Hayatın bizi köşeye sıkıştırdığı ve zorladığı anlarda gölgelerimizle karşılaşırız. Işık varsa, gölge de vardır. Kendimizden ne kadar eminsek, gölgemiz de o kadar karanlık olur. Gölge, bizde eksik olan, tamamlanmak ve anlaşılmak isteyen yanlarımızdır. Küçük yaşlardan itibaren, doğal olarak farkında bile olmadan kendimizi kendimize tanımlarız. Çevremizin etkisi, aile hayatımız, kardeşlerimiz, tüm yakınlar kendi kendimizi tanımlamamıza aracı olurlar.Kuşkusuz kendimizde bulduğumuz ve rahatlıkla kullandığımız yönleri öne çıkarırken, bu özelliklerin tersi gibi görülen yönleri, aslında yönlerimizi adeta kötü bir düşman, bir zayıflık ve gölge gibi düşünürüz. Ancak ne zaman kendi varsayımlarımızın ve kişiliğimizin etkisiz olduğunu görürüz, bu zor zamanlarda bocalasak da, aslında gölgelerimizden çok şey öğrenebileceğimizi farkederiz. Kendimize düşman bellediklerimizi kabul ettiğimiz ve anlayabildiğimiz ölçüde olgunlaşırız.

Astrolojik açıdan, özellikle yükselen burcunuz nasıl bir gölge yaratmış olacağınızla ilgili ipuçları verebilir. Yükselen Koç için Terazi’nin özellikleri bir gölge halini alabilir. Tipik Koç’lar düşünmeden, samimi biçimde hareket ettikleri için Terazi’yi fazla diplomatik ve hesapçı olarak görürler. Aslında öğrenilmesi gereken şey biraz da kendimizi başkalarının yerine koyabilmek ve denge sağlayabilmektir. Koç’un gölgesinde tarafsız ve dengede kalmanın sanki kötü bir şey olduğu algısı vardır. Yükselen Boğa için Akrep bir gölge yaratır. Boğa istikrar, huzur, tatmin ve ömür boyu sürecek bir doygunluk yaşamak ister. Akrep ise kurcalayıcı, huzur bozucu ve yıpratıcı olarak algılanır. Ancak ne zaman Boğa’nın huzuru kaçar,o zaman Akrep’in ifade ettiği değişime ayak uydurma ve kendini yeniden yaratabilme gücünü kendi içinde hissedebilir. Yükselen İkizler için Yay bir gölge yaratacaktır. İkizler doğal hali ile uçarı, hareketli, meraklı, fırsatları hemen yakalamak isteyen, genç ruhlu bir yapıdadır. Halbuki karşıt burcu Yay anlam arayan, sadece yüzeyde ve kolay olanı değil, içten bir çaba ile hayatımıza katabileceğimiz geniş ufukları anlatır. Ne zaman İkizler kendi yüzeyselliği ile sıkışıp kalır, o zaman Yay’ın sorgulayıcı ve kapsamlı tutumundan daha çok şey öğrenebileceğini farkeder. Yükselen Yengeç için Oğlak sert bir gölge oluşturur. Yengeç doğal hali ile çocuksu, yumuşak, sevecen ve kolayca etkilenir ve oldukça duygusal bir yapıya sahiptir. Ancak Yengeç bu özelliklerinin işe yaramadığını gördüğünde olgunlaşmanın ve daha ciddi davranmanın gerekliliğini Oğlak’tam öğrenmek durumundadır. Karşısındaki acımasız ve gaddar olarak tanımlasa da, hep çocuk gibi korunamayacağımız için, hayat aynı zamanda bize daha gerçekçi olmayı öğretmek durumundadır.

Yükselen Aslan için Kova bir gölge oluşturur. Aslan kendi doğal halinde dikkat çekmek isteyen, yaratıcılığını ortaya koyan, kendine fazlasıyla güvenen ve ben merkezci bir yapıdadır. Ancak Aslan bu tutumunun işe yaramadığını gördüğü durumlarda, Kova’nın daha objektif, daha paylaşımcı ve gerçekçi yönleri geliştirmesinin önemli olduğunu ve herkesin ona her zaman uymayabileceğini, başkalarına saygı gösterilmesi gerektiğini öğrenmek farkederek kendini geliştirebilir. Yükselen Başak için Balık olgunlaştırıcı bir gölge oluşturur. Başak kontrollü, pragmatik, analizci, titiz ve detaycıdır. Herşeyi zekası ile becerebileceğini düşünebilir. Ancak zor durumda kaldığında Balık’ın daha toleranslı, hayatın akışını kabullenebilen ve kimi zaman kendini şartlara bırakmayı bilen özelliklerini öğrendiği ölçüde, problemlerini daha rahat aşabileceğini farkedecektir.
Yükselen burcumuz hayata bakış açımız hakkında çok şey söyler. Kendimizde eksik hissettiğimiz şeyleri beğenmiyor, onaylamıyor gözüksek de, eksikliğini hissettiğimiz şeyin tamamlanması çok önemlidir. Çoğu zaman kendimizde bulamadığımız unsurları suçlama ve gölgeleme yoluna gideriz. Ancak ne zaman zorlansak, kendimizi yetersiz hissetsek, bu gölgelerimize de ihtiyacımız olduğunu görürüz. Özellikle yükselen burcumuzun karşısında yer alan burç hayatımızda karşılaşabileceğimiz gölgelerin içeriği ile ilgili bilgiler verirler.

