katılım
26 Nis 2018
Mesajlar
1,281
Tepkime puanı
1,882
Mesela Nur esması. Doğruyu yanlıştan, uğurlu olanı uğursuz olandan sezgi yolu ile ayırma kabiliyetine doğrudan bakar. Esma tersine çalışıyorsa bu kişiler olmadık insanlarla tanışıp, olmadık işlere girişip, sonra da yav benim ne işim var bunların arasında der dururlar. Değersiz hissedebilirler. Nur esması kendini göstermeye başladığında ise seçimler otomatik olarak enerjisi yüksek bereketli neticelere doğru kaymaya başlayacaktır.
Çok net ve güzel ifade etmişin aynen bu durumdayım😵‍💫 Sezgilerim çok kuvvetlidir ama bazen gerçekten nerde olmayacak insan var geliyor buluyor.Esma bende düşük kaldıgından büyük ihtimalle seçimler hep aynı döngü ya da aynı şekildekiler etrafında gelişiyor🤦‍♀️
 

Rhea

Elit Üye
Katılım
25 Nis 2017
Mesajlar
5,831
Tepkime puanı
9,010
Konum
Nirvana
İş
Witch
Çok net ve güzel ifade etmişin aynen bu durumdayım😵‍💫 Sezgilerim çok kuvvetlidir ama bazen gerçekten nerde olmayacak insan var geliyor buluyor.Esma bende düşük kaldıgından büyük ihtimalle seçimler hep aynı döngü ya da aynı şekildekiler etrafında gelişiyor🤦‍♀️
Sen çok idarelisin ondandır yani başkalarının bir yürü git diyeceği durumlarda Bile düzeltmeye çalışıyorsun gibime geldi. Ben de öyleydim de o özelliğimi torpulemeye çalışıyormuş artık. Kendi kıymetini bil senin tırnağın olamayacak kömür parçaları kendini elmas gibi sunarken gereksiz tevazu yapma.
 

nurumm

Kayıtlı Üye
Katılım
26 Nis 2018
Mesajlar
1,281
Tepkime puanı
1,882
@Rhea 🙏 çok doğru bi tespitin olmuş.Eskisi gibi değilim ama yine de törpülemem gereken yönlerden ziyade kişiler var.Yeni tanıştığım insanlara karşı tahammülüm olmuyor inceldiği yerden carttt kopuyor 😁 aynen dediğini yapıyorum bi yürü git 😂 tabi bu arada yaş 38 oldu bunu öğreninceye kadar. Şu günlerde içimde bir pişmanlık yada bir uhde mi dersin bilmiyorum.Hayatında hiç kaybettiğine dair bi pişmanlığın oldu mu ama yada kısmet böyleydi de bunlar sebeb miydi ?🤷‍♀️ kafa bi milyon yani anlayacağın.
 

Retro

Elit Üye
Katılım
30 Ocak 2023
Mesajlar
2,329
Tepkime puanı
5,207
Esmalar ilgili kapıları kesinlikle açarlar. Bu asla şaşmaz. Ama Esma okuyacak kişilere bence kesinlikle ön bilgilendirme yapılması, belli eșik geçişlerinde paniğe kapılmamaları gerektiğinin benimsetilmesi gerekiyor.


Çünkü herkesin karmik bakiyesi farklıdır. Herkesin alma-verme dengesi farklıdır. Kimisi alacaklı hale gelmiştir evrenden o kişiye rastgele okuduğu bir Esma bir anda kartopundan çığ gibi bir güçlü etki yapabilir.


Mesela Ya-Fettah okuyan kişi kesinlikle kapıları açacaktır. Ama bu açılma kişinin arınmıșlık düzeyine, eskiyi terkedebilme, yeniyi kucaklayabilme kabiliyetine göre değişiklik gösterir.

Bazen esmaya devam ederken bilinç yeniyi reddetmek için korkulu rüyalar bile gösterebilir, daha çok para kazanma korkusunu sana parasız kalma olarak, risk olarak gösterebilir. Hatta geçici bir süre için gelir akışın bile bloklanabilir. Çünkü bir yandan değişmeye kendini zorluyorsun. Öteki yandan değişmemek için eski alışkanlıklarına tutunuyorsun. Bu da hayatında aksamalara sebep oluyor.

Tam bu noktada, Esma tam da senin looser alışkanlıklarını sana put gibi yiktiriyorken, süreci bütüncül göremeyip, esmayı terkedersen, sonradan da toparlamak için girmek istemeyeceğin bir kuyu açmış olursun bilincine.

Esmalar kesinlikle işe yararlar. Ama işe yaramalari için gereken mantalite ve motor beyin bileşenlerine sahip değilsen, önce seni mantaliteni değiştirmeye zorlarlar. Sıkıntılar yaşaman, daha önce konfor alanından çıkmayıp, o sıkıntılara karşı bağışıklık geliştirmedigin içindir.


Esma bu yönü ile sihir değildir. Sadece Sürecini hızlandırma ve geri kalmisliginla yüzleşmendir. İsteklerin doğru yüzleşmeden sonra zaten doğal yoldan verilir. İstediğin şey sana zaten verilmeye programlı. Sana verilmek istenmeseydi, isteyebilme gücü verilmezdi. Esma sadece sürece konsantre olman ve açılımları iskalamaman içindir. Yoksa Esmadan değil başka faktörlerden bilirsin. Halbuki esmanın tertibi ile yola çıkmıştın
 
Son düzenleme:

Retro

Elit Üye
Katılım
30 Ocak 2023
Mesajlar
2,329
Tepkime puanı
5,207
Peki bu aralar Ya Fettah okumam 😊 ve onu örnek vermen 😉 @Retro

Kahinlik böyle iște biraz da xd.

***

Bu arada Fettah esmasi çok ciddi bir anahtardir ve tek başına zikredilirse duygu ve zihin haritasındaki en yakın, yüzeye kadar çıkmış olan kapıları da açabilir. Bu kapı korku veya blokaj kapısı da olabilir. Çünkü hiçbirimiz kaygılarımızın bizim ne kadarımızı kușattığının farkında olamayabiliriz gerçek anlamda.


Fettah esmasi anahtar bir esma olduğu için, hayır da şer de Allahtan gelen diğer çeşitli esma açılımları olduğu için, Fettah esmasi olmadık kapıları da açabilir tek başına okunursa. Yani işler umulduğu gibi gitmeyebilir. Bu kesinlikle öngörülmesi gereken bir durumdur. Netice itibari ile hayırlı (çünkü Allahtan yine Allaha yol açar) ama süreç mücadeleli ve darlayıcı ve ürkütücü de olabilir. Ben bu esmanın iki yönünü de yaşadım.

O yüzden bu Esmayı genellikle rezzak esmasi ile kombine ederler. Ve zaruret oluştuğuna kanaat getirdikleri zaman okurlar. Doğru destekleme bu şartlar altında gelir. Yani anahtar ve açılacak olan kapı birlikte zikredilir.


Bir tavsiyem daha var girișecek olan arkadaşlara : Fatiha suresi, F-T-H. Yani Fetihten, Fettahtan geldiği için, bu Esmanın tüm kontrolden çıkarıcı yönlerini zapteden manaları içerdiği için zikretmeye Fatiha ile başlamalı, zikir Fatiha ile bitirilmelidir.

Fatiha suresi, Kuranın içeriğini ve oradan kendine alabileceğin tüm sırları sana fethettiren bir suredir çünkü. Keşif Fatihanın sırrı ile başlamalı, dikey büyüme bu sırra istinaden muhafaza edilebilmelidir.
 
Son düzenleme:
Üst