cinleri tanıyalım! özel ve geniş kapsamlı bilgi

Amonra

Banlı Kullanıcı
Katılım
30 May 2009
Mesajlar
19
Tepkime puanı
5
Cin’in lugattaki manası gizliliktir, görünmeyen gizli varlıklar demektir. Cinlerin asıl suretini gören olmamıştır. Cinlerin hakikatini göremeyiz. Çünkü cinler metafizikdir manadır görülmeyecek kadar latif varlıklardır. Kur'an'de iki yüzden fazla ayetler cinlerin yaratılışından varlığından insanlardan önce yaratıldığından bahseder ayrıca özellikle kuran'ın 72. suresi olan 28 ayetten müteşekkil cin suresi hep cinlerden bahseder. Bu bakımdan mutlak bir varlık olarak cinlerin inkarı İslam inancına göre mümkün değildir. Pozitif ilim de cinlerin varlığını ve görünmez olduklarını kabul etmektedir.
Cinler dünyadaki insan sayısının beş katıdır. Ömürleri 800 ile 1000 yıldır hatta daha fazladır. insanlar gibi hayat şartları var. Birbirleriyle evlenebilir, hatta çoluk çocuk sahibi olabilirler.
İnsanları, dağları, taşları, ağaçları, yerleri, gökleri, denizleri ve nehirleri yaratan Allah, tıpkı onlar gibi birer varlık olan cinleri de yaratmıştır. Cinler de Allah (C.C.) tarafından yaratılmış olan tüm varlıkların gözle görülmeyen birer fertlerdir. Kur'anın ifadesine göre asıl maddeleri ateştir. Son derece latif ve ince cisimli oldukları için, gözle görülmezler. Tıpkı nurani olan melekler gibi. Onların gözle görünmemesi yokluklarını gerektirmez. Vardırlar ama görünmezler. Varlıkları Kur'an ve hadislerle sabittir. İnkarı mümkün değildir.
BÜYÜK ALİM ŞEYH ŞA'RAVİ buyururlar ki; " Gaybi işlerde dini meselelere gelince, bunlara iman etmek vaciptir. Mahiyetini ve keyfiyetini bilmesek bile. Çünkü imanın bir zirvesi vardır ki, o da Allah'a iman etmektir. Bir kere kendi isteğinle Allah'a iman ettin mi? Aklınla zirvenin altına girdin mi? Aklın alsın, almasın Allah'ın her dediğini kabul etmek zorundasın. Çünkü bilmemek ve görmemek de hiçbir zaman delil sayılmaz. Çünkü maddeyi gören gözler, manaya da inanmak mükellefiyetindedir. Yani bir şeyin varolduğunu bilmemek, o şeyin yok olduğunu göstermez.
A raf Suresi Ayet : 27 Sayfa : 154

"Ey Adem oğulları, çirkin ve ayıp yerlerini kendilerine göstermek için ebeveyniniz olan Adem ile Havva'nın elbiselerini soyarak, şeytan onları nasıl cennetten çıkardı ise, sakın size de bir bela yapıp, sizi saptırmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden onlar sizi görürler. Biz şeytanları iman etmeyenlere dostlar yaptık."
Ayet-i Kerime'den anlaşılıyor ki, insanlar cinlerin asıl şekil ve suretlerini göremezler. Ancak herhangi bir kılığa girerlerse mümkündür. Ama cinler her surette ve her zaman insanları görürler.
Hicr Suresi Ayetler: 26 ve 27 Sayfa: 264

“Andolsun ki, biz insanı balçık haline gelmiş, kuru bir çamurdan yarattık.” “Cinleri de sizden önce, dumansız, azgın ve şiddetli ateşten yarattık.”
Rahman Suresi Ayetler: 14 ve 15 Sayfa: 532

" İnsanı kurumuş, kerpiç haline gelmiş kuru bir çamurdan yarattık. " " Cinleri de dumansız bir alevden yarattık. "
1. İnsanların arasında bulunan, yerleşen ve göç eden cinlere, AMMAR denir.
2. Çirkinleşip şirret haline gelen cinlere ŞEYTAN denir.
3. Çocuklara musallat olan cinlere ERVAH denir.
4. Yaramaz ve güçlü cinlere de İFRİT adı verilir.

a. Kanatları vardır kuş gibi uçarlar.
b. Yılan, kedi, köpek, manda, keçi ve haşere hayvanlar şeklindedir.
c. Diğer bir sınıftır ki onlara hesap ve ceza vardır.

CİNLERİN ÖZELLİKLERİ

1.Cinlerin kılıktan kılığa, şekilden şekle girme özellikleri vardır.
Cinler bir çok kılığa girdikleri gibi, daha çok insan kılığına da girmeleri mümkündür. Enfal Suresi Ayet: 30 Sayfa: 181 ayetindeki ifade aynen şöyledir; Bir gün Kureyş kafirlerinin ileri gelenleri bir araya gelip, 'Muhammed'i hapsedelim mi? Öldürelim mi? Veya Mekke'den sürelim mi? ' diye birbirleriyle istişare ederken, cinlerin ilk yaratılanı şeytan, namı diğer iblis, üstü başı pis, kötü bir insan kılığında bunlara yanaşıp, öldürmeleri için vesvese ile telkin etmiştir.
Hz. Ayşe validemiz bir gece cinler tarafından yatağından kaldırılarak yüksek bir mahkemenin huzuruna getirilir. sebebini sorunca cinler aleminden bir müslüman cini öldürdün. Bunun mahkemesi görülecek, denildi. O da: Ben nerede bir cini öldürdüm dedi. Sen Kuran-ı Kerim okurken, bizim müslüman cin kardeşlerimizden birisi bir yılanın içine girerek seni dinlemeye geldi. Siz hanenizde o yılanı görünce öldürdünüz. Dolayısıyla içinde bulunan kardeşimizde öldü. Bunun hesabı görülecek. Bu Hadisenin sonunda barış ve anlaşma yapılarak. Olay tatlıya bağlandı.
Cinler insanlar gibi canlı, şuurlu, ve akıllı varlıklardır. Yalnız akıl ve muhakeme konusunda insan daha üstündür. Cinlerin sürat ve görüntü verme, geçmişe gidip gelme gibi bizden üstün tarafları da vardır. Bununla beraber bizim gibi onların da ruhları vardır. Ruh sayesinde canlı kalmaktadırlar. Aramızdaki fark bizim ruhumuz molekül yığını yeni maddedir. Cinlerin ruhu ise bir enerji akımının içindedir.
2.Hızlılık özellikleri vardır.
Cinler sesten hızlıdırlar. Titreşim hızlılıkları saniyede 300.000 km den fazladır. Bir saniyede Dünyanın bir yerinden diğer yerine ulaşacak hızlılıktadırlar.
Neml Suresi Ayetler : 38 ve 39 Sayfa : 381

