Boğa Burcu (diğer buçlarla uyum ve özellikleri)

URUMHAMATAHAYİL

Yönetici
Katılım
5 Haz 2008
Mesajlar
7,108
Tepkime puanı
5,020
İş
Wellness Antrenör/Psikolog/ Sosyolog
Boğa Burcu

Boğa burcunun yaşam serüveni ve diğer burçlarla olan uyumu ve uyumsuzlukları:Boğa burcu yaşam başladıktan sonra toprağın ilk keşfedildiği ana denk gelen burçtur, bu yüzden de sahip olunan değerleri temsil etmektedir. İnsan doğar ve bir süre sonra toprağı keşfeder. Ve toprağın yaşamını sürdürebilmesi için kendine sunduğu nimetleri farkeder. Topraktan aldığı verimin oldukça fazla olduğunu keşfeden boğa burcu, bu düzenin sürekli sağlanmasını arzulaması ve kendini bu şekilde güvende hissetmesi sebebiyle sabit nitelikte bir burç olma özelliği taşır. Boğa burcu Venüs� ün yönetimi altında kabul edilen burçlardan biridir. Venüs burda toprak gibi, madde gibi, para gibi somut ve elle tutulur değerleri temsil eder. Kişi kendisini de somut ve elle tutulur, gözle görülür olarak kabul ettiğinden, kendini de bir değer olarak kabul eder ve bu değerin azlığı ya da çokluğu kişinin sahip olduklarıyla belirlenir. Kişi var oluşunu deneyimlemek için hep bir değer arayışı içindedir ve enerjisini sürekli bu yöne kanalize eder. Sahip olabildiği maddi değerlerle huzur bulur ve bir anlamda bu şekilde kendi değerini de ölçer. Sahip olduklarına sıkı sıkıya tutunarak oluşturduğu değer yargısını da güvence altına almaya çalışır. Bu yüzden sahiplenici özelliği olan bir burçtur.Bu değer arayışında boğa burcunun karşısına çıkan diğer burçlar onun değer anlayışını oluşturması yönünde ona yardımcı olurlar. Yöneticisinin Venüs olması dolayısıyla onu dengelemek adına karşıt burcu akrebin varolması gerekmektedir. Doğanın denge üzerine kurulduğu düşünülecek olursa boğa burcunun da değer anlayışının dengelenmeye, bizim değerlerimiz demenin ne demek olduğunu deneyimlemeye ihtiyacı vardır. Bu yüzden boğa burçlarının genelde akrep burcundan kişilere çekilmesi olağandır.Boğa burçlarının kendisi gibi sabit nitelikli burçlardan olan ateş elementinden aslan ve hava elementinden kova burcu ile yaşamları boyunca sürtüşme yaşaması da kaçınılmazdır. Bu burçlar arasında kare açı oluşmaktadır ve bu gerilimden de boğa burcunun sabit nitelik ve toprak elementinin faydalı yönlerini geliştirecek, zararlı yönlerini törpüleyecek yaşam dersleri alması muhtemeldir. Aynı şekilde aslan ve kova da bu gerilimden kendilerine düşecek yaşam derslerini alacaklardır. Kozmik kare burada da işbaşındadır.Koç burcunun �ben� dediği yaşamda, boğa burcu sahiplenmekte ve artık �benim� demektedir.Boğa burcu toprak grubundan ve sabit nitelikte bir burç olması sebebiyle onu dengelemek adına karşısında su grubundan akrep burcunu görecektir. Mars karakterli bir burç olan akrep, boğanın sakin ve huzur arayan yapısında dalgalanma yaratma gücüne sahip bir burçtur. Akrep burcu boğanın sahiplendiklerine bakarak �bizim� demektedir ve kaynakların ortaklaşa kullanılmasını hedeflemektedir.Sahip olunan değerler boğa - akrep ekseninde paylaşıma açılır.Koç - terazi ekseninde bir beraberliğin, ortaklığın paylaşımı sözkonusu iken, burada değerlerin paylaşımı sözkonusu olacaktır. Akrep burcu yaşamın sürebilmesi için boğa burcuna kendisine ihtiyacı olduğunu hatırlatmaktadır ve paylaşması gerektiğini söylemektedir. Bu paylaşım içine sahip olunan her türlü değerin paylaşımı girmektedir. Ayrıca boğa elle tutulur değerlerle uğraşırken, akrep elle tutulamayan gözle görülemeyen değerlerin de peşindedir. İçsel bir içgüdü ile sürekli dönüşerek yani bir nevi ölüp kendini yenileyerek devam eden akrep burcu yaşamı ve huzurunu korumaya uğraşan ve bunun için sahip olduklarına sıkı sıkıya sarılan boğa burcunu dengelemek adına kendisine çeşitli yaşam deneyimler yaşattıracak olaylarla boğa burcunun karşısına çıkacaktır. Oysa ki bu devinimli ve belirsizliklerle dolu yaşam boğayı rahatsız eder.


