Gizlimabet Fal Uygulamamıza Ulaşmak İçin İndir! Hemen Fal Baktır!
6 sonuçtan 1 ile 6 arası

Konu: Zaman Nedir?

 1. #1

  Üyelik tarihi
  01.10.2011
  Yer
  Deustchland
  Mesajlar
  210
  Rep Puanı : 1060
  Ettiği Teşekkür
  0
  17 mesaja 32 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  34

  Standart Zaman Nedir?

  Evet, bir nehir gibi akar zaman geçmişten geleceğe doğru. Ama bu geri çevirilmezlik Zaman’ın bir
  karakteri değil onun dünyasallaşmış halidir. (ç.n. Orijinal metinde “il est la temporalité même du
  temps“ Yani zamandan ve mekândan münezzeh bir Mutlak Zaman’ın dünyevi tecellisidir.) Peki ya
  Zaman’ın içinde olan fiziksel olaylar? Geri çevirilebilirler mi? Fizik kanunlarının ters yönde işlemesi
  meselesi hakkında ne diyebiliriz?
  Zaman Fizik’te t simgesiyle “ete bürünür”. Yani tek boyutludur, tek bir sayı tarihi belirtmek için yeter.
  Artı veya eksi ile yönü de değiştirilebilir. Fizikteki bu kullanım TEK BİR ZAMAN OLDUĞUNU ve
  ZAMAN’IN SÜREKLİLİĞİNİ peşinen kabul eder. Aslında bu kabul bizim hislerimiz içinde en sağlam
  olanına dayanır. Olaylar bazen aynı anda meydana gelebilir ama hiç bir zaman bir boşluk yoktur. Yani
  Zaman’ın geçmediği bir zaman yoktur. Mekân’ın aksine Zaman’ın topolojisi çok fakirdir. İki ihtimal
  var, ya düz bir çizgi ya da bir çember. Bir başka deyişle ya çizgisel, lineer bir zaman ya da bir çevrim,
  döngüsel zaman.
  Döngüsel Zaman modeli bir çok mitolojik anlatıda vardır ama sebep-sonuç ilkesine uymadığı için Fizik
  Bilimi tarafından terk edilmiştir. Bu ilkeye göre sebeplerin sonuçlardan önce gelmesi zorunludur.
  Haliyle Zaman sıralı bir yapıya sahip olmalıdır ki bir noktanın diğerine göre önde/arkada olduğunu
  söyleyebilelim. Dairesel zaman kavramı ise zihnimizin ihtiyaç duyduğu sebep-sonuç zincirini
  “bozar”.
  Zaman’ı temsil eden parametre açık veya gizli olarak bütün fizik formüllerinde vardır. Bu tabi “nahoş”
  bir durum zira daha önce de söylediğimiz gibi Fizik Bilimi Zaman’dan kurtulmaya çalışır. Zaman’dan
  bağımsız, “mutlak” gerçekleri ifade etmek ister. Bu meseleye çare bulmak için “Tarih” kavramı
  üzerinde düşünmek gerekir. Tarih dünyanın Zaman içinde değişime uğradığını varsayar. Oysa
  Fizikçinin aradığı ve Zaman’dan bağımsız olan kanunlar değişmezliği peşinen kabul ederler. Peki
  dünya bir sistem olarak mı görülmelidir yoksa bir tarih/hikâye olarak mı?
  Bu bağlamda fizikçiler Yunan felsefesinin iki zıt ekseni arasında bölünmüşlerdir. Bir yanda
  Parmenides, Varlık’ın ve Mutlak Değişmezlik’in düşünürü. Diğer yanda Heraklitos, hareketin,
  dönüşümün filozofu.
  Çağlar boyu süren bu tartışma iki grubu sürekli karşı karşıya getirdi:
  1. Newton ve Einstein gibi Fizik’ten Zaman’ı tamamen silmek isteyenler,
  2. Geri çevirilmezlik olgusunun Fizik’in her seviyesinde mevcut olduğuna inanan Fizikçiler.
  Temel soru şu: Fizik Bilimi ne için vardır? Zaman’dan bağımsız, Mutlak’ı tarif etmek için mi vardır
  yoksa değişimlerin, dönüşümlerin kanunlarını keşfetmek için mi?
  Tabi bu noktada şu soruyu da sormak gerek : Her fizik formülünde bir zamana raslamamızın sebebi
  nedir? Zaman’ın evrensel oluşu mu yoksa farklı şeylerin bir isim/kavram arkasında toplanması mı?
  Termodinamik zaman ile mekanik zaman aynı mıdır? Ya kozmolojik zaman?
  Geri çevirilmezlik olgusu ışığında bu konuya eğilelim şimdi: Geçmiş bize yazılmış, sabitlenmiş gibi
  geliyor. Tabi ki hatırlayabiliyoruz ama geçmişi hissedemiyoruz. Gelecek ise bütün arzularımıza rağmen
  belirsiz. Gerçek ile bir bağı yok, çok sayıda ihtimal var. Günlük hayatta geçmiş ile gelecek arasında bir
  simetri yok.