“Süleyman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil adamlarına dönerek, -Ey ileri gelenler, Yemen Sultanı olan Belkıs, Müslüman olarak gelmeden önce, tahtını, yetkisini bana hanginiz getirecek dedi.” “Cinlerden bir ifrit, -ben o tahtı sana yerinizden kalkmadan getiririm. Benim buna gücüm yeter, ona hiç bir zarar vermeyecek kadar, güvenilir ve eminim- dedi”
Yukarıdaki ayetin ifadesinden anlıyoruz ki, Hz. Süleyman Belkıs'ın tahtını Yemen'den getirmek isteyince, bir cin ' Sen makamından kalkmadan,ben onu sana getiririm. Benim buna yetecek gücüm var ' demiştir. Süleyman (A.S.) Kudüs'te, getirilecek taht ise Yemen'deydi. Onu bir saniyede getirmek büyük bir hız ve büyük bir güce sahip olmak demektir.
3.Semaya çıkıp, semadaki haberleri çalıp öğrenme özellikleri vardır. Ancak, Hz. Peygamber’ in doğumundan sonra bu yasaklanmıştır.
Peygamber Efendimiz (SAV) yanında bulunan arkadaşlarına; " Herkese cinlerden bir arkadaş verilmiştir" buyurdular. Sahabe ; " Ya Resulullah sana da mı cinlerden bir arkadaş verildi? " diye sorduklarında, Resulullah; "Evet, bana da cinlerden bir arkadaş verildi. Ancak Allah ona karşı beni güçlü kıldı. O cin müslüman oldu. " buyurdular.
Cinler de inanlar gibi Allah'a ibadet ve itaat etmekten mesuldurlar. Bunlara akıl verildiği için yaptıkları işlerden sorumlu olurlar. Bu itibarla akıl sadece insanlarda, cinlerde ve meleklerde vardır. Hayvanlarda akıl yoktur. Zeka, his, içgüdü ve ilham vardır. İpek böceğinin ipek, arının bal yapması zekası, içgüdüsü ve ilhamı sayesinde olur.
Şuara Suresi Ayet: 212 Sayfa: 377

" Şüphe yok ki cinler semaya çıkıp oradaki haberleri öğrenmelerinden, meleklerin sözünü işitmelerinden, gayb haberlerini öğrenmelerinden azledilmişlerdir. "
Mülk Suresi Ayet: 5 Sayfa: 563

“Yemin olsun ki en yakın semayı kandillerle, yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar yaptık. Bu taşlar meleklerden sır çalmaya gelen şeytanları öldürür veya sakatlar. Ve o şeytanlara çılgın ateş azabı hazırladık.”
Cin Suresi Ayetler: 8 ve 9 Sayfa: 573

“ Cinler – Doğrusu biz semayı yokladık da, onu bekçiler ve gök taşları ile doldurulmuş bulduk.- “ “ Halbu ki biz Peygamberin gönderilmesinden önce, haber dinlemek için gök yüzünün bazı yerlerinde otururduk, haberleri öğrenirdik. Fakat şimdi kim haberleri dinleyecek olursa, kendisini gözetleyen yalın bir ateş buluyor. ”
Hz. Resulullah'ın doğduğu gece aşağıdaki sıralayacağım hadiseler ve mucizeler meydana gelmiştir.
1. Kabe’deki lat, uzza ve menat gibi kafirlerin taptığı yüzlerce put yere serilmiştir.
2. İran kısrasının MEDAYİN şehrindeki sarayının burçları yıkılmıştır.
3. Mecusilerin yani ateşe tapanların bin yıldan beri yanan ateşi aniden sönmüştür.
4. Mukaddes sayılan SAVA gölünün suyu çekilerek kurumuştur.
5. ŞAM tarafında bin yıldan beri kuru bir vadi olan ve suyu akmayan SEMAVE nehri dolup taşarak akmaya başlamıştır.
6. Hazreti Peygamberin doğduğu geceden itibaren şeytan ve cinlerin gayb haberlerini öğrenmeleri için semaya çıkmaları yasaklanmıştır. Böylelikle kahinlere, sihirbazlara gayb haberlerini veremez olmuşlardır.

CİNLERİN MELEKLERDEN FARKI

1. Allah melekleri nurdan, cinleri ise ateşten yarattı.
Sad Suresi Ayet: 76 Sayfa: 458
“ İblis, ‘ Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. O’nu ise topraktan yarattın. ‘ dedi. “ Bu ayetin ifadesine göre, cinlerin mutlak suretle ateşten yaratıldığının kanıtıdır.
Hz. Peygamber buyuruyor ki;
" Melekler nurdan, şeytan ateşten, insanlar topraktan yaratıldı. "
2. MELEKLER Allah'a isyan etmezler. ŞEYTAN Allah’a isyan etti.
Kehf suresi Ayet : 50 Sayfa : 300

“ Biz meleklere Adem’e secde edin dediğimizde İBLİS hariç hepsi secde etti. İBLİS cinlerdendi ve Allah’ın emrinden harice çıktı. ‘ Ey insanlar, beni bırakıpta iblis ve onun zürriyetini dostlar mı ediniyorsunuz ? Halbuki onlar size düşmandırlar. Zalimler için ne fena bedel. ‘ “ Bu ayetten anlıyoruz ki, şeytanlar cinlerin isyan eden ve Allah’ın emirlerine karşı çıkan gurubudur.
Tahrim suresi Ayet : 6 sayfa : 561

"O melekler Allah'ın emrettiği hususlarda asi gelmezler, isyan etmezler, emir olunduklarını yaparlar. Allah'a baş kaldırmazlar. "
3. MELEKLER, yemezler, içmezler, üreyip, çoğalmazlar. CİNLER ise, yerler, içerler, üreyip, çoğalırlar. Sayıları insanlardan daha çoktur. Cinlerin latif ve ince varlık olmaları, üreyip çoğalmalarına engel değildir. Kendilerine iyiliği dokunan insanları ödüllendirirler, saygısızlık yapanları da cezalandırırlar. Bazı insanları etki altına alıp kendi isteklerine alet ederler veya kötü işler yaptırırlar. Hatta bazen insanlara aşık olan cinler bile vardır, bu durumda sevgililerini kaçırarak onlara sahip olurlar. İslamiyet açısından, iyi huylu "müslüman cinler" ve kötü huylu “kafir cinler“ de vardır. Bu tür cinler daha çok büyücülükle uğraşanların ilgisini çekmektedir. "Huddam" (hizmetçiler) adı altında bulunan bu cinler sayesinde hastalıkların iyileştirildiği, kötülüklerin defedildiği ve bir takım doğaüstü olayların meydana getirildiği varsayılmıştır.
CİNLER NEREDE YAŞARLAR

