7 Tepeli Şehirlerin Yıkılışı

Azoth

Kayıtlı Üye
Katılım
14 Nis 2020
Mesajlar
25
Tepkime puanı
58
Konum
Tarsus
İş
Gıda Mühendisliği
7 Tepeli Kent olarak dünyada iki yer biliniyor: ilki İstanbul diğeri ise İtalya da. Bir 3'ncü varsayımsa konunun sonunda yer alıcak.
Bu çözümleme eski iki farklı kehanetin birbirleriyle nasıl bir bağlantı içerdiğini incelemek için yapılmıştır.
Biliyoruz ki Corona virüsten sonra Nostradamus'un "İkizler Yılında" başlıklı bu metini corona virüse yorulmuştu:
" İkizler yılında (20-20) Doğudan (Çin'den) Bir kraliçe (Corona) yükselecek Gece yaratıklarından (yarasa) Vebasını (Virüs) 7 tepeli diyara (İtalya) yayacak Alacakaranlıklarında olan insanları (yaşlıları) toza dönüştürecek (ölüm ) "

Nostradamus'un pek çok kehaneti varken ve Nostradamus'la ilgili bir çok araştırmacı varken Nostradamus'un bu kehanet metnini neden 2020 Corona çıktıktan sonra araştırmacıların köpürttüğünü bilemiyoruz açıkçası. Bu tarihten 8 yıl öncesi 12.12.2012'yi daha gelmeden köpürten insanlar gel gelelim 2020'yi görememişler. Metin açık olarak 2020'yi işaret ediyor fakat 2020'den önce hiç bir araştırmacı bu kehanetin ne olduğunu açıklamadı üstüne düşmedi. Olaylar olup bittikten sonra Nostradamus bahsetmiş aslında denildi. Her neyse konumuza dönecek olursak; Nostradamus'un "İkizler Yılında" başlıklı araştırmacılarca yeni keşfedilen bu kehanetinde 7 Tepeli Kent'e dair bir ibare görmekteyiz.

7 Tepeli Kent'in geçtiği başka birine referans edilen başka bir kehanete geçtiğimizde;
Aziz Malaki kehanetlerini görüyoruz:

Aziz Malaki Katolik Kilisesince aziz ilan edilen İrlandalı biri. Malaki'nin özelliği günümüze kadar gelecek olan papaların yaşayışlarını vs. papalığa seçilecek kişilerin ortalama sembollerini kısa kısa kehanet olarak veren birisi ve çoğunda da tutarlı olmuş biri bu konuda. Malaki'nin kendi el yazmalarında 111 kehanet ve bunlara denk düşen papalar verilmiş. İşin ilginç yanı ise Aziz Malaki'ye atfedilen ve sonradan eklenen diğerlerine göre daha uzun olan
112'nci yani son Kehaneti:

"Kutsal Roma Kilisesinin Son Zulmü Esnasında, Başta Koyunlarını Sayısız Sıkıntıların Ortasında Otlatacak Olan Romalı Peter Bulunacak. Ve Bunlar Sona Erdikten Sonra Yedi Tepeli Şehir Yok Edilecek, Ve Korkunç Yargıç İnsanlarını Yargılayacak. Son."

Evet Aziz Malaki'ye atfedilen bu son kehanet, Malaki'nin de bağlı olduğu Roma kilisesinin zulum yapan bir zalim olduğundan bahsetmekte, sayısız sıkıntılar içinde koyun otlatan birinden bahsetmekte (kıtlık ve bitirilmiş bir doğa var gibi) bu çobanın aziz ilan edilmesi de çıkarılabilir ancak bizi ilgilendiren önemli olan tasvir edilen doğa olmalı ki bu sıkıntılı kuraklık günleri uzak durmuyor. Bu sıkıntılı günlerin ardından ve çobanın belirsiz rustik hayatından sonra Yedi Tepeli Şehir'in yok edileceği karşımıza çıkıyor!...

