Gizlimabet Fal Uygulamamıza Ulaşmak İçin İndir! Hemen Fal Baktır!
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Organlarımız Karakterimizi Nasıl Etkiliyor?

 1. #1

  Üyelik tarihi
  31.05.2010
  Mesajlar
  883
  Rep Puanı : 1468
  Ettiği Teşekkür
  547
  186 mesaja 269 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Organlarımız Karakterimizi Nasıl Etkiliyor?

  Organlarımızın şekilleri karakterimizi etkiliyor mu, etkiliyorsa nasıl etkiliyor? Krimonoloji dahil pek çok bilimsel karater analizinde bu bilgiler esas alınıyor, peki bu etki gerçekten doğru mu?

  İnsanların organlarına bakarak onların kişilikleri hakkında fikir sahibi olmak mümkün mü?

  Kişinin karakterinin sadece bir organa ya da burca göre şekilendiğini iddia etmek tabiki imkansızdır. Gizli ve açık bilimlerin verilerine göre; insanların karakteri doğum haritasındaki yıldızlardan, doğduğu çevre, aldığı terbiye ve aile içi psikolojik iletişime kadar pek çok şeyden etkilenir... Ama her organın karaktere etkisi olma ihtimal bilinir ve bunların birbiriyle bağlantıları çözülebilirse işte o zaman, bu, bir bilimsel teori olur.

  Bu yazıda parmaklardan, yüz şekillerine, cinsel organlardan, tırnaklara kadar insan bedeninin karakterini nasıl etkilediğini tüm ayrıntıları ile bulacaksınız.

  İşte organlardan karakter analizi ilgili her şey:

  Vücudunuzun pek çok organı gibi el parmaklarınızın da kişiliğiniz hakkında bir çok gerçeği ortaya çıkarttığını biliyor musunuz? Üstelik sadece parmaklarınız değil neredeyse tüm organlarınızla karakteriniz arasında bir ilişki var.

  Anatomik verilerle karakter analizi mümkün ama bunun için de çok özel uzmanlık gerekiyor. Yani yarım hekim candan, yarım alim imandan ettiği gibi yarım karakter analiz bilgisi de insanı dosttan ve ahbaptan eder...

  Konu yeni bir şey değil, insan vücut uzuvlarının da burçları gibi bazı karakterlerini açığa çıkardığı öteden beri biliniyordu. Hatta Ünlü İslam bilgini Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname'sinden bunları listediği için konuyu küçümseyen pek çok kişi tarafından alay konusu edilmişti.

  Halbuki İlm-i Firaset ve İlm-i Sima adı altında derlenen çeşitli metodlar ve tezler, kıyafetname adıyla kaleme alınan bugünkü fizyonomi ve anatomi biliminin öncüsü eserlerdi. Bugün modern bilim, TIP ve psikolojik tedavi teknikleri bu bilgileri bolca kullanmaktadır.

  Antik çağlardan beri binlerce yıldır bilginler ve mistik yolcular, beden ve yüz özelliklerimizin karakterimize yansıdığının farkındaydılar. Aristo, Antik Yunan’da fizyonomi üzerine bir kitap yazmış, yüz, beden ve sesin fiziksel özelliklerini incelemişti.

  Homeros ve Hipokrat da pratik felsefenin antik bir yöntemi olarak yüz okuma hakkında yazılar yazdılar. Bu anlamda bir insanın yüz özelikleriyle yaşam çizgisi arasında bir bağlantı olup olmadığını anlayabilmek için çeşitli çalışmalar yapıldı. Ortaçağda fizyonomi astrolojiyle birleştirildi ve mistik bilimlerin bir parçası haline geldi.

  Batı Medeniyetinde bunlar olurken, Doğu medeniyetinde de önemli çalışmalara imza atılmıştı. Bedenin tüm organları ve yüz okuma, konusunda Erzurumlu İbrahim Hakkı yazdığı Marifetname hayli meşhurdur.

  Dış görünüşü, göz, saç rengini inceleyerek insanların huylarına dair çıkarımlar yapan bilim Osmanlı’da “İlmü-I kıyafet’ül beşer” ve “İlmü’l feraset” adıyla anılır. Öte yandan, dış görünüşün iç dünyayı yansıtacağı fikri, Divan edebiyatında “kıyafetname” denilen metinlerin hazırlanmasına yol açmıştır.

  İslâm medeniyetinde kıyafetnamelerin gelişmesine, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) ahlâkını anlatan hilyelerin öncülük ettiği varsayılmaktadır. Hilyeler birer kıyafetnâme olmamasına rağmen Hz. Peygamberiin şekli, şemali, huyları ve ahlâkını içeren bilgileri içerdikleri için bu alana kaynaklık eden unsurlardan olmuşlardır. Özellikle Endülüs'te antik dönem eserlerini İslami bilgilerle buluşturup, yorumlayan İslam Bilginleri bu alanın ilk öncüleridir de denebilir.

  Arap ve Fars edebiyatlarında ortaya çıkan ilk kıyafetnâmeler, genellikle manzum ve mensurdur ve mesnevi tarzında yazılmıştır. İslâm dünyasındaki ilk kıyafetnâme örneği İmam Şafii'ye aittir. Onu Kindi, İbn Sina, Zekeriya Râzi, Fahreddin Razi, Muhyiddin Arabî, Kuşeyri gibi birçok isim takip etmiştir. XV. yüzyılda yaşayan Akşemsettin’in küçük oğlu Hamdullah Hamdi’nin Kıyafetname’si bu eserlerin en bilinenidir. XVIII. yüzyıl ozanı İbrahim Hakkı’nın Marifetname’si ise oldukça meşhur başka bir kıyafetnamedir.