BİLAL BİN EL-HARİS ‘ den rivayettir :"Bir yolculuk sırasında Resulullah'la birlikte bir yerde konakladık, defi hacet için dışarıya çıktılar. Bende peşinden ibrik götürdüm. Yanına yaklaştığımda bazı insanların birbirleriyle kavga eder gibi, ağız dalaşı yaptıklarını gösteren sesler işittim. Hiç böyle ses işitmemiştim, sonra Resulullah geri döndüler, kendisine YA Resullullah ; senin yanında bazı erkeklerin kavga seslerini duydum.
Ama ağzından konuşan kimseyi görmedim, dedim. Rasulullah (SAV) müslüman cinler ile müşrik cinler birbirleriyle kavga edip, çekiştiler, beni aralarına hakem tayin ettiler. Kendilerini bir yerlere yerleştirmemi istediler. Ben de müslüman olan cinleri köy ve dağlara, müşrik olan cinleri de, dağlarla denizler arasına yerleştirdim buyurdular. “ Ayrıca cinler hamamlarda, mezarlıklarda, pis yerlerde, ahırlarda, çöplüklerde, ıssız yerlerde, duvar deliklerinde ve ağaç kovuklarında yaşarlar.
Peygamber Efendimiz(SAV); " Bana Nusaybinli cinlerden bir grup geldi, iyi cinlerdi. Benden yiyecek istediler, bende Allah'a dua ettim. Rastladıkları kemik ve tezekler onların yiyecekleri olsun. Tezek ve kemikle taharet almayın. Çünkü onlar cin kardeşlerinizin azığıdır.” buyurdular. Cinler insan artıklarını yerler. Cinlerin yemekleri besmele çekilmeden yenen yemeklerdir. Ayrıca tezek ve kemikler de onların yiyecekleridir.
Cinlerin insanlar gibi sosyal hayatları vardır. Onların da düğünleri, şenlikleri, toplantıları, seminerleri, konferansları vardır. Üreyip çoğalırlar. Yerler, içerler. Fakat onların yeyip içmeleri, koku duyusuyladır. Nefsani olarak doyarlar. Ayrıca cinlerin para kuru soğan ve sarımsak kabuğudur. Bunlar kesinlikle yakılmayacaktır. Aksi halde cinlerin hışmına uğrarsınız, yani zarar görürsünüz.
İNSANLAR CİNLERLE İRTİBAT KURABİLİR

İnsanlar cinlerle irtibat ve iletişim kurabilirler. Bu mümkündür. Ancak cinlere hükmedemezler. Cinleri tahakküm altına alamazlar. Bu yetki , Kuran'ın ifadesine göre Hz. Süleyman (A.S.)'a verilen bir yetkidir. Hz Süleyman'ın camdan sarayı vardı bu sarayı cinlere yaptırmıştır. Cinler metafizik aleminin sakinleri olması itibariyle, enerji ve ışından ibarettir.
Ben ve benim gibi özelliği olan insanların cinlerle konuşması mümkündür. Fakat bu konuşma, bu görüşme, bu irtibat ve iletişim fizik aleminin sakinlerinden olan insanlarla konuşur gibi değildir, çünkü insanlar metafizik değil fizikseldir ve molekül yığınından ibarettir. Beynimize gelen manyetik akımı sese dönüştürürüz. Bir çok insanların da beynine manyetik akım gelir. Ancak sese dönüştürmek, iletişim ve irtibat kurmak ayrı bir sanat, ayrı bir hüner, ayrı bir beceri ve ayrı bir özelliktir.
Bazı insanların fizik aleminden metafizik alemine geçişleri mümkündür. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Azam, Abdulkadir Geylani, Muhiddin Arabi, Mevlana Halid-i Bağdadi bunlardan bazılarıdır.
İnsan ruhu metafizik aleminde cinlerden daha hızlı, daha kabiliyetli ve daha kuvvetlidir. Hz. Süleyman (A.S.) cinlerden insanlardan ve kuşlardan müteşekkil askerine, Sebe melikesinin tahtını hanginiz bana getirir dediğinde cinlerden bir ifrit, yerinden kalkmadan getiririm dedi.
Ehli kitaptan ve veliyullahdan olan ayrıca Hz. Süleymanın veziri Asaf bin Berhiya ismindeki bir zat, gözünü kırpmadan getiririm dedi. Tahtı yanında gören Hz. Süleyman . "Bu hal, bu kuvvet ve bu kudret mutlak ve mutlak Rabbimdendir." deyip Allah'a şükr etmiştir.
Sad Suresi Ayetler : 35, 36 ve 37 Sayfa : 456

“Ey Rabbim, bana öyle bir mülk, yetki ve ruhsat ver ki. Benden sonra hiç kimse de olmasın, muhakkak sen bütün dilekleri verensin, VAHHAB’ sın.” “Biz rüzgarı onun emrine bağlı kıldık, emri ile istediği yere rahatça akar giderdi.” “Cinleri de onun emrine bağlı kıldık. O cinlerin kimisi bina ustası, kimide dalgıçtı.
Enbiya suresi Ayetler: 81 ve 82 Sayfa : 329 ve 330

“ Süleyman’ ın emrine esen rüzgarı verdik ki, bu rüzgar O’ nun emri ile içine bereketler verdiğimiz yere (Şam’a ) esiyordu. Biz her şeyi biliyorduk. " “ Cinlerden O’ nun için dalgıçlık edenleri ve daha başka işte çalışanları emrine verdik. Ve hep onları zapteden bizdik. “
Bu ayetlerin ifadelerinden anlıyoruz ki, Hz. Süleyman bina ve duvar ustalarına hanlar hamamlar, çeşmeler ve mescitler yaptırıyordu. Hatta Kudüsdeki Mescid-i Aksa’yı cinlere yaptırdığı mütevatirdir. Cinlerin dalgıçlarına da Kızıldeniz’ den inci ve mercan çıkarttırıyordu.
Neml suresi Ayetler : 17 ve 18 Sayfa : 379

“Birden Süleyman için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan teşekkül eden orduları toplandı. Bütün bunlar toplandığı yerden sevk ve idare ediliyorlardı.” “Nihayet Süleyman ve insanlardan, cinlerden, kuşlardan müteşekkil ordusu Şam’ daki karıncası bol olan, karınca vadisine vardıkları zaman, karıncaların hükümdarı olan bir karınca şöyle dedi; ’ Ey karıncalar, yuvalarınıza girin Süleyman ve müteşekkil ordusu sizi fark etmeyerek ezip geçmesin. ‘ “
Ayetlerin ifadelerinden özet olarak anlıyoruz ki, cinleri tahakküm altına alanların HZ. Süleyman gibi bir güce sahip olması gerek.
CİNLER İNSANLARI ÇARPARLAR MI ?