Aziz Malaki'nin orijinal el yazmalarında 111 kehanet ve papa varken 112'ci kehaneti Malaki yazmadığı halde ona atfedilerek eklenmiş olmasının iki ihtimali bulunmakta;
İlk ihtimal 112'ci kehaneti ekleyenler Aziz Benedict tarikatına mensup rahipler Bu tarikat son Papa’nın kendi mensuplarından biri olacağına inanmakta ve son papada Armageddon' da şeytana karşı savaş vereceğini düşünmekte. (A.G.E.) erişim: 15.03.2021

İkinci ve kuvvetle muhtemel olasılık ise 112'nci kehaneti Malaki ile aynı soyadan gelen Nostradamus'un yazmış olması ki anagramlar ve kiliseye karşı(zalim) kullanılan dil Nostradamus'u net çağrıştırıyor olması ve zaten Nostradamus'un kiliseyle olan üstü örtülü bağlantıları da bilindik bir şey. Gel gelelim Yedi Tepeli Şehir adlı iki farklı kehanetin Nostradamus dışındaki ortak noktasına: İlk olarak Nostradamus'un " İkizler Yılında (20-20) başlıklı Corona' ya yorulan kehanetindeki 7 tepeli şehrin İtalya olduğunu varsayarsak

Malaki'ye atfedilen 112'ci Nostradamus Kehanetinde geçen 7 Tepeli şehir İstanbul olmalı ki Papa'nın Irak ziyaretindeki hatıra pulu ve Roma-İstanbul şehirlerinin kadim ortaklığı

Nostradamus'un " İkizler Yılında" adlı kehanetinin (2020) gerçekleştiğini varsayarsak
Aziz Malaki'nin sadece Vatikan'a gelecek Papa'ları sıraladığı 111+1 Kehanet silsilesi de tamamlanmıştır.
112'nci papa şuan ki Papa olan, Corona'da Irak'ı ziyaret edip Babil/Anunnaki Zigguratını gezen Papa
Fransis'e denk düşmektedir.

Kehanete tekrar döndüğümüzde;

"Kutsal Roma Kilisesinin Son Zulmü Esnasında, Başta Koyunlarını Sayısız Sıkıntıların Ortasında Otlatacak Olan Romalı Peter Bulunacak. Ve Bunlar Sona Erdikten Sonra Yedi Tepeli Şehir Yok Edilecek, Ve Korkunç Yargıç İnsanlarını Yargılayacak. Son."


Kehanette bir çok sıkıntının içinde koyun otlatan biri var. Bu durumda bu kehaneti sonradan Aziz Benedict tarikatı rahipleri Armageddon için eklemişse büyük yıkım öncesi bir kıtlık ve kaos olmalı ki Romalı Peter koyununu zor otlatmakta. Peter'in koyun otlattığı yer ise muhtemelen su havzalarının hala aktığı Mezapotamya olmalı. Sıkıntılar içinde koyun otlatan Romalı Peter demesi ise Peter'in "yaşadığı yeri gösterme/mektedir" nereli olduğunu göstermektedir ki başka bir coğrafyada Romalı olarak anılıyor.
Kehaneti cümle cümle incelediğimizde
Wikipedia göre;
Erişim:15.03.2021

Romalı Peter: Katolik Kilisesi bütün papaları Petrus'un (Peter) halefi olarak görür. Kehanette adlar doğrudan değil, dolaylı olarak verildiğinden 112. papanın adının Peter olması beklenemez. Peter adının dolaylı bir anlatımı içerdiği düşünülmelidir.

Büyük Sıkıntılar: Zulüm-Büyük Sıkıntı: Büyük Babil'in başına gelecek sıkıntıdır. Katolik Kilisesi de dahil olmak üzere bütün Babil'de ortaya çıkan ve kollara ayrılan dinler Büyük Babil olarak adlandırılır. Katolik Kilisesi ise yüzlerce yıldır yaptığı kötülüklerin hesabını vermek üzere, bunların arasında ilk başta gelen bir mezhep olarak başı çekecektir. Diğer bütün Babil (Sümer Babil'in güneyidir. Sümer deki din de Babil'dekiyle aynıdır.)

Yedi Tepeli Şehir: Büyük Babil. Canavarın üzerinde oturan kadın, aynı zamanda Büyük Babil olmaktadır. Buradaki benzetmede canavarın başları birer tepe gibi gösterilir ve Büyük Babil bu tepelerde kurulmuş bir şehir olarak gösterilmiştir. Sahte dinleri temsil eden Büyük Babil yok edildiğinde "Yedi Tepeli Şehir" yıkılmış olacak.

