Ay ve duygularin dansi

  • Konbuyu başlatan angeldream
  • Başlangıç tarihi
A

angeldream

Yengeç Burcu Ay tarafından yönetilir. Ay'ın kendi ışığı ya da sıcaklığı
yoktur. Bütün ışığını Güneş'ten alır ve yansıtır. Ay'ın değişen yüzü gibi
Yengeç de değişen ruh hallerine bürünür. Ay'ın alıcılığı, dışarıdan sürekli
etki almasına neden olur. Bu da sonuç olarak ruh hallerindeki değişime neden olur. Ay'ın insanın psikolojisi üzerindeki etkisi de her gün değişir. Ruh
halleri çok değişkendir. Gün içinde pek çok duyguyu bir arada
hissedebiliriz. Ay'ın Zodyak üzerinde en hızlı hareket eden gök cismi oluşu
bunu çok güzel açıklar. Aynı şekilde Ay'ın Dünya etrafındaki dönüşü farklı
fazlarını oluşturur ve yine bu fazla insan psikolojisini derinden etkiler.
Ay'ın fazlarından en çok Yengeç Burçları, yükselen burcu Yengeç olanlar ve haritalarında Ay'ı önemli konumda olan kişiler etkilenir.


AY'IN NATAL HARİTADAKİ ÖNEMİ

Yükselen Burç ve Güneş'le beraber Ay, haritadaki en önemli öğelerden bir
tanesidir. Güneş ve Ay kişiliğimizin oluşumunda en önemli iki etkendir.
Güneş, kişiliğimizin bilinçli yüzünü, Ay ise bilinçsiz yüzünü gösterir. En
basit değimiyle Güneş babayı, Ay ise anneyi temsil eder. İkisinin
birleşimiyle birlikte temel yapımız meydana gelir. Ay'ın dişi enerjisi
koşulları ve ortamı yaratırken, Güneş harekete geçip kendini gösterecektir.
Ay "Yin" enerjisine Güneş ise "Yang" enerjisine sahiptir. Yin, evrenin
negatif enerjisidir. Dişil, pasif, karanlık ve yersel tarafı temsil eder.
Yang ise, evrenin pozitif enerjisidir. Eril, aktif, ışıklı ve göksel tarafı
temsil eder. Güneş ve Ay evrensel yaşam gücünün iki kutbunu ve kutuplaşma halindeki tezahürünü ifade eder. Nasıl her şeyin uyumu Yin ve Yang enerjisinin dengesiyle sağlanırsa, kişi kendi içindeki uyumu da Güneş ve Ay pozisyonu ile sağlar. Ay'ın haritada kötü bir konumda yer alıyorsa, Dünyadan yabancılaşma ve uyum sağlamakta zorluklar baş gösterecektir. İyi konumlanmış bir Ay ise kişinin bu Dünyada evindeymiş gibi huzurlu hissetmesini sağlar.
Ay Yengeç Burcunda Yönetici durumdadır. Güçlüdür ve korumacılık, besleme, sevgi duygularını gösterir. Dolayısıyla zıt burcu olan Oğlak'ta Zararlıdır.
Ay'ın yapısı, sert, katı ve kariyer meraklısı Oğlak ile uyuşmaz. Duygular
burada soğur. Ay Boğa Burcunda Yücelir. Burada bütün güzel özelliklerini
gösterir ve duygusal çalkantılar yaşamaz. Güvende ve huzurludur. Ay bunun karşıtı olan Akrep burcunda ise Güçsüzdür. Hiç huzurlu değildir ve kişinin duyguları yüzünden başı beladadır.


AYIN TEMSİL ETTİKLERİ

Ay; doğum ve anneliği, sindirim sistemini, mide, sempatik sinir sistemi,
vücut sıvılarını, duygusal rahatsızlıkları, kişisel alışkanlıklarımızı,
yuva, aile ve belleğimizi temsil eder.
Aynı zamanda haritadaki konumu; anneyi, geleneksel değerleri ve atalarımıza ait duyguları gösterir. Empati, merhamet ve çabuk kavrama gibi yumuşak duyguları temsil eder. Kadınlarla olan ilişkilerdeki duygusal hassasiyettir.

