Ölen birini rüyasında görüp onun ahvali hakkında bilgi almak isteyenler kimse; yatsı namazından sonra 4 rekat namaz kılsın ve her bir rekatında zammı sure olarak tekasür suresini okusun, daha sonra namazı bitirdikten sonra şöyle dua etsin; "Allahım falanca kişinin ne durumda olduğunu görmek istiyorum, onu bana göster" diye dua ettikten sonra aşağıdaki arapça duayı okuyup yatsın.

"Allâhümme rabbe cibrîle ve mîkaîle ve isrâfile fatırassemâvâti vel ard, âlimel ğaybi veşşehâdeti münzilet tevrâti vel-incîli vezzebûri vel-furkânil-aziym. Allâhümme ecirnî mâ esteftîke aleyhi bi teraddüdî esnâen nevmi nebbeenil alîm."


Not: Şapkalı harfleri uzatarak okuyun.

Tam bir itikad ve islah ile okuyun netice alırsınız, Arif Pamuk kitaplarından alıntıdır.