Son: Dünya iyilerin "Büyük Sıkıntı" ve "Armagedon"da sağ bırakılarak yaşamaya devam edecekleri bir yer olarak kalacaktır. "Büyük Sıkıntı" olarak adlandırılan dönem Armagedon savaşıyla zirveye ulaşarak, yalnızca eski dünya ortamına ve düzenine son verecektir. İsa'nın başında olduğu göksel ordular bütün kötüleri bu savaşla yok ederek kötülerin ve onların oluşturduğu ortamın sonunu getireceklerdir. Canavar, sahte peygamber şeklindeki simgelerle anlatılan siyasi kuruluşların tümü yok edilmiş olacaklardır.

112. Kehanetin Latince Anagramına baktığımız da ise;

IN PERSECUTIONE EXTREMA S.R.E. SEDEBIT PETRUS ROMANUS, QUI PASCET OVES IN MULTIS TRIBULATIONIBUS: QUIBUS TRANSACTIS CIVITAS SEPTICOLLIS DIRUETUR, ET IUDEX TREMENDUS IUDICABIT POPULUM SUUM. FINIS.

(A.G.E) Erişim:15.03.2021

112. kehaneti ters yönde en sondan başlayarak aşağıdan yukarı ve sağdan sola olacak şekilde tararsak ve bütün “S” , “R” ve “E” karakterlerinden sonra gelenleri alırsak aşağıdaki karakterleri elde ederiz : “ITD ITV ASP ERS REP”

Bu karakterler Latince “PERSIA PERDITVS T” cümlesini verir. Anlamı ise “Harabeye çevrilen İran T” dır. “T” karakteri Haçı sembolize etmektedir.

“PETRUS ROMANUS SRE” kelimelerinin anagramlarından biri Latince “MORS SUPERNUS ARET” cümlesini veriyor. Bu cümle “Cennetsel Kuzu ekip biçecek” anlamına gelmektedir. “Cennetsel Kuzu” , Hz. İsa’yı temsil eder. İslam inanışında da Hz. İsa’nın kıyamet öncesi Dünyaya geri döneceği ve Mehdi ile birlikte Deccal’e karşı savaşağı anlatılır.

“PETRUS ROMANUS SRE” kelimelerinin anagramlarından bir diğeri de Latince “SERN PROUT ERASMUS” cümlesini veriyor. Bu cümle “Erasmus’a göre SERN” anlamına gelmektedir. Burada “SERN” kelimesi “CERN” e işaret ediyor olabilir. Malachy’nin kehanetleri ise 1590 yılında bulunuyor. Bu çözüm son kehanet’in 1526 yılından sonra başkası tarafından eklenmiş olabilme ihitmalini destekliyor.

Sonuç olarak;
112'nci silsilenin tamamlandığını varsayarsak, ki Papa Irak Ur kenti Babil bölgesi ziyareti takdisine bakarsak kehanet daha çok anlaşılır olacaktır. Bana göre ise 7 tepeli 3 kentin yıkılışı Babil'in yıkılışının tekrar diriltilmesi ile beraber olacaktır.
Nostradamus'un İkizler Yılı Kehaneti & Malaki'nin 112'nci kehaneti beraber vuku bulacaktır.

@sin valor @Parmesan @pisipisipis @Darkon @tuanadolunay
 

pisipisipis

Kayıtlı Üye
Katılım
31 May 2016
Mesajlar
90
Tepkime puanı
196
Konum
Mars
7 Tepeli Kent olarak dünyada iki yer biliniyor: ilki İstanbul diğeri ise İtalya da. Bir 3'ncü varsayımsa konunun sonunda yer alıcak.
Bu çözümleme eski iki farklı kehanetin birbirleriyle nasıl bir bağlantı içerdiğini incelemek için yapılmıştır.
Biliyoruz ki Corona virüsten sonra Nostradamus'un "İkizler Yılında" başlıklı bu metini corona virüse yorulmuştu:
" İkizler yılında (20-20) Doğudan (Çin'den) Bir kraliçe (Corona) yükselecek Gece yaratıklarından (yarasa) Vebasını (Virüs) 7 tepeli diyara (İtalya) yayacak Alacakaranlıklarında olan insanları (yaşlıları) toza dönüştürecek (ölüm ) "

