Geri Hatırlamanın İnhibe Edilmesi Mekanizmaları

Ori

Moderator
Katılım
18 Ocak 2010
Mesajlar
2,803
Tepkime puanı
1,767
Durumsal Bellek ve Çevresel Bağlam
Duruma bağlı bellek üzerine yapılan birçok çalışma göstermiştir ki; kişinin hatırlama halindeki şartları, ilk öğrenmenin yaşandığı zamanki şartlarından farklıysa, hatırlamak daha da zorlaşır (Blaney 1986, Lang ve ark. 2001). Benzer şekilde, kişinin emosyonel durumunun değiştirilmesi unutmayı kolaylaştırıcıdır (Pearce ve ark. 1990, Eich 1995). Belirtilerin benimsenmesi duygusal sıkıntıyı hafiflettiğinden, duygusal durumda değişiklikler olduğundan kişinin kendisiyle ilişkili olma bilgisinin alınmasını engeller. Durumsal bellek, DKB hastaları arasında bu bilginin engellenmesinde özellikle etkili olmaktadır, çünkü alternatif kişilikler zevk, tercih, duygu, davranış, cinsiyet ve yaş açısından son derece farklı olma eğilimindedir (Putnam ve ark. 1986). Çevresel bağlamda yapılan değişikliklerin, geri hatırlama ve tanıma performansını azalttığı da gösterilmiştir (Smith ve Vela 2001). Agorafobi, dissosiyatif füg ve kompülsif yıkama gibi çeşitli belirtilar, belirtinin benimsenmesinden önce olan ortamlardan çok daha farklı ortamlar üretir ve böylece kişinin kendisiyle ilişkili olma bilgisini de engellemiş olur (Rofe 2010).

Bastırma (Supresyon)
Deneysel kanıtlar, insanların istenmeyen anılar için farkındalığının önlendiği bilişselnöropsikolojik bir mekanizma geliştirebileceğini göstermiştir (Anderson ve Green 2001, Geraerts ve McNally 2008, Levy ve Anderson 2008). Bu çalışmalar, katılımcılara daha önce öğrenilen öğeleri kasıtlı olarak unutma talimatı verildiğinde, sonrasındaki bellek performansının bozulduğunu göstermiştir. Dolayısıyla, hastalar bu endişe kaynaklı düşünceyi bilinçli olarak bastırarak ve onları hatırlatan durumlardan kaçınarak kendisiyle ilişkili olma bilgisini zayıflatır. Bu kuramsal yaklaşım, istenmeyen materyali unutmak için bilinçli çaba olarak görülen supresyonun psikanalitik tanımıyla uyumludur (Freud 1936).

Hipnotik Amnezi
Hipnotik amnezi ile ilgili yapılan araştırmalar, bu fenomenin, kişinin ilgili hedef ipuçlarını kasıtlı olarak yok saydığı ve yalnızca diğer konulara odaklandığı, aktif dikkat dağıtıcı manevraların bir sonucu olduğunu göstermiştir (Bowers 1996, Wagstaff ve Frost 1996). Dolayısıyla, kodlama aşamasından sonra bile nevrotik bozukluğu olan hastalar bilinçli olarak nevrotik davranış üzerine odaklanarak amnezik-hipnoz halini indükleyebilir ve böylece belirtilerin kendisiyle ilişkili olma bilgisini engeller.

Böylece yukarıda bahsedilen tüm etkenler belirtilerin ilk görüntüsünden hemen sonra tamamen farkında olunamayan bir duruma neden olur.

Alıntı.
 
Üst