PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Besmele-i Şerifin havas ve celilesiOsmanlı Torunu
18.07.2011, 22:36
BESMELE-İ ŞERİFİN HAVASSI VE CELİLESİ

Besmele-i serifin ulviyet ve kudsiyeti celilesi hakkında varid
olan birçok sahih hadisi serifler ile izah edilmistir.
Besmele-i serifin ismi a'zam olduguna dair ülema ve veliler
ittifak etmislerdir. Bütün geçmis nebiler ve peygamber efendimiz
Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) her an ve her dakika lisani
seriflerinden Besmele-i serifi bırakmamıslardır.
Besmele-i serif hakkında cehennem zebanileri söyle demistir.
Bismillâhirrahmânirrahîm'i devamlı okuyan kimse cehennem
atesine girmez''. Bismillâhirrahmânirrahîm ondokuz (19) harf olup,
cehenneme müvekkel olan meleklerin (Zebaniler) adedide
ondokuzdur.
mam Ca'feri Sadık'tan rivayet olan bir hadisi serifte Peygember
efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. söyle buyurmustur:

Evvelü mâ ketebel kalemü fil levhıl mahfûzi bismillâhir
rahmânirrahîm fe izâ ketebtüm fektübûhâ evvelehü ve hiye
miftâhu külli kitâb.

