PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : çevirgel Duası -Gideni Geri Getirmek için.deli_i
19.12.2008, 18:52
Gideni getirmek için bir dua... Kolay bulunmuyor;
Faydası yediye tamamlanınca görülüyor bildiğim kadarı ile: abdestli olarak (ve başta istenirse niyet ederek) yedi kez okunuyor.Cuma peşpeşe okunuyor. Okumaya başlamadan 2 rekat namaz kılmanın etkiyi arttıracağını duydum.
Dua metnindeki "Filanca"nın yerine dönmesi istenen kişinin adının geleceğini söylememe gerek yok sanırım. Bunun bir iyisi mümkünse anne adını da katarak "...`dan doğma ..." olarak telaffuz etmektir. (Tabii bu kesinleştirme, baştaki niyet etme kısmı için de geçerli.)

Buyurun:

Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca`nın gönlünü bana dost kıl.
Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca`nın gönlünü çevirgel.
Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan`ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca`nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.
Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca`nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.
İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur`ân-ı Kerim.

Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti İmanil mü`minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin.

İlâhi senin lûtfun için ve senin in`amın için ve senin ihsanın için.
İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için.

Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca`nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil.

Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca`nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü

İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca`nın gönlünü bana çevirgil.

İlâhi Musa Aleyhisselâm`ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca`nın aklına, Filanca`nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil.

Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil.

İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu.

Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi.

Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca`nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.

İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle.

Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca`nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Ya ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha.

Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.

Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune.

Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci.

Bismillâhirrahmanirrahîm.

Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.

Çevirgel duasının tamamlıyacısı (2)
Çevirgel duasının tamamlıyacısı
Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahil ` azimi ve billahilkerimüskün ya sürhubad. Ve Bihakki Adem safiyullah hürmeti için üskün ya sürhubad. Ve bihakkı nuh neciyullah hürmett için üskün uhruc ya sürhubad. Ve bihakki şit nebiyullah hürmet için üskün uhruç ya sürhubad. ve bihakki Tevrati Musa aleyhisselam Hürmeti için üskün ya sürhubad. Ve bihakki İncili İsa aleyhisselam hürmeti için üskün ya sürhubad . Ve bihakki Fürkanı Muhammed Mustafa Aleyhisselam hürmeti için uhruç ya sürhubad. ve bihakki yüzyirmidörtbin Peygamberler hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad.
Üçyüz onüçmürseller ve peygamberler hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.ve cebrail ve mikail ve israfil ve azrail hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad. Ve arş ve kürsi ve levh ve kalem onsekizbin alem hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.ve sekiz uçmak ve yedi tamu hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.Ay gün ve yagmur ve kar hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad. Ve medinede yatan evliyalar ve gaziler ve şehitler hürmeti hakkiçin üskün uhruc ya sürhubad.Beytül ` mamur ve beytül ` mukaddes hürmeti hakkiçin üskun ya sürhubad. Ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa `nın Kur`an Nuri hürmeti Hakkiçin uhruç ya sürhubad. Billahil`azimi hakkiçin uhruç ya sürhubad.Felekin Hasenatin felekin hasemetin şerberasiyyen serberasiyyen şerberasiyyen behhuzeten behhuzeten behhuzeten mülhakan mülhakan mülhakan ve lutfen ve lutfen ve lutfen bihi bihi bini üskün üskün üskün ya sürhubad Hazini kelemüllah hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.

Ve altı bin altı yüz altmış altı ayet hakkiçin üskün ya sürhubad.üçyüz altmış altı arşı azime kelamüllah hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad. Sel isen üskün ya sürhubad . Ve Muhammed Mustafa sallalahü aleyhi vesselem perilerinden ise uhruç ya sürhubad. Ve Seyyid Ahmedkebir perilerinden isen uhruç ya sürhubad.Ve süleyman Peygamber perilerinden isen uhruç ya sürhubad. Kaf dagı devleri perilerinden isen uhruç ya sürhubad . Pınar başında ve ayagında ve agaçlar dibinde ve sular kenarında ve yol caddesinde ve degirmen yerinde ve bu dünyada olan devlerinden ve perilerinden isen üskün uhruç ya sürhubad .

Ve taliye ile gelip koşanlardan isen uhruç ya sürhubad. Başagrısında isen üskün ya sürhubad. esrgolardain gelen ferştelerden isen uhruç ya sürhubad . Ve bel agrısında isen uhruç ya sürhubad. Ve bilmedigim marazlardan isen uhruç ya sürhubad. Ve cümle melik sadatın malzemesini tutsun. Bunun senin ve cümle alem halkının günahı senın üzerine olsun Bunu komazsan vaz gelmezsen merdutlerden olasın. eger bir dahi vazgel uyruk incitmeyesin . Eger bir dahi tutarsın yetmişiki milletin ahi seni bitürsün üskün uhruc ya Sürhubad.Bu çevirgel duasının tamamlıyıcısıdır . eger zamanında okunursa emin olun sevdiginiz geri gelecek yada haber alacaksınız .

ssessiz
18.01.2009, 17:53
Ben bu duayı yaptım bir türlü gelmedi.Acaba o mu gelmiyor dedim başkası için yaptım o da gelmedi,sorun bende mi acaba?

sutdisi
18.01.2009, 18:18
hmmm o gelmiyorsa baska gelsin bari diye okunur mu canim bu dua;)
sanirim sen gercektende emin olmadigin icin tutmamistir...

ha zohar
19.01.2009, 01:31
bu her iki duada yapılışları yalnıştır .bu duanın anahtarı olmadan yapılırsa ve gününde saatinde olmazsa tutmazz .bu tip çalışmalar daha çok terse döner olacağı varsada olmazz.

dilem
19.01.2009, 05:32
Peki ha zohar dogrusu nasil yani zamani günü saatini söyleyebilimisin? ben son zamanlarda her gece niyet ederek okuyorum bu ters bir etki yapabilirmi?

ssessiz
19.01.2009, 16:17
bu her iki duada yapılışları yalnıştır .bu duanın anahtarı olmadan yapılırsa ve gününde saatinde olmazsa tutmazz .bu tip çalışmalar daha çok terse döner olacağı varsada olmazz.
aynen öyle oldu,galiba ters tepti.doğru söylüyosun ne diyim şapka çıkartıyorum.

selenim
19.01.2009, 16:42
ben bu duayı yaptım bi türlü gelmedi.acaba omu gelmiyo dedim başkası için yaptım oda gelmedi,sorun bendemi acaba

herşeyin hayırlısı ama sana bir değil bir kaç kez okumanı tavsiye ederim...

zohar o zaman arkadaşlara yardımcı olalım değilmi...anahtar dediğin nedir ..gerçekten bir anahtarmı materyal olarak kullanılıyor yoksa eksik bilgimi olduğunu söylüyorsun..

dilem
19.01.2009, 19:29
evet bende selenimin sordugu seyi merak ediyorum ..yani her gece niyet ederek okuyorum bunun etkisi ne olabilir yani buda ters tepebilirmi?

ssessiz
19.01.2009, 22:18
Ben kesinlikle her duanın bir okunma üslubunun olduğuna inanıyorum.Yoksa ne kadar okursan oku faydası yok.Hani derlerya eskiler dilek saatiymiş ondan duan kabul olmuş.ama biz bilmediğimizden okuyoruz allah kabul etsin ,saatine denk gelir inşallah dualarımız.

xesim
19.01.2009, 23:09
Yaptım da olmuyor,olmadı demeyin en büyük taşı önünüze kendiniz koyuyorsunuz.Olmadıysa bir samimiyetsizlik var demektir!

yaren81
19.02.2009, 18:06
Arkadaşlarım bir yardım etseniz..:( aklım karıştı.Dün gece çevirgel duasına başladım ben 7 gün devam edecektim ama gittiğim sohbet gurubundaki ablalar ters de tepebilir dediler.Bir çocuk üni. sınavına girerken okumuş soruları yapıp yapıp silmiş yani geriye geriye dönmüş :(:( Ne yapacağım ben ya off offf

kermit
19.02.2009, 18:11
Çevirgel duasını sınav için mi okumuş?
bu dua gideni getirmek bir daha giderse tekrar getirmek, büyü yapılırsa büyüyü kırıp yine geri getirmek içindir sınav için okuyanı ilk defa duydum.

SaSSa
19.02.2009, 18:11
Çevirgel duası iki kısımdan oluşur.Diğerini de edinmelisiniz.

azrael
19.02.2009, 19:00
Diğer kısmını biliyorum ben de çok kişi yok tamamlayıcısı dedi.

yaren81
19.02.2009, 23:22
Evet sınav için okumuş dediler.Ben okumaya devam edeyim,dün ilk kez okudum 2 rekat namaz kıldım, arkasından secdede okudum.7 gün böyle devam edeceğim. Değil mi? Her gece 7 kez mi okunması daha iyi olur acaba? Sassacım diğeri de derken ne yapmalıyım acaba..azrael arkadasım biliyorum demişsin rica etsem paylaşır mısın?

tuuuce88
20.02.2009, 00:03
ben de bu duanın 7 cuma okunması gerekiyor diye duymuştum. Ablam 7 cuma okumuştu akabinde , çevirgel tesbihi çekti bir çok şey daha denedi. Olmayınca olmuyor işte dönmedi sevgilisi. Güllü kitaplarda bu dua 7 cuma diye yazıyor.

SaSSa
20.02.2009, 02:41
ÇEVİRGEL DUASI ve TAMAMLAYICISI:

*Faydası yediye tamamlanınca görülüyor bildiğim kadarı ile: abdestli olarak (ve başta istenirse niyet ederek) yedi kez okunuyor. Ya yedi gün (erkekler için gece) üstüste, ya da yedi Cuma peşpeşe okunuyor. Okumaya başlamadan 2 rekat namaz kılmanın etkiyi arttıracağını duydum.
Dua metnindeki "Filanca"nın yerine dönmesi istenen kişinin adı söylenir.Bunun bir iyisi mümkünse anne adını da katarak "...`dan doğma ..." olarak telaffuz etmektir. En baştan niyet ederken de bu şekilde niyet edilmelidir.

Buyurun:


Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca`nın gönlünü bana dost kıl.

Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca`nın gönlünü çevirgel.

Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan`ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca`nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca`nın gönlünü bana dost kılıvergil.
Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.

İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil.Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur`ân-ı Kerim. Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.Ve bihürmeti İmanil mü`minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin.İlâhi senin lûtfun için ve senin in`amın için ve senin ihsanın için.İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için.
Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca`nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil.

Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, vebihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca`nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca`nın gönlünü bana çevirgil.İlâhi Musa Aleyhisselâm`ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca`nın aklına, Filanca`nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil.

Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil.İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve
İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için.İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu.
Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi.

Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca`nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil. İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle. Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca`nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Ya ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha.Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil
Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune. Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci.

Bismillâhirrahmanirrahîm.

Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.
Çevirgel duasının tamamlıyacısı :

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahil ` azimi ve billahilkerimüskün ya sürhubad. Ve Bihakki Adem safiyullah hürmeti için üskün ya sürhubad. Ve bihakkı nuh neciyullah hürmett için üskün uhruc ya sürhubad. Ve bihakki şit nebiyullah hürmet için üskün uhruç ya sürhubad. ve bihakki Tevrati Musa aleyhisselam Hürmeti için üskün ya sürhubad. Ve bihakki İncili İsa
aleyhisselam hürmeti için üskün ya sürhubad . Ve bihakki Fürkanı Muhammed Mustafa Aleyhisselam hürmeti için uhruç ya sürhubad. ve bihakki yüzyirmidörtbin Peygamberler hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad.

Üçyüz onüçmürseller ve peygamberler hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.ve cebrail ve mikail ve israfil ve azrail hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad. Ve arş ve kürsi ve levh ve kalem onsekizbin alem hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.ve sekiz uçmak ve yedi tamu hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.Ay gün ve yagmur ve kar hürmeti
hakkiçin üskün ya sürhubad. Ve medinede yatan evliyalar ve gaziler ve şehitler hürmeti hakkiçin üskün uhruc ya sürhubad.Beytül ` mamur ve beytül ` mukaddes hürmeti hakkiçin üskun ya sürhubad. Ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa `nın Kur`an Nuri hürmeti Hakkiçin uhruç ya sürhubad. Billahil`azimi hakkiçin uhruç ya sürhubad.Felekin Hasenatin felekin hasemetin şerberasiyyen serberasiyyen şerberasiyyen behhuzeten behhuzeten behhuzeten mülhakan mülhakan mülhakan ve lutfen ve lutfen ve lutfen bihi bihi bini üskün üskün üskün ya sürhubad Hazini kelemüllah hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.


Ve altı bin altı yüz altmış altı ayet hakkiçin üskün ya sürhubad.üçyüz altmış altı arşı azime kelamüllah hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad. Sel isen üskün ya sürhubad . Ve Muhammed Mustafa sallalahü aleyhi vesselem
perilerinden ise uhruç ya sürhubad. Ve Seyyid Ahmedkebir perilerinden isen uhruç ya sürhubad.Ve süleyman Peygamber perilerinden isen uhruç ya sürhubad. Kaf dagı devleri perilerinden isen uhruç ya sürhubad . Pınar başında ve ayagında ve agaçlar dibinde ve sular kenarında ve yol caddesinde ve degirmen yerinde ve bu dünyada olan devlerinden ve perilerinden isen üskün uhruç ya sürhubad .

Ve taliye ile gelip koşanlardan isen uhruç ya sürhubad. Başagrısında isen üskün ya sürhubad. esrgolardain gelen ferştelerden isen uhruç ya sürhubad . Ve bel agrısında isen uhruç ya sürhubad. Ve bilmedigim marazlardan isen uhruç ya sürhubad. Ve cümle melik sadatın malzemesini tutsun. Bunun senin ve cümle alem halkının günahı senın üzerine olsun Bunu komazsan vaz gelmezsen merdutlerden olasın. eger bir dahi vazgel uyruk incitmeyesin .Eger bir dahi tutarsın yetmişiki milletin ahi seni bitürsün üskün uhruc ya Sürhubad.

*Bu çevirgel duasının tamamlıyıcısıdır .

sontur
20.02.2009, 11:13
türkçe va arapça karışık bir dua olması mümkünmü sizce?:(

yaren81
20.02.2009, 13:46
Teşekkürler Sassa'cım emeğine sağlık.

SaSSa
20.02.2009, 16:31
türkçe va arapça karışık bir dua olması mümkünmü sizce?:(

*Elbette mümkündür,çünkü okuyan çoğu insan bunu böyle okur ve netice alır.Ayrıca sevgili Urum da daima verdiği bilgiler arasında;dualarınızı Türkçe okuyabilirsiniz.Arapçanız iyi değilse okumalarınızı kendi içinizden geldiği biçimde yapın ya da tefsirlerden istifade edin der.Neticede sizin bu duayı ne niyet ile okuduğunuz önemlidir.Kalbinizden geçen ve evrene yaydığınız sinyalller önemlidir.
Hayırlıysa kabul olur inşallah.
*Birşey değil Yaren...İhtiyacınız olan bilgilere rahat ulaşmanızı sağlamaya çalışıyoruz. :)

neill
21.02.2009, 22:30
sadece 1 gece 7 kere okunsa olur mu?

selenim
25.02.2009, 14:24
Bismillahirrahmanirrahîm
Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca'nın gönlünü bana dost kıl.
Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca'nın gönlünü çevirgel.
Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan'ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri
ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca'nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını
ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.
Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca'nın gönlünü bana dost kılıvergil.
Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti
hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.
İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti
Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur'ân-ı Kerim.
Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti İmanil mü'minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin.
İlâhi senin lûtfun için ve senin in'amın için ve senin ihsanın için.
İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan
ayında çekilen tesbihler hürmeti için.
Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti
için Filanca'nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil.
Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti
Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa
Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca'nın gönlünü
ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.
Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü
ya Kayyümü ya Cebarrü
İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca'nın gönlünü bana çevirgil.
İlâhi Musa Aleyhisselâm'ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı
ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi mü’minin
velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca'nın aklına,
Filanca'nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil.
Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil.
İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve
Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh
Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî
ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler
ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza
erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu.
Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ
men etellahe bikalbin selîmi.
Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca'nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.
İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve
beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle.
Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas,
Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel
ebsar, Filanca'nın gönlünü bana dost kılıvergil.
Ya ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna
ve rabbülmelâiketi verruha.
Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete
şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil
Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.
Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün
hükmün üymün fehüm lâ yübsirune.
Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin
evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci.
Bismillâhirrahmanirrahîm.
Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine.
Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.

azrael
25.02.2009, 18:37
Ne şekilde okunması gerektiği hakkında bilgi vermemişsin.

AkeLdan
25.02.2009, 18:50
Canım bu duanın okunuş şekilleri farklıdır.ben sana uyguladığım iki yöntemi yazayım: birincisi: cuma günü sela vakti boy abdestiyle birlikte oturup 7 tane oku ardından 2 kadeh 2 kuduriye duası oku. bunu 7 cuma yap.ikincisi ise yedi gece üst üste 7 şer tane oku.ama bazı kişiler yedi gece değil de sevdiğinle barışana kadar her gece 7 şer tane okuman gerektiğini söylerler.ikisi de etkilidir.kolay gelsin .saygılar...

yaren81
25.02.2009, 21:36
Bende okudum ama tam 7.günü okuyamadım.Haftaya tekrar başlayacağım.Etkili bir dua olduğunu hep duyuyorum.Allah yardımcımız olsun arkadaşlarım

selenim
25.02.2009, 23:36
AkelDan cevabın için teşekkur ederim kardeşim. Dediği gibi de uygulana bilir.

AkeLdan
26.02.2009, 09:52
Rica ederim.Yalnız arkadaşlar bir uyarı yapmak istiyorum.Neden ısrarla neyi okuduğunuzu ve ne zaman okuduğunuzu yazıyorsunuz? Böyle şeylerin gizli kalması esastır. Az önce okudum 2 gün önce okudum.Yapmayın böyle, ya duanızın olmasını engellersiniz ya da süreyi uzatırsınız ..Saygılar..

arzuş
04.03.2009, 20:08
Bir şey sorabilir miyim? Bu duayı ben de denedim geç tuttu ama tuttu. Karşımdaki çok inattı ama okurken tuttuğunu sonradan kendinden öğrenmiştim. Tabii sana okudum demedim. Benim öğrenmek istediğim kendime değil de kendimden uzaklaştırıp başkasına aşık olması için eski sevgilisiyle ona okusam olur mu?

azrael
04.03.2009, 20:51
Benim bildiğim kadarıyla olmaz arkadaşım.

PUNKY
04.03.2009, 22:41
Rica ederim.Yalnız arkadaşlar bir uyarı yapmak istiyorum.Neden ısrarla neyi okuduğunuzu ve ne zaman okuduğunuzu yazıyorsunuz? Böyle şeylerin gizli kalması esastır. Az önce okudum 2 gün önce okudum.Yapmayın böyle, ya duanızın olmasını engellersiniz ya da süreyi uzatırsınız ..Saygılar..

Birçok başlık altına gizlilik konusunda yazdım ama kime söylersin :( İnsanın başına ne gelirse nazardan kötü gözden gelir demişler, gerçeklik payı %100 :(

belgin
05.03.2009, 02:17
Olur yapacağın tek şey kendin için okumayacaksın. Yani örnek aliye ayşeyi çevir gel diyeceksin bana çevir gel dersen yine sana dönmüş olur.

gizem kara
05.03.2009, 10:33
Peki bu duayı eşine okusan yanında ama gözü dışarda olan biri olarak yine de etki eder mi?

selenim
05.03.2009, 12:45
Ne şekilde okunması gerektiği hakkında bilgi vermemişsin.


En başta abdestli olacaksınız.Besmele cekip Canı gönülden ne diliyorsanız Allaha Yalvaracaksınız.
(2 rekat namaz etkisini dahada artırır diye biliyorum ama enerjiniz yüksekse illede gerekmez)

Bump:
Peki bu duayı eşine okusan yanında ama gözü dışarda olan biri olarak yine de etki eder mi?


Hayır canım onun için başka okumalar var.

redrose
05.03.2009, 20:03
Arkadaşlar bu duayı ben de okumuştum ama, ben 3 gün okuyup bırakmıştım zaten 3 ya da 5 kez okumuştum..İlla 7 gün ya da 7 hafta mı okumak gerekiyor...7 günden eksik okunsa olmaz mı yani...Yine okumayı düşünüyorum da o yüzden sordum..

origanum
05.03.2009, 20:55
7 kere okumak şarttır ancak o zaman etkisi görülür. 7 sabah imsakta okuyun ve arkasından çevirgelin tamamlayıcısı olan Surhubad duasını da okuyup 2 rekat namaz kılın ve Allahtan kimin gelmesini istiyorsanız dua edin. Ya kendi gelir ya da haberi.

hulya026
06.03.2009, 00:25
selenim,bu dua sadece sevgililer için mi?yani yitirdiğimiz kaybettiğimiz mal ve eşyalar içinde çevirgel duasını yapa bilirmiyiz

origanum
06.03.2009, 00:42
Sözlerinden de anlaşıldığı gibi bu bir aşk duası

URUMHAMATAHAYİL
06.03.2009, 00:43
hayır kullanılmaz değiştirlirile bilir ama gerek yok. onun için başka bir uygulama seçilebilir

Bump: hayır kullanılmaz değiştirlirile bilir ama gerek yok. onun için başka bir uygulama seçilebilir

selenim
06.03.2009, 10:19
selenim,bu dua sadece sevgililer için mi?yani yitirdiğimiz kaybettiğimiz mal ve eşyalar içinde çevirgel duasını yapa bilirmiyiz


Arkadaşım siteye biraz göz gezdirsen kaybolan eşya içinde okumalar var. Bir şeyi okurken unutmayınki biz burada bilgi aktarımı yaparken ince eleyip sık dokuyarak sizlere yazıyoruz. Yani şuna uyarmı böyle denesen başka bir manada kullanıla bilirmi fikri çok yanlış olur. Herşeyin bir yolu yordamı saati ve kabul oluş dönemi vardır.

merlin_n
03.05.2009, 21:18
ozaman bu birini kendine aşık etmek içindemi kullanılmaz yoksa kullanılırmı ? :)

origanum
03.05.2009, 22:15
ozaman bu birini kendine aşık etmek içindemi kullanılmaz yoksa kullanılırmı ? :)

Bu dua adı üzerinde "çevir gel", "yeni biri gel" duası değil. Bu durumda birinci sorunuz doğru, ikincisi ise yanlıştır. Bu konuda sitemizde bilgiler mevcut olup onlardan birini uygulamanızı tavsiye eder, iyi forumlar dilerim.

merlin_n
03.05.2009, 23:30
teşekkür ederim origanum :)

asyvemavy
05.05.2009, 10:39
Bana aşık olmayan yalnız benim tek taraflı sevdiğim kişi için okursam karşı tarafında bana aşık olması mümkün mü?

origanum
05.05.2009, 11:11
Bana aşık olmayan yalnız benim tek taraflı sevdiğim kişi için okursam karşı tarafında bana aşık olması mümkün mü?

Bu dua için hayır. Bu birlikte olduğunuz kişinin gittikten, ayrıldıktan sonra gönlünün size tekrar geri çevrilmesi, geri gelmesi için yapılacak bir uygulamadır. Bahsettiğiniz durum için farklı bir uygulama yapmanız gerekmektedir. Bu da site içinde zaten pek çok yerde paylaşılmıştır. O bölümleri dikkatle okumanızı tavsiye eder, iyi forumlar dilerim.

selene7777
06.05.2009, 08:54
defalarca okuduğum bir dua ve gerçekten etkili ben bu duayı 3 farklı şekilde okudum.
1. okuduğumda ,gece yarısından sonra 7 tane yanan bir muma okuyup tüm mum yanıp bittikten sonra ertesi gün denize attım ve bunu 7 gün tekrarladım..
2.okuduğumda,1 hafta içinde bitecek ve cuma gecesine yetişecek şekilde 41 adet kırmızı onun ve annesinin adı toplu iğneyle yazılmış bir muma okudum 41 tane bitince cuma gecesi mumu bitene kadar yaktım,
3.okuduğumda,beyaz bir muma 7 gece yasin ,çevirgel ve kuduriyye okudum..
hepside dönemsel olarak işime çok yaradı ama zamanla tekrarlanılması gerektiği kanaatindeyim:)

asyvemavy
06.05.2009, 13:39
tşk ederim. paylaşımlar çok güzel, site tam bir kültür ve bilgi abidesi ama ne yazık ki benim derdime çare bulamıyorum. forumda paylaşın diyeceksiniz zama paylaşılacak gibi değil. Allah yar ve yardımcımız olsun.

SanGlade
06.05.2009, 14:45
tşk ederim. paylaşımlar çok güzel, site tam bir kültür ve bilgi abidesi ama ne yazık ki benim derdime çare bulamıyorum. forumda paylaşın diyeceksiniz zama paylaşılacak gibi değil. Allah yar ve yardımcımız olsun.
teşekkür ederim arkadaşım o sizin güzelliginiz

kırık kalp
24.06.2009, 20:32
Peki duada annesının ısmınıde soylememız gerekıyor bılmıyırsak havva annemızden dogan kulun su sahıs desek yerıne gecermı acaba??? sımdıden tskler...:party:

esesgolcu
25.06.2009, 16:23
sımdı normal gunlerde yedı gun boyunca okudugumuzda bırer kere her gece

arkasından yıne 2 kadeh 2 kudurıye okuyacak mıyız yıne yksa sadece bunu mu

origanum
25.06.2009, 16:50
sımdı normal gunlerde yedı gun boyunca okudugumuzda bırer kere her gece

arkasından yıne 2 kadeh 2 kudurıye okuyacak mıyız yıne yksa sadece bunu mu

Her gece bir değil 7 kere okumanız gerekmektedir. Geceleri yerine imsakta da okunabilir. Şart olmamakla beraber arkasından tamamlayıcı dualar okumanız faydalıdır. Etkisi artar. Ayrıca ek bir bilgi vereyim eğer sevdiğiniz kişi üzerinde büyü varsa çevirgel işe yaramaz. Gerçi bu bütün uygulamalarda geçerli bir yoldur, büyü çözülme işlemi yapılmadan üzerine başka işlem olmaz.

esesgolcu
26.06.2009, 08:07
pekı uzerınde buyu varsa bunu nasıl anlayacagız bılen bırılerı bana yardımcı olabılır mı????

cunku bırden bıre koptu olay pul yok yumurta yok derler ya ondan ....

bılen bırısı bana yardım ederse cook sevınırım

darkm@ster
25.10.2009, 14:29
ne işe yarıyo

Yesil Cingene
25.10.2009, 15:16
ne işe yarıyo
Bir nevi kaçanı geri döndürmek diyelim. İmla kurallarına dikkat.

nez
08.11.2009, 12:03
Ben yeni öğrendim bu duayı bana yardımcı olur musunuz? Büyü değil değil mi sadece dua. Korkuyorum ve annesinin adını bilmiyorsak ne yapabilirz?

animalsa
08.11.2009, 17:14
ya arkadaşlar ben bu duayı okudum. 7 gün boyunca. 2 rekat namazdan sonra ..ama 7 kremi okudm hatırlamıyorum..

son okumadan sonra telde konuşurken ayrılıyoduk ve son cümleler sarf edilyodu.ama bianda tekrar barışmak istediğini söyledi... ban bişeyler oldu dedi.. sanki deynek vuldu bana dedi.. o dua sayesindeydi ama 1 hafta sonra geri gittiiii.ve halada gelmedi.......:(

reidikonto
11.11.2009, 12:42
bunu bende çok denemiştim olmuştu tesirli bir dua işe yarıyor.

naz84
02.01.2010, 14:41
gecen sene martta basladım cevirgele 3.de bırakmıstım zamanında yapamayınca yarım kaldı yani ve cocuk anında gitti hem de yurt dısından birini buldu nisanlandı simdi de evlenmek uzere ters tepti gibi bisey oldu yani.ama duaya baglamamak lazım kısmet hakkımda hayırlısını diliyorum..

naz84
02.01.2010, 14:44
arkadaslar ben de yarım bıraktım cevirgeli ters tepti diye yorumlamak dogrumu olur bilmiyorum ama kısa sure icerisinde birini bulup nisanlandı oyle denk geldi ya da bilmiyorum.

Mübarekadın
09.09.2010, 01:32
Çok güzel bir dua. Kalpten okuyan tüm kardeşlerimin dualarının kabul olacağına inanıyorum. Ben sayı ve gün şartı olmaksızın okudum, gönlüm ne zaman istediyse. Ramazan ayı idi geçen sene, belki bunun da büyük etkisi vardır.
Teslimiyet derecesi çok önemli. Lütfen dikkatli ve çok isteyerek okuyun.

Ophelia_
21.09.2010, 23:18
Allah Allah yahu..
Kimi görsem "geldi ve 1 hafta sonra gitti" diyor :/

sensei1
23.09.2010, 01:16
şahsın geleceği vardır gelmiştir,bu dua ile çevremde okuyupda getireni görmedim.

BFT
17.10.2010, 18:31
7 gün üst üste yapılacağı zaman da her gün boy abdesti şart mı?? Beni ayrıntılı bilgilendirebilir misiniz rica etsem?? Teşekkürler.

saat
21.10.2010, 21:02
benim anladığım kadarıyla
her gün mümkünse gece abdest alınarak 7 tane bu dua okunuyor.
tamamlayıcıları dıyosunuz ama hangılerı bılmıyorum.sonra onlar okunuyor.
2 rekat namaz kılınıp bitiyor.
doğru muyum?

ironik
25.10.2010, 15:25
Arkadaşlar kimseyi yargılamak istemiyorum özellikle birlikte çıkıp zaman geçirenlere diyiyorum insan sevdiği kişinin annesinin ismini nasıl bilmez aklım almıyor.
Benim sorum sevdiğimizin üzerinde büyü varsa benim suçum ne? Okuduğumuz dualarla ona yapılan büyünün tesiri gitmez mi? 7 yıllık emeğimi biri geldi hiç gözümün yaşına bakmadan aldı gitti.Çevirgel duası benim içinde geçerli olur mu?
Bilen biri yardım etsin.

origanum
25.10.2010, 21:42
Arkadaşlar kimseyi yargılamak istemiyorum özellikle birlikte çıkıp zaman geçirenlere diyiyorum insan sevdiği kişinin annesinin ismini nasıl bilmez aklım almıyor.
Benim sorum sevdiğimizin üzerinde büyü varsa benim suçum ne? Okuduğumuz dualarla ona yapılan büyünün tesiri gitmez mi? 7 yıllık emeğimi biri geldi hiç gözümün yaşına bakmadan aldı gitti.Çevirgel duası benim içinde geçerli olur mu?
Bilen biri yardım etsin.

Malesef sizin için uygun değil. Bu konuyu detaylı açıklamıştım forumda daha önce. O büyü çözülmeden, sonrasında da temizlik yapılmadan hiç bir uygulama etki etmez ayrıca.

ironik
02.11.2010, 16:59
Malesef sizin için uygun değil. Bu konuyu detaylı açıklamıştım forumda daha önce. O büyü çözülmeden, sonrasında da temizlik yapılmadan hiç bir uygulama etki etmez ayrıca.

Çok özür dilerim daha önce nerde yazdığınızı bilmiyorum yeni sayılırım çok fazla siteye girme şansımda olmuyor. Büyü olduğunu ve varsa yapılan büyüyü nasıl çözebilirim yardımcı olurmusunuz?

origanum
02.11.2010, 20:25
Çok özür dilerim daha önce nerde yazdığınızı bilmiyorum yeni sayılırım çok fazla siteye girme şansımda olmuyor. Büyü olduğunu ve varsa yapılan büyüyü nasıl çözebilirim yardımcı olurmusunuz?

Bunun için güçlü ve dürüst bir medyuma giderek birşey olup olmadığını öğrenebilirsiniz, eğer varsa gerisini de o söyler zaten. Siz kendiniz yapamazsınız, her işin erbabı vardır, nasıl herkes mühendislik yapamazsa:)

ironik
03.11.2010, 17:06
Aslında dediklerinizi yaptım ama kimin dürüst olup olmadığını nasıl anlayabilirim. Kimi sana büyü yapmışlar dedi kimi sevdiğine büyü yapmışlar dedi kimide hiç birşey yok sizin ki doğal ayrılış dedi. Hangisinin doğru ve dürüst olduğunu anlayamadım bunu nasıl anlayabilirim.
Hem sizlerin de söylediği gibi site büyük kendime göre ve enerjime göre burdaki uygulamaları yapabilmem içinde asıl önemli olan bu kısmı çözmem lazım.

sarışın
21.11.2010, 22:38
ben de yapmıştım 1 hafta konuştu gitti. nişanlandı sonra evlendi. şimdi başka bi sevgilim vardı o da bana ben başkasıyla ciddi ilişkiye başlıyorum evlenmeyi düşünüyoruz lütfen bıdaha msj atma dedi 2008 den beri peşimde dolanıyodu ve o bnm umrumda değildi. şimdi nıye böyle olduysa. 4 dul sevgilim oldu dördüde başkasıyla evlenıcem diyo resmen dejavu oluyorum hep. buna da yapıcam çevirgel belki döner. annem hiç istemıyo belki de ondan olmuyo ana yüreği. ama bnde hep nıyeyse dullar kısmetime çıkıyo ben hiç evlenmedım üstelik.

ela.deniz
27.11.2010, 07:12
Ben de şu an yapıyorum, bugün de yaparsam 6. günüm olacak, bakalm ne olacak merakla bekliyorum çünkü bu duayı çok duydum... Hatta Kuran'da bile oldugunu duydum...

ela.deniz
27.11.2010, 07:40
herkes farkli bisey soyluo baska sitelerde de frkli bende basladm bugn 6. yi ypicm bakalm

Yönetici Notu: Herkes farklı bir şey söylüyor. Başka sitelerde de farklı. Ben de başladım, bugün 6. yı yapacağım, bakalım.

missoya
27.12.2010, 21:21
ya bu arada namaz kilacakmiyiz yani hani bir kac yerde ole yaziyordu

ironik
12.01.2011, 10:04
Sevdiğimizin üzerinde büyü olmadığını anladık ve başkasına gitti dönmesi için yinede bu dua okunur mu?

origanum
12.01.2011, 22:53
Sevdiğimizin üzerinde büyü olmadığını anladık ve başkasına gitti dönmesi için yinede bu dua okunur mu?

Evet asıl şimdi okunur. Bu dua şamanizmden kalan, islamiyete geçişle yeniden düzenlenen majikal bir uygulamadır. Sizin yükleyeceğiniz enerji oranında gücü etki eder.

ironik
13.01.2011, 10:20
Evet asıl şimdi okunur. Bu dua şamanizmden kalan, islamiyete geçişle yeniden düzenlenen majikal bir uygulamadır. Sizin yükleyeceğiniz enerji oranında gücü etki eder.

Teşekkür ederim.inanmaya ihtiyacım vardı.

handetolga
10.05.2011, 14:21
hani son çare denir ya şu an bu duayı son çarem olarak görüyorum. Allah yardımcımız olsun.

Hernandes
16.06.2011, 16:36
Gideni getirmek için bir dua... Kolay bulunmuyor; paylaşmak istedim. İnternette bir tek yerde gördüm fakat kopyalayan arkadaş birkaç imla hatası yapmıştı. Düzeltilmiş hali aşağıdadır.

Deneyen ve faydasını göreniniz var mıdır bilmiyorum, ama bu dua birçok kişinin dilindedir. Aynı "ya Vedûd" zikri gibi Çevirgel de halka mal olmuş isimlerden.

Faydası yediye tamamlanınca görülüyor bildiğim kadarı ile: abdestli olarak (ve başta istenirse niyet ederek) yedi kez okunuyor. Ya yedi gün (erkekler için gece) üstüste, ya da yedi Cuma peşpeşe okunuyor. Okumaya başlamadan 2 rekat namaz kılmanın etkiyi arttıracağını duydum.

Dua metnindeki "Filanca"nın yerine dönmesi istenen kişinin adının geleceğini söylememe gerek yok sanırım. Bunun bir iyisi mümkünse anne adını da katarak "...'dan doğma ..." olarak telaffuz etmektir. (Tabii bu kesinleştirme, baştaki niyet etme kısmı için de geçerli.)


Buyurun:


Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca'nın gönlünü bana dost kıl.
Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca'nın gönlünü çevirgel.
Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan'ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca'nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.
Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca'nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.
İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur'ân-ı Kerim.

Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti İmanil mü'minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin.

İlâhi senin lûtfun için ve senin in'amın için ve senin ihsanın için.
İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için.

Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca'nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil.

Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca'nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü

İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca'nın gönlünü bana çevirgil.

İlâhi Musa Aleyhisselâm'ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca'nın aklına, Filanca'nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil.

Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil.

İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu.

Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi.

Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca'nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.

İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle.

Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca'nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Ya ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha.

Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.

Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune.

Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci.

Bismillâhirrahmanirrahîm.

Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.

wolf77
16.06.2011, 18:49
sagol kardes baska bir forumda bu dua ile birlikte surhubad duasi beraber okundumu da iyi olur diye yaziyor bundan bilginiz varmi acaba?? varsa bu dua kac kere bu cevirgel ile beraber okunacak??

Hernandes
16.06.2011, 18:53
sagol kardes baska bir forumda bu dua ile birlikte surhubad duasi beraber okundumu da iyi olur diye yaziyor bundan bilginiz varmi acaba?? varsa bu dua kac kere bu cevirgel ile beraber okunacak??

surhubad bedduadır sakın okumayın yazık edersiniz.

wolf77
16.06.2011, 18:58
tamam oldu ama yukarida erkek icin gece yaziyor ben bunu beni terk eden karim icin okumak istersem en iyisi ne zamanlar yapayim?? sabah aksam?? hangi günlerde ? her cuma 1 kere mi??

Hernandes
16.06.2011, 19:06
tamam oldu ama yukarida erkek icin gece yaziyor ben bunu beni terk eden karim icin okumak istersem en iyisi ne zamanlar yapayim?? sabah aksam?? hangi günlerde ? her cuma 1 kere mi??

Belirttiğim gibi yaparsanız uygun olacaktır. Her cuma 1 kere olacak şekilde. Gündüz saatleri uygundur.

duacıı
18.08.2011, 03:08
bu duayı daha önce arkadaşımm 5 sne önceki sevgilisi için okumuştu ve kesinlikle olduu aradan onca sene sonra bi bağlantılarıo olmadığı halde aramıştı:) inş herkezinkide kabul olur

birde bilen varsa benm sevdiğim kişi bnden daha once hoslandıgını vs bişiler soylemişti daha sonra kavgalarımz oldu suan konusuyorz ama meraba meraba nasılsın vs sevgili olmamıştı bnde okuyabilirmiyim:/

ShadowKissed
18.08.2011, 17:08
anne adı nerede geçiyor nerede lazım okudum anlamadım S:

ihsanhavin
19.08.2011, 13:23
bn yaptım fakat olmadı..

horultu
19.08.2011, 13:25
ben geri getirdim pişman oldum, aldığım yere koyma duası var mı acaba :D

blcknghtmr
19.08.2011, 13:29
ben geri getirdim pişman oldum, aldığım yere koyma duası var mı acaba :D

oda var soğutma ve uzaklaştırma duaları diye geçiyor :D

origanum
19.08.2011, 13:54
bu duayı daha önce arkadaşımm 5 sne önceki sevgilisi için okumuştu ve kesinlikle olduu aradan onca sene sonra bi bağlantılarıo olmadığı halde aramıştı:) inş herkezinkide kabul olur

birde bilen varsa benm sevdiğim kişi bnden daha once hoslandıgını vs bişiler soylemişti daha sonra kavgalarımz oldu suan konusuyorz ama meraba meraba nasılsın vs sevgili olmamıştı bnde okuyabilirmiyim:/

Hoşlanma olduysa bir elektrik olmuştur, okuyun. Olacağı varsa bu sayede gerçekleşebilir.


anne adı nerede geçiyor nerede lazım okudum anlamadım S:

Filanca yazan her yerde kişiyi söylerken anne adı ile söylemelisiniz. Örneğin Ayşe oğlu Ahmet gibi.


bn yaptım fakat olmadı..

Şu sebeplerden olabilir: Enerjinizi yükleyememişsinizdir, herkes büyü yapmayı becerecek diye birşey yok. Ya da sizin için olması hayırlı değildir veya bu işlemi yapmanız uygun değildir başka bir yol uygulamanız gerekmektedir.

kıristal
20.08.2011, 07:44
arkdaşlar çevirgel duası gerçekten çok etkilidir.niyet çok önemli.duaları yazarken lütfen doğruluguna inandığımız duaları paylaşalım.kullhakkı almayalım birçok kişi yanlış uygulamadan muzdarip.dua okuma saatleri biliniyorsa ve günleri dualar çok daha etkili oluyor.

drmavigöz
21.08.2011, 14:32
İşe yaramIyor hiç uğraşmayın. değil 7 gün, 2 ay boyunca hergün vakit namazlarına 4'er rekat dilek hacet namazı kılarak güçlendirmek istedim.Olmadı olamadı.Hayırlı değilmiş demek ki..

origanum
21.08.2011, 18:45
İşe yaramIyor hiç uğraşmayın. değil 7 gün, 2 ay boyunca hergün vakit namazlarına 4'er rekat dilek hacet namazı kılarak güçlendirmek istedim.Olmadı olamadı.Hayırlı değilmiş demek ki..

Çalışmaya negatif enerji yüklemeyin olmuyor diye. Olmamasının nedeni hayırlı olmaması olabilir elbette ama şunu da unutmayın. Okumayı sadece belirtilen zamanlarda yapıp beklemeniz, devamlı canlı tutmamanız yani enerjiyi serbest bırakmanız gerekirdi.

prophetic
05.09.2011, 13:49
Arkadaşlar merhaba,
4 senelik evliliğim kaynana ve bize yapılan büyüler yüzünden bitiyor.3,5 aydır ayrıyız yakında boşanacağız ve işin kötüsü bebeğim henüz 10 aylık.Büyüleri bozdurmaya çalışıyorum bir yandan.Bir de çevirgel duasını okumaya başladım 2 gün oldu.Dün gece garip bir geceydi.Doğa üstü varlıklar gelmiş gibi sürekli beni salladılar uyutmadılar.Ama çok korkmadım sadece tedirgindim.Hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geldi.Sonra uyudum sanırım rüyamda bir arkadaşım yanıma geldi korkma yanındayım diye teselli etti beni.Garip bir geceydi.Böyle bir şey neden olmuş olabilir acaba?Rüya mıydı gerçek miydi ayırt edemiyorum ama uykumdan uyandırılmam gerçek gibiydi.

SaHiBuZaMaN
08.04.2012, 22:42
Yeni taşındıgım evimin gardrobun üstünde çevirgel ve surhubad duasına ait iki adet eski bir dua sayfasına rastladım ama forumda vermiş oldugunuz dua eksik anlaşılan bendeki dualar vermiş oldugunuz duadan daha da uzun..

Azize
07.06.2012, 13:21
Kimsenin umudunu kırmak yahut inancını baltalamak istemem; fakat bende hiçbir işe yaramadı...

SaHiBuZaMaN
07.06.2012, 19:49
Kimsenin umudunu kırmak yahut inancını baltalamak istemem; fakat bende hiçbir işe yaramadı...
forumda verilmiş olan dua eksik o yuzden işe yaramamıştır..

ahya
07.06.2012, 22:52
Sayin SaHiBuZaMaN,
cevirgel Duasini ozaman tam koyarmisiniz? Arkadaslar faydalansin.... tesekkürler.

Sevgi ve isikla

SaHiBuZaMaN
08.06.2012, 10:39
Sayin SaHiBuZaMaN,
cevirgel Duasini ozaman tam koyarmisiniz? Arkadaslar faydalansin.... tesekkürler.

Sevgi ve isikla
en kısa zamanda inşallah ben tşk ederim..

cilek
16.03.2013, 18:28
duanın tamamını ekleyecek olan yok mu?

sematuran
22.08.2013, 09:34
merhaba arkadaşlar, ben uzun zamandır çevirgel duasını yapıyorum. çok da faydasını gördüm. ama bir sitede böyle bir duanın olmadığına dair bazı şeyler söyleniyor. siz bu konuda ne dersiniz? her ne kadar islamda böyle bir duanın olmadığı söylense de ben faydasını gördüm. şu anda bir ikilem yaşıyorum. lütfen bana yardımcı olup beni aydınlatın.

SaHiBuZaMaN
21.09.2013, 22:59
Çevirgel Duası

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنْذِرَ قَوْمًامَااُنْذِرَ اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْحَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِ هُمْ فَهُمْ لاَيُؤْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَافِى اَعْنَاقِهِمْ اَعْلاَلاً فَهِى َاِلَى اْلاَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًاوَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُم ْفَهُمْ لاَيُبْسِرُونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِذَاجَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَ اَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ اللهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَعْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْـمِ اللهِ وَبِاللهِ وَمِنَ اللهِ اَللَّهِكْ اَمْرِيْلَهْ پَيْغَمْبَرِيمِزْ عَلَيْهِ السَّلاَمِكْ قَوْلِيْلَهْ آيْدَانْ كُذَلِّكْ اَلْدِمْ كُونَشْدَنْ نُورْ اَلْدِمْ اَلْتُونْدَانْ قِيْـمَتْ اَلْدِمْ كُومُشْدَنْ حُرْمَتْ اَلْدِمْ جَوْهَرْدَنْ عِزَّتْ اَلْدِمْ كُوكْدَنْ يُوجَه لِقْ اَلْدِمْ يِـيرْدَنْ اَغِرْلِكْ اَلْدِمْ
صُودَن اَقِنْتِى اَلْدِمْ مِسكْدَنْ قُوقُولُقْ اَلْدِمْ بُو حَمَائِلِى كُتُـورَنْ فُلاَنِكْ قِزِنِيكْكِ اَىْ كِبِى بَخْتِنى اَچِقْ اَيْلَدِمْ كُونْ كِبِى يُوزِينْ نُورْلُوا وَكُونَشْدَنْ مُشَرَّفْ اَيْلَدِمْ يِلْدِيزْ كِبِى اَلْنِينِ شَوقْلِى اَيْلَدِمْ يَرْ كِبِى اَغِـرْ اَيْلَدِمْ اَلْتُونْ كِبِى قِيْمَتْلُوا اَيْلَدِمْ كُمُوشْ كِبِى حُرْمَتْلُو اَيْلَدِمْ جَوْهَرْ كِبِى عِزَّتْلُو اَيْلَدِمْ صُو كِبِى عَزِيزْ اَيْلَدِمْ مِسكْ كِبِى قُوقُولُو اَيْلَدِمْ اَرْدَنْ وَعَوْرَتْدَنْ جَمِيعْ نَاسِكْ مَيَـانِنْدَهْ عَزِيزْ وَحُرْمَتْلُوا اُولْسُونْ فُلاَنَةََ قِزِى فُلاَنَةَ هَرْكَسِينْ يَانِنْدَه زِيْنَتْلُوا اُولْسُونْ اَلْتُونْ كِبِى قِِيْمَتلُو اُولْسُونْ كُمُوشْ كِبِى حُرْمَتْلُوا اُولْسُونْ جَوْهَرْ كِبِى عِزَّتْلُو اُولْسُونْ صُوكِبِى عَزِيزْ اُولْسُونْ مِسكْ كِبِى قُوقُولُوا اُلْسُونْ جُمْلَهْ يَرْيُزُنْدَه كِى خَلْقِكْ كُو زِينِى جُمْلَهْ عَالَمِكْ كُوكْلِنِى وَ مَيْلِنِى عَقْلِنِى فِكْرِينى آرَامِنِى قَرَارِينِى وَحُكْمِنِى وَ كُوذِينِ وَجَانِنِى وَ يُـوزْ مُحَبَّتِنِى وَجَمِيعْ اَعْضَاسِنِى فُلاَنْدَنْ يَكَا چَوِيرْدِمْ بِحَقِّ يُوسُفْ پَيْغَمْبَرِينْ حُسْنِى جَمَالِى كِبِى كُوزَلْ اَيْلَدِمْ هَرْ كُورَنْ عَاشِقْ اُولْسُونْ اَللَّهُمَّ يَاعَزِيزِ تُعَزَّزَتْ وَالْعِزَّةِ فِالْعِزَّةِ عِزَّتِكَ يَاعَزِيزِكُونْ طُوغْدِى بَنْ طُوغْطُومْ كُونُكْ نُورِينِ اَلْنِمَهْ قُويْدُومْ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةَ بَكَاعَاشِقْ اُولْسُونْ اَللّهُمَّ يَانُورِ تَنَوَّرَتَ تَنَوُّرُ فِى النُّورِ نُورِكَ يَانُورُ اَىْ طُوغْطُو بَنْ طُوغْطُومْ اَيِكْ نُورِيْلَهْ نُورْلَنْدِمْ هَرْكُورَنْ بَكَا عَاشِق ْاُولْسُونْ بِحَقِّ يَاكَرِيمُ يَااَللهُ يَارَحِيمُ بِحَقِّ كهيعص وَبِحَقِّ حمسق وَبِحَقِّ ن وَالْقَلَمِ وَمَايَسْطُرُونَ مَا اَنْتَ بِنِعْمَةَ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ بُو حَمَائِلِى كُتُوركْ فُلاَنِكْ قِزِينَهْ فُلاَنِكْ اُوغْلِى نِكْ كُوكْلِنِى مَيْلِنِى عَقْلِنِى فِكْرِنِى سَوْدَاسِنِى وَعَشْقِى وَاُوچْيُزْ اَليْمِشْ اَلْتِى دَمَرِينِى وَجَمِيعْ اَعْضَاسِنِى چَوِرْدِمْ بِحَقِّ اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلاَّ تَعْلُوا عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ وَدَخِى يُوزْ يِكِرمِى دُرتْبِيكْ پَيْغَمْبَرْلَرِينْ مُعْجِزَاتِيْلَهْ وَجُمْلَهْ مَشَايِخْلَرِينْ هِمَّتِيْلَهْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ اَللَّهِكْ عِنَايَتِيْلَهْ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِكْ شَفَاعَتِيْلَهْ اَللَّهِكْ بِرْلِكِيچُونْ بُوحَمَِائِلِى كُتُورَنْ فُلاَنْ قِزِنِينْ اِرَاقْدَه وَيَقِينْدَهْ قُتُودَهْ قُومْشُودَهْ اُولاَنْ دُشْمَنْلَرِينِكْ اَغِزْلَرِينْ وَدِللَّرِينْ بَغْلَدِمْ بَغْلَنْسُونْ بَغْلُوا اُولْسُونْ وَدَخِى اَللهُ تَعَالَى جَلَّ شَانُهُ بِرْدِرْاَللهُ تَعَالَنِينْ بِرْ لِكِچُونْ يَتْمِشْ اِيكِى مِلَّتِينْ كُوزِينْ دِيلِينْ اَغْزِينْ بَغْلَدِمْ بَغْلَنْسُونْ بَغْلُوا اُولْسُونْ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ َقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمُ بِرْلَهْ اَرْدَنْ وَعَوْرَتْدَنْ وَمُنَافِقْدَنْ بُو حَمَائِلِى كُتُرَنْ فُلاَنِكْ حَقِّنْدَهْ يَرَامَزْلِقْ اِدَنْلَرِينْ كُوزْلَرِينْ وَقُولَقْلَرِينْ وَاَغِزْلَرِينْ وَدِللَّرِينْ بَغْلَدِمْ بَغْلَنْسُونْ بَغْلُوا اُولْسُونْ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّبِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ اَللَّهُمَّ فَسَحَرَلَنَا وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْـشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لاَ يُبْسِرُونَ جُمْلَهْ نَاسِكْ دِلِينْ اَغْزِينْ بَغْلَدِمْ بَغْلَنْسُونْ بَغُْلـُوا اُولْسُونْ وَجَمِيعْ دُشْمِنْلَرِينْ اَغِزِينْدِلِينْ بَغْلَدِمْ بَغْلَنْسُونْ وَبَغْلُوا اُولْسُونْ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونْ بِرْلَهْ صَاغِمْدَه صُولُمْدَهْ اَرْدِمْدَهْ اُوكُومْدَهْ اُولاَنْ دُشْمَنْلَرِينْ دِلِينْ اَغْزِينْ بَغْلَدمْ بَغْلَنْسُونْ بَغْلُوا اُولْسُونْ وَدَخِى اَلْتِى بِيكْ اَلْتِيُوزْ اَلتْمِشْ اَلْتِى آيَتْ قُرْاَنْدَهْ وَيَدِى سَيَّارَهْ وَيِكِرْمِى دُوقُوزْ حُرُوفِ هَجَابِرْلَهْ وَدَخِى بِيكْ كَرَّهْ يَااَللهُ دِيدِمْ وَبِيكْ كَرَّهْ يس شَرِيفِى بَاشِـمِهْ طَاچْ اَيْلَدِمْ وَبِيكْ كَرَّهْ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ سُورَه سِنِى صَاغْ يَانِمَهْ اَلْدِمْ وَبِيكْ كَرَهْ تَبَارَكَ سُـورَهْ سِنِى صُولْ يَانِمِهْ اَلْدِمْ وَ بِيكْ كَرَهْ تَبَّتْ وَبِيكْ كَرَهْ اِخْلاَصْ شَـرِيفْ وَبِيكْ كَرَهْ اَيَتَ الْكُرْسِى وَبِيكْ كَرَهْ آمَنَ الرَّسُولِ اَيَتْلَرِينِى چَوْرَهْ يَانِمَهْ يَدِى قَاتْ حِصَارْ اَيْلَدِمْ فُلاَنْ اِبْنِ فُلاَنَةَ قُولُومْ وَمَفْتُونُمْ اُولْسُونْ كُوكْلِنِى مَيْلِنِى عَقْلِنِى فِكْرِنِى سَوْدَاسِنِى عَشْقِنِى وَيُزْمُحَبَّتِنى وَكُوذِنِى وَجَانِنِى وَحُكْمُنِى اَرَامِـنِى قَرَارِنِى وَ 366 طَمَرِينِ وَجَمِيعْ اَعْضَـاسِنِى فُلاَنْدَنْ يَنَا چَـوِرْدِمْ بَنْدَن غَيْرِيسِبِى كُورْمَسُونْ عَشْقِمدَنْ دَلِى دِيوَانَهْ اُولْسُونْ يَانْسُونْ طُوتُشْسُونْ كَنْدُونِكْ نَهْ اُولْدِيغِكْ بِلْمَسُونْ سَرْكَرْدَانْ اُولْسُـونْ اِلَهِى يَارَبِّ كُوكْدَهْ اُولاَنْ فَرِشْتَهْلَريكِْ حَقيِّچُونْ وَلَوْحِ مَـحْفُوظْ حُرْمَتِى چُـونْ وَدَخِـى 18000 عَالَمْ حُرْمَتِيچُونْ وَ نُوحْ نَجِىُّ اللهْ عَلَيْهِ السَّلاَمْ طُوفَانْدَنْ خَلاَصْ اُولُوبْ طَبْحِ اِيْلَدِكِى عَـاشُورَهْ سِيچُونْ وَحَضْرَتِِ يُوسُفْ عَلَيْهِ اسَّلاَمِكْ مَحْپُوسْدَنْ خَلاَصْ اُولْدِيغِى حُرْمَتِيچُونْ وَحَضْرَتِ دَاوُدْ پَيْغَمْبَرِينْ زِرْحِى اِيچُونْ وَسَحَرْ وَقْتَنْدَهْ آهِى ذَارْ اِيدَنْ قُوللَّـرِينْ ذَارِ اِيچُونْ وَصَـادِقْ مُؤْمِنْ قُوللَّرِينْ صِدقِى اِيچُونْ عِـيسَى رُوحُ اللهْ حَقِّيچوُنْ بَيْتِ الْمَعْمُورْ وَبَيْتِ الْحَرَامْ حُرْمَتِيچُونْ بُوحَمَائِلِى كُتُورَنْ فُلاَنْ اُوغْلِى فُلاَنِكْ كُوذِينَهْ شِيرِينْ وَكُوذَلْ كُوسْتَرْ كَلْ يَارَبِّ يَارَبِّ فُلاَنِكْ عَقْلِنِى فِكْرِنِى مَيْلِنِى سَوْدَاسِنِى وَعَشْقِنِى وَحُكْمُنِى اَرَامِنِى وَقَرَارِينِى وَجَانِنِى وَكُذِينِى وَيُزْمُحَبَّتِنِى وَ366 طَمَرينِى وَجَمِيعْ اَغْضاَسِنِى فُلاَنْدَنْ يَكَا چَوِرْ كَلْ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ ذَمِينِ آسُماَنْ عَرْشَ وَكُرْسِيَّه دَكِينْ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهِ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللهِ حَقِّيچُونْ يُوحَمَائِلِ كُتُورنْ فُلاَنْ اُوغْلِنِى جُمْلَهْ خَلْقِينْ اِيچِينْدَهْ وَجُمْلَهْ نَاسِكْ يَانِنْدَهْ شِرِينْ وَعَزِيزْ وَحُرْمَتْلُوا وَمُحَبَّتْلُوا اَيْلَهْ يَارَبِّ اَللَّهُمَّ بِحَقِّ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهِ مُحَمَّدٍ رَسُو لُ الله ِوَبِحُرْمَةِ اِلَهِى آدَمَ وَحَوَّاءْ وَبِحُرْمَةِ سُلَيْمَانْ ابْنِ دَاوُدْ عَلَيهِمَا السَّلاَمُ وَبِحُرْمَةِِ آمِينَ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ يَااَللهَ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و هـ لا ى وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلااَّ بِا للهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ خَتَمَ اللهَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَىَ اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لاَيُبْسِرُونَ وَاللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدْ فِى لَوْحٍ مَحْفُوظٍ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّبِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِى خَلَق السَّمَواَتِ وَاْلاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُو بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel kuranil hakim. İnne keleminel mürselin. Ala sıratın müstakım. Tenzilül azizir rahim. Litünzira kavmen ma ünzira abaühüm fehüm gafilün. Lekad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun. İnna cealna fi a’na kıhim ağlanen fehiye ilel ezkani fehüm mukmehun. Vecealna min beyni eydihim seddev ve mim halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Bismillahhirrahmanirrahim. Izaca enas rullahi velfeth. Veraeyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca fesebbih bi hamdi rabbike vestağfirhü innehü kane tevvaba. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi ve fethun karibün ve beşşiril mü’minin. Bismillahi ve billahi ve minallahi Allahın emriyle ve peygamberimiz aleyhisselamın kavliyle aydan güzellük aldım. Güneşten nur aldım. Altundan kıymet aldım. Gümüşten hurmet aldım. Cevherden ızzet aldım. Gökten yücelik aldım. Yirden ağırlık aldım. Sudan akıntı aldım. Miskten kokuluk aldım. Bu hamaili götüren fülanın kızının ay gibi bahtını açık eyledim. Gün gibi yüzin nurlu ve güneşten müşerref eyledim. Yıldız gibi alnın şevkli eyledim. Yir gibi ağır eyledim. Altun gibi kıymetli eyledim. Gümüş gibi hürmetlü eyledim. Cevher gibi ızzetlü eyledim. Su gibi aziz eyledim. Misk gibi kokulu eyledim. Erden ve avretden cemi nasın meyanında aziz ve hurmetlü olsun. Filane kızı filane hergezin yanında ziynetlü olsun, altun gibi kıymetli olsun, gümüş gibi hurmetlü olsun, cevher gibi izzetlü olsun, su gibi aziz olsun, misk gibi kokulu olsun, cümle yir yüzündeki halkın gözini cümle alemin gönlini ve meylini aklını fikrini eramını kararını ve hükmini ve gözini ve canını ve yüz muhabbetini ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Bi hakki Yusuf Peygamberin hüsni cemali gibi güzel eyledim. Her gören aşık olsun. Allahümme ya Azizi tüazzezed vel izzeti fil izzeti izzetike ya aziz. Gün doğdi ben doğdum, günün nurini alnımah koydum, fülan ibni fülaneh baga aşık olsun. Allahümme ya nuri tenevverte tenevvirü fin nuri nurike ya nuru. Ay doğdi ben doğdum, ayın nuriyle nurlandım, her gören baga aşık olsun. Bi hakki ya Kerimü ya Allahü ya Rahimü bi hakkı Kef He Ye Ayın Sat ve bihakki Ha Mim Ayın Sin Kaf. Ve bi hakkı Nun vel kalemi vema yesturun. Ma ente bini’mete rabbikebi mecnun. Bu hamaili götüren fülanın kızına fülanın oğlunun gönlüni, meylini, aklını, fikrini, sevdasını ve aşkını ve 366 damarını ve cemi’ azasını çevirdim. Bi hakkı İnnehü min süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. ve dahi yüzyirmidörtbin Peygamberlerin mucizatiyle ve cümle meşayıhların himmetiyle La ilahe illallah. Allahın inayetiyle Muhammed Rasulullahın şefaatiyle Allahın Birliği içün bu hamaili götüren filan kızının irakde ve yakında kötüde komşuda olan düşmanlarının ağızların ve dillerin bağladim bağlansun bağlu olsun. Ve dahi Allahü teala celle şanihü birdir. Allahü Tealanın birliği içün 72 milletin gözin, dilin ,ağzin bağladım bağlansun baglu olsun. Vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Birleh erden ve avretten ve münafıktan bu hamaili götüren filanın hakkında yaramazlık idenlerin gözlerin kulakların ağızların ve dillerin bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Allahümme feseheralena. Vecealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Cümle nasın dilin ağzın bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve cemi düşmanların ağzın dilin bağladım bağlansun ve bağlu olsun. Sümmün bükmün umyün fehüm la ya’lemün. Birleh sağımda solumda ardımda önümde olan düşmanların dilin ağzın bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve dahi 6666 Ayet Kuranda ve 7 seyyare ve 29 hurufi heca birleh ve dahi 1000 kere ya Allah didim ve bin kere Yasini şerifi başıma tac eyledim. ve bin kere İnna fetahna leke suresini sağ yanıma aldım ve bin kere Tebareke suresini sol yanıma aldım ve bin Tebbet ve bin İhlası şerifi ve bin Ayetel kürsi ve bin Amenar rasuli ayetlerini çevre yanıma yedi kat hisar eyledim. Filan ibni filane kulum ve meftunum olsun gönlini meylini aklını fikrini sevdasını aşkını yüz muhabbetini ve gözini ve canını ve hükmini eramını kararını ve 366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Benden ğayrisini görmesün, aşkımdan deli divane olsun, yansun tutuşsun, kendünin ne olduğun bilmesin, serkerden olsun. İlahi Yarabbi gökte olan feriştehlerin hakkiçün ve levhi mahfuz hurmetiçün ve dahi 18000 alem hurmetiçün ve Nuh Neciyullah Aleyhisselam tufandan halas olup tabhı iylediği aşuresiçün ve Hazreti Yusuf Aleyhisselamın maphustan halas oldiği hurmetiçün ve Hazreti Davut Peygamberin zırhı içün ve seher vaktinde ahizar iden kulların zari içün ve sadık mü’min kulların sıtkı içün İsa ruhullah hakkı içün beyti mamur ve beytil haram hürmetiçin bu hamaili götüren filan oğlu filanın gözüne şirin ve güzel göster gel. Yarabbi filanın oğlini fikrini meylini sevdasını ve aşkını ve hükmini eramını ve kararını ve canını ve gözini ve yüz muhabbetini ve 366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevir gel Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Zemini asuman arş ve kürsiye değin La İlahe illallahi Muhammedir Rasulullah hakkiçün. Bu hamaili götüren filan oğlunu cümle halkın içinde ve cümle nasın yanında şirin ve aziz ve hürmetlü ve muhabbetli eyle.Yarabbi. Allahümme bi hakkı La ilahe illallahi Muhammedir rasulullahi ve bi hurmeti ilahi ve bi hürmeti Amin Ya Rabbel alemin Ya Allahü elif be te se cim ha hı dal zel ra ze sin şın sat dat tı zı ayın ğayın fe kaf kef lam mim nun vav he lamelif ye. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatamallallahü ala kulubihim ve ala semihim ve ala ebsarihim ğışavetün ve lehüm azabün azim. Ve cealna min beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirün. Vallahü min veraihim muhid. Bel hüve kuranın mecit. Fi levhin mahfuz. Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi halakas semavati vel arda ve cealez zulimati vennura sümmellezine keferü bi rabbihim ya’dilün.

Yağmura özlem
22.09.2013, 14:08
7 kere okumak şarttır ancak o zaman etkisi görülür. 7 sabah imsakta okuyun ve arkasından çevirgelin tamamlayıcısı olan Surhubad duasını da okuyup 2 rekat namaz kılın ve Allahtan kimin gelmesini istiyorsanız dua edin. Ya kendi gelir ya da haberi.

Origanium cuma sabahımı başlamak şarttır yoksa herhangi bir günün sabahıda başlasak olurmu?

bixi23
26.12.2014, 12:38
Bismillahirrahmanirrahîm
Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca'nın gönlünü bana dost kıl.
Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca'nın gönlünü çevirgel.
Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan'ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri
ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca'nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını
ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.
Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca'nın gönlünü bana dost kılıvergil.
Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti
hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.
İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti
Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur'ân-ı Kerim.
Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti İmanil mü'minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin.
İlâhi senin lûtfun için ve senin in'amın için ve senin ihsanın için.
İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan
ayında çekilen tesbihler hürmeti için.
Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti
için Filanca'nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil.
Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti
Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa
Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca'nın gönlünü
ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.
Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü
ya Kayyümü ya Cebarrü
İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca'nın gönlünü bana çevirgil.
İlâhi Musa Aleyhisselâm'ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı
ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi mü’minin
velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca'nın aklına,
Filanca'nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil.
Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil.
İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve
Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh
Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî
ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler
ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza
erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu.
Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ
men etellahe bikalbin selîmi.
Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca'nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.
İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve
beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle.
Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas,
Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel
ebsar, Filanca'nın gönlünü bana dost kılıvergil.
Ya ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna
ve rabbülmelâiketi verruha.
Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete
şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil
Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.
Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün
hükmün üymün fehüm lâ yübsirune.
Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin
evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci.
Bismillâhirrahmanirrahîm.
Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine.
Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.


Okuduğumun ertesi günü 24 saat geçmeden aradı beni ayrıldığım kız 1 gün ara vermek zorunda kaldım yeniden başlayacam etkili bir dua bence

thea hera
30.12.2014, 01:10
Bu dua kısa.. Sahicisi 7 sayfa sürüyor.. Gece uykun gelmezde okuyup bitirirsen ne ala :/ Birde bu tür şeylerde yardımsız olmuyor.. Cinler vs.. tılsımı sayısı etkisi.. Kısaca bunu yaptığınızda musallat olunupta zor durumda kalabilirsiniz.. Ya işin ehli birine gidin, ya da sadace Allah'a dua edin derim.. Nacizhane fikrim :)

blcknghtmr
30.12.2014, 01:29
Aklımı karıştırıyorsunuz

pcela22
24.06.2016, 14:05
Sevgili Sahibuzaman,
Bu Çevirgel'i diğeriyle birlikte mi okuyacağız? Yoksa tek başına mı? Biraz aklım karıştı. Bir de tamamlayıcısı olarak verilem Sürhubad duası sakıncalı denmiş. Kitapta da var aynısı. Hangisini yapalım, bilemedim.