  Beden Uzuvlarına Göre İyi Bir Yöneticinin ve İdeal İnsanın Özellikleri

  Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig adlı ünlü eseri bir kıyafetname olmasa da verdiği bilgilerle bu alanın öncüleri arasıda yer alır. Yusuf Has Hacip eserinde iyi bir yöneticinin nasıl olacağını tarif ederken, insanın fizikî portresinden faydalanır.
  Örneğin boyla ilgili şunları söyler: "Kısa boylu bodur kimseler, hırçın tabiatlı olurlar; hırçın nereye giderse, orda kavga başlar. Boy orta ve her şey bununla münasip olmalı; ey bilgili insan her işte itidalden ayrılma."

  Boy konusunda ilginç bir de Arap Atasözü vardır ki konunun ifrat ve tefrit boyutunda nerelere uzanabileceğinin en somut göstergesidir: Tüm uzun boylular aptaldır, Hz. Ömer hariç. Tüm Kısa boylular fetvazdır, Hz. Ali hariç!

  Bütün bilimsel veriler gibi bu bilgiler de çoğu zaman kötüye kullanılmıştır ve kullanılabilmektedir. Fakat birileri kötüye kullacak diye faydalı kullanacakların bilgilerden istifadesi engellenecek değildir. Kıyafet ilminin verileri yüzyılların getirdiği bir birikimin, ferasetin ürünüdür. Bir dönem devlet yöneticileri, bu ilmin erbabları vasıtasıyla insanları değerlendirip görev vermiştir. Ayrıca Bilgeler ve Allah dostları, bu bilgiler sayesinde kendilerine gelen kişileri istidatlarına göre değerlendirip, onları uygun olan yola yönlendirmiştir.

  Beden ve organ şekillerinden karakter okuma bilgileri yani kıyafet ilminin verileri sübjektiftir, görecelilik içermektedir. Bu verilere bakarak kesin yargılarda bulunmak ve insanları tek veya birkaç özelliğinden yola çıkarak bir kategoriye koymak yanlıştır. Zaten kıyafetnâme yazarları da bir insanı birçok yönüyle bir bütün olarak değerlendirmeyi tavsiye ederler ve derler ki; "Zîrâ Allah (celle celâluhu) insanı mükemmel bir surette yaratmıştır. Ona verdiği yetenekleri, organları ve emanetleri iyiye veya kötüye kullanma inisiyatifini eline vermiştir. Kitap ve elçilerle de desteklemiştir. Bir insanda olumsuz özelliklerin bulunması, onun tamamen kötü biri olacağına delalet etmez. Çünkü Yüce Yaratıcı olumsuz vasıfların yanında, onu dengeleyecek başka olumlu vasıflar da vermiştir. İnsan, kendine bağışlanan emanetleri değerlendirip, kötülüğe kullanılacakları iyiliğe yönlendirmeli, iyileri ise devamlı geliştirerek iyi yolda kullanmalıdır."

  Bu konuda Osmanlı'da "Her şeyin vasatı iyidir." düşüncesinden beslenen kıyafetnâmelerden hareketle ideal insan tipi şöyle tasvir edilir: "Orta boylu, küçük başlı, yassı ve yuvarlak yüzlü, siyah ya da kumral saçlı, siyah yay kaşlı, sık kirpikli, küçük elli, uzun ve yumuşak parmaklı, yumuşak etlidir. Yani her şeyi normal ölçüde olan şüphesiz güzel olur."
  Edebiyatımızda ilk müstakil kıyafetnâmeyi Hamdullah Hamdi (ö. 1503) yazmıştır. 150 beyitten oluşan eserde, insan vücudu organları yönüyle tanıtılmıştır.

  15. yüzyıldan sonra gelişme gösteren kıyafetnâme türü, manzum bir şekilde yazılan eserlerle sürmüştür. Şaban-ı Sivrihisarî'nin tercümesi (1531), Bayramiye şeyhi İlyas ibn İsa-yı Saruhanî'nin Kıyafetnâme'si, Abdulmecit ibn Seyh Nasuh'un Kıyafetnâme'si, Balizâde Mustafa, Mustafa b. Evranos'un kıyafetnâmeleri, Niğdeli Visali'nin Vesiletü'l-İrfan, Lokman bin Hüseyin'in Kıyafetnâmetü'l-Osmaniyye fi Şemail-i Osmaniyye'si edebiyatımızın diğer örnekleridir.

  Genellikle tasavvuf çevrelerince yazılan bu eserler, çoğunlukla Arapça mensur eserlerden tercüme niteliğindedir.
  Kıyafetnameler, kumral, siyah saçları, siyah gözleri över. Bu özelliklere sahip kişilere akıllılık, sabır, zekâ gibi nitelikler yakıştırır. Küçük başı akıl azlığına, büyük başı zekiliğe, uzun dili budalalığa işaret gösterir. Parmaklar, dişler, burun, dil, dudaklar, tırnaklar, kulaklar, benler, saçlar, hatta tüyler, renk, şekil, kalınlık ve incelik bakımından anlamlandırılır. Kıyafetnamelere göre güzellik öğesi sayılacak pek çok özellik ise sakıncalar taşır. İri dalgalı saç inatçılık, kıvırcık olan saç da koyun gibi bir bağlılığa işarettir. Ucu kalkık burun hayalcilik ve gurur göstergesidir.