(Kalemin Levhi mahfuz'a ilk yazdıgı Bismillâhirrahmânirrahîm dir.
Bir kitap yazdıgınızda evveline Besmele-i serif yazınız. Zira o
bütün semavi kitapların anahtarıdır).
Besmele-i serif hakkında Peygamberimiz Hazreti Muhammed
s.a.v. söyle buyurmuslardır: Kim! Bismillâhirrahmânirrahîm okusa,
her harfi için dörtbin hasenat yazılır, dörtbin günahı af olunur ve
makamı dörtbin derece yükselir.
Yine bir hadisi serifte: Besmele-i serif ile baslanmayan her
mesru is kesik (Bereketsiz) tir. diye buyurmuslardır.
Besmele-i serifin fazileti hakkında Allâme Zuruk rahmetullahi
aleyh hazretleri ''Mukaddime'' isimli eserinde söyle der:
Hazreti Adem Aleyhisselam yaratılmadan 500 sene evvel
alnında Bismillâhirrahmânirrahîm yazılmıstı. Adem a.s. e ilk olarak
Besmele-i serif nazil olunca, ''Besmele-i okumaya devam ettikleri
sürece zürriyetim azabtan emin olurlar'' dedi. Hazreti Adem Besmele-i serifi çok okudugu için Allah c.c onun tevbesini kabul
edip günahlarını affetti. Hazreti Adem a.s. den sonra Besmele
kaldırıldı ve Hazreti Nuh a.s. a indirildi.
Hazreti Nuh Aleyhisselam gemide Besmele-i çok okuyup,
Cudi'ye yerlesti. Nuh a.s. tan sonra Besmele kaldırıldı ve brahim
Aleyhisselam'a indirildi.
Memrud onu atese atmak üzere mancınıga koyunca, brahim
Aleyhisselam Besmele'yi okudu; Allah Teala atesi ona soguk ve
selamet kıldı. Sonra tekrar kaldırıldı ve Musa a.s. ya indirildi.
Musa a.s. Hazreti Musa Fravunu ve sihirbazları Besmele ile
kahretti. Asası üzerinde branice Besmele serif yazılı idi. Musa a.s
Besmele ile denizi yarıp, Fravun ve ordusunu kahretti. Sonra
Besmele tekrar kaldırıldı ve Süleyman a.s. indirildi.
Süleyman Aleyhisselam'a Besmele-i serif indirilince, melekler
ona: ''Ey Süleyman! Bugün mülkün tamamlandı'' dediler. Hazreti
Süleyman'a Besmeleyi inzal buyurunca Allah Teala ''Ümmetine
duyur ki, kim Allah'ın emanını duymak isterse Süleyman'ın yanına
gelsinler'' diye nida etti. Hepsi geldikleri zaman Hazreti Süleyman,
Hazreti brahim'in minberine çıkarak eman (Emniyet) Ayetini
okudu. Bismillâhirrahmânirrahîm. Bunu duyan herkes ferahladı.
''Biz sehadet ederiz ki, sen Allah'ın Rasulüsün'' dediler.
Süleyman a.s. Besmele-i serif ile Cinleri, nsanları ve Kusları
kendine itaat ettirdi. Üzerine okumus oldugu hersey ona itaat
ederdi. Süleyman a.s. Besmele ile diger milletlere galip geldi. Allah
Teala hazretleri Süleyman a.s. ın mülkünü Besmele-i serif ile
ayakta tutmustur. Süleyman a.s. mührü üzerinde Besmele-i serif
yazılı idi. Besmele hazreti Süleyman a.s. dan kaldırılıp, Hazreti sa
a.s. ya indirildi.
Hazreti sa a.s. ve havariler Besmele ile ferahladılar. Allah
Teala: ''Ya sa biliyormusun? Sana hangi Ayet indirildi. Bismillâhir
rahmânirrahîm emân (emniyet) Ayetidir. Her halinde onu çok oku.
Okumanın ve namazının bası Besmele olsun. Kim onu namazdan
ve okumadan evvel söylemeye devam ederse, kabirde Münker ve
Nekir onu korkutmaz, ölümü kolay olur, kabir onu sıkmaz.
Rahmetime kavusur ve kabri nurlanır. Kabirden onu vücudu ve
yüzü beyaz olarak hasrederim. Mizanı agır gelir. Sırat üzerinde
onun nurunu tamamlarım. Böylece Cennete girer. Saadete ve
magfirete kavustun diye kendisine nida olunur'' Hazreti isa
Aleyhisselam: ''Bu yalnız banamı mahsustur,Ya Rabbi?'' diye sordu. Allah Teala: ''Sana ve sana tabi olanlara, senden sonra
Ahmed (a.s.) e ve ümmetine mahsustur'' diye buyurdu.
Hazreti sa Aleyhisselam'ın lisanı üzerinde Besmele yazılı idi.
Sabi oldugu halde besikte Besmele'nin kerametiyle konustu.
Mevla'ya hitap ederek Besmele'nin kerametiyle ölüleri diriltti.
Dilsizlerin dilini Besmele ile çözdü. Bars ve sair illetlere Besmele
nin kerameti ile deva kıldı. Daha sonra Hazreti sa a.s. dan
kaldırılıp, Peygamberimiz Hazreti Muhammed s.a.v. indirildi.
Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) Besmele-i
çok zikrettigi için, Peygamber efendimiz yüce bir fütuh oldu.
Allah c.c. yemin ederek dediki: Bir mü'min Besmele-i serifi her
hangi bir sey üzerine okursa o bereketlenir. Ümmeti Muhammed
den bir kimse herhangi bir dilek için okursa, dilemis oldugu
sey her ne ise yerine gelir.
Besmele-i serifi devamlı zikreden ve her seye baslarken
Besmele okuyan kimseler, dünyada ve ahirette zahmetlerden
zorluklardan kurtulurlar. Besmele-i serifi çok zikreden kimse
ulvi ve süfli alemde heybetli olur. Besmele-i serifin uhrevi
menfaatı büyük oldugu gibi dünyevi menfaatlarıda çok
büyüktür. Bir çok zahiri havassı celilesi vardır. Besmele-i serif
ondokuz harf olup, cümeli ebced adedi 786 dır.

1. Abdullah ibni Ömer r.a. hazretlerinden söyle rivayet
edilmistir. Allah Teala dan mühim bir dilegi olan ve buna nail
olmayı arzu eden kimse Çarsamba, Persembe ve Cuma günleri
oruç tutsun. Cuma günü olunca temizlenip boy abdesti aldıktan
sonra Cuma namazına gitsin. Giderken mümkün oldugu kadar bir
miktar sadaka versin. Cuma namazını kıldıktan sonra su duayı:

Allâhümme innî eselüke bismillâhirrahmânirrahim. Ellezî lâ
ilâhe illâ hüve âlimül gaybi ves sehâdeti hüver rahmânür
rahîm. Ve eselüke bismike bismillâhirrahmânirrahim. Lâ ilâhe
illâ hüvel hayyül kayyûmü lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm.
Ellezî meleet azametühüs semâvâti vel arda ve eselüke
bismike bismillâhirrahmânirrahim. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve anet
lehül vücûhü ve hadaat lehür rikâbü ve haseat lehül ebsârü ve
veciletil kulûbü min hasyetihi ve zerafet minhül uyûnü en
tüsallî alâ muhammedin ve ala âli muhammedin ve en tu'tînî
hâcetî kezâ ve kezâ.
(Allahım! Senin Bismillahirrahmanirrahim isminle senden istiyorum.
Öyle Rahman ve Rahim ki, ondan baska lah yoktur. O hem gaybi
hemde görünürde olan her seyi bilendir. O Rahman ve Rahim dir.
Allahım senin Bismillahirrahmanirrahim isminle istiyorum. Öyle
Rahman ve Rahim ki, ondan baska Allah yoktur. O hep diridir. O
hep kendi nefsiyle kaimdir. Hiçbir varlıga muhtaç degildir. Onu ne
uyuklama ne uyku tutar. Onun azameti gökleri ve yeri
doldurmustur. Yine senin Bismillahirrahmanirrahim isminle
istiyorum. O ki ondan baska ilah yoktur. Yaratıklar o na boyun
egmistir. Gözler ondan ürpermis, yere egilmistir. Gönüller ondan
korkmustur. Gözler o'ndan yas akıtmıstır. Allahım! Muhammed'e
o'nun hanedan ve yaranına genis rahmetini indirmeni ve benim su
ihtiyacımı vermeni istiyorum).

okuyup, 121 defa da Besmele-i serifi okuyarak dua ederse, Allah
Teala hazretleri en kısa zamanda dua edenin dilegini yerine getirir.
(Keza ve keza da diledigin sey her ne ise onu söylersin).

Abdullah ibni Ömer r.a. söyle buyurmustur: ''Bu hacet usulünü
ahlaken düsük olan kimselere ögretmeyin ki, bir kısmı bir kısmına
beddua eder ve duası seri bir sekilde kabül olur'' demislerdir.

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.)
''Basında Bismillahirrahmanirrahim bulunan dua redolunmaz'' diye
buyurmuslardır.

2. Besmele-i serifin bu mübarek hizbini Seyh Abdülkadir gavsi
ceylani k.s.a. hazretleri tertip etmistir.
Sen! Bu güzellige kavusmak ve büyük bir feyizle feyizlenmek
istersen; Gecenin son üçte birinde kalkıp güzelce abdest aldıktan
sonra, kıbleye karsı iki diz üzerine oturup, 786 defa Besmeleyi,
133 defa da su Salavati serifi:

Essalâtü vesselâmü aleyke yî seyidî yâ rasûlallâhü huz biyedî
kallet hîletî edriknî edriknî edriknî bi lutfike ve keremike yâ
nebiyyer rahmeti yâ kâsifel gummeti.

Ondokuz (19) defa da Besmele-i serifin asagıda gelecek olan
Hizbini okuyup, buna her gece devam edersen, evliyalar listesine
yazılırsın. Saidlerin yanına da ismin yazılır. Ömrün boyunca da
duan kabül olur. Cenneti görmeden dünyadan göçmezsin.
Cennetin meyvelerinden yer ve nehirlerinden su içersin. Sana
verilen bu yüce sırrı iyi muhafaza et ve buna devam etmeye gayret
göster. Sayet gecenin son üçte birinde uyanamazsan hergün
sabah namazının sünneti ile farzı arasında veya sabah namazının
farzından sonra okursun.
Bu hizbe devam eden kisinin sonu hayırlı ve dünyevi istekleri
Allah Teala hazretlerinin izniyle kolayca yerine gelir.
Ondokuz defa okunacak Besmele nin mübarek Hizbi budur:

Allâhümme innî eselüke bi hakki bismillâhirrahmânirrahîm. Ve
bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi fadli bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
celâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
heybeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
behâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi Kibriyâ bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
bereketi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
kudreti bismillâhirrahmânirrahîm. rfa' kadrî ve esrah Sadrî
yessir emrî ve ücbir kesrî ve agni fakrî ve etıl ömrî bi fadlike
ve keremike ve ihsânike yâ men hüve kef hâ yâ ayîn sâd hâ
mîm ayîn sîn kâf elif lâm mîm elif lâm mîm sâd elif lâm mîm râ
hâ mîm bi sirri ismil a'zamullâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül
kayyûmül aliyyül azîmül ekram. Eselüke bi celâlil heybeti ve bi
ızzil ızzeti ve kibriyâil azameti ve ceberûtil kudreti en tecalnî
minellezîne lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn. Ve
eselüke bi devâmil bekâi ve dıyâin nûri en tecalnî mines
sâlihîn. Ve eselüke bi hüsnil behâi ve bi isrâki vechikel kerîmi
en tedhulenî bi rahmetike fî cennâtin neîmi yâ rabbel âlemîn.
Ve en tüsallî alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
muhammedin vefal lî kezâ ve kezâ.
(Keza ve keza da diledigin her ne ise onu söylersin).

*Çok önemli bir dilegi olupta buna nail olmak isteyen kimse,
kıbleye karsı iki diz üzerine oturup 786 defa Besmele-i serifi okuduktan sonra, üç selamlı 6 rekat hacet namazı kılsın. Her
rekatta bir Fatiha ve 15 defa inşirah suresini okusun. Namazdan
sonra Besmele-i serifin yukarıdaki hizbini okuyarak dua eden
kimsenin, Allah Teala hazretleri duasını seri bir sekilde kabul eder
ve istedigi dilegini yerine getirir.
Herhangi bir dilegi olan kimse Besmelenin yukarıdaki hizbini
118 defa okuduktan sonra dilegini söyleyerek dua ederse, Allah
c.c. ın izniyle istedigine kavusur

3. Besmele-i serifi beyaz bir kagıt üzerine 1000 defa yazdıktan
sonra, bunu üzerinde tasıyan kimse düsmanlarının yanında
heybetli görünür. Dostlarının yanındada çok sevimli olur. Halk
arasında saygı deger ve serefli bir kimse durumuna gelir.
nsanların kalbinde heybetli ve hürmetli olur. Allah c.c. bu hirzi
tasıyana hayırların kapısını açar. Devamlı surette emniyet ve
afiyet içinde kalır.
4. Sadık bir niyet, tam bir itikat, husulu bir kalb ve riyazatlı
olarak 40 gün sabah namazından sonra 2500 defa Besmele-i serifi
okuyan kimseye Allah Teala hazretleri esrarın gizliliklerini açar.
Anlasılması güç olan ve anlasılmayan seyler açılır. Alemde olan
hadiseleri ve her seyi rüyasında görür. Ama müsahede ettigi
acaiplikleri gizleyip, kimseye söylememelidir. Sayet söylerse bu sır
ondan gider.
Besmele-i serifi hergün 2500 defa okuyan kimseye Allah Teala
hazretleri insanları musahhar kılar. Arzu ettigi her seyde tasarrufa
sahip olur.
5. Afetlerden, belalardan, felaketlerden, hastalıklardan, üzüntü
ve kederlerden kurtulmak istersen; Asagıdaki duayı adetsiz olarak
istedigin kadar oku. Gelmis ve gelecek olan musibetlerden Allah
c.c. ın izniyle emin olursun.

Yâ azîmü entel azîmü kad ehemmenî kürbün azîmü ve küllü
kurbin ehemmenî yehûnü bismikel azîmi bi fadli bismillâhhirrahmânirrahîm.

6. Günes dogarken günese dogru yönelip, Besmele-i serifi
Rasüller sayısınca 313 defa, 313 defada peygamber efendimiz
Hazreti Muhammed (s.a.v.) in üzerine salavat getirip buna her gün
devam eden kimseyi Allah Teala fazlı keremiyle hiç ummadıgı
yerden rızıklandırır. Üzerinden sene geçmeden onu tam zengin
yapar.
7. Sıkıntı ve üzüntüye düsen veya hapishaneye giren bir kimse
Besmele-i serifi her gün gece ve gündüz 1000 defa okumaya
devam ederse, Allah Teala okuyanın sıkıntı ve üzüntüsünü
kaldırır. Okuyan hapiste ise idamı gerekse bile hapisten kurtulur.
8. Yedi gün günes dogarken bir bardak suya 786 defa
Besmele-i okuyup bu suyu zihni kapalı, zekası zayıf, unutkanlıgı
fazla ve anlayısı az olan kimseye içirilirse Allah c.c. ın izniyle
unutkanlıgı gider, geri zekalılıgı kalkar, hafızası kuvvetlenir ve
isittigi her seyide hafızasında tutar.BİİZNİLLAH


Selam ve dua ile.....