Bir erkeğin haritasında Ay ve Venüs aradığı ideal kadının özelliklerini
belirler. Venüs fiziksel olarak ilk etapta çekildiği kadını gösterirken Ay,
duygusal anlamda onu tatmin eden kadını ve en derin duygusal ihtiyaçlarını
nasıl birinin tatmin edebileceğini gösterir. Bir kadının haritasında ise Ay,
kadının kendi öz imajıdır. Nasıl bir anne olacağını belirleyen etkenlerden
bir tanesidir. Her iki cinsiyette de Ay; anne, kız kardeş, bayan akraba ve
kadınlarla olan ilişkileri gösterir.
AY'IN FAZLARI
Ay diğer gezegenlerden farklı olarak Güneş ile olan etkileşiminden dolayı da
farklı özellikler yansıtır. Bulunduğu burç ve evin dışında haritada Ay'ın
Güneş'le olan konumundan dolayı oluşan fazlar haritamızda da kişiliğimizi
etkileyen en önemli etkenlerden birisidir.

YENİAY FAZI

Yeniay, Güneş ve Ay'ın Dünya'dan bakıldığında birleşiyormuş gibi
görünmesiyle başlar ve bu esnada biz Ay'ı göremeyiz. Gökyüzü karanlıktır. Ay ve Güneş arasındaki açı 45 dereceye ulaşana kadar bu faz devam eder.
Yeniayda Koç Burcu enerjisi vardır. Bu dinamik bir enerjidir ve bu dönem
yeni projeler başlatmak için güzel bir zamandır. Fakat bu dönemde
başlattığımız şeylerin nereye gideceğini göremeyiz. Zaten bunu pek
düşünmeyiz. Bu dönem, doğum ve bahar enerjisine sahiptir. Dolayısıyla biz de bu dönemde bir tohum atmış oluruz.
Haritasında Yeniay fazına sahip kişiler –yani Güneş ve Ayları arasında 45
dereceye kadar açısı olanlar- çocuksu bir ruh taşır ve liderlik etmeyi
severler. Bu kişiler güdüsel davranan canlı kişilerdir. Sübjektiftirler ve
her şeyi duygularıyla değerlendirirler. Dolayısıyla olayları başkalarının
gözünden görmekte zorlanırlar. Hevesli tiplerdir ve yeni projeler başlatmayı
severler. Girişimlerinin sonuçlarını almak gibi bir hedefleri yoktur.
Başlattıkları işleri başkalarına devretmeyi isterler.

Haritasında Yeniayı olan kişiler: Richard Brason – Girişimci iş adamı.
Virgin şirketinin kurucusu. Güneş'i 25˚ Yengeç Burcunda, Ay'ı
1˚ Başak Burcunda. Güneş/Ay arasında 36 derecelik açı var. Yeniay tipi.
Danny De Vito – Oyuncu, yönetmen. Güneş'i 25˚ Akrep Burcunda, Ay'ı 14˚ Yay Burcunda.Güneş/Ay arasında 19 derecelik açı var.
Yeniay tipi.
Galileo Galilei – Bilim adamı. Fizik, matematik ve astronomi konularında
çığır açan çalışmalar yapmıştır. Güneş'i 6˚ Balık burcunda, Ay'ı 20˚
Koç Burcunda. Güneş/Ay arasında 44 derecelik açı var. Yeniay tipi
Pablo Picasso – Sanatçı, kübizmin öncüsü. Güneş'i 2˚ Akrep burcunda, Ay'ı 8˚ Yay Burcunda. Güneş/Ay arasında 36 derecelik açı var. Yeniay tipi

HİLAL FAZI


Güneş ve Ay arasındaki açı 45 dereceye ulaştığında Ay Hilal Fazına ulaşır.
Bu Güneş ve Ay arasındaki açı 90 dereceye ulaşana kadar devam eder.
Ay Hilal Fazına ulaştığında her şey biraz daha görünür bir hale gelir.
Kendimizin daha fazla farkında oluruz ve artık çocukluktan kurtuluruz.
Yeniay'da başlatmış olduğumuz girişimleri daha görünür bir şekilde
değerlendirir, daha somut bir platforma oturtabiliriz.
Haritasında Hilal Ay fazına sahip kişiler, yaptıkları işleri somut halde
görmek isterler. Başlanmış olan işlere şekil vermeyi severler. Bir yapı
oluşturmak isterler. Bu kişilerin aynı zamanda sürekli bir mücadele
arayışları vardır.