  Kıyafetnamelerde yer alan bilgilere göre benler bile büyüklükleri, bulundukları yere göre birçok karakter özelliğine ipucu olurlar. Örneğin sağ şakaktaki et beni, kararsızlığı; alnın sağ yanındaki ben, güçlü bir belleği ve hızlı kavrayışı, uzun ömrü; alnın solundaki ben, dengeliliği; iki kaş arasında sağda ben, aşka düşkünlüğü, hoşsohbetliliği, iyi bir geleceği; iki kaş arasında solda ben, mantıkla iş görmeyi, duygululuğu; göz kapağındaki ben, hassas bir mizacı; gözün alt kapağındaki ben, meraklı ve kuruntulu bir yaradılışı gösterir.

  Kriminoloji de bu bilgilerden faydalanıyor

  18. ve 19. yüzyıllardan itibaren suçluları bulabilmek için krimolojiye ait bir çalışma alanı haline gelen fizyonomi, bugün psikoloji, istihbarat, siyaset ve ekonomi yönetimi ile iletişim alanında önem arz etmektedir..

  Artık hayatta başarı isteyen yöneticiler, siyaset adamlarından, suçla mücadele eden emniyet kuruluşlarının kriminoloji yöntemlerine kadar, bu verileri kullanılıyor.

  Geçtiğimiz aylarda İngiltere’de piyasaya çıkan 'The Finger Book' (Parmak Kitabı) adlı kitapta da, birçok özelliğimizin parmak yapısına ve parmak uzunluğuna bağlı olduğu ifade ediliyor.

  İşte kitapta yer alan ifadelerden bazıları...

  Yüzük parmağı, işaret parmağından uzun olan bir insan; Hassas ve dışa dönük biridir. Risk almaktan korkmaz. Normal bir insana göre daha agresif olur. Müzisyenlik kabiliyetine sahip olur. Genelde solak olur. Futbol, Basketbol ve uzun koşu gibi spor dallarında başarılı olur. - Hiperaktif ve anti sosyal olma ihtimali yüksek olur.

  Yüzük parmağı, işaret parmağından kısa olan bir insan; (Genelde kadınlarda görülen bir özelliktir) İdari işler, ev dekorasyonu ve sağlık hizmetlerinde başarılı olur. Duygusal ve içine kapanık olur, korkuları ve kaygıları olur. Şizofren olma olasılığı yüksektir.

  Yüzük parmağı, işaret parmağından eşit olan bir insan; Başına buyruklardır. İnanmadıkları hiçbir şeyi söylemezler. Öfkelerini kendi içlerinde yaşarlar. Çok çabuk sıkılırlar.

  Marifetname'ye göre ise el ve parmaklarla ilgili, karakteri etkileyen bazı özellikler şöyledir.

  İnsanın bileği uzun olursa, yardımsever olur, istemeden bahşiş verir.
  Eli küçük olursa, o insan değerli, emsalsiz ve güzeldir.
  Parmağı uzun olursa; o kişi bilgi sahibi ve hüner ehlidir.
  Parmağı yumuşak olursa, o insan şüphesiz dahi, zeka sahibi (zeyrek) olur.
  Tırnağı geniş olursa; akşam sabah sev onu.
  Tırnağı yumru ve çizik olursa, o insan kadir kıymet bilmez...
  Tırnağı yassı ve düz olursa, eli her işe yatkın olur...

  PARMAK VE TIRNAK ŞEKİLLERİNE GÖRE KARAKTER ANALİZİ

  Öte yandan kıyafetnamelerde yer alan bilgilere göre parmak ve tırnaklar şunları işaret etmektedir.

  PARMAKLAR

  Güzel ve mütenasip parmaklar: İyi bir tabiata
  Küçük ince parmaklar: delice hareketler yaparak zevk alan kimselerde olur.
  Araları açık parmaklar: Kendini beğenmişliğe, zekaya, nefsine düşkünlüğe, sır saklamamaya işaret eder.
  Birbirlerine çok sıkışık parmaklar: Sır saklamaya dirayete, mutekit olmaya .
  Parmaklar arkasına kolaylıkla dönebilirse: Maharetliliğe, hilekarlığa
  Dipleri ayrı, uçları bitişik parmaklar: Acze kusurlu bir tabiate.
  Dipleri bitişik parmaklar: sır saklayıcılığa.
  Elin içine doğru gömülü bir baş parmak: hasisliğe, köpekçe yaltaklanan bir tabiate işarettir.
  Elin içne doğru gömülü bir baş parmak: İradenin zayıflığına, ahmaklığa
  Baş parmağa doğru eğik şehadet parmağı: Kendini düşünen ihtiraslı bir tabiate delalet eder.

  Uzunluk kısalık

  Şehadet armağından uzun yüzük parmağı: Düşünememezlilik ve pratiklikten yoksunluğa.
  Yüzük parmağından uzun şehadet parmağı: İş başarma kabiliyeti, zevke düşkünlük.
  Şehadet parmağına doğru meyilli orta parmak: Zevke ve iyi yaşamaktan başka bir şey düşünmeyen bir mizaca.
  Yüzük parmağına doğru meyilli orta parmak: Gösteriş merakı, güzel sanatlara düşkünlük.
  Orta parmağa eşit yüzük parmağı: Oyun ve sergüzeşt meraklısı olmak.
  Uzun baş parmak: Azim ve iradeye , metanet ve sebata.
  Kısa baş parmak: Zayıf iradeye, uçarılığa, çabuk kanmaya, başkalarının istek ve arzularına kolaylıkla baş eğmeye.
  Geniş parmak: Zekanın, Fikrin şiddetli kuvvetli olmasına
  Dar baş parmak: Maharetten çok hile ile başarılı olan cinfikirliliğe.