Nostradamus'un pek çok kehaneti varken ve Nostradamus'la ilgili bir çok araştırmacı varken Nostradamus'un bu kehanet metnini neden 2020 Corona çıktıktan sonra araştırmacıların köpürttüğünü bilemiyoruz açıkçası. Bu tarihten 8 yıl öncesi 12.12.2012'yi daha gelmeden köpürten insanlar gel gelelim 2020'yi görememişler. Metin açık olarak 2020'yi işaret ediyor fakat 2020'den önce hiç bir araştırmacı bu kehanetin ne olduğunu açıklamadı üstüne düşmedi. Olaylar olup bittikten sonra Nostradamus bahsetmiş aslında denildi. Her neyse konumuza dönecek olursak; Nostradamus'un "İkizler Yılında" başlıklı araştırmacılarca yeni keşfedilen bu kehanetinde 7 Tepeli Kent'e dair bir ibare görmekteyiz.

7 Tepeli Kent'in geçtiği başka birine referans edilen başka bir kehanete geçtiğimizde;
Aziz Malaki kehanetlerini görüyoruz:

Aziz Malaki Katolik Kilisesince aziz ilan edilen İrlandalı biri. Malaki'nin özelliği günümüze kadar gelecek olan papaların yaşayışlarını vs. papalığa seçilecek kişilerin ortalama sembollerini kısa kısa kehanet olarak veren birisi ve çoğunda da tutarlı olmuş biri bu konuda. Malaki'nin kendi el yazmalarında 111 kehanet ve bunlara denk düşen papalar verilmiş. İşin ilginç yanı ise Aziz Malaki'ye atfedilen ve sonradan eklenen diğerlerine göre daha uzun olan
112'nci yani son Kehaneti:

"Kutsal Roma Kilisesinin Son Zulmü Esnasında, Başta Koyunlarını Sayısız Sıkıntıların Ortasında Otlatacak Olan Romalı Peter Bulunacak. Ve Bunlar Sona Erdikten Sonra Yedi Tepeli Şehir Yok Edilecek, Ve Korkunç Yargıç İnsanlarını Yargılayacak. Son."

Evet Aziz Malaki'ye atfedilen bu son kehanet, Malaki'nin de bağlı olduğu Roma kilisesinin zulum yapan bir zalim olduğundan bahsetmekte, sayısız sıkıntılar içinde koyun otlatan birinden bahsetmekte (kıtlık ve bitirilmiş bir doğa var gibi) bu çobanın aziz ilan edilmesi de çıkarılabilir ancak bizi ilgilendiren önemli olan tasvir edilen doğa olmalı ki bu sıkıntılı kuraklık günleri uzak durmuyor. Bu sıkıntılı günlerin ardından ve çobanın belirsiz rustik hayatından sonra Yedi Tepeli Şehir'in yok edileceği karşımıza çıkıyor!...

Aziz Malaki'nin orijinal el yazmalarında 111 kehanet ve papa varken 112'ci kehaneti Malaki yazmadığı halde ona atfedilerek eklenmiş olmasının iki ihtimali bulunmakta;


İkinci ve kuvvetle muhtemel olasılık ise 112'nci kehaneti Malaki ile aynı soyadan gelen Nostradamus'un yazmış olması ki anagramlar ve kiliseye karşı(zalim) kullanılan dil Nostradamus'u net çağrıştırıyor olması ve zaten Nostradamus'un kiliseyle olan üstü örtülü bağlantıları da bilindik bir şey. Gel gelelim Yedi Tepeli Şehir adlı iki farklı kehanetin Nostradamus dışındaki ortak noktasına: İlk olarak Nostradamus'un " İkizler Yılında (20-20) başlıklı Corona' ya yorulan kehanetindeki 7 tepeli şehrin İtalya olduğunu varsayarsak

Malaki'ye atfedilen 112'ci Nostradamus Kehanetinde geçen 7 Tepeli şehir İstanbul olmalı ki Papa'nın Irak ziyaretindeki hatıra pulu ve Roma-İstanbul şehirlerinin kadim ortaklığı

Nostradamus'un " İkizler Yılında" adlı kehanetinin (2020) gerçekleştiğini varsayarsak
Aziz Malaki'nin sadece Vatikan'a gelecek Papa'ları sıraladığı 111+1 Kehanet silsilesi de tamamlanmıştır.
112'nci papa şuan ki Papa olan, Corona'da Irak'ı ziyaret edip Babil/Anunnaki Zigguratını gezen Papa
Fransis'e denk düşmektedir.