Haritalarında Hilal olan kişiler: Indira Gandhi – Hindistan'ın kadın
Başbakanı. Güneş'i 26˚ Akrep Burcunda, Ay'ı 28˚ Oğlak Burcunda. Güneş/Ay
arasında 62 derecelik açı var. Hilal tipi.
Woody Allen – Amerikalı yönetmen. Güneş'i 9˚ Yay Burcunda, Ay'ı 24˚ Kova
Burcunda. Güneş/Ay arasında 75 derecelik açı var. Hilal tipi.
Dalai Lama – Tibetli kutsal lider. Güneş'i 12˚ Yengeç Burcunda, Ay'ı 9˚
Başak Burcunda. Güneş/Ay arasında 57 derecelik açı var. Hilal tipi.

İLKDÖRDÜN FAZI

Güneş ve Ay arasındaki açı 90 dereceye ulaştığında İlkdördün Fazı oluşur. Bu gökyüzünde Ay'ın tam bir yarım daire görüntüsüne ulaştığında gerçekleşir. Ay ve Güneş arasındaki açı 135 dereceye ulaşana kadar bu faz devam eder.
Bu dönem bir kriz dönemi olarak adlandırılabilir. Her şeyin adeta
hareketlendiği, alevlendiği bir dönemdir. Bizi motive eden enerjiyi
hissedebiliriz. Herhangi bir konuda motivasyon eksikliğimiz varsa bu dönemde harekete geçecek içsel enerjiyi bulacağımız şüphesizdir.
Haritasında İlkdördün fazına sahip kişilerde bir şeyleri tamamlama dürtüsü
hakimdir. Bu kişiler çabalayıp olayları sonuçlandırabilirler. Fikirlerini ve
kendi kişiliklerini benimsetmek için her yolu deneyeceklerdir. Bu kişiler
çalışmaktan yorulmazlar. Kendilerini geliştirmek için sürekli uğraşırlar ve
tatmin olmaları da çok zordur. Bu motivasyon onlara çalışma hırsı verir.
Kişi İlkdördün fazında kendi kendine bir mücadele içindedir. Kendi kendine
bir şeyleri ispatlamak ister. Toplumsal alana geçmemiştir. Sondördünde
olduğu gibi kendini toplum önünde gösterme çabası içinde değildir.
Mücadelesi kendi kendinedir.

Haritalarında İlkdördün olan kişiler: Marie Curie - Polonya asıllı Fransız
fizikçi.Güneş'i 14˚ Akrep burcunda, Ay'ı 17˚ Balık Burcunda. Güneş/Ay arasında 123 derecelik açı var.
İlkdördün tipi.
Marquis De Sade – Sadizmin kurucusu. Güneş'i 12˚ İkizler burcunda, Ay'ı 15˚
Başak Burcunda. Güneş/Ay arasında 93 derecelik açı var. İlkdördün tipi.

BÜYÜYENAY FAZI

Güneş ve Ay arasındaki açı 135 dereceye ulaştıktan sonra Dolunay'a kadar
olan Ay fazı Büyüyenay Fazıdır.
Bu dönemde İlkdördünün etkisiyle yaptığımız çalışmaların nedenlerini
araştırır, niye harekete geçtiğimizi anlamaya çalışırız. Bu dönemde biraz
daha bilinçlenmeye başlarız. Bir şeyleri geliştirmek, araştırmak ve
mükemmelleştirmek için bu çok uygun bir dönem olacaktır.
Haritasında Büyüyenay fazına sahip kişiler çevrelerine fayda sağlama
ihtiyacı içinde olacaklardır. Her şeyi mükemmelleştirme isteği onları
detaycı yapacaktır. Yaptıkları işlerden emin olmak isterler. Bu kişiler
eleştirel ve mükemmeliyetçi bir karaktere sahip olurlar. Belli bir amaç
uğruna çalışmak, gerekirse kendilerini adamak ve başarılı olmak isterler.

Haritalarında Büyüyenay olan kişiler: Bill Gates – Microsoft'un kurucusu,
Amerika'lı bilgisayar milyarderi. Güneş'i 5˚ Akrep burcunda, Ay'ı 7˚ Koç
Burcunda. Güneş/Ay arasında 152 derecelik açı var. Büyüyenay tipi.
Napoleon Bonaparte - Fransız generali ve imparatoru. Güneş'i 22˚ Aslan
burcunda, Ay'ı 28˚ Oğlak Burcunda. Güneş/Ay arasında 156 derecelik açı var.
Büyüyenay tipi.
Johannes Kepler – Bilim adamı, modern astronominin babası. Güneş'i 15˚ Oğlak burcunda, Ay'ı 4˚ İkizler Burcunda. Güneş/Ay arasında 139 derecelik açı var.
Büyüyenay tipi.