  Parmak boğumları

  Parmaklarda tırnağın bulunduğu boğum: Kabiliyetlere, başa, zekaya.
  Orta boğum: Zeka kabiliyetinin derecesine, göğüse, dimağa, beş hissimizle ruhumuzun duyduğu zevk ve acılara.
  El ayasına bitişik olan üçüncü boğum: Sevki tabii kabiliyetlerini küçük beyin ve karnına ait şeylerde bu boğumdan okunur.

  TIRNAKLAR

  Kendiliğinden pembe tırnaklar: Sebat ve metanete
  Tırnaklar yuvarlak ve büyük ise: Hürriiyet ve istiklakli sevmeye, hırslı olma ve elindekiyle yetinmemeye.
  Parmaklar cılız ve tırnaklar sivri ve eğik ise: Şehvete düşkünlük, Kötülüklerde aşırılık, akciğerlerde rahatsızlık alameti
  Tırnakların dibindeki beyazlığın olmaması: Kasızlığa işaret
  Parmak uçlarında incelen tırnaklar: Ciğerlerinin kötü olmasına.
  Tırnaklar siyah yuvarlak ve solgun ise: Sahibinin tehlikeli bir insan olduğuna.
  Kısa tırnaklar: Mücadeleci bir tabiata, alaycılık, muziplik, tenkitçilik işaretidir.
  Kısa ve sert tırnaklar: Hiddet ve şiddete
  Küçük ve etle çevrili tırnaklar: Şehvete düşkünlüğe, Beden temizliğine önemvermeye,Bu insanlar evde , işte mahalde, hasılı herşeyin temiz olmasına çalışır ve yaparlar.
  Tırnaklardaki beyazlıklar: Asabiliğe.
  Siyah lekeleri olan tırnaklar: Karamsar bir tabiata.
  Kolay kırılan tırnaklar: Şüpheli bir sihhate, kireç azlığına.
  Sivri tırnaklar: Tembellik, hayalperestlik, güzel sanatlara merak.
  Uçları ince ve dipleri geniş tırnaklar: Gevezeliğe, iyilik ve doğruluğu seven ve beğenen bir tabiata.
  Yassı, geniş ve uçları biraz bükümlü tırnaklar: Hilekarlık, sır saklayıcılık.
  Boz renkli solgun ve yuvarlak tırnaklar: Tehlikeli bir şahsiyete işarettir.
  Yenik tırnaklar: Sinirlilik melankoli.
  Serçe parmağındaki tırnak beyazlığı: Kalb zaafına.
  Saat camı biçiminde yuvarlak ve kubbeli tırnak: Bironşit hastalığına yakalanma riskinin yüksekliğine.
  Kırmızı tırnak: Demevi mizaca orta halli sihhate.
  Uzun tırnak: İhtiyalı olmak ve utangaçlık belirtisidir.

  MARİFETNEME'YE GÖRE UZUVLARIN KARAKTERE ETKİLERİ VE BEDENDEN KARAKTER OKUMANIN İPUÇLARI

  Öte yandan Marifetname'de bu bilgiler sadece ayrıntıdır.

  18. yüzyılda yaşamış ünlü bilim adamı ve mutasavvıf Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın (1705-1771) Marifetname'si ansiklopedik bir kitap olması İtibariyle, fizyonomiye de büyük yer vermiştir. Olgun bir mutasavvıf olan İbrahim Hakkı, çok sayıda eser yazmıştır ama bu eserler arasında en meşhur olanı Marifetname'dir.

  Marifetname, "Mukaddime" ile üç "Fen" ve bir "Hatime" olmak üzere beş ayrı bölümden oluşmaktadır. Bu kısımlar da kendi içlerinde "Bab, Fasıl, Nevi" olarak ayrılmıştır ki bu bölümler dışında başta ve sonda, birkaç sayfalık yazılar da vardır.

  Marifetname'de, fizyonomi ile ilgili bilgiler döneminin diline göre hayli sade ve esprili şiirlerle süslenerek yer almaktadır.

  Marifetname'de yer alan bilgilere göre; kalın dudaklı insanların zevkine düşkün, ince ve normalde sıkça kapalı duran dudaklara sahip olanların sıkı ağızlı oldukları belirtilmiştir, insanlarda küçük baş, aklın azlığına ve sır sakla-mamaya, büyük baş akla ve zekaya, yassı tepe baş lakaytlık ve gamsızlığa, yanlardan basık baş huyu ve tabiatı dar ve hiddetli olmaya işarettir.

  Gaga burunlu insanlarda egemenlik ruhunun, kalkık burunlularda ise asiliğin olduğu ifade edilmiştir. Yüzün belirgin organları olan gözler, burun, ağız, çene, kulakların yanı sıra kaşlar, kirpikler, göz kapakları, gözleri rengi, derinin rengi, kırışıklar vs. ele alınan özellikler arasındadır.