Bakara Suresi Ayet : 275 Sayfa : 48

“Faiz yiyenler, mahşer günü kabirlerinden, cinlerin çarptığı kişiler gibi kalkarlar”
Cinler bir nevi yelden ibarettir. İnsan ise sürekli nefes alır verir, bu yüzden cinler herhangi bir yerinden insan bedenine girerler. Bu şekilde vücudun herhangi bir organına rahatça tesir eder. Cinler ateşin duman tarafından yaratılmıştır. Duman ise insan vücuduna rahatlıkla girebilir. Sigara dumanının girmesi gibi. Ekseriyetle beyine yerleşirler.
Çünkü oradan diğer uzuvlara kolay etki edebilirler. Hastanın dilinden konuşan bazı cinler de beyinde olduklarını haber verirler. Cinler beyine girip orada yerleştikleri gibi Vücudun herhangi bir yerine de yerleşirler. Sebepsiz ağrı ve sancıya sebep olurlar.
Cinler, bazı insanların beynine manyetik akım verirler. O manyetik akım insanın enerji ve elektrik üreten sistemini bozar. Artık o insanın rolantı bozulmuş demektir. Vücudun bazı organlarına elektrik gitmez. İnsanın sinirlerine, beyin sistemine tesir eder. Bu sefer vücudun ürettiği enerji ve elektrik akımı düzensiz hale gelir. En gelişmiş rontgen makinelerinin çekemediği, tesbit edemediği manyetik yaralar ve ağrılar ortaya çıkar. Manyetik akım zamanla hücre düzenine tesir eder. Biyolojik bazı rahatsızlıklara yol açar. Kişi artık psikolojik bir hasta durumundadır.
Bu gibi durumlarda kabiliyetli olup, elinde gözlerinde manyetik yoğunluğu olan kişiler, insanların hangi bölgelerinin hassas olduğunu, menfez ve kanalların nerede bulunduğunu, hangi yerden akım aldığını tespit ederler.
Peygamber Efendimiz(SAV) ;" Şeytan insanoğlunun damarlarındaki kana karışıp, kan gibi akar. " buyurmuşlardır. Çünkü, cinler insan beynine hulûl etme kabiliyetine sahiptirler. Hatta etki altına aldıkları kişiye bazı bilgilerde verebilirler. Onların insan bedenine girip, beynine yerleştikleri tevatüren doğrudur. Cinlerin kötüleri, insanın bedenine ve aklına verdiği zarar, ilk çağlardan beri iyi bilinir. Ancak bundan daha tehlikelisi, insanın dinine, imanına verdiği zarardır. Tedavisi Kur' anla mümkündür.
"Şeytanın Allah tarafından üzerine musallat edildiği insanı çarpması doğrudur. Bu Kur'an da açıklanmıştır. Şeytanın çarptığı insanda fiziki değişiklikler yapabilir veya beyin dalgalarını kontrol altına alıp istediğini söyletebilir" insanların cinler tarafından çarpıldığı ve bir takım değişikliklere sebebiyet verdiği teyit edilmiştir. Cinler insan bedeninin tamamına girer. Bedende ağrı sancı ve titreme olur. Uzun zamandır insan bedeninde bulunur.
Şeyh Abdülaziz Bin Baz; Cin çarpmasının Kur'an-ı Kerimile tedavi edilmesinin caiz olduğunu kaydetmiştir. Bu da şeytanın insanı çarpması olayının doğru olduğunu gösteren bir başka delildir.
Al’i İmran suresi Ayet : 175 Sayfa : 74

“ Cin ve şeytanlar sadece kendi dostlarına korku, heyecan ve zarar verir. Siz onlardan korkmayın. Gerçek manada inanıyorsanız, Benden korkun.” Bu ayetin ifadesinden anlıyoruz ki; Zaaf duruma düşen insanları cin ve şeytanlar insan bedenine verdiği korku ve eziyetten dolayı basiretleri ve idrakları bağlanır. Aklı selim olmazlar, aklı evvel hareketlerde bulunurlar.
A raf suresi Ayet : 200 Sayfa : 177

“ Eğer cin ve şeytanlardan bir korku ve dürtü sizi rahatsız ederse hemen Allah’a sığının. Çünkü O hakkıyla işitendir, her şeyi tam manasıyla bilendir.”
Müminun suresi Ayetler : 97 ve 98 Sayfa: 349

“ Ey Resulum de ki, Ya Rabbi şeytanların kışkırtmalarından, taşkınlık, zarar ve vesvese vermelerinden sana sığınırım. Ya Rabbi onların huzurunda olmalarından da sana sığınırım. “
CİN ÇARPAN İNSANDAKİ RAHATSIZLIKLAR

A : Cin çarpan insanda uyanıkken olan rahatsızlıklar şunladır:
1. Sebepsiz baş ağrıları, Beyin yorgunluğu
2. Kasılma, sinirlenme, tembellik, ibadet etmekte ve Allah'ı zikretmede zorlanma.
3. Herhangi bir uzuvda doktorların sebep bulamadığı bir ağrı veya sancı olur.
B : Cin carpan insanda uyurken olan rahatsızlıklar şunladır:
1. Uzun süre sağ sola döner uyuyamaz ancak, iyice dinlendikten sonra uyuyabilir.
2. Çok korkunç rüyalar görür. Rüyasında muhtelif hayvanlar görür. Uykuda çok ağlar, çok güler veya çığlık atar. Uyurken ah vah eder.
3. Yüksek bir yerden düşüyormuş gibi olur. Rüyasında kendisini mezarlıkta pis yerlerde ve korkunç yerlerde görür.
Aşağıda ki vereceğim sure ve ayetleri okumanızı tavsiye ediyorum.
1. Felak ve Nas sureleri.
2. Fatiha suresi
3. Ayetel Kürsü Sayfa: 43
4. Al’i İmran suresi Ayet: 175 Sayfa: 74
5. A raf suresi Ayet: 200 Sayfa: 177
6. Müminun suresi Ayetler: 97 ve 98 Sayfa:349
İlaçların en iyisi Hz. Kuran'dır. Hastaya okunursa hastalığı hafifler. Eceli gelmemiş ise iyi olur. Eceli gelmiş ise ruhunu teslim etmesi kolay olur. Duaların en kıymetlisi ve faydalısı Fatiha suresidir.
Haşr suresi Ayet : 21 Sayfa : 549

“ Kur’anı bir dağın üzerine indireydim, dağı Allah korkusundan baş eğmiş, yerle bir olmuş görürdünüz. “
Dağı yerle bir edecek kadar etkili, yeri delecek kadar tesirli olan Hazreti Kur’an karşısında, cini de, perisi de, büyüsü de, sihirbazı da hiçbir güç etkili olamaz. Samimi, candan ve yürekten Allah’a bağlanmak şarttır.
MÜSLÜMAN OLAN CİNLER

Zariyat suresi Ayet : 56 Sayfa : 524

“ Biz, cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattık ”
En'am suresi Ayet: 130 Sayfa: 145

" Ey cin ve insan topluluğu, size içinizden ayetlerimizi, hak ve doğru olanı anlatan ve şu korkunç Mahşer gününüzün geleceğini haber verip sizi korkutan Peygamberler gelmedi mi ? "
Bu Ayet-i Kerimelerden anlıyoruz ki, cinlerde insanlar gibi Allah'a ibadet etmekle mükelleftir.
Cin suresi Ayet : 11 Sayfa : 573

“ Bize gelince, iyilerimizde var, başka türlü olanlarımız da. Biz çeşitli yollara ayrıldık. “
Bu ayetten anlaşılıyor ki, müslüman cinler de var, kafir cinler de. Müslüman cinler insanlar gibidir, cennete gireceklerdir. Kafir cinler de, kafir insanlar gibi cehenneme girecektir. Çünkü cinlerin de mükellefiyeti vardır.
A raf Suresi Ayet: 179 Sayfa: 175