Yükselen Terazi için gölgenin Koç olduğunu görürüz. Terazi ilişkilerinde ve hayata bakış açısında uyum, denge ve hoşluk arar, sıklıkla karşısındaki memnun etmeye özen gösterir. Ancak zorlandığı durumlarda kendi başına karar verip, seçim yapması ve cesaret göstermesi gerekir. Koç mücadeleyi, gerekli ise savaşı anlatır. Terazi’nin bu anlamda zayıflıkları vardır. Tek başına kalmayı öğrendikçe gölgesinin ona çok şey anlattığını görmeye başlayabilir. Yükselen Akrep’in gölgesi Boğa burcudur. Akrep tutkuları ile yaşar. Kurcalamadan edemez, zorlar ve sürekli karşısındakini değiştirmeye uğraşır. Ancak Boğa sakin ve kendi başına huzurludur. Aşırı durumlarda Akrep’lerin tahripkar olmaya başlaması durumunda, durup Boğa’dan öğreneceği çok şey vardır. Akrep Boğa’dan değer vermeyi ve özellikle kendine değer vermeyi öğrenebilir. Yükselen Yay’ın gölgesi İkizler’dir. Yay değişik alanlarda çok şey öğrenmeyi ve felsefe yapmayı sever. Hayatın anlamı üzerine kafa yorar. Ancak bunu yaparken de çok dağılır ve kimi zamanda kafası karışır. Bu eksikliğini görebilmesi için İkizler’in daha pratik, becerikli ve fırsatlardan yararlanan yaklaşımını öğrenmesi doğru olacaktır. İkizler onda eksik olan anı yaşayabilme pratikliğini kazandırabilir.

Yükselen Oğlak’ın gölgesi Yengeç’tir. Oğlak planlı, ciddi, sorumlu ve fazlasıyla gerçekçidir. Ancak bu katılığı onun duygusal ilişkilerde soğuk görülmesine yol açabilir. Oğlak Yengeç’in daha duyarlı, empati kurabilen, koruyucu, içten olabilecek özelliklerini alabilir. Buna ihtiyacı vardır. Böylece aradığı güveni bularak rahatlayacak, yakın ilişkilerinde daha kucaklayıcı ve merhametli olmayı öğrenebilir. Yükselen Kova’nın gölgesi Aslan’dır. Kova ilk bakışta son derece akılcı, soğukkanlı, bilimsel ve özgündür. Ancak yeteri kadar samimi ve sıcak olmayabilir. Bu eksikliğini Aslan’ın doğal cömertliğinde ve hayata pozitif bakışında bulabilir. Kova, Aslan’dan öğreneceği yaşam sevinci ve kendine değer verme yetisiyle, daha yaratıcı ve samimi olabilir. Yükselen Balık burcunun gölgesi Başak’tır. Balık yükselenler hayata yumuşak, daha dağınık, etki altında kalan, hayalci ve fedakar bir çizgiden bakarlar. Hayatlarında kendilerini sürekli kurban edecek bir şeyler arayıp, önem verdikleri kişiyi idealize edebilirler. Ancak bu durum eninde sonunda problemlere ve hayal kırıklıklarına da yol açacaktır. Balık Başak’tan daha dikkatli, soğukkanlı, akılcı, düzenli ve mantıklı olmayı öğrenmek durumundadır. Böylece ruhsal enerjisinin boşuna harcanmasını önleyebilir.

Eksik kalan yönlerimiz bizi tamamlayan gölgelerimizdir. Yükselen burcumuzun karşısındaki, 7. Evdeki burcun özelliklerine bakarak, aslında hangi konuların daha fazla farkına varıp, kendi hayatımıza katarak öğreneceğimiz çok şey olduğunu görebiliriz.Alıntıdır.


Sevgiler...