  Peki ya fiziksel olayların Geri çevirilebilirliği? Onlara göre de geçmiş ve gelecek arasında farklar var
  mı? Belki sizi şaşırtacak ama “zamanın oku” (ç.n. = Zaman’ın akışı, fr. fleche du temps, ing. arrow of
  time, timeline) adı verilen bu mesele henüz çözülmedi. Hatta son bilimsel gelişmeler hem soruyu
  hem de muhtemel cevapları daha da karmaşık bir hale getirdi. Zaman’ın teorideki yeri sürekli
  değişiyor.
  Başlangıçta fizikçiler Zaman’ı tıpkı Mekân gibi olayların “içinde” olup bittiği doğal bir çerçeve gibi
  düşünmüştü. Daha sonraları yine Fizik’in ihtiyaçlarına cevap vermek için bakış açısı tam tersine
  çevrildi. Özellikle de Einstein’in rölativite teorisi ve kozmoloji doğurdu bu ihtiyaçları. Bu yeni bakış
  açısına göre Zaman ve Mekân artık fizikî olayları içeren bir çerçeve ya da onların şekli değildi. Tersine
  fizikî olaylar onları tanımlıyor ve belirliyordu.
  Zaman’ın ölçülebilen temel fiziksel bir büyüklük olarak görülmesi ilk defa Galileo Galilei ile başladı.
  Ölçülebilir ve temel fiziksel formülleri birbirine bağlayabilir, sıralayabilirdi. O döneme kadar Zaman
  daha çok sosyal olayların bir parçasıydı. Sayılarla, formüllerle bu şekilde iç içe geçmesi nispeten
  yeniydi. Galileo Galilei eğik düzlemler kullanarak cisimlerin düşmesini inceliyordu. Katedilen uzaklık
  olarak Mekân yerine Zaman kullanıldığı takdirde düşen cisimlerin çok basit bir kurala tabi olduğunu
  fark etti. Kazanılan hız düşme süresine orantılı olarak artıyordu.Modern dinamik doğmuştu.
  Mekanik Zaman’ın tanımını ilk defa Newton Principia adlı kitabında verdi: Newton’a göre Zaman
  homojen bir biçimde akıyordu. Evrensel bir Mutlak idi. Cisimlerin uzay içindeki hareketleri peş peşe
  gelen anlardaki konumları olarak tarif edildi. Güzergâh (ç.n. = trajectoire) hesaplamalarında Zaman
  dinamiğin dışında bir parametre olarak görünür. Geçmişten geleceğe doğru akan, homojen, mutlak…
  Fakat ne gariptir ki Newton’un formüllerini kullanarak hem geçmişe hem de geleceğe doğru “gitmek”
  mümkündür. Çünkü Zaman’ın *formül içindeki+ yönünü değiştirseniz dinamiğin temel kanunları
  bozulmaz.
  Bu matematiksel yönteme göre geçmişten geleceğe yönelik her değişim ve dönüşüm tersinin de
  varlığını peşinen kabul eder. Yani tabiat her yaptığının tam tersini aynı süreç ile yapabilir. Newton’un
  üzerinde çalıştığı fizikî olaylar (sürtünme ihmal edilirse) gerçekten de ters çevirilebilir. Newtoncu
  Zaman ne yaratır ne de yok eder. Sadece olup biten şeylere bir tempo tutar ve güzergâhları işaretler.
  Vasıfsız, pütürsüz, bütün anların birbirinin aynı olduğu bir zaman.
  Kant daha sonraları bu Zaman-Mekân çerçevesiyle çerçeve içindeki olayların ayrıştırılmasından
  istifade edecektir. Kant’a göre Zaman-Mekân insan algısına göre a priori şekillerdir ve tecellîlerin
  anlaşılması imkânını koşullandırır. (ç.n. tecellîler kelimesi fr. phénomènes‘in çevirisidir. Bilimsel
  anlamda “fizikî olay” olarak da çevirilebilirdi ama kanaatimizce burada Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi adlı
  eserindeki fenomen-numen eksenine referans yapılıyor)
  Newtoncu kanunların geri çevirilebilirliği 19cu asırda tam bir skandal olarak değerlendirildi. Özellikle
  Ludwig Boltzmann, Willard Gibbs, Ernst Zermelo, Joseph Loschmidt, ve daha sonraları Ilya Prigogine.
  İlk bakışta fiziksel olayların bir film gibi geriye sarılması insana saçma gelmez belki. Ama 19cu yüzyıl
  başında Sadi Carnot ısının mekanik enerjiye dönüşümünün tek yönlü (Sıcaktan soğuğa doğru)
  olduğunu ispat etti. 1824′te yayınlanan “Ateşin hareket ettirici gücü üzerine düşünceler” (Réflexions
  sur la puissance motrice du feu) isimli çalışması termodinamiğin ikinci ilkesinin bir taslağını içerir ki