" And olsun ki, biz ins ve cinden bir çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, onlarla anlayamazlar. Gözleri vardır, onlarla göremezler. Kulakları vardır, onlarla işitemezler. İşte bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha şaşkındırlar."
Cin suresi Ayetler : 1 ve 2 Sayfa : 573

“ Ey Resulum de ki, ‘ Bana vahy olundu. Cinlerden bir gurup, bir taife Kur’an dinlemişler de şöyle demişler, - Gerçekten biz hoş bir ses, hoş bir Kur’an dinledik.“ “ Öyle bir Kur’an ki, hidayete götüren, irşat eden, böylelikle biz O’na iman ettik. Rabbimize asla şirk koşmayacağız- dediler. ‘ “
Bu ayetler cinlerin işitme ve düşünme kabiliyeti olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu ayetler cinlerin Kur’anı dinledikten sonra, orada bulunmayanlara Allah ve Resulıunun doğru yoluna girmeyi, O’nun izinden yürüyerek Allah’ın rahmetini kazanıp, azabından kurtuluşa erişmelerini tavsiye ettiklerini bildirmektedir.
Cin suresi Ayet : 19 Sayfa : 574

“ Peygamber namaza durduğu zaman cinler birbirlerini ezercesine Kur’an dinlemek için O’ nun etrafında toplanırlardı. “
Hz. Resulullah ashabıyla UKAZ panayırına giderken ENNAHL vadisinde sabah namazını kıldırmış. Bir gurup cin namazda okunan Kur’anı dinlemişlerdi. Okunan Kur’anı dinleyen Yemen'de ki bir gurup Nusaybin cinleri idi. Sayılarının yedi kişi olduğu mütevatirdir. Orada bulunmayan arkadaşlarının, yandaşlarının yanlarına gittiklerinde aşağıdaki ayetlerden anlayacağımız şekilde, onları islama, Allah'a ve sakaleyn olan Hz. Resulullah'a tabi olmaya davet etmişlerdir.
Ahkaf suresi Ayetler : 29, 30 ve 31 Sayfa : 507

“ Ey Habibim hatırla ki, cinlerden bir gurubu Kur’an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Onlar bunun üzerine vardılar, birbirlerine susun dinleyin dediler. Sonra kendi kavimlerin yanına döndükleri vakit “ “ Ey kavmimiz biz bir kitap bir Kur’an dinledik. Musa’dan sonra indirilmiş olup, önceki kitapları tasdik ediyor. Hakka ve doğru bir yola hidayet ediyor. “ “ Ey kavmimiz Allah’ın davetçisine icabet edin. Ve O’na iman getirin ki, günahlarınız bağışlansın. Ve sizi acıklı bir azaptan korusun. “
İBN MES'UD (R.A.) şöyle demiştir; " Bir gece Hz. Resulullah (S.A.V.) ile beraberdik. Aramızdan birden kayboldu. Vadilerde ve dağlarda aradık, bulamadık. O geceyi hep endişe içinde geçirdik. Nihayet sabah olunca birde baktık ki, HİRA DAĞI tarafından geliyor. Kendisine ' Ya Resulullah, Sizi kaybettik, aradık bulamadık. Bu yüzden bütün geceyi endişe içinde geçirdik. ' dedik. Şöyle buyurdu; ' Bana cinlerden bir davetçi geldi. Onunla beraber gittim ve onlara Kur'an okudum. ' "
CİNLERLE EVLİLİK OLUR MU ?

İnsanların cinlerle veya cinlerin insanlarla evlenmesi mümkündür. Fakat ulemanın ekserisi bunu çirkin görmüştür. Hanefi alimleri ise cinlerle evlenmeyi caiz görmemiştir. Çünkü cinsleri aynı değildir.
İnsan, hücreleri ve moleküllerin yoğunlaşmasından, cin ise ışın şeklinde bir enerji akımından ibarettir. Farklı alemlerde, farklı boyutlarda, farklı yaratılışta olan insan ve cin; fizyolojik ve biyolojik manada bir araya gelip, birleşmeleri, yani izdivaç etmeleri imkansızdır.
Cinler insanlara ancak, his, heves, duygu verebilir. İnsanın şehevi duygularını tahrip edebilir. İnsanın beynindeki şehvet merkezlerini, manyetik akım ile harekete geçirebilir. Beyni hasta olan kişi bu hayali olayı gerçek zanneder. Ben cinle evliyim diye ilan edip, hayal ile hakikatı karıştırmış olur. İzah edeceğim ayette işaret edilen huzur ve sevgi gerçekleşmez.
Rüm suresi Ayet : 21 Sayfa : 407

"Onlara gönül veresiniz diye, kendi içinizden , kendileriyle huzur ve mutluluğa kavuşacağınız eşler yaratıp, aranızda bir sevgi, bir muhabbet ve bir rahmet var etmesi, Allah’ ın varlığının alametlerindendir."
CİNLER ÖLÜRLER Mİ ?

Rahman suresi Ayetler : 26 ve 27 Sayfa : 533

“ Yeryüzünde yaratılmış olan her canlı fanidir. “ “ Yalnız ve yalnız azamet ve ikram sahibi olan Allah’ın zati bakidir. “
Enbiya suresi Ayetler : 34 ve 35 Sayfa : 325

“ Ey Habibim, biz senden önce de hiçbir insana ebedilik, ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen de vefat edersen onlar ebedi mi kalacaklar?“ “ Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülükle ve iyilikle deneyeceğiz. Sonunda hepiniz bize döndürüleceksiniz. “
Cuma suresi Ayet : 8 Sayfa : 554

“ De ki, ‘ Haberiniz olsun o sizin kaçmakta olduğunuz ölüm varya ölüm mutlaka başınıza gelecekir. Sonra gaybı ve aşikarı bilen Allah’a döndürüleceksiniz. O size neler yaptıklarınızı haber verecektir. “
A raf Suresi Ayetler : 13 ve 14 Sayfa : 153

"İblis, ‘ Ey Rabbim bana kıyamet gününe kadar ömür ve mühlet ver’ dedi" "Biz de, ‘ Ey İblis sen tarafımızdan kıyamete kadar ömür ve mühlet verilenlerdensin ’ dedik "
Yukarıdaki ayetlerden anladık ki, yaratılan her mahluk öleceğine göre, cinler de yaratılan bir mahluktur. Onlar da ölecektir. Ömürleri insan ömründen daha uzundur. Ancak cinlerin ilk yaratılanı olan ŞEYTAN’ ın kıyamet gününe kadar yaşayacağına dair Allah tarafından izin ve mühlet verilmiştir.
A raf suresi Ayetler : 12, 13,14,15,16,17,18 Sayfa : 153
“ Allah İBLİS’e ‘ Ben sana emrettiğim vakit, Adem’e secde etmene mani neydi?’ diye sordu. İblis, ‘ Ey Rabbim, Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten , onu ise topraktan yarattın. ‘ dedi. “ “ Allah, ‘ Öyleyse hemen in oradan! Sana cennette kibirlenmek yaraşmaz. Haydi çık! Çünkü sen alçaklardansın. ‘ buyurdu. “ “ İblis, ‘ Bana kıyamet gününe kadar mühlet ver. ‘ dedi. “ “ Allah da, ‘ Haydi kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin. ‘ dedi. “ “ İblis; ‘ Öyleyse beni azdırmana karşılık yemin olsun! Ben de onları saptırmak için mutlaka senin doğru yolunun üzerine oturacağım. “
“ Sonra onlara önlerinden , arkalarından , sağlarından ve sollarından sokulacağım. Sen de çoğunu şükredici bulamayacaksın. ‘ dedi. “ “ Allah buyurdu ki; ‘ Kınanmış ve kovulmuş olarak çık oradan. Yemin ederim ki, kullarımdan her kim sana uyarsa, cehennemi hep sizden dolduracağım. ‘ “