Boğa burcunun akrep burcu ile karşılaşması tıpkı terazi ile koç�un karşılaşması gibi gerilim içeren bir karşılaşmadır. Boğa burcu huzur ararken akrep burcu huzursuzluğu tetikler. Akrep burcunun boğanın sahip olduklarını paylaşmak için hamle yapmasından boğa burcu rahatsız olacaktır. Akrep burcu boğaya sahip olduğunu paylaşması gerektiğini söylediği yetmiyormuş gibi yeri geldiğinde bırakması gerektiğini de söyleyerek boğa burcunu daha da huzursuz edebilecektir. Sahip olduğunu korumak için mücadele veren boğa burcu elbette ki oldukça rahatsız olacaktır ama içgüdüsel olarak ona karşı yoğun bir çekim de duyacaktır. Bu karşılaşmadan tüm 180 derece yapan burçlar gibi boğa burcu da etkilenecektir ama bu deneyim tamamlandığında akrep burcu boğaya değerlerin ortaklaşa kullanıldığında çok daha faydalı olduğunu ve bizim değerlerimizi keşfettiğinde cinsellik de dahil olmak üzere bu paylaşımın oldukça fazla keyif yaşatabileceğini öğretecektir.Boğa burcuyla kare açı yapan ve yaşamı boyunca da sürtüşme yaşaması kaçınılmaz olan iki burçtan biri ateş elementinden ve sabit bir burç olan aslan burcudur. Boğa burcunun aslan burcuyla yaşamda hangi dersleri deneyimleyeceğine bir bakalım.Aslan burcu ateş elementinden sabit bir burçtur. Boğa sahip olduklarıyla huzur içinde yaşamak ister, aslansa ortaya çıkmak, kendini göstermek ve yaratmak ister. Aslan burcu boğaya sadece sahip olunanlarla mutlu olunamayacağını, aynı zamanda devamlılığın sağlanabilmesi için üretmesi bir anlamda yaratması gerektiğini söyler. Oysa ki boğa içinde bulunduğu şartlardan memnundur. Venüs tabiatlı bir burç olduğundan da tembel mizaçlı bir burç olma özelliği taşır. Bu da ikisi arasında çeşitli krizler yaşanmasına sebep olur. Nasıl ki koç burcunun yaşamın oluşması için duyguları, otoriteyi ve ortaklığı kabullenmesi gerekiyorsa, boğa burcunun da sahip olmakla işin bitmediğini, öncelikle içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarabilmek, üretmek gerektiğini, neslin devamının sağlanması bakımından çocuk sahibi olmanın gerekliliğini ve yaşamdan keyif alabilmek için sadece sahip olduklarına sıkı sıkıya tutunmak değil sahneye de çıkmak gerektiğini aslan burcundan öğrenmesi gerekmektedir.Boğa burcuyla kare açı yapan diğer burç ise, hava elementinden ve sabit niteliğe sahip kova burcudur.

Kova burcu için ideallerin hayata geçirilmesi önemlidir. Boğanın güven arzusu ve arayışı ile kovanın düşünceleri ve idealleri uğruna huzursuz ve ne yapacağı kestirilemeyen doğası çatışır. Kova ilerlemek gerektiğini ve bunun için birleşmek gerektiğini söyler. Bu karşılaşma da elbette ki çeşitli krizlere gebedir. Çünkü düşünceler boğa burcu için soyut bölgede kaldığından çok fazla anlam taşımaz. Boğa için elle tutulur gözle görülür değerler öncelikli olduğundan kova burcunun ideallerden, fikirlerden bahsetmesi boğa burcu için anlam ifade etmez. Bu karşılaşma tamamlandığında boğa burcu kovadan yaşamın gelişmesi için fikirlerin de çok önemli olduğunu, ortak bir ideal belirleyip ona doğru yürümenin gerekliliğini aksi halde yaşamın bir süre sonra tekdüze ve anlamsız olacağını öğrenecektir.Boğa burcu yaşamın devamlılığı açısından akrep bucuyla birleşmeyi ve bu birleşmenin ardından aslan burcuyla çocuk sahibi olmayı ve kova burcuyla da ortak bir ideal belirlemeyi öğrenecektir.Sabit burçlar arasındaki kare diğer niteliklerden daha zorludur, çünkü adı üstünde sabit var olanı korumaya yönelik hareket eder ve koşulların değişmemesi için direnir. Değişim sabit burçlar için korkutucudur. Bu yüzden sabit burçlar arasındaki gerilim daha fazla problem üretir.Yaşam sürecinde elbette ki boğa burcunun da kendisine yardımcı olan çeşitli arkadaşları olacaktır.