  son hali 1865′te Rudolph Clausius tarafından verilmiştir.
  Öncelikle her fizikî sistem için entropi adlı bir büyüklüğün varlığını kabul edilir. Entropi sistemin
  durumu tarafından belirlenir ve “düzensizlik-dağınıklık” derecesini temsil eder. Termodinamiğin ikinci
  ilkesi entropi miktarının etraftan soyutlanmış bir sistemde (fiziksel olaylar neticesinde) sadece
  artabileceğini söyler.
  Meselâ bir küp şekerin ve şekersiz bir kahvenin toplam entropisi şekerli bir kahveninkinden azdır.
  Şeker mutlaka eriyecektir ve kahve soğusa bile şeker bir daha eski küp şeklini ve beyazlığını
  bulamayacaktır. Termodinamiğin ikinci ilkesi olayların geri çevrilemez olduğu yönündeki önsezimizi
  doğrular gibi…
  Ama her zaman olaylara biraz daha yakından bakmak gerekir. Fizik kanunları içinde bazıları “temel
  kanunlardır”. Çünkü bunlar maddenin en temel “davranışları” ile ilgilidir, her şeyi açıklarlar. Bu
  kanunlara mikroskopik denir zira en basit yapı taşlarının, atomların ve moleküllerin kanunlarıdırlar.
  Önemli bir saptama yapmak gerekirse bu seviyedeki bütün formüller ters çevirilebilir. Bir parçacığın
  güzergâhı hem geçmişte hem de gelecekte aynı biçimde, sadece zaman değişkenini ters çevirerek
  hesaplanır.
  Ama bu mikroskopik kanunların yanında maddenin davranışını daha genel olarak veren formüller
  vardır. “Makroskopik” denen bu formüller büyüklük olarak bize yakın olan fizikî olayların modelidirler.
  Ve geri çevrilemezler.Meselâ 1811′de Joseph Fourier tarafından ifade edilen sıcaklık formülü ters
  çevrilemez. Sıcaklık tek bir yönde yayılır, sıcaktan soğuğa. Tersi doğru değildir.
  Eğer bir hareket veya dönüşüm sadece ve sadece daha küçük hareketlerin birleşmesi ise makroskopik
  formüller mikroskopik eşitliklerden yola çıkarak hesaplanabilmeli değil mi? Gelin görün ki
  mikroskopik eşitlikler Zaman’a göre ters çevirilebilir iken Makroskopik olanlar değil. Zincirin iki ucunu
  birleştirecek halka ne olabilir?
  Entropi denen şeyin varlığını nasıl kabul edebiliriz? Mikroskopik seviyede sistemin evirilişi Zaman’a
  göre simetrik iken nasıl oluyor da makroskopik seviyede iken sistemin evirilişi dissimetrik (simetriyi
  bozucu) bir fonksiyona tabi olabiliyor?
  Bu sorgulamayı daha derinlere götürmek isteyen Ludwig Boltzmann Newtoncu mekanik ile
  termodinamiğin ikinci ilkesi arasında bir bağlantı bulmak istedi. Çok sayıda parçacığın davranışını
  eksiksiz olarak formüllere dahil etme imkânı olmadığından Boltzmann istatistikten istifade etti ve
  kesin güzergâh hesaplamalarının yerine ihtimallere yöneldi.
  1872′de gaz moleküllerinin konum ve hızlarının fonksiyonu olarak hesaplanacak matematiksel bir
  büyüklük ihdas edilebileceğini keşfetti. Çok şaşırtıcı bir keşifti bu zira çarpışan moleküllerin etkisiyle
  söz konusu büyüklük bir “denge” noktasına doğru evriliyordu. Şayet gaz denge halindeyse sabit
  kalıyordu… sanki Zaman geçmiyormuş gibi. Bir başka deyişle (işaret farkı dikkate alınmazsa)
  entropiye benzeyen bir büyüklüğü keşfetmisti Ludwig Boltzmann.
  Böylece parçacıkların dinamiklerini hesaplamaya yarayan ters çevirilebilir formüller istatistik olarak
  birleştirildiğinde ters çevirilemez makroskopik eşitliklere varılabiliyordu. Buna bakarak Boltzmann
  ters çevirilemezlik olgusunu zayıf olasılıklı makro-durumdan daha yüksek olasılıklı makro-duruma
  evirilmenin bir sonucu olarak yorumladı.
  İzole bir sistemin entropisinin artması moleküler bazda daha muhtemel durumlara evirilmeyi ifade
  eder. Termodinamik Zaman’ın oku (ç.n. = Zaman’ın akışı) “düzenli” halden “düzensiz” hale,
  dağılmaya, bozulmaya gitmekten ibarettir.