  Maddeler halinde bu bilgileri sadeleştirdiğimizde şu liste oluşuyor:

  1. Boyu uzun olan, saf akıllı olur, kolay kandırılır.
  2. Boyu kısa olanın hilesi çoktur, kötü huya meyillidir.
  3. Orta boylu olan kişi akıllı ve güzel huylu olur.
  4. Saçı sert olan keskin zekâlı olur.
  5. Saçı yumuşak olan ebleh ve arsız olur.
  6. Saçı sarı olanın işi gücü kibir ve gazaptır.
  7. Saçı kara olanda sabır vardır. Böyleleri ile yakınlık kurmaya bak.
  8. Saçı kumral olan ise güzel, huyca eşsizdir.
  9. Saçı seyrek olan ârif ve zarif bir kişidir.
  10. Saçı çok olan kadının anlayışı kıt olur.
  11. Başı küçük olan kişinin aklı da az olur. Böylelerine sakın sırrını söyleme.
  12. Başı büyük olanın aklı çok olur.
  13. Başının üstü yassı olan keder çekmez.
  14. Başının cildi sağlam olan hayır işler; şer işlemez.
  15. Başı kel olana yakın olma. Böylesinden sakın ki, kötü huylu olur.
  16. Alnı dar olanın ahlakı da dar olur.
  17. Alnı yumru olan kötü ve aldatıcı olur.
  18. Alnı enli olanın kötü huyluluğu hastalık gibidir(ondan gitmez).
  19. Alnı düzgün olan kişiyi emniyetli bil.
  20. Alnı kırışıksız olan şüphesiz tembel olur.
  21. Alnındaki kırışıklar uzun olan anlayışlı olur. Kırışığı az olan cömert olur.
  22. Kaşları arası kıvrımlı (kırışık) olan kişi baştan sona gam yüklüdür.
  23. Kulağı büyük ve enli olan cahil ve tembel olur.
  24. Kulağı küçük olan hırsızdır. Kulağı orta büyüklükte olan ise dürüsttür.
  25. Kaş ucu ince olanın işi gücü fitnedir.
  26. Kaşı çok kıllı olan gönlü kırık ve kederli olur.
  27. Kaşı açık olan dürüsttür. Kaşı çatma ise hırsız olur.
  28. İnce kaş güzeldir ama bunun da uzunu kibirlilerde bulunur.
  29. Kaşı kavisli olan her zaman dilber olur.
  30. Gözün çukur ve eğik olması kibirlilik alâmetidir.
  31. Kara gözlü olanlar itaatkâr olur. Gözün kanlı olması ise yiğitlik alametidir.
  32. Gözleri gök olan zekîdir. Ela gözlü ise edebli olur.
  33. Gözü küçük olan hafif bir kişiliğe, gözü büyük olan ise zarif bir kişiliğe sahiptir.
  34. Gözü yumru olan hasetçi olur. Gözü orta büyüklükte olan gerçek dosttur.
  35. Kıpık gözlü olan yaramaz ve çirkin olur.Bakışı gevşek olan ise süslü olur.
  36. Noktalı göz ok gibidir. Böylesinin gözü başkasına çok değer (nazarı dokunur).
  37. Tek gözlüye yakın olma; sık bakan ise emniyetli sayılmaz.
  38. Şaşıya hiç bakma ki sana eğri (kötü düşünerek) bakar.
  39. Gözü güleç olan güzel olur. Kirpiği sık olan ise eşsizdir.
  40. Yüzü büyük olan hastalıklıdır. Küçük yüzlü olmak ise kibir alametidir.
  41. Yüzü yumru olan ahmak; yassı olan güzel olur.
  42. Yüzü arık olan borcuna sâdık değildir. Yüzü etli olan ise sakil olur.
  43. Yüzü hayli uzun olan konuşurken yalan konuşur.
  44. Yüzü sert olanın genellikle sözü acı olur.
  45. Yüz, değirmi gerekir. Dolunaydan parlak olmalıdır.
  46. Tebessüm eden bir yüze bakanlar rahatlık bulup kam alır.
  47. Benzi kızıl olan edeblidir.
  48. Benzi sarı olan hastalıklı; siyaha çalan ise tevekkel olur.
  49. Gözleri gök veya mâvi olursa ondan uzak olmaya bak.
  50. Rengi ortada olan yüz hem ak hem kızıl olur (yanak ve alın).
  51. Burun biraz uzun ise sâhibinin anlayışında biraz kıtlık vardır.
  52. Burnu kısa olanın içinde korkusu çok olur.
  53. Burnunun ucu top olan kişi neşeli olur.
  54. Burnunun ucu ağzına yakın olan adamdan kendini sakın.
  55. Burun delikleri geniş olursa, kibir ve haset alametidir.
  56. Burnunun iki kanadı hareketli olan kişide kahır ve inat bir aradadır.
  57. Burnu geniş olan kişide şehvet hastalık halini almıştır.
  58. Burnu eğri olan kişi himmette bulunmayı düşünür.
  59. Ağzın küçük olması güzelliktendir ama böyle kişi korkak olur.
  60. Ağzı büyük olan yiğit eğri olan ise kötüdür.
  61. Kadının cisel organının şekli ağzının şekli gibidir.
  62. Burnundan konuşan kişinin bu özeliği kibrine dalâlet eder.
  63. İnce sesli erkek, kadına düşkün olur, kibirden olsa gerek işi gücü şehvettir.
  64. Erkek sesli kadın ise çoğunlukla yalan söyler.
  65. Sözü hızlı söyleyenin anlayışı yüksektir.
  66. Sesi kaba olanın himmeti de vardır, merhabâya değer.
  67. Sesi çatal olan kişi halka fazlasıyla kötülükte bulunur.
  68. Gülüşü çok olan kişiden hayâ beklenemez.
  69. Yüzü güleç ve sözü tatlı olan kişi ne aziz kişidir.
  70. Yufka ve kırmızı dudaklı kişi iyi ilim tahsil eder.
  71. Dudak etli olursa sahibi kızgın ve sakil olur.
  72. Dişleri iri olan kişi çoğunlukla kötülük yapar.
  73. Dişi orta irilikte olanın işi doğruluk ve esenliktir.
  74. Kokusu güzel olanın huyu da hoş olur.
  75. İnce çeneli erkekte akıl az olur.
  76. Çenesi enli olan kişi sert ve kaba olur.
  77. Çenesi orta halli olan akıllı ve güzel olur.
  78. Sakalı uzun olan kişi hünersiz olur.
  79. Sakalı sık olan sakil olur. Böyleleri sözü uzatır da uzatır.
  80. Kara ve seyrek sakal zekaya delildir.
  81. Hiç sakalı olmayan kösenin hilesi pek çok olur.
  82. Sakalı değirmi olan kişi olgunluklarla doludur.
  83. Kafası geniş olan ahmak olur.
  84. Boynu çok uzun olan kişide olgunluk az olur.
  85. Gerdanı ince olan ise câhil olur.
  86. Boynu kalın olan kimse gece gündüz tıkınır oburlaşır.
  87. Boynu kısa olanın hîlesi çoktur.
  88. Boynu orta uzunlukta olan kişi hayırlı işler ile uğraşır.
  89. Her yeri orta halli olan kişi şüphesiz bir dilber olur.
  90. Omuzu sivri olan hırsız ve işleri yaman olur.
  91. Eğri omuzlu kişinin, işi eğri olur.
  92. Kısa omuz eblehin, düşkün omuz, efilindir.
  93. Mutedil olan omuz sahibi, rumuz anlar.
  94. Kolu eğri ve kısa olsa, o şerli olur.
  95. Bileği uzun olursa, istemeden bahşiş verir.
  96. Eğer küçük olduysa el, o misilsiz ve güzeldir.
  97. Parmağı uzun olan, bilgi sahibi ve hüner ehlidir.
  98. Parmağı yumuşak olan, şüphesiz zeyrek olur.
  99. Tırnağı geniş olmasa, akşam sabah sev onu.
  100. Tırnağı yumru ve çizik olsa, o bilmez yazık.
  101. Tırnağı yassı ve düz olsa, olur eli uz.
  102. Göğsü çıkık olanın ahlakı da kötüdür.
  103, Göğsü eğer dar olsa, gece gündüz o, gam yer.
  104, Göğsü geniş olsa, onun gönlü hiç melûl olmaz.
  105. Göğüs ve omuzdaki kıl, cür'ete delil olmuştur.
  106. Kadının göğsü büyük olsa, şehveti çok olur.
  107. Göğsü uzun olsa onda süt az olur.
  104. Kadının göğsü küçük olsa, süt onda çok olur.
  105. Sütlü memeli ve doğurgan kadın, eşine dosttur.
  106, Orta memeli olanın memesini eşi emer.
  107. Eti yumuşak olan tende, can ve lütuf olur.
  108. Eti hoş ve latif olan,bilgili ve zarif olur.
  109. Eti pek katı olanın kabalığı katı oldu.
  110. Arkası yassı kişinin işi, sefahet oldu.
  111. Arkası kambur adamın huyu da kötü olur.