DOLUNAY FAZI

Güneş ve Ay arasındaki açı 180 dereceye ulaştığı zaman Dolunay fazı
gerçekleşir. Bu dönem Ay'ın gökyüzünde tam bir daire görüntüsüne ulaştığı zamandır. Ay ve Güneş arasındaki açı 225 dereceye ulaşana kadar Dolunay Fazı devam eder.
Bu dönem, her şeyin olgunlaşıp üst seviyeye ulaştığı bir zamandır. Ay'ın
Güneş ışıklarını yansıttığı gibi bizde etrafımızda olanları yansıtırız.
Dolunay zamanı Dünya'daki sular kabarır. Aynı şekilde bizim duygularımız ve
duyularımız da üst seviyeye ulaşır. Bu noktada dengeyi kurmak zordur.
Kutuplaşma söz konusudur ve dengeyi içimizde kuramazsak bir o tarafa bir bu tarafa gidebiliriz. Dolunay'da şiddet olaylarında artışlar olur. Bu da
duygularımızdaki dengeyi kuramamaktan kaynaklanan bir sonuçtur. Şiddet ve öfke duygusunun diğer kutbunda yer alan sevgi duygusunu ortaya çıkararak Dolunayı daha romantik bir dönem haline dönüştürebiliriz. Dolunay aynı zamanda döllenmeyi de simgeler.
Haritasında Dolunay'a sahip kişiler objektiftir. Sürekli karşısındaki kişiyi
düşünür. Bu sebeple olaylar karşısında çok adil davranırlar. Fikir ve
düşüncelerini sürekli karşısındakiyle paylaşmak ve karşısındaki kişiden onay
almak ister. Onay almak bu kişiler için çok önemlidir. Dolayısıyla ilişkiler
bu kişiler için çok önemlidir. Karşı tarafa fazlasıyla önem verdikleri için
başkalarının etkisi altında kalan bir karakterleri vardır.
Haritalarında Dolunay olan kişiler: Kraliçe 1. Elizabeth – İngiltere
Kraliçesi. Güneş'i 24˚ Başak burcunda, Ay'ı 7˚ Boğa Burcunda. Güneş/Ay
arasında 223 derecelik açı var. Dolunay tipi.
Sri Sathya Sai Baba – Avatar; kendini sevgiyi tanıtmaya adamış aziz kişi.
Evrensel sevgiyi savunmuştur. Güneş'i 29˚ Akrep burcunda, Ay'ı 11˚ Yengeç Burcunda. Güneş/Ay arasında 222 derecelik açı var. Dolunay tipi.

KÜÇÜLENAY FAZI

Güneş ve Ay arasındaki açı 225 dereceye ulaştığı zaman Ay artık küçülmeye başlar ve Küçülenay fazına geçmiş oluruz. Ay ve Güneş arasındaki açı 270 dereceye ulaşana kadar Küçülenay Fazı devam eder.
Bu dönem, edindiğimiz tecrübelerimizi ve bilgimizi topluma aktarabileceğimiz
ve bunları başkalarıyla paylaşma ihtiyacı içinde olduğumuz bir dönemdir.
Eğitim, öğrenim ve bilgi paylaşımı için bu Ay fazını kullanabiliriz.
Haritasında Küçülenay Fazına sahip kişiler toplumsal alanla daha fazla
ilgilenmek isterler. İdeolojilerini yaymak, öğrenmek ve edindikleri
deneyimleri gruplarla paylaşmak isteyeceklerdir. Fikirleri yaymak bu kişiler
için çok önemlidir. Fikirlerini başkaları üzerinde görmekten hoşlanırlar. Bu
kişiler sosyal ortama açık karakterdedirler.

Haritalarında Küçülenay olan kişiler: Prenses Diana. Güneş'i 9˚ Yengeç
burcunda, Ay'ı 25˚ Kova Burcunda. Güneş/Ay arasında 226 derecelik açı var.