  Tüm bunların ötesinde peki sizce zaman nedir?

  You disgusting snake was coiled under the mask of God. If you want to be creative ,
  you must destroy .


  -Friedrich Nietzsche

 2. 2 kişi GabrieL. üyemize teşekkür etti:
  Kahrunum (01.02.2017), Sevinc23 (09.08.2016)

 3. #2

  Üyelik tarihi
  30.01.2013
  Mesajlar
  437
  Rep Puanı : 863
  Ettiği Teşekkür
  749
  233 mesaja 429 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  28

  Standart

  Eğer tekililiği açıklayabilirsek o zaman tam cevabı verebiliriz.Bu şekilde dünya gelişirse 5 bin veya 10 bin yıl sonra olabilir.Bana göre zaman iç gözlemci ve dış gözlemci için farklı algılattıran akıllı bir doğaüstü makina veya akıllı bilinçli bir sistem.


 4. #3

  Üyelik tarihi
  27.01.2015
  Mesajlar
  81
  Rep Puanı : 199
  Ettiği Teşekkür
  25
  34 mesaja 99 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  14

  Standart

  Canlilari olduren sey; ( bilimde karanlik madde olarak isimlendirilen) zaman maddesidir. Bu madde mekani olusturur yani boslugu daha da aciklamak gerekirse maddenin var olabilmesini saglar. Ama ayni zamanda maddeye devamli bir basinc uygular ve bu basinc sonucu olaylar olusur. Yillarca akan suda bekletilmis bir insan dusunun nasil ki hucreler zamanla birbirlerinden ayrilip hirpalaniyorsa, zaman denilen maddede bunun aynisini diger maddelere yapar. Eskimek, yaslanmak tamamen bu yuzdendir. Buna karsi koyabilmek var olan yani mekan icerisinde bir yer kaplayan hicbir varlik, madde icin mumkun degildir. Bunu yavaslatmak veya hizlandirmak mumkundur. Maddeyi ne kadar sikistirirsaniz arasindan gecen zaman maddesinide o kadar azaltirsiniz yani eskimeyi yavaslatirsiniz. Dondurma islemi tam olarak budur. Bir binayi olusturan atomlarin arasindaki boslugu alsaniz bir zeytin tanesinden bile daha az madde kalacaktit elinizde. Karadelik denilen varlik da budur. Gezegenlerin, yildizlarin ve galaksileri olusturan tum atomlarin arasindaki boslugun alindigi dusunun. Ortaya cikacak sey asiri derecede yogunlasmis bir madde yigini olacaktir yani bir KARADELIK. Peki bu yigina karadelik denmesinin sebebi nedir sizce ? Bos olan bir mekanda nasil olurda bir delik olabilir? Iste bu da zamanin bir madde oldugunu ve yirtilabilinen, delinebilen bir madde oldugunu kanitlar. Yani boş olarak tabir ettigimiz bir alanin aslinda bir atom alti parcaciginin milyonlarca kat daha kucuk bir boyut kadar bile bos olmadigi gercegini ortaya koyar. Peki her tarafi saran bu maddeden soyutlanmak mumkunse, hic yaslanmamak hic eskimemek, ebedi olmak oncesinin veya sonrasinun olmadigi bir olgu olmak mumkun degilmidir? Bir karadeligin icine girerseniz zamandan soyutlanmis olursunuz. O karadeligin disindaki biri sizi idrak edemez cunku onun icin siz yoksunuzdur. Onun boyutu sag sol alt ve ust olmak uzere 3. Boyuttur sizinki ise On ve arka yada alt ve ust her- ikiside ayni- olmak uzere 2. Boyuttur. Bu da ilk farkli boyutun kanitidir. Ikinci boyutta madde bizim bildigimiz anlamda var olamaz. Cunku bizim icin bir seyin var olabilmesi icin o seyin bes duyu organimizdan biriyle algilana bilmesi gerekir. Oysa bir karadeligi goremezsiniz, dokunamazsiniz, isitip duyamazsiniz. Sadece onun orda var oldugunu yarattigi etkilerle ogrenirsiniz. Bu da onu teorikte olsa var yapar. Bir karadelik madde yigini oldugu icin hernekadar zamanda bir delik acmayi basarsada zamanin olmadigi bir yerde ne var sorusuna cevap veremez. Cunku karadelik orneginde bir Delik olusur fakat olusan deligi bizim bildigimuz madde doldurur. O madde olmasaydi orda ne olacakti sorusuna ise her insanin verecegi ortak bir cevap var aslinda KARANLIK. Ama benim cevabim ise asil aydinligin, gercekligin orasi oldugu olurdu. Merak etmeyin her canli bir gun orayla bir olacak yani yaratilmistan soyutlanip yaratanla..