  112. Sırtı geniş olanın,kuvveti çoktur.
  113. Eğer beli ince olursa, şekli yerince olur.
  114. Arkada kıl bittiyse, şehvete delil olmuştur.
  115. Karnı büyük olan gabidir.
  116. Karnı küçük olan çelebidir.
  117. Karnı hem büyük hem kısa olursa, kötü huylu ve zorlu olur.
  118. Kasıkta kıl bitmezse, tabiati vahşi olur.
  119. Oyluğu enli olan, şüphesiz tembel olur.
  112. Cinzel organı küçük olan, olgu ve bilgili oldu.
  113. Cinsel aleti uzun olan, ahmaklığına delildir.
  115. Cinsel organı büyük olan, çok kötülük sahibidir.
  116. Husyeler küçük olsa sahibi korkak oldu.
  117. Husyeler büyük olsa, o kişi pehlivandı.
  118. Ferci (cinsel organı) eğer küçük olsa, o kadın tehlikelidir.
  119. cinsel organı etli ve büyük olursa, kadının şehveti çoktur.
  120. Oyluğu pek uzun olanın şehveti az olur.
  121. İnsanın bir kıçı eğri olanın içi kibir ve hasettir.
  122. Dizi büyük olan, hayli yük yüklenir.
  123. Baldırı kalın olanın, lütfu olmaz, cimri olur.
  124. topuğu etli kadını, şiveli say.
  125. Kadının ökçesi yufka olursa, şüphesiz dilber olur.
  126. Ökçesi kalın olan mert, şecaatte tek oldu.
  127. Ayağı enli kişinin, cevr ve cefadır işi.
  128. Eğer ökçe uzun olursa, sahibi çok hâyâlıdır, namusludur, edeplidir.
  129. Parmağı uzun olan, anlayışla bilgi doludur.
  130. Adımı dar olanın cünbüşü hoştur Çünkü salınarak yürür, akıl ona hayran olur. Adamı öldürür o güzel yürüyüşü, ölüyü diriltir o güzel sözleri.