Kaynak: Kur'an'ı Kerim ve bazı eski kitaplarım ama en çok Kur'an'dan alıntım vardır
 

kendiyas

Kayıtlı Üye
Katılım
14 Ocak 2009
Mesajlar
14
Tepkime puanı
1
ya bu sitede biri içeridemş nerede acaba nasıl bulunur:Angel_anim:
 

goblinlord

Kayıtlı Üye
Katılım
20 May 2009
Mesajlar
6
Tepkime puanı
0
Güzel anlatımın için teşekkürler gerçekten asla şaşmayacak bir kanynaktan yararlandığın için doğruluğuna kendi benliğim kadar inanıyorum.
 

Meyra

Banlı Kullanıcı
Katılım
23 Eki 2009
Mesajlar
120
Tepkime puanı
0
Cin e sahip veya cini olan bir kişi onu başkasına verebilirmi ?
 

scorpion1

Banlı Kullanıcı
Katılım
14 Ara 2009
Mesajlar
228
Tepkime puanı
3
Yaş
41
Eşime bir kaç yil önce papaz büyüsü yapilmiş sana demişler ve bunu bozdurmak için bir kaç kişiye başvurduk ama bir türlü kurtulamadi.ve son olarak biriyle konuşmuş ve eşime yapilan şeyin cindarlik olduğunu sölemiş,ve bozulmasin diye bir kalkan yapilmiş,bu kalkani korumasi için bir cininde üstüne musallat olduğu nu söylemişler.ve söyleyen kişi bir bekci göndereceğini söylemiş,bu bekci eşimdeki cinin bir açiğini bulup o kalkandan kurtulmasini sağlayacağini söylemiş,bu şekilde eşime yardimci olacağini söylemiş.mabet yöneticisinin dikkatine....bize yardim edermisiniz,bundan nasil kurtulabiliriz.
 

EkSen

Kayıtlı Üye
Katılım
4 Ocak 2017
Mesajlar
217
Tepkime puanı
269
Yetersiz bilgiler ama emeğinize sağlık.
Bir nokta var ki değinmeden geçemeyeceğim.
Şu cinleri müslüman, kafir diye ayırmaktan vazgeçmek lazım. Nice Müslümanları vardır ki en şerlileri onlardan çıkar, nice kafirleri vardır ki size yardımcı olabilirler. En güzeli iyi ve kötü diye ayırmaktır ki kötülerine zaten şeytan denir.
 

Isobelzxc

Kayıtlı Üye
Katılım
27 Ağu 2018
Mesajlar
421
Tepkime puanı
330
Emeginize saglik
Peki cinlerin insana fiziksel zarar vermesi agri vs disinda cizik morluk gibi mumkun mudur?
 

EkSen

Kayıtlı Üye
Katılım
4 Ocak 2017
Mesajlar
217
Tepkime puanı
269
Emeginize saglik
Peki cinlerin insana fiziksel zarar vermesi agri vs disinda cizik morluk gibi mumkun mudur?
Sağa sola atma, fırlatma, kol bacak kırma vs gibi şeyleri kastediyorsanız koca bir HAYIR. Bunu ancak beşinci boyutta yapabilirler ki orada insanın ne işi var ;)
 

Isobelzxc

Kayıtlı Üye
Katılım
27 Ağu 2018
Mesajlar
421
Tepkime puanı
330
Sağa sola atma, fırlatma, kol bacak kırma vs gibi şeyleri kastediyorsanız koca bir HAYIR. Bunu ancak beşinci boyutta yapabilirler ki orada insanın ne işi var ;)
Tesekkurler de onlarin disinda demistim zaten, yani fiziksel zarar olarak ne yapabilirler seklinde netlestireyim
 

EkSen

Kayıtlı Üye
Katılım
4 Ocak 2017
Mesajlar
217
Tepkime puanı
269
Tesekkurler de onlarin disinda demistim zaten, yani fiziksel zarar olarak ne yapabilirler seklinde netlestireyim
Şöyle bir örnek vereyim o halde;
Kafanın içine girebilir ve dahası iradeni ele geçirirlerse kendine ve başkalarına zarar vermene sebep olabilirler. Bir takım psikolojik rahatsızlıklara sebep olabilirler. Bunların tetiklenmesi sonucu vücut direncinin düşmesine ve hastalıklara yakalanmana sebep olabilirler.
 
Ü

Üye silindi 58480

Yetersiz bilgiler ama emeğinize sağlık.
Bir nokta var ki değinmeden geçemeyeceğim.
Şu cinleri müslüman, kafir diye ayırmaktan vazgeçmek lazım. Nice Müslümanları vardır ki en şerlileri onlardan çıkar, nice kafirleri vardır ki size yardımcı olabilirler. En güzeli iyi ve kötü diye ayırmaktır ki kötülerine zaten şeytan denir.


Bu cok yanlis bir bilgidir. Cinlerin dunyasinda musluman ve kafirler siyah ve beyaz gibi nettir.
Bilincleri cok zayiftir. Bizim gibi bilinc alti ve bilinc ustu gibi ortulu katmanlari yoktur bilinclerinde. Bu yuzden de gunaha girer girmez kafir olurlar, kafir olanlar bir anda tovbe ettirilirse musluman olurlar. Munafiklik gibi kendini musluman zannedip icten inkar etmis olduklari gibi orta yollari yoktur. Bu hal bilinc alti katmanini gerektirir cunku. Cinlerin bilinclerinin zayif olmasinin sebebi bilinc altlarinin olmamasidir. Sadece salt bilinc ile yasarlar. Bu da onlarin sadece ust boyutta olduklari icin avantajli kilar. Ama bilinc altindan cinlere hukmetmeyi icsellestirmis olan ilim sahibi kisilere bu yuzden karsi cikamazlar. Cunku kanun nettir : Bilinc ve bilinc alti savasini bilincalti kazanir.

Cinler dunyasinda Kurani Kerim COK NET bir hakikattir. Muslumani da Kafiri de haberdardirlar. Onlarin boyutundaki tum enerji yasasini Kuran tek bir hikmet ve karsikoyulmaz meydanokuma ile esiralmistir. Bundan kacamazlar. Kuranin Meydanokuyucu uslubunun bir hikmeti de bilincleri zayif olan cinleri kusatmasindan saklidir. Bir ayet ile bir cini yakabilirsiniz. Esir eder hatta oldurebilirsiniz. Baska bir olumlama ile bunu yapamazsiniz. Cunku Kuran iner inmez uslubundaki bir tutuculuk ile cinlerin zayif bilinclerini tutuarak esir almistir.
 
