İlk Putperestlik

Lotus Dil Akademisi

DylanObrien

Banlı Kullanıcı
Katılım
16 Haz 2014
Mesajlar
154
Beğeni
3
Dinler Tarihi Araştırmaları​

Putperestlik, ilk defa Hz. İdris’ten sonra başlamıştır. Hz. İdris, Hz. Şit’in torunlarındandı. Soyu beş nesilde Hz. Şit’e dayanmaktadır. Hz. İdris’in yeryüzünde vefat ettiği bilinmektedir. Kurân-ı Kerîm’de “Biz, O’nu yüksek bir mekâna kaldırdık.” [1] mealindeki âyet-i kerîmeyi tefsir eden müfessirler, Hz. İdris’in göğe çekildiği açıklamasını yapmışlardır.[2]

Hz. İdris, ümmetinden bazı din âlimlerini kendisinden sonra insanları irşad etmeleri ile görevlendirmişti. Hz. İdris tarafından görevlendirilen bu âlimler, peygamberin isteği üzerine Arap yarımadasının çeşitli terlerine dağılmışlar, halka doğru yolu göstermişler ve kendilerini onlara sevdirmişlerdi. Bu âlimler vefat ettiklerinde geride kalanlar buna üzülmüş, anılarını yaşatmak için meydanda onların heykellerini dikmişler, bazı maddeler üzerine âlimlerin sûretini yapıp evlerinin duvarına asmışlardır.

Belli zamanlarda diktikleri heykellerin etrafında toplanıyor, “Vedd”, “Süva”, “Yeğus” ve “Nesr” ismindeki bu âlimlerin öğütlerini aralarında tekrarlıyorlardı. Fakat onlardan sonra gelen nesillerde heykel ve sûretlerin yapılış gayesi unutulmuş, bunlar, Allah’a ibadete araç olmaktan çıkarılıp heykellerin kendisi ibadet edilen birer ilah sayılmaya başlanmıştır. Bu şekle hareket etmekle Allah unutulmuş, yeryüzünde heykellere, yani putlara tapma adeti yerleşmiştir.[3]

Hz. Nuh, insanları Allah’ın birliğine inanmaya davet etmiş ve yalnız O’na ibadet etmeye çağırmıştır. Hz. Nuh’un daveti 950 yıl sürmüş; fakat ona sadece 80 aile iman etmiştir.

Nuh tufanından sonra yeryüzünde yeni bir hayat başlamışsa da putperestlik ölmemiştir. Bazı kavimler, zamanla tevhid inancından uzaklaşmış, Allah’a şirk koşulmaya başlamıştır. Putperestlik yaygınlaşmış, Hz. Nuh’un kavminin puta tapmalarından dolayı yok edildiği gerçeği unutulmuştur.[4]

***

Kaynaklar​

[1] Meryem 57.
[2] Mehmet Vehbi, “Hülâsatü’l-Beyân”, 8-34, Fî Tefsîri’l Kuran
[3] Mehmet Vehbi, a.g.e., 15-6168.
[4] Dr. Sevim Asımgil, “İnsanlık Tarihinin Gizemli Dünyası”, İpek Yayın Dağıtım, İstanbul 1999, s.14-15.
 

striker

Kayıtlı Üye
Katılım
19 May 2012
Mesajlar
446
Beğeni
19
Türkiye'nin en büyük sorunu da budur. Binlerce yıldır dna lara işlemiş bu olgu sanırım her zaman baki kalacak.
 

Demir.D

Banlı Kullanıcı
Katılım
22 Ağu 2010
Mesajlar
675
Beğeni
1
Aslında putperestlik ibrani dinlerin yansıtması yüzünden çok hafife alınıyor. Kişisel görüşüm ibrahimi dinlerle mantıksal açıdan çok da bir fark olmadığıdır. Çünkü putperestlik kendi içinde bir çok inanç sistemini barındırsa da temel anlamda; insan eliyle yapılan putların ve varolan canlı veya cansız neslerin kutsal kabul edilmesinden oluşur. Tabi çoğu zaman anlaşılmayan nokta bence tapınılan şeyin ilahi bir gücü ve/veya güçleri temsil ettiğidir.

Dylan paylaşım için teşekkürler kısa ve öz bir yazı olmuş.
 

codzombi

Kayıtlı Üye
Katılım
12 Kas 2011
Mesajlar
1,169
Beğeni
109
mekkedeki kabenin bilmem kaç bin yıl boyunca tapınak olarak kullanılması göbeklitepenin ilk tapınak olduguna dair deliller var neden mekke neden urfa da degil kabe bunı merak etmişimdir
 

Demir.D

Banlı Kullanıcı
Katılım
22 Ağu 2010
Mesajlar
675
Beğeni
1
mekkedeki kabenin bilmem kaç bin yıl boyunca tapınak olarak kullanılması göbeklitepenin ilk tapınak olduguna dair deliller var neden mekke neden urfa da degil kabe bunı merak etmişimdir
İslami açıdan soruyorsun sanırım. İslam inancında mekkenin ilk Adem tarafından inşa edildiği inancı var ama kaynağı yok. Fakat islami açıdan önem belirten ve kaynağı olan bilgi İbrahim tarafından ikinci kez yapılmış olması diye biliyorum.
 
Üst