Et Tahrim Suresinin Sırları

aris

Kayıtlı Üye
Katılım
3 Tem 2008
Mesajlar
660
Tepkime puanı
142
bu sureyi kimki bastan sona kadar zemzeme okur ve içerse her türlü agrı ve sancısı kesilir ayrıca yeri ve ne sekilde yapıldıgı belli olmayan büyüleri bozar ve borclu ise öder ve yoksul ise rızk kapısı acılır .cuma günü sela vatkinde tavsiye edilir...
alıntı

Tahrim suresi on iki* âyettir ve Medine´de nazil olmuştur.
Bu sure-i celile de, bütün davranışlarıyla bize Örnek olan Resulullahın ha****yatından, yaşanmış ve neticede bir hükme bağlanmış bazı meseleleri beyan et****mektedir.
1- Ey Peygamber, eşlerinin rızasını kazanmak için Allanın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok affeden ve çok mer****hamet edendir.
2- Şüphesiz ki Allah, yeminlerinizi, keffaret vermek suretiyle bozmamzı size meşru kıldı. Allah sizin dostunuzdur. O, herşeyî bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
3- Hani, Peygamber, hanımlarından birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat hanımı bu sözü açığa vurunca, Allah da, Peygamberine sırrın ifşa edildiğini bildirmişti. Peygamber de ifşa edilen sırların bir kısmını ifşa eden hanımına bildirmişti.. Bir kısmını da bildirmekten vazgeçmişti. Pey****gamber bu sırların açığa vurulduğunu hanımına bildirdiğinde, hanımı: "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Peygamber de "Her şeyi bilen ve her-şeyden haberdar olan Allah bildirdi." dedi.
4- (Ey Peygamberin hanımları) Eğer ikiniz de Allaha tevbe ederseniz eğilmiş olan küllileriniz gerçeğe yönelmiş olur. Şayet peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah, onun dostudur. Bundan başka Cibril, salih müminler ve melekler de yardımcisıdır.
5- Ey Peygamberin hanımları, eğer Peygamber sizi boşarsa, yerine rabbi ona sizden daha hayırlı, Allanın emirlerine boyun eğen, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.
6- Ey iman edenler, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşin****den kendinizi ve ailenizi koruyun. Ateşin başında sert ve şiddetli, Allahın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen, verilen emirleri olduğu gibi yerine getiren melekler vardır.
7- Kıyamet günü, inkar edenlere şöyle denilir: "Ey kâfirler, bugün mazeret göstermeyin. Sizler ancak dünyada yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz."
8- Ey îman edenler, AHaha nasuh bir tevbe ile (günah işlemeye bir daha dönmeyecek bir tevbe ile) tevbe edin. Belki rabbiniz kötülüklerinizi siler. Peygamberi ve beraberindeki müminleri utandırmayacağı günde sizi, altından ırmaklar akan cennetlere koyar.O gün onların nuru önlerinde ve sağ taraflarında yürürken "Rabbİmiz nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen herşeye kadirsin." derler.
9- Ey Peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların sığınacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir yerdir.
10- Allah, kâfirlere, Nuh ve Lut´un kanlarını misal gösterdi. Onlar, salih kullarımızdan olan iki kulumuzun nikahı altında idiler. Kocalarına karşı hainlik ettiler1. Bu iki peygamberin, Allah tarafından karılarının başı****na inen azaba karşı onlara bir faydaları olmadı. Onlara: "Diğer inkar ede****lerle beraber siz de cehenneme girin." dendi.
11- Allah, İman edenlere Firavun´un karısını misal gösterdi. O şöyle demişti: "Rabbİm, cennette benim için katında bir ev yap. Beni Fira-vun´dan ve onun kötü amelinden kurtar. Beni şu zalim kavimden kurtar."
12- (Allah, iman edenlere) namusunu koruyan İmran´ın kızı Mer****yem´i de misal gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik. O, rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etmişti ve itaatkâr olanlardandı.
[1] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 8/345.
[2] Buhari, K. Tefsir el-Kur´an
 

ruhum

Kayıtlı Üye
Katılım
29 Eyl 2008
Mesajlar
63
Tepkime puanı
3
normal suya okunsa etkili olmaz mı?
 

zenithmx

Kayıtlı Üye
Katılım
16 Haz 2010
Mesajlar
268
Tepkime puanı
17
Konum
Sidre
Nisan yağmur suyunada olur diye biliyorum nacizane bilgimdir. büyüklerim öyle yapıyorlar. malum zemzeme heryerden ulaşmak zordur. Selametle.
 
Üst