Ü

Üye silindi 58480

Cinler gozden dusmus ve surulmus bir irktir. DAglara, issiz yerlere surulmuslerdir. Bu yuzden insana ofke duyarlar bircogu. Cunku yerlerini insan almistir. Daha gelismis bir modeldir. Bilincalti ile yaratilmistir ki bilincalti mucize cekebilen ve dogru kodlanabilirse evreni egebilen yaraticinin kuvvetlerini devsirebilen bir yetenektir.
Insan da gozden dusecek ve surulecektir zamani geldiginde. MAtrix bunu anlatir. Androidlerin istilasi ile. Buna insan kendi eli ile sebebiyet vermistir.

Allah kendisi icin : Hukmumuzden cikan olursa elbette yerine baskasini da getirmeye guc yetiririz der.
Yani cinler hukumleri cignediler ve horgorulerek surulduler. Insan gozbebegi olarak yaratildi ve bir nevi cinlere nispet edilecek sekilde ortaya kondu yaratici irade tarafindan

Sifirdan basladi insan. Cinlerden 1 adim geride basladi. Cinlerin bizi herhalukarda gorebilip te bizim onlara sonradan acilan gozumuz ile cok sonra farketmemizden de anlasiliyor.

Insan da hukumleri zamani geldiginde cigneyecek, Kurani yeryuzunden kaldiracak ve yaratilisi sorgulayamayacak sekilde kendisini soyutlayarak cinlerin ve seytanlarin eline duserek onlar gibi sapacaktir. Seytan kendisinin gozden dustugu gibi insanin da gozden dusebilecegini ispatlamak ister. Bu bir dongudur.

Anima Matrix filminde de Robotlar insanlarin dogayi katlettiklerini goruyorlar ve yapay zekalari ile doganin kontrolunu ele gecirmek zorunda kaliyorlar. Boylece ilahi hukumler ile bagini koparmis adeta cilginlasmis insanlari, insan tarlalarina suruyorlar. Bu ise makinalari kotu gosterse de Allahin adaleti perspektifinden bakilirsa insan bunu hakediyor duruma kendisi geliyor. Ve Allah sozunu tutarak hukmu cignemis bir irkin daha yerine baska bir irki hakim kiliyor. Insan ise belki de yeni sistemin seytani oluyor. Daglarda, yer altlarinda fiber merkezler kurarak makinalara vesvese yani bozucu bloklayici sinraller gondererek bir gerilla direnisi gosterirken kendilerini buluyorlar belki de..

Belki de androidlere de bir kutsal yol gosterici bir kaynak iniyor. ve o kaynakta da insan kotuleniyor ! Kisacasi varolus tarihi de bir tekerrurdur. Kuran buna gozkirpiyor.
 

EkSen

Kayıtlı Üye
Katılım
4 Ocak 2017
Mesajlar
217
Tepkime puanı
269
Bu cok yanlis bir bilgidir. Cinlerin dunyasinda musluman ve kafirler siyah ve beyaz gibi nettir.
Bilincleri cok zayiftir. Bizim gibi bilinc alti ve bilinc ustu gibi ortulu katmanlari yoktur bilinclerinde. Bu yuzden de gunaha girer girmez kafir olurlar, kafir olanlar bir anda tovbe ettirilirse musluman olurlar. Munafiklik gibi kendini musluman zannedip icten inkar etmis olduklari gibi orta yollari yoktur. Bu hal bilinc alti katmanini gerektirir cunku. Cinlerin bilinclerinin zayif olmasinin sebebi bilinc altlarinin olmamasidir. Sadece salt bilinc ile yasarlar. Bu da onlarin sadece ust boyutta olduklari icin avantajli kilar. Ama bilinc altindan cinlere hukmetmeyi icsellestirmis olan ilim sahibi kisilere bu yuzden karsi cikamazlar. Cunku kanun nettir : Bilinc ve bilinc alti savasini bilincalti kazanir.

Cinler dunyasinda Kurani Kerim COK NET bir hakikattir. Muslumani da Kafiri de haberdardirlar. Onlarin boyutundaki tum enerji yasasini Kuran tek bir hikmet ve karsikoyulmaz meydanokuma ile esiralmistir. Bundan kacamazlar. Kuranin Meydanokuyucu uslubunun bir hikmeti de bilincleri zayif olan cinleri kusatmasindan saklidir. Bir ayet ile bir cini yakabilirsiniz. Esir eder hatta oldurebilirsiniz. Baska bir olumlama ile bunu yapamazsiniz. Cunku Kuran iner inmez uslubundaki bir tutuculuk ile cinlerin zayif bilinclerini tutuarak esir almistir.

Yanlış olan kısmı anlamadım ben şimdi!
Yazımda en sağlıklı bir biçimde iyi ve kötü diye ayırmak gerektiğini, kötülerinin de zaten şeytan olduklarını belirtmişim dikkat ettiniz mi? Kaldı ki yorumumda onların dünyasından bakarak değil bizim dünyamızdan bizim insanımızın görüş açısından bakarak onları iyi ve kötü diye ayırmak gerektiğini anlatmaya çalıştım. Zaten onların dünyasında birbirlerine karşı ister istemez ortadadırlar.
Malüm bizde şöyle bir algı var mesela; " bir adam müslümansa iyidir, hele hele namazındaysa kesin iyidir. Eğer bir cin müslümansa da iyidir. Müslüman cinler zarar vermezler ama hristiyan ya da yahudiyse hele hele satansa aman diyeyim"
İşte yanlış olan budur zira bir cin müslüman dahi olsa onunla uğraştığınızda aklınızı başınızdan alır. Ve bir ek bilgi daha; onların kötülük ve iyilik kavramları bizlerden daha farklıdır.
Bilinç ve Kuran meselesinde ise zaten aynı düşünüyoruz.
 
Ü

Üye silindi 58480

O halde yanlis degil de yanlisa surukleyen bilgi diyeyim :

Cinler iyi ve kotu diye ayrilir demissiniz. Elbette dogru. Ama yanlis ta. Musluman ve kafirler olarak ayrilirlar.
Iyi ve kotu diye ayirirsaniz isin ozunu iskalarsiniz ve o alemi de kendi alemimizin perspektifine indirgersiniz. Iyi cinlerin hepsi Kuranin kistaslarina gore iyidirler o alemde. Bizim alemde ise Musluman olmayan iyi insanlar da vardir. Teblig sureci farklilik goterir bizde. Munafiklik diye bir ara mertebe vardir bizde. Gizli benlikte yasanir. Cinler kendi alemlerinde seffaftirlar. Munafik degil, ya inanmis ya da kafirdirler.

Iyi ve kotu diye ayirirken iyi olan cinlerin tamaminin inen Kurani dinleyerek iyi olduklarini vurgulamak gerekir. Cinleri yakindan tanimak icin bu sarttir. Kotulerinin de ortak kriterinin Kurana dusman olmasi gercegi vurgulanmalidir.