Küçülenay tipi.
Adolf Hitler – Alman diktatör. Güneş'i 0˚ Boğa burcunda, Ay'ı 6˚ Oğlak
Burcunda. Güneş/Ay arasında 246 derecelik açı var. Küçülenay tipi.
SONDÖRDÜN FAZI Güneş ve Ay arasındaki açı 270 dereceye ulaştığı zaman
Sondördün Fazına ulaşmış oluruz. Ay gökyüzünde yine yarım bir daire
şeklindir fakat bu sefer bir döngüyü kapatmak üzeredir. Sondördün Fazı, Ay ve Güneş arasındaki açı 315 dereceye ulaşana kadar devam eder.
Bu dönemde yine gergin bir enerji hakimdir fakat İlkdördünün tersine
buradaki hırs ve motivasyon toplum tarafından taktir edilmek ve edindiğimiz başarıları topluma göstermek yönünde olacaktır. Bu dönemde girişimci ve
hırslı oluruz. Yaptığımız başarıları mutlaka toplumla paylaşmak ve kendimizi
göstermek isteriz. Yaptığımız girişimlerin sonuçları almak için bu Ay fazını
kullanabiliriz.
Haritasında Sondördün Fazına sahip kişiler, katı, kural koyucu ve çok hırslı
kişilerdir. Kendi fikir ve görüşlerini başkaları üzerinde uygulamak
isterler. Fikirlerini toplum üzerinde kabul ettirmek büyük kitlelere ulaşıp
kendilerini göstermek isterler. Bunu yapmak için baskı bile
uygulayabilirler.

Haritalarında Sondördün olan kişiler: Margaret Thatcher – Demir Lady. Eski
İngiltere Başbakanı. Güneş'i 19˚ Terazi burcunda, Ay'ı 28˚
Aslan Burcunda. Güneş/Ay arasında 309 derecelik açı var. Sondördün tipi.
Leonardo Da Vinci – İtalyan Rönesans sanatçısı. Güneş'i 3˚ Boğa burcunda,
Ay'ı 3˚ Balık Burcunda. Güneş/Ay arasında 300 derecelik açı var. Küçülenay
tipi.
Victor Hugo - Fransız şair ve yazarı. Güneş'i 7˚ Balık burcunda, Ay'ı 24˚
Yay Burcunda. Güneş/Ay arasında 287 derecelik açı var. Sondördün tipi.
BALSAMİK FAZI

Güneş ve Ay arasındaki açı 315 dereceye ulaştığı zaman Balsamik fazına
ulaşmış oluruz. Ay gökyüzünde iyice küçülmeye başlamıştır. Bu Ay fazı Ay'ın
iyice küçülerek kaybolmasına ve Yeniay olmasına kadar devam eder.
Bu dönem kapanan bir dönemdir. Bu noktada artık devam edemeyiz. Her şey kontrolümüz dışında gelişmektedir. Bu dönemde olan olaylar bizim seçimimiz değildir. Bir nevi elimiz kolumuz bağlanmıştır. Bu Faz bir şekilde karma ile ilgilidir. Bu geçmişi bırakmanın ve bir sonraki Yeniay'a kadar yeniden doğuş için hazırlanmanın zamanıdır. Bu dönemde başlattığımız işlerden sonuç almamız mümkün değildir. Bu dönemi daha çok bırakmak istediğimiz alışkanlıklarımız için kullanılabiliriz. Bir şeyi sonlandırmak ve temizlemek istiyorsak bu Ay fazı uygun olacaktır.
Haritasında Balsamik Fazına sahip kişiler çoğu zaman hayata belli bir amaç
için gelmişlerdir. Bu kendilerinden daha büyük bir amaçtır. Bu kişiler
fedakar ve kendilerini başkalarına adayan kişilerdir. Hayatlarında hep
kontrol dışı olaylar hakim olur. Bu kişiler kurban olma eğilimindedirler.
Kendilerinden vazgeçerek bilinçsiz bir şekilde farklı bir bilince ulaşma
çabası içindedirler.

Haritalarında Balsamik olan kişiler: Mircea Eliade – Önde gelen din
tarihçisi. Yoga, Şamanizm, simya ve mitoloji hakkında kitaplar
yazmıştır.
Güneş'i 24˚ Balık burcunda, Ay'ı 0˚ Balık Burcunda. Güneş/Ay arasında 336
derecelik açı var. Balsamik tipi.
Frida Kahlo – Meksikalı ressam. Güneş'i 13˚ Yengeç Burcunda, Ay'ı 29˚ Boğa Burcunda. Güneş/Ay arasında 316 derecelik açı var. Balsamik tipi.
 

ruhum

Kayıtlı Üye
Katılım
29 Eyl 2008
Mesajlar
63
Tepkime puanı
3
bende yeniay tipiymişim teşekkürler
 
Üst