Daha çok efsane tarzında olayları araştırıyorlar o halde.