Simdi bizim alemde Kurana ve dine kayitsiz kalarak ta yasanabiliyor ve iyi insan olunabiliyor diye, cinler alemini de bu perspektiften degerlendirirsek sapariz. O alemde Kuran ayetlerinin tesir etmedigi tek bir CIN bile yoktur. Bu da onlarin taraf secmis olmalarini en bastan gerekli kilar.

Şu cinleri müslüman, kafir diye ayırmaktan vazgeçmek lazım. Nice Müslümanları vardır ki en şerlileri onlardan çıkar, nice kafirleri vardır ki size yardımcı olabilirler. En güzeli iyi ve kötü diye ayırmaktır ki kötülerine zaten şeytan denir.

ISte bu bilgi yanlis.
Cinler ya kafirdir, ya da musluman.
Ateist cin yoktur. Varsa kafirdir ve alay ediyordur.
Cinler aleminin en karsi koyulamaz hakikati Kurani KErimdir. Hicbir cin Kurana karsi notur kalamaz. Bu nettir. Ayet okunan bir cin ya iman tazeler ya da dayanamayip kacip gider ve ilk direnc dusuklugunde musallat olmak icin gelir.

3. Kez soyluyorum cunku onemli : Insanlar aleminde Kurana uymadan da iyi olunabiliyor ama Cinler alemini Kuran baglamistir. Cinler tarihsel surec olarak surulmus ve kovulmus olduklarini bilir, her yeni dogan cine bu programli olarak verilir, her cin surulmus ve gozden dusurulmus oldugunu bildigi icin de Kurandaki bu onayi ve cinler hakkindaki tum gercekleri tum ciplakligi ile insana vahyettigi icin Cinler alemini ciplak gosteren bu kaynaga cinler kulak tikayamazlar. Allah Kurani bize indirdi ama cinleri de baglayarak ve hapsederek bize indirdi.

Cinleri iyi ve kotu diye ayirmak dogrudur ama yaniltma payi birakir bunu anlatiyorum Eksek kardes !. Iyi olanlarinin iyi olmasinin en buyuk sebebi |Kuranin tehdidi ve mujdesidir. Bu da iyilik kavramini musluman olmalarina ilistirir.

Onlarda tabiat ana, reiki vs gibi dinin yerini alacak akimlar yoktur. Deizm, ateizm de yoktur. Iyi olmanin kaynagi son dindir bunu cinlerin tamami bilir. Inkar eden de basina gelecekleri bildigi icin basklalarini da o kuyuya suruklemek icin musallat olurlar.


Simdi diceksin ki nice musluman cinler vardir onlarla ugrasirsan seni pisman ederler :
Dogru ! Nefsi mudafa hakkini kullanabilir. Belki de o hakki ile bir musluman sen ise gizli munafik oldugunu farkedememis birisindir. Bu o musluman cinin kendi cihadina engel olmaz.

Kafir cinler ise seni iyi hissettirecek seyler telkin etseler de bu senin gizli munafik olduguna isarettir. Seytan kesin olarak dusmandir. Dusmanlik etmeye beyni uyusturmaya proglanlidir.
 

Düşmüş Kartal

Kayıtlı Üye
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
366
Tepkime puanı
775
Konum
İzmit
Birşey sormak istiyorum. Aşık cin musallatı diye bir olay varmış. İki gündür çeşitli kaynaklardan araştırdım.Ortalıkta hep kopyala yapıştır bilgiler geziyor tamam bunlara da amenna ,benim merak ettiğim üstünde durulmadan geçilenler. Mesela biri sohbet esnasında YouTube videosunda şunu dedi kişi; 'aşık cin bedene dokunduğunda elini sürdüğü yer kömür tozu bulanmış gibi olur'..bu önemsiz mi bilmiyorum ama ben merak ettim çünkü bu bilgiyi almadan bir kaç gün önce gece bir arkadaşımı düşünürken kendimi onun yanında buldum. Bana bahsettiği eterik bedenli kadın onun başucunda oturmuş,arkadaşımın ellerini tutup okşuyor,değdiği yerler siyah toza bulanıyordu.Arkadasım o esnada uyuyordu.Kadın benden eskiden beri korktuğu için bende onu hiç sevmediğim den görür görmez ona ters ters baktım ve zihnimden git dedim. O gidince arkadaşımın elindeki karayı temizledim.Döndüm.
O kişiye yıllardır 4 kadın tecavüz ediyor,taciz ediyor,bir süredir de elini tutup ağlayan bir kadın var.Bunu neden yaptığını arkadaşım da bilmiyor.Sabun büyüsü duymuştum ama bir de kömür büyüsü varmış ,bunu bilmiyordum. Bu olaydaki siyah toz olayı sizce nedir?
İkincisi ; aşık cin musallatında,cin; bazen aşık olduğu insanı başka bir insana aşık edermiş.Bunu niye yapar? Kendine değilde başka insana niye aşık eder,bunu merak ettim. Yok böyle bir şey demeyin ,yeminle var ki ben kolayına yemin etmem.Bu aşk herşeyden üstün ,herşeyden, hatta kendi canından geçecek kadar insan aşık oluyor öyle ki bu aşk delirte biliyor insanı. Cin kendi insana aşık,fakat aşık olduğu insanı başka bir insana aşık ediyor bu ne alaka!
Başta demem gerekirdi belki es geçtim.Bence cin kelimesi ecnebi kökünden geldiği için ; bilinmeyen ,tanınmayan , yabancı kişi manasına geliyor, yani bence 4. boyut bu karanlık varlıklara çoğunlukla cin dendiği gibi,reptillerden bahsedenler de başka bir varlıktan bahsetmiyor.Babilde İştar ne ise Anadolu'da Kibele ,antik Yunan'da Afrodit aynı kişi olduğu gibi ,cin denilenler de reptil ya da karanlık tarafı seçen 5./6. boyut diğer varlıklar. Bir de bunlar tanınıp bilindikten sonra Arap lugatına göre bunlar cin sayılmaması gerekir ama köken unutulunca bu es geçiliyor. Yani yukarıda bahsettiğim 4 kadının ben adlarını bildiğim için artık onlar cin sayılmazlar..Hoş zaten bende onlara Araplar ya da diğer milletler gibi cin demiyorum.Boyut ve mensup oldukları ırklara göre ve bizim gibi her birinin bir adı var.Bilinmeyen bu varlıklara cin denmesinde bir beis yok ama karışıklık oluyor. Reptilian ,Anunaki, Pleiades li farklı cin farklı gibi sanılıyor.Hangi ırka hangi boyuta ait olduğunu bilmedigin varlıklara ecnebi / cin diyebilirsin tabi.Araplar bunları kabile kabile ayırmış ,o zaman ki yaşam şekline göre hâlâ da öyle gidiyor.Ama zamana göre güncellenmek gerek,yoksa insanlar arası ayrılık ve öteleme için yeni bir bahane olmuş oluyor.
Başa dönersem: bir şekilde tasalluta uğramışsak şarlatanların eline düşmeden kurtulmak mümkün mü? Tekrardan siyah toz nedir?,Niye başka bir insana aşık ediliriz.?
Teşekkürler.
 
Üst