Her Türlü Derde Şifalı Dualar

aris

Kayıtlı Üye
Katılım
3 Tem 2008
Mesajlar
660
Tepkime puanı
142
EUZUBİLLEHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM

BİSMİLLEHİRRAHMENİRRAHIİM

Her muradın halli için ; sabah ve akşamları yedişer defa :

Hasbiyellahü le ilehe illallahü aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.

Günde yüz defa okuyanların rızkı genişler, işleri kolaylaşır :

Le ilehe illallahül melikül hakkul mübin

( En sonunda : Le ilehe illallahül melikül hakkul mübin . Muhammedür rasülüllahi sadigul vahdil emin ) denir.


Günde 100 defa okuyanlar şeytan ve insanların şerrinden , fakirlikten zalimden ve düşmandan, yer gök afetlerinden ve her türlü gam ve kederden bi iznillah azad olur

Hasbiyellahü ve nığmel vekil.

( En sonunda : Hasbiyellahü ve nığmel vekil. Niğmel Mevla ve niğmel nasır, ) denir.

Hergün sabah namazından sonra şu duayı 100 kere oku :

Ya Kafi , ya Ğaniyyü , ya Muğni , ya Fettah , ya Razzak.

Dünya ve ahiretteki mülkünü çoğaltmak istiyorsan şu duayı okumaya devam et:


Hasbünellahü se yü’tiynellahü min fadlihi ve rasülühü inne ilallahi rağıbün.


Her işinde selamet içinde olmak istersen ‘’ gul euzü birabbinnes ‘’ suresini okumaya devam et.


Borcunu rahat ödeyebilmek için yapılacak dua :

Allahümme inni euzü bike minel hemmi vel hazeni ve euzü bike minel aczi vel keseli ve euzü bike minel cübni vel buhli ve euzü bike min ğalebetid deyni ve kahrir rical.

Sıkıntıyı, öfkeyi ve sabırsızlığı gidermek için şu ayeti kerime çokça okunmalıdır:

Velehü mesekene filleyli venneherı ve hüvessemiul alim.

Sabah ve Akşam namazlarından Sonra Dünyan için 3 defa:

Sübhanellahi ve bi hamdihi sübhanellahil azıymi ve bi hamdihi le havle vele guvvete ille billeh.

Sabah ve Akşam namazlarından Sonra ahiretin için ise şu salavatı oku:

Allahümme salli ale muhammedin ve ale ali muhammedin vehdini min ındike ve efdı aleyye min fadlike venşur aleyye min rahmetike ve enzil aleyye beraketik.Bir kimsenin Allahü Teala’dan Mühim bir isteği olursa , önce güzelce bir abdest almalı, daha sonra da cenabı hakka şükür secdesine varmalıdır.Secdede iken şehadet parmağı ile işarette bulunarak tam 40 defa aşağıdaki şekilde dua etmelidir.

Le ilehe ille ente sübhaneke inni küntü minez zalimiyn.


Aşağıdaki Ayeti kerimeyi okumaya devam et :

Ele yeğlemü men halak . Ve hüvel latıfüyl habiyr

Aşağıdaki Ayeti kerimeyi okumaya devam et :

İnnallahe hüver razzaku zül guvvetil metiyn

Ayetül kürsiyi okumaya devam et.

Aşağıdaki duayı okuyan her türlü tehlikeye karşı Allah’ın himayesinde olur

Allahümmesbül aleyna kenfe sıtrıke ve edhılne fi meknuni ğaybike vahcübne an şirari halkıke ve halli beynena ve beynez zeraye vel belaye ya erhamer rahımiyn.

Salavatı şerife :

Allahümme salli ale seyyidine Muhammedin ve ale ali seyidine

Muhammed.


Kelime-i tevhid :

Le ilehe illellah Muhammedür Rasülüllah.


Aşağıdaki ayetleri her gün 3 defa okuyanın Allah işlerini kolaylaştırır:BİSMİLLEHİRRAHMENİRRAHIİM

Femen yüridillahü en yehdiyehü yeşrah sadrahu lil islemi. Bismillehirrahmenirrahıim .Rabbişrahli Sadri ve yessırli emri vahlül ukdeten min liseni yefgahü gavli. Bismillehirrahmenirrahıim . Efe men şerahallahü sadrahu lil islemi fe hüve ala nurin mir rabbihi . Bismillehirrahmenirrahıim . Elem neşrahleke sadrak ve ve dağne anke vizrak. Ellezi engada zahrak. Vera feğna leke zikrak. Fe inne meal usri yüsra. İnne meal usri yüsra. Fe ize ferağte fensab. Ve ile rabbike ferğab.


Cana, Mala, Evlada Gelecek Zararın Def’i İçin Her Zaman Okunacak Ayet


BİSMİLLEHİRRAHMENİRRAHIİM

Allahüllezi halekas semeveti vel erda ve enzele minessemei meen fe ehrece bihi minessemerati rizkal leküm. Ve sehhara lekümül fülke litecrıye fil behrı bi emrı. Ve sehhera lekümül en her. Ve sehhera lekümüş şemse vel gamera deibeyn. Ve sehhera lekümül leyle venneher.ve eteküm min külli me seeltümüh. Ve teuddü niğmetellahi le tühsuhe. İnnel insene le zalümün keffar.


Evden çıkarken okunacak dua:

Bismillehi tevekkeltü alallahi le havle vela guvvete ille billeh.

Tehlikelerden koruyan dua:

Bismillehillezi le yedurru maas mihi şey’ün fil erdı vela havle vela fissemei hüvessemi’ul alim.


Bir tehlike ile karşı karşıya kalan okur:

Bismillehirrahmenirrahıim – vela havle vela guvvete ille billehil’aliyyil azıym.

Nazara karşı okunan ayet:

Vein yekadülleziyne keferu le yüzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuzzikra ve yekülüne innehü le mecnun. Ve me hüve ille zikrul’lil alemiyn.

Nazardan korunma duası:

Üızü bi kelimetillehit temmeti min külli şeytanin ve hemmetin ve min külli aynin lemmeh.
alıntı
 

joseffb06

Kayıtlı Üye
Katılım
9 Kas 2010
Mesajlar
130
Tepkime puanı
22
Emeklerinize sağlık baştan aşşağı hepsini okudum.Allah razı olsun
 
Üst