Boğa burcunun biraz çabayla anlaşabildiği burçlar yengeç ve balık burçlardır. Yengeç ve balık burçları su grubu burçlarıdır ve boğa burcuna sevgiyi ve diğerleriyle empati kurmayı öğretmeye çalışırlar.Yengeç burcunun öncü bir burç olması sebebiyle duygularda aşırı atak davranması ve zaman zaman da duygularda dalgalanma yaşaması boğa burcunu biraz tedirgin etse de, onun tıpkı bir anne gibi korumacı ve şefkatli yönü, huzur arayışı içinde olan boğa burcunu rahat ve güven içinde hissetmesine sebep olacaktır.Balık burcu da her ne kadar değişken olması sebebiyle boğa burcunu zaman zaman şaşırtsa da, kendini koşulsuz adaması sebebiyle boğa burcunun aradığı sadakati sağlayacak ve ayrıca hayal gücünü ve hayal gücünün somut gerçekler üzerindeki geliştirici etkisini öğretecektir.Su grubu burçlar toprağın katılığını yumuşatarak, ona yeni bir form vermek için çalışacaklardır.Boğa burcunun herhangi bir çaba göstermeksizin anlaştığı burçlar ise kendisi gibi toprak elementinden olan başak ve oğlak burçlarıdır. Aynı element özelliklerine sahip oldukları için aralarında daha rahat akan enerjiler sözkonusudur. Bu burçlarla da zaman zaman çatışsa da bu dersler boğa burcunu fazla zorlamaz.Öncü nitelikte olan oğlak burcu sabit nitelikteki boğa burcundan iş yaşamını, sahip olduklarını nasıl kullanacağını, bunlarla nasıl yeni yapılar oluşturacağını ve çoğaltacağını, değişken nitelikteki başak burcundan ise amaçları için düzenli ve titiz çalışmayı, zor şartlar karşısında çözümler üretebilmeyi ve değişen şartlar karşısında ayak uydurabilmeyi öğrenecektir.Peki içten içe boğa burcunu huzursuz ederek dürten burçlar hangileridir:Bunlardan ikisi boğa burcuyla 150 derecelik açı yapan terazi ve yay burçlarıdır. Boğa burcunun bu iki burç yardımıyla öğrenmesi ve deneyimlemesi gereken kavramlar sosyallik ve yeni arayışlardırHava grubu olan terazi paylaşımdan yana bir burçtur, özellikle sosyal ilişkileri sever. Evinde oturmayı ve huzur içinde yaşamayı isteyen boğa, terazinin sosyal olma isteğini anlamakta zorlanır. Terazi burcu ise yaşamda sağlıklı organizasyonların oluşabilmesi bakımından insan ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu, bir şekilde yaşamda boğa burcunun karşısına çıkarak biraz da onu huzursuz ederek öğretecektir.Yay burcu ise ateş elementinden bir burçtur ve onun sürekli yeni ufuklar, yeni keşifler peşinde olması boğa burcunun anlayamayacağı bir durumdur. Ona göre sahip oldukları yeterince mutluluk vericidir. Uzaklarda arayacağı herhangi bir şey yoktur boğa burcu için. O sahip olduklarıyla yeterince mutludur. Ama yaşam sadece sahip oldukların şeklinde dar kalıplar içinde değildir, yaşam genişleyen bir doğaya sahiptir. Yaşamda oluşan çeşitli kültürler ufkun genişlemesi için gereklidir. Ayrıca inanç gibi itici bir güce de zaman içinde ihtiyaç duyacaktır. Boğa burcu yaşamın sürebilmesi için bütün bunları öğrenmek durumundadır ve yay burcu da bunu bir şekilde boğa burcuna zorla da olsa öğretecektir.Bu iki burç boğa burcunun karşısına sürekli çeşitli yollardan çıkarak bir yerde saplanıp kalmak yerine yaşamın çok yönlülüğünü keşfetmesine yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklardır.Boğa burcunu bir gölge gibi takip eden burç ise koç burcudur. 12. evde gölgede olan koç burcu, boğa burcunu farkında olmadan sürekli eylem ve savaşma yönünde dürtükleyip duracaktır. Oysa ki boğa durağan olmayı, huzur ve uyum içinde yaşamayı seven bir burçtur ve bu dürtüklenme onu yaşamı boyunca takip edecektir. Sürekli yeni bir şeyler başlatma boğaya oldukça yabancı bir kavramdır. Oysa ki eylemde bulunulmazsa sahip olunanlar da bir süre sonra yok olup gidebilir. Hatta bazen sahip olduklarını bile korumak gerekmektedir. Eylem yaşamın sürmesi için gereklidir. Koç burcu boğa burcunu içten içten dürtükleyerek ona bunu öğretecektir.Koç burcuyla atılan tohumlar boğa burcuyla toprakta yeşerip ikizler burcunda bilgiyle devam ederek, yaşamın sürekliliği sağlanacaktır. Boğa burcu bu sürekliliğin vazgeçilmez güvenli kalesidir.[/color:3dpmzkxh]
 

bittersweet

Kayıtlı Üye
Katılım
5 Nis 2016
Mesajlar
7
Tepkime puanı
0
Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Karşımıza çıkan herkesin bir amacı olduğuna inanırdım ve bize birşeyler öğretmek için hayatımıza girdiklerini. Fakat burçlar açısından bakınca da bugüne kadar cevap bulamadığım "neden?" sorularına da cevap buldum bu paylaşımla. Yine de tüm sabitliğine rağmen iyi ki boğa burcuyum diyorum.
 
Üst