Kehanete tekrar döndüğümüzde;

"Kutsal Roma Kilisesinin Son Zulmü Esnasında, Başta Koyunlarını Sayısız Sıkıntıların Ortasında Otlatacak Olan Romalı Peter Bulunacak. Ve Bunlar Sona Erdikten Sonra Yedi Tepeli Şehir Yok Edilecek, Ve Korkunç Yargıç İnsanlarını Yargılayacak. Son."


Kehanette bir çok sıkıntının içinde koyun otlatan biri var. Bu durumda bu kehaneti sonradan Aziz Benedict tarikatı rahipleri Armageddon için eklemişse büyük yıkım öncesi bir kıtlık ve kaos olmalı ki Romalı Peter koyununu zor otlatmakta. Peter'in koyun otlattığı yer ise muhtemelen su havzalarının hala aktığı Mezapotamya olmalı. Sıkıntılar içinde koyun otlatan Romalı Peter demesi ise Peter'in "yaşadığı yeri gösterme/mektedir" nereli olduğunu göstermektedir ki başka bir coğrafyada Romalı olarak anılıyor.
Kehaneti cümle cümle incelediğimizde


112. Kehanetin Latince Anagramına baktığımız da ise;

IN PERSECUTIONE EXTREMA S.R.E. SEDEBIT PETRUS ROMANUS, QUI PASCET OVES IN MULTIS TRIBULATIONIBUS: QUIBUS TRANSACTIS CIVITAS SEPTICOLLIS DIRUETUR, ET IUDEX TREMENDUS IUDICABIT POPULUM SUUM. FINIS.Sonuç olarak;
112'nci silsilenin tamamlandığını varsayarsak, ki Papa Irak Ur kenti Babil bölgesi ziyareti takdisine bakarsak kehanet daha çok anlaşılır olacaktır. Bana göre ise 7 tepeli 3 kentin yıkılışı Babil'in yıkılışının tekrar diriltilmesi ile beraber olacaktır.
Nostradamus'un İkizler Yılı Kehaneti & Malaki'nin 112'nci kehaneti beraber vuku bulacaktır.

@sin valor @Parmesan @pisipisipis @Darkon @tuanadolunay
@Azoth Sen inanılmazsın çok özenle ve titizlikle hazırlanmışAziz Benedict tarikatı rahipleri Armageddon için eklemişse büyük yıkım öncesi bir kıtlık ve kaos olmalı ki Romalı Peter koyununu zor otlatmakta.
2021 için kıtlık başlangıcı deniliyor.
Kıtlık derken akla sadece gıda anlamında kıtlık gelmesin.
Bir çok şeyin üretimi artık tek bir yerde Çin de çünkü ucuz pandemi olsa da olmasa da üretime devam ediyorlar. Avrupalılar ve biz fabrikalarını kapatırken onlar üretime devam etti.
"Made In China" teknolojinin Çinlileştirilmesi buna en büyük örnek.
 

Azoth

Kayıtlı Üye
Katılım
14 Nis 2020
Mesajlar
25
Tepkime puanı
58
Konum
Tarsus
İş
Gıda Mühendisliği
Moskova da 7 tepeli galiba.
7 tepeli bir çok şehir var dünya, hatta Türkiye'de daha fazladır muhtemelen. Fakat en bilinenleri geçmişten beri bu iki ülke.
2021 için kıtlık başlangıcı deniliyor.
Kıtlık derken akla sadece gıda anlamında kıtlık gelmesin.
Bir çok şeyin üretimi artık tek bir yerde Çin de çünkü ucuz pandemi olsa da olmasa da üretime devam ediyorlar. Avrupalılar ve biz fabrikalarını kapatırken onlar üretime devam etti.
"Made In China" teknolojinin Çinlileştirilmesi buna en büyük örnek.
NASA durduk yere Türkiye'nin kuraklaştığına dair harita atmıştı geçtiğimiz aylarda, Fırat-Dicle gibi iki büyük nehrimiz varken.
Hepsi birbiriyle bağlantılı aslında
Vakti zamanında Made in China yazan ürünler ABD tarafından ve müttefiklerince bayağılaştırılıyordu. Türkiye'de bile haberlerde Çin malı hep kanserojen olarak anlatıldı. Sebebi ise şuanki iki gücün daha o zamandan restleşmeleriydi aslında. Şimdi ise bu güç Çin lehinde daha hızlı adımlarla devam ediyor.
 
Üst