  FİZYONOMİYE GÖRE BAŞTAKİ ŞEKİLLERİN KARAKTERE ETKİSİ ve YÜZDEN KARAKTER OKUMA İPUÇLARI

  ALIN

  Geniş: Entelektüel, hayal gücü kuvvetli
  Normal: Dengeli, yetenekli
  Açık: Sosyal, paylaşımcı, eli açık
  Dar: Çok dikkatli, dakik, rakamlarla arası iyi
  Dörtgen: İyi kalpli, alçak gönüllü, asil
  Dik: Bağımsız
  Yuvarlak: Hınçlı, çabuk sinirlenen
  Aşırı enli: Kibirli, övünmeyi seven
  Bombeli: İnisiyatif sahibi, uyumlu
  Çökük: Zorluklara karşı direnci olmayan, ürkek
  Aşırı küçük: Cimri, çabuk sinirlenen
  Kırışıksız ve düz: Kibarlığa yatkın, dış görünüşe önem veren, süslü

  KAŞLAR

  Kalkık: Dinamik, hırslı, kolay sinirlenen
  Düz: Rahatına düşkün, iyimser, dünyayla barışık
  Geniş: Ufku geniş, güvensiz, hassas
  Uzun: Güçlü, dirençli
  Aşağıya doğru inen: Ters, hoşgörüsüz, kendisinden başka hiçbir fikri kabullenmeyen
  Kısa: Sakin karakterli, duygusal, aktif
  İnce: Esnek, başarılı, kolay pes eden
  Çalı gibi: Güçlü yaradılışlı, başarılı
  Kalın ve siyah: Dürüst, alçak gönüllü
  Burnun üzerinde birleşen: Çabuk sinirlenen, cimri, dengesiz, maceracı
  Kalın, aşağı doğru kavisli: Hayal gücü kuvvetli
  Gözlere yakın, hilal şekilli: Ters, başına buyruk
  Kavisli ve yüksek: Hayat aşkıyla, enerjiyle dolu
  Aşağı doğru: Centilmen, sahiplenici, ciddi ilişkiler yaşayan

  GÖZLER

  Çukur: Ciddi, gizemli, zaman zaman gaddar, sezgileriyle hareket eden
  Burna yakın: Konsantrasyonu kuvvetli, titiz, kararlı
  Büyük: Açık, kibar, sözüne güvenilir, tembel
  Küçük: Odaklanmış, özel, cesareti ve iradesi zayıf
  Ne büyük ne küçük: Asil karakterli
  Patlak: Hevesli ve meraklı
  Parlak: İhtiraslı
  Dış uçları aşağı doğru: Empati yeteneğine sahip, problemleri öngörebilen; bu nedenle de hayal kırıklığına uğramayan, merhametli

  Göz rengi:

  Koyu kahve veya koyu mavi: Güvenilir, ciddi
  Koyu gri: Cimri
  Gri: Sadık
  Yeşil: İsabetli karar veren, kinci ve son derece kıskanç
  Kahverengi: Diğerlerini düşünen, uysal ve uyumlu, zaman zaman sadakatsiz ve işler istedikleri gibi gitmeyince de çabuk sinirlenen
  Kestane rengine yakın: Dengeli
  Kurşuni mavi: Şair ruhlu, romantik, pratik işlerde başarısız, hayalci ve dalgın
  Siyah-kahverengi-yeşil: Enerjik.
  Siyah: İhtiraslı, ateşli, coşkulu, kurnaz
  Mavi: Hassas, çevresi tarafından çok sevilen, çevrenin sevgisine ve takdirine bel bağlayan, üstlendiği vazifelere pek düşkün olmayan

  Göz Kapakları

  Görülebilen göz kapakları: Verdiği sözü tutan, ilişkilerde samimiyete ve sadakate önem veren, karşısındaki kişilere karşı da aynı beklenti içinde olan
  Az görülebilen göz kapakları: İlişkilerde bağlılığa da bağımsızlığa da eşit derecede önem veren, dengeyi sağlamayı bilen
  Görünmeyen gözkapakları: Çok iyi odaklanabilen, kişisel özgürlük alanına çok önem veren ve buna saygı gösterilmesini isteyen Aşırı büyük gözkapakları: Ciddiyetsiz, düşünmeden hareket eden
  Alt göz kapakları sarkık: Alkole meyilli

  BURUN

  Dar: Kontrolcü
  Geniş: Kendine güveni tam, iyi bir lider
  Dolgun: Güçlü, inatçı, cömert ve sabırsız
  Küçük ve kısa: Kibirli, cimri, kötü kalpli
  Dışa doğru: Lider ruhlu, idare etmeyi seven ve temsilci ruhlu
  Düz ve kalkık: Şehvetli, ihtiraslı
  Kambur: Barışçı, cömert, eli açık
  İçe doğru: Yardımlaşmayı seven, girişken
  Sivri: Çabuk sinirlenen, meraklı
  Uzun, ağza kadar uzanmış: Cesur, kahraman, akıllı, adil
  Geniş ve düz: Sosyal ama kararsız
  Burun deliklerinin duvarları kalın: İyi kalpli
  Burun deliklerinin duvarları ince: Hırçın
  Burun delikleri geniş: Sinirli
  Dairevi burun delikleri: Alçakgönüllü
  Burnun alınla birleştiği yer çökük: Şehvetli