  ''Ben'' 'den git, ''Ona'' gel..

 5. #4

  Üyelik tarihi
  23.11.2008
  Mesajlar
  5.316
  Rep Puanı : 17996
  Ettiği Teşekkür
  0
  38 mesaja 112 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  154

  Standart

  Zaman bilinci olmayan, canlı bir varlık türüdür. Aklınızın alamayacağı kadar çok çeşitli ve özellikli varlıklar vardır derim hep, yazılarımı okuyanlar hatırlar. İşte zaman da bu varlıklardan biridir. Varlık deyince aklınıza sadece Dünya üstünde deneyimlediğiniz ve onlar üzerinden betimleme yapabildiğiniz varlıklar gelmemeli, bu da güzel bir örnek.


 6. #5

  Üyelik tarihi
  19.09.2016
  Yer
  Cehennem
  Mesajlar
  11
  Rep Puanı : 11
  Ettiği Teşekkür
  1
  4 mesaja 5 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Mağluk diyebiliriz oda ölüyor bizde ...


 7. Gölge19982 Üyemize teşekkür edenler:

 8. #6

  Üyelik tarihi
  24.08.2017
  Mesajlar
  306
  Rep Puanı : 333
  Ettiği Teşekkür
  86
  113 mesaja 166 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  6

  Standart

  Uzun bir koridorda bir uctan obur uca yurursek zamanda yolculuk yapmis oluruz. Kosarsak ta zamanda yolculuk yapmis oluruz. Bir Scooter ile gitsek de zamanda yolculuk yapmis oluruz.

  Aldigimiz her nefeste 1 yil yaslanacak olsaydik, koridorda yururken ve kosarken de herhangi bir hizli vasita ile giderken ayni nefes sayisini tukettigimizde koridorun ya basinda ya ortasinda ya da sonunda omrumuzu tuketmis olurduk.

  Koridorda her 10 metreye 2,5 ar metreden 4er temsili mevsimler terlestirsek ve her 10 metrede sabit bir yil kilimi yere sersek, surat arttikca zaman kisalacaktir.
  Zamanin disina cikabilmek icin sembolik ifadeleri hercek hayata tam hizalayabilmek gerekir. Ama birsey surekli eksik kaliyor. alternatif bir duzlem bulamiyoruz pratikte test edilebilecek.

  Ilim tek bir nokta idi, cahiller onu cogaltti. Hz. Ali RA

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Zaman Çukuruna Düşen İnsanlar(Zaman çekmeceleri)
  Konu Sahibi DreaMLife Forum Paranormal Hikayeler
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 15.09.2016, 05:03
 2. Esnemeler ne zaman geçer?
  Konu Sahibi Yakinas Forum Diğer
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 06.03.2015, 18:05
 3. zaman
  Konu Sahibi kizil3432 Forum Diğer
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 08.02.2015, 17:05
 4. Zaman
  Konu Sahibi BlackHawk04 Forum Diğer
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 20.12.2014, 14:57
 5. Ay ve Zaman
  Konu Sahibi dexter Forum Gezegenler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06.08.2013, 19:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •