PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Aşık etmek için Dua-1 (celbiye)



Sayfa : [1] 2

bedford
31.07.2011, 01:41
Aşık Etmek için Denenmiş Bir Usül

Kuvvetli bir celbiye için uygulamadır, boşuna aramayın ilk defa bu sitede paylaşıyorum, başka sitelerde alıntı yapmayın hakkımı helal etmem. Benim ve tanıdığım birkaç kişinin bizzat denemiş olduğu bir uygulamadır, herhangi bir yapılış zamanı yoktur, biz 1 hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet ediyorduk fakat genel anlamda 1 hafta dolmadan hacetimiz görülmüştür. Sizde nasıl bir etki olur bilmiyorum, sevgisi için okuduğunuz kişide ilk günler bir bunalım meydana geliyor, bu iyiye işaretir, uygulamaya devam edin, deneyenler yorum yazarsa seviniriz, okunacak dua budur;

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha "sevdiğin kişinin ismi". Allahümme sehhirli kalbe "sevdiğin kişinin ismi" bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe "sevdiğin kişinin ismi" ala mehabbete "senin ismin". Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe "sevdiğin kişinin ismi" bi muhabbeti "senin ismin" bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli "sevdiğin kişinin ismi" bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba'duhüm ilâ ba'dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta'kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye'tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya'lemühâ illâ hüve ve ya'lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ'. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya'ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü'minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba'dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni'metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü'minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma'rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a'dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha "sevdiğin kişinin ismi". Allahümme sehhirli kalbe "sevdiğin kişinin ismi" bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe "sevdiğin kişinin ismi" ala mehabbete "senin ismin". Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe "sevdiğin kişinin ismi" bi muhabbeti "senin ismin" bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli "sevdiğin kişinin ismi" bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

sedaaa
31.07.2011, 01:47
Peki bayanlar özel günlerinde de okuyabilirler mi?

fgulerce
31.07.2011, 02:01
Sanmıyorum özel günlerinde okusunlar çünkü neticede Kuran-ı Kerim ayeti okuyacaksın...

sedaaa
31.07.2011, 02:11
Aşık olan fakat vazgeçmiş olan birisine okunabilir mi? Ayrıca bu zilzal suresinin daveti değil mi?

bedford
31.07.2011, 07:33
Aşık olan fakat vazgeçmiş olan birisine okunabilir mi? Ayrıca bu zilzal suresinin daveti değil mi?

Karşılaştır bakalım bahsettiğin davet ile aynı mı, aynı olmadığını sen de anlamışsındır zaten.

sedaaa
31.07.2011, 10:52
Ben aynı demedim aynı gibi geldi sordum sadece. Değil demeniz yeterliydi.

BattleFury
31.07.2011, 11:02
Güzel bir usule benziyor gerçekten. Deneyecek olanlar varsa başarılar..

seda74
31.07.2011, 11:02
Bedford bunun türkçesi de var mı sende?

Bu arada paylaşım için teşekkürler.

JuMPe
31.07.2011, 11:06
Arkadaşlar bence bu dünyada büyü kadar iğrenç birşey yoktur. Ben büyü yapılmış bir insanım ve bana büyü yapan insanı bulursam öldüreceğim. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri neden başkasına yaparsınız? Şimdi bazı kişiler dua ediyoruz diyecek ama sonuçta sen insanların özgür iradesiyle oynuyorsun. Yanlışsam biri yanlışsın desin.

bedford
31.07.2011, 11:56
Bedford bunun türkçesi de var mı sende?

Bu arada paylaşım icin teşekkürler.

Yok maalesef, keşke olsa.

bedford
31.07.2011, 12:03
ben aynı demedim aynı gibi geldi sordum sadece.
değil demeniz yeterliydi.

Alla alla, aynı gelen kısımları çıkartın not edin yazın bakalım, neresi aynı gibi gelmiş biz de öğrenelim. Sizin bahsettiğiniz davette zilzal suresinin tertibi var, bunda ise yok. Bunda sadece zilzal suresi duanın ilk kısmında mekanda bulunan amel yapmanızı engelleyen cin taifesini kovmak için eştata ya kadar okunuyor, geri kalan ayetler kutsal kitaptan bambaşka manadaki ayetler üzerine tertib edilmiş bir azimet. Sizin bahsettiğiniz o davet de zaten şu internette yalan yalnış tercümelerini pdf olarak 250 liraya satmaya kalkan, insanları kandıran hocayım diye geçinen karamanlı bir şahısın kitabında var, o da bi işinize yaramaz. Biz onu da inceledik zamanında, gerçi zamanımızı boşa harcadık. Benim verdiğim duanın boyuna bakın, o saçma sapan davetin boyuna bakın bakalım aynı geliyor mu bir daha. Size tavsiyem bir daha yorum yapmadan önce aklınızdaki soru neyse bir inceleme yapın, ok ?


Arkadaşlar bence bu dünyada büyü kadar iğrenç birşey yoktur ben büyü yapılmış bir insanım ve bana büyü yapan insanı bulursam öldüreceğim kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri neden başkasına yaparsınız?Şimdi bazı kişiler dua ediyoruz diyecek ama sonuçta sen insanların özgür iradesiyle oynuyorsun yanlışsam biri yanlışsın desin.

Sana ne büyüsü yapıldı, açıklama yapabilir misin?

sedaaa
31.07.2011, 12:49
Konuya farklı yönlerden bakıyoruz sizinle. Ben bilmediğim için sordum sadece benzettim dedim ama siz sinirlenerek konuşuyorsunuz. Sizde dikkat ederseniz konuşmalarınıza sevinirim. Ayrıca mabet sahipleri defalarca uyarıyor türkçe yazım hataları konusunda. Türkçede ok diye bir şey yoktur saygılar.

mişa
31.07.2011, 13:04
Peki nasıl niyetleniliyor.? Şu oğlu, bu kızı falan deniliyor mu? Gideni geri getiriyor mu? Olmayan bir aşkı mı olduruyor? Varolanı mı kuvvetlendiriyor?

Abdest alınıyordur herhalde.. Peki hanımlar özel günlerinde okuyabiliyor mu?

kullanıcı
31.07.2011, 13:43
Benim sorum şu eğer aşık edeceğimiz kişi bizi görmemişse yine de olur mu?

wolf77
31.07.2011, 13:56
Selam burada onun ve benim ismim yerine misal ayse bin fatma ve murat ibni kezban diye mi okuyoruz? Lütfen bir örnek verin bin veya binti mi?

bedford
31.07.2011, 15:07
selam burada onun ve benim isim yerine misal ayse bin fatma ve murat ibni kezban diyemi okuyoruz? lütfen bir örnk verin bin veya binti mi??

hayır, sadece isim örnek ali, örnek canan


Konuya farklı yönlerden bakıyoruz sizinle ben bilmediğim için sordum sadece benzettim dedim ama siz sinirlenerek konuşuyorsunuz sizde dikkat ederseniz konuşmalarınıza sevinirim. ayrıca mabet sahipleri defalarca uyarıyor türkçe yazım hataları konusunda. türkçede ok diye bir şey yoktur saygılar.

imla hatası değil o? tamam mı sorusunun kısası, her dilde var, internette yoğun olarak kullanılır!

ben de ne tarafını benzettin diye sordum, yaptığın yoruma esas sen dikkat edersen sevinirim, burayı boş yere dolduruyorsun, ihtiyacın yoksa tecrübelerimizden illaki yararlan diye sana yalvarmıyoruz, bak! diğer üyelerin soru sormasına da engel oluyorsun, saatlerdir seninle uğraşmak zorunda kalıyoruz.


benim sorum şu eğer aşık edeceğimiz kişi bizi görmemişse yine de olur mu?

sen onu gördüysen, ismini söylediğin zaman zihninde canlanıyorsa neden olmasın. olur yani.


Peki nasıl niyetleniliyor.. Şu oğlu, bu kızı falan deniliyor mu?.. Gideni geri getiriyor mu?.. Olmayan bir aşkı mı olduruyor.. Varolanı mı kuvvetlendiriyor?

Abdest alınıyordur herhalde.. Peki hanımlar özel günlerinde okuyabiliyor mu??

abdest alınıyor, niyet olarak ervahı görevlendirip haceti giderme isteği zaten duanın içinde var.

bayanlar özel günlerde okuyabilirler, fakat seslerini sadece kendileri duyacak şekilde okumalılar, çünkü badest alınmamış olunuyor.

gizliyim
31.07.2011, 15:36
Siz bu Dua dan gayet emin gibisiniz. Tecrübelerinizi paylasabilirmisiniz? Takdir edersinizki bir sürü benzeri dualar dolasiyor ortalikta.

Özlemi özled
31.07.2011, 15:49
çok ilginç bunun büyü olduğunu sanmıyorum peygamberimizin ve yüce aAllahımzın adları var.sıcaktan olsa gerek lütfen gerilmeyin burası çok düzeyli ve seviyeli bir forum sizlerde öylesiniz. Ben başladım okumaya herkesinkini Allah kabul etsin.Teşekkürler bedford

ben ilk abdest almadan okudum ama sesli sadece kendi kendime okudum baştan başlamam gerekirmi.

abdestsizde okunurmu bu sabah abdest almadan okudum ilk duamı

JuMPe
31.07.2011, 18:22
sana ne büyüsü yapıldı, açıklama yapabilirmisin??

İşin açığı 3 farklı hocaya gittim güvendiğim insanlardır bu işi para için yapmıyorlar..Olaylar biraz farklı büyünün adını bilmiyorum hocalarda bilmiyor ama bir büyü olduğu belli ama büyünün etkisi beni birşeyler yapmamam için engelleyen bir büyü bir nevi hiçbir duygumu kullanamıyorum aşk yok sevgi yok korku yok kendimi zorlayarak sadece insanlara saygı duyabiliyorum bu büyünün adını bilen duyan varsa benimlede paylaşırsa çok sevinirim.Karşınızdaki insan değil bir şeytan bile olsa bence büyü yapmak insanlık ayıbı ve bencillikten başka birşey değildir.Şifa büyüsüne diyecek lafım yok iyilik için yapılıyor nede olsa sonuçta aşk büyüsü yaptığınız kişi sizinle kendi isteğiyle olmayacak..Buda onun hayatını mahvetmenize yeter..

xeyale
31.07.2011, 18:34
bu dua buyumu sayilir?peki bu duanin huddami ve ya diger bir devetcisi varmi?bazi dualari okudukta onlar geliyormus.

bedford
31.07.2011, 18:46
abdestsizde okunurmu bu sabah abdest almadan okudum ilk duamı

genel olarak abdest alarak oku, ama abdestsizsen sessizce okumalısın, içinden okumalısın.


bu dua buyumu sayilir?peki bu duanin huddami ve ya diger bir devetcisi varmi?bazi dualari okudukta onlar geliyormus.

bu duanın içinde; siz zaten okuma esnasında, ayetlerin hadimlerini, ervahı görevlendiriyorsunuz.

KXMD
31.07.2011, 18:49
selam mıllet bı ınsanı kendıne baglamak kotu bı sey oldugunu bılıyoruz degılmı ve bu ısın sonunda yınede kendınıze asık ettıgınız kısıyle ayrılacagınızıda unutmayın.özel gunlerde asla bırsey daha bu duanın ıcınde karsı tarafı cok sıkıntıya sokacak elak bıle edebılecek bı dua insan sevdıgının acı cekmesını ıstermı zorla olacaksa hıc olmasın daha ıyı saygılar.herkeze

gizliyim
31.07.2011, 18:51
Benmi yanlis anladim bilemiyorum. Bayanlar sessiz icindenmi okuyor? Yoksa abdestsiz oluncami icten okunmasi gerekiyor?

bedford
31.07.2011, 18:53
selam mıllet bı ınsanı kendıne baglamak kotu bı sey oldugunu bılıyoruz degılmı ve bu ısın sonunda yınede kendınıze asık ettıgınız kısıyle ayrılacagınızıda unutmayın.özel gunlerde asla bırsey daha bu duanın ıcınde karsı tarafı cok sıkıntıya sokacak elak bıle edebılecek bı dua insan sevdıgının acı cekmesını ıstermı zorla olacaksa hıc olmasın daha ıyı saygılar.herkeze

galip gelmek ile ilgili ayetler var dimi?


Benmi yanlis anladim bilemiyorum. Bayanlar sessiz icindenmi okuyor? Yoksa abdestsiz oluncami icten okunmasi gerekiyor?

hayır, yalnış anlamıssın, abdestsiz isen veya abdest almana engel bir durum varsa içinden sessizce okumalısın demek istedim.

wolf77
31.07.2011, 19:27
bn terk eden karim icin de okuyabilirmiyim??

bedford
31.07.2011, 20:03
bn terk eden karim icin de okuyabilirmiyim??

bence okumalısın.

jelouss
31.07.2011, 20:23
ben bir şey merak ediyorum ramazan ayında hadimler ibadet te olduğu için bu tarz işlemler etki etmez diye okumuştum ne kadar doğru bilemiyorum tabiki bu geceden itibaren okumaya başlamak istiyorum ama aklıma takıldı bilginiz varsa yardımcı olurmusunuz teşekkürler paylaşım için...

bedford
31.07.2011, 20:27
ben bir şey merak ediyorum ramazan ayında hadimler ibadet te olduğu için bu tarz işlemler etki etmez diye okumuştum ne kadar doğru bilemiyorum tabiki bu geceden itibaren okumaya başlamak istiyorum ama aklıma takıldı bilginiz varsa yardımcı olurmusunuz teşekkürler paylaşım için...

bunu nerede ve nasıl okudun ben de merak ettim şimdi, belki oradan bir alıntı yaparsan, anlamaya ve çözmeye çalışırım.

seda74
31.07.2011, 20:42
arkadaslar bu büyü degil dimi??? yani burda adetince okuma yok bu nedenle büyü degildir heralde.

bedford
31.07.2011, 20:54
arkadaslar bu büyü degil dimi??? yani burda adetince okuma yok bu nedenle büyü degildir heralde.

bu duada ervahı görevlendirdiğiniz için bu bir büyü uygulamasıdır.

jelouss
31.07.2011, 21:01
bunu nerede ve nasıl okudun ben de merak ettim şimdi, belki oradan bir alıntı yaparsan, anlamaya ve çözmeye çalışırım.

bildiğim kadarıyla başka siteden alıntı yapmak ve site ismi vermek yasak başka bi sitede okumuştum geçen yıl ramazan ayıydı yine oradaki kişiler ramazan ayında tüm hadimler ve görevliler ibadette olacağından havas uygulamalarından sonuç alınamayacağını işlemin başarılı olması için 1 ay beklenmesi gerektiğini yazmışlardı bende bilgili olmadığım için burda sormak istedim

sevimkoşkatilgeldi
31.07.2011, 23:16
Arkadaşlar bence bu dünyada büyü kadar iğrenç birşey yoktur ben büyü yapılmış bir insanım ve bana büyü yapan insanı bulursam öldüreceğim kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri neden başkasına yaparsınız?Şimdi bazı kişiler dua ediyoruz diyecek ama sonuçta sen insanların özgür iradesiyle oynuyorsun yanlışsam biri yanlışsın desin.

(Klavyede Türkce karakterler olmadigi icin yazimi mazur görünüz.)

Öncelikle JuMPe, size büyü yapilmis ise tepkinizde haklisiniz.

Kimse kendisine büyü yapilmasini istemedigi gibi büyü yapmak zorunda kalmak da istemez. Sahsi algilanmasin sözlerim ama biktim her tarifin altinda "büyü kötüdür, igrenctir, günahtir" gibi yorumlar okumaktan. Herkesin kendince nedenleri vardir. Iradaye müdahale etmek kötü bir sey, evet. Sadece büyüyle mi iradaye müdahale edilir? Bir insana söyleyeceginiz en ufak bir yalan bile iradesini etkilemektir.

Evli oldugumu varsayalim. Beni takip edemeyecek ve kimligime bakmayi hesap etmeyecek bir insanin hayatina girip bosanmis oldugumu söyleyeyim. O da iradi(!) olarak beni sevsin bekarim diye. Sonra sikilinca evliyim ben kusura bakma tadinda bir veda edeyim. Ne ala memleket... Bunu yapacagima büyü yapsam bu kadar hakkina girmis olur muyum acaba?

Iradeye etki etmenin tek yolu büyü degildir. Insanlarin iyi niyetini suistimal etmek, yalan söylemek, duygu sömürüsü yapmak, büyü yapmak... Bunlarin hepsi haksiz müdahaledir. Öyleyse büyünün dogrulugunu/yanlisligini tartistigimiz kadar digerlerini de tartisalim. Insanin öyle anlari olur ki degil büyü yapmak, karsisindakini öldürebilir bile. Bakin, kendisine büyü yapildigini söyleyen arkadas, yapani bulsa öldürebilecegini söylemis. Karsilastigimiz insanlarin bize ne kadar erdemli davrandigini, irademize nasil müdahale ettigini yada hayatimizi nasil kararttigini bizden baska da kimse bilemez.

Basta da söyledigim gibi hicbir sahsa yönelik degil sözlerim. Herkes kendi dininin geregini zaten biliyordur. Vicdan ise göreceli bir kavram. Bana göre igrenc olan domuz etini bayila bayila yiyen insanlar var. Bu yüzden domuz biftegi satan bir restorantta "domuz eti igrenctir, pis hayvan bu" gibi bir yorum yapmayi dogru bulmuyorum. Her koyun kendi bacagindan asilir.

JuMPe
31.07.2011, 23:23
(Klavyede Türkce karakterler olmadigi icin yazimi mazur görünüz.)

Öncelikle JuMPe, size büyü yapilmis ise tepkinizde haklisiniz.

Kimse kendisine büyü yapilmasini istemedigi gibi büyü yapmak zorunda kalmak da istemez. Sahsi algilanmasin sözlerim ama biktim her tarifin altinda "büyü kötüdür, igrenctir, günahtir" gibi yorumlar okumaktan. Herkesin kendince nedenleri vardir. Iradaye müdahale etmek kötü bir sey, evet. Sadece büyüyle mi iradaye müdahale edilir? Bir insana söyleyeceginiz en ufak bir yalan bile iradesini etkilemektir.

Evli oldugumu varsayalim. Beni takip edemeyecek ve kimligime bakmayi hesap etmeyecek bir insanin hayatina girip bosanmis oldugumu söyleyeyim. O da iradi(!) olarak beni sevsin bekarim diye. Sonra sikilinca evliyim ben kusura bakma tadinda bir veda edeyim. Ne ala memleket... Bunu yapacagima büyü yapsam bu kadar hakkina girmis olur muyum acaba?

Iradeye etki etmenin tek yolu büyü degildir. Insanlarin iyi niyetini suistimal etmek, yalan söylemek, duygu sömürüsü yapmak, büyü yapmak... Bunlarin hepsi haksiz müdahaledir. Öyleyse büyünün dogrulugunu/yanlisligini tartistigimiz kadar digerlerini de tartisalim. Insanin öyle anlari olur ki degil büyü yapmak, karsisindakini öldürebilir bile. Bakin, kendisine büyü yapildigini söyleyen arkadas, yapani bulsa öldürebilecegini söylemis. Karsilastigimiz insanlarin bize ne kadar erdemli davrandigini, irademize nasil müdahale ettigini yada hayatimizi nasil kararttigini bizden baska da kimse bilemez.

Basta da söyledigim gibi hicbir sahsa yönelik degil sözlerim. Herkes kendi dininin geregini zaten biliyordur. Vicdan ise göreceli bir kavram. Bana göre igrenc olan domuz etini bayila bayila yiyen insanlar var. Bu yüzden domuz biftegi satan bir restorantta "domuz eti igrenctir, pis hayvan bu" gibi bir yorum yapmayi dogru bulmuyorum. Her koyun kendi bacagindan asilir.

Her yoruma saygım var düşüncelerinize saygı duyuyorum ama bence yanlıştır bana 1 değil 2 değil kaç kere büyü yapıldığını unuttum ve büyü yapan kişi kendi istemediği sürece o büyüden kurtulamıyorum Allah kaç kere yalvardığımı unuttum ben bunun inançla felanda alakası olduğunu düşünmüyorum artık çünkü çektiğim çileyi bir ben bilirim 6 yıldır çekmediğim rezalet kalmadı..Yine söylüyorum iyilik için yapılıyorsa sonsuza kadar destekliyorum ama insanları ben mutlu olucam diye oyuncak haline getirmek sadistlikten ve bencillikten başka birşey değil..

fgulerce
01.08.2011, 00:42
Meraba Ben dün gece 1 bugün 2. kez uyguladım devam edicem ve karşılaştığım şeyleri paylaşıcam. Duadan yada başka birşeyden etkilenmiş olsam gerek düün gece duayı okuyup yattığımda rüyamda cinnilerle uğraştım ne denli bilmiyorum ama bu gece uyuyunca beni neler bekliyor merak ediyorum. Korkmuyorum Bence cesaretli olun ve kesinlikle bildiğiniz başka korunma dualrınıda okuyun. Dua içinde Huddam ibaresi yer alıyor. benim düşüncem karşı tarafa büyü yapılmak istenen kişiye bunalıma sokmak için bir nevi cinnilerden bir hizmetçi (hüddam) musallat ediyosun

bedford
01.08.2011, 03:56
Meraba Ben dün gece 1 bugün 2. kez uyguladım devam edicem ve karşılaştığım şeyleri paylaşıcam. Duadan yada başka birşeyden etkilenmiş olsam gerek düün gece duayı okuyup yattığımda rüyamda cinnilerle uğraştım ne denli bilmiyorum ama bu gece uyuyunca beni neler bekliyor merak ediyorum. Korkmuyorum Bence cesaretli olun ve kesinlikle bildiğiniz başka korunma dualrınıda okuyun. Dua içinde Huddam ibaresi yer alıyor. benim düşüncem karşı tarafa büyü yapılmak istenen kişiye bunalıma sokmak için bir nevi cinnilerden bir hizmetçi (hüddam) musallat ediyosun

bu konuyu daha önce de gündeme getiren oldu, sizin amelinizin başarıya ulaşmasını engellemek için bazı cin taifeleri sizi gece yattığınızda korkutmak için garip zil sesi, sivri sinek sesi v.b. korkutucu şekillerde sizi rahatsız edebilir, önemli olan bunları atlatmak, amelin başarılı olacağına inanmak ve korkmamak; zaten bu duanın açtığı kapı neticesi gelen şer amaçlı cinler size zarar veremez, çünkü duanın içindeki galibiyet amaçlı ayetler zaten bir korunma duvarı örüyor diye düşünüyorum, biz denediğimizde 1 hafta dolmadan icabet olunmuştu.

mandalin
01.08.2011, 04:33
(Klavyede Türkce karakterler olmadigi icin yazimi mazur görünüz.)

Öncelikle JuMPe, size büyü yapilmis ise tepkinizde haklisiniz.

Kimse kendisine büyü yapilmasini istemedigi gibi büyü yapmak zorunda kalmak da istemez. Sahsi algilanmasin sözlerim ama biktim her tarifin altinda "büyü kötüdür, igrenctir, günahtir" gibi yorumlar okumaktan. Herkesin kendince nedenleri vardir. Iradaye müdahale etmek kötü bir sey, evet. Sadece büyüyle mi iradaye müdahale edilir? Bir insana söyleyeceginiz en ufak bir yalan bile iradesini etkilemektir.

Evli oldugumu varsayalim. Beni takip edemeyecek ve kimligime bakmayi hesap etmeyecek bir insanin hayatina girip bosanmis oldugumu söyleyeyim. O da iradi(!) olarak beni sevsin bekarim diye. Sonra sikilinca evliyim ben kusura bakma tadinda bir veda edeyim. Ne ala memleket... Bunu yapacagima büyü yapsam bu kadar hakkina girmis olur muyum acaba?

Iradeye etki etmenin tek yolu büyü degildir. Insanlarin iyi niyetini suistimal etmek, yalan söylemek, duygu sömürüsü yapmak, büyü yapmak... Bunlarin hepsi haksiz müdahaledir. Öyleyse büyünün dogrulugunu/yanlisligini tartistigimiz kadar digerlerini de tartisalim. Insanin öyle anlari olur ki degil büyü yapmak, karsisindakini öldürebilir bile. Bakin, kendisine büyü yapildigini söyleyen arkadas, yapani bulsa öldürebilecegini söylemis. Karsilastigimiz insanlarin bize ne kadar erdemli davrandigini, irademize nasil müdahale ettigini yada hayatimizi nasil kararttigini bizden baska da kimse bilemez.

Basta da söyledigim gibi hicbir sahsa yönelik degil sözlerim. Herkes kendi dininin geregini zaten biliyordur. Vicdan ise göreceli bir kavram. Bana göre igrenc olan domuz etini bayila bayila yiyen insanlar var. Bu yüzden domuz biftegi satan bir restorantta "domuz eti igrenctir, pis hayvan bu" gibi bir yorum yapmayi dogru bulmuyorum. Her koyun kendi bacagindan asilir.

tam benzer içeriktei bir yazı yazacaktım baska bir arkadas yazmıs altına imzamı atabilirim

xeyale
01.08.2011, 08:07
bu duanın içinde; siz zaten okuma esnasında, ayetlerin hadimlerini, ervahı görevlendiriyorsunuz.[/QUOTE]

onlarla irtibat kurmak gunah diyilmi?ben netde bakiyorum ve hadimlerle falcilar cindarlar irtibat kurarlar.ruhani varliklar hem de cinnilerdi.onlar da lenetlenmis varliklar oluyor.kafamda her sey karisti

bedford
01.08.2011, 11:33
onlarla irtibat kurmak gunah diyilmi?ben netde bakiyorum ve hadimlerle falcilar cindarlar irtibat kurarlar.ruhani varliklar hem de cinnilerdi.onlar da lenetlenmis varliklar oluyor.kafamda her sey karisti

hadimler (hüddam) Kuran, İncil, Tevrat, sahifelerde bulunan v.s. ayetlerin görevlileridir, lanetlenmiş değillerdir.

darkrose34
01.08.2011, 11:43
daha çok sevmesi için okunsa bi faydası olurmu

bedford
01.08.2011, 11:53
daha çok sevmesi için okunsa bi faydası olurmu

maksat sevgisini kazanmak zaten.

xeyale
01.08.2011, 14:59
peki huddamlarin insanlara ziyani deyermi?pislikleri deyermi?cevirgel duasini da okumak o zaman gunah sayilmaz,yoksa sayilirmi?

bu duada ervahı görevlendirdiğiniz için bu bir büyü uygulamasıdır-yazmissiniz.buyu haram sayilmazmi?ben ilgilendiyim icin sorularim bitmiyor.hakkinizi helal edin.tum bu islemler beni dusunduruyor.sikintilarim cok.hayatim alt ust.ihtiyacim var.ama ihtiyacim var diye gunaha girmek de istemiyorum

bedford
01.08.2011, 15:38
#xeyale, hadimlerin size zararı olmaz ama hadimlerden önce gelen amelinizi engellemeye çalışan taife sizi zarara uğratabilir, daha önce de bir üye bu konu hakkında tecrübelerini paylaşmıştı, gerçi konu ile alakalı değil ama bahsetmekte fayda var; mesela o üye bir davet sonucu kocaman bir akrep görmüş, korunma duası yaptığı için o kocaman dev akrep tam sokacakken kayboluyormuş, sizin de yaptığınız bir davet sonucu böyle hayvan kılığına giren bir taife geldiği zaman mesela dev bir akrep geldi, eğer sizi sokarsa fiziksel olarak zarar görmediğinizi düşünürsünüz ama sara hatası olursunuz, bu konuda yakın arkadaşlarımızdan ciddi anlamda tecrübelerimiz vardır, o nedenle biraz bahsetmiş olduk.

Gelelim haram olur mu sorusuna, evet! Allah'ın yarattığı ervahı görevlendirdiğiniz için, onları ayetlerin nurları ile bağladığınız için tabiki haram olur, fakat bu yüzyılda insanların çoğu bunu kabul ederek işin bilincinde bu tür uygulamaları yapıyorlar.

xeyale
01.08.2011, 16:10
cevabiniz icin tesekkur ediyorum.aslina ben size azerbaycandan yaziyorum.ihtiyacim oldugu icin netden dualari aramaga basladim ve havas huddam ilmiyle rastlasdim.havas ilmi hakkinda ne soyliye bilirsiniz?bu ilm gunahmi?aslinda kendim hicabliyim din ehliyim namazdayim.cok kotulukler gordum ve simdi annemi cin carpdigini dusunuyorum.ben ailemi o pisliklerden korumak istiyorum hep bize buyu yapiyorlar benim hayatimla oynuyorlar.ailemi kendimi nail korkuya bileceyimi dusunuyorum buna gore de bu forumlarda bilgiler almaga calisiyorum.beni sevmeyen insanlar hep benim islerime engel oluyorlar iki defa ************************si heyatimi kurmak istediyimde hayatimi dagittilar.simdi hayatimi yeniden berpa etmek istiyorum sevdiyim insanin bana donmesini istiyorum ve annemi ve ozumu temizlemek istiyorum.bana ne kibi tavsiyeniz olacak?

bedford
01.08.2011, 16:24
#xeyale, forumdaki Havass bölümünü takip edin, mutlaka işinize yarar uygulamalar olacaktır, hatta sizinle uğraşanlara sıkıntı ve bela musallat etmek için bile bazı uygulamalar vardı sanırsam, önemli olan aramanız, takip etmeye devam edin, malesef bu havass kategrisindeki çoğu uygulama haramdır günahtır fakat bizimle uğraşan kafir insanlar, hasetcilerin de cezalarını bulması gerekiyor diye düşünüyorum, biz zaten bu uygulamaları yaparken Allah dan istiyoruz, Allah ın hadimlerini görevlendirip hacetimizi görmelerini istiyoruz talep ediyoruz, o zaman bunun neresi yalnış?

mmarti
01.08.2011, 18:07
ben az önce okudum hergün 1 kez okumaya gayret edicem 8 ay önce ayrıldığım erkek arkadaşım için okumaya başladım,dönerse yada onunla ilgili gelişme olursa yazarım

mişa
01.08.2011, 18:18
Sevgili bedford, paylaşımın için teşekkürler.. Bana net bir cevap verirsen sevinirim.. Bu tür duaların Ramazan ayında okunmasının bir mahsuru varmıdır.. Ben bu konuyu merak ediyorum.. Bu konuda net birşey bulamadım.. Hani kaş yapalım derken göz çıkarmayalım..

Sevgiler..

xeyale
01.08.2011, 18:56
bir sorum daha var.güneş ve müşteri yıldızı zikir saatlari gunun hangi yarisina tahmin edir?gece yarisinami?

bedford
01.08.2011, 19:02
Sevgili bedford, paylaşımın için teşekkürler.. Bana net bir cevap verirsen sevinirim.. Bu tür duaların Ramazan ayında okunmasının bir mahsuru varmıdır.. Ben bu konuyu merak ediyorum.. Bu konuda net birşey bulamadım.. Hani kaş yapalım derken göz çıkarmayalım..

Sevgiler..

bana göre mahsuru yok.


bir sorum daha var.güneş ve müşteri yıldızı zikir saatlari gunun hangi yarisina tahmin edir?gece yarisinami?

günün gündüz saatleri ve gece saatleri dilimlerinden birisi zaten güneş saati olur, aralarda da saatler olur, biri Jüpiter (Müşteri) saati olur yine devam eder gider 12 dilime tamamlanana kadar.

Ama gündüz saatleri içindeki mi yoksa gece saatler içindeki mi malum bir saat diliminde zikir yapmak daha hayırlıdır, onu bilmiyorum, ben de merak ediyorum. (???)

sevimkoşkatilgeldi
02.08.2011, 02:54
Gündüz ve gece icin ayni saat dilimlerinin farklariyla ilgili detayli bilgiye buradan erisebilirsiniz.

Esmaların Etkili Olduğu Saatler (Vakit Cetveli) - "Gizlimabet Parapsikoloji Platformu" (http://www.gizlimabet.com/showthread.php?t=4476&highlight=gezegen+saat)

Vefk de kullanilan gezegen (yildiz) gündüz ve gece saatleri - "Gizlimabet Parapsikoloji Platformu" (http://www.gizlimabet.com/showthread.php?t=1870&highlight=gezegen+saat)

lucifer06
02.08.2011, 03:44
Böyle açılan başlıkların olması ve bunu denemek için birçok kişinin olması gerçekten çok üzücü. Havas ilmi uygulayıcılarındanım; fakat hiçbir zaman başkasının kul hakkına giren, şer içeren bir faaliyette bulunmadım. Aşık ederseniz ne olucak? Dua ile aşık ettiğiniz kişi sizi sevince içiniz rahat edebilecek mi? Kul hakkına girmeyiniz hiçbir zaman. Herkese iyi çalışmalar dilerim...

sedaaa
02.08.2011, 21:49
kalp bunu dinlemiyo malesef işte aşka düştüğün zaman kimseyi görmüyo insanın gözü..

vorden
02.08.2011, 22:19
benim esim beni istemediğini söylüyor çok severek evlendik ama birden benden nefret etmeye basladı aniden oldu seni görmeye tahammül bile edemiyorum evde icimi biseyler sıkıyo duvarlar üstüme geliyo deyip benimle aynı çatı altında dahi duramadıgını söyleyip söyleyip evden gidiyordu ki bebegimiz oldu hepten evi bosladı ve kesinliklle seni istemiyorum diyor aile büyükleri bile araya girdiği halde insan bebek icin son kez dener neyse çok üzgünüm bu duayı okusam bi faydası olurmu ? daha tesilrli bişey varmı suan ayrıyız konusmuyoruz ama kagıt üzerinde hala evliyiz ne yapmalıyım ne okumalıyım?

lucifer06
02.08.2011, 22:21
Kalbe de komut veren beyindir. Ayrıca kalp bunu dinlemiyor da o zaman neden böyle yollara başvurmanızı istiyor o zaman böyle yolları da dinlemesin sadece yas tutsun. Bu bir mazeret değildir. Siz istemezseniz ne kalp ne mide karışabilir size. İyi çalışmalar dilerim...

sedaaa
03.08.2011, 00:58
burası kimsenin yargılandığı bi yer değil.uygulamalar paylaşılır isteyen yapar isteyen yapmaz..buradaki herkes büyünün kul hakkının kötü olduğunu biliyo.. bu sorumluluğu ve günahını kabul ederek yapıyo.. o yüzden lütfen yargılamayın.. herkes işin bilincinde..iyi geceler

Dex
03.08.2011, 01:40
Ben anlamadım şimdi . Anlamadığım için dua niyetine okudum ve büyümü yapmış oldum Aman Allah korusun . Birde ben sevdiğim kişinin bana aşık olmasını bağlanmasını istemiyorum Allah benim hakkımda güzel düşünceler soksun yeter gerisini ben hallaederim . Böyle düşünmek büyümü olur . Deneyipte etkisini gören varmı ?

lucifer06
03.08.2011, 02:08
Burası mahkeme değil zaten aksini de kimse söyleyemez. Büyünün günah olduğunu dediniz ama havas uygulamalarının dini açıdan caiz olduğunu sanırım bilmiyorsunuz. Bir havas uygulayıcısı olarak sadece arkadaşlara kadere müdahele etmemek gerektiği konusunda öğütte bulundum, yargılamadım. Beni tanıyan kişiler de bir insanı yargılayacak son kişi olduğumu gayet iyi bilirler. Yazımdan bu anlamı çıkaran tek sizsiniz. Biraz pozitif olmayı deneseniz iyi olur. Sizden ricam lütfen forum kurallarını okuyunuz. İyi çalışmalar...

HELYUSA
03.08.2011, 11:05
Burası mahkeme değil zaten aksini de kimse söyleyemez. Büyünün günah olduğunu dediniz ama havas uygulamalarının dini açıdan caiz olduğunu sanırım bilmiyorsunuz. Bir havas uygulayıcısı olarak sadece arkadaşlara kadere müdahele etmemek gerektiği konusunda öğütte bulundum, yargılamadım. Beni tanıyan kişiler de bir insanı yargılayacak son kişi olduğumu gayet iyi bilirler. Yazımdan bu anlamı çıkaran tek sizsiniz. Biraz pozitif olmayı deneseniz iyi olur. Sizden ricam lütfen forum kurallarını okuyunuz. İyi çalışmalar...


Havass uygulamaları dini açıdan caizmi :) yapmayın Allah aşkına ! Havass islami büyü uygulamaları bütünüdür.İslam dinince maji & büyü uygulamaları tamamen yasaklanmıştır ve günahdır . İyisi kötüsü olamaz.. sadece masumlaştırılmak ve sulandırılmak istendiği için ak büyü kırmızı büyü yok efendim pembe büyü gibi kollara ayırmışlar bu şahsi fikrim komik... sadece komik. :)

glsn2512
03.08.2011, 11:21
mrb ben nişanlımdan yeni ayrıldım daha dogrusu o ayrıldı hiç bir sorunumuz yokken tanıştıktan dört ay sonra nişanlandık tabi o istedigi için 2.5 ay olmuştu cocuk bi anda bitirdi beni görmek istemedi kimseyi dinlemedi bir hafta öncesine kadar herşey çok iyidi bi anda bitti bende şüphelendim ve iki kişiye sordum ikiside bizi ayırmak için muska yapıldıgını söyledi çok kötü durumdayım üç hafta oldu ve hergün ölüyorum onun beni sevdigini biliyorum ve çok acı çekiyorum bşyler yapıldı bozmak için ama hala değişen bişey yok sevdiginden eminim ama korkuyorum o yüzden okuyamıyorum bu duaları. bi yandan günaha girmek istemiyorum ve anlatmışsınız rüyada bşyler görülüyormuş bende zaten var ama zararsız bundan dolayı iyice korkuyorum elim kolum bağlı allah bunu yapanların iki yakasını bi araya getirmesin diycem ama olan olduktan sonra ne olursa benim umrumda değil allah herkese yardım etsin unutmayın sizi sevmiyorsa yapmayın mutlu olamassınız bunu bile bile evlenirsiniz bu günahın altında ezilirsiniz ve günün birinde gider bu sefer olan size olur alllah herkesin yardımcısı olsun ....

bedford
03.08.2011, 19:41
hadi arkadaşlar, tecrüblerinizle doldurun burayı, eleştirin tabi biryandan da, bekliyoruz.

DreamDuality
03.08.2011, 23:00
Bu uygulamayı bu gece yapmaya başladım.
Sonuçlarını sizlerle sonra paylaşacağım.

Sormak istediğim iki soru var:

@bedford
1. Bu uygulamanın etkisi geçici midir?
Yoksa yapılan kişi ömür boyu bizi sever mi?

2. Bu uygulamayı bir hafta yapıp bırakcak mıyız?
Yoksa etkisini yitirdikçe tekrarlamamız gerekir mi?

bedford
03.08.2011, 23:42
#dreamduality, 1. etkisi her uygulamanın sonucu gibi geçicidir, 2. biz bir hafta dolmadan icabet olunmuştu.

fgulerce
04.08.2011, 01:52
Meraba benim bu gece 5. gecem ama ortda hiç bişey yok ama inancımı yitirmedim. daha geride 2 gün var. 2 gün sonra yine bişey olmadı devam edicem her gün 1 kere bu duayı okusam ne kaybederim ki?

Pretiosus
04.08.2011, 04:56
Dun ve bugun okudum.Insanin ustune okur okumaz tatli bi agirlik cokuyor.Yinede uykuya dalamadim.3 ihlas 1 felak 1 nas 1 ayetel-kursi ve fatiha okudum uyumusum...Bugun daha dogrusu az once dualari okumak aklıma gelmedi,tam uyur gibiyken derin bi nefes almisim gozlerim acildi kalbim carpabilecegi kadar hizli bi sekilde atiyordu....Belkide uykuya dalsam bi daha kalkamayabilirdimde,olabilir...Bence gercekden ise yariyor...AMA TEHLİKELİ , KESİNLİKLE DENEMEYİN ! [karsi tarafi dusunursek bence aynı seyleri yasamiyor olmasi yuksek bi ihtimal.Cunku benim basimdalar.Bence ''annesinin ismi'' kızı (arapca) ''onun ismi'']

Bedford ?

Elimde patladı :D

bedford
04.08.2011, 11:31
Dun ve bugun okudum.Insanin ustune okur okumaz tatli bi agirlik cokuyor.Yinede uykuya dalamadim.3 ihlas 1 felak 1 nas 1 ayetel-kursi ve fatiha okudum uyumusum...Bugun daha dogrusu az once dualari okumak aklıma gelmedi,tam uyur gibiyken derin bi nefes almisim gozlerim acildi kalbim carpabilecegi kadar hizli bi sekilde atiyordu....Belkide uykuya dalsam bi daha kalkamayabilirdimde,olabilir...Bence gercekden ise yariyor...AMA TEHLİKELİ , KESİNLİKLE DENEMEYİN ! [karsi tarafi dusunursek bence aynı seyleri yasamiyor olmasi yuksek bi ihtimal.Cunku benim basimdalar.Bence ''annesinin ismi'' kızı (arapca) ''onun ismi'']

Bedford ?

Elimde patladı :D

İşe yaramasına sevindim.

angra meyu
04.08.2011, 12:26
Peki bu duanın en en sonunda ''amin'' diyor muyuz ?

hasan06
04.08.2011, 12:51
peki burda anne baba adı okuyacakmıyız yani şöyle ayşe oğlu hasan seni kübra kızı merve ye bağlıyorum gbi yazı yazılmayacakmı ? tşk ederim

polatax
04.08.2011, 13:05
"Ve yensurakallâhü -narsan- azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ."
Bu kısımdaki "narsan" ifadesi hatalı Kardeşim. Aslı "Nasr'an" olacak. Zafer, yardım yerine, ateş istemiş olursun diğer türlü. Çok hoş sonuçlar olmaz :).

bedford
04.08.2011, 13:10
peki burda anne baba adı okuyacakmıyız yani şöyle ayşe oğlu hasan seni kübra kızı merve ye bağlıyorum gbi yazı yazılmayacakmı ? tşk ederim

o dediklerinizi okumayacaksınız, yazı falan da yazılmayacak.

angra meyu
04.08.2011, 16:49
soruma cevap yok mu ? :(

bedford
04.08.2011, 21:35
Peki bu duanın en en sonunda ''amin'' diyor muyuz ?

demiyorsunuz.!!! ağabey.


"Ve yensurakallâhü -narsan- azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ."
Bu kısımdaki "narsan" ifadesi hatalı Kardeşim. Aslı "Nasr'an" olacak. Zafer, yardım yerine, ateş istemiş olursun diğer türlü. Çok hoş sonuçlar olmaz .


o kısım doğruydu, ama ne yazıktır ki sizin öneriniz yalnış ağabey.

polatax
05.08.2011, 09:18
Feth süresinin ilgili ayeti benim dediğim şekildedir. O kısım Feth süresinden alınmış. Harf değişimi hem ayeti değiştirmiş, hem manayı değiştirmiş. Bu durumda "büyü" okuması olmakta. Sadece fikrimi söyledim. Uygulama yapacaklar buna göre yapsınlar.

bedford
05.08.2011, 10:50
Feth süresinin ilgili ayeti benim dediğim şekildedir. O kısım Feth süresinden alınmış. Harf değişimi hem ayeti değiştirmiş, hem manayı değiştirmiş. Bu durumda "büyü" okuması olmakta. Sadece fikrimi söyledim. Uygulama yapacaklar buna göre yapsınlar.

bak bu konuda haklısın işte.! :driving:

moskov
05.08.2011, 11:56
Arkadaslar ben bu yaziyi gorunce direk uygulamaya basladim. Hani dua buyumu bakmadim. 2 gun uyguladim. Sonra bir sey beni durttu butun yazilanlari okuyunca buyu oldugunu gordum ve uygulamayi biraktim. Fakat soyle bir sey var bunu uyguladigim kisi ile cok iyi konusurken ederken adam benim bir anda mesajlarima bile cevap vermemeye basladi ve suan gorusmuyoruz. Ortada buna sebep olacak ne bir kavgamiz nede bir sozumuz oldu. Merak ediyorum simdi bu uygulamayi biraktigim icinmi boyle oldu ? yarim biraktigim icin basima bu geldiyse bundan nasil kurtulucam buyu oldugu icin devam etmek istemiyorum. :( lutfen yardim edin cok uzuluyorum.

bedford
05.08.2011, 12:03
Arkadaslar ben bu yaziyi gorunce direk uygulamaya basladim. Hani dua buyumu bakmadim. 2 gun uyguladim. Sonra bir sey beni durttu butun yazilanlari okuyunca buyu oldugunu gordum ve uygulamayi biraktim. Fakat soyle bir sey var bunu uyguladigim kisi ile cok iyi konusurken ederken adam benim bir anda mesajlarima bile cevap vermemeye basladi ve suan gorusmuyoruz. Ortada buna sebep olacak ne bir kavgamiz nede bir sozumuz oldu. Merak ediyorum simdi bu uygulamayi biraktigim icinmi boyle oldu ? yarim biraktigim icin basima bu geldiyse bundan nasil kurtulucam buyu oldugu icin devam etmek istemiyorum. :( lutfen yardim edin cok uzuluyorum.

birşey seni nasıl dürttü açıklarsan bilebiliriz belki! (??)

bir de uygulamayı yapmaya devam edin, o kişi size karşı daha çok ısınmaya başlayacaktır, ilk başlarda durgunluk olması çok normal.

moskov
05.08.2011, 12:16
bilmiyorum iste boyle zihnimde bir ses surekli bakmami soyledi bana rahatsiz hissettim kendimi aciklayabilecegim gibi degil yani hani insani bazen bir seyleri yapmasi icin akli bedeni zorlarya onun gibi. Bide buyu oldugu icin yapmak istemiyorum aslinda ama yarim biraktigim icin boyle doguduysa baska turlu duzeltemezmiyim gunaha girmek istemiyorum :(

bedford
05.08.2011, 12:44
bilmiyorum iste boyle zihnimde bir ses surekli bakmami soyledi bana rahatsiz hissettim kendimi aciklayabilecegim gibi degil yani hani insani bazen bir seyleri yapmasi icin akli bedeni zorlarya onun gibi. Bide buyu oldugu icin yapmak istemiyorum aslinda ama yarim biraktigim icin boyle doguduysa baska turlu duzeltemezmiyim gunaha girmek istemiyorum :(

uygulamaya devam etmelisin, çünkü hadimleri görevlendirdin artık, yarım bırakırsan başka etkiler doğurabilir, ondan korkuyorum. bir de diyelim bir hafta sonra edindiğin tecrübelerini paylaşmanı bekleyeceğiz.

moskov
05.08.2011, 15:06
Tamam o zaman bitiricem. Bari gunaha giriyoz ise yarar umarim :) ramazandan dolayi hadimler yardimci olmaz falan diyolardi o dogrumu ?

theblacksun
05.08.2011, 15:43
kişi bunalıma girdi bu devamı geleceğine mi işaret?

bedford
05.08.2011, 17:45
kişi bunalıma girdi bu devamı geleceğine mi işaret?

evet, bu doğru yolda olduğunuzun işareti. ;)


payşaımıniçin çok tşk ederm deniyecem ben bunu

ozaman, tecrübelerini de paylaşmanı bekliyoruz. ;)


Tamam o zaman bitiricem. Bari gunaha giriyoz ise yarar umarim ramazandan dolayi hadimler yardimci olmaz falan diyolardi o dogrumu ?

o konuyu da araştırdım, ramazan ayında da hadimler bu tür azimetler ile bağlanabiliyor, görevlendirilebiliyor, 7gün/24saat hizmet var. :)

moskov
05.08.2011, 21:27
Bugun surekli adimi duyuyorum etrafima bakiniyorum kimse yok bunlar yan etki olabilirmi daha onceleri bana cok musallat olmuslardi cok zorluklar yasadim bu islemi bitirdigimde bi sikinti yasamam hepsinden herseyden kurtulurum demi sanki geri geliyorlar gibi hissediyorum :(

bedford
05.08.2011, 21:31
Bugun surekli adimi duyuyorum etrafima bakiniyorum kimse yok bunlar yan etki olabilirmi daha onceleri bana cok musallat olmuslardi cok zorluklar yasadim bu islemi bitirdigimde bi sikinti yasamam hepsinden herseyden kurtulurum demi sanki geri geliyorlar gibi hissediyorum :(

daha önce de dediğim gibi bu tür sıkıntılar iyiye işaret, hayırlısı olacak, uygulama sonuç verecek demekki.

moskov
05.08.2011, 21:41
Geceye yapmaya korkuyorum yarin sabah tekrar baslicam 2 kere yaptim 5 kaldi bakalim umarim geri gelirde bende buraya guzel seyler yazarim. Gunah isleyip bide elde edemezsem vay benim pskolojime :)

bedford
05.08.2011, 21:53
Geceye yapmaya korkuyorum yarin sabah tekrar baslicam 2 kere yaptim 5 kaldi bakalim umarim geri gelirde bende buraya guzel seyler yazarim. Gunah isleyip bide elde edemezsem vay benim pskolojime :)

bence bu gece yapmalısınız, korkulara karşı temkinli olmalısınız, bir gurup cin taifesi tabiki sizin amelinizin başarıya ulaşmasını engellemeye çalışacaklardır, bunlar sadece sizin için bir sınama olacak, önemli olan inancı kaybetmemek, yılmamak, biz genel olarak bir hafta dolmadan hacetimiz görülmüş idi, amelimiz başarıya ulaşmış idi, biz başarı için niyet ettik ve sonucunu aldık, inşallah siz de doğru sonuçları alırsınız, tabi tecrübelerinizi, yaşadığınız deneyimleri bu konuya yazmayı unutmayın, çünkü diğer üyeler de sizden bunu bekliyorlar, onlara da bu şekilde bir faydanız olmuş olur.

moskov
05.08.2011, 22:30
Cok korkarak yapicam belki uyuyamicam ama olacagina cok inaniyorum. Umarim buraya cok guzel seyler yazarim :). Bir sey daha sormak istiyorum. Dilegim gerceklestiginde beni rahat birakacaklarmi ?

theblacksun
05.08.2011, 23:47
bunalımda ama duygularında pek bi değişme yok daha 5teyim

fatih7998
06.08.2011, 00:00
"Ve yensurakallâhü -narsan- azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ."
Bu kısımdaki "narsan" ifadesi hatalı Kardeşim. Aslı "Nasr'an" olacak. Zafer, yardım yerine, ateş istemiş olursun diğer türlü. Çok hoş sonuçlar olmaz :).


Bence dediğiniz kesinlikle doğru! Burada sadece iki harfin yazılımında sanırım bir karışıklık olmuş "nasran" olması gereken yeri "narsan" olarak yazmış arkadaş .
Emeğine sağlık güzel bir uygulama..

sarumut
06.08.2011, 02:32
konuyla uzaktan alakalı bir soru sormak istiyorum pembe quvarz taşı bilirsiniz aşkı temsil eder,bazı uygulamalarını yaptm ama çok kişi taktığımda görmek istedi görenler oldu eline alanlar oldu,bu o enerjisini kaybetmişmidir,yani yeni bir taş mı almam lazım ??? yardımcı olrsanız sevinirim

peki ben oruç tutmuyorum ve namaz kılmıyorm ama müslümanım sözde,hata yaptığımıda biliyorum bu tür dualar okumam benim için ne kadar kabul edilir ki ??

wolf77
06.08.2011, 09:49
simdi nasran yoksa narsan mi?? dogru??? ve burad anne ismi okumazsak herhangi bir ali veya leyla olabilir milyonlarca ali vea leyla var dünyada

bedford
06.08.2011, 13:29
Cok korkarak yapicam belki uyuyamicam ama olacagina cok inaniyorum. Umarim buraya cok guzel seyler yazarim . Bir sey daha sormak istiyorum. Dilegim gerceklestiginde beni rahat birakacaklarmi ?

evet, uygulama başarıya ulaşırsa sizin ameliniz ile artık o cin taifesi bir daha uğraşmaz, zaten uğraşmasına gerek yok, artık sizi sınamalarına gerek kalmayacak çünkü.


bunalımda ama duygularında pek bi değişme yok daha 5teyim

siz uygulamaya devam edin, güzel haberler alacaksınız inşallah.


Bence dediğiniz kesinlikle doğru! Burada sadece iki harfin yazılımında sanırım bir karışıklık olmuş "nasran" olması gereken yeri "narsan" olarak yazmış arkadaş .
Emeğine sağlık güzel bir uygulama..

o kısım doğru, daha önce de dediğim gibi, siz bir değişiklik yapmadan okuyun, havass uygulaması olduğu için ayetler üzerinde tabiki de değişiklik yapılacaktır.


peki ben oruç tutmuyorum ve namaz kılmıyorm ama müslümanım sözde,hata yaptığımıda biliyorum bu tür dualar okumam benim için ne kadar kabul edilir ki ??

siz hadimleri görevlendirmek üzere bir çalışma yapıyorsunuz, uygulamanız sizin inancınızın seviyesine bağlı olarak amacına ulaşacaktır.


simdi nasran yoksa narsan mi?? dogru??? ve burad anne ismi okumazsak herhangi bir ali veya leyla olabilir milyonlarca ali vea leyla var dünyada


tekrar söylüyorum, ne yazıyorsa o şekilde okuyun, bunlar tipik havass uygulmaları, tabiki de ayetler üzerinde değişiklik yapılacaktır, bunlar uygulamanın amacına hizmet etmesi içindir; ali de okusanız, leyla da okusanız, evet dünya üzerinde milyonlarca bu isimde kişiler var fakat, sizin zihninizde, hatıralarınızda canlanan kişi için zaten uygulamayı yapıyorsunuz.

wolf77
06.08.2011, 15:05
bugün 4. gün oldu okudugum ve 2 günden beri kalbimde bir agrilik var ve yorgunluk havadanmi? büyüdenmi? bilemiyorum 7 günden sonra daha haber alamazsak devam ediyimi?

bedford
06.08.2011, 16:07
#yorgunluk büyük ihtimal ile bedeninizin sol tarafında daha şiddetli oluyordur, gönderilen cin taifesi daha önceden de dediğim gibi bu tür şeyleri amelinizin boşa gitmesi için yapıyor, bedeninize yapışıyor, siz tahammül edeceksiniz, uygulama sizin inancınızın seviyesine göre şekil bulacak, tabiki de işe yaramazsa tekrar başlayabilirsiniz, sizin seçiminiz bu, ne kadar istekli olduğunuza bağlı.

wolf77
06.08.2011, 17:16
yani bu agrilar bana gelince yaptigim kisi bu agrilarin daha lasinimi cekiyor?

bedford
06.08.2011, 17:37
yani bu agrilar bana gelince yaptigim kisi bu agrilarin daha lasinimi cekiyor?

hayır, cin taifesi sizin amelinizi bozguna uğratmaya çalışıyor, o kişinin de kalbi size karşı alevlenmeye başladığının da işareti olabilir.

theblacksun
06.08.2011, 17:52
değişik şeyler oluyor sanki olması hayırlı olmicak o yüzden ters gidiyo gibi hissediyrum ama çokta istiyorum, ilk başta çok iyi şeyler oldu ama sonra bir anda değişti

bedford
06.08.2011, 17:59
değişik şeyler oluyor sanki olması hayırlı olmicak o yüzden ters gidiyo gibi hissediyrum ama çokta istiyorum, ilk başta çok iyi şeyler oldu ama sonra bir anda değişti

siz devam edin uygulamaya, cin taifesinin yaptığı zulüme fiziksel olarak tahammül ettiğiniz için şimdi de sizi psikolojik olarak yıpratmaya çalışıyorlar, içinizden bir ses aman yapma, bu bir büyü, günahtır, herşey ters tepecek, ramazan ayında yapılmaz, sana kahır edecekler, yaptığın büyü sana geri dönecek...v.b. şeyler diyor dimi?öyle ise siz uygulamaya devam edin, amelinizi bozguna uğratamayacaklarına inanın kalbinizden ve uygulamaya ne olursa olsun devam edin.

theblacksun
06.08.2011, 20:19
aramız çok soğudu yarın 7'ye tamamladıktan sonra canbar a başlayacağım ama bu dua işe yarıyor duygu yoğunluğu yaşatıyor uygulanan kişiye

moskov
06.08.2011, 21:55
aramız çok soğudu yarın 7'ye tamamladıktan sonra canbar a başlayacağım ama bu dua işe yarıyor duygu yoğunluğu yaşatıyor uygulanan kişiye


Ya nolur yarin haber ver canbardan once bi degisiklik oldumu olmadimi diye benimkide cok sogudu benden uzuntuden mahfoldum :(

theblacksun
06.08.2011, 22:08
yarın sonuncusunu da okuyacağım haber veririm ;) ama ilk günlerde ben iyi etkisini gördüm son günde böyle oldu

moskov
06.08.2011, 22:56
yarın sonuncusunu da okuyacağım haber veririm ;) ama ilk günlerde ben iyi etkisini gördüm son günde böyle oldu


ben okudum adam kaçtı benden bugün 4. yü okucam haber alamıyorum ne mesaj atıyor ne arıyor bana cevap bile vermiyor.. :(

bedford
06.08.2011, 22:57
aramız çok soğudu yarın 7'ye tamamladıktan sonra canbar a başlayacağım ama bu dua işe yarıyor duygu yoğunluğu yaşatıyor uygulanan kişiye


Ya nolur yarin haber ver canbardan once bi degisiklik oldumu olmadimi diye benimkide cok sogudu benden uzuntuden mahfoldum



yarın sonuncusunu da okuyacağım haber veririm ama ilk günlerde ben iyi etkisini gördüm son günde böyle oldu

sayın #moskov ve sayın #theblacksun, sakın başka bir uygulamaya başlamayın, uygulamanın ortalarına doğru uygulanan kişide bu tip uzaklaşmaların olması çok doğal, siz uygulamya devam edin, net diyorum bakın net bir sonuç alamassanız uygulamaya tekrar baştan başlayın, mutlaka ilk uygulamada bir ekisklik olmuştur, bu uygulamanın ortalarına doğru uygulanan kişide görülen uzaklaşma; amelin başarıya ulaşacağının bir işatedir, sakın farklı bir uygulamaya geçmeyin, bu uygulamada tecrübe edinin, ve tecrübelerinizi iki gün ara ile olmadı birgün ara ile bu konu altına yorum olarak yazın.

moskov
06.08.2011, 23:32
sayın #moskov ve sayın #theblacksun, sakın başka bir uygulamaya başlamayın, uygulamanın ortalarına doğru uygulanan kişide bu tip uzaklaşmaların olması çok doğal, siz uygulamya devam edin, net diyorum bakın net bir sonuç alamassanız uygulamaya tekrar baştan başlayın, mutlaka ilk uygulamada bir ekisklik olmuştur, bu uygulamanın ortalarına doğru uygulanan kişide görülen uzaklaşma; amelin başarıya ulaşacağının bir işatedir, sakın farklı bir uygulamaya geçmeyin, bu uygulamada tecrübe edinin, ve tecrübelerinizi iki gün ara ile olmadı birgün ara ile bu konu altına yorum olarak yazın.

bedford bi yanım uygulamaya çok inanıyor bana nasıl gelicek acaba diye düşünüyorum bir yanımda saçmalama böle şeymi olur diyor..umarım uygulama eksiksiz olur ve hemen sonuca ulaşır çünkü çok özledim onu sesini bile duyamıyorum kaç gündür :(

gizliyim
06.08.2011, 23:35
Ben araliksiz devam ettim, icimde isteksizlik oluyordu.. yanlis birsey yapiyormusum gibi, yapmam gerektigi gibi sucluluk duygusu cok yogun. Birakmayi düsünüyorum bu aksam birakacagim zaten o kisidende hic haber yok.. bu uygulamanin etkisimi yoksa bendemi uzaklasma oldu bilmiyorum. Hem bu gece alkollü icecek ictim sanirim simdi zaten okuyamam.

moskov
06.08.2011, 23:46
Ben araliksiz devam ettim, icimde isteksizlik oluyordu.. yanlis birsey yapiyormusum gibi, yapmam gerektigi gibi sucluluk duygusu cok yogun. Birakmayi düsünüyorum bu aksam birakacagim zaten o kisidende hic haber yok.. bu uygulamanin etkisimi yoksa bendemi uzaklasma oldu bilmiyorum. Hem bu gece alkollü icecek ictim sanirim simdi zaten okuyamam.


ne kadar süre denedin?

gizliyim
06.08.2011, 23:50
gecen pazar baslamistim 5 gün devam ettim, yani dün okumustum en son

bedford
07.08.2011, 00:02
Ben araliksiz devam ettim, icimde isteksizlik oluyordu.. yanlis birsey yapiyormusum gibi, yapmam gerektigi gibi sucluluk duygusu cok yogun. Birakmayi düsünüyorum bu aksam birakacagim zaten o kisidende hic haber yok.. bu uygulamanin etkisimi yoksa bendemi uzaklasma oldu bilmiyorum. Hem bu gece alkollü icecek ictim sanirim simdi zaten okuyamam.

#gizliyim, aşağıdaki alıntıyı okuyun; >


sayın #moskov ve sayın #theblacksun, sakın başka bir uygulamaya başlamayın, uygulamanın ortalarına doğru uygulanan kişide bu tip uzaklaşmaların olması çok doğal, siz uygulamya devam edin, net diyorum bakın net bir sonuç alamassanız uygulamaya tekrar baştan başlayın, mutlaka ilk uygulamada bir ekisklik olmuştur, bu uygulamanın ortalarına doğru uygulanan kişide görülen uzaklaşma; amelin başarıya ulaşacağının bir işatedir, sakın farklı bir uygulamaya geçmeyin, bu uygulamada tecrübe edinin, ve tecrübelerinizi iki gün ara ile olmadı birgün ara ile bu konu altına yorum olarak yazın.

ssessiz
07.08.2011, 00:09
ben dün gece başladm;inş.olur.olursa paylaşırım .her duayı okuyamıyorum bu duayı kolay okuyorum we inanıyorum olacak

bedford
07.08.2011, 00:12
ben dün gece başladm;inş.olur.olursa paylaşırım .her duayı okuyamıyorum bu duayı kolay okuyorum we inanıyorum olacak

inşallah amelinize dediğiniz gibi tam inanıp yarım bırakmayıp; hayırlı bir sonuca ulaşırsınız, kısmetinize kavuşursunuz, deneyimlerinizi bekliyoruz, sağolun. :p

m3l3s
07.08.2011, 01:00
Yarım bırakırsak tekrardan başlıyabilirmiyiz?

theblacksun
07.08.2011, 01:09
üzerimde anormal bi yorgunluk var az önce haber aldım ama normal seyrinde gibi, beni ikna ettiniz sayın bedford devam edeceğim bi kere 7 daha yapacağım canbar a sonra geçeceğim, gelişmeleri yazarım

bedford
07.08.2011, 01:24
üzerimde anormal bi yorgunluk var az önce haber aldım ama normal seyrinde gibi, beni ikna ettiniz sayın bedford devam edeceğim bi kere 7 daha yapacağım canbar a sonra geçeceğim, gelişmeleri yazarım

daha önce dediğim gibi sakın başka uygulamaya geçmeyin, olmadı, bir şeyler eksik olduysa, bu uygulamaya tekrar başlayın.

moskov
07.08.2011, 07:10
üzerimde anormal bi yorgunluk var az önce haber aldım ama normal seyrinde gibi, beni ikna ettiniz sayın bedford devam edeceğim bi kere 7 daha yapacağım canbar a sonra geçeceğim, gelişmeleri yazarım


nasıl bir haberaldın? bu işlem sırasınca görüşebildinmi ?

Geberiyolog
07.08.2011, 08:17
Müslüman olan arkadaşlarımız şu ayet ve hadislere bir bakmalı:

Felak:1-5
De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Hadis-i Şerif:
“Bazı şeyleri uğursuzluğa yoran ve başka birine bu tür yorumlar yaptıran, fala bakan veya baktıran sihir yapan ve yaptıran bizden değildir. Kim bir falcıya giderde onun söylediğini doğrularsa o kimse Muhammed (s.a.v.)’e indirileni inkar etmiş olur.”

Bakara: 102
“…Halbuki onlar, Allah’ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. (Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi.”

Hesapsız-azabsız cennete gireceklerin kim oldukları hakkında yapılan konuşmada Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: “Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir”.

wolf77
07.08.2011, 10:04
bende anen öyle yapicam tutmazsa bir veya gün aralik birakip yeniden baslicam

son bir soum daha var benim bunu karim bana geri gesin diya okuyorum ve benim karimin bir göbek ismi var yani gecekten herkez onu göbek ismi ile cargir bir kisaltma ismi sadece imza atarken gercek ismi anilir yeni tanidiklarina bile göbek ismini söyler bu uygulamada gercek mi göbek ismimi kulanayim??
denien birsey olabilirmi?

theblacksun
07.08.2011, 12:44
nasıl bir haberaldın? bu işlem sırasınca görüşebildinmi ?

ilk başladığımda 1 haftadır kavgalıyken mesaj attı sonra kendini kötü hissettiğinden bahsetti 2 gün sonra eskisi gibi olamayacağımızdan bahsetti (geri dönmesi için yapmıştım) o yüzden faydalı olmadı diyebiliriz,ama dediğim gibi son zamanda tekrar bi düzelme oldu. bugün bi 7 sefer daha yapacağım İnşallah Olur

bedford
07.08.2011, 16:20
bende anen öyle yapicam tutmazsa bir veya gün aralik birakip yeniden baslicam

tekrar ediyorum; sakın başka uygulamaya geçmeyin, olmadı, bir şeyler eksik olduysa, bu uygulamaya tekrar ara vermeden yeniden başlayın.


son bir soum daha var benim bunu karim bana geri gesin diya okuyorum ve benim karimin bir göbek ismi var yani gecekten herkez onu göbek ismi ile cargir bir kisaltma ismi sadece imza atarken gercek ismi anilir yeni tanidiklarina bile göbek ismini söyler bu uygulamada gercek mi göbek ismimi kulanayim??
denien birsey olabilirmi?

eşinizin halk arasında en çok zikredilen ismini kullanın.


ilk başladığımda 1 haftadır kavgalıyken mesaj attı sonra kendini kötü hissettiğinden bahsetti 2 gün sonra eskisi gibi olamayacağımızdan bahsetti (geri dönmesi için yapmıştım) o yüzden faydalı olmadı diyebiliriz,ama dediğim gibi son zamanda tekrar bi düzelme oldu. bugün bi 7 sefer daha yapacağım İnşallah Olur


yani bi 7 gün daha yapacağım

bu uygulamaya tekrar ara vermeden yeniden başlayın.

moskov
07.08.2011, 17:12
Umarim faydasini sende gorursun bende. Ben kavga bile etmedim adam basladigim an direk uzaklasti benden haber bile alamiyorum. :(

theblacksun
07.08.2011, 17:22
ben inanıyorum ama ya sanki 2.ci de olucak ilki acemiliğe geldi yanlış okudum belki

bedford
07.08.2011, 17:35
ben inanıyorum ama ya sanki 2.ci de olucak ilki acemiliğe geldi yanlış okudum belki

sakın en az bile süphen olmasın, bu işin olacağına inanmaya devam et, inancını yitirme; daha önce de dediğimi tekrar etmek zorundayım, başka başka uygulamalara sakın geçme, ters tepebilir; daha önceki uygulamada bir şeyler eksik olduysa ve sonuç alamadıysan; bu uygulamaya bir gün bile ara vermeden yeniden başla ve devam et.

berlinsehan
07.08.2011, 18:01
Sevgili Bedford,
geçtiğimiz hafta 7 gün boyunca 7'şer defa Urum'un paylaştığı Şahmeran Duasını okudum. Cuma gecesi 7ye tamamladım ve bıraktım Şahmeran Duasını. Şimdi bu duaya başlasam olur mu? Sık aralıklarla İnşirah Duasını da okuyorum, günde en az 31 defa.
Bu duaya başlamak istiyorum,nasıl bir yol izlemeliyim?

m3l3s
07.08.2011, 18:08
Bedford ben 4 gün boyunca okudum ama ümitsizliğe kapıldım ve yarım bıraktım başka bir uygulamaya geçtim ters bir etkisi oldumu bilmiyorum o kişiyle hiç görüşmüyoruz ve konuşmuyoruz. Bu uygulamaya tekrar başlamalımıyım?

mişa
07.08.2011, 18:20
Sevgili Bedford,
geçtiğimiz hafta 7 gün boyunca 7'şer defa Urum'un paylaştığı Şahmeran Duasını okudum. Cuma gecesi 7ye tamamladım ve bıraktım Şahmeran Duasını. Şimdi bu duaya başlasam olur mu? Sık aralıklarla İnşirah Duasını da okuyorum, günde en az 31 defa.
Bu duaya başlamak istiyorum,nasıl bir yol izlemeliyim?

Benim anladığım, şahmeran duası yapıldıktan sonra 40 gün içinde gerçekleşiyor. Biraz sabretseniz diyorum.. Ben şahmeranı 2 ayrı dilek için ayrı ayrı okumamın bile doğru olmadığını öğrendim. Bilmiyorum farklı iki duanın, bu kadar kısa aralıklarla okunması nasıl olur..

Bir de şunu fark ettim ki, tam bir inanç ve konsantrasyonla yapan kişiler daha başarılı oluyorlar.. Yani şüphe yok, olur mu olmaz mı demeyeceksiniz..

Ayrı bir konuya daha değinmek isterim.. Bu "olmadı, adam benden daha da soğudu, bir değişiklik yok" gibi ifadeler, yeni başlayacak insanların 1-0 yenik başlamasına sebep oluyor.. Bence sonucu çok çabuk bekliyorsunuz..

Sevgiyle kalın!.

berlinsehan
07.08.2011, 18:22
[QUOTE=mişa;125725]Benim anladığım, şahmeran duası yapıldıktan sonra 40 gün içinde gerçekleşiyor. Biraz sabretseniz diyorum.. Ben şahmeranı 2 ayrı dilek için ayrı ayrı okumamın bile doğru olmadığını öğrendim. Bilmiyorum farklı iki duanın, bu kadar kısa aralıklarla okunması nasıl olur.. [QUOTE\]

Siz yazana kadar aklımdan tamamen çıkmıştı bu. Teşekkür ederim.

wolf77
07.08.2011, 20:34
tamam ben bu bece yine yeniden baslicam her gece tam saat 1:00 okumaya baslicam Allah iyi niyetli her Insanin yardimcisi olsun ve sabir versin

bedford
07.08.2011, 21:06
Sevgili Bedford,
geçtiğimiz hafta 7 gün boyunca 7'şer defa Urum'un paylaştığı Şahmeran Duasını okudum. Cuma gecesi 7ye tamamladım ve bıraktım Şahmeran Duasını. Şimdi bu duaya başlasam olur mu? Sık aralıklarla İnşirah Duasını da okuyorum, günde en az 31 defa.
Bu duaya başlamak istiyorum,nasıl bir yol izlemeliyim?

bu uygulamaya başla, fakat kesinkle yanında ayrıyetten başka bir uygulama daha yapma, başka dua okuma.


Bedford ben 4 gün boyunca okudum ama ümitsizliğe kapıldım ve yarım bıraktım başka bir uygulamaya geçtim ters bir etkisi oldumu bilmiyorum o kişiyle hiç görüşmüyoruz ve konuşmuyoruz. Bu uygulamaya tekrar başlamalımıyım?

yarım bıraktıysan tekrar başla. daha önce de söylediğimi tekrar ediyorum; bu uygulamanın yanında kesinlikle ayrıyetten başka bir uygulama daha yapma, başka dua okuma.


tamam ben bu bece yine yeniden baslicam her gece tam saat 1:00 okumaya baslicam Allah iyi niyetli her Insanin yardimcisi olsun ve sabir versin

evet, tam bir inanç ile tekrar başla, fakat uygulamayı toplam 14 kez yapmayı bitirdikten sonra, artık uygulamayı sonlandır, sonucu beklemeye başla.

ssessiz
07.08.2011, 23:14
nie 14 kez yapıyoruz;1 hafta kafi deilmi.yapıp bekleyelm neden bu kadar ısrar.fazla dua da bazen ters tepebilir.bence 1 hafta kafi.

moskov
08.08.2011, 01:18
bu gece 4. gece ve uyuyamıorum içi titriyor. tam dalıyordumki birşey beni yatağımdan sıçrattı saten bu akşam okurken içide bi sıcaklık hissettim ve çok korkuyorum.. kötü birşeyler başıma gelmez değilmi .?

theblacksun
08.08.2011, 02:19
bu gece 4. gece ve uyuyamıorum içi titriyor. tam dalıyordumki birşey beni yatağımdan sıçrattı saten bu akşam okurken içide bi sıcaklık hissettim ve çok korkuyorum.. kötü birşeyler başıma gelmez değilmi .?

bende ikinciye başladım bu gece göğüsüme bi ağru girio ama sabredelim herşey iyi olacak :)

kirlikedi
08.08.2011, 02:41
duayı her okumaya başladıgımda o kadar sıcak oluyor ki anlatamam. Birden bire sıcak basıyor ve kalbime agrı giriyor. Umarım yanlış okumuyorumdur :(

bedford
08.08.2011, 10:51
bu gece 4. gece ve uyuyamıorum içi titriyor. tam dalıyordumki birşey beni yatağımdan sıçrattı saten bu akşam okurken içide bi sıcaklık hissettim ve çok korkuyorum.. kötü birşeyler başıma gelmez değilmi .?


bende ikinciye başladım bu gece göğüsüme bi ağru girio ama sabredelim herşey iyi olacak


duayı her okumaya başladıgımda o kadar sıcak oluyor ki anlatamam. Birden bire sıcak basıyor ve kalbime agrı giriyor. Umarım yanlış okumuyorumdur

>

cevaplar;

Uygulama karşı tarafta etkisini göstermeye başladığında, sizde; vücudunuzda ani titremeler, nefes alıp verişte duraksamalar, kalbe giren şok ve kısa süreli ağrılar, iğne batıyor gibi kısa süreli acılar, uykusuzluk, gereksiz yere panik. bunun gibi şeyler görülebilir, hayırlı olsun, uygulama etkisini göstermeye başlamıştır artık, 14 defa okuma tamamlandığında uygulmayı sonlandırın ve 40 gün başka hiçbir uygulama yapmadan sonucu bekleyin.

ssessiz
08.08.2011, 11:33
>

cevaplar;

Uygulama karşı tarafta etkisini göstermeye başladığında, sizde; vücudunuzda ani titremeler, nefes alıp verişte duraksamalar, kalbe giren şok ve kısa süreli ağrılar, iğne batıyor gibi kısa süreli acılar, uykusuzluk, gereksiz yere panik. bunun gibi şeyler görülebilir, hayırlı olsun, uygulama etkisini göstermeye başlamıştır artık, 14 defa okuma tamamlandığında uygulmayı sonlandırın ve 40 gün başka hiçbir uygulama yapmadan sonucu bekleyin.

nie 14 gün 1 hafta deilmiydi;cewaplarsan sewinirim.

bedford
08.08.2011, 12:11
nie 14 gün 1 hafta deilmiydi;cewaplarsan sewinirim.

tüm yorumları okusaydın anlardın, bak boş yere konu altını kirletiyorsun, o üyeler birşey sorduklarında yanıtlıyorum, sen ise hem imla kurallarına ve diğer gramer kurallarına uymuyorsun, hem konuyu ve yorumları tam okumuyorsun, bir de oradan çıkmış sorduğun saçma sapan sorulara cevap bekliyorsun. Bir daha bu konu altına yorum yapmanı istemiyorum tamam mı? bak, diğer üyelere yazdığım cevapların okunmasını da engelledin sürekli zaten.

ssessiz
08.08.2011, 13:01
tüm yorumları okusaydın anlardın, bak boş yere konu altını kirletiyorsun, o üyeler birşey sorduklarında yanıtlıyorum, sen ise hem imla kurallarına ve diğer gramer kurallarına uymuyorsun, hem konuyu ve yorumları tam okumuyorsun, bir de oradan çıkmış sorduğun saçma sapan sorulara cevap bekliyorsun. Bir daha bu konu altına yorum yapmanı istemiyorum tamam mı? bak, diğer üyelere yazdığım cevapların okunmasını da engelledin sürekli zaten.
terbiyesizlk yapma bir soru sordum.anlamamış olabilirm.soru sorarak ortalığı kirletmiyor sana değer weriyo we cewap bekliyorum 49 Dakika Önce 13:11

wolf77
08.08.2011, 13:23
hepiizin güclü ve sabirli olmamiz gerek ben olacagina inaniyorum. kalim bir normalaiyor ve arada bir güm güm diye sanki debrem olu gibi güm güm diye agir agir atiyor o an korkuyorum. unutuyorum rahartliyorum ve yne ynisi güm güm diye atiyor

moskov
08.08.2011, 13:27
hepiizin güclü ve sabirli olmamiz gerek ben olacagina inaniyorum. kalim bir normalaiyor ve arada bir güm güm diye sanki debrem olu gibi güm güm diye agir agir atiyor o an korkuyorum. unutuyorum rahartliyorum ve yne ynisi güm güm diye atiyor


yaşadığımız şeyler sanırım hep aynı sıkıntı çekiyoruz ve bedfordun ddiğine göre zaten sıkıntı çekecektik.. umarım hepimiz mulu sonuçarımızıda urada paylaşırız..

Özlemi özled
08.08.2011, 13:41
kızmayın ama bende 7 gün diye biliyordum 7 gün yaptım dün bitti. Şimdi devammı etmem gerekiyor 14 günmü?

ssessiz
08.08.2011, 13:56
kızmayın ama bende 7 gün diye biliyordum 7 gün yaptım dün bitti. Şimdi devammı etmem gerekiyor 14 günmü?

valla bende senin gibi oruçlu agzımla en samimi duygularımla sordum.ama azarı yedim sayfayı kirletmekle suçlandım.birdahada yazmam zaten.yinede allah razı olsun dua için.

theblacksun
08.08.2011, 14:38
ilk sefer acemliğinize gelmiştir büyük ihtimal alışık olmadığımız kelimeleri okurken zorlanmışızdır yanlış okumuşuzur diye 2.kez 7 defa daha yapmanız öneriliyor bende öneriyorum ilk seferinde fiziksel ağrılar hissetmemiştim ama bunda hissetmeye başladım ama bende çoğu havas uygulaması gibi tek rakamlarda bırakılmalı o yüzden 14 değil de 15 yapsak daha iyi olur sanırım

bedford
08.08.2011, 15:28
hepiizin güclü ve sabirli olmamiz gerek ben olacagina inaniyorum. kalim bir normalaiyor ve arada bir güm güm diye sanki debrem olu gibi güm güm diye agir agir atiyor o an korkuyorum. unutuyorum rahartliyorum ve yne ynisi güm güm diye atiyor


yaşadığımız şeyler sanırım hep aynı sıkıntı çekiyoruz ve bedfordun ddiğine göre zaten sıkıntı çekecektik.. umarım hepimiz mulu sonuçarımızıda urada paylaşırız..


ilk sefer acemliğinize gelmiştir büyük ihtimal alışık olmadığımız kelimeleri okurken zorlanmışızdır yanlış okumuşuzur diye 2.kez 7 defa daha yapmanız öneriliyor bende öneriyorum ilk seferinde fiziksel ağrılar hissetmemiştim ama bunda hissetmeye başladım ama bende çoğu havas uygulaması gibi tek rakamlarda bırakılmalı o yüzden 14 değil de 15 yapsak daha iyi olur sanırım

şu aşağıdaki cevabımı yine okuyun;


>

cevaplar;

Uygulama karşı tarafta etkisini göstermeye başladığında, sizde; vücudunuzda ani titremeler, nefes alıp verişte duraksamalar, kalbe giren şok ve kısa süreli ağrılar, iğne batıyor gibi kısa süreli acılar, uykusuzluk, gereksiz yere panik. bunun gibi şeyler görülebilir, hayırlı olsun, uygulama etkisini göstermeye başlamıştır artık, 14 defa okuma tamamlandığında uygulmayı sonlandırın ve 40 gün başka hiçbir uygulama yapmadan sonucu bekleyin.

theblacksun
08.08.2011, 15:38
peki bedfold çok başını ağrıttık Allah Razı olsun sürecini yine yazarım

bedford
08.08.2011, 15:39
terbiyesizlk yapma bir soru sordum.anlamamış olabilirm.soru sorarak ortalığı kirletmiyor sana değer weriyo we cewap bekliyorum


terbiyesizlk yapma bir soru sordum.anlamamış olabilirm.soru sorarak ortalığı kirletmiyor sana değer weriyo we cewap bekliyorum 49 Dakika Önce 13:11


valla bende senin gibi oruçlu agzımla en samimi duygularımla sordum.ama azarı yedim sayfayı kirletmekle suçlandım.birdahada yazmam zaten.yinede allah razı olsun dua için.

Terbiyesiz benmiyim yoksa senmisin? Hem imla, hem gramer kurallarına uymassın, hem konuyu, tüm yorumları takip etmessin, hem aynı saçma sapan mesajlarınla konuyu kirletirsin, hem her türlü saygısızlığı yapıp diğer üyelerin bu siteden faydalanmalarını engellersin, hem hakaret edersin, ondan sonra da niye azarlıyorlar diye yırtınırsın, tabiki de bu durumda terbiyesiz sensin; bir de oruç ağzımla.. diye yazmışsın, sanki biz oruç tutmuyoruz, burası senin dalganı geçebileceğin canımlı cicimli forum sitelerine benzemez, yine anlamakta zorluk çekersin ya yine tekrar edeyim; önce forum kurallarını oku, ondan sonra konuları tüm yorumları ile takip et, sonra da sorulmayan bir soru varsa sor, saçma sapan yorumlarınla burayı kirletmeye hakkın yok, burada bulunmaktan keyif almıyorsan, diğer üyelerin hakkına tecavüz edeceksen, üyeliğini sildir, evine git. Kaç yaşındasın sen, 13 mü? Ama ben sana daha ne diyeyim, beni bu kadar uğraştırdın, sinirlendirdin ya hakkım sana haram olsun!


peki bedfold çok başını ağrıttık Allah Razı olsun sürecini yine yazarım

#theblacksun, deneyimlerini canı gönülden bekliyoruz, Allah senden de razı olsun bizlerle paylaştığın için!

Özlemi özled
08.08.2011, 16:08
bana hiçbirşey olmadı 7 gün boyunca bugünde şahmaran duasına başlayacaktım o zaman 40 gün başlamam gerekir değilmi. Gereksiz soru gibi gelebilir ama ben çok acemiyim de o yüzden iyi anlamak istiyorum.

laperlanegra
08.08.2011, 20:12
Bedford, paylasiminizi ve bu sayfaya kadar olan tum yorumlari okudum. Her uyeye ve her soruya tek tek cevap vermissiniz gordugum kadariyla. Paylasiminizi uygulamayi dusunen ya da uygulamaya baslamis olan diger mabet uyelerine uygulama esnasinda neler olabilecegi(nasil hissedebilecekleri) ve nasil bir yol izlemeleri gerektigi konusunda da aciklayici ve destekleyici bilgiler vermissiniz. Size bundan dolayi tesekkur etmek istiyorum.Deneyimlerini paylasan arkadaslara da tesekkurler , ilgiyle sonuclarini bekliyorum.

yule
08.08.2011, 20:16
Terbiyesiz benmiyim yoksa senmisin? Hem imla, hem gramer kurallarına uymassın, hem konuyu, tüm yorumları takip etmessin, hem aynı saçma sapan mesajlarınla konuyu kirletirsin, hem her türlü saygısızlığı yapıp diğer üyelerin bu siteden faydalanmalarını engellersin, hem hakaret edersin, ondan sonra da niye azarlıyorlar diye yırtınırsın, tabiki de bu durumda terbiyesiz sensin; bir de oruç ağzımla.. diye yazmışsın, sanki biz oruç tutmuyoruz, burası senin dalganı geçebileceğin canımlı cicimli forum sitelerine benzemez, yine anlamakta zorluk çekersin ya yine tekrar edeyim; önce forum kurallarını oku, ondan sonra konuları tüm yorumları ile takip et, sonra da sorulmayan bir soru varsa sor, saçma sapan yorumlarınla burayı kirletmeye hakkın yok, burada bulunmaktan keyif almıyorsan, diğer üyelerin hakkına tecavüz edeceksen, üyeliğini sildir, evine git. Kaç yaşındasın sen, 13 mü? Ama ben sana daha ne diyeyim, beni bu kadar uğraştırdın, sinirlendirdin ya hakkım sana haram olsun!

Sevgili bedford,

Bu si,tenin kurallarını az buçuk çözmüşsünüz. Ama atladığınız bir nokta var. Asla ve asla birbirinizle bir konu hakkında tartışırken karşıdaki kişiyi aşalayıcı bir tarzda ve sokak türkçesi ile yorumlar yazamazsınız. Ne demek "yırtınmak", Bu nasıl bir tabir. Haklı olsanız dahi burada beni mgözümde siz haksız düştünüz ve bu size ilk uyarımdır. İkinci sefer sizi uyarmayacağım. Konuşmanıza ve üslubunuza bundan sonra dikkat edin.

seth87
08.08.2011, 21:06
bence denemeyin bile, başınıza kötü şeyler gelebilir
denenmiş bir usül olduğunu zannetmiyorum
belki de ilk siz deniyorsunuz ve deneme tahtası olarak kullanılıyorsunuz

bedford
08.08.2011, 21:21
bana hiçbirşey olmadı 7 gün boyunca bugünde şahmaran duasına başlayacaktım o zaman 40 gün başlamam gerekir değilmi. Gereksiz soru gibi gelebilir ama ben çok acemiyim de o yüzden iyi anlamak istiyorum.

daha önce de sölediğimi tekrar etmemde fayda var, sanırım, 7 gün okumayı tamamlayıp, bir sonuç alamayanlar, bir 7 gün daha okusunlar, ama bir gün bile ara vermeden okuyacaksınız, yani sonuç alamayanlar toplam 14 defaya uygulamayı tamamlıyorlar, ve kesinlikle başka başka, farklı farklı bir uygulama daha yapmıyorsunuz, 14 defa tamamlandığında ise sonuç için 40 gün hiç bir uygulama yapmadan bekliyorunuz.


Bedford, paylasiminizi ve bu sayfaya kadar olan tum yorumlari okudum. Her uyeye ve her soruya tek tek cevap vermissiniz gordugum kadariyla. Paylasiminizi uygulamayi dusunen ya da uygulamaya baslamis olan diger mabet uyelerine uygulama esnasinda neler olabilecegi(nasil hissedebilecekleri) ve nasil bir yol izlemeleri gerektigi konusunda da aciklayici ve destekleyici bilgiler vermissiniz. Size bundan dolayi tesekkur etmek istiyorum.Deneyimlerini paylasan arkadaslara da tesekkurler , ilgiyle sonuclarini bekliyorum.

bakalım, senin de dediğin gibi her soruya ayrıca cevap verdim, uygulama süreçlerini, yaşanabilecek halleri konuştuk, inşallah deneyen ve deneyecek olan herkes istediği sonucu alır, ve yeni üyelere destek amacıyla deneyimlerini paylaşırlar, biz de destek vermeye devam ederiz.

seth87
08.08.2011, 22:14
bedford nickli şahısı yakından tanıyorum. Kendisi demon daveleriyle uğraşır. Hatta şeytanla kanlı bir anlaşma yapmıştır. Sizleri de bu karanlık yolla şeytanın uşağı etmeye çalışıyor.

m3l3s
08.08.2011, 22:44
Bedford bu duanın Türkçesini rica edebilirmiyim?

sevgiulaş34
09.08.2011, 00:09
deneyen kişiler varsa yorumlarını yazabilirlermi acaba teşekkürler.

theblacksun
09.08.2011, 01:02
karşı tarafı etkilidiğini gözlemeledim ona bi bunalım veriyor ama bedfold arkadaşımız ithamlara bir cevap vermeli, tekrar başladığımın ilk günü benimde kalbim çok hızlı çarpıyordu derin nefen alamıyordum bugün ikincide başım kesik kesik ağrımaya başladı ve bi yorgunluk çöktü sonunda kazanan biz olacağız biraz sabretmemiz lazım okuduktan sonra acı çeken yalnız ben değilmişim bu iyiye işaret

Pretiosus
09.08.2011, 01:12
karşı tarafı etkilidiğini gözlemeledim ona bi bunalım veriyor ama bedfold arkadaşımız ithamlara bir cevap vermeli, tekrar başladığımın ilk günü benimde kalbim çok hızlı çarpıyordu derin nefen alamıyordum bugün ikincide başım kesik kesik ağrımaya başladı ve bi yorgunluk çöktü sonunda kazanan biz olacağız biraz sabretmemiz lazım okuduktan sonra acı çeken yalnız ben değilmişim bu iyiye işaret

Ben vazgecdim dostum , Sana bol şans :cheers2:

bedford
09.08.2011, 01:53
bence denemeyin bile, başınıza kötü şeyler gelebilir
denenmiş bir usül olduğunu zannetmiyorum
belki de ilk siz deniyorsunuz ve deneme tahtası olarak kullanılıyorsunuz

#seth87, biz tecrübe etmediğimiz bir uygulamayı paylaşmayız, madem denemedi isek uygulama sürecini nereden nasıl bilebilirdik? dimi? kimseyi de kobay olarak kullanmaya ihtiyacımız yok ki paylaşmak da zorunda değildik, bu forum için paylaştık, daha ilk mesajında direk bu konuya mesaj yazmışsın, bu da senin bir kasıtın olduğunu gösteriyor zaten, belki de banlanan eski bir üyesindir, ne oluyor? hayırdır?


bedford nickli şahısı yakından tanıyorum. Kendisi demon daveleriyle uğraşır. Hatta şeytanla kanlı bir anlaşma yapmıştır. Sizleri de bu karanlık yolla şeytanın uşağı etmeye çalışıyor.

#seth87, beni tanıyormuşsun, bu da senin ikinci kasıtlı yalan yalnış mesajın, ben hayatımda şu ana kadar pek demon daveti ile uğraşmadım, uğraştı isem de daha önce kimse ile bunu paylaşmadım, ki biz insanoğlu olarak iblisten, demondan, cinniden daha üstün varlıklarız inancımıza göre, asla iblise uşak olmayız, kimseyi de iblise uşak olsun diye ritüellere zorlamayız.!


Bedford bu duanın Türkçesini rica edebilirmiyim?

malesef, elimizde yok.


Dun ve bugun okudum.Insanin ustune okur okumaz tatli bi agirlik cokuyor.Yinede uykuya dalamadim.3 ihlas 1 felak 1 nas 1 ayetel-kursi ve fatiha okudum uyumusum...Bugun daha dogrusu az once dualari okumak aklıma gelmedi,tam uyur gibiyken derin bi nefes almisim gozlerim acildi kalbim carpabilecegi kadar hizli bi sekilde atiyordu....Belkide uykuya dalsam bi daha kalkamayabilirdimde,olabilir...Bence gercekden ise yariyor...AMA TEHLİKELİ , KESİNLİKLE DENEMEYİN ! [karsi tarafi dusunursek bence aynı seyleri yasamiyor olmasi yuksek bi ihtimal.Cunku benim basimdalar.Bence ''annesinin ismi'' kızı (arapca) ''onun ismi'']

Elimde patladı


karşı tarafı etkilidiğini gözlemeledim ona bi bunalım veriyor ama bedfold arkadaşımız ithamlara bir cevap vermeli, tekrar başladığımın ilk günü benimde kalbim çok hızlı çarpıyordu derin nefen alamıyordum bugün ikincide başım kesik kesik ağrımaya başladı ve bi yorgunluk çöktü sonunda kazanan biz olacağız biraz sabretmemiz lazım okuduktan sonra acı çeken yalnız ben değilmişim bu iyiye işaret

> gördüğüme göre ilk kez yada ikinci kez deneyenler başlangıçta fizikel olarak çok sıkıntıya giriyorlar, o zaman artık bırakın ve 40 günlük bekleme sürecine geçin. Uygulama sizin üzerinizde çok ters etki yaratıyorsa daha fazla zorlamayın, ve tekrar da denemeyin. Uygulamayı sonlandıranlar, hafta hafta deneyimlerini paylaşabilirler!

seth87
09.08.2011, 02:38
Millet uygulamayı denemeyin, büyük ihtimalle yanlış hazırlanmış, bedford isimli üyeye de yanlış bir şekilde aktarılmış. Siz de farketmişsinizdir ki uygulamayı deneyenler rahatsızlık geçirdiklerini mesajlarında belirtiyorlar.

fatih7998
09.08.2011, 06:37
Arkadaşlar inanmayan yapmasın yani ortada bir zorlama yok. + Bu uygulamaya mademki bir büyü gözü ile bakılıyor, sıradan olan her kişinin yaptığı büyünün tutabilme ihtimalini ben 0.1% olarak görüyorum. Bu işi yapabilmek için daha önceden bu işi yapmış usta büyücülerden, alimlerden ya el alma diye tabir edilen işi yapmak lâzım, yada kessinlikle bir cin ile arkadaş yada akraba olmanız gereklidir.
Bide unutmadan çok kıymetli vede çok değerli kitabımın bir bölümünde şöyle der;
Her kim kendisine gelen veya gösterilen ve ilahi nimet olan âyet ve lafızları değiştirerek başka bir şekle sokarsa bunun cezâsını görecektir, zirâ Allah'ın cezâsı şiddetlidir buyurulmaktadır.
Bazı bilgin ve filozoflar bu harf ve yazılarda ıstılah olarak bir şekil ve düzen icâd etmişlerdir ki, bununla kitaplardaki gizli yönleri kendilerinden başka kimselerin anlamaması yönüne sapmışlardır.
Zamanımızın bilginleri ise Hece harflerini değiştirerek sonunu başa getirmeye çalışmaktadırlar ki, izledikleri bu yol tutumsuz yanlış bir davranıştır.

Unutmadan aradaki "Her kim" ile başlayıp "şiddetlidir" ile biten ayet Bakara sûresinin 211. ayetidir.

moskov
09.08.2011, 12:12
Her aksam ruya goren ve sabah kalktigimda her saniyesini hatirlayan ben suan ruya gordugumu biliyorum hatrlayamiyorum ama hatirlamk icin kendimi cok zorluyorum ama hicbirsey hatirlamiyorum. Fazla yorgun kalkiyorum ve sabah ezanini duyana kadar rahat uyuyamiyorum. Dua etmeden yatarsam eger kalbim deli gibi atiyor ve sanki biri beni aniden uyandirmis gibi heyecanla kalkiyorum sonra deli gibi dua etmeye basliyorum. Hatta aksam bu islemi yaparken kediler enteresan sekilde bagirmaya basladi uygulamayi bitirdim sustular feci korktum. Umarim bunlarin hepsine deger.

Pretiosus
09.08.2011, 15:10
Her aksam ruya goren ve sabah kalktigimda her saniyesini hatirlayan ben suan ruya gordugumu biliyorum hatrlayamiyorum ama hatirlamk icin kendimi cok zorluyorum ama hicbirsey hatirlamiyorum. Fazla yorgun kalkiyorum ve sabah ezanini duyana kadar rahat uyuyamiyorum. Dua etmeden yatarsam eger kalbim deli gibi atiyor ve sanki biri beni aniden uyandirmis gibi heyecanla kalkiyorum sonra deli gibi dua etmeye basliyorum. Hatta aksam bu islemi yaparken kediler enteresan sekilde bagirmaya basladi uygulamayi bitirdim sustular feci korktum. Umarim bunlarin hepsine deger.
Kesinlikle aynı şeyleri yaşadık . . .

BattleFury
09.08.2011, 15:49
İnisiye olmadan buyunun tutma ihtimali konusuna girmeye bile gerek yok bunlar bilgi paylasımlarıdır :) Hadimler cin olabilirler melekde olabilirler.. Melek olanları biraz daha yumusakta olabilir Cin olanları sert de olabilir yada tam terside olabilir bu yuzden sizin içinizi sıkacak turden hadimler görevlendirilmiş olabilir. Yanlış hazırlanmışmı Tam mı bilemiyorum.. ŞİMDİLİk :D

mişa
09.08.2011, 16:33
Bence bütün bu yaşananlar tamamen psikolojik de olabilir.. Ben şu an kimseye birşey yapmadım.. Ama gece birdenbire yataktan zıplıyorum.. Bazen kulağıma sesler geliyor.. Şunu da belirteyim bu ara psikolojim çok bozuk.. Hatta evelki gece rüyamda Urum'u gördüm, hem de avatarındaki haliyle:).. Elindeki asayla beni işaret ediyordu, ben nefessiz kalıyordum.. Uyandığımda kalbim yerinden çıkacak gibiydi..

Kedi sesleri biraz farklı, onlar birçok şeyi hissediyor ve görüyorlar..

siyahlı
09.08.2011, 17:13
merhaba. ben de bi haftalık bi ilşki için yapmaya başladım o yaşadığım şehirde değil bi hafta çok iyidik sürekli sevgi sözcükleri sen gidersen ben naparım, evlenelim gibi cümleler havada uçuşuyodu çok eğlendik çok alıştık çok seviyodu ya da öyle görünüyodu her neyse ben normalde çok duygusuz bi insanım ve kimseyi kolay kolay sevemiyorum ve şuana kadar aşık olmadım ve normal seyrinde bi haftalık bi ilişki için kılımı bile kıpırdatmamam lazım ancak farklı şeyler oldu ben yaşadığım şehre döndüğümden itibaren her gece rüyamda görmeye başladım her an aklıma geliyodu ve kalbim sızlıyodu. o ise benden uzaklaşmaya başladı bende ayrıldım daha doğrusu kendime yediremedim ve ayrılacağından korktuğum için ben ayrılmalıyım dedim ve geçen onca zamana karşılık birşey değişmedi hala hergece rüyamda görüyorum ve kalktığımda ağlayasım geliyo. şimdi bu duayı yapıcam buraya kadar sorun yok ama bu kişi böyle şeylere inanan bi insan yani ben çok ciddi bi şekilde bana büyü yaptırdığını düşünüyorum yani birden bu kadar değişmenin bi manası olamaz başka ki ne kadar duygsuz bi insan olduğumu belirtmiştim zaten şimdi aklımdan çıkmıyo ve hala her gece rüyamda rüyalarıma anlam aramaktan da bıktım bende bu büyüyü yapmaya karar verdim. ben daha önce burdaki bi kaç büyüyü denedim ama sevdiğimden değildi bana yaşattıkları şeylerden dolayıydı ve istisnasız sonuç aldım ancak artık aklıma gelmediğinde sonuç aldım ve bu durum için tekrar denedim ama bir an önce gerçekleşmesini istiyorum çünkü hayatımda hiç yaşamadığım bişeydi ve bir şey daha çocuk dinle aşırı ilgili b çocuktu ve şüpheli davranışları vardı belki bana aşık olursun bana aşık olursun falan diye durduk yere kelimeler sarfediyodu hatta bu sitenin yakın takipçisi olabileceğine dair çok ciddi şüphelerim var, neyse velhasıl ben bu durumda etkili bişeyler yapabilirmiyim yani etkili olur mu aslında bunu birazda sizinle dertleşmek ve yorumlarınızı almak için yapıyorum
saygılarımla

bu arada tam olarak bitiren ve etkisini yazabilecek biri var mı elbette herkesin enerjisinin buna yeticeğini ve herkesin doğru sonuç alacağını düşünmüyorum ama en azından olumlu sonuç almış birileri şuraya yazsın da bizde kötü mi olucaz yada ağrımı çekicez sona huzura mı ericez bilelim artık

Özlemi özled
09.08.2011, 20:07
ben kendi adıma söyleyeyim ilk başlarda 7 gün okuyup bitirdikten sonra hiç bir şey olmadı ama 2 gün sonra baş ağrıları kasıkta ağrılar insanlarla tersleşmeler vs başladı anlık sinirlensemde elim ayağım titresede aslında genelde huzurluyum. İkinci 7 güne başlayamadım çünkü ağır geldi. Şimdi beklemedeyim adamdan henüz ses seda yok ama devamını paylaşacağım sizlerle inşallah

sedaaa
09.08.2011, 21:27
bedford nickli şahısı yakından tanıyorum. Kendisi demon daveleriyle uğraşır. Hatta şeytanla kanlı bir anlaşma yapmıştır. Sizleri de bu karanlık yolla şeytanın uşağı etmeye çalışıyor.


ne diyosunuzz:(

theblacksun
09.08.2011, 22:13
sayın bedfold bir günde birkaç kere okumanın bir sakıncası var mı?

DreamDuality
09.08.2011, 22:36
Bu geceyle beraber 7 gündür bu uygulamayı yapıyorum.
Sonuçlarını sizlerle paylaşayım.

Öncelikle uygulamayı bir flört dönemi içinde olduğum;
ancak bazı sorunlar yaşamaya başladığım birisine yapmıştım.
Yani hayatımda olan bir insan için denedim.

Uygulamayı yaptığım kişide:
1. gün : Hiçbir şekilde iletişime geçemedik.
2. gün : Beklenmedik derecede ilgisizlik.
3. gün: Büyük bir bunalım ve boşluk hissi.
4. gün: Bana 1-2 saat boyunca kalbimi kıracak sözler sarfetti.
5. gün: Beklenmedik derecede herşeye karşı umursamazlık.
6. gün :Bana biraz arkadaşça iyi davrandı (o da birkaç saat).
7. gün : Bugün varlığımla yokluğumun hiçbir önemi yok.

Uygulama süresince benim yaşadıklarım:
1. gün: Onu eskisinden çok sevdim.
2. gün: Bu durumun düzeleceğine dair umudum vardı.
3. gün: Duygusal manada gelgitler.
Bazen için sevgiyle dolarken; bazen anlamsız bir ferahlama.
4. gün: Düşündüğüm kadar iyi biri olmadığını düşündüm.
5. gün: Bu havas uygulamasını yapmama bile gerek kalmadığını,
onun sıradan biri olduğu düşüncesi.
6. gün: Hislerimde ona karşı soğukluk.
7. gün: Bugün hayatımda mı değil mi bilmiyorum.
Kocaman bir boşluk hissi.

Bu süreçte tavırlarım:
Ne hissedersem hissedeyim, uygulamaya güvenimi asla yitirmedim.
Bazen içimden gelerek okudum. Bazen içimden gelmese de okudum.

Ne hissedersem hissedeyim, ona karşı son derece iyi ve anlayışlıydım.
(somut yollar konusunda elimden gelenden fazlasını yaptım.)

İşin aslı: bu süreçte ikimiz de kendimizden beklenmeyecek
hal ve tavırlar gösterdik.
O kendinden beklenmiyecek derecede şeytanlaırken,
Ben kendimden beklenmeyecek derecede melekleştim.

Ayrıca bizim aramızı bozmak isteyen, negatiflikleriyle
işimizi zorlaştıran arkadaşlarım da zarar gördüler.
(bunun uygulamayla bir alakası var mı tam bilmesem de).

Şu bir gerçek ki; önceden kolayca çözebildiğimiz sorunlar,
bu süreçte aşılması zor engeller gibi bizi zorladı. Yıprandık.
Şuan aşk- sevgi bir yana, beni tekrar görmek isteyeceğinden bile şüpheliyim.

Uygulmayı deneyecek arkadaşlara söylemek istediğim;
Bu uygulamada ben gibi kötü etkiler alabilirsiniz.
İşiler düşündüğünüzden de çıkılmaz bir hal alabilir.

Zaten bitmiş bir ilişki için veya başlamamış bir aşk
için denerseniz alacağınız risk azdır, siz bilirsiniz.

Ama hayatınızda bir insan varken bu uygulamayı
yapıp da, sonradan pişman olma ihtimaliniz de mevcuttur.

Ben bu uygulamanın etkilerini bozmak adına kendi yöntemlerime
başvuracağım. Daha tekinsiz uygulamaları deneyeceğim.

Ama eğer basit ve zararsız bir yöntem bulursam,
bunu ben gibi madur olan üyelerimiz için gene bu başlıkta yazacağım.

moskov
09.08.2011, 22:55
Bu deneyimlerden sonra korkmaya başladım bende o kadar keyifli giden arkadaşlığımız bir anda ortada bir şey yokken kesildi tam evet çıkarız diyodumki şimdi benimle konuşmuyor bile ki ben daha 5. gündeyim :(

Özlemi özled
10.08.2011, 09:32
Allah Allah bende endişelendim şimdi...bende henüz birşey yok

sedaaa
10.08.2011, 10:48
şeytanla kanlı bir anlaşma yapmış diyen arkadaşım açıklamalarınızı bekliyorum. benim de herşey kötüye gitti okumalardan sonra.ve bu yazıyı yazan yani bedford nickli kişiyi mabet sahiplerine yanlış yönlendirmelerden dolayı şikayet etmek istiyorum.

büşranur
10.08.2011, 11:07
arabçam yok ama kuranı çok iyi okurum zilzal suresi eştataya kadar okuması verilmiş bir çeşit davet yapılıyor bu duada tecrübesizseniz gelenlerden sizinde zarar görme ihtimaliniz her zaman vardır bu tarz davetler genelde koruma yapılarak okunur

medcez
10.08.2011, 14:01
Ben gündüz gusül alıp okudum bugün başladım gündüz okuyunca da olur mu acaba?

theblacksun
10.08.2011, 14:05
dün akşam bileklerim den başlayarak kollarıma bi ağrı girdi 3.gün ün acısı bu oldu, bedfold isimli arkadaş ın verdiği dua bir davettir hüddamlara isteğinizi yaptırmaya çalışıyorsunuz elbet davet içericektir, acı çekmeyide iyiye yoruyorum ben. Ama şeytanla anlaşma yapmış biri olduğunu zannetmiyorum zira forumdan az çok biliyoruz kendisini

medcez
10.08.2011, 14:13
Ben bir çok uygulama denedim, hiç bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Ne okumakta zorlandım, ne de birileri beni rahatsız etti.
Bu inancınızla alakalı bir durum sanırım. Daha tehlikeli olduğu söylenen uygulamaları da denedim ancak, yorumlarınız gibi sıkıntılar yaşamadım.
Ya ben beceremiyorum ya da doğru okuyorum ve sıkıntı çıkmıyor gerçekten anlamadım

büşranur
10.08.2011, 15:44
الصرف بالزلزله Gelen Hadimi geri yollamak için Tekrar Zelzele Suresi (Eştata) ya kadar Okunur... (Genel Kaidedir ; Zelzele Suresinin Okuma şekli ; (Eştata)Kelimesi 3 defa Tekrar lanır. Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir

Türkçe Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
1- İzâ zülzilletil’ardu zilzâlehâ.
2- Ve ehracetil ardu esgâlehâ.
3- Ve galel insânü mâlehâ.
4- Yevmeizin tühaddisü ehbareha.
5- Bienne rabbeke evhâlehâ.
6- Yevmeizin yesdürünnâsü eştâten liyürev a’mâlehüm.
7- Femen ya’mel miskâle zerretin hayran yereh.
8- Ve men ya’mel misgâle zerretin şerray-yereh.
Meali:
Rahman ve Rahim Olan Allahım Adıyla
1 – Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
2 – Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
3 – Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği zaman.
4-5 – O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır.
6 – O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
7 – Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.
8 – Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

wolf77
10.08.2011, 19:07
acayip olan su bedford denilen üye artik kac gündür buraya yazmaz oldu cok tuaf, yani bizim bu okudumuz dua bize kötülükmü verecek yoksa devami okuyalim??

ve su da var simdi hep estata ya kadar mi okuyacaz??

bask bir sitede ayi uygulama icin birisi bunu yazmis

arkadaslar sakin yapmayin bunu xxxx diye bir site var yapan 20 kisiye yakin insanin yasadiklarini yazmis ve herkesde ayni etki ve hepsi iliskisini tamamen bitirmis garip yaratiklar musallat olup butun huzurlari kacmis uykusuzluk kalp sikismasi huzursuzluk garip sesler ne ararsaniz var sonucta hepside sevgilisinden ayrilmis iyice okuyun sonuclari 4 gundur takip ediyorum anlayamadigim adamin biri insanlari birtarafa cekmeye calisiyor onu anladim sizlerde o siteye girip okuyun lutfen okumadan sakin uygulamayin

mandalin
10.08.2011, 19:42
bir kaç kişiye önerdim duayı okuyun bir hafta on gün diye ...sevgilisi ve eşi ile derdi olan insanlardı...ağız dolusu teşekkür aldım...onlarda neden bu belirtiler olmadı da dertleri çözüldü...

wolf77
10.08.2011, 19:45
bilmem,benimde arasira kalbim agriyor sol luma agrilik giriyor bu bedfrd normal dedi senin dediyin arkadaslarinada ygrilar girdimi?? ve benden önceki üyeler diyor estataya kadar okuyun diye herkez baska birsey diyor her konuda herkez baska birsey diyor ve burada herkezin kafasi karisiyor

mandalin
10.08.2011, 20:21
yok yazıları aynen şöyle

biri 4 gece okumuş ilk gece eşinin sözde kim ise artık o ahlaksız kadını bırakıp döneceğini görmüş ve 4. geceden sonra eşi büyük bir sevgi ile gelmiş

ikincisi 9 gün okumuş ve eski sevgilisi gelmiş ve mutlular

son mesaj bir kişi 3 gün 7 kez okumuş ve eşi ile arası çok iyi durumda

Özlemi özled
10.08.2011, 20:26
acayip olan su bedford denilen üye artik kac gündür buraya yazmaz oldu cok tuaf, yani bizim bu okudumuz dua bize kötülükmü verecek yoksa devami okuyalim??

Ben yaptım henüz iyi yada kötü bir durum yok ama korkmaya başladım sahiden bedford nerelerde? Korkuyorum

sevgiulaş34
10.08.2011, 22:01
YARIM KALIP OKUMAKTAN VAZGEÇİLİRSE BİRŞEY OLURMU?Bana acil yazarmısınız merak ettim teşekkürler.

theblacksun
10.08.2011, 22:07
zannetmiyorum birşey olacağını ama korkucak birşey yok bedfold gelip açıklama yapar elbet ben hala devam ediyorum az önce 4.yü okudum

büşranur
10.08.2011, 23:17
konuya hakim olan bedford açıklamayıda bedfordun yapması gerekir fakat korkan arkadaşlar okumaya başlamadan önce 1 ayetel kürsi okuyup sağ taraflarına 1 ayetel kürsi sol tarafına bir ayetel kürsi arkaya bir ayetel kürsi ön taraflarına bir ayetel kürsi aşağıya bir ayetel kürsi yukarıya okuyup üflesinler en sonuncu ayetel kürsiyide okuyup nefesinizi içinize çekip yutun bu şekilde kendizi korumaya alıp öyle okumaya başlayabilirsiniz duanın içeriğinde salavat fetih suresi ilk dört ayeti nasr suresi ismi azam duası mevcut fakat diğer kısımları bilemicem daha bilgili arkadaşlar yada modlarımız yardımcı olurlar yarım bırakılırsa bir şey olacağını pek sanmıyorum

sedaaa
10.08.2011, 23:34
arkadaşlar işin kötüsü ben kalp hastasıyım.2 defa okudum.herşey daha da kötü oldu bende bıraktım..bedford un açıklama yapması gerekiyor artık!

büşranur
10.08.2011, 23:35
bütün davetler için söylüyorum davetleri okuyacağınız zaman iki kere düşünün davetler başka alemlere bir kapı açar o kapıdan nelerin geleceğini bilemezsiniz ancak tecrübeli kişilerin yapabileceği üstesinden gelebileceği şeylerdir

moskov
10.08.2011, 23:37
ben bu akşm tekrar konuşmaya başladım arkadaşlar çocukla bilginize hemde çok sıcaktı :)

theblacksun
11.08.2011, 00:02
senin adına çok sevindim moskov bana da umut verdin :)

moskov
11.08.2011, 00:15
senin adına çok sevindim moskov bana da umut verdin :)


sen ne diosun benm ayaklarım yerden ksildi ya :D

mandalin
11.08.2011, 04:23
sen ne diosun benm ayaklarım yerden ksildi ya :D

olumlu sonuç alınması yapacak diğer arkadaşlar için örnek teşkil edecektir teşekkürler

büşranur
11.08.2011, 08:48
dikkat edin
( ve yensurekallahu narsan aziza ( narsan ateş demektir) ayetin aslı (ve yensurekellahu nasran aziza ayetin türkçesi şudur Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin ) uygulamada verildiği şekliyle okursanız şöyle bir anlam çıkıyor ( ve ALLAH sana üstün ve onurlu bir ateşle yardım etsin )

(Fer sebbih bi hamdi rabbike vestağfirhü innehü kane tevvaba _ bu ayette yanlış yazılmış )
ayetin doğrusu fe sebbih bi hamdi rabbike vestağfirhu innehü kane tevvaba
("artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır! )

BattleFury
11.08.2011, 11:03
dikkat edin
( ve yensurekallahu narsan aziza ( narsan ateş demektir) ayetin aslı (ve yensurekellahu nasran aziza ayetin türkçesi şudur Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin ) uygulamada verildiği şekliyle okursanız şöyle bir anlam çıkıyor ( ve ALLAH sana üstün ve onurlu bir ateşle yardım etsin ) (Fer sebbih bi hamdi rabbike vestağfirhü innehü kane tevvaba _ bu ayette yanlış yazılmış )
ayetin doğrusu fe sebbih bi hamdi rabbike vestağfirhu innehü kane tevvaba
("artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır! )


Ateş yıkım oldugu kadar HAYATTIRDA. Her canlı şeyin bir ısısı tespit edilir. Isı için ateş gerekir, Dünyaay bir bakın ne kadar guzel ve harika bir yer sizin için yaratılmış bir cennet ancak bu cenneti ayakta tutan yer içerisindeki ateş. Cennetin bir parçası, bunu kirleten biz ve bizi ustunde tutan bu cennet aslında dev bir ateş topu ve başka bir dev ateş topundan(Güneş) yararlanıyor.

Etten kasıt et bedenlerde yaşıyor olmamız ve bu bedenleri etkilemek olabilir. Bedenin içerisindeki ateş(enerji), Dunyanın içindeki ateş (enerji), yaşam sunan güneşin ateşi (enerji) ...........

pnr84
11.08.2011, 11:09
biz şimdi düzeltip mi okucaz bu duayı nasıl okucaz kafam karıştı ya :(

BattleFury
11.08.2011, 11:22
bu arada sevgili Bedford,
Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe "sevdiğin kişinin ismi" bi muhabbeti "senin ismin" bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli "sevdiğin kişinin ismi" bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.


Burada "amin" geçiyor ancak bence bu tur bir uygulamada amin demek.....?!?!

büşranur
11.08.2011, 11:36
Kutbul Arifin gavsul vasilin şeyh ebul Abbas k.s.a. dan rivayet edilmiştir ki: Hazreti Muhammed Mustafa s.a.v. Kurani Kerim içinde ne kadar Feth Ayeti varsa toplayıp, sabah akşam okumaya devam ederlerdi. Düşman, küffar ve münafıklarla savaşa girdiği zaman bu Feth Ayetlerini okuyup, fetih ve zafer bulurlardı.

Bu Feth Ayetlerini misk ve zaferan ile bir kağıt üzerine yazıp, üzerinde taşıyarak, hergün bu Ayetleri kendine vird edinip okuyan kimseye hazreti Allah c.c. tan eksiksiz rızık verilir.

İmam Gazali k.s.a. Havassı Kuran isimli eserinde der ki: Kim! Bu Feth Ayetlerini bir kağıt üzerine yazıp daima üzerinde taşırsa, Allah Teala hazretleri o kimseye her türlü hayır kapılarını açar ve şer kapılarını kapatır.

Ülemayı havastan bazıları şöyle demiştir: Allah c.c. rizası için üç gün oruç tut. Dördüncü gece sabaha karşı kalkarak güzel bir taharet ile kıbleye karşı otur. Bir kağıt üzerine misk ve zaferan ile bu Fetih Ayetlerini yaz. Yazdıktan sonra kağıdı önüne koy ve üzerine 1001 defa Yâ Fettâh ismini okuyup, kağıdı eline alıp:

اَللَّهُمَّ يَامُفَتِّحَ اْلاَبْوَابَ اِفْتَحْ لِى خَيْرَ الْبَابْ
ِ
Allâhümme yâ müfettihal ebvâbe iftah lî hayral bâb.

der ve kağıdı bir defa katla. Aynı şekilde kağıt nüsha haline gelinceye kadar devam et. Bu nüshayı bir muşambaya sarıp, üzerinde taşıdığın müddetçe Allah c.c. sana bütün hayır kapılarını açar ve şer kapılarını kapatır.

Herhangi bir maksat için okuyan kimse ehlinden icazetli olmalıdır. Her gün bir defa okumakta büyük fayda vardır.
Fetih Ayetleri budur:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَاِذَا
خَلاَبَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ قَالُوا اَتُحَدِّ ثُونَهُمْ بَمَافَتَحَ اللهُ عَلَيْكثمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلاَ تَعْقِلُونَ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اَلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ فَعَسَى اللهُ اَنْ يَأْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْاَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا نَسُوا مَاذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا اِلاَّهُوَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لآتُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ اَلْفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَاْلاَرْضِ اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَائَكُمُ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَلَمَّافَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْهِمْ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. وَلَوْفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرِجُونَ حَتَّى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَاعَذَابٍ شَدِيدٍ اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ اَوْمَامَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ اَوْصَدِيقَكُمْ. فَافْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِى وَمَنْ مَعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُاِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لآيَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِيمَانُهُمْ وَلاَهُمْ يُنْظَرُونَ. قُل ْيَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَاثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمٌ مَايَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَايُمْسِكَ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ اْلاَبْوَابُ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًَا حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا لِيَعْفِرَلَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَِللهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ لآيَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ اللهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اَللُّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَاحَىُّ يَاقَيُّومُ يَاذَا الْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ يَااَللهُ يَارَحْمَنُ يَارَحِيمُ يَااِلَهَنَا وَاِلَهِ كُلِّ شَىْءٍ اِلَهًا وَاحِدًالا لآاِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْئَلُكَ بِسْمِكَ الْمَعْرُوفِ الْمُقَدَسِ الْمَيْمُونَةِ الْمُبَارَكَةِ اَنْ تَغْفِرَلِى ذُنُوبِى وَتَقْضِى حَاجَتِى وَتَنْصُرَنِى اَعْدَائِى وَتَفْتَحُ لِى اَبْوَابَ خَيْرَاتِكَ وَاْنْ تَجْعَلْ لِى مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَحًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ عُسْرٍ يُسْرًا وَاِلَى كُلِّ خَيْرٍ سَبِيلاً يَارَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِينَ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba'duhüm ilâ ba'dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta'kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye'tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya'lemühâ illâ hüve ve ya'lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ'. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya'ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü'minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba'dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni'metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü'minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma'rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a'dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.

http://www.gizlimabet.com/images/burak/statusicon/user_offline.gif http://www.gizlimabet.com/images/burak/buttons/quote.gif (http://www.gizlimabet.com/newreply.php?do=newreply&p=167520)

Bu yukarıdaki duaya ilaveler yapılmış bedfordun verdiği duanın temeli bu dua. fakat bedfordun verdiği duayı kim düzenlemiş kaynağı nedir?

BattleFury
11.08.2011, 13:51
bu yukarıdaki duaya ilaveler yapılmış bedfordun verdiği duanın temeli bu dua. fakat bedfordun verdiği duayı kim düzenlemiş kaynağı nedir

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha "sevdiğin kişinin ismi". Allahümme sehhirli kalbe "sevdiğin kişinin ismi" bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe "sevdiğin kişinin ismi" ala mehabbete "senin ismin". Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe "sevdiğin kişinin ismi" bi muhabbeti "senin ismin" bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli "sevdiğin kişinin ismi" bi hakki ayetiş şerifeti.

Bu eklenmiş... muhabbet acmak için olabilir ilk oalrak niyet belli ediliyor sorna sizin demni bahsini ettiginiz uygulama ile rızık duası okunuyor beli ondan once bir korumada elde ediliyor olabilir dua bitincede allahın verdigi rızık duasının ardından niyetimizi yani sevdigimizin kalbini baglama olayını tekrar vurguluyoruz. Arapça bilmiyorum ancak cok iyi kombine edilmiş gibi duruyor. :) Zaten Kur'an'ın şifresi yoktur kuranın her satırı bir şifredir yani kendisi bir şifredir. Bu şifreler kullanılarak tıpkı bir oyun konsolunda girilen şifreler gibi şifreleri yerlerine oturtup amacı elde ediyoruz.. aslında bundan daha karışık biraz mantıgıda farklı ben genede en uygun sekilde anlatmaya calıstım :)

hasan06
11.08.2011, 14:39
kardeşler bu sahih mi kesin mi yani bzı yöntemler fayda vermiyorda deneyen var mı arkadaslar

büşra nur yani bu en son gübcellenmiş dua mı

Kutbul Arifin gavsul vasilin şeyh ebul Abbas k.s.a. dan rivayet edilmiştir ki: Hazreti Muhammed Mustafa s.a.v. Kurani Kerim içinde ne kadar Feth Ayeti varsa toplayıp, sabah akşam okumaya devam ederlerdi. Düşman, küffar ve münafıklarla savaşa girdiği zaman bu Feth Ayetlerini okuyup, fetih ve zafer bulurlardı.

Bu Feth Ayetlerini misk ve zaferan ile bir kağıt üzerine yazıp, üzerinde taşıyarak, hergün bu Ayetleri kendine vird edinip okuyan kimseye hazreti Allah c.c. tan eksiksiz rızık verilir.

İmam Gazali k.s.a. Havassı Kuran isimli eserinde der ki: Kim! Bu Feth Ayetlerini bir kağıt üzerine yazıp daima üzerinde taşırsa, Allah Teala hazretleri o kimseye her türlü hayır kapılarını açar ve şer kapılarını kapatır.

Ülemayı havastan bazıları şöyle demiştir: Allah c.c. rizası için üç gün oruç tut. Dördüncü gece sabaha karşı kalkarak güzel bir taharet ile kıbleye karşı otur. Bir kağıt üzerine misk ve zaferan ile bu Fetih Ayetlerini yaz. Yazdıktan sonra kağıdı önüne koy ve üzerine 1001 defa Yâ Fettâh ismini okuyup, kağıdı eline alıp:

اَللَّهُمَّ يَامُفَتِّحَ اْلاَبْوَابَ اِفْتَحْ لِى خَيْرَ الْبَابْ
ِ
Allâhümme yâ müfettihal ebvâbe iftah lî hayral bâb.

der ve kağıdı bir defa katla. Aynı şekilde kağıt nüsha haline gelinceye kadar devam et. Bu nüshayı bir muşambaya sarıp, üzerinde taşıdığın müddetçe Allah c.c. sana bütün hayır kapılarını açar ve şer kapılarını kapatır.

Herhangi bir maksat için okuyan kimse ehlinden icazetli olmalıdır. Her gün bir defa okumakta büyük fayda vardır.
Fetih Ayetleri budur:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَاِذَا
خَلاَبَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ قَالُوا اَتُحَدِّ ثُونَهُمْ بَمَافَتَحَ اللهُ عَلَيْكثمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلاَ تَعْقِلُونَ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اَلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ فَعَسَى اللهُ اَنْ يَأْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْاَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا نَسُوا مَاذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا اِلاَّهُوَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لآتُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ اَلْفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَاْلاَرْضِ اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَائَكُمُ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَلَمَّافَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْهِمْ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. وَلَوْفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرِجُونَ حَتَّى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَاعَذَابٍ شَدِيدٍ اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ اَوْمَامَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ اَوْصَدِيقَكُمْ. فَافْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِى وَمَنْ مَعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُاِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لآيَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِيمَانُهُمْ وَلاَهُمْ يُنْظَرُونَ. قُل ْيَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَاثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمٌ مَايَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَايُمْسِكَ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ اْلاَبْوَابُ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًَا حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا لِيَعْفِرَلَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَِللهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ لآيَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ اللهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اَللُّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَاحَىُّ يَاقَيُّومُ يَاذَا الْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ يَااَللهُ يَارَحْمَنُ يَارَحِيمُ يَااِلَهَنَا وَاِلَهِ كُلِّ شَىْءٍ اِلَهًا وَاحِدًالا لآاِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْئَلُكَ بِسْمِكَ الْمَعْرُوفِ الْمُقَدَسِ الْمَيْمُونَةِ الْمُبَارَكَةِ اَنْ تَغْفِرَلِى ذُنُوبِى وَتَقْضِى حَاجَتِى وَتَنْصُرَنِى اَعْدَائِى وَتَفْتَحُ لِى اَبْوَابَ خَيْرَاتِكَ وَاْنْ تَجْعَلْ لِى مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَحًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ عُسْرٍ يُسْرًا وَاِلَى كُلِّ خَيْرٍ سَبِيلاً يَارَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِينَ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba'duhüm ilâ ba'dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta'kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye'tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya'lemühâ illâ hüve ve ya'lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ'. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya'ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü'minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba'dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni'metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü'minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma'rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a'dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.

mandalin
11.08.2011, 15:24
hayır ilk dua bu eklentisiz başka bir formul

gizliyim
11.08.2011, 18:28
yahu biri kuyuya bir tas atti, kac kisi isin icinden cikamadik.. konu sahibide piyasada yok..
Hadi hayirlisi

Özlemi özled
11.08.2011, 20:49
Arkadaşlar endişelenmeye başladım bedford ne oldu acaba yoksa sitedenmi ayrıldı en azından site editörü cevap veremezmi ben korkuyorum ama arkadaşımızn dediği gibi sürekli ayet el kürsi okuyorum Allah razı olsun

theblacksun
11.08.2011, 23:03
arkadaşlar havasta bir çeşit büyüdür diğer büyü uygulamaları gibi bunda da ateşle oynuyoruz çekinen varsa girmesin derim

mandalin
12.08.2011, 00:06
iradeye hükmeden yada etki eden herşey nazar dahil büyüdür

theblacksun
12.08.2011, 02:47
Etkisini Merak eden arkadaşlar için yaşadıklarımı yazıyorum;

1.Gün; şiddetli kalp çarpıntısı ve nefes alma sorunları
2.Gün; Bağ Ağrısı ve Bacaklarda titreme
3.Gün; Okurken göze flaş patlaması gibi bir süre sonra bileklerden kollara doğru gezen bir ağrı
4.Gün; Okurken kalpte sızı bir süre sonra Avuç içinde kaşınma ve bilek damarlarında bir sızı

dua etkili değil diyemeyiz ama neye etki ediyor bilmiyorum devam edeceğim, Allah yardımcımız olsun....

za3779
12.08.2011, 08:38
dün gece uygulamayı yaptım beni nedensiz yere terkeden sevgilim için. hem de ne terkediş, nasıl bir vazgeçiş anlatsam inanmazsınız. karım derdi bir gün öncesine kadar, aileler tanışmıştı, düğün yeri bakıyorduk...dün gözyaşları içinde okudum duayı ne okurken ne de uyurken hiçbirşey yaşamadım seviniyim mi üziliyim mi bilemedim yani hani diyorlar ya kalbim sıkştı şöyle oldum böyle oldum bunların hiç biri olmadı bende.okumaya devam edicem.

Özlemi özled
12.08.2011, 08:57
Arkadaşlar bence bırakın bana pek tekin değil gibi geldi heleki büyüye giriyorsa elin adamı/kadını için kendimizi cehenneme hazırlamanın ne gereği var.Allahtan dileyelim o bizim için en iyisini verirzaten. Bakın bunu ortaya çıkaran zat kayıp.Endişelenmeye başladım hatta bu formu kapatalım bence ne dersiniz?

theblacksun
12.08.2011, 22:11
bedfold'u gören varmı hiç forumda?

vermud
12.08.2011, 22:29
büyüyle yapılan aşka aşk mı dersiniz ? saçma

AJA
12.08.2011, 22:32
büyüyle yapılan aşka aşk mı dersiniz ? saçma

Size bana ona saçma geIebiIir fakat burası bır büyü okuldur,parapsikoloji..!
Size ters geImiş oIabiIir fakat saygı göstermeniz gerekir.Farkındaydasınız burada acıIan konulara yorum yada eleştireden çok o konu hakkında fikir aIışverişi vardır.

İyi forumIar..

vermud
12.08.2011, 22:36
bende fikrimi söyledim.

moskov
12.08.2011, 23:00
millet iyi sonuç alan yokmu ?

LordMugi
13.08.2011, 00:30
Ben bugun 10.yu okuycam şu anda olumlu etkisini gördüm diyebilirim 14. günden sonra herşeyin düzeleceğine inanıyorum inanarak okursanız bir sorun olmaz arkadaşlar etkisine inanın ;)

spnatural
13.08.2011, 00:35
Şu sayfaya kadar olan bütün yorumları okudum. bedford istersen şuraya gel de cevap alamayan kişilere yardımcı ol arkadaşım.!

theblacksun
13.08.2011, 01:08
millet iyi sonuç alan yokmu ?

valla ne diyim birşeyler oluyor sanki ama ben ondan soğumaya başladım yani hala çok seviyorum eski sevgilim ama hiç bana göre biri değilmiş sanırım son gelişmelerden sonra sanırım o benim peşimden koşsa da ben onla birlikte olmam :p

sedaaa
13.08.2011, 01:31
bence bu duanın aşkla alakası yok dalga geçildik..

mandalin
13.08.2011, 05:18
çalışma bir cok yerde var ve bu çalışmayı cevremde bir kac kişiye önerdim bir kez oku dememe rağmen 3 hatta 7 kez okuyanlar var 3 gun 9 gun ağız dolusu dua aldım cok sağol eşim dondu cok sağol sevgilim dondu tarzında

pnrsrd
13.08.2011, 08:52
bu uygulamayı yapanlar ve iyi sonuç alanlara soruyorum acaba 7 gün mü 14 gün mü yaptınız? benim 7 günüm bu gün okudum ve bitti ama şuan uzakta görüşemiyoruz hiç aramada bende aramadım biraz beklemelimiyim 14 gün mü okumalıyım kararsız kaldım...

BattleFury
13.08.2011, 10:07
benim gözlemlerim şöyle : çok etkili, duyguyu sizde oluşturuyor ilk daha sonra karsıdakinin içindeki duyguları yokediyor ve bir sure sonra sizdeki duyguyu ona aktarıyor yani bu şey gibi, çayı yenilerken bardagın dibindeki soguk cayı bosaltırız ilk sonra doldururuz yeni taze çayı hani anlatabildimmi? :D Duada herhangibir sorun sezemedim niyet acık yaptıgımız iş ap-açık.

kişiden kişiye karsıdakini etkileme sureci degişebilir tabii inisiye olanların yapmasını tavsiye ediyorum. Veya kendinize guveniyorsanız sizde bir deneyebilirsiniz ancak yaşattığı duygular pek de iç açıcı değil sizin bakımınızdan. Size aşık olduktan sonra peşinizden koşarmı severmi gibi ne yaparsa yapsın sizin ona bakıs acınız eskiden oldugundan daha değişik oluyor.

blcknghtmr
13.08.2011, 10:42
bazen bazı durumlarda büyü okadar gerekli oluyorki..size bazı şeylerin güvencesini verip sizin güveninizi kazanıp sonrada sizi kullanıp terkeden birisine bence müstehak..kimse kimseyi keyfine göre yalanla dolanla kullanıp bırakamaz..ah bi tutsa yaptığım şeyler ;(

gizliyim
13.08.2011, 12:17
benim gözlemlerim şöyle : çok etkili, duyguyu sizde oluşturuyor ilk daha sonra karsıdakinin içindeki duyguları yokediyor ve bir sure sonra sizdeki duyguyu ona aktarıyor yani bu şey gibi, çayı yenilerken bardagın dibindeki soguk cayı bosaltırız ilk sonra doldururuz yeni taze çayı hani anlatabildimmi? :D Duada herhangibir sorun sezemedim niyet acık yaptıgımız iş ap-açık.

Ben yaptigima yapacagima pisman oldum. Ne olursa olsun büyü, müyü basvurmayacaktim böyle birseye. Tam bitirmedim 6 gece okudum, ama tuhaf olan sizinde anlattiginiz gibi ben sogumus hissediyorum kendimi uzun zamandir o kisiyi birdaha görmedim belki ondandir ama bir hafta önceki gibi degil bende soguma var, ha bu okumadanmi kaynaklaniyor... bilmiyorum. Karsi tarafta durumlar nasil onuda bilmiyorum görmedim kendisini..

kirlikedi
13.08.2011, 12:28
ben bunu yaptım ama yaptıktan sonra o kişiden tamamen soğudum. Şu an benim için herhangi biri.

gizliyim
13.08.2011, 12:31
ben bunu yaptım ama yaptıktan sonra o kişiden tamamen soğudum. Şu an benim için herhangi biri.

iste bende bunu diyorum, sakin diger tarafta böyle hissetmesin??

pnrsrd
13.08.2011, 12:45
bende hiç böyle soğuma filan olmadı birtek 6. gece çok ciddi kabuslar gördüm hatta uyuyamadım

NECROCYBER
13.08.2011, 13:56
şimdi duayı bitirirken amin diyormuyuz...amin den sonra 1 kaç 1şi daha yazmış bedford...ben 4 sene beraber olduğum biri var ondan ayrldım aradan 8 ay gecti bu dua yardım edermi bana

kirlikedi
13.08.2011, 14:05
iste bende bunu diyorum, sakin diger tarafta böyle hissetmesin??


hiç bilmiyorum. Olabilir. Amacına ulaşanlar da kendi duygularında böyle bir değişim gözlemledilerse, duanın etkili olduğunu fakat okuyan kişide sogukluk yarattığını söyleyebiliriz. Ben karşı taraftan olumlu bir adım görmedim :(

NECROCYBER
13.08.2011, 14:35
tam olarak öğrenmeden kalkışmamak lazım zaten telefonunu iptal etti daha kötüsü olacak diye okumaya cekindim bende

theblacksun
13.08.2011, 17:20
ben okuyorum ilk 7 yi okudum ikinci 7yi okuyorum size de 2.kez okumanızı tavsiye ederim ben ondan soğudum doğru ama bu büyüyle ilgilimi bilemiyorum onun yaptığı davranışlarla alakalı sanırım

DreamDuality
13.08.2011, 21:19
Konuya yazılanları baştan sona okuyunca,
hepimizde benzer etkiler görüldüğünden yola çıkarsak,
bu uygulamayı hepimiz yanlış yapmış, okumuş olamayız.

Anladığım kadarıyla bu uygulama eski sevgiliyi unutmak,
iki sevgiliyi birbirinden soğutmak adına etkili bir şer uygulamadır.
Kaşık büyüsü kadar sevgiyi öldürecek bir duygusal süreç yaşatıyor.

Bu uygulamayı bozmak adına farklı yöntemlere başvuruyorum.
Fakat ikimizin de birbirimizden soğuduğunu rahatlıkla söylebilirim.

Şu noktada tek umudum; uygulamanın geçici olduğu kısmının
doğru olmasıdır (konuyu açan üyemiz öyle yazmıştı).
Böylece bir süre sonra iyi bir sonuç elde edilebilir.

Ama eğer kalıcı bir uygulamaysa yapacak pek bişey kalmıyor.

fgulerce
13.08.2011, 22:23
Ben uyguladım işe yaramadı mesajıma dahi cvp vermiyo :)

Özlemi özled
13.08.2011, 23:20
Bende soğudum cazibesi kalmadı



Konuya yazılanları baştan sona okuyunca,
hepimizde benzer etkiler görüldüğünden yola çıkarsak,
bu uygulamayı hepimiz yanlış yapmış, okumuş olamayız.

Anladığım kadarıyla bu uygulama eski sevgiliyi unutmak,
iki sevgiliyi birbirinden soğutmak adına etkili bir şer uygulamadır.
Kaşık büyüsü kadar sevgiyi öldürecek bir duygusal süreç yaşatıyor.

Bu uygulamayı bozmak adına farklı yöntemlere başvuruyorum.
Fakat ikimizin de birbirimizden soğuduğunu rahatlıkla söylebilirim.

Şu noktada tek umudum; uygulamanın geçici olduğu kısmının
doğru olmasıdır (konuyu açan üyemiz öyle yazmıştı).
Böylece bir süre sonra iyi bir sonuç elde edilebilir.

Ama eğer kalıcı bir uygulamaysa yapacak pek bişey kalmıyor.

Bende soğudum cazibesi kalmadı , zaten büyü uygulaması olduğunu öğrenince çok pişman olmuştum, işleyip günah olacağına ben soğuyayım daha iyi.Bir daha da bilmediğimiz şeylere elimizi atmamalıyız hepimize ders olsun bakın ortaya atan ortada yok.



Konuya yazılanları baştan sona okuyunca,
hepimizde benzer etkiler görüldüğünden yola çıkarsak,
bu uygulamayı hepimiz yanlış yapmış, okumuş olamayız.

Anladığım kadarıyla bu uygulama eski sevgiliyi unutmak,
iki sevgiliyi birbirinden soğutmak adına etkili bir şer uygulamadır.
Kaşık büyüsü kadar sevgiyi öldürecek bir duygusal süreç yaşatıyor.

Bu uygulamayı bozmak adına farklı yöntemlere başvuruyorum.
Fakat ikimizin de birbirimizden soğuduğunu rahatlıkla söylebilirim.

Şu noktada tek umudum; uygulamanın geçici olduğu kısmının
doğru olmasıdır (konuyu açan üyemiz öyle yazmıştı).
Böylece bir süre sonra iyi bir sonuç elde edilebilir.

Ama eğer kalıcı bir uygulamaysa yapacak pek bişey kalmıyor.

theblacksun
13.08.2011, 23:23
olumlu sonuç alan insanlarda olmuş ama soğuma neden bilmiyorum

Özlemi özled
13.08.2011, 23:24
bende soğudum ama eğer büyüyse günah olacaksa ben soğuyayım daha iyi. hata bizde bilip bilmeden girdik konuyu ortaya atan yok ortada

theblacksun
13.08.2011, 23:36
büyü olduğunu bilerek başladım çünkü çok seviyordum Allah affetsin sonunda bana geri dönerse ne yapacağımı da bilmiyorum açıkçası şu anda dönse ben kabul etmem sanırım çok kafam karışık :S

NECROCYBER
14.08.2011, 01:07
allahın takdiri ile dinimizden güzel bir duaının bize sevdiğimiz insanı getirmesi bence daha cazip olacaktır..

Isparoz
14.08.2011, 14:15
Ben bu uygulamayi yaptim, yaptigim kisinin kuzenini sevgilimmis gibi ruyamada gordum ilk gece.Bu ne anlama gelir?Ben farkinda olmadan kuzenini gozume kestirmisim herhalde:)

Yok mu bir bileniniz?

büşranur
15.08.2011, 03:54
olumlu sonuç alan insanlarda olmuş ama soğuma neden bilmiyorum konunun başından beri söylüyorum bu uygulama bir hata var bedfold kaynak belirtmemiş havas kitapları genelde sonuç alınan havas büyülerini içerir o kitapların yazarlarıda bellidir hata oranıda çok azdır şöyle düşünün aşk için herhangi bir ayeti vesile kılarak cin daveti yapılsa sonuç alabilirmisiniz tabiki alamazssınız......... sonuç alabilmeniz okuduğunuz ayetinde muhabbet içeren bir manası olması gerekir ben şu kadarını söylüyorum ben kesinlikle mecbur kalsam bile bu uygulamayı yapmam....

Özlemi özled
15.08.2011, 09:52
evet buşranur doğru söylüyor ben çok rahatsız oldum adamdan da acaip soğudum gerçekten bilip bilmeden bencede yanlış birşey yaptık peki bundan nasıl kurtuluruz acaba? Şimdi bedford kesinlikle hepimizle alay ediyordur

blcknghtmr
15.08.2011, 10:03
aslında birine aşk için birşey yapıyoruz ve eğer bunu yapıyorsak o kişi bizi istemiyor demektir..ki bu yola başvurmuşuz..ozamn o kişiden soğumamız iyi birşey değilmi..ben de bunu denemedim ama denemeliyim..çok aşık olduğum birisi var ne soğuyorum nede o beni seviyor..en azından soğurum :(

büşranur
15.08.2011, 11:20
yapmaya çalıştığınız uygulama nette araştırırken karşıma çıktı aynen aktarıyorum uygulamanın başında yazanlara dikkat edin

arkadaşlar bizzat kendim denedim ve üçüncü gün etkisini gördüm. yalnız şunu bilmenizi isterkim ki o an için etkisini gösterip devamında değişen hiçbir şey olmadığını fark edeceksiniz ve üzülen yine siz olacaksınız.... yine de paylaşmak istedim...

ikisini birlikte 7 gece boyunca okuyun....


1.

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha "sevdiğin kişinin ismi". Allahümme sehhirli kalbe "sevdiğin kişinin ismi" bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe "sevdiğin kişinin ismi" ala mehabbete "senin ismin". Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe "sevdiğin kişinin ismi" bi muhabbeti "senin ismin" bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli "sevdiğin kişinin ismi" bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba'duhüm ilâ ba'dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta'kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye'tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya'lemühâ illâ hüve ve ya'lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ'. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya'ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü'minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba'dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni'metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü'minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma'rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a'dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha "sevdiğin kişinin ismi". Allahümme sehhirli kalbe "sevdiğin kişinin ismi" bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe "sevdiğin kişinin ismi" ala mehabbete "senin ismin". Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe "sevdiğin kişinin ismi" bi muhabbeti "senin ismin" bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli "sevdiğin kişinin ismi" bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.




2.

Ya Şemusa ya helyusa ya ğayusa ya talyusa ya talmusa ya asbavutin yahin ali şeddayi tevekkelü bi akdi nevmi ------"Onun ismi"----- fi muhabbeti -----"Senin ismin"----- haysu ma kanet elvahan (3 tekrar), el acele (3 tekrar), es saah (3 tekrar)


Bu matlubun uykusunu bağlamakla yapılan bir celbiyyedir. yukarıda yazılı esmalar matlubun isminin adedi kadar yahut (313) kere yedi gece okunursa hakkında okunan kimse çok büyük bir ruhi bunalıma kapılır. Uyku uyuyamaz. Okuyana ve yahut okutana karşı elinde olmayarak şiddetli bir incizab duyar. Onu görmek, ona kavuşmak ister...

Alıntıdır

blcknghtmr
15.08.2011, 11:25
''o an için etkisini gösterip devamında değişen hiçbir şey olmadığını fark edeceksiniz ve üzülen yine siz olacaksınız'' derken ne demek istiyor..değişmeyen ne yani??ben bunu yapmayı düşünüyorum ama korktum da şimdi :(

büşranur
15.08.2011, 11:35
bilemicem baştaki yorumu okuyunca sizede aktarma gereği duydum

Özlemi özled
15.08.2011, 12:43
peki buşranur 7 gece kaç kere okunacak bu?

vermud
15.08.2011, 12:51
Bu tarz şeylerden korunmamız mümkün mü acaba hani bize de bir yapan olursa kendine dönsün diye?

theblacksun
15.08.2011, 14:51
ben 14 kere okudum artık ben onu istemiyorum geri dönsede ben ondan nefret ediyorum belki bu büyü geri döndürmedi ama ben acayip rahatlattı :D ama fiziksel acı çektiğimize göre başarılı bir davet çünkü her okuduğumda yaşadım

büşranur
15.08.2011, 15:35
peki buşranur 7 gece kaç kere okunacak bu? o konuda bilgi vermemişler o yüzden benim bir şey söylemem yanlış olur canım benim bir kere daha dikkatle oku konuyu başında bir uyarı yapılmış zaten o yüzden okumanı tavsiye edemem

mandalin
15.08.2011, 16:26
büşranur un verdiği çalışma belirtildii gibi ayrı bir çalışma ve uyguda sorunlar yaşamasını dolayısı ile fiziksel olarak bunalıma girmesini ve sizi aramasını gelmesini sağlar ama ilk çalışma ile entegre olarak okunması konusunda ne denebilir bilmiyorum benim önerdiğim kişiler ağız dolusu dua ettiler bana....bu sanırım kişinin muhtaçlığı yada samimiyeti ile alakalı bir durum sonuçta kim ( islami inanışa göre konuşuyorum ) O 'nu kandırabilir ki dileğinde..

Geberiyolog
15.08.2011, 16:31
Büyüdem hep kaçınırdım çok günah olduğu için ama başlık sürekli gözümün önüne geliyordu, 26 son postun çıktığı yerde sürekli gördüğüm için yeter bee dedim okudum :D Bir yandan keşke tutmasa yanlış olsa, bir yandan tutsa diye düşünürken baktım ki sonuna gelmiştim. :D Başladım tövbe zikretmeye :D Sonra başındaki yazıda bir hafta yazdığını görünce rahatladım. Ama elimi düz şekilde kaldırdığımda titremem oluyor. Ben şimdi bu dua ile yanıma cin mi çekmiş oldum acaba? Bir daha okumayacağım tövbe. :)

mandalin
15.08.2011, 16:44
cinleri çok anarsanız başka seye gerek yok zaten gelirler :D okuma ile alakası olduğunu sanmıyorum

NECROCYBER
15.08.2011, 17:47
peki okumada belli bir saat varmı acaba

mandalin
15.08.2011, 18:04
genelde okumalarda gece yapılması önerilir ama belli bir saat verilmemiş

Özlemi özled
15.08.2011, 19:17
evet haklısın bende devam ettirmeyeceğim

duacıı
16.08.2011, 01:36
Ben büyü olduğunu bilmeden yorumlara bakamdan bugun ilk kez okudum kesinlikle deli olcam şimdi onun bunalıma falan girmesini istemiyorum böyle sevgi istemem zaten bıraksam daha mı kötü olur ne yapacağımı şaşırdım:S

büşranur
16.08.2011, 17:28
Ben büyü olduğunu bilmeden yorumlara bakamdan bugun ilk kez okudum kesinlikle deli olcam şimdi onun bunalıma falan girmesini istemiyorum böyle sevgi istemem zaten bıraksam daha mı kötü olur ne yapacağımı şaşırdım:S
okumayı bırakırsan hiç bir şey olmaz zamanla etkisi dağılır okumayı bırakmak isteyenler büyünün etkisi tam başlamadan bırakırlarsa daha iyi olur sonuçta varlıkla yapılan bir uygulama siz okumaya devam ettikçe varlıklar ismi geçen kişiyle uğraşmaya devam ederler


Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha "sevdiğin kişinin ismi". Allahümme sehhirli kalbe "sevdiğin kişinin ismi" bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe "sevdiğin kişinin ismi" ala mehabbete "senin ismin". Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe "sevdiğin kişinin ismi" bi muhabbeti "senin ismin" bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli "sevdiğin kişinin ismi" bi hakki ayetiş şerifeti.

Bu eklenmiş... muhabbet acmak için olabilir ilk oalrak niyet belli ediliyor sorna sizin demni bahsini ettiginiz uygulama ile rızık duası okunuyor beli ondan once bir korumada elde ediliyor olabilir dua bitincede allahın verdigi rızık duasının ardından niyetimizi yani sevdigimizin kalbini baglama olayını tekrar vurguluyoruz. Arapça bilmiyorum ancak cok iyi kombine edilmiş gibi duruyor. :) Zaten Kur'an'ın şifresi yoktur kuranın her satırı bir şifredir yani kendisi bir şifredir. Bu şifreler kullanılarak tıpkı bir oyun konsolunda girilen şifreler gibi şifreleri yerlerine oturtup amacı elde ediyoruz.. aslında bundan daha karışık biraz mantıgıda farklı ben genede en uygun sekilde anlatmaya calıstım :)

benimde arapçam yok fakat benim bedfordun verdiği uygulamdan anladığım şu bir kaç yerde okuduğum kadarıyla zilzal suresi eştataya kadar okunup ardından kısa bir dua yazmış oda şunu gösteriyor zilzal suresini israfı umar gibi kullanmışlar fakat o kısımda zilzal suresini üç kere tekrarı gerekmiyormu? uygulamada bir defa zilzal suresi geçiyor israfı umar mantığımı çürütüyor bilindik muhabbet bağlantısı yapmışlar fakat kuranı kerimde geçen bütün fetih ayetleriyle derlenmiş bir duayı vesile kılarak muhabbet mümkünmü? fetih suresini okuyanlar surenin içeriğini zaten bilirler sizinde dediğiniz gibi fetih suresinin ilk beş ayeti rızık için bir şifredir fakat fetih ayetleri bir araya getirelerek oluşturulmuş bir dua olduğu için anlam ve manada değişmiştir böyle bir mantık yürütürsek varlıkları neye göre yönlendiriliyor?.. ilk paylaştığım duaya bakacak olursak duayı okuyanın zaten icazetli olması gerektiği ve bu duayı peygamber efendimiz savaşlara girerken okuduğu sonucuna ulaşıyoruz bence verilen bu uygulama tam bir muamma sizinde dediğiniz gibi çok iyi kombine edilmiş gibi duruyor!!

gül1234
16.08.2011, 18:11
KARŞILIKSIZ SEVGİ İÇİN bir bardak suya 186 dafa Besmele çek üfle ve o suyu o şahsa içir ALLAHIN izniyle amacına kavuşursun

NECROCYBER
16.08.2011, 18:59
dün okudum duayı başıma kuran koydum herhangibir sıkıntı ıolmadı ama sabaha doğru onu rüyamda gördüğümü birlkte yatakta yattığımız gördüm.gün içerisinde cok fazla olmasada hafif vücudumda ağrılar hisettim şimdi ağrılar yok gecti

karejm
16.08.2011, 19:48
Merhaba, 4 gündür uyguluyorum. Ben ne olup bilttiğini anlayamadım. Eski 3 sevgilim arka arkaya benimle tekrar iletişime geçti. Sanki iletişimimiz normal devam ediyor gibi davrandılar. Şu an hala çok şaşkınım. Bu arada uygulamayı yaptığım kişi amerika da yaşamak için ayrılmıştı benden, dün gittiğini öğrendim. Hem de ne öğrenmek, Amerika'da diğer eyalete gidecekken uçağını kaçırmış. İlk kez gittiği için ailesine haber vermek istemiş ama çevrede telefon kulübesi bulamamış benden cep telefonuna kontör yüklememi istedi. Onlara haber verememiş çünkü cep telefonu internete otomatik bağlandığ için kontörü bitmiş v.s. ben bu yaşadıklarımı çok ilginç buldum, böyle bir deneyimi daha önce hiç yaşamamıştım. Ayrıca kalbimi biri sürekli sıkıyor gibi hissediyorum sürekli. Bu da çok ilginç. Okumaya devam edeceğim. Sonuçta balık, kuşu sevdi ama nerede yuva yapacak durumu var bizde, uçtu gitti çünkü :(

LordMugi
17.08.2011, 18:23
Bende duanın etkisine inanıyorum 14 gün okudum ve olumlu sonuçlarını görüyorum. Bence yapmayan ve inanmayan arkadaşlar konuya taş koymasınlar başarılı bir uygulama ;)