  DUDAKLAR

  Geniş ve düşük: Cömert
  Kısa ve kalkık: Gururlu
  Büyük: Cesur, savaşçı ruhlu
  Ensiz, büyük: Hilekar, yalancı
  Aşırı büyük alt dudak: Tembel
  İnce, ensiz: Şan ve şöhret tutkunu
  Kalın ve kalkık: Ağzı kalabalık
  Birbirine çok yakın ve sıkışmış: İtici mizaçlı, geçimsiz
  Kalın, sarkık: Zevke ve eğlenceye düşkün
  İnce ve düşük: Öz konuşan
  Üst dudak ve damak önde: Huysuz ve kavgacı

  ÇENE

  Geniş: Otoriter, dediğim dedik
  Aşırı enli, dörtgen: Acımasız, enerji dolu, kaba
  Aşırı yuvarlak: Enerji dolu
  Dar: Yumuşak başlı
  İkiye ayrılmış: Kararsız
  İleriye doğru çıkık: İnatçı, hoşgörüsüz
  Gamzeli: İnatçı
  Keskin uçlu: Çabuk sinirlenen
  Yukarı doğru eğik: Zevkine düşkün
  Küçük: Kararsız, tereddütlü

  YÜZ ŞEKLİ

  Enli, etli ve yuvarlak: İyi kalpli
  Aşırı uzun: Kibirli, kendini beğenmiş
  Çökük: Kötü ahlaklı
  Düz şekilli: Ters, başına buyruk ve bazen zalim
  Kemikli ve kare: Tedbirli, zaman zaman acımasız, sert, baskın karakterli
  Şişman: Maddiyatçı, eğlenceyi seven ve rahatına düşkün
  Uzun ve oval: Aptal, kendini beğenmiş
  Aşırı küçük: Bayağı
  Keskin hatlı: Alçak hislere yatkın
  Küçük: Cesaretsiz ve iradesiz
  Balon şekilli: İyi kalpli, alçak gönüllü
  Uzun, dikdörtgen: Asil
  Kemikli: Çalışmayı seven, ürkek
  Üçgen: Az duyarlı
  Zayıf: İhtiyatlı, derin düşünceli
  Seyrek sakallı: Dengeli

  BAŞ

  Büyük: Hassas
  Uzun, sivri çene ve sivri kafa: Yalancı, yaltaklık etmeye yatkın
  Küçük: Duyarsız, hoyrat, incitici
  Yukarı doğru ensiz: Pişkin ve yırtık

  SAÇ RENGİ

  Sarı: Cesur
  Bal rengi: Soğuk
  Kızıl: Kurnaz
  Siyah: Korkak


 2. 4 kişi aşk üyemize teşekkür etti:
  ahmetttnet (22.03.2015), lviv angeles (21.03.2015), Selenit (21.03.2015), Yakinas (22.03.2015)

 3. #2

  Üyelik tarihi
  26.01.2014
  Yer
  HAYALLERİN GERÇEK OLDUĞU ÂLEM
  Mesajlar
  3.223
  Rep Puanı : 8871
  Ettiği Teşekkür
  3.848
  2.248 mesaja 4.360 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  79

  Standart

  Korkak,hoyrat,cesaretsiz,kararsız.(Öleyim ben ya bildiğin öleyim,yangında yanayım)..Kendimden soğudum resmen
  Neyse ki açık ve kibar sözlülüğümden güvenilirliğimden yırttım acık

  ¡Gracías a Dios por todo!

 4. lviv angeles Üyemize teşekkür edenler:
  Selenit (21.03.2015)

 5. #3
  Pembe kuvars

  Üyelik tarihi
  23.05.2014
  Mesajlar
  1.783
  Rep Puanı : 4901
  Ettiği Teşekkür
  4.813
  1.247 mesaja 2.414 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  49

  Standart

  Hepsine bu benmiyim dedim p
  Bu kadar uzun bir yazıyı bir daha telefondan okumam paylaşım için teşekkürler. Bir havas kitabının arka sayfalarında buna benzer bir yazı görmüştüm.


 6. Selenit Üyemize teşekkür edenler:
  lviv angeles (21.03.2015)

 7. #4

  Üyelik tarihi
  23.06.2014
  Mesajlar
  27
  Rep Puanı : 11
  Ettiği Teşekkür
  17
  3 mesaja 5 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart

  )) bu ne yahu 'tek gözü olana yakın olma', 'şaşıdan uzak dur' )) ayıp, günah değil mi okuyan arkadaşlarımız muzdaripse de kalpleri kırılırsa her özelliğimde cömerlik yazıyor gurur duydum ama pek doğru olduğuna katılmıyorum..


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Ay bugün bizi nasıl etkiliyor? 14 Kasım 2012
  Konu Sahibi can-dan Forum Aktüel & Yaşam
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 14.11.2012, 20:06
 2. Duyu Organlarımız Nasıl İşliyor? Maddenin ardındaki sır!!
  Konu Sahibi embriyo Forum Bilim & Teknoloji
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 13.11.2011, 20:49
 3. Atlantis Bugünkü Dünyayı Nasıl Etkiliyor?
  Konu Sahibi mally Forum Ezoterizm
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 05.04.2011, 12:30
 4. Zihin Bedeni Nasıl Etkiliyor?
  Konu Sahibi Elfangel Forum Psikoloji
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 04.03.2011, 16:00

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •